10 dec. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 98In de kijker :

* Recht en ONrecht
* Groningen beeft
* Prikkeltjes
* Op een presenteerblaadje
* Simpele vraagjes
* Blank is beter?
* Voeding en ADHD
* Samsara
* Mama, help!
* Vaccin Vrij ! (2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recht en ONrecht

Het is en blijft actueel.... Gezonde 8-jarige Freek werd in 2009 op een donderdag in maart ingeënt, ging op vrijdag naar school, voetbalde op zaterdag en overleed op zondagnacht aan (conclusie Lareb) : bloedvergiftiging, een longontsteking en bacteriën in het hersenvocht. De dokter zei op zondagmiddag nog : “er is niets aan de hand, geef hem maar een zetpilletje". Lees het aangrijpende verhaal van zijn moeder Thanh (afsluitend met "Soms denk ik, was ik maar erg gereformeerd, dan had ik Freek nog hier"): http://www.vaccinatieraad.nl/

Conclusie Nationale Ombudsman (Avro-Eénvandaag 24/9/2010): http://www.youtube.com/watch?v=_8a1S1WNTLA

Eindconclusie Lareb (2011) : 'De vraag of de infecties door de vaccinaties zijn uitgelokt of verergerd, hebben de onderzoekers NIET MET ZEKERHEID kunnen beantwoorden. In de bestaande medische literatuur hebben zij in elk geval GEEN AANWIJZINGEN gevonden dat vaccinaties het verloop van zo'n infectie bevorderen. Daarom DENKEN ze dat een relatie NIET AANNEMELIJK is.'

Noot
: Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. Hun standpunt (een telkens terugkerende mantra) : 'Overlijden NA vaccinatie betekent NIET overlijden DOOR vaccinatie'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groningen beeft

Groningen Beeft is een documentaire over de ingrijpende gevolgen van aardbevingen door gaswinningen voor de inwoners van Noordoost Groningen. In december presenteren het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het resultaat van meerdere onderzoeken naar de aardbevingen en de gevolgen ervan.

De toenemende bevingen schudden de mensen letterlijk en figuurlijk wakker. Steeds meer mensen melden zich bij de NAM met scheuren in hun huis, verzakkende vloeren en bakstenen die uit de muur vallen. De consequenties in het dagelijks leven van de Groningers worden steeds beter zichtbaar: cultureel erfgoed en woonhuizen raken onherstelbaar beschadigd en de huizenprijzen kelderen.

Men voelt zich in de steek gelaten door de politiek die de NAM blijft steunen omdat aardgaswinning nu eenmaal van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. Betrokken instanties voorspellen nog heftigere bevingen (tot 6,0 op de Schaal van Richter - 26 november 2013) en achten het niet ondenkbaar dat een dijk het tijdens een volgende zware beving  begeeft, waardoor Noordoost Groningen in een groot meer zal veranderen.

Maandag 16 december 22.55 uur Nederland 2 : http://dokument.ncrv.nl/pagina/groningen-beeft

Eén van de reacties : 'wij wonen in dit gebied, mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het voelt zo onnatuurlijk, het knalt, het voelt alsof je zakt en dan het geluid, vréselijk. Je wacht op meer en kunt de slaap niet meer vatten. Wij hebben nu scheuren in de badkamer bovenin de slaapkamer enz. Huis is dus WAARDELOOS. Zo zijn er mensen die al voor de 3e keer de boel laten oplappen. Kinderen die niet meer alleen durven te blijven, te erg voor woorden.'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kinkhoestvaccin zwangeren : Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg. Een apart vaccin alleen tegen kinkhoest is niet beschikbaar in België. Er wordt gebruikgemaakt van een combinatievaccin tegen kroep, klem en kinkhoest (difterie-tetanus-pertussis). Bron:  http://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/kinkhoest/


* Grootste poliovaccinatiecampagne ooit : De WHO en UNICEF hebben gisteren aangekondigd 23 miljoen kinderen in het Midden Oosten te zullen gaan vaccineren na bevestiging te hebben ontvangen van 17 poliogevallen in Syrië. Bron: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/12/09/WHO-launches-polio-vaccinations-for-Mideast-children-.html

* Vaccins en allergieën : uit een intern onderzoekje bij consultatiebureau bezoekende moeders blijkt dat 98% 'NEE' antwoordt op de vraag : werd je voorafgaande aan vaccinaties, of toen je door het CB op de hoogte werd gebracht van het vaccinatie schema, gevraagd of je kind aan allergieën lijdt? Alle bijsluiters van het vaccinatieprogramma waarschuwen nochtans voor overgevoeligheid voor actieve bestanddelen of hulpstoffen (kippeneiwit, sorbitol, neomycine, polymyxine, streptomycine, ovalbumine, formaldehyde, polysorbaat 80, glutaaraldehyde e.a.). Sommige vaccins mogen in bepaalde gevallen helemaal niet toegediend worden aan kinderen die aan een specifieke allergie lijden. In de praktijk blijkt men hier dus niét van op de hoogte te zijn en worden er geen vragen gesteld. Verontrustend, juist ook gezien de verdubbeling in 30 jaar tijd van allergieën bij kinderen. 

* Enquête griepprik zorgverleners Frankrijk : een gemiddelde van slechts 20% werd genoteerd bij griepvaccinatie onder zorgverleners in rusthuizen. Volgens dit onderzoek zijn artsen het meest gevaccineerd (56%), gevolgd door verplegend personeel en onderhoudspersoneel (slechts 14%). Redenen op een rijtje voor prik-onwilligen uit deze sector:  1. Vermoeden dat met name het vaccin griep overdraagt. 2. Angst voor bijwerkingen. 3. Nutteloos wanneer in goede gezondheid. 4. Angst voor prikken. Bron : http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Grippe---pourquoi-les-soignants-ont-peur-du-vaccin-4591.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op een presenteerblaadje


Brief aan Tweede Kamer van het PPCG (Patiënten Platform Complementaire Geneeskunde) en de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde) inzake het terugdringen antibioticagebruik

Minister van Volksgezondheid Schippers wil, samen met de WHO, antibioticaresistentie aanpakken (Nieuwsbericht Rijksoverheid 28-11-2013). Belangrijke pijlers in dit beleid zijn zorgvuldig gebruik van antibiotica en verder
terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veterinaire sector. Wij stemmen hier van harte mee in en willen in dit verband homeopathie onder uw aandacht brengen.

Er is inmiddels afdoende bewijs dat homeopathie effectief is bij acute bovenste luchtweginfecties, de indicatie waarvoor antibiotica het meest worden toegepast. Er is eveneens groeiend wetenschappelijk bewijs dat homeopathie kan helpen het gebruik van antibiotica in de veterinaire sector terug te dringen.

Wij vragen u daarom om alsnog het bewijs voor homeopathie door de Gezondheidsraad te laten monitoren, en nu met name in het licht van alternatieven voor antibiotica. Dit in het belang van patiënten (mens en dier) en gemeenschapsgeld en niet te vergeten de onrechtvaardige discriminatie van bewezen geneeswijzen.

Lees verder  : http://www.ppcg.nl/documents/Antibioticabeleid%20minister%20Schippers%20-%20brief%20PPCG_AVIG%20041213.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpele vraagjes 

Steeds meer stellen ouders zich vragen over het rijksvaccinatieprogramma en de inhoudsstoffen van de aangeboden vaccins. Facebookgroepen breiden zich uit, discussies worden opgestart...

De voornaamste genoteerde struikelblokjes die regelmatig terugkomen : 

* Waarom is het hepatitis B vaccin voor àlle baby's ingevoerd terwijl dit een seksueel overdraagbare ziekte betreft. Zo'n kleintje deelt toch geen spuiten, is toch niet seksueel actief in de wieg ?

* Waarom wordt het griepvaccin voor aanstaande moeders aanbevolen? Een glaasje wijn of een sigaretje mag/kan niet, want gevaarlijk voor het ongeboren kindje. Over de inhoudsstoffen van vaccins (die ook de placenta passeren) hoeven we ons blijkbaar geen zorgen te maken. Is het dan wel veilig voor dat kleine, nog onvolgroeide, wezentje?

* Er komen steeds meer berichten langs van ouders over de toenemende (soms ontoelaatbare) druk en intimidatie door Consultatiebureaus om hun kind te laten (her)inenten... Dit terwijl :
- vaccineren niet verplicht is (wettelijk vastgelegd)
- het recht op vrije keuze gerespecteerd moet worden (wettelijk vastgelegd)

* Is het echt waar dat ouders die niet willen vaccineren op het CB een briefje voorgeschoteld krijgen waarin ze verklaren dat zij dan voortaan zelf verantwoordelijk zullen zijn voor alle ziektes waar het kind aan dood kan gaan (mondelinge toelichting van CB arts)? Gaat dit niet té ver? Vaccineren is toch niet verplicht? Is hier een juridische reden voor?

Zolang de overheid en farmaceutische industrie NIET kunnen garanderen dat vaccins 100% veilig zijn, zullen steeds meer goed geïnformeerde ouders zich verzetten tegen het 'opgedrongen' vaccinatiebeleid. Zolang men uitgaat van een 'acceptabel risico' wanneer sprake van ongewenste bijwerkingen en zelfs sterfgevallen, zullen de autoriteiten rekening moeten houden met tegengas van een snel groeiende groep kritische burgers... 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blank is beter?

Binnen een paar jaar groeit de wereldwijde markt van bleekproducten voor mensen met een donkere huidskleur, naar een jaaromzet van 15 miljard Euro. Crèmes, pillen en injecties, om blanker te worden. Het Brits-Nederlandse Unilever is wereldmarktleider.

Internationale onderzoekers stellen, dat overal waar donkere mensen wonen, er wordt gebleekt. Ook wel 'bleachen' genoemd. Maar over de situatie in Nederland is nagenoeg niets bekend. Hoe komt dat? Want in onze toko's en beautyshops gaan dagelijks huidbleekmiddelen over de toonbank. Een groot deel van dit aanbod is schadelijk voor de gezondheid. Weten de kopers dat?

Wie houdt toezicht op deze groeimarkt? Zembla onderzoekt wie die middelen gebruiken en waarom?

ZEMBLA - 'Blank is beter', uitzending van 31 oktober 2013: http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/31-10-2013

Noot: de verkoop van huidbleekmiddelen met de stoffen hydrochinon, corticosteroïden of kwikverbindingen, is in Europa verboden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voeding en ADHD

Volgens een recent artikel in de New York Times is het aantal kinderen waarbij AD(H)D is vastgesteld toegenomen. Momenteel heeft 11% van de kinderen ADHD en één op elke vijf jongens van middelbare schoolleeftijd krijgt een ADHD diagnose. Dat betekent een toename van 40% in het afgelopen decennium. Dit roept vele vragen op bij experts, zoals de vraag of ADHD medicatie niet te vaak wordt ingezet.

Maar wat is de oorzaak van deze toename, en wat nu als het in veel van deze gevallen misschien gewoon een voedselovergevoeligheid betreft? Uit Nederlands onderzoek , gepubliceerd op 5 februari 2011 in The Lancet, bleek dat 64% van de vastgestelde ADHD gevallen inderdaad werd veroorzaakt door overgevoeligheid voor voedsel. Als het betreffende voedsel werd weggelaten, verminderden de symptomen.

Ouders van kinderen met ADHD krijgen zelden opties op het gebied van voeding of supplementen te horen, ze krijgen gewoon de diagnose en worden naar huis gestuurd met een recept voor ADHD medicijnen. Maar die medicijnen zijn niet zonder risico, waaronder verminderde eetlust, depressie en stemmingsstoornissen, verhoogde bloeddruk enzovoorts. Dus als de hoofdoorzaak van de aandachtsstoornis overgevoeligheid voor voedsel is, moeten we dan niet eerst het schuldige voedingsmiddel identificeren en schrappen en voedingssupplementen toevoegen?

Welke drie voedingsmiddelen worden het vaakst genoemd in samenhang met ADHD-achtige symptomen?

Lees verder : http://www.ahealthylife.nl/voedselintoleranties-en-adhd-wat-iedereen-zou-moeten-weten/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samsara
 
Een film van Ron Fricke (Koyaanisqatsi) en Mark Magidson die eerder samen de bekroonde films Baraka (1992) en Chronos (1985) maakten, is een ongekend zintuigelijke ervaring. Samsara is Sanskriet voor 'het eeuwig draaiende rad van het leven' en is het vertrekpunt van de filmmakers.

Gefilmd over een periode van bijna 5 jaar en in 25 landen toont Samsara ons heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Samsara is een film zonder dialoog en beschrijvende teksten en is daardoor niet een traditionele documentaire maar een werk dat de toeschouwer inspireert, geholpen door de sublieme beelden en zinnelijke muziek die het oude en het moderne vermengt. Hierdoor nodigt Samsara ons uit om onze eigen interpretatie te geven aan deze prikkelende reis over de wereld.

De film is geheel op 70 mm formaat gefilmd: extra scherpe details en intense kleuren. Samsara is vanaf 19 december te zien in de bioscoop. http://www.youtube.com/watch?v=kzN9bDbHj4I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mama, help!

In het nieuws : 'Steeds meer moeders kampen met postnatale depressie'.

12 tot 20% heeft hier vandaag mee te maken, in een variatie van mild tot zeer ernstig. Mogelijke oorzaken passeren de revue :  veranderende hormoonhuishouding - verslaving - relatieproblemen - echtscheidingen - wisselende gezinsstructuren - samengestelde gezinnen en de groeiende afstand met de eigen ouders. Hoofdpijn, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, huilbuien, slecht slapen zijn alarmsignalen.

Maar met één ding werd en wordt niet of nauwelijks rekening gehouden (tenminste niet in het reguliere circuit) : de relatie met een chronisch magnesiumtekort, waar rond de 75% van de bevolking (ongemerkt) aan lijdt.

De effectiviteit van magnesiumsuppletie is in (pre)klinisch onderzoek aangetoond bij patiënten met postnatale en klinische depressie : http://www.naturafoundation.nl/?objectID=8052

Extraatje : Om erachter te komen of u mogelijk een magnesium tekort hebt, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:
  • Heb ik vaak last van kramp en/of pijnlijke spieren?
  • Heb ik last van lusteloosheid of ben ik snel vermoeid?
  • Ben ik vaak gespannen, ervaar ik regelmatig stress?
  • Voel ik me depressief?
  • Heb ik last van slapeloosheid?
  • Heb ik reumatische klachten?
  • Heb ik wel eens hartritmestoornissen?
  • Heb ik regelmatig last van hoofdpijn en/of migraine?
  • Ben ik hyperactief?
  • Heb ik last van restless legs?
Als u meerdere van deze vragen met ja heeft beantwoord, is de kans groot dat u een magnesiumtekort heeft.

Bron : http://www.zechsal.eu/heeft-u-een-magnesiumtekort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (2)

Tweede deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het (reikhalzend naar uitkijkend) binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

The big 5 : Even afgezien van vaccins: wat heeft het lichaam nodig om gezond te blijven?

1. Schoon drinkwater - we bestaan voor 70% uit water
2. Frisse lucht - met voldoende zuurstof voor verbrandingsprocessen in ons lichaam
3. Volwaardige voeding - met vitamines, bouwstoffen enzovoorts
4. Voldoende rust
5. Voldoende beweging

Dat zijn de basisbehoeften van ons lichaam - en dit is precies waar het botste tussen mij en de CB-arts. Ik had tijdens mijn zwangerschap juist geprobeerd rustig aan te doen en goed voor mezelf te zorgen. En nu wilde ik niets liever dan (leren) goed voor mijn baby’tje (te) zorgen. En uitgerekend de persoon die zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van mijn kindje had er geen enkele moeite mee haar een cocktail van gevaarlijke organismen en chemische, giftige stoffen in te spuiten!
Vier fundamentele aannames: Wat we geloven dat waar is over vaccins, kunnen we samenvatten in vier
fundamentele aannames. Dat zijn uitgangspunten, die zo vanzelfsprekend zijn dat we er geen vragen bij stellen. We geloven onvoorwaardelijk:

1. dat vaccins effectief zijn. Ze zijn de primaire oorzaak van de afname van de epidemieën van infectieziekten in het verleden en ze beschermen onze kinderen tegen deze en andere ziektes in het heden.
2. dat vaccins veilig zijn. Een enkele keer zijn er misschien wat bijwerkingen maar de nadelen wegen absoluut niet op tegen de voordelen.
3. dat vaccins heel goed onderzocht zijn en dat effectiviteit en veiligheid wetenschappelijk bewezen is.
4. dat vaccins de enige manier zijn om je kinderen te beschermen.

Als dit allemaal waar zou zijn zou je wel goed gek zijn om je kind niet te vaccineren!

We zijn van kinds af aan geconditioneerd om te geloven dat wat autoriteiten zeggen de waarheid is, maar ons diepere weten zegt natuurlijk meteen dat het inspuiten van gif, in een pasgeboren baby, niet klopt. Denken zit hier, gevoel zit daar; wat je gelooft zegt: ‘ja’, wat je voelt zegt ‘nee’. Dat is de verwarring waar veel ouders in zitten. De meesten van ons denken dat de ‘experts’ het beter weten en drukken hun eigen gevoel weg. De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen, zélf na te denken, en vooral je natuurlijke instincten te vertrouwen.

Wordt vervolgd....


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Een vogel geboren in een kooi denkt dat vliegen een ziekte is.
Alejandro Jodorowski

 
Geld komt uit het niets (1) in de kijker : https://www.youtube.com/watch?v=xPbP9BYn_vU
Wat eten we vandaag in de kijker
: http://www.canvas.be/programmas/panorama/0f438662-0da5-4259-b384-55b80c8527c6#panel-epi

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: