2 feb. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 195In de kijker:

* Zin en onzin
* Prikkeltjes
* Gengeknutsel
* Aan de borst
* Vinkentouw
* De farmaneus
* Depri in de lift
* Hoger-lager
* Gezonde scepsis
* Dodelijke farma (4)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Zin en onzin

En daar is ie weer, een terugkerend scenario met dezelfde paniekzaaiende kreten:
2009 - H1N1 griep: 'miljoenen besmettingen verwacht met veel overlijdens'
2014 - Ebola: 'we vrezen voor miljoenen slachtoffers met vele doden'
2016 - Zika: 'WHO houdt rekening met miljoenen besmette burgers' (gisteravond werd, zoals verwacht, een 'Internationale noodtoestand uitgeroepen wegens het zikavirus' uitgeroepen ).

Verwarrende/onzorgvuldige/tegenstrijdige berichten en uitspraken in het nieuws door de 'experts' (virologen-epidemiologen)
* ''Wie komende zomer naar Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië of Griekenland afreist, moet er rekening mee houden dat het zikavirus daar rondwaart. Een uitbraak ligt op de loer''.
* ''We praten hier niet over een scenario. Het zikavirus zal waarschijnlijk vanaf april opduiken in Zuid-Europa. Daar zijn al heel veel tijgermuggen. Als één persoon met het virus onder de leden in Zuid-Europa wordt gebeten door zo'n mug, dan kun je ook daar een epidemie gaan verwachten'', zegt muggenexpert Bart Knols
* Ook volgens viroloog Ab Osterhaus is het aannemelijk dat dat gebeurt. "De tijgermug die in het Middellandse Zeegebied leeft, heeft al eerder voor verspreiding van virussen gezorgd. Als het zikavirus Zuid-Europa bereikt, dan kan dat zeker tot een uitbraak leiden''.
* Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt die verwachting niet te kunnen beamen, omdat onduidelijk is of de tijgermug het zikavirus kan overbrengen. Harald Wychel: "Het virus wordt overgedragen door de Aedis Aegypti, de gelekoortsmug. Die komt bijna niet voor in Europa''.

Het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding van het RIVM, dr. Aura Timen, maakt het wel erg bont in de Telegraaf: ''De actuele wetenschappelijke stand van zaken is deze: we hebben een onzekere situatie rond zika. Inderdaad komt microcefalie óók zónder het zikavirus voor. In een land als Brazilië worden elk jaar circa 30.000 kinderen met een kleine schedel geboren.” Pardon mevrouw Timen, wat beweert u nu? Dit lijkt een boude uitspraakBBC: 'Brazil had fewer than 150 cases of microcephaly in the whole of 2014, but there have been more than 3,500 reported cases since October.'http://www.bbc.com/news/health-35370848

Naast het onderzoeken of de Zikamug inderdaad schuldig is, zijn met name de volgende aandachtspunten van groot belang om in studies door internationale virologen/epidemiologen mee te nemen:
- prioriteit n° 1 om EERST de mogelijkheid van een verband met het vaccineren van zwangeren en reizigers uit te sluiten
- onderzoeken of de mug die deze aandoening zou veroorzaken een 'betere voedingsbodem' vindt wanneer een zwangere ook nog eens met het DTaP vaccin werd ingeënt, en dan als trigger kunnen gaan functioneren
- reizigers gediagnosticeerd met het Zika-virus zouden ook in dit onderzoek meegenomen moeten worden (vraag: wel of niet gevaccineerd). Het DTaP + gelekoorts vaccin is in de meeste schema's voor reizigers naar 'risicolanden' opgenomen.

We houden voorlopig maar een beetje afstand van dit onderwerp tot er meer betrouwbare informatie, gebaseerd op reële feiten, beschikbaar is...

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Het RIVM zoekt weer 'pientere' burgers: 'Het PIENTER-onderzoek wordt voor de derde keer door het RIVM uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten en GGD'en. In 48 verschillende gemeenten krijgen ongeveer 600 inwoners tussen 0 en 89 jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het zoveelste Pienter-onderzoek. Er wordt gestart in Wijk bij Duurstede. Om infectieziekten onder controle te houden is het noodzakelijk waakzaam te blijven. Daarom is het belangrijk te weten hoe goed de bescherming van de Nederlandse bevolking is, zowel bij jonge als bij oudere mensen, ziek of gezond, gevaccineerd of niet-gevaccineerd.' (Noot: uitgelezen kans om de gezondheidstoestand van wel en niet gevaccineerden naast elkaar te leggen?) www.rivm.nl/pienteronderzoek

* Alweer een doorgedrukte US wet verplichte vaccinaties: 31 doses van 12 vaccins - slechts 1% van kinderen kan zich beroepen op een (religieuze of medische) uitzondering - wet zal binnen 6 weken van kracht worden: http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/January-2016/forced-vaccination-bill-in-va-moving-fast.aspx

* Weetje over aluminium in vaccins: Het Instituut Pasteur besloot in 1987 tot terugtrekking van vaccins die tot dat jaar geproduceerd werden met calciumfosfaat als adjuvant. Dit in opdracht van Mérieux (het vroegere Sanofi), die 51% aandelen bezat in Pasteur. Sanofi die vaccins tegen difterie-tetanus-kinkhoest-polio ontwikkelt... op basis van aluminiumhydroxyde en -fosfaat. Reden: 'harmonisering frans vaccinatiebeleid, competitie buitenlandse markten'. Gevolg: geen keuze meer in soort adjuvant.
 
* HPV-rondes: Gisteren startte in Epe de eerste vaccinatieronde van dit jaar tegen het humaan papillomavirus (HPV). De komende weken organiseren de ruim 50 JGZ-organisaties lokale vaccinatiesessies in het land. Voor achterliggende info, zie documentje 'Informatie HPV-vaccin': http://www.vaccinvrij.nl/pages/documenten.html

--------------------------------------------------------------
Gengeknutsel

Chinese wetenschappers hebben voor het eerst een ‘autismegen’ ingeplant bij apen om de dieren vervolgens te kunnen gebruiken als proefpersonen in hun zoektocht naar middelen tegen autisme. Meteen rijst de vraag of dit ethisch verantwoord is of niet.

Genetisch gemanipuleerde dieren worden vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar complexe menselijke ziekten, maar heel vaak gaat het dan om muizen of ratten. Zo worden muizen, ratten en konijnen volop genetisch gemanipuleerd voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

De resultaten die bij gemodifieerde knaagdieren behaald worden, zijn echter lang niet altijd van toepassing bij mensen, omdat het menselijk lichaam nu eenmaal veel complexer is. Dat apen, die een stapje dichter bij de menselijke soort staan, tot meer inzicht kunnen leiden inzake humane ziekten, ligt voor de hand, maar dierproeven met apen stuiten doorgaans op veel protest.

Autisme kan niet gelinkt worden aan één genetische fout, maar is veel complexer en de precieze oorzaak is ook niet gekend.

De ontwikkeling van genetische gemanipuleerde apen die autisme-achtige verschijnselen vertonen, met als doel menselijk autisme te kunnen bestuderen (vb. therapieën uit te testen), zaait verdeeldheid bij wetenschappers. Sommigen noemen dit nieuwe diermodel een knap staaltje technische prestige, anderen vinden het ongehoord om apen hiervoor in te zetten. Hierover bestaat geen consensus.

Transgenic monkeys on autism spectrum? https://www.youtube.com/watch?v=yMtLs2PGMXM

-----------------------------------------------------------------------------------------
Aan de borst

Als alle baby’s borstvoeding kregen, zou dat de dood van ruim 800 duizend kinderen tot vijf jaar en van 20 duizend moeders kunnen voorkomen. Dat blijkt uit een serie artikelen over borstvoeding in The Lancet.

Moedermelk verkleint het risico op infecties en beschermt onder meer tegen diabetes, obesitas en ook blijkt dat via de borst gevoede kinderen een hoger IQ hebben. Hun moeders zijn beter beschermd tegen bepaalde kankersoorten.

Maar slechte voorlichting, weinig stimulans en een agressieve reclamepolitiek van poedermelkproducenten weerhouden vrouwen van het geven van borstvoeding. In arme landen wordt het merendeel van de eenjarigen nog aangelegd, in landen met een hoger welvaartsniveau is dat 20 procent. In het Verenigd Koninkrijk krijgt minder dan 1 procent van de kinderen van een jaar de borst. Borstvoeding is een van de weinige gezonde gewoontes die meer onder arme dan onder rijke mensen voorkomen.

Moedermelk is nutritioneel, immunologisch, neurologisch, endocrinologisch, economisch en ecologisch superieur aan haar alternatieven en er is geen toezicht nodig op productieproces, transport en toediening.

De man achter The Lancet-serie, de Braziliaanse emeritus hoogleraar Cesar Victora, vertelt in een podcast op The Lancet-website: ‘Op het gebied van kennis van de biologie van borstvoeding krabbelen we nog maar wat aan de oppervlakte. We weten bijna niks over de componenten en eigenschappen, zoals het effect op het microbioom, epigenetische effecten, en de aanwezigheid en de rol van stamcellen in moedermelk.’


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinkentouw

Door chips officieel een ‘bewuste keuze’ te noemen, barstte de discussie over Vinkje weer los.

De Stichting Ik Kies Bewust bleek vorige week een blauw Vinkje te hebben toegekend aan een chipsproduct. Dat werd een gewaagde marktintroductie, want de chips voldoen niet aan de door de stichting gehanteerde criteria.

In juli 2015 werden de criteria aangepast. Vanaf dat moment voldeed het product dus al niet meer aan de geldende criteria. Sterker nog, volgens Jansen mogen de chips tot 2017 een 'Bewuste Keuze' heten, terwijl ze dat niet zijn.

Na alle kritiek die het Vinkje in de loop van zijn bestaan al ontving, dringt zich de vraag op hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.

Kennelijk is de stichting dus voornemens om de komende vier jaar niet meer in lijn te zijn met de richtlijnen. Waarom vindt de Minister dit goed? Die moet toch ambtenaren hebben die haar waarschuwen voor de onwettelijkheid en onwetenschappelijkheid van de criteria van het Vinkje?

Ik kan alleen maar concluderen dat iedereen al jaren kon zien aankomen dat het Vinkje niet in lijn met de laatste wetenschappelijke inzichten is. Dat het inmiddels ook niet meer in lijn is met de richtlijnen Goede Voeding. Dat het daarmee niet in lijn is met de Warenwet. Dat het in sterk contrast staat met de Europese verordening, die bedoeld is om de burger te beschermen tegen onzinnige claims. Maar dat het Vinkje ondanks dat alles van de Minister ruim de tijd krijgt om daar mee door te gaan. Snapt u het nog?


----------------------------------------------------------------------------------------
De farmaneus

Onze Minister van VWS wil de macht van de farmaceuten indammen. Een loffelijk streven en beter laat dan nooit. Medisch Contact en de Volkskrant berichten erover. Maar om dat te bereiken tegenover een kapitaalkrachtige wereldmacht is een haast onmogelijke opgave. Zeker met de maatregelen waarmee de Minister haar doel denkt te bereiken. Een leger aan advocaten en lobbyïsten zal die maatregelen stuk voor stuk in ieder land afzonderlijk aanvechten. Er lijkt mij echter een effectievere manier van grote eenvoud om haar doel te bereiken.

In 2004 publiceerde Marcia Angell haar beroemde boek “The Truth About the Drug Companies. How They Deceive Us and What to Do about it”. Zij doceert thans in Harvard en had toen al een glansrijke carrière achter de rug als editor-in-chief van de New England Journal of Medicin. In dat boek beschreef ze hoe de kern van medische innovatie
overwegend uit het vrije onderzoek komt en betaald wordt met publieke gelden.

Vele anderen na haar rekenden af met de mythe dat wij onze nieuwe geneesmiddelen te danken hebben aan de farmaceutische industrie. Die besteedt vermogens om die mythe te bevorderen. De bereidheid om absurd veel voor medicijnen te betalen staat en valt er mee.

Het innovatief vermogen van big farma bestaat in werkelijkheid uit een fijne neus voor het opkopen en patenteren van nieuwe ontwikkelingen. Hun Research en Development bestaat voor een miniem deel uit Research en voor het overgrote deel uit Development. En tot die laatste taak zou de farmaceutische industrie zich kunnen beperken: productontwikkeling, fabricage, distributie en marketing.

De ontspoorde macht van de farmaceutische industrie berust voor een groot deel op het vele geld waarover ze beschikken. En dat vele geld berust op het kunnen patenteren van geneesmiddelen. Die patenten kunnen gewoon afgeschaft worden. Zeker voor me-too-preparaten, voor combinaties van bestaande middelen en voor nieuwe toedieningsvormen. En als we slechts een deel van de vele honderden miljarden die wij daarmee wereldwijd uitsparen naar het vrije onderzoek schuiven, zal de nu lege pijplijn van echte innovaties weer geneesmiddelen aanvoeren die wij echt goed kunnen gebruiken. De farmaceutische bedrijven zullen dan concurrrerend gaan opereren in plaats van beschermd door patenten.

Als rechtgeaard liberaal denk ik dat prijzen dan zonder ingewikkelde en kwetsbare regelgeving dramatisch zullen dalen. Afschaffen van patenten en stimuleren van het vrije onderzoek zal leiden tot het breken van de verworden macht van big farma en een sterke impuls kunnen geven aan het farmacotherapeutisch onderzoek.

Tekst van Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Depri in de lift

Het aantal Nederlanders dat antidepressiva slikt blijft maar stijgen. Vorig jaar was zelfs sprake van de grootste stijging in vier jaar tijd. Het aantal gebruikers steeg met bijna 3 procent tot meer dan 1,15 miljoen, blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen die BNR heeft opgevraagd.http://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/381040-1601/ruim-miljoen-nederlanders-tegenwoordig-aan-antidepressiva

'Zwangere vrouwen met een depressie hoeven niet te stoppen met het slikken van hun antidepressiva.' Dit blijkt uit onderzoek van Noera Kieviet, die op 25 januari promoveerde bij VUmc.

'Gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap is geassocieerd met verschillende ongunstige uitkomsten voor het kind.' Dit blijkt uit een Deense, prospectieve cohortstudie die is uitgevoerd door Lund c.s. In het onderzoek werd gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, BMI voorafgaand aan de zwangerschap en roken.
http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsartikel/66731/Antidepressiva-en-zwangerschap.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hoger-lager

Voor Follow the Money bouwt onderzoeksjournalist en auteur Daan de Wit aan een dossier met een grote maatschappelijke en journalistieke relevantie. Een onderwerp waar veel belangen, geld en invloed mee zijn gemoeid: cholesterol. De visie op cholesterol bij hart- en vaatziekten vertoont gebreken. ‘Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken.’

Deel 2 - Onderzoek leert: Hoge cholesterolniveaus leiden niet tot meer hart- en vaatziekten.

Hoog, laag, er valt geen peil op te trekken, en regels, zoals we nu denken dat die er zijn, hebben op basis van de feiten geen vaste grond onder de voeten. Bijvoorbeeld in een van de WHO-­grafieken, over het aantal doden door hartziek­ten en hoge cholesterolniveaus, is geen enkel verband te zien. Het gaat van laag – 100 (België, Frankrijk) –, naar hoog – 600 (Rusland en Litouwen).

En dan de Zwitsers. Die hebben cholesterolniveaus die in geen enkel ander land overtroffen worden, maar het aantal doden door hartziekten is er laag: driemaal lager dan in Engeland en vijftienmaal lager dan onder de Aboriginals. Wie naar de cijfers kijkt, kan niet concluderen dat een hoog cholesterol per definitie leidt naar een hoog risico op hartziekten.

De onderzoekers vinden het onbegrijpelijk dat, met alle gevolgen van dien, honderden miljoenen mensen het advies hebben gekregen anders te gaan eten. Ze concluderen dat de adviezen ‘nooit geïntroduceerd hadden mogen worden’.


Aanvullende info: dr. Sijbrands (Eramus MC): “Apen hebben een cholesterol van zo’n 1,1 mmol/l. Alle andere dieren zitten daaronder. Na de apen komt er een hele tijd niets. Pas dan zien we de mens, met totale cholesterolwaarden van zo’n 5,5 mmol/l.De mens is het meest ontwikkeld en heeft een uitzonderlijk hoge cholesterolwaarde. Waarom hebben sommige mensen dan het dubbele van deze toch al zo hoge hoeveelheid? Zijn zij nog beter ontwikkeld? Of beter beschermd tegen iets? Bij het natrekken van stambomen van mensen met erfelijk verhoogde cholesterol in het bloed zagen we dat hun voorouders een stuk ouder werden dan gemiddeld. Vermoedelijk bood hun hele hoge cholesterol bescherming tegen de eigen afweerreactie tegen infecties: het zorgt ervoor dat de bescherming niet doorslaat. Proeven met genetisch gemanipuleerde muizen hebben deze veronderstelling bevestigd.”http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/1459314/1459378/pag._08_Direct_aan_de_stati1.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------
Gezonde scepsis

Scepsis over biotechnologie in voedsel, en in het bijzonder de genetische manipulatie van gewassen, wordt meestal geassocieerd met Europese landen. Landen die op een of andere manier het telen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) verbieden. Dit zijn onder andere Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. Nederland staat GGO's wel toe. De Europese Unie heeft een wet die vereist dat op de etiketten van voedingsmiddelen vermeld staat dat genetisch gemodificeerde ingrediënten zijn gebruikt.

Verrassend is echter is dat veel andere landen ook wetten hebben die de vermelding van ggo’s op etiketten verplicht. Volgens het Amerikaanse Centrum voor Voedselveiligheid is het in vierenzestig landen verplicht om ggo’s te melden op de verpakking: van Australië tot Vietnam, maar ook in grote landen als Brazilië, China en Rusland.

De grote uitzondering zijn de Verenigde Staten. Dit land heeft geen wet die bedrijven verplicht ggo’s te vermelden op verpakkingen van voedingsmiddelen. Bedrijven en producenten van levensmiddelen met ggo’s willen dat natuurlijk graag zo te houden.

Monsanto bijvoorbeeld, zegt dat genetisch gemodificeerde ingrediënten veilig zijn en "verplichte vermelding op verpakkingen zou kunnen betekenen dat de levensmiddelen die deze ingrediënten bevatten op een of andere manier inferieur zouden zijn aan hun conventionele of biologische tegenhangers."

Misschien is de tijd gekomen voor voedselbedrijven om consumenten te vertellen wat ze willen weten. Zij kunnen er dan in alle openheid op wijzen als ggo’s en biotech voedsel daadwerkelijk voordelen zouden opleveren. Dan kan dat de voedselproducenten zelfs voordeel opleveren in plaats van nadeel.

Lees verder:
http://www.duurzaamnieuws.nl/genetische-manipulatie-melden-of-niet/

------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (4)

Vierde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

Hoe een systeem is mislukt en vraagt om een revolutie

Onze geneesmiddelen doden ons op een gruwelijke schaal. Dit bewijst ondubbelzinnig dat we een systeem hebben gecreëerd dat we niet langer onder controle hebben. Hier zijn betrouwbare gegevens over.

Wat ik zelf uit verschillende onderzoeken heb opgemaakt is dat in de US jaarlijks ongeveer 100.000 mensen overlijden aan geneesmiddelen die op een correcte manier zijn toegediend. Nog eens 100.000 Amerikanen overlijden omdat ze geneesmiddelen incorrect hebben gebruikt. Dit betekent dat in de Verenigde Staten en Europa geneesmiddelen de derde doodsooraak zijn na hartziekten en kanker.

Het werkelijke aantal sterfgevallen door geneesmiddelen ligt waarschijnlijk hoger. Omdat bijna onmogelijk is na te gaan of iemand is overleden aan geneesmiddelengebruik, geven ziekenhuizen en lijkschouwers voor medicijngerelateerde sterfgevallen vaak natuurlijke of onbekende oorzaken op.

Ik denk niet dat ik overdrijf. Anderen hebben geschat dat er in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 200 miljard dollar wordt verspild aan onnodige behandelingen. Toch gaat het maar om één land...

Doktoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten.
Voltaire (1694-1778)


-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Woedend zijn staat in onze samenleving vaak in het verdomhoekje, omdat het geassocieerd wordt met destructie en irrationaliteit. Ten onrechte! Want woede komt vaak voort uit een gevoel van onrecht en heeft een grote scheppende kracht. 2015 was een jaar van allerlei woede, 2016 wordt het jaar van bewuste woede...Karel Smouter ('De Correspondent')

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page26.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: