27 okt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 182In de kijker:

* Mediterra...ja
* Prikkeltjes
* Overleven
* Fêteren studenten
* Veilige kleding
* Geen zorgen
* Vergeten te vertellen
* Hidden GMO
* Canabis in de zorg
* Tussen wal en schip
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mediterra...ja

De Britse cardioloog Aseem Malhotra is er van overtuigd dat er meer komt kijken bij de gezondheidseffecten van het mediterrane dieet dan het eten alleen. Dat wil hij in een film duidelijk maken.

Dr. Malhotra, bekend van zijn bezwaren tegen het gebruik van suikers, gelooft dat het niet alleen de voeding is, die het verschil maakt, maar de hele leefstijl. Dat toont hij aan in zijn documentaire, ‘The Pioppi Protocol’. Met de film wil hij het publiek duidelijk maken dat verschillende factoren samenhangen. Bovendien wil hij duidelijk maken dat een paar eenvoudige ingrepen al binnen een paar weken tot gezondheidsverbetering kunnen leiden.

Malhotra situeert zijn film in Pioppi, een klein stadje ten zuiden van Napels, waar mensen ‘vergeten dood te gaan’. De gemiddelde levensverwachting is er 90 jaar. Mensen leven er lang, gelukkig en gezond. Ancel Keyes, de eerste wetenschapper die het Mediterrane dieet koppelde aan gezondheidsvoordelen, woonde 30 jaar in dit stadje. Hij legde in Pioppi de basis voor de huidige voedingspyramide.

Malhotra concludeert dat het gaat om de positieve manier van leven. “Het is de voeding, de sociale interactie, de juiste manier van bewegen, het zonlicht, de afwezigheid van stress. De vraag is nu hoe we dit kunnen combineren met de inzichten uit de moderne gezondheidszorg”.

In de film wil Malhotra een aantal misvattingen rondom het Mediterrane dieet aanpakken en laten zien dat "mensen in een paar weken hun gezondheid kunnen veranderen door een aantal aspecten van hun leefstijl aan te passen. Het is geschikt voor iedereen. Eenvoudige veranderingen kunnen in korte tijd een groot verschil maken”, zegt hij in de New York Times.

Malhotra en filmmaker Donal O’Neill hopen de documentaire in juni uit te brengen.
http://www.foodlog.nl/artikel/mediterraan-dieet-is-eigenlijk-mediterrane-leefstijl/

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prikkeltjes

* Uit de markt geprezen: Sinds enige tijd zijn combinatievaccins met een acellulaire Kinkhoest-component (DKTP, DKTP-Hib en DKTP-Hib-HepB) moeilijk verkrijgbaar via de apotheek. Dit is het gevolg van enerzijds een verminderd aanbod en anderzijds een wereldwijd verhoogde vraag naar combinatievaccins. Voor de uitvoering van het RVP is er geen tekort, omdat RVP-vaccins via een Europese aanbesteding voor meerdere jaren worden gekocht. Het is NIET toegestaan om vanuit het RVP kinderen een vaccinatieserie te geven met D(K)TP-vaccin, als DKTP-(Hib)-HepB is geïndiceerd. http://www.rivm.nl/Nieuwsbrieven/NBR0-it-0058.nsf/NieuwsbriefSendWeb?OpenForm&Query=BE6B1E60C32A2661C1257EE40043A41F

*
Invaginatie: Rotavirus vaccin (in België aanbevolen - reeks van 3 orale doses): Een studie in Vaccine bevestigt de reeds bekende risico op intestinale vaginatie na toedienng van het vaccin tegen het rotavirus. ('Invaginatie' - Kenmerkend is het plotseling ontstaan van een met een zekere regelmaat optredende koliekachtige buikpijn - Darminstulping - Heel vaak braken kinderen bij een aanval). Volgens de gegevens van de Vaccine Adverse Reporting System (VAERS) in de Verenigde Staten is er een sterk verhoogd risico op invaginatie 3 à 6 dagen na toediening van de eerste dosis Rotarix™. Volgens de auteurs wegen de voordelen van het vaccin echter zwaarder door dan het beperkte risico op invaginatie. http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article1621&lang=nl&retour=1

* Het leven van alledag: Het is zo gewoon, je krijgt je eerste kind, binnen twee weken iemand van het consultatiebureau op bezoek en alles wordt even doorgenomen. Er wordt verteld dat 4 tot 6 weken na geboorte van je kind de kaarten voor de inentingen op de mat vallen, eerste prik zal gebeuren met 8 weken. Schema staat wel op internet of bij de meegeleverde folder. ''Lees alles even rustig door en we zien je wel op het consultatiebureau''. En weg was de wijkverpleegkundige… https://hetlevenvanalledag.wordpress.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overleven

Ondanks de vaak hooggestemde verwachtingen is van ruim de helft van de nieuwe kankermedicijnen die de Amerikaanse geneesmiddelautoriteit FDA goedkeurde in de periode 2008-2012 NIET aangetoond dat ze het leven van kankerpatiënten verlengen.

In een kort onderzoeksartikel, gepubliceerd in JAMA Internal Medicine van deze week, publiceren Chul Kim en Vinay Prasad de bedroevende resultaten. Ze screenden 54 kankermedicijnen – in de meeste gevallen monoklonale antilichamen of kinaseremmers – die door de FDA waren toegelaten op geleide van de uitkomsten op surrogaateindpunten, zoals de mate waarin tumorgrootte of -volume afneemt tijdens de behandeling. Bij sommige medicijnen werd ook gekeken naar progressievrije of ziektevrije overleving.

De cijfers: van de 54 medicijnen die in het bestudeerde tijdvak werden toegelaten, was van 18 al bewezen dat ze het leven verlengen. Van de resterende 36 middelen bleken er 5 de overleving te verlengen, 18 middelen hadden geen effect, en van 13 was dat niet onderzocht of in ieder geval volstrekt onzeker.

In het algemeen, zo stellen de auteurs, blijken correlaties tussen de uitkomsten op surrogaateindpunten en overleving zeer pover. Ze vinden daarom dat de FDA beter zijn werk moet doen. Al in 2009 verscheen een kritisch rapport waarin de FDA werd gevraagd maar liefst 400 postmarketing studies te bevorderen. Maar na enige jaren bleek dat 30 procent van die studies nog gaande was, of erger: was uitgesteld, vertraagd of beëindigd. Volgens Kim en Prasad heeft de FDA sindsdien nimmer van enig kankermedicijn de toelating ingetrokken. Een slechte zaak, vinden ze, want zo blijven kostbare en toxische geneesmiddelen op de markt waar geen patiënt beter van wordt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fêteren studenten

Studenten geneeskunde onderschatten het effect van het fêteren door de farmaceutische industrie. Dit stellen Amerikaanse onderzoekers op basis van een enquête onder 1143 medische studenten. De onderzoeksresultaten zijn in september gepubliceerd in een themanummer over onderwijs van Journal of the American Medical Association (JAMA).

Bijna alle ondervraagde studenten namen wel eens een
presentje aan van de farmaceutische industrie, variërend van een pen of een mok tot het reis- of inschrijfgeld voor deelname aan een congres. Opvallend is dat 97 procent van de studenten wel eens heeft geluncht op kosten van de industrie.

Van de respondenten meent bijna 70 procent dat het aannemen van giften geen invloed heeft op hun eigen handelen; ‘nog maar’ 58 procent denkt dat het fêteren geen invloed heeft op dat van hun medestudenten. Meer dan 80 procent van de studenten vindt dat ze recht hebben op cadeautjes van de industrie.

De auteurs van de publicatie in JAMA menen dat studenten het risico lopen ongemerkt te worden beïnvloed door de farmaceutische industrie. Ze vinden dat er moet worden gezocht naar methoden om deze attitude te beïnvloeden, zodat toekomstige artsen straks alleen besluiten nemen in het belang van de patiënt.

De American Medical Student Association (AMSA) is het hiermee eens. De AMSA vindt dat studenten geen giften van de industrie moeten aannemen en vraagt universiteiten om geen door de farmaceutische industrie gesponsorde lunches en voordrachten meer te organiseren.
http://artsinspe.artsennet.nl/tijdschriftartikel/Studenten-onderschatten-invloed-industrie.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veilige kleding

De Europese Commissie heeft aangekondigd actie te willen ondernemen tegen driehonderd chemische stoffen in kleding. Het gaat om substanties waarvan geweten is dat ze kankerverwekkend of hormoonverstorend zijn.

Binnen Europa bestaan al strenge regels voor het gebruik van chemische stoffen tijdens de productie van kledij, maar via ingevoerde chemicaliën komen nog heel wat toxische stoffen op de markt. Daar moet iets aan veranderen, vindt de commissie. Ze lijst daarom 291 soorten ftalaten, vlamvertragers, kleurstoffen en andere chemicaliën op die
verboden worden in consumentengoederen, te beginnen met textiel.

Het verbod zal gelden voor kledij, accessoires, zwemkledij en synthetisch materiaal in schoeisel, maar ook gordijnen, tapijten, beddengoed en handdoeken. De commissie begint met die producten omwille van de ‘hoge kans op langdurige of herhaalde blootstelling van consumenten tot de chemicaliën in die artikelen’.

Het verbod is nog niet definitief. De commissie start een publieke consultatieronde om na te gaan of en hoe het voorstel afdwingbaar is, wat de socio-economische impact is en of er alternatieven voor de stoffen voorhanden zijn.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek dat zelfs in kinderkleding volop toxische stoffen terug te vinden zijn. Milieuorganisatie Greenpeace vond de stoffen in meer dan de helft van de kledingstukken van bekende merken als Disney, Burberry en Adidas. Van de 35 stukken die op ftalaten werden onderzocht, bleek 33 positief. Ftalaten kunnen de ontwikkeling van de voortplantingsorganen verstoren en worden in verband gebracht met onder meer astma en leerproblemen.

Begin deze maand nog waarschuwde ook de Internationale Federatie van Gynaecologen en Verloskundigen dat de blootstelling van de mens aan giftige chemicaliën dramatisch is toegenomen. Er is volgens de gynaecologen steeds meer bewijs voor de rampzalige gevolgen daarvan voor de gezondheid, en met name voor de voortplanting. Geschat wordt dat de blootstelling aan hormoonverstoorders in Europa alleen al oploopt tot minimum 157 miljard euro per jaar aan medische kosten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen zorgen

Naast de angst voor betaalbaarheid van de voorzieningen, onbereikbaarheid van huisvesting en xenofobie speelt ook de angst voor import van gezondheidsproblemen een rol in het huidige klimaat.

Die angst is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet terecht. ‘Hoewel het idee bestaat dat er een rechtstreeks verband is tussen migratie en besmettelijke ziekten, is dat niet zo. Besmettelijke ziekten zijn geassocieerd met armoede.’ Dat schrijft de WHO in september in een rapport over gezondheidsklachten bij migranten. De meeste infecties zijn ook in Europa endemisch en het is onwaarschijnlijk dat migrantenstromen exotische infecties zoals ebola en MERS met zich meebrengen. De kans dat gezonde toeristen en gezondheidswerkers infecties meenemen is veel groter dan dat asielzoekers dat doen.

Het European Centre for Disease Prevention and Control bracht in september 2015 literatuuronderzoek uit over de gezondheidstoestand en de zorgbehoeften bij asielzoekers. Volgens de Europese experts zijn de meeste asielzoekers lichamelijk gezond. Screening van nieuwkomers richt zich vooral op besmettelijke ziekten. Toch is volgens de huidige gegevens de kans op overdracht van tbc tussen migranten en de autochtone bevolkingen zeer laag. In Denemarken bleek zelfs dat migranten een groter risico lopen om tbc te krijgen van autochtone inwoners dan andersom.

Europe/Mediterranean Migration Response Situation Report, 24 September 2015
: http://reliefweb.int/report/greece/europemediterranean-migration-response-situation-report-24-september-2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vergeten te vertellen
 
Zendmasten-GSM-WiFi-WLAN: Wat de overheid en telecomproviders u NIET vertellen.

Mensen zijn te beschouwen als bio-elektrische organismen. Het functioneren van onze organen wordt op elkaar afgestemd door middel van bio-elektrische signalen. De hersenen communiceren d.m.v. bio-elektrische signalen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie.
Elektrosmog interfereert met ons bio-elektrisch signaalsysteem en het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks wat de overheid en de telecomindustrie ons willen doen geloven.

Met o.a. aandacht voor:
- Invloed straling op levende organismen
- Wat is WLAN en WiFi
- Ver boven de veiligheidsgrens
- Stralingsthermometer
- Meting in een vrijstaande woning
- Tips om met straling om te gaan
- Welke klachten zoal?
- De juridische kanten
- Ervaringsverhalen
enzovoorts...

Uitgebreide informatie en tips:
http://www.verminder-electrosmog.nl/nieuws/

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hidden GMO

In nasleep van de Volkswagen-affaire waarin gesjoemeld werd met software in auto's om de uitstootresultaten te beïnvloeden, dook de Franse krant Le Monde op een andere procedure waar de EU steken laat vallen:
toelating van GGO-gewassen. De krant schrijft dat veredelingsbedrijf Syngenta bij de aanvraag voor zes maïsrassen twijfelachtig te werk ging in de informatievoorziening aan de EU.

De krant wist de hand te leggen op documenten die Syngenta afgelopen zomer aan de Europese Commissie voorlegde. In deze documenten geeft Syngenta een update van de eigenschappen van de rassen MIR604 en GA21, waarbij het bedrijf aangeeft deze in eerdere correspondentie niet vermeld te hebben. De verandering zou geen gevolgen hebben voor de effecten op de volksgezondheid, dierenwelzijn of milieu.

Het gewas MIR604 zou een genetische aanpassing hebben waardoor het ras 'rootworm' aan kan, GA21 zou toleranter zijn voor glyfosaat. Beide genetische eigenschappen zijn volgens Le Monde niet gecorrespondeerd en waren niet aanwezig in de varianten die door de autoriteiten werden onderzocht.

Volgens de Franse krant wordt er op Europees niveau onderzoek gedaan naar de veranderingen in de rassen, maar worden de rassen al op grote schaal ingezet in de Franse landbouw. Daar zouden ze bekend staan als 'hidden GMO' onder tegenstanders van deze veredelingstechniek.


http://www.biojournaal.nl/artikel/20480/Syngenta-zou-Europa-onvolledig-ge%C3%AFnformeerd-hebben-over-GGO-gewassen

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Canabis in de zorg

Het gebruik van medicinale cannabis is dit jaar opnieuw flink toegenomen. De drugs, gebruikt door patiënten met chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom, kanker en aids, gaan in 2015 naar verwachting 24.600 keer over de toonbank bij apotheken. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van vorig jaar, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) donderdag.

In 2012 verstrekten apotheken nog ongeveer 11.000 keer cannabis als medicijn, minder dan de helft vergeleken met dit jaar. Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n 2000 drie jaar geleden tot meer dan 4000 in 2015.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis.


http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/151502/Cannabis-veel-vaker-over-toonbank-apotheek.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tussen wal en schip

Toegang tot jeugdhulp vaak ver onder de maat. Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning en de toegang tot passende zorg en ondersteuning is vaak ver onder de maat. 
Kinderen krijgen niet de jeugdhulp die ze nodig hebben. Er blijven meldingen binnenstromen van ouders die maandenlang moeten wachten op een indicatie van de gemeente om de noodzakelijke jeugdhulp voor hun kind te krijgen. Ondertussen krijgt het kind niet de zorg die het zo hard nodig heeft. En dat terwijl de toegang tot passende (jeugd)hulp in gemeenten op maat moet zijn en zorgvuldig volgens de uitgangspunten van de wet moet verlopen. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ook zijn meer meldingen binnengekomen over de schending van privacy.
Nieuwe problemen: geen onafhankelijke cliëntondersteuning en privacy schending.
Naast al eerder door de Monitor Transitie Jeugd gesignaleerde problemen ontvangen wij in het derde kwartaal veel meldingen over nieuwe problemen. Zo is iedere gemeente ervoor verantwoordelijk onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen of te organiseren. Veel ouders weten niet dat ze hier recht op hebben, dit wordt hen namelijk niet verteld door de gemeente of hulpverleners. Daarnaast blijkt dat de cliëntondersteuning die de gemeente heeft georganiseerd niet altijd onafhankelijk is.

http://www.monitortransitiejeugd.nl/nieuws/nieuws-oktober-2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid
het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar onverschilligheid
het tegengestelde van leven niet dood, maar onverschilligheid jegens beide
het tegengestelde van vrede niet oorlog, maar onverschilligheid jegens beide
het tegengestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand. Alleen als we herinneren is er een kans...
 
Elie Wiesel

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page43.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: