24 nov. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 185In de kijker:

* Op 't matje
* Prikkeltjes
* Schudden
* Kollen
* Exit ouderbijdrage
* Ingrijpend TTIP
* Plofzalm
* Ontslijmen
* Hondenleed
* Een veilig nest
* Even stilstaan

-----------------------------------------------------------------------------------
Op 't matje

Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben journalisten uit heel Europa bij het Europees Hof van Justitie klacht ingediend tegen het Europees Parlement. Op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur (wob) vroegen de journalisten inzage in de onkostennota’s van de 751 Europarlementsleden maar het parlement weigert de documenten vrij te geven. Daarom maakten de journalisten op 13 november 2015 de zaak aanhangig bij het hof in Luxemburg.

Het team van 29 journalisten –een ad hoc samenwerkingsverband tussen journalisten van MO*, Newsweek Poland, de NOS, Stern en 24 andere media– vroeg bij het Europees Parlement alle documenten op met betrekking tot de onkostenvergoedingen die Europarlementsleden de afgelopen vier jaar hebben ontvangen.


Het wob-initiatief
The MEPs Project (MEPs staat voor Members of European Parliament) werd in juni 2015 gelanceerd. Journalisten die alle EU-lidstaten vertegenwoordigen dienden op hetzelfde moment een officieel verzoek in om toegang tot bestuursdocumenten te verkrijgen over de besteding van onkosten.

MO* diende het wob-verzoek over de onkostenvergoedingen van de 21 Belgische Europarlementsleden in op 29 juni 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

Een opmerkelijke hoeveelheid nieuwsfeitjes binnen één week...

*
Géén daling kinkhoest door cocoonvaccinatie: Tijdens een kinkhoestepidemie in het westen van Australië in 2011-2012, organiseerde de overheid een programma van cocoon-vaccinatie waarbij het dTpa-vaccin gratis ter beschikking werd gesteld van de kersverse ouders. Deze studie onderzocht de impact van deze vaccinatie, toegediend in de vier weken na de geboorte van het kind, op het optreden van kinkhoest bij zuigelingen jonger dan 6 maanden. De studie analyseerde gegevens van ruim 50.000 kinderen, waaronder 118 een laboratorium bevestigde gevallen van kinkhoest. Er werd GEEN daling van het aantal diagnoses van kinkhoest vastgesteld bij de kinderen waarvan de ouders gevaccineerd waren, in vergelijking met kinderen waarvan de ouders niet gevaccineerd waren. De auteurs herinneren aan de aanbeveling om het kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap toe te dienen.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X15012049

*
Farmaboetes - peanuts: In het franse nieuws zaterdag (tot nu toe niet door de nederlandse media overgenomen): maar liefst 390 miljoen dollar boete voor Novartis voor het 'masseren' van artsen bij het promoten van medicijnen met onder de pet gehouden gevaarlijke bijwerkingen. Peanuts vergeleken bij de oorspronkelijk geëiste 3,3 miljard dollar... http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/20/etats-unis-amende-de-390-millions-de-dollars-contre-novartis_1415131
Dit naast de afgelopen week gepubliceerde recordboetes in Nederland: http://www.npowetenschap.nl/site/artikel/Recordboetes-voor-medicijnfabrikanten/7693

* Aluminium in vaccins (nogmaals duidelijk) uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=yCzdliixnmI

* Geen vaccins, géén kinderbijslag: De ter discussie staande wet is aangenomen... Australische ouders die hun kinderen niet laten vaccineren ontvangen GEEN kinderbijslag meer (vanaf 1/1/2016): https://au.news.yahoo.com/a/30171755/no-jab-no-pay-laws-pass-parliament/

*
Ook US-veteranen verplicht vaccineren. What's next?: 21st Century Veterans Benefits Delivery Act: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1203

* Maternale vaccins: En nog is de piek niet bereikt... Meerdere (!) 'maternale vaccins' in ontwikkeling om via de (aanstaande) moeder pasgeborenen te beschermen (het gebeurt al, difterie-tetanus-kinkhoest combi met name in België, onder het mom van een 'kinkhoestprikje'). Intussen maakt men hier zich toch wel zorgen over de veiligheid van deze vaccins: 'The main concern with "maternal vaccines" is risk: Previous vaccines have shown that pregnant women experience a higher frequency of adverse events than men and women who are not pregnant, the FDA said'. http://www.fiercevaccines.com/story/fda-panel-examine-maternal-vaccines-protect-infants/2015-11-17?utm_medium=nl&utm_source=internal

* Het is niet de fout van het vaccin hoor: RIVM - 'Genetische afwijking meestal oorzaak epilepsie na vaccinatie. Een heel klein deel van de kinderen die na vaccinatie een (koorts)stuip krijgt, ontwikkelt epilepsie. Dit wordt niet door de vaccinatie veroorzaakt maar door een fout in het erfelijk materiaal. Zo blijkt uit een nieuw promotieonderzoek van het UMC Utrecht. Kinderen die daar gevoelig voor zijn, kunnen na vaccinatie een (koorts)stuip krijgen. Indien een kind vervolgens epilepsie ontwikkelt, wat bij 2,6% van die kinderen gebeurt, is onderzoek zinvol. Bij twee derde van deze kinderen is het namelijk mogelijk om een onderliggende oorzaak vast te stellen. Voor het onderzoek zijn onder andere de meldingen gebruikt die bij het RIVM zijn binnen gekomen over (koorts)stuipen na vaccinaties'. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Genetische_afwijking_meestal_oorzaak_epilepsie_na_vaccinatie

* Afwijkend gedrag CB-personeel t.o.v. RVP-vaccineren: 'IGZ is van mening dat organisaties medewerkers (CB's) moeten aanspreken die om niet ‘legitieme’ redenen van het RVP afwijken; bij herhaling zou een functioneringsgesprek of, indien dat onvoldoende resultaat heeft, een beoordelingsgesprek moeten volgen. Medewerkers die dan nog blijven persisteren in hun verkeerde handelwijze zouden niet in het kader van het RVP meer werkzaam mogen zijn.' Bron: (pg 67) 'Het Rijksvaccinatieprogramma voor de jongste leeftijdsgroepen: de uitvoering kán nog beter, de bewaking móet beter' (pdf - 2005)

* Kostenplaatje: Enkele interessante cijfertjes uit het RIVM-rapport 'Staat van Infectieziekten in Nederland 2014' (maar alweer engelstalig, dus niet echt toegankelijk voor het grote publiek):
- Vaccinatiekosten RVP 2014: €184.430.000
- Kosten mazelen epidemie 2013-2014: €3.9 miljoen (2700 bevestigde gevallen = €1,445 per geval)
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/State_of_Infectious_Diseases_in_the_Netherlands_2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schudden

Mededeling Stichting Shaken Baby Syndroom: Wij zijn tegen kindermishandeling, ook door 'schudden', maar het beleid schiet door. Het shaken-baby-syndroom (sbs = bloeding rond de hersenen soms ook in de ogen en soms met fractuurachtige botafwijkingen) is een veronderstelling die vaak niet klopt. Kinderartsen melden 'schud-verdenking' daardoor vaak te snel aan kinderbescherming en justitie. Dit gaat zo in veel landen. Medici zijn het niet eens over de sbs-hypothese. Onterechte verdachtmakingen hebben vreselijke gevolgen voor de ouders: Uithuisplaatsingen van baby en broertje/zusje en strafvervolging.

Gemiddeld eens per maand krijgen wij zo'n melding.

De stichting 'shakenbaby.nl', opgericht door ouders die slachtoffer waren van onterechte beschuldiging, wil bereiken dat:

1. Kinderartsen de zogenaamd geschudde baby beter onderzoeken en niet overhaast ouders verdenken.
2. Door beter onderzoek er meer preventie komt van andere zeldzame ziekte-oorzaken voor de sbs-afwijkingen. Door het huidige beleid gebeurt dat nu nauwelijks.
3. Onterecht verdachte ouders geholpen worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kollen

KOL wordt hij genoemd in de Engelse lectuur, de ‘Key Opinion Leader’. Het voorschrijfgedrag van artsen staat sterk onder invloed van kollen en dat maakt
hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten.

Wie de markt wil veroveren, moet opinieleiders voor zich winnen. Op ieder lucratief vakgebied hebben geneesmiddelenproducenten daarom wereldwijd planmatig nauwe relaties aangeknoopt met opinieleiders. Profijtelijke onderzoeksopdrachten, benoeming tot lid van een ‘advisory board’ of ‘scientific board’, reiskostenvergoedingen en congresbezoek scheppen een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in welwillendheid bij marketing.

Je kunt er over lezen in vaktijdschriften die alleen maar gaan over de fijne kneepjes van marketing van geneesmiddelen. Uit een handleiding voor het ontwikkelen van relaties met kollen: ‘Hoe leer je ze kennen en hoe krijg je ze zover dat ze jou en jouw producten mogen?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen effectief communiceren in jouw belang?’

Marketingmensen moeten kollen vooral als consultant inschakelen, aldus het blad. ‘Advisering is een van de krachtigste methoden om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het beste kan worden gebruikt.’

Bron: column Hans van der Linde: https://www.ntvg.nl/artikelen/weekboek/kollen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exit ouderbijdrage

De ouderbijdrage in de jeugdzorg wordt per 1 januari 2016 helemaal afgeschaft, omdat de regeling niet voldoende werkt, zo laat staatssecretaris Van Rijn van VWS weten.

De staatssecretaris stelt dat de ouderbijdrage voor veel gezinnen die jeugdhulp nodig hebben een drempel is en dat het juist belangrijk is dat er geen drempels zijn om hulp te zoeken. Bovendien is het volgens hem administratief vooral veel gedoe en levert het weinig geld op. De ouderbijdrage werd volgens Van Rijn ingevoerd om mee te betalen aan de verblijfskosten van kinderen die verblijven in een vorm van jeugdzorg. Deze kosten zouden namelijk thuis worden uitgespaard, maar uit het onderzoek dat staatssecretaris Van Rijn liet uitvoeren, blijkt echter dat dit besparingsmotief in veel situaties niet opgaat.

Van Rijn gaat de gemeenten compenseren voor de 26 miljoen euro die ze mislopen door het afschaffen van de regeling. In februari 2015 stelde Van Rijn al een aantal uitzonderingsgevallen vast waarvoor de ouderbijdrage niet meer verplicht zou zijn, bijvoorbeeld voor ouders jonger dan 21 jaar die in de bijstand zitten.

Over de ouderbijdrage ontstond in januari 2015 veel ophef, onder meer na een veelgelezen column van MC-blogger Menno Oosterhoff die voorrekende dat de ouderbijdrage per jaar op bijna 1600 euro uit zou komen voor een 16-jarige. Dit terwijl het verplichte eigen risico voor volwassenen per jaar 375 euro is en de in 2012 ingevoerde extra eigen bijdrage voor volwassenen van 200 euro per jaar voor geneeskundige hulp bij psychische aandoeningen na veel protest in 2013 werd afgeschaft. Voor kinderen die somatische zorg ontvangen hoeft helemaal geen eigen bijdrage te worden betaald.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ingrijpend TTIP

'Het vrijhandelsakkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor onze samenleving en vormt een bedreiging voor onze democratie en onze standaarden ten aanzien van onder meer privacy, voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn', aldus Marianne Thieme van de PVDD.

Een volksraadpleging over de wenselijkheid van dit vrijhandelsakkoord is dan ook op zijn plaats. Onbegrijpelijk dat PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hiertegen zijn.”
Het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU zet de deur wijd open voor producten die niet voldoen aan onze standaarden voor voedselveiligheid, privacy, dierenwelzijn en milieu. Amerikaanse bedrijven die naar eigen zeggen last hebben van nieuwe regels die mens, dier, natuur of milieu beschermen, krijgen het recht om via een private rechtbank miljoenenclaims bij een land neer te leggen. Vrijhandelsverdragen vormen daarom een bedreiging voor de democratie en onze rechtstaat.

Thieme vindt dat zo’n ingrijpend verdrag alleen tot stand mag komen wanneer de bevolking daar actief voor kiest. Thieme: “TTIP zet de democratie in de uitverkoop aan multinationals en lobbyisten. Onze rechten, onze gezondheid, dierenwelzijn en onze planeet zijn geen handelsbelemmering”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Plofzalm

De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde donderdag een genetisch gemodificeerde zalm goed voor consumptie door mensen.

Vanaf nu is het nog slechts een kleine stap naar een genetisch gemodificeerd dierlijk aanbod in Amerikaanse supermarkten en dus op het bord van consumenten, verwacht deNew York Times.

De goedkeuring kwam als een verrassing. De producent van de GMO-zalm, AquaBounty Technologies, vroeg al in 1993 toestemming om zijn AquaAdvantage zalm op de markt te mogen brengen. Het gaat om een Atlantische zalm die een groeihormoon-gen ingebouwd heeft gekregen van de Chinookzalm met een genetische aanpassing die 'geleend' is van de Amerikaanse puitaal. Dat zorgt er voor dat de groeigenen continu actief blijven, zodat de zalm in de helft van de tijd die een normale zalm nodig heeft, groot genoeg wordt voor de verkoop.

De FDA stelt verder dat de vis niet 'GMO'-gelabeld hoeft te worden. Dat is ook voor andere voedingsmiddelen in de VS niet verplicht, zolang er geen 'materiële veranderingen' in het product optreden. Bij de zalm is daar geen sprake van.

Consumenten- en milieugroepen zijn fel gekant tegen de goedkeuring. Zij benadrukken het gevaar dat de GMO-zalmen ontsnappen en de natuurlijke zalmen verdringen. Al binnen een paar uur na het bekendmaken van de goedkeuring kondigde de eerste groepering aan via de rechter de vergunning aan te zullen vechten.


http://www.foodlog.nl/artikel/gmo-plofzalm-veilig-verklaard-in-vs/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontslijmen

Visbedrijven gebruiken
ontsmettingsmiddelen om vis er mooier uit te laten zien en om vis langer houdbaar te maken. Het gaat hierbij ook om middelen die in Europa verboden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer noemt het een publiek geheim dat er waterstofperoxide wordt gebruikt in de visindustrie. Dat middel ontsmet de vis. Door ontsmettingsmiddelen te gebruiken, kan later niet meer gecontroleerd worden of de vis hygiënisch is verwerkt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat er aanwijzingen zijn dat er ontsmettingsmiddelen worden gebruikt en gaat daar volgend jaar op controleren.

Voedingsmiddelentechnologen en de Consumentenbond hebben twijfels over het gebruik van het ontslijmingsmiddel mucusol. Dat zorgt ervoor - de naam zegt het al - dat de vis niet zo slijmerig is. Daardoor is het goedkoper om vis gebruiksklaar te maken. Maar het middel ontsmet ook, doordat er waterstofperoxide in zit. Mucusol mag gebruikt worden als ontslijmingsmiddel, maar deskundigen willen toch dat het spul verboden wordt.

Het bedrijf Aquamar in Urk maakt mucusol en dat bedrijf ontkent dat het middel ontsmet. Voedingsmiddelentechnoloog Velzeboer heeft mucusol daarom op verzoek van Omroep Gelderland getest, en daaruit blijkt dat het middel wel degelijk een ontsmettende werking heeft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hondenleed

Janssen Pharmaceutica in Beerse gebruikt al jaren honden, heel veel honden, voor nare experimenten. Ze hebben zelfs een aparte plek op hun terrein waar de honden zitten en waar zelfs de meeste werknemers niet toegelaten zijn. Op deze plek mogen zij 600 honden houden.

Beeld je eens in wat een leed er zich moet afspelen in dat speciale hondenpaviljoen. Honderden beagles die kwispelend hun dood tegemoet gaan. In plaats van te stoppen met deze experimenten, verhogen ze zelfs het aantal experimenten op deze dieren.
ADC plant opnieuw een actie om dit hondenleed aan te kaarten. Op woensdag 2 december zullen wij een duidelijke stem zijn van al deze dieren. Tussen 12u en 14u voeren we actie aan de hoofdingang, Turnhoutseweg 30 te Beerse.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Een veilig nest

18 internationale milieu- en gezondheidsorganisaties, waaronder WECF van Een Veilig Nest, hebben deze week een brief van HCWH Europe ondertekend aan Glenis Willmott van het Europees Parlement. In de brief vragen de organisaties haar steun voor het uitbannen van EDC’s in medische hulpmiddelen.

De organisaties willen dit laten vastleggen middels een amendement in het voorstel van een verordening van de Europese Commissie met betrekking tot medische hulpmiddelen. Dit met oog op de komende onderhandelingen tussen het Europees Parlement, het Luxemburgse en Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad en de Europese Commissie.

Het amendement (AM 355) stelt dat chemische stoffen die zijn verwerkt in medische hulpmiddelen die in contact komen met het lichaam van patiënten of die worden gebruikt voor het administreren, transporteren en bewaren van medicijnen, lichaamsvloeistoffen of andere substanties, verboden zouden moeten worden. Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, zoals bepaalde ftalaten en metalen, of die hormoonverstorende stoffen (EDC’s) bevatten, zoals ftalaten en Bisfenol A (BPA).

Voor bijna alle medische hulpmiddelen zijn er veilige alternatieven op de markt die al worden gebruikt door vele gezondheidsinstanties in Europa.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Goddank beschikt de mens niet alleen over een haast onverwoestbare hoeveelheid vertrouwen, maar ook over minstens zoveel relativeringsvermogen. Een emotie die hem in staat stelt waanzin van werkelijkheid te onderscheiden. En om met waanzin om te gaan als die heel even werkelijkheid wordt.Rob Wijnberg (de Correspondent)

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page43.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: