31 dec. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 101


In de kijker :

* Delen
* Pijnlijk uiteinde
* Prikkeltjes
* Vaccineren een zegen?
* Achter de feiten
* Stellingname
* Ecocide
* Goochelen met stevia
* Spiegeltje spiegeltje
* Vaccin Vrij (5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delen

Morgen 1 januari 2014, de eerste dag van de rest van een jaar waarin ook nu weer DELEN op de eerste plaats zal staan. Delen van elkanders visie, delen van te ont-sluieren misstanden, delen van wederzijdse ervaringen, delen van leerrijke en heilzame informatie. Aleph wenst alle lezers een, in alle opzichten, verrijkend jaar toe...

"De tijd van dromen is voorbij" door Paul van Vliet (het blijft actueel) :

De tijd van dromen is voorbij
Van: Ach, we zien wel wat het wordt
De tijd van: Joh, dat komt wel goed
Van: Tijd genoeg en binnenkort

De tijd van: Dat zou moeten kunnen
We gaan bekijken wat er kan
Van: Nog een nachtje over slapen
Ergens best wel een goed plan

De tijd van: Kom daar nog op terug
Bespreek dat met de achterban
En van: U hoort nog wel van ons
Ik maak daar een notitie van

De tijd van: Lijkt mij niet onmogelijk
De tijd van: Ach, we zullen zien
De tijd van: Ik hou het in gedachten
Onder voorbehoud, Misschien
De tijd van dromen is voorbij...
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pijnlijk uiteinde

Nederlandse oogartsen stappen naar de Europese Unie om een vuurwerkverbod in Nederland af te dwingen. Al jaren pleit de beroepsgroep voor zo'n verbod, maar politiek Den Haag ziet dit niet zitten. De registraties van alle vuurwerkletsels die de oogartsen elk jaar maken worden dit jaar voor het eerst vergeleken met die van Europese landen waar vuurwerk verboden is. Zo hopen ze de beleidsmakers nu wel in beweging te krijgen. Gaat dit een verandering teweeg brengen?

Sinds een aantal jaren zit het aantal vuurwerkgewonden weer in de lift. In 2003 kwamen er 630 mensen op de spoedeisende hulp naar aanleiding van een ongeval met vuurwerk. Tijdens oud en nieuw afgelopen jaar waren dit er 810. Het aantal ziekenhuisopnamen verdubbelde in die periode van 9 naar 18.

Uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel blijkt juist dat een meerderheid voorstander is van een vuurwerkverbod: 64 procent. De helft wil dat alleen gemeentelijke vuurwerkschows worden toegestaan. Eenderde vindt dat alles moet blijven zoals het is en dat particulieren vuurwerk kunnen blijven afsteken. Lees hier meer over dit onderzoek.

In EenVandaag, Tjeerd de Faber, oogarts en voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, die de oproep van de oogartsen ondersteunt.


De Partij voor de Dieren pleit al sinds 2008 in de Kamer voor een verbod op consumentenvuurwerk. Op initiatief van de partij discussieerde de Kamer al enkele jaren over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk door burgers. Jaarlijks lopen honderden mensen ernstig letsel op rond Oud & Nieuw, waaronder een groot aantal kinderen. https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7944/veel-overlast-door-vuurwerktraditie-jaarwisseling

------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kinkhoestvaccin verspreidt ziekte : gezondheidsautoriteiten in de USA hebben recent toegegeven dat pas gevaccineerden wel degelijk deze (kinder)ziekte verspreiden en dat ongevaccineerden NIET schuldig zijn aan kinkhoestuitbraken/epidemieën (Tod J. Merkel, FDA : “When you’re newly vaccinated you are an asymptomatic carrier, which is good for you, but not for the population” en CDC : Children who haven't received all 5 recommended doses of DTaP are not the driving force behind the large scale outbreaks or epidemics) : http://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html en http://www.nytimes.com/2013/11/26/health/study-finds-vaccinated-baboons-can-still-carry-whooping-cough.html?_r=1&. Noot : de Nederlandse en Belgische autoriteiten (RIVM en Hoge Gezondheidsraad) zullen dit belangrijke nieuws ongetwijfeld zo snel mogelijk met de bevolking willen delen...

* Argumenten:  ter ondersteuning van de welles-nietes discussies waar velen tegenaan lopen :
1: instanties moeten eerst maar eens bewijzen dat inhoudsstoffen van vaccins géén kwaad kunnen
2: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn
3: vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen
4: kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen
* Dood na Hepatitis B-vaccin : Chinese gezondheidsautoriteiten gaan onderzoek doen naar de dood van tenminste zeven baby's (vlgs de China Daily van vandaag inmiddels opgelopen tot twaalf). De pasgeborenen overleden na het toedienen van een geelzucht-vaccin van fabrikant Biokangtai. De afgelopen weken zijn zeven baby's gestorven nadat ze een vaccin tegen hepatitus-B hadden gekregen. De symptomen zijn steeds hetzelfde: een paar minuten na toedienen van het vaccin wordt het kind ziek, loopt blauw aan en sterft binnen een uur. Volgens een verklaring van het bedrijf hadden de kinderen mogelijk al een ziekte onder de leden waarvan de verschijnselen zich toevallig na de vaccinaties voordeden. http://www.nieuws.nl/algemeen/20131224/China-onderzoekt-vaccin-na-sterfgevallen en http://www.euronews.com/2013/12/25/china-hepatitis-b-vaccine-scare-intensifies-amid-infant-deaths/

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccineren een zegen?

Vandaag de dag zijn er veel meer jonge kinderen dan ooit tevoren die bij voortduring zware synthetische medicijnen nodig hebben om relatief ‘gezond’ te kunnen leven

Jaarlijks worden circa 1,2 miljoen vaccinaties verricht. Het inenten van jonge kinderen vormt een vrijwel voortdurende inspanning van de overheid en het medische systeem. Ieder jaar lopen volgens opgave van het RIVM circa achthonderd kinderen gezondheidsschade op door het vaccineren. Is vaccineren dan een zegen?

Waarom stelt niemand meer die voor de hand liggende vragen? Hoe groot is de zekerheid van bescherming na een inenting? Hoe lang beschermt een vaccinatie? Welke risico’s loopt mijn kind bij het inenten? Raakt de ziekteverwekker door het veelvuldig enten niet gemuteerd? Wordt hij daardoor niet steeds agressiever? Als mijn kind is ingeënt en het toch de natuurlijke ziekte krijgt waartegen het is gevaccineerd, hoe ziek wordt het dan?

Dankzij het vaccinatieschema van het RIVM worden acute ziekten effectief bestreden, vindt men. Maar is dat wel zo? Afgaand op de statistieken leidden de nu bestreden kinderziekten al in de jaren ’70 onder jonge kinderen tot een sterftecijfer van 0 of misschien 1 per miljoen. Ze waren dus toen al nagenoeg uitgebannen. Dit door een betere voeding, een betere hygiëne (de aanleg van rioleringen) en de afschaffing van kinderarbeid.

Waarom die voortdurende uitbreiding? Voor de start van het uitdijende vaccinatieprogramma waren de kinderziekten al zo goed als uitgebannen. Daar was dus weinig gezondheidswinst te halen. Jammer genoeg zien we sinds die tijd juist wel veel gezondheidsverlies. Het aantal chronische ziekten is dramatisch toegenomen. Met het vaccinatieprogramma lijken overheid en RIVM het paard achter de wagen te hebben gespannen.

Lees verder : http://www.klassiekehomeopathie.nl/vaccineren-een-zegen/

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Achter de feiten

Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. Kinderen in de ontwikkelingsfase voor en na de geboorte zijn het meest kwetsbaar voor hormoonverstorende stoffen. De gezondheidseffecten zijn vaak onomkeerbaar en treden vaak pas later in het leven op. Deze stoffen zitten in een groot aantal consumenten producten o.a. in onze voeding, dranken, in plastic, in speelgoed, in keukengerei, in meubels, in kleren, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid, natuur en milieu.
 
Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat blootstelling aan zelfs hele lage doses EDC’s de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort. De blootstelling gaat via allerlei wegen zoals voeding, via de huid en inademing. De Wereld Gezondheid Organisatie en het Europese Milieu Agentschap EEA publiceerden eerder dit jaar uitgebreid overzichtsrapporten die wijzen op het verband tussen hormoonverstoring  en de opmerkelijk sterke toename chronische ziekten en aandoeningen in de laatste decennia. Beide organisaties roepen beleidsmakers op tot versnelde preventieve maatregelen, ook al zijn er nog lacunes in de kennis. Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al wettelijke stappen genomen om bepaalde EDC’s te verbieden en kwetsbare bevolkingsgroepen pro-actief te informeren, zoals bleek uit de uitzending van Zembla, maar Nederland blijft achter.

De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Zoals uit de Zembla uitzending bleek, kan de Nederlandse overheid niet meer volhouden dat producten op de Nederlandse markt wat betreft EDC’s veilig zijn.

Lees verder : http://eenveilignest.nl/wecf-een-veilig-nest-blij-met-aandacht-zembla-voor-hormoonverstorende-stoffen/

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Stellingname

Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist etc. Misschien bent u een van die 2 miljoen mensen. U maakt dan gebruik van de complementaire alternatieve gezondheidszorg, kortweg CAM geheten. Als het aan de overheid ligt, wordt uw keuze hierin steeds meer aan banden gelegd.

Hieronder vindt u stellingen waarin we de rechtsongelijkheid die is ontstaan aan de kaak stellen. Wij willen er samen met u alles aan doen om weer vrij een geneeswijze te kunnen kiezen. Neem samen met ons stelling tegen dit onrecht en rechtsongelijkheid, en geef uw mening over de onderstaande stellingen.
 1. De overheid moet ruimte geven aan de ontwikkeling van de CAM-geneeskunde zoals homeopathie, acupunctuur, osteopathie en natuurgeneeskunde
 2. De kosten in de gezondheidszorg zullen dalen wanneer de CAM-geneeskunde zal worden gestimuleerd.
 3. Het besluit om de indicatiestelling van homeopathische zelfzorgproducten te verbieden, moet per direct ongedaan gemaakt worden.
 4. De overheid moet in overleg met de zorgverzekeraars de vergoedingen voor CAM-behandelingen verbeteren.
 5. De dure registratieprocedures op homeopathische middelen moet worden opgeheven.
 6. Het bereiden van homeopathische middelen van ongeacht welke producten moet worden toegestaan, zolang aangetoond kan worden dat ze niet giftig en dus groen, duurzaam en veilig zijn.
 7. De overheid moet wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie ondernemen of financieren naar het voorbeeld van de Zwitserse regering.
 8. De heffing van omzetbelasting op diensten door CAM-behandelaars moet voor alle behandelaars worden teruggedraaid om de CAM-geneeskunde verder te stimuleren.
Meer : http://www.keuzevrijheid.nl/neem-stelling-tegen-rechtsongelijkheid/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecocide

End Ecocide in Europa is een grass-roots initiatief ter bescherming van eco-systemen. De aarde als geheel vormt een eco-systeem, waarbinnen kleinere en met elkaar in verbinding staande eco-systemen functioneren (zoals een bos, oceaan, of een stad). Wij zijn als mens onderdeel van deze eco-systemen, en net als al het andere leven, ervan afhankelijk (denk aan schoon water, gezonde lucht, en een vruchtbare bodem voor voedselproductie). Om eco-systemen te beschermen, moeten ernstige gevallen van vernietiging van het milieu worden erkend als een misdrijf en moeten verantwoordelijken ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dit misdrijf – het vernietigen van het milieu - heeft een naam: Ecocide.

Ecocide is gedefineerd als de ‘aanzienlijke schade aan, vernietiging van, of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied’. Wij eisen directe strafrechtelijke aansprakelijkheid van diegenen die verantwoordelijk zijn voor (het plegen van) ecocide, zowel voor individuen (zoals bijvoorbeeld beleidsmakers in de politiek en het bedrijfsleven) en bedrijven. We leven in een wereld waarin de ‘omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu’ (Art 8.2 Rome Statuut) in tijden van oorlog een misdaad is, maar waarin het bedrijven vrij staat om het milieu te vernietigen zonder juridische gevolgen in tijden van vrede. (Wij geloven dat het tijd is). Het is tijd om deze wet aan te passen en een eind te maken aan deze paradox.

WAAROM WE DEZE NODIG HEBBEN
 • Om één wet te hebben die een einde brengt aan verschillende types van milieu vernietiging.
 • Om beslissingsmakers rechtstreeks verantwoordelijk te stellen.
 • Om de biodiversiteit te behouden en te beschermen.
 • Om volledige ecosystemen te beschermen, niet enkel individuele elementen zoals bodem, lucht, fauna & flora.
 • Om de overgang naar een groene economie te stimuleren.
 • Als eerbewijs van onze plicht ten opzichte van de komende generaties.
 • Om bij te dragen aan een koers kentering die de aarde zijn eigen rechten geeft.
Stem : http://www.endecocide.eu/stay-in-touch/?lang=nl
End Ecocide in Europe in a nutshell : http://www.youtube.com/watch?v=j1uTDE5tayQ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goochelen met stevia

Fabrikanten die de zoetstof uit de steviaplant op hun producten promoten, verdoezelen vaak dat er nog andere, synthetische zoetstoffen of suiker in het product gebruikt zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids van december. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd op te treden tegen overtredingen van regelgeving en duidelijkere kaders stellen voor fabrikanten om mogelijke misleiding tegen te gaan.

Fabrikanten suggereren dat de steviazoetsto (steviolglycosiden met E-nummer E960) zorgt voor de zoete smaak van een product. Maar omdat de steviazoetstof vaak een wat bittere smaak heeft, gebruiken ze daarnaast ook andere zoetstoffen of gewone suiker. Zo pronkt siropenfabrikant Teisseire op de voorkant van zijn fles met een groen steviablaadje met de vermelding 'met stevia extracten'. Alleen op de achterkant staat in kleine lettertjes dat de 0% suikersiroop ook synthetische zoetstoffen bevat, zoals acesulfaam-K en sucralose. Als er behalve zoetstof ook nog gewone suiker inzit, is een product al snel minder light dan consumenten verwachten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiegeltje spiegeltje

Nederlandse dermatologen luiden de noodklok over het conserveringsmiddel Methylisothiazolinone dat in dagelijkse beauty- en reinigingsproducten is verwerkt. De stof kan tot een allergische reactie leiden met symptomen zoals zwelling van het gezicht, jeuk, netelroos, roodheid en eczeem. Dermatologen zien een stijging van het aantal patiënten met een allergie voor dit conserveringsmiddel. Methylisothiazolinone (MI) kan ook zitten in andere soorten make-up, shampoo, zeep, schoonmaakmiddelen, wasverzachters en billendoekjes voor baby's .

Bij VUmc in Amsterdam komen steeds meer patiënten binnen met een huidallergie die is veroorzaakt door dit conserveringsmiddel. Dermatoloog Thomas Rustemeyer heeft sinds een paar jaar het aantal patiënten met deze vorm van allergie zien stijgen. "Sinds 2004 hebben we 4.870 patiënten getest op deze stof. Daarvan bleken 472 patiënten allergisch te zijn", aldus Rustemeyer. Dat is ongeveer 10% van de geteste patiënten.

Op schoonheidsproducten staat het ingrediënt vaak vermeld op de verpakking. Maar bij schoonmaakmiddelen is dit meestal niet het geval. "Tot voor kort was het vooral een probleem bij professionele gebruikers, als kappers en schoonmakers”, zegt dermatoloog Harma Stenveld. "Maar tegenwoordig zien we het in toenemende mate bij de hele bevolking voorkomen. Vrouwen hebben het vaakst last van deze allergie, waarschijnlijk omdat zij de meeste cosmetica gebruiken."

In juni hadden Britse dermatologen al gewaarschuwd voor een dreigende epidemie van deze huidallergie. In Nederland is er tot op heden geen aandacht over geweest. Harma Stenveld heeft daar een antwoord op: "Dat komt omdat het bij ons dermatologen heel lang bekend is, maar dat is nooit naar buiten gecommuniceerd. We hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat de consument dit helemaal niet weet. Het is goed dat de consumenten bewuster zijn van de risico's."

http://www.biojournaal.nl/artikel/14513/Dermatologen-waarschuwen-voor-conserveringsmiddel-Methylisothiazolinone-in-cosmetica

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (5)

Vijfde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

‘Toch doen we haar graag even pijn’, is de tekst van een advertentie van een farmaceutisch bedrijf, inspelend op ‘ongemakkelijke gevoelens’. Veel moeders vinden het niet leuk om (weer) naar het consultatiebureau te gaan voor een vaccinatie; ze halen opgelucht adem op het moment dat de arts zegt: “Zooooo, het is al weer gebeurd.” Als we kunnen geloven dat het prikje ‘alleen maar even pijn doet en dat dat alles is’, wordt het een stuk makkelijker om te doen wat we doen. Gaat het echt alleen maar om de pijn van het prikje?

Wat is de realiteit? Wat dóen we als we vaccineren? We forceren ziektekiemen plus toxische, lichaamsvreemde stoff en een organisme binnen, dat nog geen volledig ontwikkeld immuunsysteem heeft. Meer dan 30 dosissen in de eerste 14 levensmaanden. Dat is een confronterende werkelijkheid. Zo confronterend dat veel mensen niet kúnnen, of niet wíllen zien dat we dat doen. Maar wat we ook geloven, wij zijn uiteindelijk degenen die een injectie leegspuiten in dat armpje. Moeder natuur heeft bacteriën niet ontworpen om te injecteren in baby’s - noch ons immuunsysteem om effectief om te gaan met bacteriën die ingespoten worden. Dat was allemaal niet haar idee, maar ons idee.

Als we onszelf er maar van blijven overtuigen dat we beschermen, is het al moeilijk genoeg om te zien wat wijzelf doen, laat staan wat die stoffen in het lichaam doen. Wat doet stofje X op plekje Y in een babylichaam? Dat is de grote vraag. En omdat we onmogelijk kunnen weten hoe het individuele babylichaampje met deze uitdaging om zal gaan, vertrouwen we maar op een nieuw geloof: ‘het is goed onderzocht’. Maar nogmaals wat we ook geloven, de realiteit is gewoon de realiteit. We spuiten ziektekiemen en toxische stoffen in, en er zijn kinderen die daar ernstige
consequenties van ondervinden.

Wordt vervolgd....


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Het is makkelijker om mensen voor de gek te houden
dan hen te overtuigen dat zij voor de gek werden gehouden
Mark Twain
 
Website in de kijker : http://www.superwereld.com/
Geld komt uit het niets in de kijker (4) : http://www.youtube.com/watch?v=Y-oAN627dkw

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: