5 jan. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 191
In de kijker:

* Ander nieuws
* Prikkeltjes
* Buikgedrag
* Eurocraten
* Pleister 1
* Pleister 2
* Bio-ritme
* Knalverbod
* ADHD-experts
* Schoon schip
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Ander nieuws

Auteur en columnist Irma Schiffers interviewde onlangs een oud-productiemedewerker van het NOS journaal en documentairemaakster Janneke Monshouwer over haar boek “ANDER NIEUWS: Wat het Journaal niet uitzond”.

'Ik hoorde toen bij een generatie en een groep die overal vraagtekens bij zette: de tijd van de flower power, krakers en provo’s. Dat was een zeer belangrijke tijd waarbij er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.

In de begintijd was het Journaal nog klein. We waren een hecht team. Daardoor maakte ik het hele proces op alle afdelingen mee. Alles was in die tijd al voorgecensureerd omdat het Journaal toen alleen geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen. Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël.

Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Een paar keer per week kwam een hoge militair -een heel aardige man met wie ik goed kon opschieten- koffie drinken en vertellen wat het leger nu weer voor nieuwtjes had.. Pas veel later drong tot me door dat dit bewuste lobby was vóór het leger en vóór de NAVO (de kijker/belastingbetaler bereid maken om meer overheidsgeld uit te geven aan Defensie).

In mijn tijd waren buitenlandse nieuwsitems al “ruw voorgemonteerd” en kwamen ze via de sluis van Westerse grote nieuwsmedia en de Eurovisie het Journaal binnen. Nu komen nieuwsitems ook via satellieten, “the cloud”, internet en andere kanalen binnen, en wordt het, getuige het Poetin-item, aangepast- en zelfs nog op een klunzige manier ook. Goed dat dit bekend is geworden! Het zet een mens wel aan het denken, mijn vraag is nu: is het Nederlandse nieuws nog “gekleurder” dan in de rest van Europa?'

Lees verder:
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/12/15/in-gesprek-met-journalist-janneke-monshouwer-ander-nieuws/

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltje

De invloed van vaccinaties: 'Doordat het jonge kind de informatie van de ziekten ingespoten kreeg, wordt het meteen ook verbonden met het veld van die ziekten. De angst, onzekerheid en onrust erover krijgt het kind er meteen bij cadeau. Die informatie verzwakt de toegang tot het zelfhelend vermogen nog meer, beïnvloedt het immuunsysteem en zorgt voor een verzwakte gezondheid en vaak ook voor een grote innerlijke onrust.' http://www.lucardie.eu/wat-doen-we/invloed-vaccinaties

---------------------------------------------------------------------------------------
Buikgedrag

Wat?? 'Het YOUth onderzoek is wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van gedrag van opgroeiende kinderen in de regio Utrecht. Wat is de rol van de hersenontwikkeling op het gedrag van een kind? Welke rol spelen factoren zoals opvoeding, leeftijdsgenoten of televisiekijken? Met de antwoorden willen wij in de toekomst de zorg voor kinderen met gedragsproblemen verbeteren. Daarom is langlopend onderzoek nodig: vanaf zwangerschap tot volwassenheid.'

De Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) starten in hun provincie onder duizenden kinderen een onderzoek naar hun ontwikkeling. Dit hersenonderzoek, dat reeds voor de geboorte begint, is een belangrijk deel van de zogeheten YOUth-studie.

Met de uitkomsten hopen de onderzoekers de zorg voor kinderen met gedragsproblemen te verbeteren. ,,Kinderen staan in onze maatschappij steeds meer onder druk. Beter begrijpen waarom aanpassen soms moeilijk is, maakt dat we kinderen beter kunnen helpen,'' aldus Kemner, hoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie en hoofdonderzoeker van de Universiteit Utrecht en het UMC. ,,Een van de bepalende factoren is mogelijk de ontwikkeling van de hersenen. Wil je daar meer over weten, dan is het belangrijk om daar voor de geboorte al naar te kijken en metingen te doen.''

Op bescheiden schaal is het onderzoek de afgelopen maanden al begonnen, onder meer met baby Max, die in november werd geboren en de eerste deelnemer is aan het YOUth-onderzoek. ,,Zijn moeder kreeg na 20 en 30 weken zwangerschap een 3D-echo van haar zoontje. ,,Daarop was de ontwikkeling van de hersenen al nauwkeurig te zien en te analyseren,'' legt Kemner uit.
Als Max ongeveer 5 en 10 maanden oud is, komt hij nog eens langs. Dan kijken de onderzoekers weer naar de hersenactiviteit van het jongetje, maar ook naar zijn kijk- en speelgedrag. Tot slot wordt hij nog eens gezien als hij een jaar of 3 en ongeveer 6 jaar is.

De onderzoekers zoeken in beide groepen 3000 kinderen. Vrouwen die nog minder dan 20 weken zwanger zijn kunnen zich daarvoor aanmelden via de website.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Eurocraten

Voor 55.000 eurocraten was de kerstvakantie alvast goed begonnen. Er is immers een premie voorzien die voor sommige betrokkenen tot enkele duizenden euro’s kan oplopen. Bovendien hebben de ambtenaren uitzicht op een loonsverhoging van 2,4 procent, die de Europese belastingbetaler bijna 100 miljoen euro zal kosten. Dat heeft de Britse krant The Times gemeld.

De bonus die alle 55.000 Europese ambtenaren en bestuurders zullen krijgen, vormt eigenlijk een compensatie voor het feit dat ze al een half jaar geleden een loonsverhoging hadden moeten ontvangen. Met de loonsverhoging komt een einde aan een periode van tweeënhalf jaar waarin de salarissen van de eurocraten bevroren bleven. Vanaf 2017 zullen de ambtenaren opnieuw op een jaarlijkse loonsverhoging kunnen rekenen.

Dankzij de maatregel zal bijvoorbeeld Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn jaarlijkse inkomen naar 314.000 euro zien stijgen. Daarnaast krijgt hij voor zijn woning in Brussel ook een jaarlijkse onkostenvergoeding van 48.000 euro.

Het aantal medewerkers van het Europese parlement kende tijdens datzelfde tijdsbestek eveneens een verdere toename, hoewel de vertegenwoordiging zelf met vijftien zetels tot 751 parlementairen werd afgebouwd. Nochtans hebben alle Europese instellingen beloofd de volgende jaren hun personeelsbestand met 5 procent te zullen inkrimpen. Ook hebben de meeste lidstaten van de Europese Unie hun eigen nationale ambtenarenbestand afgeslankt.

In een interview met The Times verklaart Kristalina Georgieva, vicevoorzitster van de Europese Commissie en verantwoordelijke voor begroting en personeelsbeleid, dat de loonsverhoging gerechtvaardigd was doordat het mechanisme voor de automatische verhoging van de ambtenarenlonen de voorbije vijf jaar geblokkeerd bleef. Ze wees er ook op dat het slechts om een bescheiden verhoging gaat.

Georgieva benadrukte ook dat de verhoging het gevolg is van een automatische berekening. “We hebben niets gevraagd, maar het hogere salaris is gerechtvaardigd,” merkte ze op. “In die periode is onze wekelijkse werktijd immers ook van 37,5 uur naar 40 uur verlengd. Dat wil dus zeggen dat de mensen meer werken voor hetzelfde salaris.”http://www.express.be/business/nl/hr/gelukkig-nieuwjaar-voor-de-eurocraten-eindejaarsbonus-en-loonsverhoging/217843.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------
Bio-ritme

Nog 3 maanden om hiertegen in beroep te gaan...

Het zomeruur dwingt iedereen, maar de natuur kent geen kunstmatig zomeruur. Vooral baby's, bejaarden, dieren, botsen in hun ritme met tijdsvervroeging. Vervroeging is milieubelastend, kindonvriendelijk en lastig voor bejaarden. Landbouwers ondervinden schade door de discrepantie van het ritme van de samenleving en dat van hun teelt. Mogelijk verhoogt zomeruur de verkeersveiligheid in juni en juli, in de andere maanden zal ze die verminderen.

Aansluitend kan men hierover opmerken dat de spits door Daylight Saving Time op het minst gunstige ogenblik valt: de warmste momenten van de dag, waardoor de schadelijke effecten van luchtvervuiling toenemen. DST roept verkeerde associaties op. Sommige kinderen begrijpen niet dat melk van de koe komt, omdat ze die steeds in dozen in de supermarkt kopen. Evenzo denken sommigen dat DST het natuurlijke uur is, en dat in de winter de klok wordt achteruit gezet. Het korten van de dagen in de herfst wordt toegewezen aan het verdwijnen van DST, en zo ontstaat een begripsverwarring tussen zomer en zomeruur, tussen winter en winteruur.

De West-Europese klokkentijd heeft weinig te maken met tijdsaanduiding, maar wel met politieke, economische en, zoals hoger bleek, ook moralistische aanspraken op maatschappelijke macht. Zij is een middel om een volledige samenleving volgens een bepaald patroon te conformeren, een expressie van het schrijnende gebrek aan respect voor zelfbeschikking in onze huidige wereld. Waarschijnlijk is er geen propaganda zo geslaagd als deze die vier uur, zes uur noemt.

Wat we nodig hebben is respect voor zelfbeschikking en voor de dingen zoals ze zijn. De discrepantie van twee, zelfs drie uur (in Galicië en Bretagne) met de juiste zonnetijd, is een symbool voor het misprijzen voor de natuur in onze industriële samenleving. De afwijkende klokkentijd is een gevolg van dwang, leugen en economisch fundamentalisme.

Het verzet ertegen en het promoten van een invoering van een standaard tijd die zo dicht mogelijk ligt bij de juiste zonnetijd, zijn een symbool van het streven naar meer levenskwaliteit en naar respect voor de natuur, naar duurzaamheid.http://www.zomeruur.com/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Pleister 1

Wie bang is voor naalden of een prik te pijnlijk vindt, kan over een paar jaar gevaccineerd worden met de micropleister van MyLife Technologies. Deze pleister met micronaaldjes brengt een vaccin via de huid naar immuuncellen en dat gaat pijnloos, zegt Pieter Jan Vos van MyLife Technologies.

Het vaccin wordt toegediend via een poreus plaatje met minuscule naaldjes die met een pleister op de huid wordt aangebracht. De naaldjes prikken door de hoornlaag van de huid heen en zorgen dat het vaccin in de epidermis (de opperhuid) en dermis (lederhuid) komt, waar veel immuuncellen zitten.

Bij deze manier van inenten komt geen injectienaald te pas en doet ook geen pijn, omdat de naaldjes in de pleister niet zo diep komen dat ze zenuwuiteinden raken.
"Je voelt het wel", zegt Vos. "Een normale pleister voel je ook, maar dat doet geen pijn. De naaldjes zijn minuscuul, het ziet eruit als heel fijn schuurpapier."
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/bytheway/bang-voor-naalden-pijnloos-vaccineren-met-pleister

Noot: RIVM rapport Nanotechnologie in perspectief - Risico’s voor mens en milieu: Voor vrije nanodeeltjes in medische toepassingen als geneesmiddeltoediening is het van groot belang dat de toxicologische eigenschappen onderzocht worden'.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pleister 2

Onderzoekers van het Nederlandse Holst Centre, het Vlaamse Fleming Medical en het Ierse Tyndall National Istitute hebben een slim wondverband ontwikkeld, die sensoren bevat waardoor te zien is hoe een wond geneest. Verplegers kunnen zo op een telefoon of tablet zien hoe de genezing vordert. De 'slimme pleister' bespaart niet alleen tijd bij de wondverzorging van patiënten, maar draagt ook bij aan het wondherstel.

Een pleister of verband hoeft dan niet meer ter controle te worden verwijderd. De sensoren in de zogenaamde DermaTrax-pleister meten onder meer of er een infectie is en wat de temperatuur in de wond is. De sensor geeft via een draadloze verbinding informatie over de hoeveelheid vocht, de PH-waarde, de temperatuur en mogelijke infecties van de wond aan de verpleger.

,
,De verpleger hoeft alleen de waarden af te lezen en niet de hele pleister van de wond af te halen, om te weten of en hoe de wond zich herstelt", zegt Jeroen van den Brand, programmamanager bij HolstCentre/TNO tegenover het AD. DermaTrax is niet veel duurder dan bestaande pleisters. ,,We hebben er slechts een laag aan toegevoegd. Het streven is dat er per pleister slechts 1 euro op de prijs komt.''

De slimme pleister moet in 2017 beschikbaar worden voor zieken- en verzorgingshuizen. Volgens de onderzoekers kunnen ziekenhuizen hierdoor flink op tijd en zorgkosten besparen.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Knalverbod

De KNMG roept op tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Net als vele andere artsen- en patiëntenverenigingen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen, heeft de artsenfederatie inmiddels ook het onlinemanifest voor een vuurwerkverbod ondertekend.

De KNMG denkt dat door een verbod op consumentenvuurwerk het letsel veroorzaakt door vuurwerk ‘flink kan worden beperkt’ en de maatschappelijke overlast kan worden teruggedrongen. Zij roept de ministers van Veiligheid en Justitie (Van der Steur, VVD) en Infrastructuur en Milieu ( Schultz van Haegen, VVD) op om vanaf 2016 het consumentenvuurwerk te verbieden en in plaats daarvan professionele vuurwerkshows in te voeren.


Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Wij zijn van mening dat vuurwerk alleen in handen van professionals mag komen.

Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van het kijken naar vuurwerk, maar wél op een veilige manier. Gezien de vele letsels door vuurwerk en de invloed daarvan op de verdere levens van de getroffenen en de maatschappelijke gevolgen, spreken wij ons dan ook uit voor een verbod op vuurwerk afgestoken door consumenten.

Wij zien dit verbod als enige mogelijkheid om weer op een letselvrije wijze Oud & Nieuw te vieren.
http://www.vuurwerkmanifest.nl/#pers

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADHD-experts

Dit jaar komt er in elke Belgische provincie een halftijdse expert die de diagnose en de behandeling van ADHD moet stroomlijnen.

De experts moeten er mee voor zorgen dat zowel de
diagnosestelling als de behandeling overal gestroomlijnd wordt, want vandaag zijn er nog te veel regionale verschillen in de aanpak. Daarnaast moeten zij ook de nieuwste inzichten over de aandacht stoornis bijbrengen. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de Belgische provincies in het vaststellen van ADHD en het voorschrijven van het geneesmiddel Rilatine.

De aanstelling van de ADHD-experts past in een groter plan voor een betere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Het gaat om een eenjarig project.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=20351&preview
Fernand Haesbrouck: 'Er bestaat een manier om ADHD als een neurobiologische aandoening te diagnosticeren, maar die wordt niet gebruikt, omdat die 'aandoening' neurologisch niet KAN aangetoond worden'. Nieuwsbrief 908.

------------------------------------------------------------------------------------------
Schoon schip

De thuiszorgaanbieder TSN heeft contracten in bijna alle gemeenten en is verantwoordelijk voor duizenden thuiszorgmedewerkers en cliënten.

Na de invoering van de Wmo hebben gemeenten jarenlang gestunteld met aanbestedingen en hebben ze willens en wetens inschrijvingen van thuiszorgorganisaties voor stuntprijzen onder de kostprijs geaccepteerd.

De gigantische bezuiniging die het kabinet Rutte-Asscher over de huishoudelijke verzorging uitstort doet de rest. De bodem van de thuiszorg is bereikt, de thuiszorg gaat failliet. En dat toont ook het failliet aan van het gevoerde beleid van de afgelopen kabinetten. Kan het wegvallen van TSN wel overal worden opgevangen? En trekt dat uiteindelijk niet vele ándere organisaties de rode cijfers in – als ze daar al niet inzitten...

Het dreigende faillissement van TSN moet de definitieve aanleiding zijn voor een ommezwaai in beleid. De huishoudelijke verzorging die verleend wordt, zal gered moeten worden, zodat cliënten hun vertrouwde thuiszorgmedewerker behouden en thuiszorgmedewerkers kunnen rekenen op een fatsoenlijk salaris en opgebouwde rechten.

TSN zal als organisatie ontmanteld moeten worden en ontdaan worden van dure directeuren, aandeelhouders en managementlagen. Er moet schoon schip gemaakt worden door de trap van bovenaf schoon te vegen.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Een uur is soms lang.
Een jaar is zo voorbij.
Bond Zonder Naam

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: