15 dec. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 188In de kijker:

* Op st(r)oom
* Prikkeltjes
* Alarmsignaal
* Botox party
* Passief in kwadraat
* Zelfzorg
* In de wachtkamer
* Controversieel
* La France en avant
* De popcornlong
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Op st(r)oom

Elektrische wagens zijn stil, proper, efficiënt, onderhouds- en milieuvriendelijk. Iedereen weet het, maar toch laat een wereldwijde doorbraak op zich wachten. Maar in Noorwegen zijn de elektrische wagens geen toekomstmuziek meer, integendeel, maand na maand voeren de elektrische wagens de hitlijsten aan. Geen enkel land doet beter. Dit jaar is zowat één op vijf nieuwe auto’s er eentje met batterij en stopcontact. Eén op vijf, 20%.

Onafhankelijk van de reden waarom een Noorse chauffeur kiest voor een elektrische wagen, het totaalpakket aan voordelen dat eraan vasthangt is enorm. De prijzen zijn gelijk of lager dan die van vergelijkbare klassieke auto’s. Brandstofkosten zijn verleden tijd. Parkeren doen ze gratis en als de batterij na een nachtje opladen toch leeg raakt overdag, zijn er nog de vele publieke laadpalen, op hun beurt ook gratis, natuurlijk. Betalen op de tolwegen of voor een ferryovertocht hoeft niet meer. En wie op drukke uren tijd wilt winnen, neemt zonder probleem de busstrook.

Een elektrische mobiliteit, het ligt zo voor de hand. De poort is al opengebeukt door de Noren. De weg ligt vrij.

Een indrukwekkend verhaal, dat is het zeker, maar het succes in Noorwegen is reeds jaren in de maak. Al drie decennia zetten de Noren in op elektrisch rijden. Nationale en lokale overheden, economische spelers, middenveld, media en burgers spelen daarbij elk een unieke rol. ‘Het succes dat Noorwegen boekt, is zeker ook mogelijk in andere landen. Meer zelfs, doet een voldoende grote groep landen dezelfde inspanningen als wij voor een jaar of drie, vier, dan veranderen we de auto-industrie volledig.


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Onduidelijkheid: 'Onderzoek levert geen duidelijkheid op over de klachten die meisjes hebben nadat ze gevaccineerd waren tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccin). Er kan niet worden aangetoond of uitgesloten dat er een verband is tussen de vaccinatie en de klachten die meisjes hebben. Veel meisjes hebben last van bijwerkingen. In veel gevallen zijn die van korte duur, maar er zijn ook 231 meldingen binnengekomen van meisjes die langdurige klachten hebben. Zij zijn zo ziek dat ze niet naar school kunnen of geen sociaal leven kunnen leiden. Het RIVM gaat nu onderzoeken of langdurige vermoeidheid vaker voorkomt bij gevaccineerde meisjes in vergelijking met meisjes die niet gevaccineerd zijn'. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/onduidelijkheid-over-klachten-na-hpv-vaccin-blijft

* Vervolg: Bijwerkingencentrum Lareb heeft vervolgonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 231 meldingen van langdurige klachten na vaccinatie met het HPV vaccin Cervarix®. Het betreft meldingen die Lareb heeft ontvangen sinds de introductie van dit vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009. Dit follow-up onderzoek geeft een zeer duidelijk en indringend beeld van de medisch onverklaarbare langdurige klachten en de impact ervan. In de meldingen is de tijd tussen vaccinatie en het optreden van de klachten echter niet eenduidig. Om te onderzoeken of langdurige vermoeidheid vaker voorkomt bij gevaccineerde meisjes in vergelijking met niet gevaccineerde meisjes, wordt nader epidemiologisch onderzoek aanbevolen. Inmiddels is het RIVM met een onderzoek gestart.
http://www.lareb.nl/Nieuws/2015/Rapport-over-meldingen-van-langdurige-J07BM02

---------------------------------------------------------------------------------------
Alarmsignaal

Baby's en peuters worden vanaf volgend jaar op het consultatiebureau uitgebreider onderzocht op mogelijke signalen van autisme. Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe beter, zeggen deskundigen.

Autisme is niet te genezen, maar het wordt steeds duidelijker dat er wel wat aan te doen is. De behandeling kan het beste al vroeg beginnen, want op heel jonge leeftijd kun je kinderen het meest leren, is het idee.

Daarom werken consultatiebureaus vanaf 2016 met acht 'alarmsignalen' voor autisme, schrijft de Volkskrant. Een kind van 8 weken zou bijvoorbeeld moeten lachen naar zijn ouders. En vanaf 2 jaar moeten kinderen zinnen kunnen maken van twee woorden. Een andere belangrijke indicatie is of het kind contact maakt en interesse heeft in anderen.
Als een kind achterblijft in veel van die ontwikkelingen, volgt extra onderzoek.

Kinderen met autisme zijn gemiddeld 6 jaar als ze de diagnose krijgen. Consultatiebureaus willen dat die leeftijd omlaag gaat. Hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer is een van de samenstellers van de nieuwe richtlijn. "Met 4 jaar moeten de meeste kinderen er wel uitgehaald zijn", zegt ze in de Volkskrant. Dat is niet te vroeg, volgens de hoogleraar. "Het zijn vaak moeilijke kindjes, ook al is er aan de buitenkant niets te zien. Dat heeft een enorme impact op ouders. Als je het laat ontdekt, zijn deze kinderen soms al helemaal vastgelopen."
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/consultatiebureaus-gaan-alle-babys-en-peuters-onderzoeken-op-autisme

Noot: Dan zouden ze als 9de alarmsignaal (of liever op de 1e plaats) ook een mogelijke bijwerking van vaccinaties moeten opnemen. Maar helaas, niet gekend/erkend/bekend, en ze zullen ook niet weten wààr op te letten. De 8 signalen zouden op zich al als een signaal van vaccinatieschade beschouwd kunnen worden ('op autisme gelijkend terugtrekkingsgedrag door de schok van het in één keer inspuiten van 7 ziektekiemen tegelijk'). Hoe zal deze nieuwe richtlijn in de praktijk gaan werken? Wat zijn de consequenties? Consultatiebureaus hebben nu al zo weinig of geen tijd om op (vaak terechte!) vragen van ouders in te gaan. Een conclusie trekken n.a.v. die 8 signalen, lijkt ook buiten hun competentie te vallen. Het gevaar dat een kind dan (onterecht) in een of ander hokje gestopt wordt is een risico. De 8 signalen werden gebaseerd op het 'Van Wiechenonderzoek' dat de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=25&rlpag=974
Wat staat er bv als bijwerking vermeld in de bijsluiter van het Infanrix Hexa vaccin - dktp-hib-hepb? 'Psychische stoornissen: zeer vaak abnormaal huilen, prikkelbaarheid, rusteloosheid. Vaak: nervositeit' (dus niet lekker in hun vel zittend)...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Botox party

Botulinetoxine is een neurotoxisch gif, dat door de bacterie Clostridium botulinum wordt geproduceerd. Botulinetoxine is het meest potente gif dat momenteel bekend is. Vanwege deze extreme giftigheid is botuline een van de stoffen waar deskundigen in chemische/biologische oorlogsvoering zich zorgen over maken in verband met terroristische aanslagen.

Botox is voor veel vrouwen de oplossing voor rimpels, maar een nieuwe studie toont schokkende lange termijn-effecten. Zo blijkt dat spiermassa door een injectie kan halveren en dat spiermassa in andere delen van het lichaam slinkt. Ook worden spiervezels vervangen door vet.

Je zou bijna denken dat het de normaalste zaak van de wereld is. Je voorhoofd uitgummen. Maar dat is het niet. Ze hebben de meest giftige stof op aarde nodig, om de grachtengordel rimpelvrij te krijgen. Je weet niet wat je ziet. De Keuringsdienst over botox. Een hilarische aflevering, als je nog kunt lachen tenminste.

http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2015/30-142868-10-12-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------
Passief in kwadraat
 
NRC: "De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - onder het Ministerie van Economische Zaken functionerend) drijft bedrijven naar de afgrond", meent een branchevoorzitter in de pluimveesector. "De NVWA is voor het publiek veel te passief”, aldus de baas van de grootste consumentenorganisatie. "De NVWA kan en moet steviger opereren”, zei de verantwoordelijke bewindspersoon.

Bedrijven vinden de NVWA te streng en te duur. Consumenten schrikken van grote schandalen die de NVWA niet kon voorkomen (paardenvleesfraude, salmonella-uitbraak). Politici vinden de toezichthouder slap en slecht functioneren. Dat laatste bleek donderdag bij het Kamerdebat over de Landbouwnota.

Komende donderdag vergadert de Kamer specifiek over de NVWA, die na alle kritiek en hoon zichzelf aan het hervormen is én de volledig eindverantwoordelijkheid heeft gekregen voor de vleeskeuring. Helaas kan de dienst het in niemands ogen meer goed doen.

De NRC somt de punten van kritiek op:
1. Mislukte reorganisaties, bezuinigingen en politieke druk
2. Te veel regels, willekeur en slordigheid
3. Te hoge kosten, te hoge boetes
4. Wantrouwen, zwartmakerij en angstcultuur
5. Gesloten voor pers en publiek

Lees verder:
http://www.foodlog.nl/artikel/de-nvwa-is-een-probleem/

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Zelfzorg

De hele zorgtop krijgt 100% salarisverhoging! Is er ooit een politicus geweest die deze regels heeft kunnen uitleggen? De mensen op de werkvloer lopen zich de benen uit het lijf voor 8 euro per uur, inclusief de stress van dreigende faillissementen en ontslag. En dit graaivolk vindt dat bestuurders recht hebben op 100% verhoging met als enige eis: de toezicht moet goed zijn.. Was die toezicht goed, dan hadden we het zorgprobleem toch niet?

Toezichthouders van zorginstellingen hebben nu al zicht op een vette nieuwjaarsbonus: vanaf januari kunnen zij namelijk een salarisverhoging van 100% tegemoet zien. Pijnlijke salariskortingen bij thuiszorgers zijn dagelijks in het nieuws en diverse zorgorganisaties zoals TSN balanceren op de rand van een bankroet, maar toezichthouders in de zorg kunnen op oudjaarsavond een extra champagneflesje opentrekken. Dankzij nieuwe wetgeving maken zij in 2016 een enorme salarissprong, ter compensatie voor dalende lonen bij de zorgbestuurders waar ze geacht worden toezicht op te houden. Hun vergoedingen, die bovenop het salaris van hun reguliere banen komen, zijn gekoppeld aan de hoogte van die van de bestuurders.

Ondanks een oproep van de overkoepelende toezichthoudersorganisatie NVTZ aan zijn leden om niet direct gebruik te maken van de nieuwe salarisruimte, wordt gevreesd dat dit toch op grote schaal zal gebeuren. Toezichthouders van de Friese thuiszorgorganisatie Patyna bleken zichzelf afgelopen week al de maximale verhoging te hebben gegund.

Sinds het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita in 2009, waarbij het toezicht jammerlijk faalde, worden hogere eisen aan de toezichthouders gesteld. Daar past een hogere vergoeding bij. PvdA-kamerlid Bouwmeester weet dat instellingen de mogelijkheid is geboden om het salaris te verhogen, maar ze wil dat daar wel iets tegenover staat. Als ze de vergoeding verhogen, moet daar wel beter toezicht tegenover staan.


http://alternatievemedia.com/2015/12/09/de-hele-zorgtop-krijgt-100-salarisverhoging/

---------------------------------------------------------------------------------------- 
In de wachtkamer
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het verpleeghuis vastgesteld op zes weken. Dat zou betekenen dat alle ouderen met dementie of ernstige fysieke beperkingen daar binnen de aanvaardbare termijn terecht kunnen. Onderzoek van FTM toont aan dat die norm een wassen neus is; ouderen die zorg hard nodig hebben, staan vaak maandenlang op de wachtlijst.

Dat de Nederlandse zorg geplaagd wordt door wachtlijsten is niet iets van de laatste tijd. Het lijkt eerder een hardnekkig probleem. In de periode 2001-2003 werd er maar liefst 1,3 miljard euro uitgetrokken om de wachtlijsten weg te werken. Voor een deel is dat gelukt, veel van de wachtlijsten zijn in de afgelopen jaren gereduceerd. Toch is er nog lang geen reden om de zegeningen van de miljardeninvestering te vieren. Gegevens van het Zorginstituut over wachtlijsten verhullen vaak de werkelijke omvang van het probleem.

Politici, verzekeraars en zorgaanbieders spreken eenduidig de wens uit om de patiënt binnen een aanvaardbare tijd de nodige zorg te laten ontvangen. Daarom zijn er streeknormen, opgesteld door de verzekeraar en de zorgaanbieder, die bepalen waar de grens ligt tussen een normale en een onaanvaardbare lange wachttijd. Voor verpleeghuiszorg staat die norm op zes weken.

Het aantal mensen op de wachtlijst voor het verpleeghuis bedraagt niet tientallen, maar duizenden mensen. Voor de zoektocht naar de waarheid over wachtlijsten heeft FTM alle zorgkantoren benaderd met de vraag om een overzicht te geven van de wachttijden voor het verpleeghuis in de regio. Zorgkantoren worden geleid door de dominante zorgverzekeraar in een gebied. Nederland telt in totaal 32 zorgkantoren.

Wat verder bijdraagt aan de wachtlijsten zijn demografische veranderingen zoals de vergrijzing. Maar ook de bezuinigingen op langdurige zorg. Alle goede bedoelingen van de politici ten spijt, het papieren monster van de wachtlijsten is nog niet verslagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Controversieel

Ondanks dat het niet op de officiële agenda van TTIP staat, voeren Europa en Amerika achter de schermen intensieve gesprekken over hormoonverstorende chemicaliën. Uit onderzoek van MO* blijkt dat op 6 en 7 oktober ambtenaren van de Europese Commissie en het Amerikaanse milieu-agentschap EPA elkaar tijdens een tweedaagse ”workshop” in Brussel hebben ontmoet om te praten over deze stoffen. Doel: verdere trans-Atlantische samenwerking verkennen. DG Handel, het EU-handelsministerie dat verantwoordelijk is voor de TTIP-gesprekken, was daarbij ook aanwezig.

De gesprekken zijn opmerkelijk, om niet te zeggen controversieel. Brussel heeft namelijk altijd beweerd binnen TTIP niet over hormoonverstoorders te praten. Het Europees Parlement heeft dit ook in juli als harde eis op tafel gelegd. Reden is dat de EU momenteel werkt aan wetgeving die hormoonverstoorders (zie kader) moeten reguleren.

De Amerikanen lobbyen echter tegen het verbod dat Europa overweegt, en waarschuwde eerder dit jaar nog dat het strijdig is met de ‘primaire doelstelling van TTIP’. Het zou volgens Washington voor miljarden dollars aan trans-Atlantische handel bedreigen. Critici vrezen daarom dat de Commissie de wetgeving zal afzwakken.

Terwijl weinig Europeanen het onderwerp kennen, snappen insiders in Brussel hoeveel er op het spel staat. De wetgeving waar aan wordt gewerkt zal de toekomstige standaard zetten voor hoe de EU de volksgezondheid beschermt tegen hormoonverstorende stoffen. Het gaat om zeker honderden chemicaliën die het hormonaal systeem kunnen ontregelen, en die aanwezig zijn in ontelbaar veel alledaagse zaken, van voedsel tot drinkwater, plastic, make-up, en van meubels tot elektronica.

Maar volgens een woordvoerder van Commissie gaan de ontmoetingen met de EPA niet over de EU-wetgeving. Ook zou er geen verband zijn met TTIP. Opmerkelijk is dat de Amerikanen bij herhaling wel de link hebben gelegd tussen de gesprekken en het trans-Atlantische verdrag.

De Commissie verwacht eind 2016 de resultaten van de impactstudie te hebben. Dan zal duidelijk worden of Europa komt met een verbod, of verder richting het systeem van de VS beweegt.

 http://mo.be/analyse/geheime-ttip-gesprekken-over-hormoonverstoorders

Uit gelekte documenten van een ander vrijhandelsakkoord Trade in Services Agreement (TISA) over de privatisering van overheidsdiensten blijkt bovendien dat de Europese Commissie het onmogelijk zal maken voor regeringen om nog een eigen beleid te voeren op vlak van hernieuwbare energie, omdat ze dan door de betrokken bedrijven tot zware boetes zullen worden gedwongen, via ISDS-arbitrage.
Lees verder:
http://www.duurzaamnieuws.nl/eu-blokkeert-klimaatvoorstellen-om-ttip/

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
La France en avant

Het Franse Parlement nam woensdag unaniem een wetsvoorstel aan om
voedselverspilling terug te dringen. Linkse en rechtse politici schaarden zich achter het voorstel dat Frankrijk ‘het meest proactieve land van Europa’ moet maken op het gebied van voedselverspilling, meldt Le Monde.

"Een brood weggooien staat gelijk aan het leeg laten lopen van een vol bad. Een kilo rundvlees in de vuilnisbak komt overeen met 15.000 liter verspild water. [..] Ieder jaar gooien Franse gezinnen 56 maaltijden weg. Dat zijn cijfers waar je hoofd van omloopt", aldus de Republikeinse politicus Jean-Pierre Decool. In Frankrijk verdwijnt naar schatting jaarlijks 7,1 miljoen ton voedsel in de vuilnisbak. 67% bij consumenten, 15% bij restaurants en 11% bij retailers.

Het wetsvoorstel voorziet in maatregelen waardoor supermarkten geen voedingsmiddelen meer mogen weggooien en ze al helemaal niet ongeschikt mogen maken voor consumptie. Eerder dit jaar struikelde een voorstel in die lijn nog over grondwettelijke bezwaren.

Er komt een samenhangend geheel van maatregelen op alle niveaus, beginnend bij preventie van verspilling door particulieren en retailers. Supermarkten worden verplicht onverkochte artikelen ter beschikking te stellen voor menselijke consumptie, via verplichte overeenkomsten tussen supermarkten en charitatieve instellingen. Eten dat daar niet meer voor geschikt is gaat verwerkt worden tot veevoer en aan het einde van de keten wachten compostering voor de landbouw of vergisting tot energie.

Andere maatregelen zijn dat afgekeurde huismerkproducten ook weggegeven mogen worden, waar het nu nog verplicht is ze te vernietigen. Tenslotte wordt de 'strijd tegen voedselverspilling' een onderwerp in het schoolcurriculum.

In Parijs maakten restaurateurs meteen een begin met de strijd tegen verspilling. In meer dan 100 restaurants kunnen klanten die hun bord niet leeg eten het overschot in de
box anti-gaspi (doggy bag) mee naar huis krijgen.

http://www.foodlog.nl/artikel/frankrijk-wordt-meest-proactieve-land-tegen-voedselverspilling/

------------------------------------------------------------------------------------------
De popcornlong

Onderzoekers van Harvard hebben nu ontdekt dat driekwart van de e-sigaretten een chemische smaakversterker bevat die bij medewerkers in een aantal popcornfabrieken de zogenoemde popcornlong veroorzaakte: een ernstige, ongeneeslijke longziekte.

Elektronische sigaretten kunnen een rol spelen bij het stoppen met roken, vooral de e-sigaretten met nicotine. Aan e-sigaretten worden allerlei smaakjes toegevoegd. Er zijn op dit moment meer dan 1.000 verschillende smaakjes: van diverse fruitsmaakjes tot menthol. Er bestaat al langer ongerustheid over de effecten van deze toegevoegde chemicaliën op de gezondheid. Verschillende merken gebruiken verschillende toegevoegde stoffen en momenteel ontbreekt een degelijke reglementering.

Omdat deze longziekte werd beschreven bij acht arbeiders in een popcornindustrie, wordt ze ook ‘popcornlong’ genoemd. In de popcornindustrie wordt gewerkt met diacetyl, pentanedione en acetoïne: stoffen die aan popcorn een boterachtige smaak verlenen. Bijna alle geteste e-sigaretten bevatten minstens één van de drie chemische verbindingen in wisselende concentraties. Diacetyl kwam het vaakst voor (bij 76,5%), de beide andere bij de helft. De onderzoekers waarschuwen voor het mogelijke gevaar voor popcornlongen door gebruik van e-sigaretten.


http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/bevatten-e-sigaretten-stoffen-die-dodelijke-popcornlong-kunnen-veroorzaken

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Hoe kunnen mensen beslissingen nemen zonder de feiten te kennen?
Kijk bijvoorbeeld maar eens wat de pers zoal schreef over mij.
Dan hebben we dus een groot probleem...
Ol' Blue Eyes (Frank Sinatra, geboren op 12 december 1915)

In de kijker:
Boek onder de boom: http://weetwatjeeethetboek.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: