8 dec. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 187In de kijker:

* Spijkers met koppen
* Prikkeltjes
* Nee dank u
* Geen inzicht
* De hoofdprijs
* Eetpatroon
* Trust me
* Feit of fabel
* Effectieve wetenschap
* Besmet
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Spijkers met koppen
 
Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister-President over het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis en de rol van Sander Spijker, echtgenoot van Minister Edith Schippers. 

Vraag 1: Welke maatschappelijke kosten zijn er in totaal gemaakt door de gemeente Amsterdam, de ziekenfondsen en het Ministerie van VWS bij de totstandkoming van het Slotervaartziekenhuis? 
Vraag 2: Kan uitgebreid en helder beschreven worden wat de rol van de zorgconsultant, de heer Spijker, is geweest bij het Slotervaartziekenhuis? Was hij op enigerwijze betrokken bij het heroïneproject? Is er op enigerwijze sprake geweest van belangenverstrengeling, wetende dat de heer Spijker de echtgenoot is van de Minister van VWS, en dat ook was ten tijde van deze situatie? Kan gegarandeerd worden dat hier nooit sprake van is geweest? 
Vraag 3: Bij welke adviezen aan en besluiten van het Slotervaartziekenhuis is zorgconsultant Spijker betrokken geweest ten tijde van de perikelen met Achmea, en het vertrek van Erbudak als directeur van het Slotervaartziekenhuis? Op welke wijze is dat gebeurd? 
Vraag 4: Wat is er waar van de volgende bewering op pagina 236: «De vergadering staat even stil bij de positie van Sander Spijker, de echtgenoot van Minister Schippers, aangesteld in weerwil van een «nadrukkelijk negatief advies» van Beijnen en Brandjes en zonder besluitvorming door de raad van bestuur. Beijnen klaagt dat Spijker zich ten onrechte opwerpt als tweede man van het Slotervaart en als contactpersoon bij het advieskantoor KPMG, dat de waarde van de ziekenhuisaandelen moet bepalen.»? 
Vraag 5: Heeft hij op enigerlei wijze contact gehad met het ministerie in bovengenoemde kwesties? Zo ja, op welke wijze?

---------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Effect statinegebruik op werking griepvaccins: een recente studie onder 5000 testpersonen laat zien dat bij oudere personen die preventief statines (cholesterolverlagende) middelen krijgen toegeschreven, een griepvaccin niet doet waarvoor het bedoeld is. De conclusie uit dit onderzoek noemt de invloed van het immuunverlagend effect door statines op griepvaccins zelfs dramatisch. Het dubbelblind onderzoek gaf ook aan dat er nauwelijks verschil zat in de testresultaten tussen beide testvaccins, mét of een placebo zonder adjuvanten. Het is te hopen dat ook huisartsen dit nieuws onder ogen krijgen, zodat ze hun patiënten hierover kunnen informeren: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%3A+10.1093%2Finfdis%2Fjiv456

* Oproep vaccineren ouderen: 29 september 2015: 'Geef prioriteit aan vaccineren tegen gordelroos': De Unie KBO (Ouderen Bond) wil dat iedereen van 70 jaar of ouder een prik tegen gordelroos kan halen bij de huisarts. Maar het is duur en bijna niemand weet dat het bestaat. Zij dringen er bij de minister van Volksgezondheid op aan dat ouderen het vaccin kosteloos kunnen krijgen. http://www.uniekbo.nl/kbothuis/
Het duurde de dames/heren van de Unie blijkbaar te lang, dus besloten ze om de media maar weer even in te schakelen...
5 december 2015 in de kranten: Bond eist inentingprogramma 60-plussers (en intussen hebben ze maar even de leeftijdsgroep met maar liefst10 jaar verlaagd en de doelgroep vergroot): 'Getreuzel met vaccins' - De Unie KBO, Nederlands grootste ouderenorganisatie, eist (!) van het kabinet dat vaccins voor 60-plussers uiterlijk in 2017 deel uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma. Omlijst met hetzelfde riedeltje argumenten in de herhaling...
---------------------------------------------------------------------------------------
Nee dank u

De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.

Veel patiënten gaven aan dat zij in verband met de kosten geen prijs stelden op het begeleidingsgesprek. Ook stelden patiënten dat in de apotheek geen eerste uitgiftgesprek had plaatsgevonden, terwijl de apotheker de kosten daarvoor wel in rekening had gebracht. Andere klachten die de commissie in 2014 behandelde varieerden van
‘niet goed plakkende etiketten’ tot ‘onvoldoende zorg met de dood tot gevolg'.http://www.knmp.nl/nieuws/veel-klachten-over-kosten-begeleidingsgesprek

-----------------------------------------------------------------------------------------
Geen inzicht

Nederland betaalt niet alleen te veel voor nieuwe kankermedicijnen maar heeft ook nog eens nauwelijks inzicht in de winstmarges van de fabrikanten. Dit tot grote frustratie van de speciale commissie van het zorginstituut die de minister moet adviseren welke nieuwe medicijnen in het verzekeringspakket komen.

Hoewel de commissie moet rekenen met kosten-effectiviteit krijgt ze van de farmaceutische industrie geen enkel inzicht in de kosten van nieuwe medicijnen.

In Radio Een Vandaag een gesprek met Wim van Harten, lid van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, met ethicus en commissielid Heleen Dupuis en met Henk van Gerven, voormalig huisarts en SP-Kamerlid.


-----------------------------------------------------------------------------------------
De hoofdprijs

Nederland betaalt veel te veel voor dure kankermedicijnen. Voor zeven van de negen onderzochte medicijnen staat Nederland in de top-drie van meest betalende Europese landen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van het kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

In de publicatie worden de prijzen van negen kankermiddelen vergeleken met die van 14 andere Europese landen. En die verschillen kunnen flink oplopen. Zo betalen Nederlandse kankercentra voor een medicijn bij uitgezaaide huidkanker 75% meer dan bijvoorbeeld Spanje. Het onderzoek is gepubliceerd in het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet Oncology.

De indruk bestond al langer dat Nederland meer betaalt voor dure kankermedicijnen dan de ons omringende landen, maar dat was niet hard te maken. Want fabrikanten onderhandelen met elk land apart over de prijzen van hun dure oncologische middelen. Er wordt afgesproken deze prijzen geheim te houden. De onderzoekers hebben nu toch 21 kankercentra bereid gevonden om anoniem de prijzen die ze betalen op tafel te leggen.

EenVandaag spreekt met onderzoeksleider Wim van Harten, bestuurder van Antoni van Leeuwenhoek. “Als we beter onderhandelen, kunnen deze medicijnen in Nederland 200 tot 300 miljoen euro goedkoper. En met de pijplijn aan nieuwe middelen die eraan komt, hebben we dat geld meer dan nodig.”

--------------------------------------------------------------------------------------
Eetpatroon

Een wereldwijde verschuiving naar een dieet met minder vlees is niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar ook essentieel om een gevaarlijke klimaatverandering afwenden. En daar kan de consument van overtuigd worden, blijkt uit een rapport van de gerenommeerde Britse denktank Chatham House.

De cruciale klimaattop in Parijs is gestart, maar er is nog altijd een grote kloof tussen de uitstootvermindering die nodig is en wat regeringen tot nog toe beloofd hebben. Een verandering in de eetpatronen zou meteen een kwart van die kloof kunnen dichten en zo de wereld dichter bij de cruciale drempel van 2 graden Celsius brengen, staat in het rapport.

De auteurs wijzen er op dat de wereldwijde veestapel nu al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen, en dat die nog zal groeien als de groeiende wereldwijde vraag naar vlees niet wordt gestopt.

Maar uit het rapport blijkt dat regeringen de kans negeren. Verminderingen van vleesconsumptie komt in geen enkel van de nationale klimaatplannen voor. De regeringen lijken bang om zich te mengen in de levensstijl van hun burgers, uit vrees voor electorale gevolgen.

Die vrees is ongegrond, blijkt uit enquêtes van Chatham House in twaalf landen en focusgroepen in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de VS. Als consumenten zich eenmaal bewust zijn van het verband tussen vleesconsumptie en de klimaatverandering, accepteren ze de noodzaak van verandering. Zelfs onpopulaire maatregelen zoals een CO2-belasting op vlees krijgen minder weerstand als de bevolking de redenering achter dergelijke maatregelen begrijpt.

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Trust me

Medicijnen doen meer kwaad dan goed. De farmaceutische industrie is te vergelijken met de maffia. Er gaan meer mensen dood aan medicijnen dan dat er beter van worden.

Vertrouw uw dokter, maar niet wat hij voorschrijft.

Het is klare en revolutionaire taal, die staat in het onlangs verschenen boek Dodelijke Medicijnen van de Deense hoogleraar en arts Peter Gøtzsche. Zelf was hij jarenlang werkzaam in deze industrie en in zijn boek put hij rijk uit eigen ervaringen hoe hij vroeger de boel bedotte. Zijn publicatie baart opzien in binnen- en buitenland. Gøtzsche is nietsontziend in zijn uitspraken maar krijgt de kritiek ook keihard terug. Gisteren lieten twee Nederlandse hoogleraren in de psychiatrie weten de uithaal van Gøtzsche over het ruimhartige gebruik van psychofarmaca in instellingen onzin te vinden.

De boodschap van Gøtzsche klinkt de Haarlemse oud-hoogleraar Albert Kroon daarentegen als muziek in de oren. Onlangs verscheen het boek in Nederlandse vertaling, maar hij had de Engelse versie al lang en breed in huis en uitgebreid bestudeerd.

De Deense hoogleraar klinisch onderzoek gaat ver in zijn stellingname, erkent Kroon. ,,Maar de gevestigde orde, de politici, moeten zich de boodschap van Gøtzsche aantrekken en de regels veranderen.’’Kroon ondersteunt Gøtzsche dat nieuwe medicijnen niet uit winstbejag moeten worden gemaakt, maar om mensen beter te maken. Het systeem bij de introductie van nieuwe medicijnen zit volgens hem verkeerd in elkaar. De industrie bedenkt nieuwe medicijnen, test ze en brengt ze op de markt. Kroon vindt dit principieel verkeerd en verwijst naar de slager die zijn eigen vlees keurt. ,,Een sporter mag niet zijn eigen dopingtest beoordelen. Waarom mag de farmaceutische industrie dat wel?’

De beoordeling van geneesmiddelen moet geschieden ver buiten de farmaceutische industrie zelf, vervolgt de Haarlemmer. ,,Met gemeenschapsgeld door klinische onderzoeken op universiteiten, waardoor de gezondheidszorg uiteindelijk goedkoper zal gaan werken.’’

De grote farmaceuten, multinationals, zijn gericht op zo hoog mogelijke koerswinsten. Dat bepaalt ook de keuzes in welke ziekten zij onderzoeksgeld steken. Verkeerde keuzes, vindt Kroon. ,,De industrie richt zich op nieuwe  middelen die bestaande geneesmiddelen vervangen, als die hun patent verliezen. Zogenaamde me-too producten.’’De gezondheidswinst ten opzichte van bestaande middelen wordt in zulke studies niet gemeten, zeggen Gøtzsche en Kroon. Dat wordt afgedekt door internationaal geldende regelgeving. Kroon beschouwt dit als denkfout in het systeem bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen, omdat zo de kat op het spek wordt gebonden en fabrikanten medicijnen te makkelijk op de markt brengen.

De laatste jaren zijn veel me-too producten, vaak cholesterolremmers, van verschillende fabrikanten op de markt gebracht. Beter is het volgens Kroon om de aandacht meer te richten op medicijnen die nog niet bestaan, bijvoorbeeld op het gebied van Alzheimer.

Kroon beschouwt zichzelf, evenals Gøtzsche, als klokkenluider omdat hij aandacht wil vragen voor het middel doxycycline tegen kanker. Klokkenluiders hebben in het huidige systeem geen kansrijke positie, heeft Kroon aan den lijve ondervonden. ,,Er is teveel verstrengeling van belangen tussen ’Big Pharma’, onderzoekers en wetenschappelijke tijdschriften.’’


--------------------------------------------------------------------------------------------
Feit of fabel

Sommige televisieprogramma’s vragen geld aan wetenschappers om in de uitzending te mogen komen. Is dat onwenselijk? Of is het juist een goede mogelijkheid voor wetenschappers om hun onderzoek onder de aandacht te brengen van een groot publiek?
Is er budget voor?”, vraagt de journalist in het tweede gesprek. Roy Meijer (Wetenschapscommunicator): “Nee hoor, mijn wetenschappers doen het gratis.” Dat blijkt naïef van Meijer, persvoorlichter aan de TU Delft. Het SBS6-programma Feiten en Fabels wil juist geld zién om een wetenschapper aan het woord te laten. De beroepseer van Meijer krijgt de overhand, hij slaat het ‘aanbod’ af. Wetenschappers moeten steeds meer media-aandacht voortbrengen, maar als zij meewerken aan gesponsorde TV-programma’s staat hun onafhankelijkheid én die van de journalist op het spel.

Meijer wordt maandelijks benaderd met een vraag van een journalist waar een prijskaartje aan hangt. En de TU Delft waar Meijer werkt, is niet de enige universiteit. Een kleine rondvraag op Twitter laat zien dat veel wetenschappers en voorlichters hiermee worstelen. Bedragen van 3.000 tot 70.000 euro komen voorbij, een hoop geld voor een wetenschapper die afhankelijk is van subsidies.

Toch denkt Arnold van Vliet, wetenschapper aan de Universiteit Wageningen en bekend van de Natuurkalender, daar anders over: “Ik juich het juist toe als wetenschappers hun verhaal naar buiten willen brengen.” Hij vindt dat wetenschappers niet meteen in de kramp moeten schieten als iets geld kost. Volgens hem schept het financiële aspect alleen een extra criterium dat moet bepalen of de samenwerking doorgaat. “Een website bouwen of een brochure laten drukken kost ook geld, waarom een TV- programma dan niet?”

Veel universiteiten en subsidieverleners stellen sinds kort nieuwe eisen aan de fondsaanvragen van wetenschappers. Zij moeten kunnen aantonen dat hun onderzoek bij het algemene publiek terecht komt. Dit kan ertoe leiden dat betalen voor media-aandacht snel aantrekkelijker gaat worden. Meijer denkt dat betaalde programma’s de geloofwaardigheid van de wetenschap geen goed doen. Maar hij verwacht ook niet dat veel wetenschappers hierop in zullen gaan. “De stap naar geld betalen is ver weg voor wetenschappers”, aldus Meijer.


-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Effectieve wetenschap

Deense wetenschappers plaatsen vraagtekens bij de werking van Rilatine, een medicijn dat aan kinderen en jongeren met ADHD wordt gegeven. Rilatine wordt naar schatting tot tien keer vaker voorgeschreven in Vlaanderen dan in Wallonië.

Zopas hebben Deense wetenschappers alle studies over de effecten van methylfenidaat, de wetenschappelijke naam voor Rilatine (in België wordt methylfenidaat ook gecommercialiseerd onder andere benamingen: Concerta, Methylfenidaat, Equasym en Medikinet), samengebracht in een overzichtsstudie.

Dit overzicht bevat gegevens van meer dan 12.000 kinderen en adolescenten met ADHD met een gemiddelde leeftijd van 9,7 jaar. Ze namen ofwel Rilatine, ofwel een placebo, ofwel geen medicijnen. De onderzoekers onderzochten de effecten en het voorkomen van nevenwerkingen.

Het gaat hier om een zeer grondig uitgevoerde analyse van zeer veel studies over methylfenidaat (Cochrane Review). De kwaliteit van deze overzichtsstudie is echter afhankelijk van de
kwaliteit van de afzonderlijke studies, en die was meestal erg laag.

De kennis over de nevenwerkingen is niet nieuw: die staat duidelijk in de bijsluiter.

------------------------------------------------------------------------------------------
Besmet


Bijna een derde (30%) van alle sterfgevallen door voedselgerelateerde ziekten zijn kinderen onder de vijf jaar, ondanks het feit dat ze deel uitmaken van slechts 9% van de wereldbevolking. Dit is één van de bevindingen van de World Health Organization (WHO) uit het rapport Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases. Het meest uitgebreide rapport over de gevolgen van besmet voedsel voor de gezondheid. Deze schattingen zijn het resultaat van tien jaar werk met bijdragen van meer dan 100 deskundigen uit de hele wereld, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De schattingen uit het rapport over de voedselgerelateerde ziektelast, veroorzaakt door 31 soorten bacteriën, virussen, parasieten, giftige stoffen en chemicaliën, laten zien dat elk jaar 600 miljoen, of bijna 1 op de 10 mensen in de wereld, ziek worden na het nuttigen van besmet eten. Hierdoor sterven jaarlijks 420.000 mensen, inclusief 125.000 kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Met dit rapport zijn de schattingen van de ziektelast door besmet voedsel wereldwijd in kaart gebracht.

een_derde_van_de_sterfgevallen

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Kinder Surprise is verboden in de VS, maar ik kan wel een aanvalsgeweer kopen in de supermarkt...
Piers Morgan (Britse talkshowhost)

Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page44.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: