19 jan. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 193In de kijker:

* Vals positief
* Prikkeltjes
* Veilig - punt uit
* Aai over de bol
* Ekologiya 2017
* Vinkje
* Angst verlamd
* De kostentaart
* Lange afstand
* Dodelijke farma (2)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Vals positief

Dat screening het aantal sterfgevallen als gevolg van de opgespoorde kanker doet dalen, betekent daarom niet dat die screening nuttig is, schrijven Amerikaanse artsen in het vakblad British Medical Journal. Uit verschillende studies blijkt immers dat het totale aantal sterfgevallen na screening niet daalt, of zelfs stijgt.

Dat kan een gevolg zijn van de behandeling die op een positieve diagnose volgt. Zo leidt een positieve PSA-test, die mogelijk op prostaatkanker wijst, vaak tot een biopsie, waarbij met een holle naald stukjes weefsel uit de prostaat worden geprikt, en vervolgens tot een operatie of bestraling. Sommige mannen sterven als gevolg van complicaties bij die behandeling. Ook de behandeling van borstkanker – met een borstamputatie, bestraling en/of chemotherapie - is niet zonder risico.

Kortom: de risico’s verbonden aan de opsporing en behandeling van kanker kunnen de voordelen van vroege opsporing teniet doen. Het probleem is volgens de Amerikaanse onderzoekers dat de studies naar de voor- en nadelen van screening te klein zijn om effecten op de totale sterfte op te merken. Om die zeldzame negatieve effecten op te merken zijn studies nodig die tot vijf keer groter zijn, met miljoenen proefpersonen.


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Nadenkertje: is het eigenlijk niet vreemd dat vaccins (preventief toegediend aan gezonde mensen) onder de 'geneesmiddelenwet' vallen, maar dat de ingrediënten in diezelfde vaccins (zoals bijvoorbeeld formaldehyde, als kankerverwekkend beschouwd) in de 'biocidenwet' worden ondergebracht?

* 2011: Jaarlijks griepvaccin niet goed voor kinderen: Kinderen met een verzwakt immuunsysteem moeten eigenlijk ieder jaar een griepprik krijgen, maar dat vaccin kan hen juist vatbaarder maken voor gevaarlijkere virussen en epidemieën. Het standaardgriepvaccin verzwakt hun immuunsysteem namelijk nog meer. Dat doet het door verstoring van de productie van killer-T-cellen, die onderdeel zijn van de natuurlijke afweer van het lichaam tegen virussen. Aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben wetenschappers ontdekt dat het T-celgehalte veel hoger is bij kinderen die de jaarlijkse griepprik niet hebben gekregen. Zij vrezen dat deze standaardinenting met het griepvaccin een generatie van kinderen creëert die alleen maar vatbaarder is voor steeds virulentere griepuitbraken en -pandemieën. http://jvi.asm.org/content/85/22/11995
Januari 2016: MAAR, daar hebben ze nu het volgende op gevonden: stop er een extra stofje in, MF-59 (squaleen - jawel hetzelfde als in het in opspraak gekomen mexicaanse H1N1-vaccin) en eureka, dan werkt het wél (voor kinderen onder de 2 jr – want zo zeggen de wetenschappers: 'het immuunsysteem is tot twee jaar nog niet volgroeid'). http://www.pnas.org/content/early/2016/01/05/1519690113.abstract
Noot: En wij maar denken dat testen op kinderen niet toegestaan was. Studie gebaseerd op testresultaten van 90 gezonde (!) kinderen van 14-24 maanden oud (Universiteitsklinieken in Genève). Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen - Artikel 4: Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt of die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake. Dit verbod is NIET van toepassing op wetenschappelijk onderzoek dat mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede kan komen.

* Aangescherpt beleid: Dringende noodzaak voor de franse overheid om maatregelen te nemen, want in één jaar tijd blijkt de vaccinatiegraad voor zuigelingen met maar liefst 5% gedaald te zijn. Oorzaak: dalend animo van ouders, (terecht) wantrouwen t.o.v. nut en veiligheid van vaccins plus een groot aantal processen door slachtoffers met vaccinatieschade. Dus werd het vaccinatiebeleid vorige week door de minister van gezondheid aangepast. Verandert er iets? Ja. Wordt het verplichte karakter opgeschort? Nee. En zoals gevreesd wordt het allemaal nog maar eens aangescherpt.
- invoeren van een electronisch vaccinatieboekje
- instellen van een commissie van experts (dit zou positief kunnen zijn, ware het niet dat meerdere van die deskundigen belangen hebben binnen het vaccinatiebeleid)
- het wel of niet handhaven van het verplichte karakter (dtp vaccin) zal pas in december 2016 aan bod komen.
http://www.bfmtv.com/societe/vaccins-le-plan-de-marisol-touraine-pour-redonner-confiance-aux-francais-942914.html

---------------------------------------------------------------------------------------
Veilig - punt uit

In 2013 bracht EFSA een rapport uit over de veiligheid van aspartaam naar aanleiding van het groeiend wantrouwen tegenover deze kunstmatige zoetstof. In dit rapport stelde EFSA dat het gebruik van aspartaam volledig veilig is, met uitzondering voor patiënten met de aandoening phenylketonuria (PKU).

In 2013 trokken wetenschappers gelijkaardige conclusies voor humane actoren. Hierdoor groeit de twijfel of zoetstoffen zoals aspartaam wel zo veilig en gezond zijn zoals eerder werd vastgesteld.

1. In oktober 2013 liet de Commissie in antwoord op de parlementaire vraag weten dat ze deze kwestie zouden opvolgen. Hoe verloopt deze follow-up?
2. Heeft EFSA het dossier heropend en verder onderzoek gedaan naar de gevaarlijke effecten van kunstmatige zoetstoffen voor menselijke metabole processen?
3. Wat zijn de conclusies en waar kunnen we deze vinden?
Antwoorden:
- De Commissie blijft deze herbeoordelingen op de voet volgen en zal indien nodig op basis van de resultaten in de wetenschappelijke adviezen van de EFSA passende maatregelen voorstellen
- In december 2013 heeft de EFSA geconcludeerd dat aspartaam (E915) bij de huidige innameniveaus veilig is.
- De herbeoordeling van de andere zoetstoffen zal naar verwachting tegen het einde van 2020 zijn afgerond.
- Daarom is de Commissie in dit stadium
NIET voornemens in het kader van de EU-wetgeving inzake levensmiddelenadditieven nog verdere actie te ondernemen.

http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/parlementaire-vraag/link-tussen-kunstmatige-zoetstoffen-en-metabole-stoornissen/26358

-----------------------------------------------------------------------------------------
Aai over de bol

In de zorg is geen enkele vorm van lichamelijk contact toegestaan, behalve handen schudden, zegt de Inspectie voor de gezondheidszorg. Juist aanraking maakt dat iemand zich niet alleen voelt, zeggen Marian Verkerk en Joris Slaets, hoogleraar zorgethiek en ouderengeneeskunde.

Aanleiding voor de opmerking van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg was een tuchtzaak bij het medisch tuchtcollege in Groningen over een psychiatrisch verpleegkundige die ervan wordt beschuldigd dat hij regelmatig te ver is gegaan met de ‘aai over de bol’ en knuffels aan zijn patiënten. De inspectie liet tijdens de zitting weten dat, naast een hand schudden, geen enkele vorm van lichamelijk contact is toegestaan in de zorg. ‘Een professionele houding betekent fysieke distantie.'

De professionaliteit van de werkers in de zorg is een belangrijke maatstaf of fysiek contact goed en wenselijk is. ‘Professionaliteit in de zorg betekent dat je het juiste moment van lichamelijk contact goed kunt inschatten,’ aldus Verkerk en Slaets. Dat houdt volgens hen in: 'aandachtigheid in de zorgrelatie: welke houding is nodig om zorg aan die specifieke patiënt te leveren? Maar ook responsiviteit, ervaart de patiënt datgene wat ik doe als prettig en gepast?’

Volgens de hoogleraren zorgethiek en ouderengeneeskunde zijn juist deze twee deugden: aandachtigheid en responsiviteit, in de zorg nodig om misbruik tegen te gaan. ‘Het is niet het lichamelijk contact dat op zichzelf misbruik impliceert, het is de wijze waarop wij met elkaar als belichaamde personen omgaan. In die zin kan zelfs een kille handdruk meer kwaad dan goed doen.’
http://www.zorgwelzijn.nl/Home/Nieuws/2016/1/Moet-de-aai-over-de-bol-uit-de-zorg/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ekologiya 2017

De Russische president Poetin heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ecologie, dat meldt de Russische nieuwssite RT.com. Daarmee wil hij volgend jaar de aandacht vestigen op milieuvraagstukken, bescherming van de biodiversiteit en de ecologische veiligheid van het land waarborgen. Er is een speciaal comité in het leven geroepen om binnen dit thema grote evenementen moet organiseren.

Sinds 2008 heeft de president elk jaar een sociaal-maatschappelijk thema in de schijnwerpers gezet, zo waren er al een Jaar van de Familie, Leraar, Cultuur en Milieubescherming. De Russische president zet zich wel vaker in voor natuurbescherming en milieu.

En omdat het Kremlin GMO verworpen heeft, één van de steunpilaren van de Amerikaanse landbouw, kan Rusland ook 's werelds grootste leverancier van hoogwaardig biologisch voedsel worden. Aldus kunnen zij zowel de markt in het Westen als die in China en het Midden-Oosten gaan domineren.

"We kunnen niet alleen onszelf voeden, met al onze land- en waterbronnen, maar Rusland kan 's werelds grootste leverancier van gezond, ecologisch schoon en hoogwaardig voedsel worden, wat producenten in het Westen allang niet meer kunnen. De vraag naar zulke producten stijgt gestadig", zei Poetin.

 http://www.biojournaal.nl/artikel/21326/Poetin-2017-jaar-van-de-ecologie
http://www.biojournaal.nl/artikel/21181/Maakt-Putin-van-Rusland-een-biologische-supermacht

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinkje

Jumbo introduceert een primeur: de eerste chips die beter voor je zijn en de goedkeuring krijgen van Vinkje. Vinkje is een keurmerk dat is opgericht om mensen aan de hand van een gemakkelijk herkenbaar teken, producten zo te laten kiezen dat ze een gezonder eetpatroon ontwikkelen binnen hun bestaande gewoontes.

Chips zijn een notoir bad food. Volgens de bekende Nederlandse internist en dieetdokter Frank - dr. Frank - van Berkum zijn het 'gefrituurde koolhydraten' en behoren ze samen met frisdrank tot de belangrijkste dikmakende genotmiddelen.

Toch krijgen uitgerekend chips het blauwe 'bewuste keuze' Vinkje. De Levensmiddelenkrant noemt de chips 'bewust', maar citeert Ed van de Weerd, de directeur die de commercie van Jumbo aanstuurt. Hij aarzelt niet om het woord gezond in de mond te nemen rond zijn nieuwe chips. Dat is link.

Chips kunnen niet gezond heten, omdat het altijd voornamelijk loze calorieën zullen blijven, zonder enige noemenswaardige voedingswaarde waar ons lijf iets aan heeft om zich te onderhouden. Natuurlijk kunnen chips wel minder ongezond gemaakt worden. Omdat minder ongezond gezonder is, mag je dat zelfs zo - gezonder - noemen. Dat neemt niet weg dit type 'gezonder' in de vorm van een dagelijkse keuze voor een zak chips nog altijd het omgekeerde van gezond is.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Angst verlamd

De tijd dat we de illusie kunnen koesteren dat we in een veilige Europese bubbel kunnen leven, een eiland van comfort en weldaad omringd door armoede, instabiele landen en wanbeleid: die tijd is voorbij. Het wordt hoog tijd dat we collectief gaan beseffen - hoe lastig ook - dat alles met alles samenhangt, dat we - ook een neveneffect van mondialisering - met elkaar verbonden zijn: interdependentie heet dat. Of zoals Fatou Diomé zegt: "We zullen allemaal rijk zijn of samen ten onder gaan".

In plaats van collectief te zoeken naar oplossingen en het nemen van verantwoordelijkheid - moreel én praktisch - praten steeds meer Europese politici als De Wever de mensen al vele jaren angst aan voor de ander, voor de vreemde. Het is tegenwoordig bon ton latente xenofobie en het verder uitbouwen van Fort Europa te presenteren als "gezond verstand" en het enige realistische beleid.

De angst is een krachtige drug. Angst is nu diepgeworteld bij velen en wordt bij de minste gebeurtenis getriggerd en uitvergroot. Nemen we het de mensen kwalijk dat ze vragen hebben en angstig zijn in deze turbulente tijden? Nee, daar gaat het niet om. We moeten net luisteren naar hun angsten om te voelen wat er leeft bij burgers. Maar we moeten ook durven mensen gerust te stellen en hen feiten meegeven in plaats van hun angsten te bevestigen en uit te vergroten, want het debat over vluchtelingen wordt immens geperverteerd. Angst werkt verlammend en contraproductief. Dat tonen de recente gebeurtenissen in Duinkerke en Keulen heel schrijnend aan.

Lees verder:
http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/standpunt/angst-verlamt-europa-terwijl-solidariteit-en-mededogen-doen-leven/26356

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
De kostentaart
 
Het zorgstelsel blinkt de afgelopen tien jaar vooral uit in het verschuiven van lasten naar de burger, ontdekte Follow the Money tijdens een kritische beschouwing van de laatste CBS-cijfers over de verdeling van zorglasten. De kostenverschuiving is enorm en zit goed verstopt in de cijfers.

Tien jaar na de invoering van het nieuwe Nederlandse zorgstelsel is het onderwerp ‘zorgkosten’ onverminderd actueel. Waar betaalbaarheid van de zorg ooit een van de belangrijkste argumenten was om het stelsel deels te privatiseren, zijn die zorgkosten sindsdien zeer fors gestegen. Maar waar het bijna nooit over gaat bij het debat over zorgkosten is wie ze uiteindelijk draagt. Terwijl dat minstens zo interessant blijkt.

Follow the Money dook in deze meest verse cijfers en ontdekte dat het CBS miljarden euro’s die huishoudens opbrengen om de zorgkosten te betalen, toegeschreven worden aan ‘werkgeverslasten’. Het CBS erkent dat dit het geval is. Een nieuwe berekening van de cijfers op basis van dit gegeven, toont aan dat de zorglasten ingrijpend zijn verschoven naar de burger.

De huishoudens moeten ten opzichte van de ‘ziekenfondstijd’ bijna 8 procent extra van de zware zorglasten dragen. In 2004 kwam nog 46,6 procent ten laste van de burger, in 2012 was dit 54,2 procent. Dat is een stijging van ruim 16 procent. Tel daarbij op dat die zorglasten in 2012 maar liefst anderhalf maal zo hoog waren als in 2004. Een grotere ‘kostentaart’ dus, waarvan de burger ook nog een veel groter stuk moet zien te verteren.

Dit alles betekent, kortom, dat de lasten voor de burger enorm zijn toegenomen. Niet alleen via de zichtbare stijging van de basispremie, maar veel meer nog via bijna onzichtbare maatregelen in de belasting.

Lees verder:
http://www.ftm.nl/exclusive/het-geheim-van-het-zorgstelsel-hoe-de-kosten-ongemerkt-naar-de-burger-werden-verschoven/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Lange afstand

De afgelopen maand voerde de Dierenbescherming actie om de lange-afstandstransporten van jonge kalveren te stoppen. 42.532 mensen ondertekenden onze brief aan Joop Atsma, voorzitter van de kalversector, die we dringend vroegen te stoppen met het vervoer van deze jonge kwetsbare dieren. Onderdeel van onze kritiek op de sector is dat de kalfjes onderweg niet kunnen drinken, waardoor ze uitgeput aankomen.

Onze actie had succes: er werden Kamervragen gesteld en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) stelde vlak voor de Kerst een exportverbod in voor kalveren naar het buitenland. Ook trad sindsdien de NVWA al vijf keer op tegen overtredingen die werden geconstateerd bij de import van kalveren. De dieren konden niet drinken onderweg en de regel voor rusttijden van de dieren werd overtreden.

De kalversector bagatelliseert de zeer serieuze aantijgingen. Met het NVWA-besluit kan zij de kritiek niet langer wegwuiven; transport van jonge kalfjes over lange afstanden is onverantwoord. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (2)

Tweede deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

Klinische onderzoeken zijn een verkapte vorm van marketing

Wat farmaceutische bedrijven ook doen, hoe ze hun activiteiten ook noemen en wat ze ook beweren over hun nobele motieven, uiteindelijk komt het allemaal neer op één ding: geneesmiddelen verkopen. Omdat ze verspreiding en inhoud van de informatie over hun geneesmiddelen strikt controleren, zowel in wetenschappelijke artikelen als in marketingmateriaal, slagen ze daar wonderwel in.

Hun klinische onderzoeken zijn zelden research in de wetenschappelijke zin van het woord, maar marketing die vermomd is als research. Aan de gebreken die de onderzoeksopzet vaak al bevat, worden er tijdens de gegevensanalyse nog een aantal toegevoegd. Hoe strijdig de misleidende resultaten ook met de werkelijkheid zijn, ze worden zodanig gemanipuleerd dat het onderzoek altijd iets concludeert wat de verkoop opdrijft.

De misleidende informatie uit oorspronkelijke onderzoeksartikelen wordt vervolgens verspreid in talloze beschouwingen en andere secundaire artikelen, die door ghostwriters zijn geschreven. De volksgezondheid heeft te lijden onder deze ghostwriters, omdat ze artsen misleiden over de voor- en nadelen van geneesmiddelen. Daarnaast komt ghostwriting neer op fraude, omdat artsen er doelbewust mee om de tuin worden geleid. Lezers worden in het ongewisse gelaten over wie een artikel heeft geschreven, om de schijn te wekken dat een prominente academicus dat belangeloos heeft gedaan, in plaats van een bedrijf dat ervoor heeft betaald.

''De farmaceutische bedrijfstak is als enige in staat uitbuiting te presenteren als een nobel streven'' - Voormalig medisch directeur van Squibb tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Als betere gezondheid ons belangrijkste oogmerk was, zouden we een aantal van de miljarden die we momenteel investeren in dure cholesterolverlagende geneesmiddelen voor gezonde mensen die denken dat ze ziek zijn, beter kunnen besteden aan campagnes voor meer lichaamsbeweging en gezondere voeding.Moynihan en Cassels, in 'Selling Sickness'

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: