22 dec. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 189
Aan alle trouwe Aleph-lezers: mijn allerbeste wensen voor een vredige kerst en een harmonieuze overgang naar 2016, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Dat het gezond verstand uiteindelijk de overhand mag krijgen...

In de kijker:

* Het is aan hem
* Prikkeltjes
* Levensverwachting
* Co-creatief
* Too big to fall
* Homostruldbrug
* Maak je niet dik
* Weldoener EU
* Super-zorg
* Wakker voor vrede
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Het is aan hem

Antwoord van minister Edith Schippers op vragen van de kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister-President over de rol van haar echtgenoot Sander Spijker in zijn functie binnen het Slotervaartziekenhuis. Zie artikeltje 'Spijkers met koppen' in de Aleph n° 187.
Minister Schippers verklaart (kort en bondig): 'De invulling van het werk van mijn partner is aan hem. Relevant is of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dat is niet het geval. Hij was niet betrokken bij het project om heroïne te produceren of verstrekken. Overigens was hij geen partij bij de besluitvorming omtrent Achmea of het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft over al deze zaken nooit contact gehad met het ministerie'.

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Laatste nieuws uit Frankrijk: het magazine Pourquoidocteur doet een boekje open over het vertrouwen in vaccins van de bevolking. Wat blijkt... twee op drie fransen hebben géén vertrouwen meer in het vaccinatiebeleid. Gevolg van de vele schandalen van de laatste 15 jaar over de inhoudsstoffen, wantrouwen over het nut en de veiligheid van vaccins en vooral afkeer van de politieke fratsen rondom de farmaceutische inmenging op overheidsniveau... 2 op 3, dat is niet niks! Maar niets nieuws onder de zon. Het verschil in vaccinatiepercentage tussen noord en zuid nog maar eens onder de aandacht brengen:
2009 tijdens de Mexicaanse griepepidemie (H1N1):
Nederland: 72% gevaccineerd (hoogste percentage van Europa!)
Frankrijk: 7,9% (jawel, met een komma ertussen)
Vaccinatiegraad HPV-vaccin (baarmoederhalskanker):
Nederland: +50%
Frankrijk: 18%

* Griepprik niét verplicht: Vaccins tegen 11 ziektes verplicht in New York, maar vlgs de rechter dan niét de griepprik? Is dat niet 'een beetje' vreemd en tegenstrijdig? http://www.nytimes.com/2015/12/18/nyregion/new-york-court-rules-against-flu-shot-mandate-for-young-children.html?_r=0

* Vlaamse overheid HPV-vaccin: 'Het vaccin geneest niet. Reeds bestaande letsels worden er dus niet beter mee. Het beschermt besmette vrouwen evenmin tegen de ontwikkeling van kanker. Meisjes krijgen 3 dosissen van het vaccin toegediend' (Noot: storend foutje in dit artikel, want naar 2 doses teruggebracht, net als in Ndl). http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/humaan-papillomavirus-hpv

* Duitse vaccinatieplicht: 'Die CDU will eine gesetzliche Impfpflicht für Kleinkinder. Die Bundesregierung soll demnach Pflichtimpfungen unter anderem gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Mumps, Masern, Röteln und Windpocken einführen.' http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/65146/CDU-pocht-auf-Impfpflicht-fuer-Kinder

* De wereld gaat aan dwaasheid ten onder: griepprikcampagne in Italië:


--------------------------------------------------------------------------------------- 
Levensverwachting

Een interessant rapport van het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) aangaande de recente gezondheidstoestand van bewoners in 34 landen. Met een overvloed aan vergelijkende grafieken (sterftecijfers verschillende ziekten – toegang zorg – rijksvaccinatieprogramma's – griepprik - financiering farmaindustrie/zorg enz...).

Met op pagina 197 een verhelderend overzicht over de levensverwachting van de bevolking vanaf 65jr per land. Op de 1e en 2e plaats staan Japan en Frankrijk. Nederland en België moeten we even naar zoeken en blijken ergens halverwege in de middenmoot te hangen.-----------------------------------------------------------------------------------------
Co-creatief

.de creatieve geneeskunde van de toekomst
Tussen de zestig en zeventig procent van alle patiënten in Europa gebruiken – met of zonder medeweten van hun arts – natuurgeneeskundige/natuurlijke geneesmiddelen en methodes uit de complementaire behandelmethode naast de conventionele behandelmethode.

Een Brits onderzoek rapporteert dat natuurlijke behandelmethoden vaak veel meer overeenkomen/overeenstemmen met wat de patiënten zich voorstellen bij een effectieve behandeling. Wat ze willen is een combinatie die tussen de conventionele en complementaire behandelwijze valt. Ze zijn enthousiast als ze zich actief
betrokken voelen bij het therapeutische proces. Ze willen ook de combinatie van methodes met de conventionele geneeskunde – vooral als het om chronische ziekten gaat – met de arts bespreken.

Dit soort procedure is wat met “integratief” bedoeld wordt.

Het zou tot het wezenlijke doel der geneeskunde en de bevordering van de gezondheid moeten horen dat patiënten geïnformeerd worden over hun mogelijkheden en actief betrokken worden bij het genezingsproces.


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Too big to fall

De Kamer debatteerde vorige week over het dreigende faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. De grootste leverancier van thuishulp in Nederland – met 12.000 werknemers en 40.000 patiënten – lijkt kopje onder te gaan. Dat is het probleem dat staatssecretaris Martin van Rijn moet oplossen.

Paniek op VWS: TSN moet gered worden van een dreigend faillissement. Gierend mismanagement van eigenaar Asito? Of een bewuste ‘too big to fail’-strategie waarbij werknemers en patiënten nu als gijzelnemers onder schot gehouden worden met als eis verkapte staatssteun en de afbraak van lonen?

Met het dreigende faillissement als een donkere wolk op de achtergond, wordt Van Rijn onder druk gezet. Maar dat geldt ook vakbonden FNV en CNV: als zij niet bereid zijn de rechten en loonschalen die thuishulpen op dit moment hebben deels te offeren, laten ze tienduizenden patiënten en werknemers vallen.

En dat is ironisch. Want TSN heeft jarenlang agressief en risicovol de thuishulpmarkt veroverd. Waar concurrenten de afgelopen jaren sneuvelden en hun thuishulp moesten afstoten met extra kosten, nam TSN gretig personeel over zonder voorzieningen te treffen voor te verwachten ontslagen. Waar de tarieven toch al onder druk stonden, schreef TSN onder de prijs in om aanbestedingen te winnen.

Met succes: TSN is veruit de grootste aanbieder geworden van thuishulp in Nederland. En die positie als marktleider gebruikt het concern nu om de politiek onder druk te zetten: als Van Rijn niet over de brug komt, is niet duidelijk hoe het verder moet met tienduizenden thuishulpen en hun cliënten.


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Homostruldbrug

Homostruldbrug is een wezen dat dankzij een ingrijpende medicalisering van de oude dag ver voorbij zijn biologische vervaldatum overleeft maar – bij gebrek aan een eeuwige jeugd – langdurig in een toestand van gerontologische kwetsbaarheid verkeert.

Luc Bonneux in het NtvG: De toename van onze levensverwachting sinds 1980 is toe te schrijven aan het succesvol vertragen van degeneratieve vaatziekten, een gezondere levenswijze, risicomanagement en betere behandeling. Maar naarmate we dit epidemiologische risico terugdringen, krijgen andere risico’s de overhand en wordt de gerontologische kwetsbaarheid dominanter. De verouderingssnelheid, dat wil hier zeggen: de verdubbelingstijd van sterfte over leeftijd, blijft meedogenloos constant. We leven langer voorbij onze biologische vervaldatum, maar vroeg of laat moeten we sterven; als het niet door een herkenbare aandoening is, dan is het wel door een ineenstorting van het systeem.

Bejaarde patiënten belanden nu in het verpleeghuis met eindeloze medicatielijsten vol chemoprofylaxe, die alles remt wat geremd kan worden: cholesterolsynthese, angiotensineconversie, β-receptoren, bloedplaatjes, maagzuur en stolling. Dit preventieve geweld dient om de loop van het leven af te remmen, het bereiken van de eindmeet te vertragen en tijd toe te voegen aan een al lang bestaan, ver voorbij onze natuurlijke levensduur.

Maar de waarde van het vestigen van het duurrecord ‘
overleven op hoge leeftijd’ is twijfelachtig. Overleven is een nuttig doel vóór de 75 jaar. Nadien tikt de klok en zal ze aflopen. De strijd tegen de oude dag is op voorhand verloren: acceptatie van en adaptatie aan de eindigheid van ons bestaan en onze gezondheid is een waardiger doel.https://www.ntvg.nl/artikelen/de-tijd-van-ons-leven/volledig

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maak je niet dik

"Duizenden onnodige hartdoden door verkeerd voedingsadvies": Jaarlijks tellen Nederland en België tussen de 10.000 en 20.000 onnodige vroegtijdige sterfgevallen door hart- en vaatziekten. Dat zijn meer dan tienmaal het jaarlijkse aantal verkeersdoden. De oorzaak is een wetenschappelijk achterhaald voedingsadvies van de westerse overheden om vetconsumptie te beperken.

Dit is een van de opmerkelijke conclusies die de Nederlandse
arts William Cortvriendt trekt op basis van zijn wetenschappelijke ontdekkingsreis naar de relatie tussen voeding en een gezonde levensstijl. De resultaten staan in zijn boek 'Maak je niet dik', dat eind november verschenen is.

Elk jaar sterven er in Nederland en België ruim 75.000 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Dit aantal zou met 15 tot 30 procent kunnen verminderen door een deel van de koolhydraten die zich vooral bevinden in pasta, brood, rijst en aardappelen te vervangen door natuurlijke vetten zoals die voorkomen in vis, noten, volle zuivel, eieren, olijven en avocado's. "Een dergelijke vermindering vertaalt zich in Nederland en België in ruim 10.000 tot 20.000 minder vroegtijdige doden per jaar", aldus Cortvriendt.

In 1977 publiceerde de Amerikaanse McGovern-commissie een rapport waarin geadviseerd werd de hoeveelheid vet in voeding te beperken en de hoeveelheid koolhydraten te vergroten, om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. In navolging van de Amerikaanse overheid werd dit voedingsadvies door vrijwel alle westerse landen overgenomen, gevolgd door de introductie van een vloedgolf aan vetvrije, magere, halfvolle en light producten. "Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het veel gezonder is om volvette producten te eten en juist de consumptie van koolhydraten te beperken", concludeert William Cortvriendt.

Recentelijk heeft de Amerikaanse overheid haar voedingsadvies van 1977 voorzichtig teruggedraaid en adviseert om meer natuurlijke vetten te consumeren en minder koolhydraten te eten. Cortvriendt: "Ook de Nederlandse en Belgische overheden zullen zich in de naaste toekomst moeten herbezinnen op de in het verleden gecreëerde angst en afkeer voor naar nu blijkt gezonde vetten."

In het boek '
Maak je niet dik' rekent William Cortvriendt af met onzinnige en vaak ongezonde hypes en populaire vermageringsdiëten. Op basis van wetenschappelijke analyses geeft hij duidelijke adviezen over hoe we wel duurzaam gewicht verliezen en we veel gezonder, aangenamer en langer kunnen leven door gewone dingen in onze alledaagse levensstijl aan te passen.

http://www.biojournaal.nl/artikel/20895/Duizenden-onnodige-hartdoden-door-verkeerd-voedingsadvies

--------------------------------------------------------------------------------------------
Weldoener EU

Het ontwikkelingsbudget van de EU is groter dan vaak gedacht. Met een begroting van
14,9 miljard (2013) per jaar is de EU zelfs één van de belangrijkste donoren ter wereld. En dat gaat enkel over het budget dat door ‘Brussel’ uitgegeven wordt: de Europese Commissie, het European Development Fund én de investeringen of leningen via de Europese Investeringsbank (EIB). De niet onaanzienlijke hulpbudgetten van de lidstaten zijn hier niet ter sprake.

De EU profileert zich dan ook graag als een genereuze weldoener die haar geld uitgeeft aan die landen die de steun het hardste nodig hebben. Zo beloofde ze onlangs om de komende jaren 75 procent van haar ontwikkelingshulp aan de allerarmsten op aarde te richten. Nu laten de cijfers een ander plaatje zien.

De EU beloofde dit najaar 3 miljard euro om Turkije mee te helpen bij de opvang van Syrische vluchtelingen.
Turkije was daarvoor al de grootste ontvanger van ontwikkelingshulp van de Europese Unie. Jaarlijks 2,4 miljard euro.

Het is de tweede week van november en de sfeer onder de 160 medewerkers van de Delegatie van de Europese Unie in Ankara is gespannen. Een dag eerder is het jaarlijks voortgangsrapport van de Europese Commissie voor kandidaat-lidstaat Turkije gepubliceerd. Het oordeel is niet mals; in Turkije gaat het bergafwaarts met de mensenrechten, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak.
Het land glijdt van Europa vandaan.

Na tien jaar van klaarstoompraktijken, is lidmaatschap van de EU nog niet heel dichtbij. Terwijl er jaarlijks toch gemiddeld 600 miljoen euro hulpgeld beschikbaar is om de Turkse wetten en regels in overeenstemming te brengen met de Europese eisen. Geld uit de EU-begroting dat ook tot het ontwikkelingsbudget van de EU wordt gerekend.

Tussen de grijze pakken die de EU-delegatie bevolken, lopen misschien geen reguliere ontwikkelingswerkers rond en je zult er niemand vinden die zichzelf als hulpverlener ziet. Toch geven deze diplomaten en ambtenaren wel het grootste hulpbudget van de EUuit.
http://mo.be/reportage/welk-land-krijgt-van-de-eu-het-meeste-ontwikkelingshulp-turkije-de-achttiende-economie-ter

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Super-zorg

Deze week kwam het bericht naar buiten dat
Albert Heijn een samenwerkingsverband is aangegaan met zorgorganisatie Royaal Zorg in Den Haag. Er zal een proef van start gaan in twee filialen van de supermarkt. Caissières die vermoeden dat hun oudere klanten vereenzamen of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, zullen een gesprekje met hun klant aanknopen. Ze kunnen de klant ook doorverwijzen naar de zorgorganisatie zelf.

Op dit initiatief was nogal wat kritiek te lezen. Betutteling, want waar bemoeien de caissières zich mee? Verschraling van de zorg in Nederland; dit soort initiatieven is een gevolg van de bezuinigingen op de langdurige zorg. En: een misplaatst voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen van Albert Heijn, die zich hiermee profileert als ideale ondernemer in de participatiesamenleving, maar ondertussen winst probeert te halen uit een nieuw ‘gat’ in de markt nu ouderen lastiger een plek krijgen in een verzorgingstehuis.
Noot: deTeldersstichting is het wetenschappelijk bureau van de VVD...
------------------------------------------------------------------------------------------
Wakker voor vrede

Arab & Yigal - Langemark (B) - november 2015:

'Of het nu Syrische vluchtelingen zijn die aan je deur kloppen of Afrikaanse slachtoffers van Westerse hebzucht, of slachtoffers van de Israëlische bezetting of van welk uitzichtloos conflict ook: Zwijg niet, kijk niet de andere kant op, wees niet blind voor het lijden van andere mensen. Of zoals Martin Luther King zei: 'wij moeten leren om samen te leven als broeders, zo niet gaan we ten onder als dwazen'...

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Mensen maken zich druk om wat ze zullen eten tussen kerst en nieuwjaar, maar waar ze zich werkelijk druk om zouden moeten maken is wat ze eten tussen nieuwjaar en kerst.

In de kijker:
Kunst: http://theartofimpact.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: