26 nov. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 96

In de kijker :
 
* Shaffy chantant
* Prikkeltjes
* Dikke onvoldoende
* Ja natuurlijk
* The Good Family
* Onder de pet
* Proefdiertjes
* Gevangen in onwetendheid
* Boe-man
* Vaccinsoap (10)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Shaffy chantant

Ik ben misschien te laat geboren
Of in een land met ander licht
Ik voel me altijd wat verloren
Al toont de spiegel mijn gezicht
Ik ken de kroegen, kathedralen
van Amsterdam tot aan Maastricht
Toch zal ik elke dag verdwalen
Dat houdt de zaak in evenwicht
Laat me, laat me
Laat me m’n eigen gang maar gaan
Laat me, laat me
Ik heb het altijd zo gedaan.
 

(Ramses † 1 december 2009)
http://www.youtube.com/watch?v=Ih5i8lEpaH0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* HPV-vaccin kan MS veroorzaken: Een 18-jarig Franse jonge vrouw heeft klacht neergelegd tegen het farmaceutische bedrijf Sanofi Pasteur en het Franse ministerie van Volksgezondheid. De klacht betreft bijwerkingen die zouden zijn veroorzaakt door het vaccin Gardasil (baarmoederhalskanker). In België wordt ook met Gardasil gevaccineerd (in Nederland met Cervarix). Toen ze vijftien was kreeg zij twee keer een injectie met Gardasil (Merck (MSD), in Europa verdeeld door ­Sanofi). Binnen een paar maanden werd het meisje met multiple sclerose in het ziekenhuis opgenomen. Bron : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131124_00854765.
Inmiddels hebben zich 3 andere meisjes hierbij aangesloten, die met hun advocaat de komende 14 dagen eveneens een juridische procedure tegen Sanofi zullen opstarten. Binnenkort zullen nog 20 klachten volgen. De franstalige groepering Initiative Citoyenne vatte dit bericht als volgt samen (en dit geldt natuurlijk ook voor het Cervarix-vaccin met gelijkluidende bijwerkingen):
'Gardasil: wanneer àlle vaccinatieslachtoffers massaal klacht zouden neerleggen, dan kan Sanofi definitief zijn deuren sluiten': http://www.initiativecitoyenne.be/article-gardasil-si-toutes-les-victimes-portent-plainte-sanofi-peut-fermer-definitivement-ses-portes-121278798.html 
 
* Formaldehyde: Tandartsen mogen formaldehyde als vulmateriaal niet meer gebruiken. Een berichtje uit de FB groep natuurlijk opvoeden : "Vandaag moest ik een verplichte bijscholing volgen. Deze keer sprak een tandarts. Hij zei onder meer: "formaldehyde als tijdelijk vulmateriaal bij een wortelkanaalbehandeling mogen wij als tandartsen niet meer gebruiken. Het is verboden want het is carcinogeen oftewel kankerverwekkend". In mijn praktijk voor Kindigo® therapie vind ik vrijwel altijd (vooral bij kinderen) een belasting met formaldehyde. En waar zit dat in? In de vaccinaties. Een baby krijgt op zeer jonge leeftijd, namelijk bij 2, 3 en 4 maanden oud vier verschillende vaccinaties toegediend, die per keer 7(!) ziekten moeten voorkomen (bij 11 en 14 maanden volgen nog meer vaccinaties). In deze vaccinaties zitten dus (ook) kankerverwekkende stoffen! Tandarts niet, farmacie wel... snappen jullie het nog?" www.kinderenbewustopvoeden.nl

*
Tekort griepvaccins : Door een tekort aan griepvaccins in België moeten sommige apothekers de spuitjes in het buitenland bestellen. Dat maakt de spuitjes duurder, want vaccins uit het buitenland worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Maar er is een oplossing in de maak: binnenkort verwachten ze 20.000 extra vaccins uit Duitsland, en die worden wèl terugbetaald: http://nieuws.vtm.be/binnenland/69052-tekort-griepvaccins-binnenkort-opgelost
Viroloog Prof. Marc Van Ranst
had eind september de senioren nog opgeroepen niet meteen een vaccin te halen. ‘Wacht tot half november, dan ben je beter beveiligd’, klonk het. In dit verband interessant om ook nog even Ab Osterhaus te citeren in zijn oproep aan 5 miljoen Nederlanders (26 oktober 2012 in het AD) : 'Haal altijd de griepprik, ook al weet je niet of het werkt'... En Roel Coutinho (RIVM) vorig jaar : "Ook al is het onduidelijk hoe effectief de jaarlijkse griepprik is, het intenten moet voorlopig gewoon doorgaan". Coutinho gaf toe dat de huidige vaccins 'matig' zijn. Nieuw onderzoek vindt hij niet ethisch en praktisch niet haalbaar. http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2012/6/Gewoon-blijven-geven-die-griepprik-NURS007982W/?cmpid=NLC

------------------------------------------------------------------------------------------
Dikke onvoldoende

De discussie over wetgeving rond kindermarketing voor ongezonde producten sleept al jaren voort. Ondertussen blijft het aantal kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas stijgen. Zowel de voedselindustrie als de overheid doen volstrekt onvoldoende om de gezondheid van de jeugd te beschermen. Voedselfabrikanten ondermijnen de invloed van ouders op de gezondheid van hun kinderen stelselmatig via marketingstrategieën en misleidende gezondheidsclaims.

Zelfregulering heeft ook in andere Europese landen weinig opgeleverd. In Nederland is de junkfoodmarketing, ondanks de regels die de voedselindustrie zelf mocht opstellen, tussen 2005 en 2011 met maar liefst 38 procent gestegen. Uit het foodwatch-rapport 'Kindermarketing: ongereguleerd en onverantwoord' blijkt dat 85 procent van het onderzochte kinderaanbod te zoet, te zout of te vet is. De industrie neemt haar verantwoordelijkheid voor een gezond voedselaanbod echter niet, maar zet vergelijkbare tactieken in als de tabaksindustrie in de jaren '70 om te voorkomen dat de overheid dwingende maatregelen neemt tegen deze kindermarketing.

De consequenties van het huidige ongezonde aanbod in combinatie met de ingezette marketingtechnieken raken ons allemaal, via de stijgende gezondheidskosten door hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Maar de grootste slachtoffers zijn de kwetsbaarste mensen in deze samenleving: onze kinderen. Zij hebben recht op gezonde voeding en bescherming tegen schadelijke marketingstrategieën.

Bron : https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/burgerinitiatief/index_nl.html

------------------------------------------------------------------------------
Ja natuurlijk

In het nieuwe wetsontwerp voor de uitoefening van de homeopathie dat nu bij de Raad van State ligt, mogen enkel mensen met een medische titel nog het beroep van homeopaat uitoefenen, en dan nog enkel voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens het Evidence Based Medicine (d.i. geen enkele omdat de onderzoeksmethode van het EBM niet geschikt is voor holistische geneeswijzen). De opleiding van toekomstige erkende homeopaten moet bovendien aan een erkende universiteit of hogeschool gebeuren, maar deze weigeren om een opleiding in te richten.

Dit zal de vrijheid van de patiënt om zelf zijn therapeut en therapie te kiezen beknotten. Bovendien zullen huidige bekwame homeopaten met ervaring en een goede opleiding uitgesloten worden van wettelijke uitoefening van hun beroep en komt de opleiding van toekomstige homeopaten in het gedrang. De medische homeopathen die mogen blijven werken worden bij wet verplicht zich aan het EBM-dogma te houden, wat hun wettelijke draagvlak volledig ondermijnt.

Daarom vragen wij aan de bevoegde minister om het ontwerp aan te passen. Ik wil als patiënt de vrijheid en het recht behouden om:
- zelf te kiezen voor welke indicaties ik me homeopathisch wil laten behandelen
- de homeopaat, waar ik tevreden in behandeling ben, te kunnen blijven consulteren
- ook in de toekomst te kunnen kiezen voor een behandeling van een goed geschoolde homeopaat.

https://secure.avaaz.org/en/petition/Red_de_homeopathie/?pv=2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Good Family


De wereld verandert razendsnel. Nog nooit was de impact van de mensheid op de aarde zo bepalend voor haar welzijn als nu. En nog nooit was de kwaliteit van onze keuzes zo belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Oude systemen en structuren lijken niet meer te werken en maken plaats voor iets nieuws.

Steeds meer mensen zijn bewust bezig met deze transitie. En jonge gezinnen spelen daarbij een essentiële rol. Omdat ze als consumenten een grote stem hebben met hun portemonnee, en als ouders de toekomstige generatie opvoeden met nieuwe normen, waarden en ideeën.

Opgericht door en voor jonge gezinnen die geloven dat goede intenties en positieve energie het verschil maken. Good Families delen hun ideeën, vertellen hun verhalen en bundelen hun krachten. Ze maken deel uit van een beweging van gelijkgestemden die graag duurzamer wil leven. Die nog niet precies weet hoe, maar dat ontdekt door elkaar te helpen en te inspireren, zodat de transitie in een versnelling komt, en een duurzamere wereld dichterbij.

Good Families nemen ons mee op reis naar de wereld van morgen. Hoe deze wereld er precies uit zal zien, daar zullen we de komende jaren zelf en mét elkaar achter komen. De absolute waarheid bestaat niet en de tijd dat één instantie of persoon de antwoorden geeft is voorbij. We hebben zelf de verantwoordelijkheid én de kans om te bepalen wat good is.

Allemaal op onze eigen manier. Gewoon, met elkaar, thuis aan de keukentafel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onder de pet

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het verzoek van Milieudefensie om openheid te geven over de totstandkoming van het omstreden schaliegasrapport van Witteveen+Bos afgewezen. Terwijl het ministerie in oktober aan Milieudefensie beloofde inzage te geven in correspondentie tussen het ministerie en het onderzoeksbureau, werd dat besluit vorige week opeens teruggedraaid. Milieudefensie diende in september een verzoek om inzage in in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en gaat nu in beroep.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Minister Kamp blijft geheimzinnig doen over de totstandkoming van het rapport op basis waarvan hij besloten heeft door te gaan met schaliegasboringen. Onze vermoedens -en die van vele andere tegenstanders van schaliegasboringen-  dat er iets niet in de haak is, worden hierdoor alleen maar sterker. Kamp wil door met schaliegas, ten koste van mens en milieu, en schuwt blijkbaar geen enkele methode om informatie verborgen te houden.”

Milieudefensie wilde de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Witteveen+Bos, dat dit jaar in opdracht van Kamp onderzoek deed naar de risico's van schaliegaswinning, inzien omdat er vermoedens zijn dat het ministerie van EZ zich heeft bemoeid met de uitkomst van het onderzoek. Op basis van het rapport besloot Kamp in augustus dat de risico's van schaliegas beheersbaar zouden zijn.

Lees verder : https://www.milieudefensie.nl/schaliegas/nieuws/minister-kamp-houdt-informatie-schaliegasrapport-onder-de-pet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proefdiertjes

Proefdier : De Wet op de Dierproeven is van belang voor iedereen die dierproeven verricht (zoals in opdracht van fabrikanten van geneesmiddelen). 
Proefkonijn : De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) regelt onder andere het geven van toestemming rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek. - gebruikt worden om iets uit te proberen waarvan niet bekend is of het werkt.

Persbericht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (19 november 2013) :
 

Nieuwe wet ontzegt kinderen recht op veilige en goede zorg

Indien de Tweede Kamer het huidige wetsvoorstel over medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO) ongewijzigd aanneemt, ontzegt Nederland zieke kinderen het recht op veilige en goede zorg. Zonder wezenlijke verruiming van de regels blijven gevaarlijke situaties bij het toedienen van medicijnen aan kinderen bestaan en kan belangrijk onderzoek naar ernstige ziektes niet plaatsvinden. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), onderzoekers en organisaties van patiënten en ouders van zieke kinderen vandaag in een gezamenlijke brief aan de minister en de Tweede Kamer.

Onderzoek bij kinderen is in Nederland nu alleen bij hoge uitzondering en onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Hierdoor voldoen medicijnen die kinderen krijgen vaak niet aan de eisen van bewezen effectiviteit en veiligheid. Zo is veertig procent van de medicijnen die huisartsen voorschrijven aan kinderen niet geregistreerd en niet goed onderzocht voor gebruik bij kinderen. Hetzelfde geldt voor tachtig procent van de medicijnen die kinderartsen voorschrijven op een couveuseafdeling. Dit leidt tot een verhoogd risico op bijwerkingen of onwerkzaamheid. De Nederlandse kinderartsen, onderzoekers en organisaties van patiënten en ouders vragen de Tweede Kamer daarom dringend meer ruimte te creëren in de wet. ‘Een dergelijke verruiming van de wet is noodzakelijk om kinderen in Nederland te kunnen laten profiteren van de vooruitgang in de geneeskunde, zoals in andere Europese landen,’ aldus de brief.

http://www.nvk.nl/Nieuws/tabid/606/articleType/ArticleView/articleId/895/Persbericht-NVK-ea-over-verruiming-WMO.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevangen in onwetendheid

Doorheen de geschiedenis heeft de mens talrijke methodes uitgeprobeerd om zijn gezondheid te beschermen of te verbeteren:

* geesten oproepen
* toverdrankjes van kruidenvrouwtjes drinken
* bloedzuigers gebruiken
* spinnenwebben in pijnlijke wonden wrijven
* toverspreuken mompelen
* een brouwsel van geneeskrachtige planten drinken
* aderlaten
* grote hoeveelheden bloed afnemen
* met niespoeder de kwade geesten verdrijven

In onze moderne tijd laten mensen hun getergde lichaam zelfs bestralen door een radioactieve kobaltbom. Of ze verwachten dat allesvernietigende chemotherapie voor beterschap zal zorgen. Anderzijds ziet het er naar uit dat mensen niet veel aandacht besteden aan de eeuwig geldende natuurlijke wetmatigheden die aan de basis liggen van hun gezondheid.

Het ziet er naar uit dat de mens de hoop dat hij zelf de situatie te baas zou kunnen, heeft opgegeven en zo in de val van de zogenaamd wetenschappelijke overtuigingen en dogma’s is gelopen. Hij is een heksenjacht begonnen en heeft cholesterol (onschadelijke en zelfs levensbelangrijke stof) veroordeeld tot de dood op de brandstapel. Hij is vetten beginnen vermijden (waarmee hij onbewust ernstige schade veroorzaakt in zijn lichaam). Hij heeft het leven schenkende zout als moordenaar bestempeld. Hij heeft zijn lot in handen gegeven van onnatuurlijke, chemische stoffen die gefabriceerd worden in met prikkeldraad omgeven laboratoria.

Misschien heeft hij nooit geweten welke capaciteiten en gaven hij van de natuur heeft meegekregen, en als hij het ooit al wist, is hij het vergeten. Hij weet nog minder over zichzelf dan de mensen uit de ver vervlogen tijden die wij nu zo graag als onbeschaafd bestempelen.

Opgesloten in de gevangenis van zijn eigen onwetendheid is hij niet meer dan een schim van wat hij eigenlijk zou kunnen zijn.

Lees verder : http://www.drlenkei.nl/dr-lenkei-s-gezondheidscultuur/bij-gebrek-aan-een-gezondheidscultuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boe-man

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is in België een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_administratieve_sanctie

Enkele voorbeelden van compleet belachelijke en absurde definities van overlast die bestraft worden met GAS-boetes zijn bekend :

* In Antwerpen werden zonnebloempitetende jongeren beboet na het uitspugen van enkele pitjes (waarbij 'gelukkig geen slachtoffers vielen')
* Jongeren in Mechelen kregen een GAS-boete voor het eten van een broodje in de portiek van een kerk
* In Antwerpen zijn boetes uitgedeeld voor het gooien met sneeuwballen
* In Hasselt is het verboden om op de leuning van een bankje te zitten.
* Behalve sinterklaas, de kerstman en de paashaas mag niemand zich in Hasselt verkleden.
* In Merchtem is het absoluut verboden om op eender welke manier de belangen van duivenmelkers te dwarsbomen. Kinderen mogen in deze gemeente niet voetballen tijdens activiteiten van duivenmelkers.

Leg dat maar eens uit aan je kinderen...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinsoap (10)

Tiende en tevens laatste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes geplukt uit het boek 'Vaccinatie is geen Immunisatie' geschreven door Tim O'Shea (met de wel-willende toestemming van de uitgever, waarvoor hartelijk dank).

Hoe zien de brengers van ziekte en dood eruit? Monsters en demonen, horror en duisternis? Nauwelijks.

Wel gracieus, welbespraakt en sociaal vaardig. Zij hebben ziekte, degeneratie en dood weten in te pakken en er het etiket van hoop, gezondheid, jeugd en vitaliteit op geplakt. Deze perfect geconstrueerde illusie is ontworpen om ons geld te stelen, onze tijd af te nemen, ons kostbare leven te ontnemen en daarvoor onwerkelijke verwachtingen terug te geven.

Wat wij vergeten zijn is dat wij geen toestemming hoeven te vragen om ons eigen leven te mogen leiden, op de manier die wij kiezen. Wij hebben nog steeds het vermogen zelf onderzoek te doen en beslissingen te nemen, onafhankelijk van de conditionering via de massamedia. Deze uitdaging is uiteindelijk de uiterste grens. Waar het om gaat is dit: de ongestoorde ontwikkeling van het immuunsysteem van een kind.

Gezondheid komt niet van medicijnen, vaccins of een verzekeringsmaatschappij. Een gezonde baby heeft geen hulp van buitenaf nodig, er hoeft niet te worden gerotzooid met het bloed.

'Vaccins worden een hele populatie kinderen opgedrongen, wetende dat zij kinderen hebben gedood of beschadigd, maar toch vol blijven houden dat zij goed zijn voor de hele groep. Dat is moreel gesproken slechte politiek.' (Jim Turner)


Het zij gezegd...

Bron : © Tim O'Shea - Vaccinatie Is Geen Immunisatie - ISBN: 978-94-90352-30-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

'Mensen struikelen niet over bergen,
alleen over molshopen'
(Confucius)


Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.


Geen opmerkingen: