16 feb. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 197In de kijker:

* Zika enzo
* Prikkeltjes
* Gevoelig
* Achterdeur
* De piekerpil
* Vote for Marc
* Daar is de deur
* Bon appétit
* Hartedief
* Dodelijke farma (6)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Zika enzo

Pesticide in drinkwater oorzaak microcefalie?
Nieuw onderzoek uit Argentinië legt een link met de pesticide Pyriproxyfen, die sinds 2014 wordt gebruikt om de mug die Zika verspreidt, te bestrijden. Een Argentijnse artsenorganisatie, PCST, ontdekte dat microcefalie vooral voorkomt in gebieden waar het pesticide Pyriproxyfen wordt gebruikt. Pyriproxyfen wordt er sinds 2014 aan het drinkwater toegevoegd. De pesticide wordt door Sumitomo Chemical geproduceerd en zorgt er voor dat muggenlarven worden aangetast. Daardoor raakt de mug die er uit groeit misvormd en kan zich niet voortplanten, of sterft.

WHO en grenswaarden pesticide in drinkwater
Pyriproxyfen has also been considered by WHO under its Pesticides Evaluation
Scheme at a recommended dosage of 0.01 mg/l for controlling disease-carrying
mosquitoes in drinking-water containers.
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/pyriproxyfen/en/


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Macht van de farma: Vorige week donderdag in Frankrijk een tv-uitzending ('Envoyé Spécial' op FR2 – equivalent Zembla/EenVandaag) over de enorme invloed op de medicijn/vaccinmarkt van farmaceutische bedrijven. Met name ook uitgebreid aandacht voor de achtergronden van het, ten voordele van de fabrikant (GSK), vooruitgeschoven 6-voudige combivaccin Infanrix Hexa (dktphibhepb) ter vervanging van het in Frankrijk wettelijk verplichte dtp vaccin, dat niet meer verkrijgbaar is (€120 totaal voor 3 injecties vs €27)... Een directeur van GSK Frankrijk die met z'n mond vol tanden stond toen hij door de interviewster werd geconfronteerd met opnames van een tijdens de persconferentie van een paar jaar geleden juichende directie tijdens de lancering van dit vaccin ('economisch opstekertje voor de firma'). De uitzending werd afgesloten met een interview van enkele moeders met kinderen die ernstige vaccinatieschade hadden opgelopen (hartverscheurende beelden – één kind overleed helaas na de opnames) en die zich momenteel laten bijstaan door een advocaat (die ook aan het woord kwam). En die laatste beelden zullen ongetwijfeld blijven hangen bij de kijkers...
Frankrijk waar meer dan 25% van de burgers het vertrouwen heeft verloren in het nut en de veiligheid van vaccins...
Frankrijk waar inmiddels 1 op 3 artsen ook twijfels heeft en de vraag wordt gesteld waarom medische studenten tijdens hun jarenlange studie slechts 2 uur onderricht krijgen over vaccinaties...

* Meer weten over vaccins?: Document samengesteld door Désirée Röver:
Deel I: Rijksvaccinatieprogramma (RVP) - Overzicht van vaccins, bijsluiters, producenten & inhoudsstoffen
Deel II: Effecten van de vaccin inhoudsstoffen

--------------------------------------------------------------
Gevoelig

Wetenschappers pleiten voor mindere blootstelling aan elektromagnetische velden.

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis en op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken. De beste manier om deze kwalen te behandelen en te voorkomen is de blootstelling aan EMV te verminderen, concludeert een internationale groep wetenschappers.

De groep stelt dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens. Niet alleen is de relatie met kanker, Alzheimer of onvruchtbaarheid aangetoond, artsen zouden ook bij onverklaarbare gezondheidsklachten vaker moeten zoeken naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak. Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen.

De wetenschappers brengen die verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder kinderen en burn-outklachten onder werknemers. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt verder dat laag frequente magnetische velden de kans op leukemie vergroten. Bovendien hebben kinderen die aan een lagere dosis straling worden blootgesteld een grotere overlevingskans, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Daarnaast lijden steeds meer mensen in de wereld aan elektrohypersensitiviteit (EHS), ook wel elektrogevoeligheid of elektroallergie genoemd. Veelvoorkomende klachten zijn slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit en concentratieproblemen. In Zwitserse en Japanse onderzoeken linkten veel ondervraagden hun klachten aan het gebruik van mobiele en draadloze telefoons en hoogspanningsmasten. In Oostenrijk gaf 96 procent van de artsen aan dat ze elektromagnetische velden als een mogelijke oorzaak van gezondheidsklachten zien. Zweden is een van de weinige landen waar EHS officieel wordt erkend als een aandoening die arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken.

De Duitse en Engelse overheid adviseren sinds 2014 om het gebruik van Wifi thuis te beperken en Frankrijk verbood vorig jaar het gebruik in de kinderopvang. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2011 dat de zendsignalen van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn. In Nederland is het door de overheid ingestelde Kennisplatform Elektromagnetische Velden steeds terughoudend geweest, al adviseert het platform de blootstelling voor kinderen te beperken en thuis zo min mogelijk draadloze apparatuur te gebruiken.
https://www.perssupport.nl/persbericht/97236/smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken

-----------------------------------------------------------------------------------------
Achterdeur

Uit onderzoek van de Oostenrijkse Handelskamer (Vienna Chamber of Labour) blijkt dat de handelsverdragen CETA en TTIP nog ernstige tekortkomingen bevatten. foodwatch heeft daarom een open brief geschreven aan minister Ploumen om op deze tekortkomingen te wijzen. Ook vraagt foodwatch haar om aan de verantwoordelijke Eurocommissaris voor TTIP, Handelscommissaris Cecilia Malström, duidelijk te maken dat de Nederlandse regering er op staat dat het Nederlandse parlement over CETA mag stemmen.

CETA treedt mogelijk al 13 mei a.s. in werking, zonder inspraak van nationale parlementen! De tijd dringt! Want wat wij weten, weet de Europese Commissie ook: hoe meer tijd er verstrijkt voordat CETA wordt ingevoerd, hoe luider het debat. En hoe luider het debat, hoe groter de weerstand. Om nog meer weerstand te voorkomen, zet de Commissie CETA nu in stroomversnelling. Het staat al op de agenda van de Europese Raad, en wordt mogelijk voorlopig inwerking gesteld – wat inhoudt dat nationale parlementen gepasseerd worden en het verdrag direct van kracht gaat. Dit moeten we voorkomen, want CETA is TTIP via de achterdeur!

Het vrijhandelsverdrag TTIP moet er van de Nederlandse overheid hoe dan ook komen. Uit interne memo’s blijkt hoe toegewijd het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het welslagen van die missie is. ‘Mislukking behoort daarbij niet tot de mogelijkheden.’ Follow the Money vroeg in januari 2016 het ministerie onder andere naar de verwachte impact van TTIP. Het ministerie antwoordde: ‘Dat handel (zowel import als export) voordeel oplevert voor Nederland is geen discussiepunt.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
De piekerpil

Het aantal jongeren onder de 21 jaar dat zogeheten SSRI’s gebruikt, de nieuwste generatie antidepressiva, is sinds 2007 met 40 % gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, op basis van cijfers van de stichting farmaceutische kengetallen (SFK).
Deskundigen vinden de stijging zorgwekkend omdat al jaren bekend is dat deze medicijnen bij jongeren suïcidaal gedrag kunnen opwekken.

Catrien Reichart, kinderpsychiater van het LUMC, denkt dat de toename te maken kan hebben met de wachtlijsten bij de Jeugd-GGZ sinds deze is overgegaan naar de gemeentes en er bezuinigd is. 'Als je een depressieve adolescent hebt en je moet een aantal weken tot maanden wachten totdat er een therapeut kan beginnen, dan kan ik me voorstellen dat je dan eerder met antidepressiva begint', aldus Reichart. De landelijke huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwde afgelopen najaar al dat door de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten lange wachtlijsten zijn ontstaan in de Jeugd-GGZ.

In de bijsluiters van alle antidepressiva staat: 'Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond van zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die werden behandeld met een antidepressivum'. Onderzoek van ZEMBLA laat zien dat deze waarschuwing niet expliciet in de richtlijn voor huisartsen staat. Huisartsen geven aan wél behoefte te hebben aan deze informatie.

Bijzonder hoogleraar transitiepsychiatrie Therese van Amelsvoort vindt dat in de zorg de leeftijdsgrens van 18 moet verdwijnen: '
Het brein verandert niet opeens na een verjaardag. De levensfase 15-25 is een fase waarin we voorzichtig moeten zijn en onze jongeren goed in de gaten moeten houden. We weten dat het brein een ontwikkeling doormaakt tijdens de adolescentie die doorgaat tot het 25ste levensjaar, dus sowieso heeft een 18 jarige nog niet een volgroeid brein.'

Voorzitter Rob Dijkstra van het Nederlands huisartsen genootschap zegt in ZEMBLA: 'Als blijkt dat huisartsen deze kennis ontbreekt, dan kunnen we daar in een volgende versie een aanvulling op kunnen doen.'


----------------------------------------------------------------------------------------
Vote for Marc

De Petitie "
Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman" is in minder dan twee weken tijd ruim 39.000 keer ondertekend.

De initiatiefneemster van de petitie, Marieke Lenting, heeft samen met andere betrokkenen die zich inzetten voor kinderrechten de Vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer verzocht de petitie in ontvangst te nemen. Volgens de initiatiefneemster heeft de Tweede Kamer het wettelijk recht de aanstelling van de Kinderombudsman te verlengen.

Met het aanbieden van de petitie hoopt de initiatiefneemster de Tweede Kamer te overtuigen om Marc Dullaert wegens uitstekende prestaties een tweede termijn te geven. De vaste kamercommissie zal het verzoek bespreken in haar vergadeing van 11 februari 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Daar is de deur

De bezuinigingen in de zorg gelden niet voor de topbestuurders. Et AD meldt donderdag op basis van onderzoek van vakbond FNV dat de topsalarissen in de zorg weer zijn gestegen.

Terwijl op de werkvloer steeds meer mensen moesten vertrekken en de zorg steeds minder uitgebreid is, hebben de bestuurders de portemonnee opnieuw extra gevuld. Afgelopen jaar verdienden 152 zorgbestuurders meer dan de Balkenende-norm van 178.000 euro. Ze mogen eigenlijk niet eens meer verdienen, maar maken nog gebruik van een overgangsregeling.

De zorgbestuurder die het beste voor zichzelf zorgt is volgens het AD Wander Blaauw van Zorgpartners Friesland. Het bedrijf draaide een enorm verlies en tussen de vijftig en honderd banen dreigen te verdwijnen. Toch steeg zijn salaris met 3000 euro naar een schamele 392.928 euro, volgens het FNV de absolute nummer 1 van grootverdieners.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon appétit

Schadelijke chemische stoffen wil je liever niet in je lichaam. Toch komen we hier dagelijks mee in aanraking. Zo wordt de stof Bisfenol A (BPA) veelvuldig gebruikt in de levensmiddelenindustrie, onder meer in blik, plastic en kassabonnen. De Europese Commissie moet daar nu echt maatregelen tegen gaan nemen, zo oordeelde het Europees Hof van Justitie onlangs.

De belangrijkste toepassingen van Bisfenol A zijn te vinden in polycarbonaat en epoxy coating. Polycarbonaat maakt plastic hard en wordt gebruikt in bijvoorbeeld plastic bakjes en drinkbekers. Epoxyhars zit bijvoorbeeld aan de binnenkant van voedsel in blik: het is het beschermlaagje dat ervoor zorgt dat het voedsel in blik bewaard kan worden zonder dat het blik gaat roesten.

Hormoonverstorende stoffen zoals Bisfenol A kunnen kwalijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid doordat het je hormoonhuishouding kan verstoren.

Bisfenol lekt via de verpakkingsmaterialen in ons eten. Om welke producten gaat het? Stichting Wemos heeft samen met TNO de proef op de som genomen en een aantal veelgebruikte producten getest. In 4 van de 5 geteste producten is Bisfenol A aangetroffen.
Een aantal ziekenhuizen in Europa besloten om het gebruik van chemische stoffen zoals Bisfenol en ftalaten te minderen. Denemarken, Zweden, Oostenrijk en het Westfriesgasthuis in Hoorn hebben zelf initiatief genomen om het gebruik van PVC (met daarin de stof DEHP) terug te dringen.

In Frankrijk is sinds vorig jaar een wettelijk verbod op het gebruik van BPA in voedselproducten. Na een jarenlange lobby is de Franse regering overstag gegaan.

Europees beleid laat al jaren op zich wachten. Onlangs nog werd de Europese Commissie op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie om haast te maken met wetenschappelijke criteria voor hormoon verstorende stoffen.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Hartedief

Volgens het RIVM zijn er in 2040 ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders met hart- en vaatziekten. Een ongezonde levensstijl speelt daarin een belangrijke rol. Ongelooflijk zonde, zeker als je bedenkt dat met goede voeding, beweging en suppletie al zoveel mogelijk is.

Het onderzoek van het RIVM is uitgevoerd in opdracht van de Hartstichting. De gegevens suggereren dat er in 2040 naar schatting 1,4 miljoen Nederlanders zullen zijn die een hartaanval of beroerte hebben gehad, of lijden aan hartfalen. Het gaat om een stijging van 65 procent ten opzichte van 2011; toen waren er meer dan 850.000 mensen met aan hart- en vaatziekten gerelateerde gezondheidsproblemen.

Momenteel bedragen de totale zorgkosten voor hart- en vaatziekten ongeveer 8,3 miljard euro. In de toekomst zal dit naar verwachting hard meestijgen. Naast vergrijzing, wordt vooral een ongezonde levensstijl als boosdoener gezien. Roken, overgewicht, te hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol dragen allemaal bij aan het probleem. Bewegingsarmoede verergert dit nog eens. Al tientallen jaren probeert de overheid via spotjes op televisie ons te waarschuwen voor de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Dat is weinig succesvol geweest, als we de enorme stijging mogen geloven die de RIVM voorspelt. Maar wat helpt dan wel?

Allereerst moet de algehele verwarring over wat gezond is worden weggenomen. Is plantaardig vet nou eigenlijk goed of slecht? Ook vooroordelen zitten ons in de weg: als ik trouw mijn melk, brood en aardappelen neem, dan ben ik toch gezond bezig?

Maar er is nog een belangrijke factor. We zijn allemaal mensen en het doorbreken van ingesleten (eet)patronen kost tijd. Willen we een levensstijl duurzaam veranderen, dan is een positieve, persoonlijke en persoonsgerichte benadering nodig. Negatieve boodschappen schrikken bovendien af en een algemene waarschuwing is aan niemand in het bijzonder gericht.


------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (6)

Zesde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche.

Mythe: Geneesmiddelenonderzoek is bedoeld om patiënten beter te kunnen behandelen

Deze pr-mythe wordt in stand gehouden door de samen werking tussen artsenorganisaties en farmaceutische bedrijven. Maar hoezeer farmaceutische bedrijven ook verkondigen dat ze werken ten behoeve van patiënten, ze voelen zich even weinig verantwoordelijk voor de volksgezondheid als de fast-foodindustrie zich verantwoordelijk voelt voor gezonde eetgewoonten. Ze zijn er ook niet echt in geïnteresseerd. Een onderzoek is ofwel ontworpen om verkoopcijfers te maximaliseren, ofwel om vast te stellen wat de beste manier is om een bepaald gezondheidsprobleem te voorkomen of te verhelpen.

Een lokkertje om patiënten voor onderzoeken mee te werven (dat ook altijd in het toestemmingsformulier wordt vermeld) is dat de proefpersoon bijdraagt aan de groei van wetenschappelijke kennis, waardoor andere patiënten in de toekomst beter kunnen worden behandeld. Onderzoeken worden uitgevoerd voor marketingdoeleinden. Hoewel ook onwelkome resultaten de behandeling van patiënten zouden kunnen verbeteren, worden ze geheim gehouden of voor ze worden gepubliceerd verdraaid.

Zoals ik in dit boek heb gedocumenteerd, plegen bedrijven juist een heleboel bedrog. Het is lonend, omdat het bijna niet kan worden ontdekt zonder toegang tot de ruwe gegevens...


Nederlands ondertitelde boodschap van dr. Peter Gøtszche, 'Big Pharma is georganiseerde misdaad': https://www.youtube.com/watch?v=q2wijy_RWbs

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Stel, dat alles wat je weet niet alleen onjuist is,
maar dat het om nauwkeurig in elkaar gezette leugens gaat.
Stel, dat je geest gevuld is met onwaarheden over jezelf,
over de geschiedenis, over de wereld om je heen
door machtige krachten in je geest geplant
als om je in zelfgenoegzaamheid in slaap te wiegen.
Je vrijheid is zo een illusie.
Je bent een pion in een complot en je rol is die van een willoos slachtoffer van bedrog, als je geluk hebt.
Charles Paul Freund, “If History Is a Lie,” Washington Post, January 19, 1992

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: