29 dec. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 190

 

In de kijker:

* Monnikenwerk
* Prikkeltjes
* Teruggefloten
* Vuurwerk
* Verborgen dieren
* EU overtreedt wet
* Ecocide
* Vit.C in 't zonnetje
* Nieuwswaarde
* Time to change
* Even stilstaan

De laatste dagen van een roerig jaar...
Een gezellig, en vooral vredig (!), uiteinde gewenst en alle goeds voor het komende jaar met nieuwe, en ongetwijfeld weer interessante, uitdagingen. Een jaar waarin DELEN weer op de eerste plaats moet staan. Een delen van elk-anders visie, delen van wederzijdse ervaringen, delen van leerrijke en heilzame informatie...

------------------------------------------------------------------------------
Monnikenwerk

Wat is geluk, en hoe kunnen we dit bereiken? Matthieu Ricard, de biochemicus die Boeddhistisch monnik werd, zegt dat we onze geest de gewoontes van welzijn kunnen aanleren en zo een zuiver gevoel van sereniteit en vervulling kunnen verwezenlijken. ‘Als ieder van ons meer altruïsme zou cultiveren, dan gingen bijvoorbeeld investeerders niet in het wilde weg speculeren met het geld van kleine spaarders die op hen vertrouwen.’ Aldus Matthieu Ricard (1946) die ruim veertig jaar geleden boeddhistisch monnik werd. In Altruïsme bespreekt de filosoof uiteenlopende kwesties als de oorsprong van oorlog en geweld en de invloed van boeken en films op empathie. Volgens Ricard is altruïsme geen opoffering en ook geen vrome wens of utopie, maar mogelijk en zelfs noodzakelijk.
Eerder verscheen van zijn hand De monnik en de filosoof waarin Ricard met zijn vader, de filosoof Jean-François Revel, in gesprek gaat over boeddhisme, filosofie en wereldproblemen.

Na een korte loopbaan als onderzoeker aan het Institut Pasteur te Parijs is Ricard nu verbonden aan het Mind and Life Institute, een internationaal kenniscentrum onder leiding van de Dalai Lama, waar onderzoek wordt gedaan naar de menselijke psyche. Ricard woont in een Tibetaans klooster in Nepal, maar hij reist de hele wereld over om lezingen en retraites te geven.

Ted-talk van Ricard:
The Habits of Happiness (Nederlands ondertiteld)
https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness?language=nl
--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaccinatieslachtoffers: Narcolepsie weer volop in het nieuws. Mogelijk compensatie voor de slachtoffers na 6 jaar wetenschappelijk soebatten of dit wel gelinkt zou kunnen worden aan het mexicaanse griepvaccin in 2009. Historisch feitje: Lareb en RIVM (en de Wereld Gezondheidsorganisatie) weten ongetwijfeld dat het al in 1928 bekend was dat vaccins narcolepsie kunnen veroorzaken (reden toen van het afzien van verplichting pokkenvaccin in Nederland). "Holland took away compulsory vaccination in 1928 because of the alarming frequency of 'sleeping sickness' it caused...." http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdf
«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»
George Santayana (1905)

* Inenten van kamelen: Een team van Nederlandse, Spaanse en Duitse onderzoekers heeft een vaccin ontwikkeld waardoor kamelen minder virus uitscheiden als ze besmet worden met het MERS coronavirus. Omdat het virus voornamelijk via kamelen op mensen wordt overgedragen, kan het vaccin mogelijk toekomstige uitbraken onder mensen voorkomen. De onderzoekers hebben hun vinding gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. ‘Door kamelen te vaccineren wordt het risico op uitbraken onder mensen mogelijk geminimaliseerd’, zegt Bart Haagmans, onderzoeksleider en viroloog bij het Erasmus MC. Het nieuwe vaccin kan mogelijk ook worden gebruikt om mensen te vaccineren. De onderzoekers starten daar nu een studie voor. http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2015/5480857/

* Vlaamse overheid HPV-vaccin: 'Het vaccin geneest niet. Reeds bestaande letsels worden er dus niet beter mee. Het beschermt besmette vrouwen evenmin tegen de ontwikkeling van kanker. Meisjes krijgen 3 dosissen van het vaccin toegediend' (Noot: storend foutje in dit artikel, want naar 2 doses teruggebracht, net als in Ndl). http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/humaan-papillomavirus-hpv

* Vaccineren? Eerst informeren!: Wereldwijd is het officiële beleid dat onze kinderen vaccins nodig hebben om gezond te blijven. Sinds ongeveer 60 jaar injecteren we onze baby's en jonge kinderen routinematig met vaccins en we nemen aan, dat wat we doen veilig is. Voor ouders blijft het een moeilijke keuze. Gaat u gewoon het aangeboden programma volgen, of trekt u uw eigen plan voor uw kind? En in het laatste geval: welke vaccins laat u toe, en wanneer? De enige mogelijkheid is informatie inwinnen om daarna een individuele beslissing te kunnen nemen. http://bestgezond.nl/index.php/2015/12/27/extra-informatie-van-vaccin-vrij/

---------------------------------------------------------------------------------------
Teruggefloten

Het was een paradepaardje van zorgminister Edith Schippers: ziekenhuizen moesten medicijnen grootschalig inkopen om zo kortingen te bedingen. Het beleid werd halverwege stopgezet door een alarmerend rapport van een patiëntenstichting. Maar hoe reëel waren de risico’s nu echt?

Wie de geschiedenis in wil gaan als de eerste minister die de kosten in de zorg beteugeld krijgt, laat natuurlijk ook de geneesmiddelenrekening niet ongemoeid. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport, VVD) probeerde daarom de afgelopen jaren ziekenhuizen zelf de duurste medicijnen te laten inkopen. Waarom? Zij kunnen grotere hoeveelheden tegelijkertijd inkopen en zo makkelijker korting bedingen bij de machtige farmaceutische industrie. Toch is dat beleid sinds vorig jaar op de lange baan geschoven. Hoe komt dat?

Na twee jaar onderzoek ligt er aan het begin van 2014 een aantal rapporten. Een met een ontnuchterende conclusie: ziekenhuizen maken helemaal niet zo’n vuist tegen de farmamultinationals als gehoopt, maar behandelen patiënten soms gewoon niet of schrijven goedkopere, inferieure medicijnen voor.

Door ziekenhuizen financieel verantwoordelijk te maken, lopen patiënten dan ook het ‘medisch onaanvaardbare risico van noodzakelijke zorg verstoken te blijven.' Dat signaleert de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening, die met subsidie van het ministerie een vinger aan de pols heeft gehouden tijdens de uitrol van het beleid.
Zodoende lijkt het de patiënt te zijn die met zijn gezondheid de besparingen ophoest die minister Schippers afdwingt. En niet de markt, de aandeelhouder of de zorgaanbieder.

De explosieve bevindingen van de stichting lekken al vroegtijdig uit naar Kamerleden en belanghebbenden. Niettemin houdt het ministerie het rapport nog een aantal weken in de la. Schippers besluit dan ook ‘om een pas op de plaats te maken’ en niet nog meer geneesmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen te brengen. De Kamer is eensgezind en valt, op coalitiegenoot PvdA na, over de zorgminister heen. Zelfs vanuit haar eigen partij, de VVD, is er kritiek. De patiënt had hier nooit iets van mogen merken.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Vuurwerk

En elk jaar komt rond oud en nieuw ook deze zorg weer terug: Plastisch chirurgen, oog-, jeugd-, kinder- en spoedeisende hulpartsen pleiten samen met andere partijen voor een verbod op consumentenvuurwerk. Hun beroepsverenigingen hebben een manifest opgesteld waarin staat dat zij de manier waarop oud en nieuw nu wordt gevierd niet in verhouding vinden staan tot alle ellende die het oplevert. Zij vinden dat alleen professionals vuurwerk mogen afsteken.

Tot nu toe hebben achttien partijen het manifest ondertekend, waarvan het merendeel hulpverleners of patiënten vertegenwoordigen die met oogletsel te maken krijgen. Ter ondersteuning van hun pleidooi staat er nog een lijstje met het aantal letsels per jaar op de website. Zo raakten afgelopen oud en nieuw 210 mensen gewond aan hun ogen, van wie ruim de helft het vuurwerk zelf niet afstak. Bij ruim een derde van het aantal geraakte ogen, is er sprake van blijvend letsel.

Ook elders groeit de irritatie over vuurwerk: op het meldpunt
vuurwerkoverlast.nl zijn binnen 48 uur ruim 15.000 meldingen binnengekomen.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Verborgen dieren

Als consument kunt u niet altijd herkennen of er in producten ingrediënten van dierlijke oorsprong zitten. Dat wordt niet altijd op de verpakking vermeld.

Wilt u absoluut geen ‘verborgen dieren’ in uw eten? Lees dan deze tips.

- Gelatine is een ingrediënt dat wordt bereid uit dierlijk collageen. Dus als er gelatine bij de ingrediënten staat, dan is dit van dierlijke oorsprong, vooral varkens en koeien. Soms ook van gevogelte of vis. Er hoeft niet vermeld te worden van welk dier.
- Aan heel wat producten worden vetten toegevoegd. Denk maar aan brood en koekjes. Dit vet kan zowel plantaardig als dierlijk zijn. Aangezien vers brood en gebak geen etiket moeten hebben, kunt u niet controleren of ze al dan niet dierlijk vet bevatten.
- Bij het maken van kaas worden de vaste stoffen in de melk (eiwitten, vetten en mineralen) met behulp van stremsel gescheiden van het vocht. Stremsel bestaat uit enzymen die afkomstig zijn uit de lebmaag van kalveren.
- De meeste glucosamine wordt gemaakt van de schildjes van schaaldieren zoals krab, kreeft en garnalen. Chondroitine wordt gemaakt van het kraakbeen van haaien of van de luchtpijp van runderen.
- Sommige E-nummers kunnen van dierlijke oorsprong zijn. Voor overzichtje zie artikel.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20335

-------------------------------------------------------------------------------------- 
EU overtreedt wet

De Europese Commissie heeft de wet overtreden door niet tegen 13 december 2013 criteria voor hormoonverstorende stoffen vast te stellen. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie (ECJ) in een historisch arrest op basis van een klacht die Zweden bij het ECJ indiende in juli 2014, waarna op 29 januari 2015 alle Europese lidstaten en het Europees parlement zich bij deze klacht aansloten. Wil de Europese Commissie niet blijvend de wet overtreden dan moet ze snel met wetgevende voorstellen komen om de ongeveer 700 chemische stoffen die onder de categorie hormoon verstorende stoffen vallen, te reguleren.

Ondanks zeer alarmerende rapporten van ondermeer de wetenschappelijke commissie van professor Kortenkamp in 2011, weigerde de Europese Commissie echter om tegen december 2013 de criteria voor te stellen voor het definiëren van welke chemische stof wel of niet als hormoonverstorend zou gelden. Na een doorzichtige lobby-tactiek van de chemische industrie besloot de Europese Commissie niettemin alles op de lange baan te schuiven.

Bart Staes (Groen): "De Europese Commissie duikt al jaren weg voor haar verantwoordelijkheid en het probleem is dat zolang die definitie en criteria er niet zijn, de Europese richtlijn voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen niet echt goed geïmplementeerd kunnen worden. Intussen zien we dat de Europese autoriteiten ook in het geval van een specifiek veel gebruikte herbicide - glyfosaat, tevens een hormoonverstorende stof en vooral bekend van het product RoundUp - weigeren te reguleren. Ook al zegt het meest gezaghebbende kankeronderzoeksinstituut (IARC) van de WHO dat het spul waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen."


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ecocide

Advocaat van de Aarde, Polly Higgins: 'Niet iedereen beseft 't, maar we zijn het toekomstige generaties verplicht de wereld niet slechter achter te laten dan hij was'...

De aarde heeft een advocaat nodig om haar belangen te behartigen. Dat vinden de Schotse advocaat Polly Higgins en de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón. In Tegenlicht hun strijd tegen de vernietiging van ecosystemen. Oorlogsmisdrijven, genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid gelden over de hele wereld als schendingen van het internationale recht. Tegenlicht toont in Advocaat van de aarde de strijd van de Schotse advocaat Polly Higgins en de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón. Zij vinden dat er in het rijtje zware misdaden nog een vijfde thuishoort: ecocide, de grootschalige vernietiging van ecosystemen zoals het kappen van het Amazonewoud of de olie-vervuiling in de Nigerdelta.

Tegenlicht volgt Higgins tijdens een bezoek aan Lapland waar de laatste ongerepte natuur van Europa ten prooi dreigt te vallen aan mijnbouw. En in Madrid ijvert Garzón voor internationale wet- en regelgeving om natuurvervuilers en verwoesters te kunnen berechten.

Higgins en Garzón vinden dat het mogelijk moet zijn om degenen die ecologische verwoestingen teweegbrengen, daarvoor aansprakelijk te stellen, aan te klagen en te straffen. Baltasar Garzón was onderzoeksrechter en is inmiddels weer advocaat. Hij kreeg in 1998 de arrestatie van de Chileense dictator Augusto Pinochet voor elkaar, maar anno 2015 richt hij zich op ecologische misdaden. Samen met zijn dochter María roept hij wereldleiders op om de aarde te beschermen tegen misdaden die wat hem betreft gelijk te schakelen zijn aan marteling en genocide. Na de dictators zijn de multinationals aan de beurt.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Vit.C in 't zonnetje

Prof. Daan Kromhout, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad bij het uitbrengen van het advies Richtlijnen Goede Voeding 2015: 'Niemand laat zich graag afpakken wat hij lekker vindt'.

'Voor 1900 wist men al dat je bepaalde ziekten met voedingsmiddelen kon genezen. Het
ging toen om gebreksziekten, waarbij mensen een tekort aan een bepaalde voedingsstof hadden en daar ziek door werden. Bemanningsleden van schepen die naar de Oost voeren, kregen rond 1600 vaak scheurbuik.

Tot men rond 1650 ontdekte dat wanneer ze tijdens de stop op Kaap de Goede Hoop sinaasappels uit de boom haalden en aten, ze veel minder gevallen van scheurbuik aan
boord hadden. Maar het heeft nog tot 1928 geduurd voordat Albert Szent-Györgyi ontdekte dat vitamine C de voedingsstof was die hiervoor verantwoordelijk was.

In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn successievelijk alle vitamines ontdekt. Het is een nuttige stap geweest om te analyseren welke voedingsstoffen 1:1 tot een bepaalde ziekte staan.'

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuwswaarde

De pers heeft alleen oog voor slecht nieuws.
Goed nieuws is geen nieuws. Het is een klacht die regelmatig te horen is. Maar klopt dit wel?

Negatief bericht haalt 5 keer meer persoutput dan positief: In juni 2013 stuurde [Randstad] een persmededeling uit waarbij werd aangekondigd dat Randstad groep de intentie had om een groep medewerkers te ontslaan. Dit bericht werd meteen opgepikt door radio, tv en de geschreven en online media. Vorige week berichtten we via een persbericht opnieuw over dezelfde groep. Nu ging het over de vraag in welke mate de betrokkenen werk hadden gevonden. In dit geval ging het om een heel positief bericht. Meer dan 90% van degenen die direct beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt waren aan het werk. Het was interessant om te bekijken hoe de pers nu op dit bericht zou reageren. Welk verschil zit er tussen negatief en positief nieuws? Het gaat twee keer om hetzelfde bedrijf en om dezelfde mensen. Maar in het ene geval worden ze werkloos en in het andere zijn ze (grotendeels) aan het werk.

Het positieve bericht haalde nauwelijks 20% van de output van het negatieve bericht. We zijn van mening dat deze verhouding boekdelen spreekt. Het ontslaan van werknemers weegt blijkbaar minstens 5 keer zo zwaar als het opnieuw tewerkstellen van deze werknemers. We kunnen dit met de beste wil van de wereld geen evenwichtige verhouding noemen. Dat negatief nieuws veel gemakkelijker scoort dan positief nieuws lijkt ons in deze duidelijk bewezen.

Door op dergelijke manier om te gaan met nieuws geeft de pers een vertekend beeld van de arbeidsmarkt. Door vooral op ontslag te focussen en veel minder of helemaal niet op hertewerkstelling wordt opnieuw een overdreven éénzijdig negatief beeld van de arbeidsmarkt geschetst. Randstad roept de pers op om hierover eens na te denken. Een meer evenwichtige berichtgeving is in het belang van iedereen.
http://www.express.be/sectors/?action=view&cat=media&item=randstad-roept-de-pers-op-om-eens-na-te-denken&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

Noot: nog een voorbeeldje hiervan: '1 op 10 krijgt borstkanker'. 9 op 10 krijgt dus geen borstkanker, maar zo'n krantenkop heeft dan blijkbaar geen nieuwswaarde. Vreemd fenomeen... Waar komt die sensatiezoekende geest van de lezer eigenlijk vandaan?

------------------------------------------------------------------------------------------
Time to change

De petitie in onderstaande link werd inmiddels al getekend door een keur van vooraanstaande wetenschappers uit Nederland en de gehele wereld.

De petitie gaat over de falende Research & Development van geneesmiddelen.
- Over de aanhoudende ontwikkeling van me-too-preparaten in plaats van geneesmiddelen waaraan behoefte is, zoals antibiotica en het Ebola-vaccin.
- Over patiënten die uit winstoverwegingen onnodig worden blootgesteld aan nog onbekende en menigmaal fatale bijwerkingen van me-too-preparaten.
- Over de patenten die maken dat mondiaal jaarlijks onnodig een beslag van honderden miljarden euro’s wordt gelegd op budgetten van gezondheidszorg.
- Over de mythe dat de farmaceutische industrie aan de wieg staat van nieuwe geneesmiddelen en niet de, met publiek geld betaalde, wetenschappers.
- Over de wetenschappelijke gegevens van medicijnen die collectief eigendom zouden moeten zijn.
- Over de immorele prijsstellingen van geneesmiddelen, zoals oncolytica die voor het overgrote deel niet beter blijken te werken dan de bestaande middelen, en de 10- tot 50-voudige verhoging van bestaande middelen door toepassing van onethische marketingtechnieken.

Het is nu tijd voor verandering. Sinds de eeuwwisseling zijn de onacceptabele praktijken van de farmaceutische industrie toenemend in de openbaarheid gekomen en zijn de ogen van de wereld geopend voor de misleiding en het bedrog door deze bedrijfstak. Bevlogen medici en wetenschappers wenden zich te vaak af van deze praktijken uit gevoelens van machteloosheid en uit aversie tegen het politieke spel van beleidsmakers en toezichthouders. Toch is het van het grootste belang dat zij nu hun stem laten horen.

Met het ondertekenen van de volgende petitie draagt u zonder enige twijfel bij aan het wereldwijd inperken van de macht en de misstanden van de farmaceutische industrie. De petitie is een initiatief van de Universities Allied for Essential Medicines (UAEM ). Health Action Internationaal (HAI) roept met onderstaande brief op tot ondertekening van deze petitie. Beide organisaties hebben een indrukwekkende staat van dienst in het goed gedocumenteerd aankaarten van misstanden.

Tekst van dr. Hans van der Linde, huisarts

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Disease mongering, oftewel: het overtuigen van gezonde mensen dat ze eigenlijk ziek zijn.
Of, zoals de blind geboren Amerikaanse politicoloog Helen Keller ooit zei:
'Er is maar een ding erger dan blind zijn: kunnen zien, maar geen visie hebben.'Rob Wijnberg (hoofdredacteur 'De Correspondent')

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: