20 okt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 181In de kijker:

* Ongedekt op reis
* Prikkeltjes
* Geluk uit een potje
* TPP/TTIP deal
* Zo simpel is het
* Minachting
* Luis in de pels
* Rust in hoofd (?)
* Voor u 10 jongeren
* Zoete taks
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ongedekt op reis

Zorgkosten die mensen maken als zij tijdelijk buiten Europa verblijven, zitten vanaf 1 januari 2017 niet meer in het basispakket.

Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I (2010), dat later is overgenomen door de huidige regering. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Zorgkosten buiten Europa worden deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis, maar méér dan de Nederlandse tarieven krijgt men niet vergoed. Maar volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa worden gemaakt, niet collectief te worden betaald. De betrokkenen zijn daarvoor nu helemaal aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

De beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun zvw-verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Merendeel voor niks gevaccineerd: Steeds minder mensen halen een griepprik. Ook dit jaar hebben weer minder mensen dan het jaar daarvoor gehaald. Dat meldt Joost Timmermans van het RIVM aan BNR. Het is voor het zesde jaar op rij dat het aantal mensen dat een griepprik haalt, gedaald is. Nederlands Huisartsen Genootschap: "Het is moeilijk om bij preventie precies aan te geven wie risico lopen: een op de tien mensen krijgt griep en negen van de tien zijn dus voor niks gevaccineerd. Het is nou eenmaal lastig bij preventie om te bepalen voor wie je het doet." http://www.plusonline.nl/griep-en-verkoudheid/minder-mensen-halen-griepprik
De grote griepgrap... Een rekensommetje:
* Jaarlijks krijgen zo'n drie miljoen mensen, voornamelijk ouderen en andere risicogroepen, een griepprik.
* Kostenplaatje zorglast: rond de 60 miljoen euro jaarlijks
* Conclusie: bij 2,7 miljoen gevaccineerden werkt de griepprik dus niet en 54 miljoen euro over de balk gegooid (op conto van de belastingbetaler).

* Het net sluit zich: De gouveneur van Californië heeft vorige week een nieuwe wet ondertekend, waarbij personeel op kinderdagverblijven en onthaalmoeders vanaf 1 september 2016 verplicht wordt zich in te enten tegen griep-kinkhoest-mazelen (met deze extra clausule: 'A violation of the act is a crime'). In juli 2015 werd de nieuwe wet erdoor gedrukt voor àlle schoolkinderen met een rits verplichte vaccins, dus de druk lijkt zich uit te breiden. Het momenteel nog aanbevolen schema voor volwassenen ook verplichten, zal dan de volgende stap zijn? https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB792

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geluk uit een potje
 
'Alleen de pillenindustrie werd gelukkiger van antidepressiva'.Terwijl het aantal gebruikers van psychofarmaca blijft stijgen, blijkt het aantal mensen met psychische klachten helemaal niet af te nemen, schrijft Bram Bakker in het NRC.

We zijn dertig jaar verder sinds de introductie van deze SSRI’s en we kunnen niet anders concluderen dan dat we er met zijn allen zijn ingeluisd. Het aantal mensen met psychische klachten neemt niet af, terwijl het aantal gebruikers van psychofarmaca blijft stijgen. Zo goed zijn die pillen dus niet, mag je concluderen. De farmaceutische industrie verleidde artsen massaal om psychisch leed te lijf te gaan met een receptenblok. Er zijn talloze ‘evidence based’ indicaties voor gebruik van antidepressiva, maar zelden raken mensen al hun klachten kwijt door enkel een pil in te nemen.

Dat sommige bijwerkingen toch niet zo onschuldig zijn, bleek onlangs, toen er een onderzoek verscheen waarin werd gerapporteerd dat de problemen in het seksuele functioneren regelmatig ook nog blijven bestaan als men het antidepressivum al niet meer gebruikt.

Ronduit gevaarlijke bijwerkingen als moorddadig gedrag onder invloed van antidepressiva haalden bij herhaling de nieuwsmedia. In Amerika de zogenaamde Prozac-killings, in Nederland met name zaken rond paroxetine, het meest voorgeschreven antidepressivum in ons land. Het gaat om zeer zeldzame incidenten, maar bij massaal gebruik kun je ze niet negeren. Recent was uitgebreid in het nieuws dat de fabrikant van paroxetine ook nog eens de gegevens over het gebruik bij jongeren had proberen weg te moffelen. Paroxetine bleek niet alleen niet of nauwelijks werkzaam, aan gebruik van het middel is in deze leeftijdscategorie ook nog eens een serieus verhoogd risico op zelfmoordpogingen verbonden.

Terwijl Nederland in onderzoeken nog altijd een van de gelukkigste landen in de wereld blijkt te zijn, zit de bevolking massaal aan de gelukspillen. Die de belangrijkste oorzaak van alle psychische klachten geheel onberoerd laten: onze leefwijze is het probleem, en die verander je niet met een tabletje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TTP/TTIP deal

TPP (Trans-Pacific Partnership) is een handelsverdrag tussen 12 landen, waaronder Vietnam, Maleisië, Brunei, Singapore, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Peru, Chili, Canada en de VS. Maandag 5 oktober werd dit verdrag goedgekeurd. Bedoeling is dat het de economische banden tussen de verschillende landen versterkt, de tarieven doet dalen en de handel aanmoedigt. Het is een van de grootste handelsverdragen van de voorbije jaren, want samen maken deze 12 landen 40 procent uit van de wereldwijde economie.

De discussie rond het TPP is vergelijkbaar met de discussies in Europa over het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), waar een mogelijk handels- en investeringsakkoord tussen Europa en de VS besproken wordt met de bedoeling werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Nu het TPP is goedgekeurd, rijst de vraag of dit ook de onderhandelingsgesprekken over het TTIP zou kunnen beïnvloeden.

De VS hielden zich tot nog toe voornamelijk bezig met de onderhandelingen over TPP. Nu die volledig afgerond zijn, komt er meer tijd om zich met TTIP bezig te houden en dit kan het proces versnellen. Voor de VS is er ook geen reden waarom het ene handelsverdrag wel en het andere niet goed te keuren.

Volgens Ferdi De Ville, Professor aan de UGent en auteur van het onlangs verschenen boek TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership, kunnen de gesprekken aan de TTIP-onderhandelingstafel twee kanten uitgaan. ‘Het is moeilijk om vandaag al een definitief oordeel te vellen’, vindt De Ville. ‘Het enige wat we al weten, weten we op basis van een aantal lekken of naar eigen zeggen van de onderhandelaars. Als je op basis van wat al bekend is een risico-baten analyse maakt, kun je stellen dat de voordelen niet zullen opwegen tegen de nadelen en de risico’s. De economische groei waarover men spreekt zou volgens verschillende studies niet meer dan 0,4 procent zijn, wat dus verwaarloosbaar is. Terwijl de potentiële risico’s wel een enorme invloed kunnen hebben.’

Lees verder:
http://www.mo.be/analyse/ttip-onderhandelingen-door-aziatisch-broertje-stroomversnelling

Noot: aantal demonstranten TTIP in Berlijn vs Amsterdam-Brussel vorig weekend: 150.000-7.000-2.000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo simpel is het

'Korting op gezonde voeding betere maatregel dan belasting op ongezonde'.
De Nederlandse gezondheidsexpert Jaap Seidell en de Belgische arts Luc Bonneux hebben grote bedenkingen bij de suikertaks. De belasting op ongezonde frisdranken is volgens hen te laag, en om echt effect te hebben zou het gezonde alternatief een pak goedkoper moeten worden. De suikertaks: voor de een is het een goedbedoelde ingreep van de regering om de bevolking gezonder te maken, voor de ander een noodzakelijk kwaad dat er vooral op gericht is de staatskas te spijzen.

Seidell is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en deed in het verleden al onderzoek naar zogenoemde ‘prijselasticiteit’: hoe populair of onpopulair wordt een product nadat de prijs ervan is aangepast? ‘Uit onze studies blijkt dat de prijs van suikerhoudende dranken minstens met een kwart omhoog moet om een effect te bewerkstelligen.

Maar dat niet alleen: je moet de gezondheidsvariant ook goedkoper maken. Water kost nu in een automaat pakweg twee euro, evenveel als de frisdrank. Maak je de frisdrank 2,50 euro en het water 1,50 euro, dan zullen sommige kinderen voor het water kiezen. Helemaal mooi wordt het als de overheid vervolgens de inkomsten van die suikertaksen gebruikt om gezondheidsbevorderende maatregelen te nemen.’

Zowel Seidell als Bonneux zien een belangrijke taak weggelegd voor de scholen. Die moeten kinderen aanleren wat gezond is en wat niet, en moeten hen in beweging zetten en houden. ‘Als water en cola in de schoolautomaat evenveel kosten, dan kiezen kinderen voor die laatste optie’, aldus Seidell. ‘Onder je 25e kan je nog niet omgaan met die verantwoordelijkheid en dat langetermijndenken.’ ‘Een fonteintje met gratis water, zou elke school moeten hebben’, vult Bonneux aan.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minachting

I do not take my mandate from the European people”, met andere woorden: “Ik heb geen boodschap aan het Europese volk”. Dat was het antwoord van Europees Commissaris voor handel, Cecilia Malmström, op de vraag hoe ze denkt haar steun aan TTIP te kunnen handhaven in het licht van de recente massademonstraties en de drie en een kwart miljoen handtekeningen er tegen.

De vraagsteller was John Hilary, directeur van de Engelse NGO War on Want, die actie voert tegen TTIP. War on Want publiceerde eerder deze week een nieuw rapport, waaruit blijkt dat de gevolgen van TTIP nog veel verder gaan dan tot nu toe werd gevreesd. Het verdrag kan uit eindelijk leiden tot een complete privatisering, zeg maar uitverkoop, van ons sociale stelsel.

Onze gezondheidszorg, het onderwijs, elke publieke dienst kan doelwit worden van corporate raiders die aanspraak maken op bescherming door het verdrag. Amerikaanse bedrijven kunnen eisen dat we onze arbeidsbescherming opheffen en kunnen regeringen verbieden om schone energie in te zetten, als ze denken dat het schadelijk is voor hun eigen, crimineel fossiele organisaties.

Cecilia Malmström weet natuurlijk donders goed dat ze de democratisch gekozen regeringen van de lidstaten dient te volgen. Maar in plaats daarvan accepteert ze directe orders van de industrielobbyisten en voert die uit, zoals het onderzoek van War on Want laat zien. Openlijk en onbeschaamd.

Het is, zo zegt Hilary in The Independent, een voorbode van de
nachtmerrie die de niet-democratisch benoemde Europese Commissie voor ons in petto heeft. De Grieken hebben er al een voorproefje van gehad en de EU instituties zullen doorgaan met het opleggen van economische restricties en het toelaten van onderdrukking door bedrijven. De minachting waarmee Malmström en haar collega-commissarissen de burgers van Europa bejegenen moet ons een waarschuwing zijn.http://www.duurzaamnieuws.nl/malmstro%CC%88m-ik-heb-geen-boodschap-aan-het-europese-volk/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luis in de pels

In België: Op 16 oktober 2015 verjaarde KU Leuven rector Rik Torfs. Voor hem misschien een fijne dag, maar niet voor de 100.000 dieren die jaarlijks gebruikt worden aan zijn universiteit.

Zo worden er bijvoorbeeld al ruim 25 jaar katten en chinchilla’s gebruikt in de Leuvense laboratoria. Keer op keer worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd om het zenuwstelsel van katten en chinchilla’s te bestuderen door middel van het afsnijden van hun oren.

Maar ook aapjes hebben enorm te lijden aan deze universiteit. Zo worden er nog steeds aapjes verslaafd gemaakt aan cocaïne. De KU Leuven is de enige Vlaamse universiteit die nog experimenteert op aapjes.

ADC-voorzitter Danny Flies: 'Qua hypocrisie kan Torfs tellen! Torfs, de man die letterlijk ALLE dierproeven oogluikend toelaat aan zijn universiteit. Maar aan de andere kant wel tegenover iedereen beweert een dierenvriend te zijn. Ik kan alleen maar hopen dat Rik thuis beter voor zijn dieren zorgt dan dat de dieren aan zijn universiteit behandeld worden.'


En in Nederland: In een recente documentaire van VICE News werd onthuld hoe apen worden vastgebonden, geschoren en gedrogeerd en hoe er op hen wordt geëxperimenteerd in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk – het grootste apenonderzoekslaboratorium in Europa met ongeveer 1300 resusapen en klauwaapjes opgesloten in het centrum. Ambtenaren doen nu een beroep op de overheid om het zinloze leed van primaten te beëindigen.

Primaten gevangen houden in kale, metalen kooien die nauwelijks groter zijn dan hun eigen lichaam, verdoven met ketamine en injecteren met slopende, dodelijke ziekten als dengue, HIV/AIDS, malaria en het West-Nijlvirus is niet alleen wreed, maar de wetenschappelijke realiteit is dat experimenten op primaten verspillend, inefficiënt en onbetrouwbaar zijn...


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rust in hoofd (?)

Resultaten van een online enquête naar ervaringen met geneesmiddelen bij volwassenen met ADHD.

Een tegenstrijdig verhaal (maar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is hier erg blij mee)...

'In het algemeen gaven de respondenten aan positieve effecten te ervaren van de medicatie op hun klachten. Bijna driekwart van de gebruikers gaf aan zich beter te kunnen focussen en concentreren. Daarnaast gaf een groot deel van de respondenten aan door de medicatie meer rust te hebben in het hoofd en beter te kunnen functioneren in werk en/of studie.

Slechts een klein deel gaf aan weinig verbetering van hun klachten te merken. Van de respondenten gaf 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren bij medicatie voor ADHD. De meest genoemde bijwerkingen van methylfenidaat waren een verminderde eetlust en hartkloppingen. Deze worden ook genoemd in de bijsluiter. Bij methylfenidaat gaven veel respondenten ook aan last te hebben van een rebound effect. De meeste genoemde bijwerkingen bij dexamfetamine waren droge mond, hartkloppingen en zich zenuwachtig voelen.

Bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van ADHD medicatie kunnen voor gebruikers aanleiding zijn om de medicatiebehandeling te stoppen. Bijna de helft van de respondenten gaf aan weleens gestopt te zijn met het gebruik van ADHD medicatie. Daarvan gaf 60% aan te stoppen vanwege bijwerkingen die optraden. Een andere reden die respondenten aangaven om te stoppen was dat de medicatie onvoldoende werkte.

Deze enquête geeft inzicht in de ervaringen van volwassenen die medicatie gebruiken voor ADHD. Het is geen onderzoek naar de effectiviteit en de risico’s van deze medicatie. Dergelijke wetenschappelijke studies vormen de basis voor de registratie van medicatie. In Nederland zijn geen geneesmiddelen geregistreerd voor de start van de behandeling van volwassenen met ADHD, met uitzondering van atomoxetine. Desalniettemin concludeert de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk in haar richtlijn dat methylfenidaat en dexamfetamine de eerste keuze in medicamenteuze behandeling zijn van volwassen met ADHD. Deze geneesmiddelen worden dus vaak off-label voorgeschreven aan volwassenen.

Bijna de helft van de respondenten gaf aan weleens gestopt te zijn met medicatie voor ADHD. Daarvan gaf 60% aan gestopt te zijn vanwege bijwerkingen.'

ADHD-rapport:
http://www.lareb.nl/Nieuws/2015/Onderzoek-naar-de-werkzaamheid-en-bijwer-N06BA

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor u 10 jongeren

Niet sexy, te duur, te traag, vaak ziek, en niet vitaal. Bent u boven de 50? Dan is dit het beeld dat werkgevers van u hebben, zo blijkt telkens weer uit onderzoek. Wie boven de 50 is en zijn baan verliest, is dan ook zo goed als kansloos op de arbeidsmarkt. Meer dan 40% van de langdurig werklozen is nu ouder dan vijftig jaar. Volgens het Centraal Planbureau is dat een structureel probleem.

Miljoenen euro’s worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgegeven om werkgevers te overtuigen dat 50-plus werkt. Maar in de praktijk blijkt dat de werkgevers ze niet willen. Werkgevers wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Die zouden te lang in dezelfde baan bij dezelfde werkgever blijven zitten en zich te weinig scholen. Zelf doen werkgevers echter nauwelijks moeite om oudere werknemers plezierig en productief tot hun pensioen te laten doorwerken, blijkt uit recent onderzoek van pensioenonderzoeksinstituut Netspar. Hoe verhoudt zich dat tot het gegeven dat onze overheid wel van de werknemer verlangt tot 67 jaar door te werken?

ZEMBLA onderzoekt waarom het slechte imago van de 50-plus werknemer zo hardnekkig is en waarop het is gebaseerd .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoete taks

De nieuwe Belgische suikertaks gaat ook voor lightdranken en fris zonder suiker gelden. Gezondheidsexperts zetten vraagtekens bij de nieuwe 'gezondheidstaks'.

Vanaf 1 januari voert België een suikertaks door. De taks blijkt ook van toepassing op light-frisdranken en zelfs frisdranken zonder suiker. Volgens het verantwoordelijke ministerie komt dat doordat het op korte termijn onmogelijk was de verschillende categorieën frisdrank uit elkaar te halen.

Volgens voedingsdeskundigen én drankenproducenten is de maatregel helemaal niet genomen vanuit gezondheidsoverwegingen. "De overheid had gewoon geld nodig. Noem het dan gewoon een platte belasting, geen gezondheidstaks", zegt voedingsdeskundige Patrick Mullie. Sectorfederatie Fevia vult aan: "In België is de helft van alle verkochte frisdranken niet-suikerhoudend. Dat wordt nu tenietgedaan".

De suikertaks maakt een liter frisdrank 3 eurocent duurder, een blikje 1 eurocent. Gemiddeld drinkt een Belg 108 liter frisdrank per jaar. De frisdranktaks kost een Belg 3,24 euro extra. De taks moet 50 miljoen euro opleveren.

In de nu voorgestelde vorm is de suikertaks een 'puur economische ingreep' zonder gezondheidsdoelstelling. Voedingsexpert Lieven Annemans vergelijkt de suikertaks dan ook met de heffingen op sigaretten, "die ook extra inkomsten opleveren, maar geen daling op het gebruik van tabak en sigaretten hebben opgeleverd".


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Inactiviteit brengt twijfel en angst voort;
actie daarentegen, vertrouwen en moed.
Als je je angst wilt overwinnen,
blijf dan in ieder geval niet thuis zitten,
om ‘erover na te denken’.
Ga de deur uit en wees actief.
Dale Carnegie (1888-1955)

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page42.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: