22 sep. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 177
In de kijker:

* Meester Kackadoris
* Prikkeltjes
* EU-spierballen
* Werkschema 2016
* TTIP mythes
* Ontmaskering
* Indexatie?
* Schoolprestaties
* Migratie
* De vermoeide wereldburger
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meester Kackadoris

Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, zorgverzekeraar OHRA en de voorzitter van de Consumentenbond zijn genomineerd voor de Meester Kackadoris-prijs 2015. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) reikt deze ‘prijs’ uit aan personen of instellingen die ‘uit onnozelheid of eigenbelang hun best hebben gedaan de kwakzalverij te bevorderen’.

- Voorzitter Bart Combée van de Consumentenbond staat op de shortlist van de VtdK omdat hij minister Schippers heeft verzocht de sinds 2012 verboden vermelding van indicaties op homeopathische middelen weer toe te laten, aldus de VtdK.
- Zorgverzekeraar Ohra dankt haar nominatie aan de financiering van het project ‘Keuzehulp Complementaire Zorg voor kinderen met kanker’.
- De Belastingkamer van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch ten slotte bepaalde in 2013 dat een magnetiseur geen btw hoefde te betalen omdat zijn diensten gelijkwaardig zouden zijn aan die van BIG-geregistreerde psychologen en psychiaters.
De VtdK: ‘De rechtspraak is langzamerhand een risicofactor geworden voor veilige en effectieve patiëntenzorg.’

Op de longlist van in totaal 8 nominaties stond ook nog het Deventer Ziekenhuis, dat verpleegkundigen opleidt om complementaire zorg te bieden. Uit een recente inventarisatie van het Louis Bolk Instituut blijkt overigens dat vrijwel alle ziekenhuizen inmiddels complementaire zorg zoals mindfulness, yoga of ontspanningsoefeningen aanbieden.

De ‘winnaar’ van de Meester Kackadoris-prijs wordt op zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Hepatitis B vaccin en aluminium: De Hoge Gezondheidsraad in Frankrijk heeft afgelopen week 2 verpleegkundigen met vaccinatieschade tgv het hepatitis b vaccin in het gelijk gesteld. Het verband met de aandoening 'Macrophagic Myofasciites Syndrome' (soort chronisch vermoeidheid syndroom/fibromyalgie, voornamelijk optredend bij volwassenen) en de hoge aluminiumtoevoeging in dit vaccin werd onbetwist aangetoond. De Franse staat werd opgedragen de patiënten een schadeloosstelling toe te kennen. Hep.b vaccin is in Frankrijk verplicht voor zorgpersoneel, meer en meer ook in Ndl/B vereist. http://www.medscape.fr/voirarticle/3601765

* Frans wantrouwen: Ook artsen hebben blijkbaar zo hun twijfels over het nut en de veiligheid van vaccins. Een studie onderzocht de houding van 1500 Franse huisartsen tegenover vaccinaties op een ogenblik dat daarover nogal wat twijfels bestaan. De overgrote meerderheid zegt bereid te zijn om het nut van vaccinaties aan hun patiënten uit te leggen. Maar MEER DAN DE HELFT aarzelt om ook in te gaan op controverses zoals het gebruik van adjuvantia. Er bestaan ook grote verschillen naargelang het vaccin. 20 à 25 procent van de ondervraagde artsen twijfelt aan het nut van bepaalde vaccins op het officiële vaccinatieschema.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396415300475

* Vaccinatiebeleid België:
- Vanaf de kleuterleeftijd wordt er massaal op scholen gevaccineerd (liefst zonder de aanwezigheid van ouders).
- HPV-vaccin idem dito (en zelfs wanneer een duidelijk ondertekend NEE van de ouders, toch wettelijke mogelijkheid voor arts om meisje alsnog ter plaatse over te halen).
- Druk op zwangeren om zich in te laten enten is immens groot (medici/vroedvrouwen worden door overheid opgedragen vaccins aan te bieden).
- Herhaling polio-vaccin (6jr) is niét verplicht, maar dit wordt niet in de CLB-oproepen vermeld.
- Ze 'vergeten' er vaak/altijd bij te vertellen dat er geen apart 'kinkhoestprikje' bestaat (altijd in combi met difterie en tetanus).
- Kritische opmerkingen worden niet of nauwelijks getolereerd (over nut en veiligheid van vaccins wordt niét gediscussieerd).
- België is wereldleider vaccins (9 grote fabrikanten daar gevestigd).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-spierballen

Een nieuw rapport van waakhond Corporate Europe Observatory laat zien hoe groot de spierballen van de farmaceutische lobby in Brussel zijn; en die blijken fors. Een inkijkje in het machtige lobbynetwerk van Big Farma in Europa.

De farmaceutische industrie heeft ruim zeventien maal zoveel budget om Europese politici te bewerken als alle maatschappelijke organisaties bij elkaar en beschikt daarnaast over ruim drie keer zoveel lobbyisten. Dat blijkt uit het rapport Policy prescriptions; the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implicaties for public health dat Corporate Europe Observatory (CEO) afgelopen week publiceerde.

Voor de farmalobby staat bij EU Commissarissen de deur bovendien wagenwijd open, blijkt uit het rapport. Alleen al tussen november 2014 en maart 2015 vonden in totaal 131 besprekingen plaats tussen verschillende EU-commissies en farmaceutische bedrijven, hun vertegenwoordigers bij de grote lobbykantoren en de Europese farma-belangengroep EFPIA.

Sinds 2012 zijn de inspanningen van de farmalobby in Europa flink verhoogd, zo lijkt het. De tien bedrijven met het hoogste budget voor lobby-activiteiten gaven in dat jaar volgens het transparantieregister voor belangenvertegenwoordigers in totaal 8,3 miljoen euro uit, drie jaar later is dat een kleine 15 miljoen euro.

In totaal geven de verschillende lobby-organen namens de farmaceutische industrie aan bijna 40 miljoen euro per jaar te spenderen. Een enorm bedrag vergeleken met de schamele 2,3 miljoen euro die alle onafhankelijke maatschappelijke organisaties die zich inspannen voor toegang tot medicijnen gezamenlijk te besteden hebben.

CEO stelt in het rapport overigens dat de werkelijke uitgaven van de farmaceutische industrie mogelijk nog veel hoger liggen dan blijkt uit het transparantieregister. ‘Te laag of niet rapporteren blijft een structureel probleem en het vrijwillige karakter van het transparantieregister en het gebrek aan monitoring suggereert dat de totale uitgaven van de farmaceutische industrie waarschijnlijk veel hoger liggen dan de 40 miljoen euro die wel is geregistreerd.’


http://www.ftm.nl/exclusive/het-machtige-lobbynetwerk-van-de-farma-industrie-in-brussel/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkschema 2016

In 2013 verscheen
Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie,
een breed advies waarin de
Gezondheidsraad een beoordelingskader heeft
gegeven voor het hele spectrum van vaccinatiezorg.

Inmiddels is een nieuwe Commissie Vaccinaties geïnstalleerd die de voorgestelde beoordelingssystematiek gaat toepassen op een reeks vaccinaties. Zo verschenen al adviezen over de vaccinatiestrategie tegen kinkhoest en over vaccinatie van ouderen tegen gordelroos. Op de rol staan voor de komende jaren:

• Vaccinatie van zuigelingen tegen gastro-enteritis door rotavirusinfectie
• Vaccinatie van meisjes en jongens tegen HPV
• Vaccinatie van astmapatiënten tegen influenza
• Vaccinatie van zuigelingen tegen waterpokken
• Vaccinatie van kinderen tegen influenza
• Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken
• Vaccinatie van zuigelingen tegen invasieve ziekte door meningokokken B
• Vaccinatie tegen hepatitis A van kinderen met één of beide ouders afkomstig
uit een land waar die aandoening veel voorkomt

Bron (Pg 23: 3.5 Adviseren over vaccinaties):http://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/werkprogramma-2016-verschenen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TTIP mythes

In heel wat Europese landen is er ophef ontstaan over TTIP, het vrijhandelsakkoord dat de EU en de VS sinds 2013 onderhandelen. De Europese Commissie en andere voorstanders van vrijhandelsakkoorden gebruiken opvallend vaak gemanipuleerde cijfers of zelfs leugens om dit akkoord ‘te verkopen’ aan de publieke opinie.


Mythe n° 1: TTIP zal zorgen voor economische groei en jobs'
Karel de Gucht, voormalig Europees Commissaris voor Handel
De voorstanders van TTIP zeggen dat dit handelsakkoord elk Europees huishouden 545 euro per jaar zal opleveren en waarschijnlijk zal leiden tot de ‘creatie van miljoenen banen’ in de VS en in Europa. Dit is klassiek boerenbedrog.
Mythe n° 2: ‘TTIP zal onze hoge voedselveiligheid- milieu en gezondheidsstandaarden niet aantasten'
Cecilia Malmström, huidig Europees Commissaris voor Handel.
Drie mechanismen (regelgevende convergentie, regelgevende samenwerking en ISDS) die men momenteel onderhandelt in het kader van TTIP zullen wel degelijk leiden tot het verlagen van onze standaarden en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, milieu en volksgezondheid. Dit ontkennen is ofwel uitermate naïef of een doelbewuste strategie van de voorstanders.
Mythe n° 3: ‘TTIP zal een wereldstandaard zetten'
Philippe De Backer, Europees Parlementslid (Open VLD)
Dit is megalomane dagdromerij. Enkel via het harmoniseren van wetgeving kom je op een efficiënte manier tot een globale wereldstandaard.

Lees verder:
http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/publicaties/foute-handel-mythes-over-ttip/26184

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontmaskering

Een in Nederland veelgebruikt middel tegen depressie (paroxetine) werkt niet bij pubers met ernstige depressie en veroorzaakt alleen schade. Soms ernstige schade, zoals gedachten aan, en pogingen tot zelfdoding.

De nieuwe publicatie, afgelopen donderdag door het medische tijdschrift The BMJ online gezet, is de definitieve ontmaskering van een onderzoek waar al een jaar na de publicatie in 2001 bezwaar tegen werd gemaakt. Eerder is bijvoorbeeld aangetoond dat paroxetinefabrikant Smith Kline Beecham (tegenwoordig onderdeel van GSK) gegevens over schadelijke bijwerkingen ‘onzichtbaar’ heeft gemaakt en achtergehouden. Die fraude droeg belangrijk bij aan de hoogte van de recordboete van 3 miljard dollar die GSK in 2012 voor wangedrag de Amerikaanse overheid betaalde.

Paroxetine is in Nederland de meestgebruikte SSRI. In totaal slikten ruim 600.000 mensen in Nederland zo’n antidepressivum. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft in zijn Farmacotherapeutisch Kompas over paroxetine: “bij patiënten jonger dan 25 jaar bestaat meer kans op suïcide en suïcidale gedachten en is goede vervolging aangewezen.”

De redactie van
The BMJ (vroeger: The British Medical Journal), het medisch-wetenschappelijke tijdschrift dat het onderzoek publiceerde, voert al jaren actie om de invloed van de farmaceutische industrie op onderzoekresultaten te beperken. Voor de nieuwspagina’s van het tijdschrift beschrijft redacteur Peter Doshi hoe de industrie vanaf de publicatie in 2001 Study 329 gebruikte voor marketingdoeleinden. Artsen werden ertoe overgehaald om paroxetine ook aan depri-kinderen voor te schrijven omdat de studie had laten zien dat het middel “opmerkelijk veilig is en goed werkt”. Later kwamen de schandalen van slecht gerapporteerde zelfmoordgedachten aan het licht.http://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/27260-nederlands-meest-gebruikte-ssri-veroorzaakt-alleen-schade.html

Fernand Haesbrouck: 'Heeft nog nooit iemand het invoeren van farmacologische kennis in overweging genomen? Of brengen zelfmoorden, agressie, doodvallen of dementie ook zo goed op als het tot stand brengen ervan?' Nieuwsbrief 898

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indexatie?

We wisten al geruime tijd voor derde dinsdag dat het eigen risico komend jaar wordt verhoogd van 375 naar 385 euro. Wat we nog niet wisten, is dat het kabinet dit niet ziet als een verhoging, maar als een ‘indexatie’, een aanpassing aan de inflatie dus. Een opmerkelijke uitspraak, gisteren opgetekend door de Volkskrant, en niet alleen omdat de verhoging verder gaat dan de inflatie zelf. Het is ook een opmerkelijke uitspraak omdat er feitelijk geen enkele reden is het eigen risico überhaupt aan de inflatie te koppelen.

Het eigen risico is bedoeld om mensen te laten nadenken over hun zorgconsumptie. De boodschap is: maak niet zomaar gebruik van de zorg, want in de meeste gevallen kost u dit eerst geld uit uw eigen portemonnee voordat u uw zorgverzekering kunt aanspreken. Die basisgedachte is goed. Ook als gebruikers van de zorg hebben we een verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden.

Met een bedrag van 385 euro begint het eigen risico echter langzamerhand net zo’n melkkoe te worden als het parkeergeld in de binnensteden. Dat kan niet de bedoeling zijn. In 2008 was het nog maar 150 euro, vier jaar later was het al 220 euro en het jaar daarop werd de sprong gemaakt naar maar liefst 350 euro. Inmiddels zijn we dus alweer 35 euro verder. Dat is nergens voor nodig. Een bedrag van een paar honderd euro per jaar is beslist voldoende om mensen over hun zorgconsumptie te laten nadenken.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schoolprestaties

Hoe meer leerlingen op school gebruik maken van computers en tablets, hoe slechter hun prestaties zijn. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder scholen in ruim 70 landen.

Op scholen waar de computer maar een of twee keer per week wordt gebruikt scoren de leerlingen juist beter. Ze halen betere resultaten op de PISA-test, een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat om de drie jaar door de OESO wordt gehouden.
In landen die veel hebben geïnvesteerd in informatietechnologie op scholen, zoals in Spanje, Noorwegen en Denemarken, blijkt uit de PISA-test dat de resultaten van leerlingen niet beter zijn geworden.

En in Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden nam de leesvaardigheid van de leerlingen juist af. Op de scholen met de beste resultaten, zoals Zuid-Korea, de Chinese stad Shanghai, Hongkong en Japan worden nauwelijks tablets en computers gebruikt in het onderwijs.


International Scientific Declaration on Electrohypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity: Press Release and Statement (Royal Academy Of Medecine
Belgium
) - The WHO is invited by scientists to recognize Electrohypersensitivity (EHS) and Multiple Chemical Sensitivity (MCS) as genuine pathological entities including them in the International Classification of Diseases
Paris, September 4 th 2015: http://appel-de-paris.com/?lang=en

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migratie

Hoeveel migratie kan Europa aan?
Vorig weekend kopten alle media dat München capituleerde. De Duitse stad kon de instroom niet langer aan. Niet verbazend, gezien de omvang. Maar hoe meet je eigenlijk wat de opvangcapaciteit van een stad, land of regio is?

Is de wereld echt veranderd?
De vluchtelingenstromen die op de EU afkomen, vertellen ons dat de wereld echt veranderd is. Handvaten om orde uit chaos te scheppen, zijn afgebrokkeld.
Kan de Navo de vluchtelingenstroom stoppen? Generaals en toppolitici gebruiken de vluchtelingencrisis om te pleiten voor het sturen van westerse legers naar Syrië. Het is belangrijk om even stil te staan bij de gevolgen van zo’n interventie vooraleer “onze jongens en meisjes” hun kaki rugzakken beginnen pakken.

Het aanzuigeffect: feit of fictie?
Politici halen de jongste weken met enige gretigheid de term ‘aanzuigeffect’ terug aan. Maar bestaat dat nu echt, het effect dat sociale rechten – cadeaus, zeggen sommigen – meer immigranten aantrekken?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vermoeide wereldburger

Hoe gaat het eigenlijk met de wereldvrede?

* In Syrië is inmiddels meer dan de helft van de bevolking ontheemd.
* De Middellandse Zee is een kerkhof geworden.
* Oekraïne is verzand in een ‘bevroren’ burgeroorlog.
* In Libië heerst wetteloosheid.
* De drugsoorlog in Mexico blijft doden eisen.
* Over het vechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek horen we niet eens meer.

De conclusie: het is barre ellende in de wereld. En een oplossing is niet in zicht. Om cynisch van te worden.

De ingewikkelde vragen stapelden zich op.
- Wat is onze verantwoordelijkheid voor al dat geweld?
- Kunnen wij, betrokken wereldburgers die we zijn, iets doen om de misère te stoppen?
- Is er nog hoop?
- Hoe moet het in vredesnaam verder met de wereld?

Tijd dus, vond de Correspondent, voor
therapie. Therapie voor de vermoeide wereldburger.

Lees verder:
https://decorrespondent.nl/3335/Vermoeide-wereldburgers-aller-landen-tijd-voor-therapie/242384434985-446bf7ec

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Even stilstaan
Wekelijks nadenkertje:
Er zijn twee manieren
om jezelf voor de gek te houden.
Een ervan is geloven wat niet waar is;
de andere is weigeren te geloven
wat wel waar is.
Søren Kierkegaard

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: