1 dec. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 186In de kijker:

* Vlaamse proeftuin
* Prikkeltjes
* Hoogtij
* Weldadige naaldjes
* Kuchkuch
* Oeps foutje
* De kloonfabriek
* Slimme deal
* De diagnosefabriek
* Gal spugen
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Vlaamse proeftuin

Gisteren volop in het Vlaamse nieuws. Een onderzoek dat de Universiteit van Antwerpen (onderzoeksleider prof. Pierre Van Damme) in de schoot werd geworpen: 'Bill Gates financiert groot Antwerps polio-onderzoek'. Van Damme: “Er is enige haast mee gemoeid, want het orale poliovaccin mag in zijn huidige vorm vanaf april 2016 niet meer gebruikt worden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een tussenvorm zal dan gebruikt worden in afwachting van de resultaten van de vaccinstudies. Daarom starten we nu met de vergelijkingsstudies en in 2017 met de nieuwe orale poliovaccinstudies.”

Enkele kritische bedenkingen bij dit nieuws:

* Website UA: 'Het betreft een fase 4 onderzoek om de veiligheid en het effect van een reeds bestaand trivalent oraal poliovaccin na te gaan bij gezonde volwassenen die reeds een basisvaccinatie met het oraal poliovaccin gekregen hebben. Voor deelname aan deze studie zoekt het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties: mannen of vrouwen, 18 t/m 50 jaar, reeds ingeënt tegen polio in het verleden. In deze studie wordt een bestaand oraal, levend afgezwakt, trivalent (bevat de 3 types poliovirus) poliovaccin gebruikt. Hiervan zijn wereldwijd reeds een miljard dosissen toegediend en dit vaccin geeft geen verhoogd risico op vaccin-gerelateerde polio bij personen die reeds eerder gevaccineerd werden tegen polio'. https://www.uantwerpen.be/en/rg/cev/vaccinstudies-clinical-trials/vrijwilligers-gezocht/
*
'Geen verhoogd risico??? En dit dan? Acute flaccid paralysis (AFP) - acute slappe verlamming (ASV) veroorzaakt door oraal vaccin in 2013/2014: 67.000 gevallen alleen al in Afrika en Azië: http://www.who.int/wer/2015/wer9017/en/
*
Hoge Gezondheidsraad België (rapport 2013): 'Van 1967 tot en met 2000 werd voor deze verplichte vaccinatie het levend afgezwakt oraal vaccin (OPV-Sabin) gebruikt. Reden van stopzetten van dit vaccin: 'vanwege het risico op post-vaccinale slappe verlamming' (Bron: Vaccinatiegids HGR 8531)
* Toepassing van het orale poliovaccin (OPV), anders dan tijdens een polio-epidemie wijst de Gezondheidsraad (Ndl) af op grond van
medische, ethische en juridische overwegingen. Een van de redenen hiervoor is dat het levende OPV-virus na passage en vermenigvuldiging in de darm met de faeces wordt uitgescheiden en zo ook anderen kan besmetten. Hiermee kunnen anderen onvrijwillig worden geïmmuniseerd: http://www.digibron.nl/search/detail/012dc9b752a0362054004d7a/poliovaccin-kan-verlammingen-uitlokken
 
Conclusie: binnenkort wandelen er dus zo'n 500 Antwerpenaren vrij rond in België die drager zijn van een poliovirus en een mogelijk risico zouden kunnen vormen voor hun omgeving. Zouden de vrijwilligers bij de intakegesprekken hierover ingelicht worden?

---------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Weggegooid geld: Huisarts Hans van der Linde is het niet eens met de Gezondheidsraad. Hij vindt de griepprik weggegooid geld. Uitzending RTL van 0 november: 'Huisartsen doen niets anders dan datgene wat anderen voor hen hebben uitgezocht': https://www.youtube.com/watch?v=yjm20kqGx44

* Miljoenenvergoeding: Britten die hersenschade hebben opgelopen als gevolg van het Mexicaanse griepvaccin krijgen een miljoenenvergoeding van de overheid. Er zijn in totaal 60 slachtoffers, die elk één miljoen pond schadevergoeding krijgen. Ook medewerkers van de Britse gezondheidsdienst NHS zijn ziek geworden door het vaccin. Ze kunnen hun werk niet meer doen vanwege de symptomen die door de prik worden veroorzaakt. Het zijn echter vooral kinderen (80 procent) die ziek zijn geworden door het vaccin. Hoewel de Europese geneesmiddelenautoriteit in 2011 al waarschuwde dat het vaccin narcolepsie kan veroorzaken, weigert GlaxoSmithKline het verband te erkennen. http://healthbytes.me/britse-overheid-geeft-toe-dat-mexicaanse-griepvaccin-hersenschade-veroorzaakt-slachtoffers-krijgen-miljoenenvergoeding-2/

---------------------------------------------------------------------------------------
Hoogtij

Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van methylfenidaat, hoofdbestanddeel van ADHD-medicijnen Ritalin en Concerta, laat twijfel over de werking van het middel.

Onderzoekers van de Cochrane Collaboration betwijfelen of bij de toediening van methylfenidaat, het meest gebruikt voor onderdrukking van ADHD, de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat blijkt uit een analyse van 185 eerdere studies. Geen van alle 185 studies naar het middel was volledig waterdicht.

Het onderdrukken van de drukte bij kinderen gaat vaak gepaard met bijwerkingen, zoals slaap- en eetstoornissen. In Nederland wordt methylfenidaat volgens cijfers van het Zorginstituut door zo’n 140.000 kinderen geslikt.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Weldadige naaldjes

Dr. Bosch onderzocht de effecten van
acupunctuur bij slaapstoornissen van mensen met depressie en schizofrenie. Alle proefpersonen waren al lange tijd onder behandeling van een psychiater en kregen tijdens het acupunctuur-onderzoek hun gebruikelijke therapie. De vraag was of acupunctuur een meerwaarde heeft ten opzichte van de huidig beschikbare reguliere aanpak.

Acupunctuur bleek goed te werken op de slaapstoornis. Daardoor verbeterde de kwaliteit van leven bij mensen met een depressie. Hun stemming verbetert sterk. Zij voelen zich prettiger, kunnen weer goed inslapen en de kwaliteit van hun slaap verbetert. Dezelfde effecten treden ook op bij schizofrenie-patiënten. Zowel bij depressieve als bij schizofrenie patiënten trad het grootste effect op na 3 maanden gestopt te zijn met de acupunctuurkuur. Deze conclusies trekt Peggy Bosch in haar proefschrift die ze op 26 nov. aan de Nijmeegse Universiteit gaat verdedigen

Dr. Bosch laat zien dat acupunctuur een fors positief effect heeft op bepaalde netwerken in onze hersenen. Die netwerken bepalen mede hoe we ons voelen, of we makkelijk inslapen en of onze slaap van hoge kwaliteit is. Daarom voelen we ons na enkele acupunctuurbehandelingen vaak al veel beter, zijn we minder gedeprimeerd en slapen we beter in- en door. Op basis van moderne studies adviseert ook de WHO acupunctuur. En wel bij meer dan 100 aandoeningen met pijn-, ontstekings- ,vruchtbaarheids- of psychische klachten .
 
Acupunctuur was al bewezen effectief voor de stimulatie van hormonen zoals bijvoorbeeld endorphine en nu wordt met dit proefschrift bewezen, dat met het in balans brengen van hormonen ook de emoties in balans kunnen worden gebracht.  
http://www.leefbewust.com/2015/nieuws/acupunctuur_proefschrift.html

-----------------------------------------------------------------------------------------
Kuchkuch

Mensen die jarenlang werken in dieselrook, zoals buschauffeurs en garagepersoneel, krijgen vaker longkanker, COPD, astma en hartziekten. Dat meldt de NOS, op basis van stukken van de Gezondheidsraad. We moeten afscheid nemen van het dieseltijdperk, vindt het Longfonds. Niemand wil ziek worden door de lucht die je inademt. Ook niet op de werkplek. Naar schatting zouden 600.000 mensen regelmatig werken in uitlaatgassen van dieselmotoren, zoals in garages, havens, bussen en vuilnisauto’s.

Het nieuws bevestigt dat het tijd is om echt werk te maken van schone alternatieve brandstoffen, zoals bij elektrisch vervoer. De gezondheidsrisico’s van dieseluitstoot zijn voor niemand te onderschatten: longziekten als astma en COPD hebben grote invloed op de levens van mensen. Voor honderdduizenden werknemers blijken die risico’s nog groter. Dat is ernstig.

Maatregelen zijn dan ook hard nodig om de gezondheid van werknemers te beschermen, zolang er nog dieselmotoren bestaan. Het conceptrapport doet daarvoor suggesties, zoals strenge normen. Ook het dragen van mondkapjes wordt genoemd. Het Longfonds betwijfelt of dat voldoende is tegen de gezondheidsrisico’s van zeer kleine deeltjes uitstoot.

Na de affaire over de sjoemelsoftware in dieselauto’s, bevestigt dit nieuws dat we afscheid moeten nemen van het dieseltijdperk.


--------------------------------------------------------------------------------------

Oeps foutje

Bijna 40 procent van de deelnemers aan de enquête van vakblad Nursing over verpleegkundig rekenen maakt weleens een rekenfout bij medicatietoediening.

In de maand oktober deden 1630 respondenten mee aan de Nursing-enquête over verpleegkundig rekenen. Veertig procent van de deelnemers geeft aan weleens een rekenfout te hebben gemaakt bij medicatietoediening. In 7 procent van de gevallen had dit consequenties voor de patiënt.

Op de vraag of je collega weleens een rekenfout heeft gemaakt bij medicatietoediening antwoordt zestig procent ja. De fout had in bijna twintig procent van de gevallen consequenties voor de patiënt. Voorbeelden van consequenties die genoemd worden zijn overgeven en diarree, reanimatie, pijn, te hoge bloedglucosewaarden, hypoglykemie, suf worden, overdosering en opname in het ziekenhuis of op de intensive care. Elf respondenten noemen zelfs overlijden als gevolg van de medicatiefout.

In 2007 en 2010 deed Nursing onderzoek naar verpleegkundig rekenen. Beide keren kregen de deelnemende verpleegkundigen een rekentoets voorgelegd en beide keren waren de resultaten schokkend. In 2007 bleek dat bijna een kwart van de verpleegkundigen zoveel moeite had met het berekenen van doseringen, dat ze fouten maakte bij het oplossen van medicatie. In 2010 was de situatie niet verbeterd: nog steeds maakten verpleegkundigen rekenfouten bij het toedienen van medicatie. Bijna zestig procent van de deelnemers gaf aan dat collega's weleens fouten maken bij het toedienen van medicatie, bij bijna een kwart zou dit consequenties hebben gehad voor de patiënt.


http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2015/11/Rekenvaardigheid-verpleegkundigen-nog-steeds-te-laag-2724244W/
---------------------------------------------------------------------------------------- 
De kloonfabriek

Een Chinees-Koreaanse joint-venture gaat in het Chinese Tianjin de grootste kloon-fabriek ter wereld bouwen. De fabriek zou uiteindelijk een productie van één miljoen gekloonde kalveren moeten kunnen realiseren. Dat heeft het biotechnologie-bedrijf BoyaLife, de Chinese partner van de joint-venture, gemeld.

Het bedrijf ging voor de fabriek een samenwerkingsverband aan met de Zuid-Koreaanse onderneming Sooam Biotech, die het voorbije decennium ongeveer 550 honden heeft gekloond. De joint-venture moet volgens Xu Xiaochun, topman van BoyaLife, inspelen op de toenemende vraag naar kwaliteitsvlees op de Chinese markt.“Naarmate de Chinese bevolking rijker wordt, groeit ook de vraag naar superieur vlees,” benadrukt Xu Xiaochun. “Om die vraag te kunnen invullen, zal de joint-venture een selectie van elite-kalveren samenstellen om massaal te kunnen klonen.”

Vorig jaar al realiseerden Sooam en BoyaLife een joint-venture om een zeldzame soort Tibetaanse honden te klonen. De nieuwe joint-venture zal naar eigen zeggen ook instaan voor de productie van politiehonden die kunnen worden ingezet bij reddingsacties of bij het opsporen van springstoffen.

Xu Xiaochum merkt op dat gekloonde honden in China en Afghanistan al worden gebruikt als drugshonden. Toch zal de fabriek vooral kalveren moeten produceren.
In een eerste fase zal een productieniveau van ongeveer honderdduizend exemplaren per jaar worden gerealiseerd. In een volgend stadium wordt gestreefd naar een jaarlijks volume van één miljoen dieren. Verwacht wordt volgend jaar van start te kunnen starten. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 31 miljoen dollar.

http://www.express.be/business/?action=view&cat=technology&item=chinezen-bouwen-fabriek-waar-ze-jaarlijks-1-miljoen-koeien-kunnen-klonen&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

--------------------------------------------------------------------------------------------
Slimme deal

Pfizer en Allergan gaan samen en zullen als nieuwe onderneming verdergaan onder de naam Pfizer. Met de transactie, de grootste ooit in de farmaceutische industrie, is een bedrag gemoeid van $ 160 miljard (€ 150 miljard). De fusie moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese autoriteiten en aandeelhouders.

De gezamenlijke jaaromzet van beide farmagiganten bedraagt zo'n $ 60 miljard. De fusie wordt in aandelen afgehandeld en moet in de tweede helft van 2016 worden afgerond. De aandeelhouders van Pfizer zullen dan 56% van de aandelen bezitten van het nieuwe bedrijf en die van Allergan de overige 44%.

De huidige topman van Pfizer,
Ian Read, wordt de nieuwe baas van het nieuwe concern. Brent Saunders, de bestuursvoorzitter van Allergan, wordt operationeel directeur en president van de onderneming. Het nieuwe Pfizer krijgt een beursnotering op Wall Street en het hoofdkantoor komt in New York. Juridisch zal het bedrijf echter in Ierland gevestigd zijn, waar Allergan zijn basis heeft, om te profiteren van de lage belastingdruk.http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/pfizer-en-allergan-fuseren-1

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
De diagnosefabriek

Artsen in ziekenhuizen zijn verslaafd aan diagnoses en interventies. Het ziekenhuis is een diagnosefabriek geworden. Dat zegt verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer in de Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid die dinsdagmiddag is uitgesproken. Hij pleit voor meer palliatieve zorg.
In de lezing 'De mens achter de moleculen' betoogt Keizer dat wie ernstig ziek is of wie moet sterven een antwoord wil hebben op de vraag: waarom gebeurt dit? In plaats daarvan wordt de ernstig zieke onderworpen aan behandelingen tot het eind. Aan de hand van een aantal sterfbedden beschrijft hij de laatste uren van mensen. 'Op een longfoto lees je nooit: "laat die man nou met rust" en op een hersenscan heb ik nooit zien staan: "roep er alsjeblieft niet nog meer collega's bij. Deze diagnoses bestaan niet. De dokter moet in dit stadium weg durven blijven van diagnoses.'

Hij schetst de opmars van de wetenschappelijke analyse. Dit heeft tot gevolg 'dat geest en lichaam in ons vak volkomen uiteen gedreven zijn. Wij hebben aan de ene kant Biochemie (als verzamelnaam voor alle somatische interventies) en aan de andere kant Aandacht (als troost voor de lijdende geest). En naarmate de Biochemie meer kon, was er minder Aandacht nodig. Met als ultieme uitkomst dat de twee nu worden verward. Biochemie neemt nu de plaats in van Aandacht. Ook als het niets, maar dan ook hele maal niets oplevert', signaleert Keizer.

Keizer noemt een van de meest rampzalige combinaties: die van een oude weerloze man aan het einde van zijn levensweg en een jonge enthousiaste dokter aan het begin van haar carrière. Hij geeft aan dat oudere artsen met levenservaring behoedzamer zijn bij het inzetten van medische technologie. 'Maar dit is slechts een kleine groep. Bovendien zijn de oudere artsen na kantoortijd zelden in het ziekenhuis.' De beschikbaarheid van meer oudere artsen ziet hij als een van de oplossingsrichtingen om te ontsnappen uit het 'biochemische labyrint'.


http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/11/Ziekenhuis-is-diagnosefabriek-2723207W/

------------------------------------------------------------------------------------------
Gal spugen

Menno Oosterhoff, arts: 'Nadat de Jeugdwet een feit was geworden, besloot ik er niet veel meer over te schrijven. Dat zou een voortdurende variatie worden op het thema: Zie je wel? Hadden we toch gezegd? Daar wordt een mens zuur van. Maar als ik nu mijn gal niet spuug dan word ik bitter.

Begin deze week begon mijn maag weer op te spelen. Ik werd misselijk. Ik had het verslag van de commissievergadering VWS van 16 november niet moeten lezen. Waar halen ze de arrogantie vandaan om experts te blijven negeren? Ze negeren gewoon ook alle negatieve gevolgen van hun beslissingen.

Dus konden we in het verslag van die vergadering lezen: ‘Waardering van ouders en kinderen voor de wijkteams en de hulp. De overgang is rustig geland’, zegt Van der Burg (VVD). ‘Veel gaat goed’, constateert ook Bergkamp (D66). Huh???
•Niet gehoord wat de kinderombudsman zegt? ‘Ik vrees, dat de jeugdhulp binnen afzienbare tijd in een crisis belandt met de omvang van de pgb-crisis.’
•Niet gezien wat voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) Ella Kalsbeek zegt? ‘Huisartsen worden onder druk gezet medische gegevens te geven aan de gemeente.’
•Niet gelezen wat de Nederlandse vereniging van psychiatrie schrijft? ‘We hebben zorgen over de privacy, de herindicatie, het beroepsgeheim, de kwaliteit en de toegankelijkheid.’
•Niet op de hoogte van de brandbrief van de 234 wethouders? ‘De forse bezuinigingen op de jeugdzorg gaan ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit.’
•Niet onder de indruk van de zorgen over de overgang na het 18de jaar, over het verlies van samenhang met de kindergeneeskunde, over dat de gemeente op de stoel van de zorgverlener gaat zitten, over lange wachttijden, over sluitende instellingen, over tweedeling in de zorg, over de gouden tijden voor de bureaucratie?

Naast het zuur en bitters leek er ook iets zoets te zijn. Na 11 (sic!) maanden heeft ook staatssecretaris Van Rijn begrepen, wat iedereen in januari al wist: Het opnemen van je kind bespaart je geen geld. Dus de ouderbijdrage wordt ingetrokken. Hoera, maar er is een adder onder het gras.

Mevrouw Van der Burg (VVD) van de zachte landing, heeft een initiatiefnota ingediend om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren door het invoeren van een meldplicht. Dat voorstel heeft volgens alle experts een averechts effect. De KNMG meldt ontzet te zijn dat VVD en PvdA een verkapte meldplicht willen invoeren. Dat is dus de prijs voor afschaffing van de ouderbijdrage: een meldplicht die het erger maakt voor mishandelde kinderen.'


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Educatie is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken
om de wereld te veranderen.
Nelson Mandela

In de kijker:
Milieuramp Brazilië: https://www.youtube.com/watch?v=-ce4UikC2aI
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page44.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: