29 sep. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 178
In de kijker:

* Formaldehyde
* Prikkeltjes
* Bommelding
* Move the world
* Uit de oude doos
* Dataverslaafd
* Doe maar niet doc
* Kindermarketing
* Face-to-face
* Lobbycratie
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formaldehyde

RIVM: Formaldehyde is de werkzame stof in veel desinfecteer- en conserveringsmiddelen. Naar verwachting is de classificatie van deze stof als kankerverwekkend per 1 januari 2016 op Europees niveau van toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van formaldehyde-houdende middelen die momenteel op de markt zijn.

Noot: alvorens verder te lezen, eerst even de aandacht vestigen op het feit dat hier (alweer!) NIET wordt gerept over formaldehydetoevoegingen in vaccins. Meerdere RVP bijsluiters vermelden namelijk deze hulpstof (of 'sporen van'): Hep.B-DTP-Infanrix Hexa-Act.Hib-Boostrix...
Er lijken voldoende chemische alternatieven beschikbaar voor de meerderheid van de desinfecteer- en conserveringsmiddelen met de kankerverwekkende stof formaldehyde. Wel moet nog specifiek per sector en toepassing worden nagegaan of deze alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van het RIVM.

Toepassingen waar alternatieven voor zijn, zijn reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en instrumenten in de gezondheidszorg, ruimteontsmetting publieke toegang, stal- en dierruimte ontsmetting, conservering van was- en reinigingsmiddelen, conservering van verven, lakken, inkten en andere industriële vloeistoffen, conserveringsmiddelen voor koelsystemen en slijmbestrijdingsmiddelen in de papier- en pulpindustrie.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze inventarisatie gebruiken om in samenwerking met branches na te gaan of er knelpunten ontstaan als het gebruik van formaldehyde verder ingeperkt wordt en om de gebruikers er op te wijzen dat blootstelling aan formaldehyde en de emissies daarvan zoveel mogelijk moeten worden beperkt.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Alternatieven_mogelijk_voor_middelen_met_kankerverwekkend_formaldehyde

Opmerking: er is nog NOOIT een diepgaand wetenschappelijk onderzoek door de autoriteiten uitgevoerd dat de gevolgen in kaart brengt van dit soort giftige stoffen (de 1% 'epoxylijmlekkende naalden' ook niet te vergeten) NA het inspuiten, en dan met name bij babietjes. Per jaar worden er binnen het Rijksvaccinatieprogramma 2,5 miljoen injecties toegediend...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Prik met: Trailer van de documentaire Prik Met: Een jonge moeder, zwanger van haar tweede kind, schrikt van heftige verhalen over vaccinatieschade. Ze onderzoekt welke keuze zij straks wil maken voor haar kind. https://vimeo.com/140045940

* Koffiedikkijken: Nederland moet zich opmaken voor een zwaarder griepseizoen dan vorig jaar. Een Amerikaans virus kan oversteken naar Europa, meldt de Grote Griepmeting. 'Ieder jaar in februari gaat de Wereldgezondheidsorganisatie na welke griepvirussen er op dat moment rondgaan en welke stammen het beste kunnen worden opgenomen in het griepvaccin voor het komende seizoen. Zo ook afgelopen februari. Het nieuwe virus was toen nog niet bekend. Het komt dus ook niet voor in de griepprik voor deze winter op het noordelijk halfrond'. http://www.gezondheidsnet.nl/griep-en-verkoudheid/mogelijk-zwaar-griepseizoen-in-aantocht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bommelding

Sinds de jaren ’60 liggen in Nederland, op de vliegbasis Volkel 20 tot 22 kernbommen opgeslagen. Deze zogenaamde B61-bommen hebben tot vier keer de kracht van de eerste atoombommen. Het is een publiek geheim dat Nederland deze tactische wapens bewaart voor de Verenigde Staten in het geval van een kernoorlog. De vliegbasis was jaren toneel van felle demonstraties tegen deze wapens. Binnenkort zullen deze bommen zelfs gemoderniseerd worden, ook die in Nederland liggen.

Hebben we deze B61-atoombommen nog nodig tegenwoordig en wordt het niet tijd om sowieso kernwapens de wereld uit te helpen? En waarom is de opslag in Nederland nog steeds omringd door geheimzinnigheid?

De weerstand tegen kernwapens groeit in de wereld. 113 landen hebben zich al tegen het gebruik ervan gekeerd. Voor Nederland heeft Krista van Velzen van vredesorganisatie Pax 40.000 handtekeningen verzameld. Ze wil met dit burgerinitiatief een nieuw debat in de Tweede Kamer over kernwapens afdwingen. Sjoerd Sjoerdsma van D’66 diende diverse moties in om meer duidelijkheid te krijgen over het Nederlandse standpunt ten opzichte van kernbommen maar vangt regelmatig bot. Nederland hult zich in stilte rond de opslag in Volkel. Ook is de regering nog steeds niet expliciet over het gebruik van kernbommen onder de Joint Strike Fighter.

Oud-commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn vindt in principe dat kernwapens geen plaats meer in de wereld moeten hebben, maar maakt zich zorgen dat Rusland het onmogelijk maakt ze weg te doen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Move the world

Europa moet alle
vluchtelingenkinderen die Europa bereiken de veiligheid, het onderwijs en de zorg bieden waar zij recht op hebben. Dat stellen de Europese Kinderombudsmannen tijdens hun jaarlijkse top, die afgelopen dagen werd gehouden in Amsterdam en Den Haag. De Europese Kinderombudsmannen formeren daarom een taskforce, die erop toeziet dat Europese leiders de rechten van deze kwetsbare kinderen respecteren.

De Europese Kinderombudsmannen maken zich zorgen over de situatie van duizenden kinderen die naar Europa vluchten. Zij maken traumatische ervaringen mee, kunnen slachtoffer worden van geweld en van mensenhandel. De Kinderombudsmannen zijn van mening dat Europese regeringen deze kinderen moeten beschermen en toegang moeten bieden tot gezondheidszorg en onderwijs.

De Taskforce van Kinderombudsmannen gaat erop toezien of de Europese leiders de rechten van vluchtelingenkinderen respecteren. Het gaat de situatie van vluchtelingenkinderen monitoren, rapporteren over hun situatie aan Europese leiders en het agenderen op de Europese politieke agenda’s.

De Taskforce handelt uit naam van 40 Europese Kinderombudsmannen uit 33 landen. De Nederlandse Kinderombudsman Marc Dullaert gaat als nieuwe voorzitter van het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen de Taskforce leiden. Daarnaast maken de kinderombudsmannen van Vlaanderen, Kroatië, Engeland, Griekenland, Italië, Malta, Polen, Catalonië en Zweden deel uit van de Taskforce.

Alle Europese landen hebben het VN kinderrechtenverdrag ondertekend, waarin staat dat kinderen recht hebben op bescherming tegen geweld, de best mogelijke zorg en onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen binnen de grenzen, ongeacht hun nationaliteit.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit de oude doos

Niet alleen de verworven afweer, maar ook het aangeboren afweersysteem heeft een geheugen. En het BCG-vaccin tegen
tuberculose kan dit geheugen stimuleren. Na een BCG-vaccinatie reageert het aangeboren immuunsysteem beter op allerlei andere infecties. Mihai Netea en collega’s van het Radboudumc ontdekten en omschreven hoe dat werkt. Zij denken dat het oude vaccin nuttig kan zijn voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen.

BCG, het vaccin tegen tuberculose, werd al in de jaren twintig ontdekt en is een van de meest gebruikte vaccins wereldwijd. In Nederland valt het vaccin niet meer binnen het rijksvaccinatieprogramma. Nu bekend is dat het vaccin een boost kan geven aan het aangeboren afweersysteem, pleiten Mihai Netea en collega’s voor meer onderzoek om te bepalen of het vaccin infecties in bepaalde risicogroepen kan voorkomen.

Johanneke Kleinnijenhuis promoveerde 22 september op haar onderzoek waarin ze een biologische verklaring voor de niet-specifieke effecten van BCG beschrijft. In vrijwilligers die een BCG vaccinatie kregen, zag ze een toename in cytokineproductie (eiwitten die afweercellen aansturen) en in het aantal receptoren dat een rol speelt bij de herkenning van indringers. Dit effect hield tot wel drie maanden na de vaccinatie aan.

Het feit dat de cellen van het aangeboren immuunsysteem trainbaar zijn, heeft volgens de onderzoekers vele toepassingsmogelijkheden. Netea: “Het lijkt me niet zinvol BCG weer op grote schaal te herintroduceren, maar wel gericht voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld voor ouderen die ontslagen worden uit het ziekenhuis, die krijgen vaak een terugval in afweer als ze weer thuis zijn. En je zou het kunnen gebruiken als booster voor andere vaccins.” Dat soort toepassingen willen de onderzoekers de komende jaren gaan onderzoeken.
http://www.fmtgezondheidszorg.nl/oud-bcg-vaccin-traint-afweer/

Bijsluiter bcg-vaccin: 'De werkzame bestanddelen komen overeen met 2.000.000 tot 8.000.000 levende bacteriën per ml.':
http://www.exmedica.nl/ib-tekst/bcg/h17661

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waar ging het mis

Het antidepressivum
paroxetine blijkt noch veilig noch effectief bij de behandeling van adolescenten die lijden aan een depressie. Dit blijkt uit een heranalyse van de originele documenten van de beruchte ‘Study 329’. De resultaten, die gepubliceerd zijn in The British Medical Journal, staan haaks op de resultaten van de originele studie, gepubliceerd in 2001. Dit onderzoek van Martin Keller e.a. claimde dat paroxetine effectief was bij jongeren, zonder veel bijwerkingen.

Dit lijkt oud nieuws, maar is volgens Anton Loonen, hoogleraar farmacotherapie bij psychiatrische patiënten aan de Rijksuniversiteit Groningen, wel van belang. In de studie is gekeken naar de documenten van de originele studie, maar nu is de conclusie volledig anders. Er kan daardoor heel helder worden gemaakt waar het de vorige keer mis is gegaan, wat belangrijk is voor de wetenschap.

De onderzoekers van Study 329 namen bijwerkingen alleen mee als meer dan 5 procent van alle patiënten deze bijwerking rapporteerde. In de heranalyse namen de onderzoekers alle bijwerkingen mee. Door een andere manier van categoriseren, kunnen onderzoekers een medicijn dus veiliger later lijken dan het eigenlijk is.

Schokkend? Loonen zegt dat je er bij elk klinisch onderzoek van uit moet gaan dat er sprake is van commerciële belangen. Er worden bijna nooit conclusies getrokken op basis van alle gegevens, maar de gegevens die een positieve uitkomst geven worden uitgekozen. Study 329, die gefinancierd werd door de producent van paroxetine, is hier alleen maar een voorbeeld van.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dataverslaafd

In Zembla Internationaal, een reportage uit Canada over telefoonverslaving. Het digitale tijdperk is een walhalla voor de 'informatie-junk'. Met de smartphone en de tablet kunnen we overal het internet op en steeds meer mensen raken 'dataverslaafd'. Toch komt er langzaam een tegenbeweging op gang: mensen gaan op 'datadieet'. In Amerika kan dat nu zelfs in zogenaamde digi-afkickkampen. Zembla Internationaal onderzoekt: Waar eindigt onze verslaving aan data?

Er komt zo veel op ons af. Je kunt 24 uur per dag het nieuws volgen, als je dat wilt,' zegt D. Sieberg, manager bij Google in Amerika. Ook hij was verslaafd. Om af te kicken van zijn smartphone en tablet, ging hij acht maanden op digitaal dieet en schreef een boek over de dataverslaving: 'We moeten een manier vinden om het op 'n gezonde manier tot ons te nemen. Dan voelt het niet alsof je constant overweldigd wordt.'

We zijn dag en nacht verbonden met het internet. Maar daar zijn ook spionnen die met ons mee kijken. Online wordt stiekem informatie over ons surfgedrag verzameld, en à la minute verkocht aan de hoogste bieder. J. Angwin is journalist en auteur van ‘
Dragnet Nation’, een boek over de onzichtbare kant van het internet: 'Als je aan het surfen bent en steeds dezelfde advertentie ziet die je lijkt te achtervolgen, is dat omdat je in feite verkocht bent.'

Critici zijn bezorgd. Ze vragen zich af wie straks toegang kunnen krijgen tot alle gegevens die we opzoeken op het internet. N. Young, Canadese journalist en radiopresentator: 'Mensen verzamelen allerlei informatie over hun gezondheid. Wil je dat je verzekeringsmaatschappij dat weet? Of je werkgever?'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doe maar niet doc

18 procent van de Nederlanders heeft dit jaar zorg uitgesteld of gemeden. Bijna de helft van de mensen (47 procent) zegt dat ze die zorg mijden vanwege het eigen risico. Vooral de huisarts wordt niet bezocht. Nu valt die niet onder het eigen risico (de specialist wel), maar mensen weten dat vaak niet én gaan niet naar de huisarts omdat ze bang zijn voor vervolgkosten zoals voorgeschreven medicijnen of een foto in het ziekenhuis.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) trok ook al aan de bel. In 2014 bleek uit een onderzoek onder huisartsen dat bijna de helft van hen weleens heeft meegemaakt dat een patiënt een verwijzing naar het ziekenhuis naast zich neerlegt, vanwege de kosten.

Ook maakt 75 procent van de huisartsen mee dat ze hun patiënten labonderzoek adviseren, maar dat de patiënt zegt: ‘Doe maar niet dokter, ik kan het niet betalen’. Ook merkt driekwart van de huisartsen dat sommige patiënten hun medicijnen niet afhalen bij de apotheek.

De minister van Volksgezondheid reageerde op deze signalen door te wijzen op andere onderzoeken waaruit zou komen dat er helemaal geen zorg werd gemeden vanwege het geld. Probleempje: deze onderzoeken gingen helemaal niet over zorgmijden.

Ondertussen is er een nieuw onderzoek gaande, van de LHV en het ministerie voor VWS samen. Dat rapport zou eigenlijk in april naar buiten komen. Dan had de minister er nog voor Prinsjesdag, en dus voor de nieuwe begroting, consequenties aan kunnen verbinden. Maar dat werd (heel toevallig?) uitgesteld; in oktober gaan we zien wat eruit komt.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kindermarketing

De Reclame Code Commissie stelt foodwatch in het gelijk. Twaalf fabrikanten van voedingsmiddelen hebben de reclameregels voor kindermarketing overtreden. Tot de overtreders behoren grote voedselbedrijven als Unilever, Kellogg's, Heinz, Iglo en Friesland Campina, soms met meerdere producten.

De procedures waren aangespannen door voedselwaakhond foodwatch, met steun van de Alliantie Stop kindermarketing. De bedrijven adverteren in strijd met de regels over kindermarketing van de Reclame Code. De ongeoorloofde reclames voor ongezonde producten als koekjes, snoep, hagelslag en frisdrank zijn gepubliceerd in een ‘Vakantie Doeboek’ voor kinderen van supermarkt Hoogvliet. De producten bevatten meer suiker, vet of zout dan toegestaan volgens de nieuwe regels voor reclames gericht op kinderen van 7 tot 13 jaar. Daarnaast overtraden de bedrijven ook het verbod op voedingsreclames gericht op kinderen tot 7 jaar.

De Reclame Code gebiedt dat reclame duidelijk als reclame herkenbaar moet zijn, zeker voor kinderen. foodwatch is blij met de uitspraak: “De regels over kindermarketing van de Reclame Code Commissie, die door het bedrijfsleven zelf zijn opgesteld, gaan lang niet ver genoeg, maar zelfs hieraan houden de voedselfabrikanten zich niet eens. De uitspraak is een steun in de rug voor ons pleidooi voor een wettelijk verbod op kindermarketing in plaats van de huidige zelfregulering.”
http://www.foodlog.nl/artikel/reclame-code-commissie-oordeelt-ongeoorloofde-kindermarketing-bij-12-voedse/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face-to-face

Over vijf tot tien jaar begint zijn dag met het verwerken van e-consults en daarna ziet hij zijn patiënten via een videospreekuur. “Zo’n 30 procent van de klachten zal op deze manier worden bekeken. De snelconsulten worden er zo uit gevist, waardoor je meer tijd hebt voor de face-to-face consulten.”

Huisarts Bart Timmers, werkzaam in een groepspraktijk in ’s Heerenberg en lid van VvAA-platform Mobile Doctors, mag zichzelf zeer vooruitstrevend noemen als het op het gebruik van e-health aankomt. Midden jaren negentig knutselde hij zijn eerste eigen praktijkwebsite in elkaar, waar hij onder meer betrouwbare medische informatie voor zijn patiënten verzamelde. Inmiddels is het e-consult gemeengoed in zijn praktijk en nog dit jaar wil hij een wekelijks videospreekuur introduceren.

Mijn missie is om ouderwetse waarden met behulp van moderne techniek in een nieuwe vorm te gieten. Het klinkt misschien als vloeken in de kerk, maar ik denk dat de huisarts over tien jaar een groot deel van de tijd achter zijn computer zit. Nog steeds vinden er consulten thuis en in de praktijk plaats, maar een substantieel deel van het contact zal digitaal plaatsvinden. Er zullen huisartsen zijn die het niet leuk vinden dit te horen. Toch denk ik dat de basis van het vak niet zo veel zal veranderen. Het leukst aan huisarts zijn vind ik het afstemmen van de zorg op de patiënt, dus zorg op maat leveren. Met behulp van techniek kan dat nog beter.”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lobbycratie

Het Nederlandse zorgstelsel is het op één na duurste ter wereld. Sinds 2014 staan we in de lijstjes van de OECD op nummer twee; het enige land waar de zorg nog duurder betaald wordt dan in Nederland is de VS – dat met kop en schouders boven de rest van de wereld uittorent qua zorgkosten.

De grote stelselwijziging binnen onze zorg in 2006, werd aan het volk verkocht als rem op de zorgkosten; marktwerking zou efficiency en besparingen opleveren. Die belofte is nooit waargemaakt. Integendeel: de kosten stegen fors en de geldstromen lopen bovendien via andere kanalen dan voorheen. Dat roept vragen op.

Wiens belangen worden gediend met dit zorgstelsel? Wie zijn de intellectuele architecten van onze vorm van marktwerking in de zorg? Welke personen hebben ons prijzige zorgstelsel precies gecreëerd, wie trekken er aan de touwtjes en welke mensen en organisaties genieten er het meeste voordeel van?

Een jaar na ons uitgebreide onderzoek naar de Macht van de Zorgverzekeraar, wil Follow the Money een groot onderzoek starten naar het lobbynetwerk in de Nederlandse zorg.

Hoe ziet dat netwerk eruit en hoe werkt het? Bestaat er een Nederlandse zorgelite die met elkaar in verbinding staat door functies, nevenfuncties, formele- en informele ontmoetingsplekken? Wie zijn de belangrijkste beïnvloeders van overheidsbeleid en welke belangen dienen zij? Follow the Money streeft naar een zo volledig mogelijk overzicht, met namen en rugnummers, van de mensen en organisaties die de Nederlandse zorg vormgeven en hun motieven.

Met het opgehaalde geld gaat Eelke van Ark, samen met twee ondersteunende onderzoekers, voor langere tijd de pijlen richten op de zorgkosten en de zorglobby. Meerdere onderzoeksartikelen, achtergrondverhalen en interviews zullen de komende maanden op ftm.nl verschijnen in een uitgebreid zorgdossier.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Vaak is er meer moed voor nodig om een mening te veranderen dan om erbij te blijven.
Willy Brandt

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page38.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: