6 okt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 179In de kijker:

* Vergeethoekje
* Prikkeltjes
* De voorschrijfpen
* No ggo
* Zorgelijk prijskaartje
* Aftakelende cellen
* Meisjes van 13
* Kindvriendelijk
* WOB in de praktijk
* Declaritis
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vergeethoekje

De hoogste tijd om de 'lijm-lekkende-naalden' maar weer eens van stal te halen en het onderwerp warm houden (in rap tempo namelijk in het vergeethoekje geraakt).

Afgelopen maart uitgebreid op tv, in de kranten, gevolgd door een tijdelijke vaccinatiestop bij de consultatiebureaus op last van de Inspectie voor Gezondheidszorg, in afwachting van de onderzoeksresultaten van het RIVM.

De 'sussende' eindconclusie van de inspectie naar het publiek toe (in nauwelijks 2 maanden tijd ) werd door velen als een zorgwekkende, zoniet schokkende, koude douche ervaren. 'Het mogelijke gezondheidsrisico van injectienaalden van Terumo en andere fabrikanten is verwaarloosbaar', punt uit... En verder horen we er niets meer van, radiostilte alom. Zelfs onderzoeksjournalisten willen hun handen hier blijkbaar niet (meer) aan branden.

Een terugblik:
* In het programma Dossier EenVandaag, van 23 maart 2015, ging het over lijm lekkende injectienaalden van Terumo (+ vervolguitzendingen – google naar 'Dossier injectienaalden').
* In 1% van de onderzochte injectienaalden van Terumo is lijm gevonden (percentage dat vlgs getuigenissen van klokkenluiders hoger uitvalt). Ook bij naalden van ANDERE fabrikanten is lijm aangetroffen, eveneens 1%.
* Hoewel veel naalden geblokkeerd zijn van binnen door lijmresten of het feit dat er zelfs vloeibare lijm in is aangetoond, blijven ze in de handel.
* Reactie naaldenfabrikant Terumo tijdens de EenVandaag uitzending: ‘Wij vinden dat er geen risico is voor de patiënt en daarom hebben wij klanten en onze notified body niet geïnformeerd.’
* Epoxylijm bevat zeer schadelijke chemische stoffen. Volgens experts in EenVandaag is dat schadelijk en men weet niet exact wat er precies in het lichaam gebeurt als de lijm direct in de bloedbaan komt.
* De injectienaalden. worden veel in het ziekenhuis gebruikt, maar ook wordt het toegepast in het rijksvaccinatieprogramma.
* Ten overvloede even in gedachten houden dat dit een wereldwijd probleem blijkt te zijn, dus niét alleen in Nederland!

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma worden per jaar 2,5 miljoen vaccinaties aan kinderen toegediend. 1% van 2,5 miljoen betekent dat 250.000 naalden lijmdeeltjes zouden kunnen lekken.

Conclusie: werd het probleem intussen opgelost? Kort en bondig antwoord: NEE!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Hier konden we op wachten: het vaccineren van zwangeren in België was al geruime tijd in zwang, maar nu blijken ook in Nederland aanstaande moeders standaard door hun huisarts opgeroepen te worden om 'de griepprik' te komen halen. Het RIVM heeft blijkbaar stilzwijgend beslist om ook zwangeren voortaan als risicogroep te beschouwen. Net 2 jaar geleden stonden de gezondheidsraden in beide landen achter het standpunt: 'Het kan ONETHISCH zijn om mensen die zelf een KLEIN risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het RISICO op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen..' - 'In geval van vaccinatie tijdens de zwangerschap is men bevreesd voor het ontwikkelen van afwijkingen bij de baby, de zogenaamde teratogenese. Tot slot kunnen ook de additieven die zich in vaccins bevinden effecten op de zwangere vrouw hebben'. Vanwaar die radicale ommekeer? http://www.earth-matters.nl/5/11570/gezondheid/het-inenten-van-kindjes-in-de-buik.html

* Documentaire polio in Pakistan: Drie jaar geleden was polio bijna uitgeroeid in Pakistan. Maar de verlammende ziekte is terug. Iedereen die aan een vaccinatiecampagne meewerkt, is een doelwit. De overheid heeft teams opgericht die zoveel mogelijk kinderen behandelen. Ze werken als guerrilla's. Veel mensen weigeren het medicijn en gedragen zich erg vijandig. Tot nu toe zijn er al 80 poliowerkers gedood. http://www.canvas.be/video/vranckx-op-zaterdag/2015-2016/de-vaccinatieslag
Noot 1: deze uitzending schijnt wegens beperkte uitzendrechten spijtig genoeg alleen in België herbekeken te kunnen worden en niet in Nederland.
Noot 2 (eveneens onder de aandacht gebracht van de Canvas-redactie): Het zou heel goed kunnen dat er ook een ander aspect meespeelt bij het liquideren van vaccinatieteams ter plaatse. Ouders die er namelijk van op de hoogte zijn (en dat kan zich dan als een lopend vuurtje verspreiden) dat het oraal poliovaccin dat ze daar gebruiken, juist 'op polio gelijkende verlammingen' kan veroorzaken. Dit is een bij niet iedereen bekende heftige bijwerking van dit vaccin, waar ook de WHO zich wereldwijd mee bezighoudt: acute flaccid paralysis (AFP) - acute slappe verlamming (ASV) veroorzaakt door oraal vaccin in 2013/2014: 67.000 gevallen alleen al in Afrika en Azië.

* Hormoonverstoorders: Je vindt ze in pesticiden, plastic of bewaarmiddelen zoals parabenen, maar ook in verzorgingsproducten. Vooral voor baby’s en zwangere vrouwen zijn ze te mijden. Maar bij ons kennen weinig mensen het gevaar, laat staan dat we weten waar die stoffen zoal in zitten. Panorama ging op onderzoek. http://www.canvas.be/video/panorama/2015/hormoonverstoorders

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De voorschrijfpen

Huisarts Hans van der Linde. Geneesmiddelenbedrijven beschouwen hem als een lastpak, een horzel. Menige collega noemt hem een azijnpisser of, schamper, ‘de openbare aanklager’ – omdat hij hen heeft gewezen op hun belangenverstrengeling met de farma-industrie of hen openlijk aanpakte omdat zij van geen wijken wisten.

“Nederland moet stoppen met de influenzavaccinatie!” Juist nu velen dezer dagen van hun huisdokter de uitnodigingsbrief voor de griepprik hebben ontvangen, veroorzaakt zo’n uitspraak geheid onrust. Zeker als daarbij het oordeel is gevoegd dat het wetenschappelijke bewijs van de werkzaamheid van de griepspuit “boterzacht” is, en de verwachting wordt uitgesproken dat hoogstwaarschijnlijk volgend jaar al “een deel van of alle gezondere ouderen niet meer ingeënt zullen worden”.

Enkele rake uitspraken uit het interview met hem:
* De griepprik doet niets, werkt niet. Is schijnbescherming. Al die jaren dus voor niets gehaald.
* Al jarenlang wordt er gevaccineerd onder het motto: ‘U wordt er niet ziek van en wij worden er beter van!’ Elk jaar gaat er 60 miljoen euro gemeenschapsgeld in om. Een huisarts verdient er zo’n 6000 euro aan. Bij de Mexicaanse griep is er zelfs twee tot drie keer geprikt, dat was ruim 15.000 euro per huisarts. Booming business!
* De farmaceutische industrie die, zo stelt hij, voorschrijvende artsen manipuleert bij de keuze van hun medicijnen. Niet zelden worden daardoor ook patiënten blootgesteld aan onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.
* Ik baseer mij mede op een recente bijeenkomst van de Gezondheidsraad. Daarin werd de vraag gesteld of influenzavaccinatie nog wel nuttig is? Dát zegt al genoeg. Het is dan ook niet meer en niet minder dan een aanloopje om die vaccinatie na dertig jaar af te bouwen.
* Nu, ik weet dat er in de top van VWS inmiddels zo over wordt gedacht. Ze willen van die griepprik af, heel netjes, onder de noemer van voortschrijdend inzicht. Bij die herbezinningsbijeenkomst van de Gezondheidsraad zei professor Jos van der Meer, de hoogleraar interne geneeskunde uit Nijmegen, in zijn samenvatting: ‘Moesten we het griepvaccin nu invoeren, dan zou dat op basis van de bestaande onderzoeksresultaten nimmer gebeuren’.
* Preventieve geneeskunde, en zó is dit bedoeld, dient altijd te berusten op goede informatie over effectiviteit en te voorkomen sterfte. Dat lijkt niet te gelden voor influenzavaccinatie.
* Wat een arts voorschrijft wordt bepaald door de farmaceutische industrie, die houdt de voorschrijfpen van de dokter vast.
* Ze (
de farma) zijn almachtig, ze overstijgen het recht en kunnen hele regeringen platwalsen.

Eindigend met: “Als zij die injectie willen, dan zet ik hem. Ik doe dat echt tegen beter weten in, maar ik heb als huisarts geen keus.”

Lees verder:
http://www.klassiekehomeopathie.nl/huisartsen-al-jaren-misleid/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No ggo

Meer dan de helft van de 28 EU-lidstaten en 4 regio's hebben er al voor gekozen om uit het Europese stelsel voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) te stappen. Ze hebben beslist geen commerciële teelt van ggo's op hun grondgebied toe te laten.

In maart van dit jaar werd in de Europese Unie een akkoord gesloten over de toelating van ggo's op Europees grondgebied. Lidstaten kregen wel de mogelijkheid om uit de regeling te stappen en ggo's op hun eigen grondgebied te verbieden. Nu lijkt het er op dat steeds meer landen beslissen om uit het systeem te stappen.

Op dit moment hebben al tien landen formeel laten weten aan de Europese Commissie dat ze geen ggo-teelt zullen toelaten: Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland en Polen. Ook de regio's Schotland, Wales, Noord-Ierland en Wallonië hebben dat al gedaan. Verklaringen in de media wijzen er op dat Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië en Slovenië hetzelfde zullen doen.

‘Een duidelijke meerderheid van Europese regeringen verwerpt de pogingen van de commissie om ggo-gewassen te laten goedkeuren’, zegt Franziska Achterberg van de milieuorganisatie Greenpeace. ‘Ze hebben geen vertrouwen in de veiligheidsmechanismen van de EU en hebben er terecht voor gekozen om hun landbouw en voedselvoorziening te beschermen. Het Europese systeem is alleen te herstellen als de commissie de pauzeknop indrukt voor nieuwe goedkeuringen voor ggo-gewassen.’
http://www.mo.be/nieuws/meerderheid-eu-landen-verwerpt-ggos

Noot: België en Groot-Brittannië behoren niet bij die 19: zij kozen voor een deelverbod - in het geval van België is dat Wallonië. Ook Duitsland maakt een uitzondering, zodat het land net als Vlaanderen kan voortdoen aan wetenschappelijk onderzoek van genetisch gemodifieerde organismen. (Bron 'De Morgen')

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorgelijk prijsplaatje

Patiënten met chronische
hepatitis C krijgen meer medicijnen vergoed uit het basispakket. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Het nieuwe geneesmiddel Harvoni (Gilead) wordt vanaf 1 november bekostigd uit het basispakket en de vergoeding van het middel Solvaldi (Gilead) uitgebreid. Schippers onderhandelde met de fabrikant over de prijs en ze meldt dinsdag dat er door de onderhandelingen minder geld hoeft te worden uitgegeven aan deze geneesmiddelen. Sovaldi was in 2014 het eerste nieuwe middel tegen hepatitis C dat na onderhandelingen werd toegelaten tot het basispakket.http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/meer-medicijnen-hepatitis-c-in-basispakket/

Even op een rijtje welke medicijnen tegen chronische hepatitis C voortaan, dankzij de inspanning van minister Schippers het afgelopen jaar, vergoed zullen worden vanuit het basispakket (gespreid marktdeel voor de firma's):
* Solvaldi (Gilead)
* Harvoni (Gilead)
* Viekirax (AbbVie)
* Exviera (AbbVie)
* Daklinza (Bristol-Myers )

Prijskaartje van deze medicijnen: een kostenplaatje van elk rond de 20.000 euro per behandeling/maand. Een complete behandeling neemt 3 maanden in beslag. Wereldwijd lijden meer dan 130 miljoen mensen aan chronische hepatitis-C-virusinfectie (HCV-infectie). Het aantal mensen met chronische HCV-infectie in Nederland wordt geschat op 60.000.

Snel rekensommetje: alleen al voor Nederland zou dit dan een extra zorglast betekenen van 3,6 miljard (!) euro. Met dank aan de lobbyisten...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aftakelende cellen

Dit blijkt uit onderzoek van de Tulane University in New Orleans. Statines zijn ook in Nederland het meest gebruikte medicijn bij een verhoogd cholesterolniveau. Artsen schrijven statines voor aan mensen met vernauwingen aan de slagaders of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in The American Journal of Physiology, zou aantonen dat dit medicijn de stamcellen aantast. Hierdoor ontstaan bijwerkingen als geheugenverlies, spierpijn, diabetes, verminderde leverfunctie, vermoeidheid en staar.

De onderzoekers verzamelden stamcellen van jonge (gemiddeld 38 jaar) en oudere gezonde vrijwilligers (gemiddeld 56 jaar). Ze werkten mee aan proeven om vast te stellen wat er gebeurt met stamcellen als ze worden blootgesteld aan statines. Het cholesterol verlagende medicijn had al na een paar weken een groot effect op de stamcellen. Stamcellen zorgen ervoor dat cellen in het lichaam worden geproduceerd om beschadigde cellen te repareren en nieuwe cellen aan te maken. Door de werking van de statines zijn ze daar niet meer goed toe in staat.

Bij mensen die aan hart- en vaatziekten lijden, zorgen statines voor minder vervolgopnames in het ziekenhuis en een lagere sterftekans. Als preventief middel ligt het medicijn onder vuur. Het nieuwe onderzoek lijkt aan te tonen dat langdurig preventief gebruik van statines eerder een negatieve bijdrage levert aan de gezondheid dan een positieve.

Professor Reza Izadpanah, stamcelbioloog en hoofdonderzoeker: “Mensen die statines als preventief medicijn gebruiken moeten daar op basis van deze resultaten nog eens goed over nadenken.” Hij vindt de risico's niet opwegen tegen de mogelijke voordelen. De bekende Engelse cholesterol sceptic Dr. Malcom Kendrick, een arts die al jaren onderzoek naar dit onderwerp doet, voegt toe: “Dit onderzoek bevestigt wat we al jaren vermoeden. De bijwerkingen van statines zorgen ervoor dat mensen zich jaren ouder voelen”.
http://www.foodlog.nl/artikel/cholesterolverlagend-medicijn-versnelt-veroudering/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meisjes van 13

Nederland erkent
kindhuwelijken als die in het land van herkomst zijn geregistreerd. Dat meldt de Nederlandse regionale zender RTV Noord naar aanleiding van de nakende aankomst in Groningen van 22 tienermeisjes die in Syrië zijn uitgehuwelijkt en getrouwd. Ze reizen hun echtgenoten achterna, die al in Nederland verblijven.

Uit stukken van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) blijkt dat twee meisjes van 13 jaar en twee meisjes van 14 jaar onderweg zijn naar Nederland. Ook is een 15-jarig meisje getrouwd met een 38-jarige man.

Tussen januari 2014 en begin van dit jaar hebben zeker 34 Syrische kindbruiden asiel aangevraagd in Nederland.

"De meisjes hebben eigenlijk hulp nodig. Op het moment dat ze gevangen zitten in een gedwongen huwelijk is de kans op nieuwe trauma's groot", zegt een hulpverlener tegen RTV Noord, die de kritiek op de erkenning van kindhuwelijken in zijn land bevestigt.
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/en-we-importeren-nog-meer-traumas-nederland-erkent-syrische-kindhuwelijken/215914.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kindvriendelijk

Naar veel ziektes en medicijnen kan geen onderzoek worden gedaan, omdat kinderen en wilsonbekwamen alleen onder strenge voorwaarden mee mogen doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Momenteel is het alleen toegestaan om bij hen handelingen te verrichten die bijdragen aan hun behandeling. Hier komt binnenkort echter verandering in.

De Tweede Kamer stemde in met een wetsvoorstel van Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de mogelijkheden voor medisch onderzoek bij hen te verruimen. Als het wetsvoorstel ingaat is het bijvoorbeeld mogelijk om bij kinderen iets meer bloed af te nemen dan nodig is voor de behandeling. Het extra afgenomen bloed kan gebruikt worden voor ander medisch onderzoek, meldt de NOS.

Ouders en het kind zelf moeten nog wel altijd toestemming geven voordat kinderen mogen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ouders moeten als de nieuwe wet ingaat hun handtekening zetten tot het kind zestien jaar is, momenteel moeten ouders hun toestemming verlenen bij kinderen tot achttien jaar.

Kinderarts Nico Wulffraat van het UMC in Utrecht vindt het positief dat het nieuwe wetsvoorstel ingaat. ,,Je kunt medicijnen en behandelingen testen op volwassenen, maar een kind zit heel anders in elkaar. Om in de toekomst meer kinderen te kunnen behandelen is ook onderzoek bij kinderen zelf nodig.”
http://nieuws.nl/algemeen/20150929/meer-medisch-onderzoek-bij-kinderen/

Noot: 'Je kunt medicijnen en behandelingen testen op volwassenen, maar een kind zit heel anders in elkaar.' Daar heeft hij hélemaal gelijk in! Dit dan ook maar even doortrekken naar vaccins, die door de fabrikanten op adolescenten/volwassenen worden getest - want niet toegestaan bij baby's - vervolgens op de markt worden gebracht en dan in de praktijk op babietjes worden 'getest' (zonder onderscheid in samenstelling/dosis)...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOB in de praktijk

De Wet Openbaarheid Bestuur is dit jaar 35 jaar oud en zorgt nog steeds voor problemen. De wet regelt dat alle overheidsinformatie openbaar is, tenzij er goede redenen zijn om informatie geheim te houden, zoals bij staatsgeheimen of persoonlijke informatie. Maar in de praktijk lopen burgers en journalisten tegen allerlei obstakels aan.

Critici stellen dat beslistermijnen stelselmatig worden overschreden, uitsluitingsgronden onterecht worden toegepast en verzoeken onnodig opnieuw worden geformuleerd. Er wordt zelfs gesteld dat in de praktijk ambtenaren niets openbaar maken, tenzij ze het niet meer kunnen tegenhouden.

De ombudsman heeft in 2013 een poging tot verbetering gedaan door rondetafelgesprekken te organiseren. Die blijken nu twee jaar later niet tot verbetering te hebben geleid. Sterker nog, sindsdien is het alleen maar slechter geworden, zeggen experts.

In EenVandaag een aantal voorbeelden van WOB-procedures die onnodig door ministeries worden gerekt, een vergelijking met het buitenland en een nieuw plan van D66 om de WOB-wetgeving te verbeteren. Maar is daar een kamermeerderheid voor te vinden?
http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/62217/nog_altijd_problemen_bij_uitvoering_wob

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaritis

Een aantal huisartsen wordt door haar zorgverzekeraar beschuldigd van 'verdacht' declaratiegedrag: zij zouden teveel declareren. Ze vallen buiten de gemiddelden en vallen daardoor op in het computersysteem van de zorgverzekeraars. Zij leggen teveel visites af en besteden teveel tijd aan hun patiënten. Volgens deze huisartsen proberen zij juist meer dan gemiddeld goede zorg te leveren.

De huisartsen voelen zich klem gezet: ze moeten of duizenden euro's terugbetalen of inzage geven in patiëntendossiers, zodat ze hun declaraties kunnen verklaren aan de verzekeraar. Maar daarmee schenden ze wel hun beroepsgeheim. En dat gebeurt ook daadwerkelijk.

In de uitzending van De Monitor wordt duidelijk dat huisartsen onder druk van de verzekeraar en zonder medeweten van hun patiënten medische dossiers openbaar maken. In het geval van één verzekeraar blijkt dat zij bij tweehonderd zorgverleners in de dossiers hebben geneusd. In de uitzending komen twee huisartsen aan het woord die door hun zorgverzekeraar op de vingers zijn getikt, omdat ze afwijkend declaratiegedrag hebben pover het afgelopen jaar.

De arts die dit bij De Monitor aan het rollen bracht, was in 2014 door de eigen zorgverzekeraar nog gekozen tot Huisarts van het jaar. Een jaar later wordt ze dan eigenlijk verdacht van fraude door haar zorgverzekeraar. De andere arts heeft een boete gekregen van 55.000 euro. Om zijn onschuld te bewijzen moest hij inzage geven in de medische dossiers van zijn patiënten, zonder dat zij daarin gekend zijn. In de uitzending van De Monitor komen artsen, patiënten en zorgverzekeraars aan het woord.
http://www.npo.nl/de-monitor/06-09-2015/KN_1673030

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Wie de waarheid zoekt,
moet zo mogelijk minstens één keer
in zijn leven aan alles twijfelen.
Rene Descartes

In de kijker:

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: