12 jan. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 192

In de kijker:

* Kinnesinne
* Prikkeltjes
* Niet bewezen
* Money makers
* Big Boss
* No problem
* Oeps, foutje
* Arts en voeding
* Beloningssysteem
* Dodelijke farma (1)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Kinnesinne

De Hogeschool van Farmamarketing

Hans van der Linde: 'De week vóór Kerstmis gingen twee briljante stukken onderzoeksjournalistiek ten onder aan het moment van publicatie. Mensen hebben in die week andere dingen aan het hoofd.

De auteur van die stukken is Luciën Hordijk, een aankomend talent met eerder opvallende goede publicaties over farmamarketing. Hij schrijft in De Correspondent, dat dagelijkse advertentievrij een aantal artikelen online publiceert “tegen de waan van de dag”. En dat laatste maakt De Correspondent onder leiding van Rob Wijnberg, filosoof en oud-redacteur van NRC-next, naar mijn smaak waar.

Die recente stukken van Luciën Hordijk gaan over het, in farmaceutisch recht gespecialiseerde, advocatenkantoor Kien Legal dat voor farmaceutische bedrijven werkt. Die bedrijven brengen geneesmiddelen op de markt tegen prijzen die maatschappelijk onder vuur liggen. Toch proberen zij die exorbitante prijzen door te drukken en Kien Legal helpt ze daarbij. En wat wil nu het geluk, onthult het artikel? Het advocatenkantoor treedt ook kosteloos op namens een patiëntenvereniging die ruimhartig gesponsord wordt door farmaceutische bedrijven en namens een wirwar van medisch-ideologische stichtingen.

Namens deze gremia worden bijvoorbeeld rechtszaken aangespannen om zorgverzekeraars te dwingen tot farmacotherapeutische zorgplicht. Het advocatenkantoor beperkt zich niet tot juridische aangelegenheden, maar geeft ook uitvoering aan projecten en juriste mevrouw Kien geeft persoonlijk geaccrediteerde nascholingscursussen aan artsen en medisch specialisten. Namens farmaceutische bedrijven als Roche bijvoorbeeld, de grootste producent van kankermedicijnen. De activiteiten van Kien Legal hebben invloed en blijken ook politieke gevolgen te hebben, aldus het artikel. Luciën Hordijk ontrafelt het netwerk en zoekt als goed onderzoeksjournalist de stukken van de puzzel bij elkaar.

Ik (Hans vd Linde) benaderde enkele journalisten in Nederland met de vraag wat ze gingen doen met deze zelfs voor mij schokkende onthullingen. “Ja, het was al zo geweldig goed uitgezocht en knap beschreven. Daar was weinig meer aan toe te voegen en al helemaal geen eer aan te behalen. En bovenal, het was geen nieuws meer”. En nieuws moet voor alles nieuws zijn. Het liefst nieuwer nieuws en het nieuwste nieuws.'


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Criminele praktijken: Hoe is het mogelijk dat een vaccin vorig jaar goedgekeurd werd, terwijl de autoriteiten op de hoogte zouden moeten zijn van het illegaal klinisch testen door farmaceuten met soms rampzalige gevolgen? Laatste nieuws uit India: rechter draagt de fabrikanten van het Gardasil 9 en Cervarix vaccin (HPV - baarmoederhalskanker, voor meisjes én jongens) op om alle testrapporten te overleggen. Merck bleek hier gevolg aan te hebben gegeven, GSK nog niet... Waarom?
- 9 jarige kinderen werden tijdens de studie ingeënt zonder toestemming van ouders.
- Hen werd verteld dat het om een '
revolutionair multivaccin' ging, o.a. tegen malaria.
- Veel kinderen bleken ernstige bijwerkingen te hebben opgelopen en er werden zelfs overlijdens genoteerd.
- Studie gesponsord door Bill & Melinda Gates.
- De onderzoekscommissie oordeelt dat de klinische testen werden uitgevoerd onder het voorwendsel van een 'observatieproject' dat alle wetten van de overheid bewust negeerde.
- De rechtbank geeft beide firma's een maand tijd om de gevraagde documenten over de testresultaten te overleggen
- De advocaten van Merck en GSK zijn intussen druk doende met het in elkaar draaien van hun pleidooi, want '
het vaccin is veilig en in het belang van de volksgezondheid'.
Waarom wordt er, in afwachting van het eindoordeel van de rechtbank in India, wereldwijd geen tijdelijke stop voor deze vaccins afgekondigd?
Waarom worden kinderen (waar dan ook) nog steeds als proefkonijn gebruikt?
Waarom zouden wij alle vertrouwen moeten hebben in de autoriteiten wanneer ze ons op het hart drukken dat '
vaccins uitgebreid getest en veilig zijn'?
Vorige maand nog uitgebreid in het Nederlandse nieuws: RTL die meisjes zocht met langdurige klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid) na HPV-vaccinatie.

* Franse dwang: Een rechter van de correctionele rechtbank in Auxerre heeft vorige week een echtpaar, dat weigert hun kind te laten vaccineren met het verplichte DTP vaccin, twee maanden gevangenisstraf opgelegd. Deze (langlopende) rechtzaak heeft veel stof doen opwaaien in Frankrijk en voor behoorlijk wat commotie gezorgd door het verplichte karakter van vaccineren (breed uitgemeten in de pers). De vaccinatiegraad blijkt tgv dit proces zelfs landelijk gedaald te zijn. Bijkomend probleem is dat dit vaccin (dtp) niet meer verkrijgbaar is en ouders een 6-voudige combi moéten accepteren (waarvan 3 dus niét verplicht). Alleen dat feit al zorgt voor veel verwarring (moreel en juridisch).

* 17 jaar onderzoek voor niks!: Het parket van Parijs heeft haar dossier over gemelde bijwerkingen van het hepatitis B vaccin (na 17 jaar diepgaande onderzoeken!) moeten afsluiten wegens hun falen om een wetenschappelijk bewijs daarvoor te vinden. Wanneer rechters/advocaten dit als argument zullen gebruiken, zal dit volgens het dagblad Le Parisien als het zoveelste juridisch fiasco beschouwd kunnen worden.
Noot: Toch vreemd dat afgelopen september de Hoge Gezondheidsraad in Frankrijk nog 2 verpleegkundigen met vaccinatieschade tgv het hep.b vaccin in het gelijk heeft gesteld. Het verband met de aandoening 'Macrophagic Myofasciites Syndrome' (soort chronisch vermoeidheid syndroom/fibromyalgie, voornamelijk optredend bij volwassenen) en de hoge aluminiumtoevoeging in dit vaccin werd onbetwist aangetoond. De Franse staat werd opgedragen de patiënten een schadeloosstelling toe te kennen...

* In gespannen afwachting: Vandaag (dinsdag 12/1) zal de franse minister van gezondheid, Marisol Touraine, een persconferentie geven waarbij zij haar vernieuwde vaccinatieplan zal voorstellen. Dezelfde minister die het afgelopen jaar haar standpunt over vaccinaties via de pers en voor tv naar buiten bracht: 'Vrijheid stopt waar volksgezondheid begint'. En 'Over vaccinatie wordt niét gediscussieerd, punt uit'..

---------------------------------------------------------------------------------------
Niet bewezen

Screening op kanker heeft tot dusver geen levens gered, althans dat is nog nooit aangetoond. Dat stellen hematoloog Vinay Prasad e.a. in The BMJ. De bewering dat het wel het geval is berust op cijfers die wijzen op ziektespecifieke reductie in mortaliteit, maar niet op een vermindering van de totale mortaliteit (overall mortality), want juist dat laatste is niet bewezen.

Geen enkele meta-analyse toonde aan dat de totale mortaliteit door een onderzochte screeningsmethode verminderde.

Volgens Prasad e.a. zit er niets anders op dan het publiek duidelijk te maken dat onzekerheid over de voor- en nadelen van kankerscreening overheerst. Pas grote trials, uitgevoerd over lange perioden, kunnen uitsluitsel geven over het effect op overall mortaliteit. Daar moet dus in geïnvesteerd worden, vinden ze.

Commentator Gerd Gigerenzer, befaamd Duits onderzoeker op het terrein van risicoperceptie door het lekenpubliek, ziet echter het nut niet van dergelijke ‘megatrials’.

Investeer in heldere informatievoorziening, stelt hij voor. Want ook al blijft dan de onzekerheid over het effect van screening op sterfte bestaan, er zijn voldoende gegevens en instrumenten om mensen individuele afwegingen te laten maken over deelname aan screening. Met andere woorden geef het publiek de feiten en laat mensen vervolgens zelf kiezen.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Money makers

Voor Follow the Money bouwt onderzoeksjournalist en auteur
Daan de Wit aan een dossier met een grote maatschappelijke en journalistieke relevantie. Een onderwerp waar veel belangen, geld en invloed mee zijn gemoeid: cholesterol.

De visie op cholesterol bij hart- en vaatziekten vertoont gebreken. ‘Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken.’

Deel 1: Onderzoek over onderzoek
De huidige visie op cholesterol is gebaseerd op gebrekkige en achterhaalde wetenschap. Dit blijkt uit het werk van een kopgroep van wetenschappers die ik citeer in een van de hoofdstukken van mijn boek
Weet wat je eet. Zij tonen aan dat de heersende kijk op cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekten ernstige gebreken vertoont. Op basis van de oudste kennis en van de nieuwste wetenschap maken deze wetenschappers duidelijk dat andere mechanismen hart- en vaatziekten veroorzaken dan tot nog toe algemeen werd aangenomen. Daarover gaat deze serie.

Ik spreek met een bekend en gelauwerd cardioloog. Wat hij zegt, is iets wat je totaal niet verwacht van een emeritus hoogleraar cardiologie aan het Erasmus Medisch Centrum en ere-voorzitter van de Europese vereniging voor Cardiologie. Over cholesterol en hart- en vaatziekten zegt hij exact het tegenovergestelde van wat mijn vader en ik van zijn cardioloog te horen kregen na zijn levensreddende dotteroperatie: pas op met verzadigd vet, smeer Becel op je boterham. Professor Paul Hugenholtz laat een heel ander geluid horen. Zijn inzichten, en met hem een kopgroep van wetenschappers, kunnen gevolgen hebben voor een miljard mensen en voor een van de grootste money makers van de farmaceutische industrie.

Tientallen jaren geloofde hij in de huidige visie op cholesterol en droeg hij die ook uit. Dat begon te veranderen toen hij onderzoek ging doen naar dat onderzoek en ontdekte dat de realiteit heel anders is. Hij besloot er niet over te zwijgen, ook al strijkt hij het medisch establishment ermee tegen de haren in.

Lees verder:
http://www.ftm.nl/exclusive/cholesterol-mythe-deel-1/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Big Boss

Werkgevers maken wel degelijk gebruik van
Facebook om een selectie te maken uit kandidaten die reageren op hun vacature. Dat besluiten onderzoekers van de Universiteit Gent nadat ze meer dan 2000 fictieve sollicitatiebrieven verstuurden als reactie op echte vacatures.

De onderzoekers staken bij de fictieve brieven geen foto. Wel ondertekenden ze de brieven met een van vier fictieve namen die leiden naar vier fictieve Facebookprofielen waarvan alleen de profielfoto publiek zichtbaar was. Deze vier foto’s werden geselecteerd op basis van hun uiteenlopende scores voor aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid.
De onderzoekers vergeleken de kansen op positieve reacties bij de vier verschillende foto’s. Uit de resultaten bleek dat de brieven die konden worden gelinkt aan de meest gunstige foto ongeveer 21 procent meer positieve reacties kregen dan die met een link naar de minst gunstige foto. En dat de kans om meteen uitgenodigd te worden voor een gesprek bij die eerste bijna 40 procent hoger lag dan bij die laatste.

Aangezien de Facebookfoto’s het enige wezenlijke verschil waren tussen de brieven, betekent dit dat een belangrijk deel van de werkgevers zijn jobkandidaten screent via Facebook. Opmerkelijk was nog dat hoogopgeleiden vaker via Facebook worden gescreend dan laagopgeleiden. En dat voor beroepen met een intens klantencontact in tegenstelling tot de verwachtingen niet vaker naar Facebook wordt gekeken.


--------------------------------------------------------------------------------------
 No problem

De huidige wetgeving faalt, maar met TTIP en CETA wordt het misschien nog erger!

Als het aan ons kabinet ligt, dan komen TTIP en CETA er, en al snel ook. Ondanks het protest van meer dan 3,25 miljoen mensen in Europa en de handtekeningen van meer dan 110,000 Nederlanders die aan Minister Ploumen zijn overhandigd, gaan de onderhandelingen voor deze ondemocratische en omstreden handelsverdragen onverminderd door. Onderhandelingen in achterkamertjes, ondoorzichtige overlegstructuren, en parallelle rechtssystemen waarmee bedrijven Nederland kunnen aanklagen - er is van alles mis met deze verdragen. De enigen die profiteren van deze verdragen zijn een handjevol multinationals - maar dat vindt het kabinet geen probleem.

De onderhandelingen zijn geheim, maar de Amerikaanse onderhandelaars hebben al snel duidelijk gemaakt dat ze af willen van een aantal Europese verworvenheden van consumenten. Als zij hun zin krijgen, kunnen we zaken als meer transparantie, eerlijke etiketten en invoering van het verkeerslichtsysteem wel op onze buik schrijven.

Minister Ploumen stelde expliciet dat standaarden voor voedselveiligheid en dierenwelzijn niet in gevaar komen door TTIP. Dit roept onmiddellijk de vraag op waarom de minister deze onderwerpen niet heeft uitgesloten voor de onderhandelingen? Frankrijk heeft bijvoorbeeld haar filmindustrie beschermd door de audiovisuele industrie uit te sluiten van TTIP. Het feit dat dit niet het geval is voor voedselveiligheid en dierenwelzijn betekent dat deze zaken, anders dan de Franse filmindustrie, nog steeds op tafel liggen bij de onderhandelingen over TTIP. Als de minister serieus is over haar toezeggingen dan moet ze het Franse voorbeeld volgen en deze onderwerpen uit TTIP halen. Zolang ze dat niet doet zijn haar uitspraken niet veel waard.

De grote vraag die rijst is waarom minister Ploumen niet gewoon uit de TTIP-onderhandelingen stapt als ze achter haar uitspraken staat? Ondanks haar toezeggingen liggen voedselveiligheid en dierenwelzijn namelijk nog steeds op tafel en wordt er met een negatieve lijst benadering aangestuurd op massale erkenning van de regels en standaarden van de VS. Als minister Ploumen meent wat ze zegt, dan moet ze aansturen op het stopzetten van de onderhandelingen en moet ze met haar Europese collega’s een nieuwe opdracht uitschrijven voor de onderhandelaars van TTIP en CETA. Deze opdracht moet zo worden geformuleerd dat handel op een verantwoorde en democratische manier wordt gestimuleerd. Zolang ze dat niet doet zijn haar uitspraken weinig waard.


----------------------------------------------------------------------------------------
Oeps, foutje

Apothekers zeggen elk jaar zo'n tien miljoen recepten te moeten aanpassen die hoofdzakelijk door huisartsen zijn uitgeschreven. Het gaat daarbij niet alleen om het verbeteren van administratieve slordigheden, maar ook om het voorkomen van kleine en grote medische problemen.

Apothekersorganisatie KNMP bevestigt in de krant dat het soms zelfs gaat om “ziekenhuisopnamen en het overlijden van patiënten”. Per dag gaat het om een kleine 40.000 receptaanpassingen, zei KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent. Uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetalen blijkt dat van de jaarlijks uitgeschreven 240 miljoen 'receptregels' er in 4,3 procent van de gevallen sprake is van een 'interventie': het corrigeren of aanpassen van medicatie.

Jaarlijks
overlijden in Nederland zo'n 1200 patiënten ten gevolge van medicatiefouten die worden gemaakt door huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Alleen al in de recepten van ouderen worden veel fouten gemaakt, blijkt uit recent onderzoek door de Universiteit van Maastricht. Vijf procent van de ouderen belandt uiteindelijk in het ziekenhuis door verkeerde medicatie.http://kassa.vara.nl/nieuws/miljoenen-huisartsrecepten-zijn-slordig-soms-met-dood-tot-gevolg

--------------------------------------------------------------------------------------------
Arts en voeding

Een gesprek over voeding hoort thuis in de spreekkamer van de huisarts en de specialist. Dat zeggen twee huisartsen die hiervoor een vereniging hebben opgericht. De aanmeldingen stromen binnen.

Tamara de Weijer en Lotte Derksen, twee jonge huisartsen, hebben de Vereniging Arts en Voeding opgericht. Deze vereniging van artsen richt zich volledig op voeding en leefstijl. Inmiddels hebben driehonderd artsen zich aangemeld.

Volgens de initiatiefnemers is er veel te weinig aandacht voor voeding tijdens de opleiding. “Toen één van ons, vlak voor het einde van onze negenjarige huisartsenopleiding, een voordracht over voeding had gegeven, werd pijnlijk duidelijk hoe weinig aandacht er aan dit onderwerp was besteed tijdens de opleiding. Onderwijs over voeding, een primaire levensbehoefte die een rol speelt bij het ontstaan van tal van ziekten, is tijdens de opleiding een ondergeschoven kindje. Dit in tegenstelling tot de weken en weken onderwijs over medicatie en over zeldzame ziektes die we in ons leven hoogstwaarschijnlijk nooit zullen tegenkomen.”
De vereniging heeft als kernthema leefstijl, met voeding als de belangrijkste pilaar. “Een plek om kennis te bundelen en te delen, om zo samen een tegenwicht te kunnen bieden aan de groeiende zorgconsumptie. Het is van belang om patiënten meer regie over hun eigen leven te geven door middel van tools die ze aangereikt krijgen van artsen en praktijkondersteuners. En als we het gegons om ons heen horen, denken we dat zowel dokters als patiënten klaar zijn voor verandering.


-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beloningssyteem


Neuropsychologen hebben beschreven hoe het kan dat iemand met een depressie niet in staat is om ergens van te genieten. Dit zou komen doordat de voorhoofdsschors bij sommigen veel te streng is voor het beloningssysteem. Dat schrijven de onderzoekers in Science, meldt EOS Wetenschap.

Wanneer het een persoon niet lukt om waardering op te brengen voor leuke dingen in het leven, dan spreken psychiaters van 'anhedonie'. Deze aandoening komt vooral voor onder mensen met een depressie. Bovendien is anhedonie één van de kenmerken van schizofrenie.

In een reeks experimenten hebben de Amerikaanse wetenschappers de genen van bepaalde hersencellen zo gewijzigd dat ze onder invloed van gekleurd licht aan- en uitgeschakeld konden worden. Daarnaast registreerden ze voor het eerst de hersenactiviteit van ratten die bij bewustzijn waren, zodat ze zeker wisten met welk gedrag de activiteit overeenkwam.

De onderzoekers concluderen uiteindelijk dat de voorhoofdsschors, die er doorgaans voor zorgt dat we onze zelfcontrole behouden en onszelf niet volledig verliezen in het genot, bij sommigen veel te streng is voor het beloningssysteem.


------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (1)

Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

Intimidatie, bedreiging en geweld om de verkoop te beschermen

Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden. De gezondheidszorg is zo corrupt dat iedereen die onthult hoe misdadig farmaceutische bedrijven te werk gaan een paria wordt. Hij verstoort de lucratieve status quo, die mensen in zijn omgeving royaal laat profiteren van het geld uit de branche: collega's en bazen, het ziekenhuis, de universiteit, de vereniging van specialisten, het medische genootschap en sommige politici.

Klokkenluiders gaan gebukt onder hevige stress. Zo slepen rechtszaken zich gemiddeld vijf jaar voort. Peter Rost heeft beschreven hoe het 233 klokkenluiders verging die gevallen van fraude aanhangig hadden gemaakt: van hen werd 90% ontslagen of overgeplaatst naar een lagere functie, daarnaast werd 27% gerechtelijk aangeklaagd, 26% moest zich psychiatrisch of lichamelijk laten behandelen, 17% verloor zijn huis, 15% scheidde van zijn partner, 10% deed een zelfmoordpoging en 8% ging failliet. Ondanks dit alles zei slechts 16% het klokkenluiderschap de volgende keer aan zich voorbij te laten gaan...

Ik begon te beseffen dat mijn verhaal in vergelijking met de werkelijkheid zo braaf was als een ansichtkaart
John le Carré, The Constant Gardener


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Zelfs een reus kan struikelen over een bananenschil, maar dan moeten er wel genoeg mensen met lef zijn die bananenschillen strooien op het pad van de reuzen. Niet ongevaarlijk, maar wel reuze leuk werk. Ik hoop, lieve lezer dat u ook een voorraadje bananen aanlegt. Gelegenheid te over om ze te gebruiken.Hans Moolenburgh sr
 
In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: