3 dec. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 97


In de kijker :

* John
* Het wapen van de waarheid
* Prikkeltjes
* 'Stille' wateren
* Verbod kindermobieltjes
* Tetanus
* Waarschuwing nepsigaret
* Zoete verhaaltjes
* Sluipend vergif
* Vaccin Vrij ! (1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
John

* Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt
* Toen ik twaalf was, dacht ik dat ik een genie was, maar 't viel niemand op
* Wanneer je boodschappen begint uit te dragen, gaat men je vragen wat de boodschap is
* Praten is een slechte vorm van communicatie, muziek is beter
* Toen ik 5 jaar was, vertelde mijn moeder dat geluk de sleutel van het leven was. Toen ik naar school ging vroegen ze me wat ik later wilde worden. Ik schreef op 'gelukkig'. Ze vertelden me dat ik de opdracht niet goed had begrepen en ik antwoordde dat zij niet begrepen hadden wat LEVEN betekende

*
Zoals altijd staat er een sterke vrouw achter elke idioot
*
Hoe meer ik zie, hoe minder ik weet
*
Er zijn geen problemen, alleen oplossingen
*
Ik denk dat tijd alle wonden heelt
*
Let it be...

(John Lennon †
8 december 1980)
Woman : http://www.youtube.com/watch?v=K9yBG6oyPP4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Het wapen van de waarheid
 

Fernand Haesbrouck : "In mijn strijd beschik ik maar over een (1) wapen en dat is het wapen van de waarheid. Er was de inzet gedurende die jaren, het idealisme, maar vooral de verworven kennis, waar ik fier en gelukkig om ben. Die motiverende schittering werpt evenwel een schaduw en die schaduw kan ik niet meer laten groeien. Het ontmaskeren van ‘medische’ charlatans kostte mij een fortuin. Met die wapenongelijkheid kan het niet verder. Wel blijft het mijn bedoeling om kritische bedenkingen te ventileren, maar die zullen uiteindelijk als boekjes verschijnen, waarvan ik het volgende nu al aankondig. Mijn gezin en mijn gezondheid krijgen voortaan voorrang."

We leven in een prestatiemaatschappij waarin kinderen geen speelse, ongeremde zuivere kinderen meer mogen zijn, maar gedwongen worden te presteren teneinde resultaten te boeken zodat de gestelde verwachtingen kunnen ingelost worden. En de farmaceutische industrie heeft daar handig op ingespeeld met de hulp van artsen, opvoeders en het zaaien van angst bij de ouders.

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen. Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als “onbekend” uit te roepen. Wie dit mechanisme toch bekend maakt, en stelt dat psychotica het zenuwstelsel verwoesten, is daardoor niet wetenschappelijk bezig!

I (we) have a dream...
* Dat het dubbeltje/frankske/eurootje nu eindelijk eens mag vallen bij degenen voor wie de boodschap bedoeld is (liever vandaag dan morgen)!
* Dat de jarenlange tomeloze en onvermoeibare inzet van Fernand niet voor niets mag zijn geweest.
* Dat anderen nu het stokje van hem over zullen nemen om met luide en verontwaardigde stem deze misstanden via alle beschikbare kanalen en netwerken aan te kaarten, want elk Ritalin-kind is er één teveel.

1000x dank en met een diepe buiging, Fernand!

Boeken van zijn hand:
- Medische Megablunder-Dokters als dealers
- De fraude met serotinine en dopamine
- Requiem der veronderstelde ziekten
- In gespannen afwachting van zijn volgend 'weten-scheppend' oeuvre!

Zonder woorden... ADHD vrij : http://www.youtube.com/watch?v=cpmIEwPIJEo
Another brick in the Wall : http://www.youtube.com/watch?v=xpxd3pZAVHI
Website ADHD fraude : http://www.adhdfraude.net/blog/
Elf procent van de Amerikaanse kinderen gediagnosticeerd met ADHD : http://www.earth-matters.nl/11/8659/verborgen-nieuws/elf-procent-van-de-amerikaanse-kinderen-gediagnosticeerd-met-adhd

Het wéten, het aan de zijlijn toekijken en 'het' laten gebeuren, maakt ons allen medeplichtig aan het instandhouden van de onschendbare/laakbare pharma-macht op politiek, economisch én menselijk vlak...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Uit de prikpraktijk: een Consultatiebureau (Ndl) belde gisteren een moeder op met de mededeling dat er kinkhoest rondwaart en dat het toch wel heel verstandig was omalsnog in te enten. Zoniet dan zouden ze melding maken bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) wegens opzettelijk in gevaar brengen van haar kinderen... De moeder overweegt (terecht) klacht tegen het CB neer te leggen ('pressie en intimidatie').

* Oostenrijk start met HPV-vaccin voor JONGENS : vanaf februari 2014 zal het 'baarmoederhalskanker-vaccin' ook voor jongens in het gratis vaccinatieprogramma worden opgenomen. Hiermee is Oostenrijk het eerste land in Europa die deze prik voor deze speciale doelgroep invoert : http://www.bmg.gv.at/home/Startseite/aktuelle_Meldungen/HPV_Impfung_ab_Februar_gratis

*
In de herhaling : Nova uitzending 26 februari 2009 - invoering HPV vaccin (met Anneke Bleeker vanaf 10:33 en het opmerkelijke commentaar van Marina Conyn van het RIVM) : http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1130836

* Hel en verdoemenis : straffen in België voor het weigeren van het verplichte poliovaccin (naar willekeur en afhankelijk van rechter): 5 maanden celstraf en een geldboete van 5500 euro. Boete en gevangenisstraf in Frankrijk voor het weigeren van verplichte DTP-vaccin (difterie, tetanus en polio):  6 mnd en 3.750 euros. Vaccinatieboekje moét in dit land in orde zijn voor toelating crèche/school...Noot: hoeveel bedraagt een boete ook alweer voor het door het rode licht rijden (= zware overtreding, want 'levensgevaarlijk')?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Stille' wateren

De Verenigde Staten gaan het grootste deel van het Syrische arsenaal van meer dan 1.000 ton chemische wapens op zee vernietigen, meldt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW - Den Haag - Nobelprijs Vrede oktober 2013). Tot nu toe was niemand bereid om ook effectief mee te werken aan de vernietiging van het arsenaal.

"De Verenigde Staten hebben aangeboden om de benodigde vernietigingstechnologie ter beschikking te stellen en de vernietiging zelf te ondersteunen en te financieren", meldt de OPCW in een mededeling. Volgens de organisatie zal de operatie op een Amerikaans schip plaatsvinden en daarbij zal gebruikt worden van hydrolyse. Voor de vernietiging van andere chemicaliën hebben op vandaag 35 bedrijven interesse getoond om de klus te klaren, zegt de organisatie. Zij zullen nu geëvalueerd worden. De bedrijven die meedingen, zullen volgens de OPCW moeten voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale regels rond veiligheid en milieu.

Los van de nu vooropgestelde oplossing, blijft nog de vraag wie het chemische materiaal van over het land naar het Amerikaanse schip zal brengen. Dat is niet enkel een logistieke uitdaging, ook over de beveiliging moet worden nagedacht in een door burgeroorlog verscheurd land.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Syrie/131130_syrie_c-wapens_vs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbod kindermobieltjes

Vanaf 1 maart 2014 zal het verboden zijn om mobiele telefoons die speciaal voor kinderen zijn ontworpen, op de Belgische markt te brengen. Daarnaast mag er vanaf die datum ook geen reclame gemaakt worden die gsm-gebruik bij jonge kinderen aanprijst.

Volgens het International Agency for Research on Cancer zou het kunnen dat er een verhoogd risico op hersenkanker is bij intensief gebruik van een mobiele telefoon. Het IARC heeft radiogolven daarom geklasseerd als mogelijk kankerverwekkend (Groep 2B). In afwachting van meer duidelijke wetenschappelijke conclusies worden
voorzorgsmaatregelen noodzakelijk geacht.

Kinderen komen al vroeg in contact met gsm-toestellen. De totale blootstelling tijdens hun leven zal dus groter zijn dan van de huidige volwassenen. Daarbij komt dat kinderen gsm-straling meer absorberen dan volwassenen (2 keer meer voor de hersenen en 10 keer meer voor het beenmerg van de schedel).
Bron : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14693
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tetanus
 
Zoals met de meeste vaccins worden we geacht te geloven dat een tetanus prik een noodzaak is om ons te beschermen tegen een zogenaamde virulente ziektekiem die kan leiden tot onze dood. Als we zorgvuldig enkele van de feiten over tetanus overwegen die gemeld zijn in de medische literatuur, vinden we veel tegenstrijdigheden, inconsistenties en zelfs onwaarheden in relatie tot de werkelijke feiten over de bacterië die het neurotoxine produceert. Indien sporen van deze bacteriën zijn gevonden in grote aantallen van wonden zonder dat dit tetanus veroorzaakt, waarom is het dan toch beschouwd als een degelijke bedreiging voor ons allemaal?

Ziektes voorkomen doe je niet met een pil of vaccinatie. Gif heeft deze mogelijkheid niet. Tetanus is uniek onder de zogenaamde door vaccin te voorkomen ziekten, omdat het niet overdraagbaar is. Het ‘kudde-immuniteit’ argument is dus niet van toepassing. Tetanus als ziektebeeld is verbonden met de bacterie Clostridium tetani. Maar deze bacterie wordt in slechts 30% van de tetanusgevallen in een wond gevonden, en vaak geïsoleerd van patiënten waarbij helemaal geen tetanus is ontwikkeld.
Vaccins voorkomen Tetanus niet. Een tetanus vaccin beschermt NIET tegen het krijgen van tetanus. Terwijl de medische professie graag de eer voor ALLE achteruitgang van tetanus aan een vaccin geeft, is dit gewoon onwaar.

In een artikel over tetanus door dr. Kris Gaublomme, een medisch gekwalificeerd homeopaat en vaccin onderzoeker, besluit hij met: “De overweldigende hoeveelheid literatuur over nadelige bijwerkingen van het tetanustoxoïd vaccin en de ernst van deze complicaties, maken het absoluut onmogelijk om ze weg te zetten als zeldzaam en onschuldig. Dit kan alleen maar aantonen dat er een groot gebrek aan kennis is van de desbetreffende literatuur.”

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/waarom-je-ook-geen-tetanus-vaccinatie-nodig-hebt/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waarschuwing nepsigaret

Houd navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistof voor elektronische sigaretten (e-sigaretten) uit de buurt van kinderen. Met deze waarschuwing komt Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de winkel en via internet zijn ampullen en navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistoffen verkrijgbaar. Kinderen die hiervan een klein slokje nemen, kunnen een acute nicotinevergiftiging oplopen. Nicotine is al in een lage dosis giftig.

Verder raadt BuRO zwangeren af om de e-sigaret met een nicotine-ampul te gebruiken. Nicotine
passeert de placenta en kan schade toebrengen aan het ongeboren kind. Gebruik de e-sigaret met nicotine ook niet in de buurt van kleine kinderen. De uitgeademde lucht kan wel degelijk schadelijke stoffen bevatten.
Meer informatie:
- Signaleringsrapport e-sigaret (Adobe Acrobat Document, 430 kB)
- Factsheet RIVM (Adobe Acrobat Document, 482 kB)

Formaldehyde ook aanwezig in e-sigaret : volgens het RIVM een bewezen kankerverwekkende stof bij mensen (Groep 1) volgens de klassering van de IARC (International Agency for Research on Cancer) (IARC, 2006).

Formaldehyde in de tandartspraktijk : onlangs verboden, want 'kankerverwekkend'. 

Formaldehyde in vaccins : de gezondheidsautoriteiten negeren dit, er wordt niét over gesproken, terwijl het officieel wél erkend wordt dat deze stof kankerverwekkend is (sussend argument in de praktijk: 'het zijn maar hele kleine hoeveelheden in vaccins'). In de door de overheid opgestelde milieu-richtlijnen werd en wordt formaldehyde in vaccins echter niet vernoemd en consequent doodgezwegen (deze gevaarlijke stof wordt intussen wel, o.a. via het DTP vaccin, bij kinderen ingespoten).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoete verhaaltjes
 
Hoogleraar Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer zegt in zijn column in de NRC, dat de EFSA er alles aan zal doen om consensus te krijgen over het zorgwekkende onderwerp Aspartaam.

We laten hem hier even aan het woord : 'Het grote EU-rapport over de zoetstof aspartaam komt eraan, in november moet het klaar zijn. Dat is later dan gepland, maar de Europese Voedsel Veiligheids Autoriteit EFSA laat niets onbeproefd om consensus te krijgen over dit heikele onderwerp.'

De EU etenswaakhond EFSA onderzoekt het al tien jaar, en iedereen mag meepraten. Die reacties worden beantwoord en alles komt op internet; EFSA is volkomen transparant. Er zijn allerlei valide redenen om geen frisdrank met aspartaam te willen. Ik drink het zelf niet, ik houd niet van frisdrank, ik drink liever kraanwater. Sommige mensen willen geen eten uit pakjes en zakjes, inclusief e-nummers, ze maken het liever zelf klaar. Niets op tegen! Maar dat staat ver weg van de duizenden internetsites die betogen dat aspartaam vergif is, en die iedereen die dat niet gelooft uitmaken voor leugenaar en bedrieger. Het nieuwe, grote, zorgvuldige EU-rapport over aspartaam gaat dat niet veranderen. Maar wat dan?'

De webmaster van de website Aspartaam.nl heeft hoogleraar Martijn Katan van repliek gediend op zijn column in de NRC over aspartaam. Katan weigert al sinds 1995 om te antwoorden op vragen over aspartaam.

Op 10 november 2013 was er een programma op SBS6 geproduceerd door CQ Media Nederland over het onderwerp: Feiten en Fabels over aspartaam. Hier werd Martijn Katan als "gewaardeerd deskundige" opgevoerd. In dit programma bracht Martijn Katan wederom zijn fabels voor een groot publiek ten gehore. Dat het hier om ongeveer een herhaling ging van bovenstaand artkel lijkt normaal te zijn, want Katan is en blijft voorstander van aspartaam.

Lees verder: http://www.aspartaam.nl/artikelen/martijn-katan.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sluipend vergif

Van alle vergiftigingen waarmee mensen zich in 2012 hebben gemeld bij een arts of ziekenhuis, is meer dan de helft veroorzaakt door het innemen van te veel geneesmiddelen, zoals rustgevende middelen en pijnstillers. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in het Jaaroverzicht 2012. Vorig jaar werd 25.942 keer een vergiftiging door het innemen van te veel geneesmiddelen gemeld.

Bij volwassenen gaat het meestal om blootstelling aan vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol en ibuprofen. Ook van rustgevende middelen als oxazepam werd vaak een hoge dosis ingenomen. Vaak gaat het om doelbewuste overdoseringen, bijvoorbeeld bij zelfmoordpogingen.

Opvallend was dit jaar de stijging van het aantal meldingen over vloeistof voor rookmachines. Deze wordt gebruikt om kunstmatige mist of rook te creëren. In de voorgaande zes jaar waren er slechts vier meldingen over het opdrinken van rookvloeistof, in 2012 acht. Uit onderzoek van het NVIC blijkt dat rookvloeistof vaak verwisseld wordt met water en er per abuis koffie of thee van wordt gezet. Sommige merken rookvloeistof bevatten een hoge concentratie van het zeer giftige diethyleenglycol. Het opdrinken kan leiden tot ernstige nierschade en neurologische klachten.

Een andere opmerkelijke stijging betreft het aantal meldingen over chloortabletten. Deze worden gebruikt om zwembaden en waterbedden te ontsmetten. De tabletten kunnen geen kwaad bij gebruik volgens de voorschriften in het zwembad. Bij inname van zo’n tablet kan echter ernstige schade ontstaan aan mond, keel, slokdarm en longen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (1)

Eerste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het (reikhalzend naar uitkijkend) binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

Door : Een ongemakkelijk gevoel - daarmee begon het. Ik had net de oproep van het consultatiebureau gekregen, en ziektekiemen van vijf verschillende ziekten in één keer inspuiten voelde niet goed. Toen ik er kort daarna achter kwam dat er naast ziektekiemen ook giftige hulpstoffen in vaccins zitten, was mijn eerste reactie: “Dat kan niet waar zijn!” - maar de arts op het consultatiebureau vertelde me dat het wel waar was. “Maar”, zei ze meteen, “het zijn maar hele kleine hoeveelheden, het is heel goed onderzocht en je hoeft je nergens zorgen over te maken.”

Ik maakte me wel zorgen. Hoe was het dan onderzocht en door wie en wat werd er precies ingespoten? De arts begreep mijn ongerustheid niet en kon me nergens een overtuigend antwoord op geven - ze vond me ‘te kritisch’. Mijn laatste vraag was: “Zou je bij je eigen kindje giftige stoffen inspuiten?” Ik was ervan overtuigd dat ze nee zou zeggen, maar ze zei: “Ja, dat zou ik doen. Het is ons beleid en ik volg het beleid.” Mijn mond zakte open. Beleid…...?! Eén lange seconde keken we elkaar zwijgend aan. Toen dacht ik: “dat gaat niet werken tussen ons.” Ik heb mijn kindje opgepakt, liep naar buiten en zei: “Je ziet me hier nooit meer terug.”

De artsen die je tegenkomt op het consultatiebureau volgen het beleid - ze doen wat hun opgedragen wordt en geven de prikken netjes volgens een bepaald schema en ze geven ons voorlichting. Ze vertellen óns weer wat zíj op school geleerd hebben, en dat is niet alleen ‘dat er vroeger vreselijke epidemieën waren die we gelukkig hebben overwonnen doordat we ertegen zijn gaan vaccineren’ (toen ze praktisch niet meer voorkwamen), maar ook dat we, nu ze uitgeroeid zijn wel moeten blijven doorgaan met vaccineren, ´want als we dat niet doen komen die ziektes
weer terug.`

Wordt vervolgd....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden.
(
Deense filosoof Sören Kierkegaard)
Website in de kijker : http://loekknippelsacademie.nl/wie-zijn-wij/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.verontrustemoeders.nl onder de knop "Internationale collega's", of onder de knop 'Archief' op http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr
"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: