8 sep. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 175In de kijker:

* Regeltjes
* Prikkeltjes
* Prangende vraagjes
* Contra pro-actif
* Big data
* Platgelegd
* De spaghetti code
* Astmavaccin
* Agressie in de nor
* In de wacht
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regeltjes

Nieuwe richtlijnen RIVM - enkele in het oog springende zinnetjes hieruit:

Absolute contra-indicaties voor alle vaccinaties zijn:
• een aangetoonde ernstige allergie voor 1 van de bestanddelen van het vaccin
• een aangetoonde zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin
(Ouders/arts/verpleegkundigen zijn ongetwijfeld op de hoogte van vermoede allergieën bij een babietje van 6 weken, voorafgaande aan de eerste vaccinaties)

Géén contra-indicatie:
• Bijwerkingen na een vorige vaccinatie. Bijwerkingen zijn doorgaans van voorbijgaande aard en herhalen zich zelden bij volgende vaccinaties.
(O ja? En die paar duizend meldingen dan van bijwerkingen nà vaccinatie die jaarlijks bij Lareb binnenkomen, waarvan er zo'n 100 als ernstig beschouwd worden?).

- Bij vaccineren met verzwakt levend vaccin is er een risico dat een infectie met het vaccinvirus wordt doorgemaakt (zwakkere kinderen).
- Aan meisjes van 12 jaar of ouder dient uitgelegd te worden wat de risico’s zijn van een vaccinatie tijdens de zwangerschap. Indien er mogelijk sprake is van een zwangerschap moet de HPV-vaccinatie uitgesteld worden.
- Last but not least (en daar nemen ze bij het consultatiebureau natuurlijk àlle tijd voor!): 'De uitvoerders van het RVP begeleiden ouders bij hun keuze tot vaccinatie door tijdens een gesprek in te gaan op het belang van vaccinatie, de effectiviteit en mogelijke bijwerkingen te benoemen. Bovendien wordt expliciet toegelicht dat zij zelf vermoede bijwerkingen bij Lareb kunnen melden.'
Noot: Theorie en praktijk blijken (nog steeds) mijlenver uit elkaar te liggen...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Labgeknutsel: "Het is binnen de wetenschap een feit dat wanneer 2 substanties, die apart gezien ongevaarlijk zijn, na het mengen toxisch worden en dan een geheel andere reactie kunnen geven' (William Bourguet, biochemicus Researchcentrum Montpellier). Wat vaccins aangaat is dit citaat van de Vlaamse Overheid dan ook veelzeggend: 'Er bestaan zo goed als GEEN gegevens over de gecombineerde vaccins en men moet zich dus baseren op gegevens van elk vaccin afzonderlijk'.

* Eerst zwangeren inenten, dan pas evalueren: Kinkhoest vaccinatie moeder-kind: Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen en de dienst Gynaecologie en Neonatologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn op zoek naar vrouwen om deel te nemen aan een studie omtrent kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Het doel van deze studie is om het gunstig effect te meten van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap op de bescherming van zowel term als preterm geboren kinderen tegen kinkhoest.https://www.uantwerpen.be/en/rg/cev/vaccinstudies-clinical-trials/vrijwilligers-gezocht/
Noot: nog maar even herhalen (want dit is een combivaccin – plus difterie/tetanus): 'Er bestaan zo goed als GEEN gegevens over de gecombineerde vaccins en men moet zich dus baseren op gegevens van elk vaccin afzonderlijk'.

* Powerlady: Schippers wordt gezien als een 'powerlady'. Ze heeft bewondering voor de voormalige Britse premier Margareth Thatcher, om "haar stijl, charisma, haar non-conformisme en haar daadkracht". Schippers staat bekend als zakelijk en doortastend, met gevoel voor humor. "Politiek is ook zakelijk, daar heb ik verder geen emoties bij", aldus de minister. http://nos.nl/artikel/435830-schippers-zakelijke-powerlady.html

* Houdt het dan nooit op?: 'Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het Centrum Infectieziektebestrijding en het twintigjarig jubileum van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft het CIb collega’s uitgenodigd om te reflecteren op infectieziektebestrijding in de nabije en verre toekomst. In deze bundel presenteren zij achtentwintig gevarieerde toekomstvisies van deskundigen met een zeer verschillende achtergrond. Zij kijken ieder vanuit hun eigen werkveld naar de toekomst van de infectieziekte-bestrijding'. http://www.nphf.nl/actueel/nieuws/150714/houdt-dan-nooit-op-vooruitblik-infectieziektebestrijding-2020-2050/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prangende vraagjes

Drie 'prikkelende' vragen aan kamerleden en media (vorige week verstuurd, helaas nog altijd zonder (re)actie):

* Waarom geeft het RIVM geen waarschuwing uit dat er inmiddels internationaal getwijfeld wordt aan de veiligheid van het hpv-vaccin (baarmoederhalskanker)?
* Waarom wordt er in afwachting van de resultaten van het aangekondigde onderzoek geen tijdelijke stop bij het inenten met het HPV-vaccin afgekondigd?
* Waarom kan het RIVM blijven volhouden dat er geen ernstige bijwerkingen optreden door het HPV vaccin terwijl er WEL ernstige bijwerkingen gemeld worden bij het LAREB? Aantal genoteerde meldingen bijwerkingen Cervarix vaccin: 1241, waarvan 70 als ernstig beschouwd.

Want:
1) Europa heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de zorgwekkende bijwerkingen van dit vaccin. Dit zal besproken worden tijdens de EMA commissievergadering in november - 'Terwijl de herziening loopt worden de aanbevelingen voor het gebruik van het vaccin niet gewijzigd'
http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_prac_2015_07_highlights.jsp
3) HPV-prik: dochters wel of niet laten vaccineren? Haarlems Dagblad:https://www.youtube.com/watch?v=_VG_fQ0rJF8&feature=youtu.be

Voorzorgsprincipe : 'Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.'
Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was?!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contra pro-activ

Het
Hanseatische Hogergerechtshof in Hamburg vindt dat foodwatch niet kan eisen dat Becel pro-activ als een medicijn moet worden beschouwd.

In 2000 kreeg Unilever goedkeuring van de Europese Commissie om Becel pro-activ als een 'novel food' op de markt te brengen. Volgens foodwatch is pro-activ echter geen aanvullend voedingsmiddel, maar een medicijn. De plantensterolen in de margarine hebben een cholesterolverlagend effect.

foodwatch claimt dat dit effect voor gezonde mensen op termijn schadelijk kan zijn. Daarom zou het uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar moeten zijn. Om dat te bereiken startte foodwatch in 2012 een campagne tegen Becel pro-activ. De Duitse tak van foodwatch besloot zelfs tot een rechtszaak tegen Unilever.

Volgens foodwatch moet Unilever de informatie over de 'bijwerkingen' van Becel pro-activ bekend maken en mag de margarinemaker niet claimen dat er wetenschappelijke gezien geen gezondheidsrisico's aan het gebruik van pro-activ verbonden zijn.

De rechter stelde foodwatch in het ongelijk, omdat de beweringen van Unilever een
'vrije meningsuiting' zijn. De voedselwaakhond ging daarop in hoger beroep. In die zaak heeft Hanseatische Hogergerechtshof het oordeel van de rechtbank bekrachtigd en foodwatch opnieuw in het ongelijk gesteld. Unilever hoeft zijn informatie niet aan te passen.

foodwatch heeft de uitspraak niet afgewacht. Nog voor de uitspraak bekend werd, stuurde foodwatch een
brief aan Europees Commissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis om de toelating van Becel pro-activ als ‘novel food’ te heroverwegen. Voor Becel pro-activ zou een toelating als geneesmiddel moeten worden aangevraagd, stelt foodwatch. Als de Commissaris daarmee instemt, mag Becel pro-activ niet meer in supermarkten verkocht worden.http://www.foodlog.nl/artikel/foodwatch-verliest-rechtszaak-over-becel-pro-activ/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Big data

Big data en big farma sluiten een verbond tegen diabetes. Google en Sanofi richten zich op nieuwe manieren om diabetes via de Cloud te monitoren en te behandelen.

Google gaat samen met het Franse farmaceutische bedrijf Sanofi werken aan om nieuwe manieren om diabetes real time te monitoren en daardoor beter te behandelen. Diabetes zal naar schatting in 2035 wereldwijd 592 miljoen mensen treffen. Hoeveel geld met de samenwerking is gemoeid, melden beide partijen niet.

Sanofi is een wereldspeler in insuline, het medicijn tegen diabetes. Dit jaar loopt het patent op zijn succesproduct, Lantus, af. Vanuit dat oogpunt is het niet verwonderlijk dat Sanofi op zoek is naar nieuwe, innovatieve manieren om in de diabetesmarkt voorop te blijven lopen.

Beide bedrijven hebben elkaar nu gevonden rondom diabetes, een ziekte die door zijn aard bij uitstek 'geschikt' is voor continue dataverzameling en een daarop gebaseerde aanpak. Diabetespatiënten prikken nu meerdere keren per dag een druppeltje bloed om hun glucoseniveau te monitoren. Ze moeten in combinatie met hun dieet en activiteit zichzelf vervolgens insuline toedienen om de ziekte onder controle te houden en akelige gevolgen - hartziekten, kanker, amputaties - te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van diabetespatiënten zijn doelwaarden haalt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platgelegd

Door de Amerikaanse angst voor bioterreur is het grieponderzoek in Nederland deels stilgelegd. Daardoor is belangrijk onderzoek naar het H7N9-vogelgriepvirus bijvoorbeeld niet mogelijk. Dat zegt viroloog Ron Fouchier, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, tegen BNR Nieuwsradio. Fouchier zegt dat hij zich aan Amerikaanse overheidsregels moet houden omdat een groot deel van het onderzoeksgeld uit de Verenigde Staten komt. 'Meer dan de helft van mijn onderzoek wordt door de Amerikaanse overheid gefinancierd, dus die hebben bij mij de boel platgelegd", aldus Fouchier.

De Amerikanen willen geen onderzoek financieren waarbij eigenschappen van een virus worden veranderd of eraan worden toegevoegd. Bij die techniek zou
misbruik op de loer liggen.

Fouchier denkt dat de onderzoeksstop kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het is bijvoorbeeld de vraag of het H7N9-vogelgriepvirus zich kan doorontwikkelen tot een nog veel gevaarlijker virus dat ook overdraagbaar is tussen mensen. Een deel van het onderzoek voor die vraag moet gain of function-onderzoek zijn, zegt Fouchier. Dat onderzoek ligt nu stil. http://www.bnr.nl/radio/bnr-spitsuur/wetenschap-vandaag/789831-1509/nederlands-grieponderzoek-ligt-stil-door-amerikaans-beleid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De spaghetti code

Zo'n zeven miljoen Nederlanders zijn voor uitkeringen zoals Kinderbijslag en AOW afhankelijk van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze bank stelt daarover op haar website: Wie een uitkering van ons ontvangt, is bij ons aan het goede adres. Altijd. Maar is dat wel zo?

De puinhoop bij SVB bij het uitbetalen van het persoonsgebonden budget (PGB) aan chronisch zieken en gehandicapten, staat nog in ons geheugen gegrift. Het debacle haalt maandenlang het nieuws. Ook politiek Den Haag wordt op het matje geroepen. Staatssecretaris Van Rijn overleeft ternauwernood een motie van wantrouwen, de SVB werkt in opdracht van zijn ministerie van VWS.

Maar, wat maar amper het nieuws haalt, is een andere ernstige miskleun bij de SVB. Softwaregigant Capgemini krijgt de opdracht om het ICT-systeem dat de uitbetaling van onze kinderbijslag en AOW regelt, te moderniseren. Maar Capgemini levert de SVB software die helemaal niet blijkt te werken. Deskundigen noemen dergelijke mislukkingen 'Spaghetticode', of te wel onleesbare software. De overheid trekt uiteindelijk de stekker uit het systeem zonder dat het maar één dag heeft gefunctioneerd. Vreemd genoeg zijn de rekeningen van Capgemini gewoon betaald. De schade: tientallen miljoenen euro's belastinggeld blijken te zijn verdwenen. Hoe kan dat?

ZEMBLA onderzoekt hoe machtige softwarebedrijven als Capgemini te werk gaan en waarom de overheid miljoenen euro's betaalt voor niet werkende computersystemen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Astmavaccin

Het was al langer bekend dat kinderen die opgroeien op een veeboerderij, minder last hebben van allergieën en astma. Belgische onderzoekers zijn er nu in geslaagd om aan te tonen dat er wel degelijk een oorzakelijk verband is tussen de blootstelling aan zogenoemd "boerderijstof" en een bescherming tegen astma en allergieën. Daarnaast hebben ze ook voor een deel het mechanisme gevonden dat deze bescherming verklaart. Volgens de onderzoekers is de "baanbrekende ontdekking een grote stap in de richting van een astmavaccin".

Dat buitenlucht gezond is, is een oude volkswijsheid. Een 14-koppig onderzoeksteam, onder leiding van de professoren Bart Lambrecht en Hamida Hammad, beiden verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit Gent, heeft nu aangetoond dat deze stelling ook een solide wetenschappelijke basis heeft.

Uit verschillende studies was al gebleken dat kinderen die opgroeien op een veeboerderij, beter beschermd zijn tegen astma en allergieën. Op de vraag waarom dat zo is, tastte de wetenschap echter tot voor kort in het duister.

“Wat wij nu ontdekt hebben, is dat de link tussen boerderijstof en een bescherming tegen astma en allergieën echt bestaat. Daar zijn we achter gekomen door muizen bloot te stellen aan extracten van boerderijstof uit Duitsland en Zwitserland. Tests wezen uit dat deze muizen volledig beschermd waren tegen huisstofmijtallergie, de meest voorkomende vorm van allergie bij mensen”, zegt professor Bart Lambrecht in een persmededeling.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agressie in de nor

Gevangenen in zeven instellingen krijgen vanaf volgend jaar voedingssupplementen in de hoop dat ze daardoor minder agressief worden. Het gaat om een experiment van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van eerder onderzoek met positieve resultaten. De supplementen zijn specifiek gericht op het verminderen van agressie. Het gaat daarbij om visolie, vitamines en mineralen. In Groot-Brittannië kregen ruim tien jaar geleden tweehonderd jonge gevangenen drie maanden lang voedingssupplementen of een placebo. Bij de groep die de capsules met supplementen nam, daalde het aantal geweldsincidenten met een kwart. Hierop volgde een vergelijkbaar onderzoek in Nederland onder ruim tweehonderd gedetineerden, jongvolwassenen, in acht instellingen. Ook hier waren de resultaten positief, met een daling van 34 procent.

Dr. Gert Schuitemaker heeft lang uitgekeken naar de uitkomsten van het Nederlandse onderzoek naar de invloed van voedingssupplementen op agressief gedrag bij jongvolwassen gedetineerden. In het tijdschrift Ortho, waarvan hij hoofdredacteur is, vroeg de apotheker twintig jaar lang aandacht voor het onderwerp voeding en agressie. In 2003 verscheen zijn boek Honger naar geweld. Hierin maakte hij, aan de hand van wetenschappelijke studies uit de afgelopen decennia, duidelijk dat volwaardige voeding niet alleen leidt tot gedragsverbetering maar ook tot betere schoolprestaties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In de wacht

Specialisten weigeren hun patiënten soms te opereren omdat het met de zorgverzekeraar afgesproken budget dreigt op te raken. Ook als er wel operatiekamers en artsen beschikbaar zijn, blijven patiënten daardoor langer op de wachtlijst. Afgelopen maand werden de maximale wachttijden in verreweg de meeste Nederlandse ziekenhuizen op één of meerdere afdelingen overschreden. Dit gebeurt ook als er voldoende operatiekamers en artsen zijn en er geen wachtlijst hoeft te zijn.

De door ziekenhuizen opgegeven wachtlijsten blijken niet altijd te kloppen. Veel academische ziekenhuizen zouden de capaciteit hebben om patiënten met eenvoudige aandoeningen te behandelen, maar hanteren hiervoor
bewust lange wachttijden, zodat patiënten een ander ziekenhuis kiezen. Ook maakt het in de praktijk uit waar de patiënt is verzekerd. Omdat zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderling afspraken maken over het operatiebudget, bestaat er een behandelplafond. Dit wordt niet vermeld in de openbare wachtlijsten, maar kan voor een patiënt wel betekenen dat hij wordt geweigerd of doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Dit gebeurt zeker in de tweede helft van het jaar.

De Consumentenbond vindt het “de wereld op zijn kop” dat de ene patiënt soms later wordt geholpen dan de andere, alleen omdat deze een andere verzekeringspolis heeft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Ongeacht hoeveel fouten je maakt of
hoe langzaam je progressie boekt,
je ligt mijlenver voor op zij die niets doen.
Anthony Robbins

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: