26 jan. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 194 (4 jaar!)In de kijker:

* Stellingen onderuit
* Prikkeltjes
* Verschuifkunde
* Bloedlink
* Anti-anti
* Bittere nasmaak
* Hieperdepiep
* To sweet
* Klaagverhaal
* Dodelijke farma (3)
* Even stilstaan

Even terugblikken op en stilstaan bij vier jaar Aleph (n°1 verscheen op 25/1/2012)...
Heeft het (nog) zin? Vermoedelijk wel, want: 'De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te vallen'. Met een tussentijdse welgemeende DANK aan alle trouwe
Aleph-lezers!

Geloof niets.
Waar je het ook leest,
wie het ook zegt,
zelfs als ik het gezegd heb.
Geloof het alleen
als het voor jouw gevoel klopt,
als je gezond verstand het ermee eens is.”
Boeddha

------------------------------------------------------------------------------
Stellingen onderuit

Een Australische doctorandus heeft voor controverse in de medische wereld gezorgd door haar proefschrift te schrijven over allerlei zaken die volgens haar niet kloppen aan het vaccinatieprogramma en de farmaceutische industrie.

Voorstanders van het vaccinatieprogramma voor kinderen reageren als door een adder gebeten en hebben de Universiteit van Wollongong verzocht om haar geval opnieuw te beoordelen. De universiteit geeft echter geen krimp, omdat ze haar stellingen zeer goed verdedigbaar vinden.

In haar proefscrift toont Judy Wilyman aan dat wereldwijde instanties zoals de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) op grote schaal met de farmaceutische industrie samenspant om immunisaties te bevorderen.

Wilyman's ongebruikelijke proefschrift bevat onder meer de volgende stellingnames:
  • Er is geen sprake van streng toezicht op tegenstrijdigheden in, of evaluatie van, de effectiviteit van vaccinaties voor de bevolking die belangrijke gegevens zouden verschaffen voor wat betreft de effecten op de bevolking.
  • De WHO lijkt geen enkele binding te hebben met mondiale samenlevingen en wordt gecontroleerd door de belangen van corporaties en de Wereldbank.
  • Het is niet gebleken dat de ziekten waarvoor vaccinaties geadviseerd worden, een serieus risico vormen voor de meerderheid van de Australische kinderen.
  • In de promotiecampagne voor het baarmoederhalskanker-vaccin werd een verkeerd risico op HPV-infecties en baarmoederhalskanker bij vrouwen in verschillende landen weergegeven. Dit werd met opzet gedaan om zo een markt voor de baarmoederhalskanker-vaccinaties te creëren.
  • De "varkensgriep"-pandemie in 2009 werd afgekondigd door een geheim WHO-comité dat banden heeft met farmaceutische bedrijven die zich inspanden om enorme winsten te behalen uit de pandemie.
In de storm van kritiek die Judy Wilyman en de Universiteit van Wollongong nu ten deel valt, valt op dat vrijwel geen enkele criticaster ingaat op de door Wilyman aangedragen stellingen. In plaats hiervan concentreert men zich voornamelijk op het besmeuren van de reputatie van de universiteit en het zwartmaken van Wilyman, die een "anti-vaccinatie gekkie" genoemd wordt.

Stellingen van de Australische overheid in haar thesis weerlegd:
1. Vaccins zijn bewezen veilig, efficiënt en noodzakelijk
2. De voordelen van vaccins wegen ruimschoots op tegen de nadelen.
- De Australische overheid heeft geen bewijs kunnen overleggen van klinische onderzoeken die de werking van vaccins op het voorkomen van ziektes aantoont.
- De overheid beschikt niet over een actief monotoringsysteem dat lange-termijn effecten van vaccins bij de Australische bevolking kan aantonen.
Niet alleen een down-under probleem...

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Een stap in de goede richting op het gebied van mensenrechten in Tsjechië: Uitspraak Hooggerechtshof: 'Niet alleen religieuze motieven, maar ook het recht op vrijheid van meningsuiting kan een reden zijn voor ouders om verplichte vaccinaties voor hun kind te weigeren.'
Deze uitspraak is hoogst belangrijk en kan het huidige beleid veranderen. Vaccinaties zijn verplicht in Tsjechië, maar dit betekent dat het niet meer tegen de wil van ouders opgelegd kan worden. Zij kunnen echter nog altijd beboet en de toegang ontzegd worden bij de kinderopvang. http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/court-undermines-mandatory-czech-vaccination-regime

* In de planning bij de Gezondheidsraad: In Nederland krijgen jaarlijks ruim 83.000 mensen gordelroos door een opleving van het varicellazostervirus dat op kinderleeftijd waterpokken veroorzaakt. Een in 2006 beschikbaar gekomen vaccin hiervoor wordt vooralsnog niet of nauwelijks gebruikt. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad verzocht om de mogelijke gezondheidswinst door vaccinatie bij ouderen te evalueren en een advies uit te brengen over de toepassing van vaccinatie tegen gordelroos. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/verwachte-publicaties/vaccinatie-tegen-gordelroos-bij-ouderen

* Farmadonaties: 'Senatoren die ouders het recht ontnamen tot eigen keuze vaccinaties, ontvingen donaties van farmaceutische bedrijven': https://www.facebook.com/notes/frank-bleeker/senatoren-die-ouders-het-recht-ontnamen-tot-eigen-keuze-vaccinaties-ontvingen-do/10205652062522579

* Zika-virus mogelijk gelinkt aan vaccinatie??: 'Het alom in het nieuws besproken zika-virus lijkt niet alleen gevaarlijk voor ongeboren baby's, het kan mogelijk ook leiden tot hersenvliesontsteking en het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame zenuwaandoening die de spieren aantast.' http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2082303-zika-virus-mogelijk-niet-alleen-gevaarlijk-voor-baby-s.html. Doet dit niet een belletje rinkelen? Toevallig dezelfde bijwerkingen zoals vermeld in vaccinbijsluiters... Sinds kort worden zwangere vrouwen wereldwijd (vanaf vorig jaar ook in Brazilië) gevaccineerd met een difterie-kinkhoest-tetanus vaccin (Boostrix). De aandoening microcefalie (afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is), veroorzaakt door een mug, wordt nu ook in verband gebracht met het vaccineren. Voorzichtige (!) conclusie: zou de mug die deze aandoening kan veroorzaken een 'betere voedingsbodem' vinden wanneer een zwangere ook nog eens met het DTaP vaccin werd ingeënt (en dan als trigger gaan functioneren)? Verder lezen: https://brazilianshrunkenheadbabies.wordpress.com/about/

* Lekkendenaalden: De epoxy deeltjes lekkende injectienaald onder het bekende vloerkleed geveegd: http://bestgezond.nl/index.php/2016/01/24/de-epoxy-deeltjes-lekkende-injectienaald-onder-het-bekende-vloerkleed-geveegd/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Bloedlink

Huisartsenpraktijken en ziekenhuizen werken mee aan twijfelachtige bloedtesten door bloedafname te faciliteren in opdracht van een commercieel bedrijf. Klanten kunnen er zonder verwijsbrief van hun eigen huisarts terecht om bloed te laten prikken, dat vervolgens door het testbedrijf in een lab wordt geanalyseerd. De claims van dat bedrijf zijn overtrokken, testuitslagen kloppen niet altijd en de toelichtingen wekken nodeloze ongerustheid.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Drie redacteuren lieten hun bloed onderzoeken bij Bloedwaardentest, vroegen er consulten aan en lieten ter controle hun bloed bekijken door onafhankelijke experts. Voor de bloedafname konden zij terecht bij achthonderd prikpunten. Naast prikpoliklinieken in een aantal ziekenhuizen gaat het vooral om afnamepunten van laboratoria die vaak zijn gevestigd in huisartsenpraktijken en daar in opdracht van huisartsen bloed afnemen. Bloedwaardentest biedt tientallen onderzoeken aan, van een cholesterolmeting tot dubieuze testen voor anti-ageing en martial arts. Consumenten betalen er zelf voor.

Hoogleraar klinische epidemiologie
Patrick Bossuyt (AMC) vindt dat bloedonderzoek zonder tussenkomst van de huisarts moet worden verboden. ‘De ongerustheid neemt meer toe dan de gezondheidswinst.’ Huisarts Joost Zaat, adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zegt dat huisartsen niet aan commerciële testen moeten meewerken: ‘Dat soort onderzoek is schadelijk, het is exploitatie van angst.’https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/ziekenhuizen-werken-mee-aan-dubieuze-bloedtests

-----------------------------------------------------------------------------------------
Verschuifkunde

Hans Moolenburgh, arts met vijftig jaar praktijkervaring, heeft een eigen-zinnige visie op gezondheid. ‘Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’

De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Zijn eigen leven is daarvan een voorbeeld. Hij is bloedserieus en bevlogen, maar barst net zo makkelijk uit in aanstekelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk en invoelend, maar ook bereid om vertegenwoordigers van onzinnige vitaminepreparaten op de pijnbank te leggen. Het is duidelijk, dat hij is gewend om in het openbaar te spreken. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.

Wat we in feite doen, is een ziekte wegdrukken, waardoor er weer een nieuwe tevoorschijn komt, die we vervolgens ook weer wegdrukken. Artsen worden dus opgeleid in wat ik de medische verschuifkunde noem.

Je kunt dat op het ogenblik mooi zien aan het inentingenbeleid. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid mensen per jaar die hersenvliesontsteking (meningitis) krijgt. Die ernstige ziekte wordt onder meer veroorzaakt door de bacteriën hemofilus influenca en door meningokokken A, B en C. Meningokok C was altijd de kleinste groep, totdat alle kinderen een aantal jaar geleden werden ingeënt tegen de hemofilus influenza. Toen die bacterie werd weggedrukt, zagen we plotseling een toename van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de Meningokok C. Nu moeten alle kinderen tegen Meningokok C worden ingeënt. Ik durf te voorspellen, dat we over een jaar of drie een toename zien van de meningitis B. Dat is medische verschuifkunde!’

Hans Moolenburgh is een man met een missie: ‘Op mijn zesde wist ik dat ik arts wilde worden. De zin van mijn leven is dat ik mensen mag helpen genezen. Ik doe dat door de omstandigheden zo te maken, dat hun eigen genezing op gang komt. En dat vind ik schitterend!’


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Anti-anti

Naar schatting sterven nu al jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. De overheid neemt maatregelen op diverse terreinen, waaronder de zorg, veehouderij en voedselproductie. De publiekscampagne die nu start is onderdeel van de brede aanpak.

Antibiotica werken niet tegen griep en kunnen bij veelvuldig gebruik hun werking zelfs helemaal verliezen. Zo kan een gemakkelijk te behandelen ziekte als blaasontsteking levensgevaarlijk worden. Dit is de boodschap van een nieuwe campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die als doel heeft de bewustwording over het gebruik van antibiotica te vergroten.

Onderdeel van de campagne is de website
www.daarwordtiedereenbetervan.nl. Hier staan tips voor het gebruik van antibiotica en uitleg over het gevaar van antibioticaresistentie. Daarnaast verspreidt het ministerie folders en posters onder apotheken en huisartspraktijken voor in de wachtkamer.

In 2015 luidde de KNMP de noodklok over de tekorten aan smalspectrum antibiotica. Door dit tekort moest veelal worden uitgeweken naar breedspectrum antibiotica, die meer bacteriën bestrijden. Dit werkt antibioticaresistentie in de hand.
http://www.knmp.nl/nieuws/vws-waarschuwt-voor-antibioticaresistentie-2018antibiotica-zijn-geen-antigriep2019

----------------------------------------------------------------------------------------
Bittere nasmaak

Wie in dit land suiker verkoopt, verhandelt, in producten stopt en promoot, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Maar wie stevia aan de man brengt, is gevaarlijk bezig en krijgt de inspectie op zijn dak.

Stevia wordt in Zuid-Amerika al eeuwen lang gebruikt als zoetstof. Dat heeft allerlei voordelen: je gebit gaat er niet van rotten, je wordt er niet dik van en het is niet duur. Toch beschouwt de EU stevia als novelfood, nieuwe voeding dus. Dat doet ze omdat stevia in Europa tamelijk onbekend is of in ieder geval was. En wie novelfood binnen de EU wil verkopen, in producten wil stoppen of wil promoten, dient een dossier samen te stellen waaruit blijkt dat het veilig is.

Toch hebben sommige Nederlandse webshops deze producten in hun assortiment opgenomen. Tot nu toe kon je als consument zodoende vrij gemakkelijk aan steviabladeren en steviapoeder komen. Maar dat heeft zijn langste tijd gehad want de voedsel- en warenautoriteit NVWA is in actie gekomen. Dat blijkt uit een mededeling op de website groenestevia.nl. Die luidt als volgt:

Helaas moeten we jullie vertellen dat onze webwinkel binnenkort gaat sluiten. Dit doen we niet zomaar, maar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) heeft ons bezocht n.a.v. een klacht over het feit dat steviablad volgens de Europese wetgeving nog steeds een novelfood is. Ondanks een goed gesprek heeft de NVWA ons opgedragen de verkoop van groene stevia (blad en poeder) te stoppen.In Nederland mag je officieel geen sofdrugs verkopen. Toch gebeurt dit in coffeeshops volop. Dit wordt door justitie gedoogd, ondanks dat softdrugs verslavend zijn en de gezondheid ondermijnen. Maar stevia, dat behalve zoet ook heilzaam is, wordt getroffen door een ban. Van gedogen is geen sprake. Op slot, die webshops. Met stevia kent de overheid geen enkel pardon. De wereld op zijn kop!


----------------------------------------------------------------------------------------
Hieperdepiep

Deskundigen waarschuwen voor fototaarten. De taarten met zelf ontworpen foto's zijn vrolijk en populair, maar deskundigen zien de verkoop van deze 'hieperdepieptaarten' liever vandaag nog stoppen.

Het probleem zit 'm in de felle kleuren van het dunne fotolaagje. "Zo'n gekleurde foto is vrolijk, maar daar zit wel het probleem. In de eetbare kleurstoffen zitten een paar omstreden E-nummers", weet Sjoerd van de Wouw van voedselwaakhond Foodwatch.

Een paar van die E-nummers horen bij de zogenoemde '
Southampton Six'. Wetenschappers van de Universiteit van Southampton kwamen erachter dat deze stofjes hyperactiviteit bij kinderen kunnen veroorzaken. "De fototaart wordt daardoor dus een hieperdepieptaart. Kinderen worden er heel druk van en verliezen hun concentratie", vertelt Van de Wouw.

"Het kromme is dat deze taarten met een waarschuwingssticker gewoon mogen worden verkocht, terwijl we weten dat ze slecht zijn voor de gezondheid van kinderen", zegt Van de Wouw. Foodwatch ziet de verkoop van de taarten, onder meer bij HEMA en veel supermarkten, liever nog vandaag dan morgen stoppen.
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/pas-op-fototaart-ongezonde-hieperdepieptaart

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
To sweet

Als het aan het Europees parlement (EP) ligt wordt babyvoedsel voortaan gezonder. Het EP verwierp vandaag wetgeving over het suikergehalte in babyvoeding die via een zogenaamde "gedelegeerde handelingen" was voorgesteld door de Europese Commissie. Het bezwaar was ingediend door de groene fractie en richtte zich tegen deze voorstellen van de Commissie over de controle op babyvoedsel. De Groenen willen dat Europese wetgeving over babyvoeding meer in lijn komt met de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

'Gelukkig volgde een meerderheid van het EP vandaag onze lijn,' zegt Bart Staes (Groen Europarlementslid), die ook vindt dat de lat voor gezonde babyvoeding stukken hoger moet liggen. 'Dit was opnieuw een voorbeeld waarbij de Europese Commissie teveel naar allerlei lobbyisten luistert, in dit geval die van de voedingsindustrie.'

'De belangrijkste reden voor ons om tegen het voorstel voor deze gedelegeerde handeling te stemmen is dat babyvoeding nog steeds onaanvaardbaar hoge gehalten aan suikers mag bevatten: tot 30% van de energie in babyvoedsel mag uit suikers komen. Dit staat in schril contrast met het gezondheidsadvies van de WGO, die aanbeveelt om de inname van vrije suikers te beperken tot maximaal 10% van de totale energiewaarde.

'Kinderen op zo jonge leeftijd al zoveel suikers toedienen stimuleert de ontwikkeling van overgewicht en beïnvloedt de smaakontwikkeling die later zo bepalend is in wat mensen lekker vinden. Het gehalte van toegevoegde suikers zou tot een strikt minimum moeten beperkt worden voor baby's en jonge kinderen." Europa zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. De gezondheid van het kind staat voorop. De informatie op de producten moet correct zijn, en de suikergehaltes in babyvoeding niet te hoog. Punt.'
http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/voorstel-voor-gedoogbeleid-teveel-suikers-in-babyvoeding-weggestemd/26364

-----------------------------------------------------------------------------------------
Klaagverhaal

De farmaceutische bedrijven zijn boos op de huisartsen die bij voorkeur oudere en
goedkopere medicijnen voorschrijven. Daardoor zouden patiënten met bijvoorbeeld ouderdomsdiabetes niet altijd de best mogelijke behandeling krijgen. Maar het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik begrijpt de huisartsen wel. Directeur Ruud Coolen van Brakel legt uit waarom.

- De nieuwere middelen tegen ouderdomsdiabetes worden in het buitenland veelvuldig voorgeschreven, maar niet in Nederland. Hoe kan dat? Laten artsen in het buitenland zich iets op de mouw spelden? 'Ja. Dat gebeurt en dat komt door de zeer intensieve marketing van die bedrijven. In Nederland kijken we veel kritischer naar nieuwe medicijnen. Voegen ze echt iets toe? Dat is bij ouderdomsdiabetes simpelweg niet het geval. Als sprake was van echte meerwaarde, zouden we die middelen natuurlijk voorschrijven.'

- Bij de farmaceutische industrie bestaat frustratie. Hun vindingen zouden in het conservatieve Nederland niet op waarde worden geschat. 'Dat is een klaagverhaal. De farmaceutische bedrijven zouden met nieuwe middelen moeten komen waarvan de meerwaarde onomstotelijk vaststaat.

- Hoe onafhankelijk is uw eigen instituut eigenlijk? De meeste van uw opdrachten zijn afkomstig van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Dan komt de nadruk natuurlijk te liggen op kostenbeheersing en niet op innovatie. 'Nee hoor. We zoeken de balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en veiligheid. Het devies is: goedkoop als het kan, duur als het moet. Zo simpel is het.'
http://fd.nl/economie-politiek/1135645/nederland-kijkt-terecht-kritisch-naar-farmabedrijven

------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (3)

Derde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

De corrumperende invloed van gemakkelijk geld

Ongeveer twintig jaar geleden maakte een incident mij attent op hoe de farmaceutische industrie haar vrienden koopt. Met klinische onderzoeker uit verschillende landen had ik de planning besproken van een aantal onderzoeken, waarin zowel een bepaald bedrijf als wij geïnteresseerd waren.

Toen we van de vergadering op weg waren naar een overvloedig (door het bedrijf betaald) diner, stopte het hoofd klinische onderzoeken van het bedrijf me een envelop toe, die ik pas later openmaakte. In de envelop zat een brief, waarin ik werd bedankt voor mijn bijdrage aan de eendaagse bijeenkomst, en een biljet van duizend dollar. Ik had nog nooit zo'n groot biljet gezien en besefte dat corruptie zo begint: beetje bij beetje.

Aanvankelijk krijg je niet meer dan wat je voor jezelf kunt rechtvaardigen. Als je het geld niet terugstuurt, geef je een signaal af dat je bereid bent te overwegen of je een volgende keer nog waardevoller voor het bedrijf kunt zijn. Medewerkers van het bedrijf vleien je door je te zeggen hoe belangrijk en onmisbaar je wel niet bent. Je maakt jezelf wijs dat de steeds grotere bedragen die je krijgt volkomen redelijk zijn. Uiteindelijk valt het je niet meer op hoe obsceen hoog ze zijn geworden...

Van bedrijven kan men niet verwachten dat ze tegelijk de rol van rechter van van jury spelen, en het risico van fraude is dan ook reëel.
- Prescrire International


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De Powerstick: Stel je voor: je grootmoeder kijkt hiernaar, en snapt niet goed wat het is. Ze pakt het uit en houdt een draagbare yoghurt stick over. Die herkent ze nog steeds niet. Ze kijkt naar de ingrediënten, die geven geen houvast. Er zitten een stuk of 10 a 15 ingrediënten in. Maar in yoghurt zoals zij het kent, zit maar anderhalf ingrediënt: melk en bacteriën. En de ingrediënten die hier op staan, daar heeft ze nog nooit van gehoord. Conclusie: ze zou dit niet herkennen. Dit is geen voedsel. Dit is hoogstens een voedselachtige substantie.Michael Pollan (auteur "Een pleidooi voor echt eten").

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: