15 sep. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 176
In de kijker:

* Miskraam opgewekt
* Prikkeltjes
* Ze wisten het wél
* Brief aan mijn dochter
* Too much
* 'Over'
* Kunt u dat ff uitleggen?
* Geheime leeskamer
* Overpeinzing
* Ter inzage
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miskraam opgewekt

Ftalaten, veel gebruikte stoffen in plastics, cosmetica en inkt, vertonen een statistisch verband met miskramen tussen de vijfde en dertiende week van de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek bij meer dan driehonderd vrouwen. Ftalaten worden op grote schaal gebruikt als weekmakers in plastic en pvc, maar zijn ook te vinden in parfums, eetverpakkingen en lijm. Uit eerder onderzoek bleek al dat ze de kans op geboorteafwijkingen vergroten, en nu blijkt ook dat er een verband is met miskramen tussen de vijfde en dertiende week van de zwangerschap.

In de studie, die verscheen in het tijdschrift
Environmental Science & Technology van de American Chemical Society, benadrukken dat de resultaten niet met zekerheid betekenen dat ftalaten tot een miskraam leiden. Wel is er een een duidelijk verband, zeggen ze, dat verder onderzoek verdient.

Eerder was uit onderzoek al gebleken dat ftalaten ook de kans op diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes) aanzienlijk verhogen. Patiënten die meer ftalaten in het bloed vertonen, hebben gemiddeld een dubbel zo grote kans om op latere leeftijd diabetes te krijgen, ook bij een erg lage blootstelling.

Onderzoek in de VS toonde al eerder aan dat weekmakers het IQ van kinderen kunnen schaden. Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan bepaalde weekmakers bleken in de lagere school gemiddeld zes punten lager te scoren op een IQ-test.


http://www.duurzaamnieuws.nl/ftalaten-gelinkt-aan-miskramen/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Normvervaging Belgische overheid: Naast jonge meisjes, hebben ze nog een extra te bereiken doelgroep gevonden om het HPV-vaccin te promoten:
Sommige vrouwen moeten er rekening mee houden dat hun partner hen niet altijd trouw is. Langs hun partner om kunnen ze zo toch besmet raken met andere types HPV waarmee ze nog niet waren besmet.
• Vrouwen die op latere leeftijd aan een nieuwe relatie beginnen, lopen het risico om nog met een type HPV besmet te worden waarmee ze nog niet waren besmet. Ook dan hebben ze baat bij een vaccinatie.
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17658&utm_medium=artikel&utm_source=standaard&utm_campaign=crosspromo&utm_term=hp-oranje

* Nederland leidersrol: Nederland organiseert in het najaar van 2016 de top van de Global Health Security Agenda. Dat zei minister Schippers tijdens de editie van dit jaar in Zuid-Korea. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de gevaren van infectieziekten.
Vorig jaar nam de Amerikaanse president Obama het initiatief voor de top. Deelnemers aan de Global Health Security Agenda proberen tot een gezamenlijke aanpak te komen. Nederland heeft een leidersrol als het gaat om antibioticaresistentie. Door het onjuiste gebruik van antibiotica dreigen steeds meer bacteriën resistent te worden. Infectieziekten als long- en blaasontstekingen kunnen daardoor in de toekomst dodelijk worden.Tijdens de top in Zuid-Korea heeft Nederland afspraken gemaakt met een groep landen over de ontwikkeling van een nieuw antibioticum. http://nos.nl/artikel/2056523-nederland-organiseert-top-over-infectieziekten.html

* HPV-vaccin wél veilig: zegt een nieuwe franse studie. Alvast een positief advies voorbereidend ten gunste van de te verwachten positieve resultaten van het Europese onderzoek naar de alom in vraag gestelde veiligheid van dit vaccin? Vaccinatiegraad België: 70% versus Frankrijk: 18% http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/13/la-vaccination-contre-le-papillomavirus-est-indispensable_1381590

* Krantenkoppen: 'Vaccins ouderen bewust verzwegen - Tienduizenden ouderen in Nederland worden onnodig chronisch ziek doordat hun beschermende vaccins worden onthouden.' Dit nieuws zal ongetwijfeld deel uitmaken van de propagandamachien. Wat achtergrondinfo over het 'longontstekingvaccin' dat vlgs de farmafabrikant niet genoeg gepromoot wordt (en daar werkt de media/overheid dus graag aan mee en van wie krijgen hoofdredacties de opdracht dit te plaatsen?):
- Het vaccin Prevenar 13 (pneumokokken) is nog maar recent toegelaten in de EU (maart). En sinds een jaar in Amerika voor senioren...
- En dit gebaseerd op de nederlandse (!) Capita-studie (gesponsord door de fabrikant Pfizer)...
- En nog geen jaar nà de resultaten van deze studie, heeft de onderzoeksleider prof. Marc Bonten, een belangrijke post als 'nieuwe topwetenschapper' bij het RIVM gekregen...
- Prijs van dit vaccin: 55-75 euro/stuk... Denk maar eens aan het marktpotentieel (aantal senioren wereldwijd)! Bestseller en kassa voor Pfizer met een mega-omzet vorig jaar van $4.05 miljard.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze wisten het wél

Hoe artsen, overheid en fabrikanten het gevaar van
bekkenbodemmatjes verzwijgen

Radar heeft langdurig onderzoek gedaan naar de marktintroductie van bekkenbodemmatjes. Hoe zijn deze permanente implantaten op de markt gekomen?

Na de introductie van bekkenbodemmatjes in 2005 ontstonden al snel problemen bij de vrouwen bij wie ze zijn geplaatst. Permanente zenuwpijnen, beperkte bewegingsvrijheid en geen zicht op verbetering.

Radar deed een negental verzoeken voor informatie via de Wet Openbaarheid van Bestuur om achter vertrouwelijke informatie te komen. De overheid bleek bijzonder onwillig om mee te werken. Door een fout in het weglakken van gegevens door de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 'privacygevoelige informatie' ontdekt de redactie de grootste speler op de markt en zoekt uit hoe goed de fabrikant het implantaat heeft onderzocht alvorens het in vrouwen te plaatsen.

Dan blijkt dat het bekkenbodemmatje als zodanig niet afdoende getest is. Het matje komt uit de herniachirurgie en is zonder valide onderzoek gebruikt in een compleet ander deel van het lichaam.

Radar laat zien hoe agressief de marketing van de matjes in zijn werk is gegaan, dat de lange armen van fabrikanten tot in de operatiekamer reikten en dat 90% van de patiënten gebrekkig is voorgelicht over dit implantaat dat het leven van vrouwen kan verwoesten.

'Ze wisten het', hoe artsen overheid en fabrikanten het gevaar van bekkenbodemmatjes verzwijgen, is een journalistiek tweeluik. Volgende week volgt deel twee, dat met name zal inzoomen op de rol van de fabrikant.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brief aan mijn dochter

Het hele jaar door worden regelmatig HPV-prikrondes georganiseerd. Bij alle meisjes rond de 13 jaar valt er op een gegeven moment een oproep op de deurmat om het vaccin te 'komen halen'. Voetbalkantines, sporthallen, stadions worden speciaal hiervoor geschikt geacht om de toestroom te kunnen verwerken. 'Gezellig' samen met al die 9-jarigen die de BMR-DTP vaccins krijgen toegediend (in 2 armen tegelijk, met 2 verpleegkundigen aan weerszijden).

Maar zoals voor alle vaccins opgaat, is ook deze prik NIET verplicht en je hebt alle recht om hier NEE tegen te zeggen! En als je dit artikel helemaal hebt uitgelezen hoef je niet meer te twijfelen en kun je ook anderen (ouders/vriendinnen/klasgenootjes) van jouw opgedane kennis over dit vaccin laten mee-profiteren. Want je wilt toch geen proefkonijn voor de farma zijn?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Too much

Beelden zeggen meer dan woorden, ze bewijzen iets, vullen aan en beelden kunnen ook als blikvanger dienen. We worden er vandaag voortdurend mee om de oren geslagen. Het hoort bij de hedendaagse berichtgeving. Maar Barbara Sarafian is daar allesbehalve gelukkig mee. ‘It is just too much information’.

Zo mogen we vandaag vrij getuige zijn beelden van de bloedende Amerikaanse militair terwijl hij de Thalys-terrorist aan het overmeesteren en knevelen is. Zo zien we in Virginia de verslaggeefster net niet kunnen ontsnappen aan de kogels en vallen we samen met de dodelijk gewonde cameraman op onze zij, met de lens waar zijn vakkundige oog op steunde, op de naakte plankenvloer, zo zien we nog net de geschaafde huid van de vastgebonden IS-strijder die dood aan een touw bengelt en over de zandwegen wordt voortgesleept, zo zien we gezwollen lichaamsdelen van drenkelingen uit gezonken boten.

En het is correct en attent van bepaalde nieuwsredacties om vooral het geluid van die kogels, kreunende, jankende en joelende en mensen uit te schakelen in hun fragmenten en berichtgeving, maar toch is dan de impact van al het schokkende al geschied. Is het niet acuut dan is het sluipend.

Het hoort bij de hedendaagse berichtgeving inderdaad. Maar “it is just too much information”. Om de eenvoudige reden dat we daar echt niet rustig van worden. En de wereld is niet rustig. Er waren vroeger vrijwel geen directe beelden die nieuwsfeiten moesten illustreren anders dan foto’s, reportages en interviews. Die dan streng bewaakt werden gemonteerd opdat niemand aanstoot kon nemen aan de beelden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Over'

'Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot (OVER)' is de titel van een nieuw boek dat laat zien hoe we de planeet uitbuiten. Het boek staat vol met krachtige en suggestieve beelden, waarmee OVER zich richt op de vele uitdagingen als gevolg van de overbevolking (7,3 miljard) en de enorme groei hiervan (1,5 miljoen mensen per week).

OVER werd gemaakt als middelpunt van de '
2015 Global Population Speak Out'-campagne, die mensen en organisaties over de hele wereld de kans geeft om invloed te hebben op de toekomst van het leven op deze planeet, door een stem te geven aan hun aspiraties voor een meer duurzame toekomst. 'Speak Out' belooft internationale aandacht te vragen voor de vele crises veroorzaakt door menselijk gedrag en de toch al enorme grootte van de wereldbevolking en de aanhoudende groei hiervan. Tegelijkertijd wijst 'Speak Out' ook de weg naar een meer duurzame menselijke relatie met de planeet: door vroegtijdige stabilisatie van de wereldbevolking.

In het boek tonen foto's onder meer dat de Gele rivier in Mongolië zo vervuild is dat het bijna onmogelijk is om in de buurt van het water te ademen, hoe het landschap in Bangladesh vol vuilnis lag, dat het Indonesisch regenwoud getransformeerd is tot palmolieplantage en dat onze elektronische rommel meestal eindigt in Derde-Wereldlanden.


Klik hier om het boek te bekijken. http://www.biojournaal.nl/artikel/19102/Boek-toont-schokkende-gevolgen-van-overbevolking-en-consumptie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunt u dat ff uitleggen?

In Nederland is zo’n 11% van de volwassen bevolking laaggeletterd. Daarnaast heeft 25% moeite met het lezen en begrijpen van schema’s en formulieren of gezondheidsinformatie zoals bijsluiters.

Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het taboe doorbreken. Het moet gewoon worden voor een patiënt – laaggeletterd of niet – om extra uitleg te vragen wanneer hij deze niet begrijpt
.
VWS-staatssecretaris Martin van Rijn lanceert op 7 september, de eerste dag van de Week van de Alfabetisering, de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ van de KNMP in samenwerking met Pharos. Van Rijn zal het gelijknamige boek in ontvangst nemen. Met de landelijke campagne wil de KNMP goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geheime leeskamer

De Europese Commissie heeft de geheime TTIP onderhandelingen afgelopen week nóg geheimer gemaakt. Eurocommissaris Cecilia Malmström heeft aangekondigd voortaan geen rapporten over de TTIP onderhandelingen meer te versturen naar de Europese lidstaten. Bestuurders, volksvertegenwoordigers en betrokken ambtenaren kunnen deze stukken vanaf nu alleen nog maar onder toezicht inzien in een beveiligde ‘leeskamer’ in Brussel. Aanleiding voor deze maatregel zou een serie gelekte stukken zijn die recentelijk op internet verscheen.

Dit is een nieuw handelsverdrag waarover de EU sinds medio 2013 onderhandelt met de VS. De onderhandelingen zijn geheim, maar wat uitlekt is zeer verontrustend.

Afgelopen maand werden de de onderhandelingen nóg geheimer: zelfs onderhandelaars krijgen de teksten nu niet meer, maar moeten nu afreizen naar een geheime leeskamer in Brussel, waar ze de documenten alleen onder toezicht kunnen bekijken. De Tweede Kamer leek zich hier niet eens van bewust, en de media besteede er geen aandacht aan. Dankzij een persbericht van foodwatch werd het nieuws toch opgepikt door de kranten en op het RTL nieuws, en zijn er nu kamervragen gesteld over dit schrikbarende gebrek aan transparantie. Minister Ploumen zegt nu wel dat ze van de geheime leeskamers af wil, maar verbindt geen consequenties aan haar inzet. Lukt het niet, dan gaat ze er gewoon in mee.

Consumentenrechtenorganisatie foodwatch voert in Nederland campagne voor meer transparantie rondom TTIP en reageert verontwaardigd op het besluit. “In heel Europa schreeuwt men om meer openheid, maar de Europese Commissie komt juist met het tegenovergestelde. Deze maatregel is een regelrechte aanval op de democratie” aldus Jurjen de Waal, politiek campaigner bij foodwatch.

Dat is zorgwekkend. Wat moet zo geheim blijven dat de Commissie voor deze draconische maatregel heeft gekozen? Wat wordt er met alle macht voor de Europese burger verborgen gehouden?” vraagt foodwatch zich af.

De volgende TTIP onderhandelingsronde vindt in oktober plaats in de Verenigde Staten. Voorafgaand aan deze onderhandelingsronde zal er van 10 tot 17 oktober in heel Europa actie worden gevoerd tegen het omstreden verdrag. Op 10 oktober zal in Amsterdam een grote manifestatie plaatsvinden tegen TTIP.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Overpeinzing

Vraag : zou het kunnen dat vaccins mogelijk bijdragen aan een sluipende
DNA-verandering op lange termijn (volgende generaties)?

Waarom deze vraag? Omdat er steeds meer stemmen opgaan dat als gevolg van het groeiend aantal vaccins gekweekt op menselijke en dierlijke cellijnen, reststoffen in vaccins verantwoordelijk zouden zijn voor het toenemen van het aantal gevallen van astma-autisme-allergieën-adhd. De stijging valt ook toevallig samen met de introductie van de tweede generatie van het BMR-vaccin, gekweekt in menselijk foetaal weefsel.

RVP-vaccins (Ndl/B) gekweekt op menselijke en dierlijke, continue, cellijnen (staat gewoon in de bijsluiters):
- BMR (bof/mazelen/rode hond): geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten
- Infanrix Hexa (dktp/hib/hep.b): geproduceerd in Vero-cellen + gistcellen
via recombinante DNA-technologie
- DTP: geproduceerd in Vero-cellen
- Tetravac (dktp): geproduceerd in Vero-cellen
- Imovax (polio): geproduceerd in Vero-cellen
- Hexyon (dktp/hep.b//hib): geproduceerd in Vero-cellen
- Engerix (hep.b): geproduceerd op gistcellen via recombinante DNA-technologie
- HBVAXPRO (hep.b): geproduceerd op gistcellen door recombinante DNA-technologie
- Cervarix (HPV): geproduceerd op 4L1-eiwit door recombinante DNA-technologie

'Vertaling' (op Google terug te vinden):
* De WI-38 cellijn (Wistar Institute-38) is ontwikkeld in juli 1962. Van oorsprong betrof het vrouwelijk longweefsel van een therapeutisch geaborteerde foetus bij een zwangerschapsduur van ongeveer 3 maanden.
* VERO-cellen: nierweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers.

We houden ons hart vast voor de volgende generaties die van wieg tot graf door de farmaceutische industrie als een gewillige/volgzame patiënt beschouwd zullen worden (een ontwikkeling die nu al gaande is)...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ter inzage

Verzekeraars die in het kader van controles inzage willen in de medische dossiers van patiënten zouden hiervoor toestemming moeten vragen aan de patiënt. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging in een reactie op de uitzending van NCRV – De Monitor. Patiëntenorganisaties, verzekeraars en de politiek vinden het voldoende als patiënten geïnformeerd worden. Voor de LHV is dit onvoldoende.

Een patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat wat hij vertelt aan zijn huisarts veilig is. Die vertrouwensband is de kern van het vak. Steeds vaker vragen verzekeraars, maar ook gemeenten of andere instanties huisartsen inzage in het (volledige) medische dossier. In veel gevallen wordt hiervoor de toestemming van de patiënt gevraagd. Voor verzekeraars zou dat ook moeten gelden”, stelt Paulus Lips, bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging.https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/patient-niet-informeren-maar-toestemming-vragen-voor-inzage-medisch-dossier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Even stilstaan
Wekelijks nadenkertje:
In memoriam Joost Zwagerman, pleitbezorger van het leven....
Zo nu en dan kan het gebeuren dat je een schrijver pas na zijn dood leert 'kennen' en waarderen. Hij deed wat hij nooIt had willen doen, wat hij niet mocht van zichzelf en wat hij iedereen met klem had afgeraden. De lokroep van de dood moet onweerstaanbaar zijn geweest...

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: