7 jan. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 102


In de kijker :

* Schade en schande
* Homeo Sapiens
* Twee werelden
* Prikkeltjes
* Mentale handboeien
* Smeltende ijsberg
* Knallende cijfertjes
* Diabetes en magnesium
* Het Instituut
* Vaccin Vrij (6)
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schade en schande

Vanuit de gedachte dat achter elke boete die door een overheid wordt opgelegd, een ernstig vergrijp schuilgaat, dat willens en wetens gepleegd is, zijn de feiten schrikbarend.. In de serie ‘Altijd Wat Wijzer’ van de NCRV, is een uitzending te zien over alle strapatzen van de farmaceutische industrie en hun producten: medicijnen. Hoeveel winst wordt er gemaakt? En is het wel verstandig om onze medicijnen te laten maken door commerciële instellingen?

Wie brengt de volksgezondheid nou schade toe, mevrouw Schippers? De homeopathische geneeskunst, of de farmaceutische INDUSTRIE? Met haar geraffineerde marketing, vervalsingen en lobby-werk? Een INDUSTRIE die een volledig ander belang heeft, zelfs een totaal omgekeerd belang, dan de mensen die hun producten dienen te consumeren?

Laten we daarom eens wat feiten op een rij zetten.. Wat te denken van al die miljardenboetes die de farmaceutische industrie continue opgelegd krijgt, ondanks het leger van uiterst geraffineeerde advocaten dat ze heeft rondlopen om hen uit de gevarenzone te houden. Deels vergeefs, maar deels succesvol! Want wij zien alleen maar de boetes en vanzelfsprekend niet die zaken die worden geseponeerd en/of totaal onbekend blijven..

Lees verder : http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/schade-en-schande-rondom-big-pharma/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Homeo Sapiens

Op straffe van hoge boetes verbiedt (!) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ons homeopathische middelen te noemen in relatie tot ziekten. En dat terwijl u wellicht uit eigen ervaring weet dat deze middelen :
* geen bijwerkingen hebben;
* niet giftig zijn

Uw lichaam kan de middelen die homeopaten verstrekken gemakkelijk opnemen, omzetten en afbreken. Vaak bevorderen ze uw gezondheid en daarmee uw welbevinden in hoge mate. Desondanks worden wij door Verordening (EU) nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet belet u helder te vertellen welk middel waarvoor werkt.

Als wij dat zouden willen, mogen we van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wel middelen aanbevelen die onder ultrahoge temperaturen zijn gemaakt uit aardolie. Zo belet de minister nìet de communicatie over giftige middelen als ibuprofen, diclofenac etc. En dat terwijl :
* uw lichaam deze middelen niet kan afbreken;
* zij vaak onherstelbare schade toebrengen aan uw maag, lever en nieren;
* zij op den duur uw kwaliteit van leven ernstig zullen benadelen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – dienstbaar aan de rechtstaat Nederland – heeft ons die rechten per 14 december 2012 afgenomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deelde ons als klap op de vuurpijl mee, dat ook achterflapteksten van boeken niet meer geplaatst mogen worden wanneer er op vermeld staat dat homeopathie goed is voor uw gezondheid en uw welzijn.

Bron : http://www.klassiekehomeopathie.nl/overheid-geeft-homeopaten-een-communicatieverbod/

Homeo Pie is een schitterend filmpje over de geschiedenis van de homeopathie in Amerika en de rol van artsen en de farmacie. Het nummer is gebaseerd op het nummer ‘American Pie’: http://www.youtube.com/watch?v=9wX5AswH2wM#t=62

In de vergelijkingen van Independer voor zorgverzekeringen, zien we dat vorig jaar fors meer aandacht was voor alternatieve geneeswijzen - van 11% gestegen naar 13% :  http://weblog.independer.nl/statistieken/meer-aandacht-voor-alternatieve-geneeswijzen-bij-zorgverzekering/

Noot : de Symptoom Bestrijdende Sector (SBS) zal hier NIET blij mee zijn....

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Twee werelden

Twee werelden, twee planeten... Burgers met gezond verstand en triomfantelijke (beetje wereldvreemde) vorsende virologen.

Want waar houdt men zich nu serieus wetenschappelijk mee bezig? Met de 'voordelen' van het eventueel toedienen van het HPV-vaccin (baarmoederhalskanker) aan pasgeboren babies.... In plaats van meisjes rond de puberteit te vaccineren, wordt in een recente studie aanbevolen om jonge kinderen in te enten, waarbij het hepatitis B vaccinatieprogramma voor pasgeborenen en kinderen model stond.

Een niet helemaal nieuw initiatief want voortbordurend op het advies van 2009 door de Weense Universiteit om baby's tegen baarmoederhalskanker in te enten: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6431

En wie is ondermeer de drijvende kracht hierachter? Professor dr. Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen (UA). Even kennis met hem maken? http://www.youtube.com/watch?v=2UThJh1qY4M

En door wie wordt dit financieel ondersteund en mogelijk gemaakt? Onder andere door de Europese Commissie en de farmaceutische industrie. Want als we even een kijkje nemen in de 'Declaratie belangenverstrengeling van de EU'  naar de achtergronden van prof. dr. Pierre Van Damme, dan zien we dat hij al sinds 1985 nauwe banden onderhoudt met bijvoorbeeld GSK/Merck/Novartis/Pfizer en Crucell : http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=search.jsp&q=Pierre+Van+Damme&btnG=Search&mid=WC0b01ac0580029338

Hierbij wél totaal voorbijgaand aan de (wereldwijd) continu gemelde bijwerkingen van deze discutabele vaccins (Gardasil/Cervarix). Ook voorbijgaand aan de momenteel gaande zijnde rechtzaken in Parijs van 9 jonge vrouwen (topje van de ijsberg!) met ernstige gezondheidsproblemen nà vaccinatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Geen link met vaccin : Chinese gezondheidsdiensten hebben naar eigen zeggen geen link gevonden tussen de recente dood van negen kinderen en de hepatitis B-vaccinatie die zij hadden gekregen. China onderzoekt de dood van in totaal 17 mensen die recentelijk gevaccineerd waren en tussen 13 en 31 december overleden. Van acht van hen is de exacte doodsoorzaak nog niet officieel vastgesteld, al lijkt het er tot nu toe op dat die ook niets te maken heeft met de prik, aldus de autoriteiten. http://news.xinhuanet.com/english/health/2014-01/03/c_133016168.htm

* Griepscenario 2009 herhaald : Canada kampt plots met een H1N1 (mexicaanse) griepepidemie en roept de burger op zich onverwijld te laten vaccineren. De autoriteiten citerend : de 2013/14 seizoensgriepprik beschermt tegen een aantal virussen, inclusief de H1N1 stam. Zelfs wanneer u het vaccin tijdens de 2009 epidemie heeft gekregen, kunt u er niet zeker van zijn dat u nog steeds beschermd bent : http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php

* Osteopate aan het woord : "Je moet weerloos toekijken bij het feit dat baby’s hinder hebben van vaccinaties en dat de ouders bijna staan te springen om de vaccinaties, want het RIVM heeft deze ouders laten weten dat hun baby anders doodgaat. Ik werd benaderd door de GGD om te vertellen dat ik niet mocht adviseren om de vaccinaties uit te stellen of helemaal niet doen, omdat ze anders op hun vingers werden getikt door het RIVM, want dan komen ze niet op de 95% uit." http://meererkenningvoorcomplementairegeneeswijzen.wordpress.com/positieve-verhalen/

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mentale handboeien


Josh Ovalle vertelt hoe hij omgaat met zijn ADHD. In het filmpje speelt hij Max en hekelt hij de verschillende soorten medicatie die zijn ADHD moeten behandelen. Ze maken ze hem emotieloos en asociaal. "Voor mij zijn die pillen mentale handboeien", zegt hij in het filmpje dat na twee weken al 320.000 keer werd bekeken.
http://www.joop.nl/kijk-nou/detail/artikel/24720_mijn_adhd_pillen_voelen_als_mentale_handboeien/

Treffende quote van een ex-gebruikster : met Ritalin ben ik de persoon die anderen willen dat ik ben, zonder Ritalin ben ik mezelf ... Dan ben ik liever mezelf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smeltende ijsbergHet lijkt het topje van de ijsberg.. Bijna 16.000 mensen die op dit moment de petitie hebben getekend, waarin Edith Schippers wordt opgeroepen af te treden als minister van VWS. En nog steeds komen er 20 tot 30 mensen per uur bij, die deze petitie tekenen. En die dat niet doen om partij-politieke redenen.. En het lijkt erop dat de diepe verontwaardiging van vele Nederlanders, over de – op zijn zachts gezegd- ongenuanceerde uitspraken van deze mevrouw de minister, veel mensen voor het eerst ertoe heeft doen besluiten een dergelijke petitie te tekenen..

Een aantal uitspraken van Schippers over de complementaire zorg in Nederland, nog steevast betiteld als ‘alternatief’, zijn wat de ondertekenaars van de petitie betreft, in één woord schandalig te noemen :

* De strijd tegen kwakzalverij wordt in Nederland serieus genomen. De vereniging tegen de kwakzalverij is de grootste ter wereld. Misschien omdat Nederlanders bekend staan als ‘nuchtere mensen’, die niet makkelijk achter wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen. Die niets moeten hebben van meester Kackadoris.
* Evidence based’,  dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt me op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan.
* Ik stoor me eraan, dat je bij het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering, vaak niet eens kán kiezen voor een pakket zónder vergoeding van alternatieve geneeswijzen.
* Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren, met de kracht van argumenten.
* Ik wens de vereniging veel succes bij haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes. Het is goed dat een organisatie als de uwe ons scherp houdt over de stand van de wetenschap en de praktijk van de alternatieve zorgverlening in ons land, die de grenzen van het onschuldige overschrijdt.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Knallende cijfertjes

Eindstand meldingen vuurwerkoverlast : 89.623

70 procent van de meldingen van dit jaar betreft harde knallen door vuurwerkbommen, 15 procent gaat om gestreste huisdieren door het vuurwerk. 5 procent gaat over gevaarlijke situaties op straat en 4 procent over vernieling. Rondslingerend afval (3 procent), kruitdampen (2 procent) en bedreiging of belemmering van hulpverleners die in actie komen bij vuurwerkproblemen (1 procent).

Steeds meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. De overlast wordt vooral veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat.

Jaarlijks zorgt vuurwerk voor miljoenen euro's aan schade en honderden gewonden. Helaas doet de landelijke overheid nog weinig om de vuurwerkoverlast tegen te gaan. Daarom hebben 15 lokale GroenLinks-fracties het initiatief genomen voor het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Dat initiatief wordt ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Met de meldingen op vuurwerkoverlast.nl willen de initiatiefnemers de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2014 aan de Tweede Kamer en 15 burgemeesters zal worden aangeboden.

Bron : http://www.vuurwerkoverlast.nl/

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid PvdD : Op Nieuwjaarsdag krijgen we op het journaal te zien hoe gezellig ons feest ook dit jaar weer was. Honderden gewonden, enkele ernstig. Een dode. Een tiental ogen verwijderd, een veelvoud beschadigd. De niet geringe politiemacht (10.000 agenten op de been) ging 8.400 incidenten te lijf. De brandweer moest 3.500 keer uitrukken. Weer meer geweld tegen agenten. Na de presentatie van deze eerste tellingen veinst de minister van Veiligheid en Justitie verontwaardigde verbazing. Hij zegt –traditiegetrouw- dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. Om de suggestie van daadkracht verder te versterken, strooit hij nog wat met spierballentermen als 'zero tolerance' , 'raddraaiers' en 'supersnelrecht'. http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/24780_bommetje_onder_de_vuurwerktraditie/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diabetes en magnesium

Personen met het metabool syndroom krijgen te weinig magnesium binnen. Een toename van de magnesiuminname tot de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vermindert insulineresistentie en daarmee de kans op diabetes bij deze personen.

Aan de studie namen 234 personen met het metabool syndroom deel. Ze hadden geen diabetes. Aan het begin en na zes en twaalf maanden werd aan de hand van een 24-uurs eetdagboek de inname van magnesium geschat. Daarnaast werd de nuchtere glucose- en insulinespiegel gemeten en werd de mate van insulineresistentie bepaald.

Aan het begin van de studie was de gemiddelde magnesiuminname 287 mg per dag. Dit ligt onder de ADH van 300 mg per dag. Slechts 27% van de deelnemers had een adequate magnesiuminname. Bij een hogere magnesiuminname nam het risico van insulineresistentie significant af. Personen met de hoogste magnesiuminname hadden met 71% significant minder kans op insulineresistentie in vergelijking met personen met de laagste inname van dit mineraal.

Uit de resultaten blijkt dat de magnesiuminname onvoldoende is bij personen met het metabool syndroom. Een adequate inname van het mineraal beschermt tegen insulineresistentie en verkleint daarmee de kans op diabetes.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Instituut

Een fascinerend verhaal over wat waarschijnlijk de verbijsterende waarheid is achter het zorgstelsel - De éminences grises van de gezondheidszorg denken aan de statistieken en hun pensioenen. Deze machthebbers worden geportretteerd als een stelletje gladde praatjesmakers die proberen te overleven. Het Instituut staat vol met hun gekunstelde manieren en machinaties.

De politieke thriller brengt de lezer in de merkwaardige wereld van de politieke elite, waarin de kans op een betere gezondheid geen rol lijkt te mogen spelen. De biotechnologie revolutie wordt in de kiem gesmoord. In Nederland zijn alle experimentele behandelingen bij wet verboden. Het basispakket loopt mijlenver achter op de nieuwe inzichten over ziekte. Dokters onderdrukken symptomen en behandelen ziekte vaak in het eindstadium wanneer gezondheid geen doel meer is.

De afgelopen veertig jaar hebben de machthebbers dankzij de computer hun tentakels uitgestrekt tot in de diepste haarvaten van ons leven. De nieuwe politieke thriller van Huppes Kemp brengt de lezer in het centrum van die macht: de merkwaardige wereld van wandelgangen en achterkamertjes.

Vier jaar geleden was Wim Huppes, internist, een kankerpatiënt. Zijn dokters hadden hem opgegeven. Hoewel kankerdokters volop palliatieve chemotherapie voorschrijven, nemen de meesten het zelf niet. Huppes zag af van palliatieve chemotherapie en behandelde zichzelf met een experimenteel geneesmiddel. In zijn gevecht om te overleven maakte hij Kafkaëske toestanden mee in de nationale zorgsector. De overheid roerde zich, omdat Huppes buiten de gebaande paden liep. Gedurende de strijd werd hij ontslagen bij de centrale overheid en van kwakzalverij beschuldigd op diverse websites. Een rechtszaak volgde. Huppes ging niet bij de pakken neerzitten. Samen met zijn vrouw Mirjam Kemp schreef hij de autobiografische roman Het Instituut. De levenslust spat van elke pagina af.

Bron : http://www.huppeskemp.nl/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (6)

Zesde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).
 
Citaat: “Inentingen kunnen bijwerkingen hebben. Dat komt voor bij 1 op de 3 kinderen. Meer informatie hierover vindt u onder bijwerkingen”.
Citaat: “Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie.”
Bron: RIVM

De meeste ouders weten het niet, maar bij het Lareb kunnen ongewenste reacties op het vaccin gemeld worden. Er zijn bijvoorbeeld 294 verschillende soorten ongewenste effecten op het BOF/MAZELEN/RUBELLAVACCIN 1 DOSIS (MMRVAXPRO) vaccin gemeld onder andere ademhalingsweginfectie, oorontsteking, abnormaal gedrag, ademstilstand, bewustzijnsverlies, convulsie (stuipen), autisme.

Het aantal ongewenste reacties na vaccinatie dat gemeld wordt is het topje van de ijsberg - naar schatting minder dan 10% - omdat ouders niet voorgelicht worden over hoe en waar ze dit kunnen doen.

Betekent het optreden van ongewenste effecten of overlijden ná vaccinatie dat ze optreden dóór vaccinatie? Op dit moment ligt de bewijslast bij de ouders – die moeten aan kunnen tonen dat de gezondheidsproblemen van hun kind het gevolg zijn van het vaccin. Het blijkt een schier onmogelijke zaak. Hoe bewijs je dat? Een groeiende groep ouders zou echter graag wetenschappelijk bewijs zien dat aan kan tonen dit niet het geval zou kunnen zijn. Waarom krijgen wij geen inzage in de onderzoeken die bewijzen dat – zeker gezien wat er bekend is over de chemicaliën die we inspuiten - het niet mogelijk zou kunnen zijn dat ons kind daar negatieve consequenties van ondervindt?

Wordt vervolgd....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Vrije impressie citaat Albert Einstein:
Theorie : wanneer we alles weten en niks klopt
Praktijk : wanneer alles klopt en niemand weet waarom
In 2013 hebben we theorie en praktijk samengebracht
Niks klopt... en niemand weet waarom

Agenda in de kijker : http://www.delezing.nl/agenda
Radioprogram in de kijker : http://frontierworld.nl/radio/
Vitaminen in de kijker : http://www.ahealthylife.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: