10 nov. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 183In de kijker:

* Georganiseerde misdaad
* Prikkeltjes
* Uit(af)stel
* Oost en West
* Op de schop
* Welkom
* Brusselse draaideuren
* De donkere kant
* Privédetective
* Belang van het kind
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Georganiseerde misdaad

Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Deze schokkende uitspraak doet de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche in zijn boek Dodelijke medicijnen en de georganiseerde misdaad.

Klokkenluider Gøtzsche is een internationaal gelauwerde onderzoeker en was jarenlang werkzaam in de farmaceutische industrie.

Deze farmaceutische industrie vertoont volgens Gøtzsche grote overeenkomst met de tabaksindustrie, die jarenlang risico’s bagatelliseerde en minachting heeft voor mensenlevens. Met allerlei tactieken worden zowel de overheid als het publiek zand in de ogen gestrooid. Gøtzsche zal een lezing houden en in debat gaan. Met medewerking van huisarts Hans van der Linde en hoogleraar Ton de Boer. Gespreksleiding: Lodewijk Dros (Dagblad Trouw). De voertaal is Engels.

De avonden (11 en 12 november) worden georganiseerd door Uitgeverij Lemniscaat, Geneesmiddelen Bulletin, Medisch Contact, SG Erasmus en Arminius.

Inschrijven:

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Donderdagmorgen 5 november: Het door 50 jonge françaises in 2013 aangespannen proces die na inenting met het Gardasil vaccin (baarmoederhalskanker), MS en aanverwante aandoeningen van het zenuwstelsel ontwikkelden (w.o. chronisch vermoeidheidssyndroom), werd in Parijs geklasseerd en afgesloten. Uitspraak van de rechter (die zich uiteraard heeft laten voorlichten door deskundigen): 'Er werd geen enkel verband aangetoond tussen het vaccin en de gemelde aandoeningen'. Concluderend: 'De nadelen wegen niet op tegen de voordelen'. Case closed... Bron: Libération (Fr)
Noot: Voorbode van de deze maand te verwachten eindconclusie van de Europese Commissie (PRAC) over het in juli opgestarte onderzoek naar de (wereldwijd) in vraag gestelde veiligheid van de HPV-vaccins (Cervarix in Ndl/B)? Een mondiaal 'case closed'?

* Dezelfde dag, een paar uur later: Het Europees geneesmiddelenbewakingscomité PRAC heeft de herbeoordeling afgerond van de ‘humaan papillomavirus’ (HPV) vaccins. De conclusie is dat er geen bewijs is gevonden voor het verband tussen vaccinatie met deze vaccins (Cervarix, Gardasil/Silgard en Gardasil 9) en het ontstaan van CRPS en POTS. De PRAC ziet daarom GEEN reden om de toepassing van HPV-vaccins te veranderen of de productinformatie aan te passen. De PRAC concludeert dat de voordelen van de HPV-vaccins blijven opwegen tegen de risico’s.http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/11/05/herbeoordeling-geen-bewijs-voor-relatie-tussen-hpv-vaccins-en-crps-of-pots

* Vaccinatieprocessen Frankrijk volgen elkaar op: dit jaar al meerdere rechtzaken aangaande het hepatitis b, hpv en verplicht dtp vaccin. Over 2 weken (24/11) start een proces in Parijs, aangespannen door maar liefst 550 ouders die opheldering eisen over vaccinatieschade die hun kind heeft opgelopen na inenting met het Meningitis C vaccin. In september 2014 werd er door de Franse autoriteiten een waarschuwing gegeven over de slechte conditie van de gebruikte spuiten en inhoud van het snel teruggetrokken vaccin (zichtbare roestige ijzerdeeltjes), terwijl de minister van gezondheid en aangesproken artsen op pertinente (en terechte!) vragen van ouders intussen niet thuis geven. Vaccinschandaal niet alleen in Frankrijk, maar ook Italië-Zwitserland-Brazilië-Nieuw Zeeland en Australië zijn hierbij betrokken.. http://www.parismatch.com/Actu/Sante/550-familles-au-coeur-d-une-affaire-troublante-Meningitec-vaccin-contre-la-meningite-861161

* Verplicht dtp-vaccin: gisteren in het franse nieuws, een vader wordt door de staat aangeklaagd voor het weigeren van het verplichte dtp-vaccin... Vaccin dat niet meer los verkrijgbaar is, ouders die met de rug tegen de muur staan en niet anders kunnen dan het zesvoudige combivaccin Infanrix Hexa accepteren (waarvan 3 componenten dus niét verplicht zijn). http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20151106.OBS9039/mickael-lecomte-un-pere-anti-vaccins-au-tribunal.html?xtor=RSS-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit(af)stel

De invoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt weer uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer laat VWS-minister Schippers weten dat de streefdatum van 1 juli 2016 niet zal worden gehaald.

Het zijn juridische procedures die de minister parten spelen. De rechter heeft recentelijk twee kortgedingen over de aanbesteding van de HPV-test niet-ontvankelijk verklaard. De overeenkomst met de partij die de gunning heeft gewonnen, is getekend. Maar in de nu lopende aanbesteding van de laboratoria en zelfafnametests houdt Schippers ook weer rekening met juridisch getouwtrek.

De invoering van het nieuwe onderzoek staat ter discussie. Onlangs waarschuwden de pathologen Raimond Giard en Sietske Riemersma in Medisch Contact dat de specificiteit en sensitiviteit van de test onvoldoende zijn. Epidemioloog en columnist Luc Boneux noemde screening
‘absurd’.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oost en West

China en Nederland gaan meer
samenwerken om de veiligheid te verbeteren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft daarvoor een overeenkomst getekend met Bi Jingquan van de China Food and Drug Administration.

In het Memorandum of Understanding, dat Van Rijn tekende tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan China, staat dat de beide landen meer samenwerking beogen tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de China Food and Drug Administration.

Concreet betekent dat: meer informatie uitwisselen over wet- en regelgeving op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze transparantie moet ervoor zorgen dat beide landen de veiligheid van deze middelen beter kunnen beoordelen.

Ook gaan de toezichthouders van beide landen samen inspecties uitvoeren.

De China Food and Drug Administration is verantwoordelijk voor de toelating en veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/gezamenlijke-inspecties-geneesmiddelen-door-china-en-nederland

Noot: niemand (kamerleden/burgers/media..) die zich vragen stelt over de achterliggende reden en het nut voor Nederland van deze vragenoproepende deal tussen oost en west?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Op de schop

Het eigen risico in de zorg moet op de schop. Daarvoor pleitten de Tweede Kamerfracties van het CDA en de SP woensdag tijdens het Kamerdebat over de begroting 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Steeds meer mensen gaan vanwege de kosten niet naar het ziekenhuis als ze worden doorverwezen door de huisarts’, zei CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot. ‘Het eigen risico is uitgegroeid van een rem op onnodig zorggebruik tot een rem op medisch noodzakelijke zorg.’

SP-parlementariër Henk van Gerven stelde dat het huidige eigen risico ‘een boete is op zorg’. In het in september gepresenteerde zorgplan ‘De zorg is van ons’ pleit de SP overigens voor afschaffing van het gehele eigen risico.

In het debat stelde PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester voor dat er meer ruimte moet komen voor langere gesprekken tussen arts en patiënt, voor wordt besloten tot een behandeling of operatie. De sociaaldemocraten willen dat deze gesprekken voortaan vergoed worden door de zorgverzekeraars. Nu wordt alleen het korte gesprek vergoed. ‘We moeten af van het systeem van zo snel mogelijk opereren. De patiënt en de arts moeten in onderling overleg zelf bepalen welke zorg het beste is.’


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Welkom

Minister Schippers en de Bloedbank zijn er eindelijk uit. Na jarenlange discussies over het feit dat homo’s geen bloed mogen geven aan de bloedbank, worden de deuren geopend. Homo’s zijn welkom om bloed te doneren, MAAR ALLEEN als ze een jaar lang geen seks hebben gehad met andere mannen. Ook geen veilige seks. En ook niet als door middel van een test is aangetoond dat ze geen HIV hebben.

In april werd de bloedbank nog op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. Het College vond het permanent uitsluiten van seksueel actieve homo's en biseksuelen als bloeddonor discriminerend. Er is op Social Media dan ook weinig begrip voor deze ‘oplossing’. Veel homo’s laten weten liever seks te hebben dan bloed te geven, zodat de bloedbank toch nog haar zin krijgt.

De minister hoopt dat in de toekomst een kortere wachttijd dan een jaar mogelijk is. Het COC, waarmee Schippers heeft overlegd, is teleurgesteld en spreekt van “enige symbolische waarde, maar dit is nauwelijks van praktisch belang voor homo- en biseksuele mannen”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Brusselse draaideuren

9 ex-eurocommissarissen hebben samen 98 mandaten bij multinationals...

Een derde (9 op 27) van de Europese Commissarissen die in oktober 2014 hun mandaat beëindigd zagen werken vandaag voor privé-bedrijven waar ze samen... 98 mandaten onder zich verdelen. Dat zijn er niet minder dan 10,8 per persoon.

De ‘koning van de jungle’ is de voormalig voorzitter van de Europese Commissie, de Portugees José Manuel Barroso, die een voet heeft in liefst 22 bedrijven, aldus het rapport. Zelfs indien het gros van deze mandaten onbezoldigd zijn, zitten er een paar grote lobbygroepen bij, zoals de Bilderberg Conferences of de European Business Summit.

CEO: ''De ‘bubbel van Brussel’ leidt tot een ongezonde relatie tussen wetmakers en degenen die onderwerp van deze wetten zijn. De ‘draaideuren’ (revolving doors) die deze eurocommissarissen gebruiken zijn nog problematischer omdat ze de macht concentreren bij machthebbers die wetten maken en die het leven van 500 miljoen burgers beïnvloeden. Dat die banden niet eens verborgen moeten worden bewijst dat ze ‘de Brusselse normaliteit’ aangeven."


---------------------------------------------------------------------------------------------------
 De donkere kant

Tijdens de ontwikkelingsfase moeten farmaceutische bedrijven regelmatig miljardeninvesteringen afschrijven omdat een medicijn niet de verhoopte effecten blijkt te hebben of omdat het middel teveel bijwerkingen vertoont. Uit een serie artikels gepubliceerd door de nieuwssite The Huffington Post blijkt nu echter dat diverse grote bedrijven er niet voor terugschrikken om testresultaten te vervalsen. Op die manier zouden verschillende gevaarlijke medicijnen toch op de markt, soms met rampzalige gevolgen, zijn gekomen.

Onder meer wordt gewezen naar de Amerikaanse groep Johnson & Johnson, die bijvoorbeeld een agressieve marketingcampagne voor Risperdal, een middel tegen psychoses, heeft gevoerd.

Volgens Johnson & Johnson was dat geneesmiddel perfect geschikt voor jongeren en kinderen, hoewel het bedrijf uit eigen onderzoek wist dat een behandeling met Risperdal bij 5,5 procent van de jonge mannelijke patiënten tot een aanzienlijke borstontwikkeling leidde. Honderden jonge mannelijke patiënten bleken nadien inderdaad over borstvorming te klagen. Eén patiënt had zelfs een 46DD-cup ontwikkeld. Toen het bedrog ontdekt werd, stemde het bedrijf ermee in 6 miljard dollar schadevergoeding te betalen. Dat is echter niet meer dan een peulschil, want tegelijk had het concern meer dan 48 miljard dollar winst gemaakt op de verkoop van het product in de Verenigde Staten en Europa.

Ook maakt The Huffington Post melding van de Britse farmagroep GlaxoSmithKline, die negen jaar geleden Avandia, een middel voor de behandeling van diabetes, op de markt bracht. Bij de promotie werd gewezen naar research die had aangetoond dat Avandia een bijzonder efficiënte werking kende. Later bleek dat de auteurs van de onderzoeksrapporten door het Britse concern waren betaald. Eigen onderzoek had nochtans gewaarschuwd dat Avandia voor een dramatische verhoging van slechte cholesterol kon zorgen. Het bedrijf besloot die tegenvallende resultaten geheim te houden, tot recent aan het licht kwam dat Avandia de voorbije zes jaar mogelijk 100.000 hartaanvallen heeft veroorzaakt.http://www.express.be/sectors/nl/chemicals/de-donkere-kant-van-klinische-proeven/216573.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privédective

De Gezondheidsraad gaat zijn leden strenger selecteren om belangenverstrengeling te voorkomen. Voorzitter Pim van Gool (58) laat dat in een brief van 14 oktober 2015 aan Edith Schippers, de minister van VWS, weten, nadat afgelopen zomer bleek dat emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer belangen had verzwegen die direct botsten met het baarmoederhalskankerscreeningsadvies van de Gezondheidsraad uit 2011 waaraan hij meewerkte. Met het nieuwe beleid hoopt Van Gool de Gezondheidsraad weer een betrouwbaar gezicht te geven. Een vraaggesprek...U blijft er dus op vertrouwen dat een wetenschapper zelf correct al zijn of haar belangen opgeeft. Waarom niet iedereen natrekken?
We zijn geen privédetectives. Er is een grens aan het recherchewerk dat je kunt doen.

Maar jullie geloven toch niet blind in alles wat iemand op dat formulier zet?
Soms, als ik iets niet kan thuisbrengen, dan ga ik – of de vicevoorzitter of secretaris – zelf gewoon kijken op de website van zo’n opgegeven partij. Maar ja, nogmaals, in wat voor straat iemand woont en wie iemands buurman is waarmee ’ie zit te barbecueën en wat voor belangen dié heeft; zover kunnen we niet gaan.’

Dus u zegt eigenlijk: belangenverstrengeling is kwalijk, maar op de uitkomst van Gezondheidsraadadviezen heeft dat weinig invloed.
Alles wat we doen staat tot in de komma uitgerekend in onze adviesrapporten en we leggen dat ook telkens weer rustig uit. Maar we worden daarin nauwelijks gehoord. Rapporten en brieven worden natuurlijk niet van A tot Z gelezen.’


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Belang van het kind

De Kinderombudsman constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De decentralisatie moest leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals. Echter, de Kinderombudsman constateert in zijn tweede rapportage dat deze doelen nog niet zijn gerealiseerd. "Het is logisch dat zo'n ingrijpende operatie tijd vraagt, "aldus Kinderombudsman Marc Dullaert. "Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen."

De Kinderombudsman constateert dat gemeenten steeds vaker uit inkoopgedrevenheid en besparingszin invloed uitoefenen op de hulp die kinderen ontvangen. Kinderen krijgen de hulp die de gemeente beschikbaar heeft en dat is niet altijd hetzelfde traject als dat de specialist heeft voorgeschreven.

Ook signaleert de Kinderombudsman dat bureaucratisch getouwtrek steeds meer invloed krijgt op de toegang tot de jeugdhulp en de kwaliteit hiervan. Uit het onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat dat het vaststellen van de hulp voor een kind vaak veel tijd kost. Gemeenten steggelen onderling over bij welke gemeente een kind hoort.

De Kinderombudsman vraagt het Rijk zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie waarin de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp door inkoopgedrevenheid, organisatiebelangen en administratieve lasten worden bedreigd. De Kinderombudsman vraagt gemeenten en jeugdhulpaanbieders om bij beslissingen over jeugdhulp altijd het belang van het kind boven het organisatiebelang te stellen
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/financiele-belangen-en-bureaucratie-bedreigen-kwaliteit-en-toegang-jeugdhulp/?id=579

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De recente monsterdeals maken overheden er op attent dat farma nog altijd bulkt van het geld. Vroeg of laat krijgt heel de farmasector de rekening gepresenteerd van het ongebreidelde winstbejag van sommigen, dat haaks staat op hun lofzang op de patiënt. Dat de brave leerlingen van de farmaklas mee op het strafbankje belanden, is dan spijtige collateral damage.
Bert Lauwers (Trends-redacteur)

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page43.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: