19 nov. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 95


In de kijker :

* The Queen
* Prikkeltjes
* Pootje gelicht?
* Keuzevrijheid
* Manipulatieve techniek
* Malaria te genezen
* Biofotonen uitgelegd
* De strijd om het zaad
* Kracht van herhaling
* Vaccinsoap (9)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Queen

Freddy Mercury, 22 jaar geleden alweer ( 24 november 1991), maar nog o zo aanwezig.

"Ik word bemind door duizenden, maar ik voel me de eenzaamste man ter wereld."
"Ik ben zo machtig op het podium dat het lijkt alsof ik een monster heb gecreëerd. Wanneer ik optreed ben ik buiten mezelf, maar binnenin ben ik een heel andere man."
"Ik wist dat we groot zouden worden, en dat werden we."
"Ik ben een heel emotioneel persoon, iemand van grote extremen, en dat is vaak niet goed voor mezelf en anderen."
"Ik heb mezelf nooit gezien als een leider. Als belangrijkste persoon, misschien."
"Laat ze met rust, als ze het maar niet kunnen snappen."
"Ik ben niet bang om m'n mening te zeggen, of om te zeggen wat ik wil doen, of om de dingen te doen die ik wil doen, dus eh, ik denk dat op het einde enkel hetgene wat natuurlijk en rein is overwint."
"Jij bent de laatste persoon tegen wie ik praat, dus jij krijgt misschien wel het beste interview... Zo, je hebt het op tape. Gebruik het."

Love of my life (Rock Montreal 1981) : http://www.youtube.com/watch?v=vNsEEvRMtGI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kinkhoest in opmars : In 2012 was er een ongekende piek van kinkhoest – in België waren er dubbel tot driedubbel zoveel gevallen als in voorgaande jaren. De stijgende trend is al een hele tijd aan de gang, ook in andere landen. De immuniteit ebt weg, zeggen specialisten, en er is een nieuw vaccin nodig. Pasklare antwoorden zijn er niet. Aan nieuwe vaccins wordt vooralsnog niet gewerkt. Extra inentingen zijn een optie, maar het is nog maar de vraag of die een verschil kunnen maken. Alleen al het probleem ter sprake brengen is als op eierschalen lopen; nog nooit is er zoveel scepsis geweest tegenover vaccinatie als vandaag, en niemand wil een van de hoekstenen van de volksgezondheidszorg aan gruzelementen slaan
: http://eoswetenschap.eu/artikel/kinkhoest-komt-terug

*
Mega vaccinfraude onthuld: mazelen- en bofvaccins worden ontworpen om te  falen..! Merck vervalste regelrecht de efficiency-resultaten, aldus voormalige werknemers. En deed dat door vaccin-testresultaten te fabriceren, die een 95% efficiency-graad aantoonden. En hoe deed Merck dit? Door simpelweg, in de officiële vaccintests dierenbloed toe te voegen aan het menselijke testbloed, waarin het vaccin was gespoten, teneinde de aanwezigheidsgraad van immuunsysteem-antilichamen te verhogen. En natuurlijk.. Merck ontkent alles, elke claim, ook van de beide klokkenluiders, de beide doktoren, die weten waar ze over spreken. Terwijl de historie, zelfs de meest recente historie, aantoont dat ALLE grote farmaceutische bedrijven betrokken zijn, routinematig, bij wijdverspreid crimineel gedrag, zoals, omkoping, samenzwering, fraude, etc., ontkent Merck alles. Het ontkent smeergeld te hebben betaald, kinderen niet voor medische experimenten te hebben ingezet, noch via het zogenaamde ‘ghostwriting’ wetenschappelijke studies te hebben gefaked : http://www.wanttoknow.nl/nieuws/merck-vervalste-bof-en-mazelenvaccins/.
Noot : het BMR (bof-mazelen-rode hond) vaccin wordt door Merck geproduceerd...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pootje gelicht?

Het aantal gevallen van kanker bij honden en katten is de afgelopen jaren fors gestegen. In de periode 2007 tot en met 2012 verdubbelde het aantal kankergevallen bij deze huisdieren. Doordat kanker op veel verschillende plekken kan zitten en de ziekteverschijnselen zich op vele verschillende manieren uiten, is het daarom zaak je dier regelmatig goed te onderzoeken’’, zegt aldus chirurg Jolle Kirpensteijn van de UKG:
http://www.bkhd.nl/news/103/54/Toename-kanker-bij-honden-en-katten

Dierenartsen vaccineren katten in de staart of een poot, zodat ze het lichaamsdeel kunnen amputeren wanneer kanker optreedt.  81,1% van de honden met een tumor of groeistoornis op de plaats van inenting ontwikkelde deze aandoening binnen drie maanden na de vaccinatie :
http://labradornet.com/FokkersGazet/driscoll.html

Is het dan zo vergezocht om ook een mogelijk verband te leggen met eventuele vaccinatieschade bij de mens? 'Vooral door de vergrijzing stijgt het aantal nieuwe gevallen van kanker (de incidentie) met 40 procent naar 123.000 per jaar in 2020 (in 2007 nog: 87.000). Het aantal mensen dat kanker heeft of had stijgt tot 2020 van 420.000 naar 660.000.  Deze resultaten komen uit het rapport ‘Kanker in Nederland tot 2020’ van de Signaleringscommissie Kanker (KWF Kankerbestrijding)':
http://www.preventweb.nl/nieuws/13-algemeen/165-kwf-toename-van-kanker-met-40-procent.html

Professoren en universiteiten over vaccineren: http://www.diamondfauna.nl/index.php/vaccinatie-info-van-professoren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keuzevrijheid

Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist, antroposofische geneeskunde etc. Misschien bent u een van die 2 miljoen mensen. Als het aan de overheid ligt, wordt uw keuze hierin steeds meer aan banden gelegd, tot u straks mogelijk niets meer te kiezen hebt. Daarom het initiatief Keuzevrijheid.nl.

Schattingen wijzen erop dat 85 procent van de totale Nederlandse bevolking sympathie heeft voor de complementaire gezondheidszorg. Omdat de daar aangeboden behandelmethoden hen hebben geholpen. Maar de overheid wil daar niet van weten en voert een inperkend beleid.

In onze strijd voor een vrije keuze hebben we jouw steun ontzettend hard nodig. Hoe meer mensen aangeven dat het gevoerde beleid onacceptabel is, des te groter de druk voor politici en bestuurders.


Wie geneest heeft gelijk (Rob Greuten, Heelbewust.com)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipulatieve techniek

Zes Belgische universiteiten verzetten zich tegen de plannen van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) om osteopathie te erkennen als medisch beroep. Ze hebben de minister een brief gestuurd en krijgen ook de steun van artsenverenigingen.

Osteopathie is een manuele behandeling die zich richt op de spieren, organen en het skelet. De universiteiten en artsen zeggen dat de therapie wetenschappelijk niet onderbouwd is. Ze wijzen erop dat ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de Raad van State zich kanten tegen de erkenning van osteopathie.
"Eigenlijk werken wij momenteel op basis van een voldoende bewijs, namelijk dat een therapie in vergelijking met een andere therapie een verschil maakt, meer genezing geeft, en dat is voor de osteopathie op dit moment onvoldoende bewezen", zegt professor Paul van Royen van de Universiteit Antwerpen.

Er zijn in ons land 1.600 osteopaten aan de slag. Om erkend te worden zouden ze voor Onkelinx een basisopleiding moeten gevolgd hebben, erkend door een beroepsvereniging.
En ze moeten per jaar minstens 500 patiëntencontacten kunnen aantonen.http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/131109_osteopathie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malaria te genezen

In Oeganda, zijn (alweer!) 200 weeskinderen met MMS tegen malaria behandeld én genezen.

Wat kost het om een dergelijk project uit te voeren?
Schrik niet..
 • Cameraman                              US$       900
 • Laborante                                  US$       300 (incl. microscoop en chemicaliën)
 • Malaria sneltest strips               US$       250
 • Dokter en drie zusters               US$      100
 • Kopiëren documenten               US$        70
 • Onderkomen en voeding           US$        80
 • Transport                                    US$      100
 • Stoelen + tent + huur ruimte      US$      100
 • Stroomaggregaat                       US$        30
 • MMS                                          US$        20
 • Totaal:                                       US$    2000

Als men geen onderzoek en documentatie maakt, zijn de kosten nog veel minder en kan men de mensen voor minder dan € 1,- met MMS behandelen..!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biofotonen uitgelegd

Biofotonentherapie is een holistische natuurgeneeskundige behandelmethode, gestoeld op natuurkundige en biologische wetenschap. Het betreft geen symptoombestrijding, oorzaken worden gevonden en weggenomen of in staat gesteld weggenomen te worden. Je kan daardoor spreken van het geholpen zelfgenezend vermogen van het menselijk of dierlijk lichaam.

De feitelijke technologische behandeling bestaat uit het ontvangen van corrigerende lichtimpulsen via het vasthouden van twee glazen staven en soms ook via een glazen plaat waarop een blote voet rust. De corrigerende lichtimpulsen zijn 180 graden tegengesteld aan de verstoorde lichtimpulsen waardoor deze worden opgeheven en de oorspronkelijk natuurlijke frequenties worden aangeboden en verankert. Hierdoor worden blokkades opgeheven en wordt het immuunsysteem weer in staat gesteld optimaal te functioneren. Het lichaam kan zichzelf weer gaan genezen. Tenslotte wordt na het ontvangen van de corrigerende lichtimpulsen weer gemeten aan de acupunctuurpunten om te controleren of en in welke mate de eerder vastgestelde verstoringen zijn opgeheven, balansen weer zijn hersteld. Iedere volgende behandeling vertrekt weer vanuit de diagnose, een volgende laag wordt aangepakt, een reeds behandelde laag wordt wellicht nog eens behandeld, ter verankering.

Biofotonentherapie draait om een holistische benadering van de cliënt. De samenhang tussen klachten en het functioneren van het energetisch lichaam is cruciaal. Met de behandeling is veel te bereiken en te herstellen, op relatief korte termijn. In combinatie met een zich ontwikkelend bewustzijn zullen de mogelijkheden voor serieuze en blijvende gezondheidswinst welhaast onbeperkt zijn.
http://www.heelbewust.com/de-kracht-van-biofotonen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De strijd om het zaad

Diep verstopt in een massieve berg op het onherbergzame Spitsbergen bevindt zich de belangrijkste kluis ter wereld: de Global Seed Vault. Het is er 20 graden onder nul, bestand tegen aardbevingen, overstromingen, raketaanvallen en nucleaire rampen. Het is de Ark van Noach van onze voedselproductie met de grootste diversiteit aan zaden van de hele wereld, een back-up van zoveel mogelijk gewassen en de gereedschapskist voor zaadveredelaars. Dit is van levensbelang, want in 2050 zijn er 9 miljard monden te voeden. Maar het succes van de kluis toont ook haar keerzijde. Met de toenemende strategische betekenis van zaad is de fundamentele discussie op gang gekomen over de vraag: van wie is het zaad eigenlijk?

Niet meer alle landen willen hun zaadcollecties afstaan aan de kluis. Opkomende economieën zien hun zadenbezit als een green gold mine waar voor betaald moet gaan worden. En de grote zaadbedrijven patenteren hun nieuwste zaden. Als zaad niet meer vrij te gebruiken is zal de diversiteit afnemen en dat maakt de vrije beschikbaarheid van alle zaden van levensbelang.

De ‘Doomsday Vault’, zoals de kluis tegenwoordig wordt genoemd, en haar wereldwijde missie, is het levenswerk van de bevlogen Amerikaanse professor Cary Fowler. In februari 2013, voor het vijfjarig bestaan van de kluis, kwam hij met een internationale beheerscommissie bijeen op Spitsbergen om de huidige patstelling te bespreken. Tegenlicht krijgt inzicht in het wereldwijde politieke en strategische spel dat gespeeld wordt om ons dagelijks eten.
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-strijd-om-het-zaad.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kracht van herhaling

Statines (cholesterolremmers, cholesterol verlagende medicijnen) worden zwaar gepromoot, gebruikt door miljoenen mensen en zijn één van de meest voorgeschreven medicijnen. Medische autoriteiten claimen dat statines het risico op hartziekten en beroertes verkleinen omdat ze 'slechte' LDL cholesterol verlagen. Maar dit wordt weerlegd door onafhankelijke onderzoeken en statistieken.

De hypothese is dat 'slechte' LDL cholesterol de aderen dichtslibt, wat hartaanvallen en beroertes veroorzaakt. Echter uit medische onderzoeken blijkt:
1. Mensen met hoge cholesterol leven meestal langer.
2. Mensen met hartziekten hebben meestal lage cholesterol.
3. Cholesterol-verlaging leidt niet tot minder hartziekten.
4. Statines verhogen(!) het risico op hartziekten en beroertes.

De omzet van de statine-industrie bedraagt meer dan 29 miljard dollar per jaar!

Statines kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken waaronder chronische vermoeiheid, spierpijn, spierverslapping, nierfalen, leverschade, diabetes, geboorteafwijkingen, hartfalen en kanker. Statines veroorzaken kanker omdat statines het lichaam verzuren en tumoren alleen kunnen groeien in een zuur lichaam.

Ondertitelde video 'De gevaren van Statines' (met dank aan Health Ranger7) :
http://www.youtube.com/watch?v=taduCV5DoOc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (9)

Negende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Sinds Jenner en Pasteur is de verkoop van vaccins de echte bulk voor de farmaceutische kartels. Sinds het absurde artikel van Offit waarin verkondigd wordt dat baby's 10.000 vaccins tegelijkertijd kunnen verdragen, zijn er nog tientallen vaccins in ontwikkeling.

De focus is: GOEDKEURING.

Hier zijn er nog een paar vaccins in de 'warming-up':
* Cytomegalovirus
* Chlamydia
* Tabaksverslaving
* Hepatitis C
* Obesitas
* AIDS
* Herpes simplex II
* Gonorroe
* Pneumonie
* Astma
* Dengue
* RSV virus

Vaccins tegen malaria, TB, Alzheimer, allergieën, hooikoorts, diabetes, tonsillitis zijn in ontwikkeling. Deze vaccinaties zijn geen theorie. Honderden miljoenen zijn al uitgegeven aan hun 'ontwikkeling'. We zullen ze snel tegenkomen.

Edward Jenner zou zich verlekkeren in zijn graf.

Wordt vervolgd....

Bron
: © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Wie de massa volgt, komt niet verder dan de massa.Wie zijn eigen weg volgt, komt op plaatsen
waar nog nooit iemand is geweest.
Albert Einstein

Weekendagenda in de kijker : http://www.weekendagenda.com/
15.000 Letten in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=Igwn28o2T80

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: