12 nov. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 94


In de kijker :

* Zoekt en gij zult vinden
* Prikkeltjes
* Het einde van een tijdperk
* Begrotelijke gezondheid
* Kruis erover
* J & J
* Rookgordijn
* Vergrijzing van de jeugd
* Piepende kiekens
* Vaccinsoap (8)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoekt en gij zult vinden

Bijna alle deskundigen maken zich zorgen over de toename van het aantal mensen met diabetes type 2. Sommigen hebben het over een epidemie, anderen zelfs over een tsunami.

De meest recente cijfers van het RIVM beloven weinig goeds: nog nooit stonden er zo veel Nederlanders (801.000 mensen) bij de huisarts te boek als diabetespatiënt.

MAAR :
Luc Bonneux : je kunt bijna niet meer ontsnappen aan de glucosemeter. “Artsen zijn alerter dan ooit op het ontdekken van de ziekte. En dat is het nadeel van screening: waar je zoekt, zul je vinden.” Dit onderschrijft internist Fred Storms. “Op een gegeven ogenblik kregen huisartsen 250 euro per diabetespatiënt. “Ik wil de problematiek rondom diabetes niet bagatelliseren. Maar het beeld dat geschetst wordt, is te dramatisch. Deze tendens kom ik wel vaker tegen, we leven steeds meer in een angstcultuur. Ik wil waken voor onnodige bangmakerij. Want onnodige stress en onzekerheid: dát is pas echt slecht voor je gezondheid.”

Lees verder : https://www.gezondnu.nl/dossiers/diabetes/heeft-iedereen-straks-diabetes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikkeltjes

* Doden in de proeftuin van
India: Tussen 2005 en 2013 blijken meer dan 2600 Indiërs overleden te zijn terwijl ze meededen aan klinische testen met geneesmiddelen. Bovendien waren er 12.000 meldingen van 'ernstige incidenten'. De cijfers zijn door de Indiase overheid vrijgegeven onder druk van een aantal gezondheids-NGO's. In India worden door veel internationale farmaceutische bedrijven klinisch getest en de tests vormen er een 'miljardenindustrie', schrijft Trouw. http://www.foodlog.nl/short-news/detail/farmaceutische-testen-kostten-2600-indiers-het-leven/. Noot : in 2012 werd het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) verkocht aan de grootste producent van mazelen- en DTK-vaccins ter wereld, het Serum Institute of India (SII) in India. Viroloog Ab Osterhaus: "Het is een sterk groeiende, private onderneming, en die zijn ongetwijfeld geïnteresseerd om ook op de Europese markt te komen en voor hen zou dit een mooie stap kunnen zijn: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/02/staat-verkoopt-nederlands-vaccin-instituut-aan-serum-institute-of-india.html 

* Eén dosis HPV-vaccin voldoet blijkbaar: een studie van GlaxoSmithKline wijst uit dat het Cervarix vaccin voldoende bescherming biedt na een enkele toediening. Vaccin deel uitmakend van het rijksvaccinatieprogramma met een kostenplaatje van 3x 125 euro... Zwitserland en delen van Canada kozen al eerder voor twee in plaats van drie inentingen. Een zoveelste besparingsoptie voor het zorgpakket van de overheid? http://www.newsdaily.com/health/6ff85624c1196148eec063e9668f795b/one-hpv-shot-may-be-enough-to-protect-against-cervical-cancer

*
Vaccins beschermen niet langer dan 10 jaar : Een twijfelende moeder belde het RIVM met de vraag hoelang inentingen eigenlijk 'effectief' zijn. Reactie: ze moest het maar op het consultatiebureau of aan haar huisarts vragen. Na lang aandringen zeiden ze uiteindelijk 'ongeveer 10 jaar'. Deze moeder vond het na deze mededeling volkomen zinloos om haar dochtertje in te enten, want op de leeftijd van tien jaar zal ze dus niet meer 'beschermd' zijn. Zij was er voordien heilig van overtuigd dat vaccins levenslang zou werken en concludeerde dat zij dus zelf blijkbaar jarenlang 'onbeschermd' de wereld rondgereisd had...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het einde van een tijdperk

De vaccinmythe loopt op zijn laatste benen. We zijn er met zijn allen mooi ingestonken. Vaccins beschermen niet of nauwelijks, en blijken vaker ziek te maken dan uit 'officiële cijfers' blijkt. Wanneer is een cijfer officieel? Wie bepaalt wanneer er wel of niet een causaal verband bestaat tussen vaccinatie en ernstige bijwerking? Op welke medisch wetenschappelijke kennis deze beoordeling over causaliteit gebaseerd is, is niet te achterhalen. Wel blijkt dat men vaak geen verklaring kan vinden voor bijvoorbeeld dood na vaccinatie. Men snapt het niet. [1] Het moet dan toeval zijn zo is de verklaring. Dat is slechte wetenschap als je weet dat er in zeer veel gevallen juist een passende medisch wetenschappelijke verklaring is die men negeert. [2] De deskundigen die er over beslissen is genoeg gewezen op deze bestaande medische verklaringen.

Maar de standaardreactie via de media is; 'indianen verhalen' De werking en bijwerking van vaccinadjuvants -beschreven in de vrij beschikbare medische literatuur- die een causaal verband aannemelijk maken en verklaren worden derhalve aantoonbaar genegeerd.

Vervelend die alsmaar groeiende hoeveelheid medische wetenschappelijke onderzoeken die compleet in tegenspraak zijn met het heersende ideaal beeld van vaccins die alleen milde bijwerkingen geven. Deze onderzoeken moet het RIVM en de gezondheidsraad ook weer gaan negeren. Wat blijkt namelijk uit onderzoek? Gevaccineerden verspreiden vaccin-virus.


Referenties naar de onderzoeken in de videobeschrijving op youtube : http://www.youtube.com/watch?v=VKSeiAs_A4w

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begrotelijke gezondheid

Tot 2003 lag de controle op voedselveiligheid en voedselkwaliteit bij het ministerie van Volksgezondheid. De primaire verantwoordelijkheid voor de huidige NVWA is in 2003 overgedragen aan het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (nu ministerie van Economische Zaken). Marianne Thieme: “De focus van de NVWA op voedselveiligheid en volksgezondheid is door de onderbrenging bij het ministerie van Economische Zaken, bezuinigingen, fusies, privatiseringen en reorganisaties uitgebeend, verdund en kapot bezuinigd."

Daarnaast bestaan er te veel twijfels over in hoeverre het ministerie van Economische Zaken te allen tijde volksgezondheid en dierenwelzijn laat prevaleren boven economische belangen. De NVWA dient op afstand te worden geplaatst van de betrokken economische belangen door de primaire verantwoordelijkheid voor de NVWA neer te leggen bij het ministerie van Volksgezondheid.”

https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7801/nvwa-weer-onder-het-ministerie-van-volksgezondheid
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kruis erover

Op woensdag 27 november zal de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) 100 kruisjes op het Binnenwegplein in Rotterdam plaatsen. ADC vraagt met deze bijzondere actie aandacht voor het leed van de in gevangenschap gehouden apen in het proefdierlaboratorium van het Erasmus MC.

'We willen stilstaan bij het leed dat het Erasmus MC de apen aandoet uit naam van de wetenschap. De aapjes worden in een afgesloten ruimte gestopt en vervolgens geïnfecteerd met virussen. Na afloop van het experiment worden zij afgemaakt. De aapjes hadden al een rot leven achter de rug: 'ze zijn afkomstig uit enorme Chinese apenfokkerijen en in kratten naar Nederland vervoerd,' aldus ADC- campagneleider Robert Molenaar.

Molenaar: 'We hebben al meer dan 50.000 handtekeningen opgehaald en zullen deze binnenkort overhandigen aan het Erasmus MC met het verzoek om te stoppen met apentesten. 'ADC staat voor innovatieve, dierproefvrije technieken. Het afschuiven van onze menselijke problemen op dieren is niet van deze tijd en de meerderheid van de bevolking staat achter onze eis.'

http://www.stopdierproeven.org/adc/actie-kalender/evenement/286-100-kruisjes-voor-overleden-laboratoriumapen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J & J

November 2013: Janssen Pharma, onderdeel van multinational Johnson & Johnson, betaalt 2 miljard dollar aan Amerikaanse overheid voor onrechtmatige verkoopspraktijken van geneesmiddelen, met name het middel Risperdal.

April 2012: Janssen Pharmaceutica Inc., de Amerikaanse dochter van Janssen Pharmaceutica (Beerse) kreeg een boete van liefst 1,1 miljard dollar opgelegd van de rechter in de staat Arkansas. Janssen zou misleidende informatie verspreid hebben over zijn antischizofreniegeneesmiddel Risperdal. Het bedrijf panikeert echter niet. Janssen Pharma kreeg eerder al boetes van 258 en 327 miljoen dollar opgelegd door de staten Louisiana en South Carolina. In een aantal andere staten van de Verenigde Staten lopen identieke processen tegen het bedrijf. Daar dreigen eveneens miljoenenboetes.

April 2011: Janssen Pharmaceutica zou Iraakse ambtenaren smeergeld uitbetaald hebben. Boete 70 miljoen dollar.

Jansen & Janssens liggen er intussen niet wakker van. Ook voor deze farmagigant zijn dit niet meer dan peanuts...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rookgordijn


De medische vakbladen British Medical Journal, Heart en Thorax publiceren geen onderzoek meer waarvoor de tabaksindustrie heeft betaald.

Op de website van BMJ licht hoofdredacteur Fiona Godlee de beslissing toe. Volgens haar zaait dergelijke studies onnodig twijfel, wat de wetenschap niet vooruit helpt. En soms is de invloed van een betalende tabaksfabrikant zo subtiel is dat het niet meteen opvalt. Daarom heeft het blad beslist om alle onderzoeken die (ook gedeeltelijk) door een tabaksfabrikant zijn betaald te weren.

Dezelfde redenering zou je kunnen maken voor studies die door de farmaceutische industrie zijn betaald, maar dat doet BMJ niet. Volgens oud-medewerker Richard Smith is het blad daarvoor zelf te afhankelijk van inkomsten uit de farmaceutische industrie.

http://eoswetenschap.eu/artikel/medische-vakbladen-weigeren-studies-met-tabaksponsors 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vergrijzing van de jeugd


Als wijze raad gaf Hans Moolenburgh sr tijdens zijn recente lezing het publiek mee om de krachten te bundelen en de politiek onder druk te zetten. Want: “Een goed idee gekoesterd door een idealist is sterker dan een atoombom.“

Wat hij alom ziet, is een vergrijzing van de jeugd. De buitenkant is hetzelfde maar van binnen doen zich processen voor die voorheen alleen bij senioren optraden. Objectieve metingen laten zien dat het weefsel van jonge mensen versneld veroudert.

Tien tips van Moolenburgh
1. Vermijd het drinken van leidingwater; er zitten resten in van de anticonceptiepil.
2. Eet geen roofvissen (tonijn, heilbot) want daarin hopen zich de resten op van de plastic soep uit de wereldzeeën.
3. Eet waar mogelijk uit natuurvoedingswinkels.
4. Drink anderhalve liter mineraalwater per dag.
5. Volg regelmatig ontgiftingskuren.
6. Vermijd langdurige gesprekken met een mobieltje vanwege stralingsgevaar.
7. ´Ontscherm´ kinderen tot 12 jaar omdat bewezen is dat ze digitale dementie kunnen oplopen.
8. Laat kinderen vooral bewegen.
9. Ent niet in tegen griep maar ziek gewoon uit.
10. Bereid geen voedsel in de magnetron want vetten veranderen in transvetten en alle enzymen gaan kapot.

http://www.mmv.nl/nieuws/moolenburgh-ziet-kinderen-steeds-zieker-worden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piepende kiekens

In Nederland gaan jaarlijks naar schatting 5 miljoen van de 500 miljoen eendagskuikens dood omdat broederijen de kuikens dagenlang zonder voer en water laten zitten nadat ze uit het ei zijn gekomen.

Minister Kamp is door de rechter op de vingers getikt. De minister heeft ten onrechte een half jaar lang geen besluit genomen op het verzoek van Wakker Dier om het verhongeren van kuikens in kuikenbroederijen te stoppen. Pas nadat Wakker Dier beroep aantekende nam de minister een besluit. Hij besloot om niet in te grijpen. Hij wil pas ingrijpen als kuikens langer dan 72 uur zonder water en voer zitten. De minister gaf Wakker Dier geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Ook dit is in strijd met de wet. Hij moet nu een maximale dwangsom betalen aan Wakker Dier. Wakker Dier gaat nu alsnog bezwaar maken en bij onbevredigend antwoord in beroep.

Lees verder : http://www.wakkerdier.nl/wakker-dier-persberichten/minister-kamp-veroordeeld-bij-kuikenprocedure


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (8)

Achtste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Pruisische Roulette : In 1853 begon het parlement wetten goed te keuren die de ongeteste vaccins verplicht stelden in het gehele Britse Rijk. Andere Europese landen volgden snel.

Dr. Hadwen laat een zeldzaam kijkje zien in de medische wetenschap van een eeuw geleden, een kijkje dat niet is aangepast... Hij verteldt over een ongelooflijk verhaal in Pruisen, het land met de meest gegeven vaccinaties in de 19e eeuw, en het land met de best bewaarde gegevens. Hadwen had toegang tot de medische gegevens, voordat de media deze kon censureren.

En dit is het resultaat : In Pruisen was het pokkenvaccin bij wet verplicht sinds 1834. Hierdoor werd iedere baby gevaccineerd en dit werd herhaald als ze naar school gingen. Na het eindexamen nog een herhaling en de laatste wanneer ze het leger ingingen. 'Een ieder die het vaccin weigerde, werd gedwongen om het vaccin te ontvangen en wel zo dat de ontvanger op tien plaatsen tegelijk in elke arm werd geïnjecteerd'.

Wat is er gebeurd in de 35 jaar na invoering van de vaccinatiewet? Een pokkenepidemie met 1 miljoen zieken, waarvan er 124.978 overleden; na 35 jaar verplicht vaccineren!

Een enkelvoudig vaccin gegeven aan een drie kilo zware baby, is hetzelfde als een dertigvoudig vaccin gegeven aan een tachtig kilo zware volwassene (Dr. Boyd Haley)

Wordt vervolgd....

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Tegen de stroom
op zwemmen is moeilijk,
maar het is de enige manier
om de bron te bereiken.
(Anoniem)


Microwave (oups!) in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=c2ivYqToCLQ
Gezond nieuws in de kijker :
http://issuu.com/purefoodforchildren/docs/pure_child_nov-dec_2013
Zorg in de kijker
: http://trikolon.org/
Website in de kijker :
http://www.dianavanbeaumont.nl/
Symposium in de kijker
: http://www.frontiersymposium.nl/
Hans Moolenburgh 20/11 in de kijker
: http://www.gezondverstandavonden.nl/pagina26.html


Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.


Geen opmerkingen: