14 jan. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 103In de kijker :

* Kruistocht
* Advies griepprik
* Hoge verwachtingen (?)
* Prikkeltjes
* Kwakkelende vereniging
* Mammorichtlijn EU
* Zonneklaar
* Suikeroogst
* Multivitaal
* Vaccin Vrij (7)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kruistocht


De kruistocht die er in Nederland aan de gang is tegen complementaire zorg, vond vorige week zijn dieptepunt toen het filmpje in de publiciteit kwam, waarin minister Edith Schippers zich uitermate laatdunkend, zeg maar gerust: onbeschoft, uitlaat over complementaire zorg in Nederland. Deze complementaire of ‘aanvullende’ zorg wordt nog steeds als ‘alternatief’ bestempeld.. Maar dat is het dus van geen kanten.. Deze complementaire zorg is feitelijk gebaseerd op de ‘oer-geneeskunst’, de oorspronkelijke basis waarop de ‘moderne geneeskunde’ zich heeft gevestigd. Zonder deze geneeskunst, wás er helemaal geen geneeskunde..!

Elk jaar wordt een nieuwe versie gepubliceerd van het wetenschappelijk kader van de homeopathie (“Scientific Framework of Homeopathy”). Deze publicatie wordt opgesteld door twee internationale homeopathische artsenverenigingen: LIGA of LMHI (“Liga Medicorum Homeopathica Internationalis”, de wereldorganisatie van artsen homeopaten) en ECH (“European Committee for Homeopathy”, de Europese federatie van artsen homeopaten). De huidige versie (2013) omvat 69 pagina’s en eindigt met 241 bibliografische referenties. Scientific Framework Homeopathy – Evidenced Based Homeopathy 2013: http://liga.iwmh.net/index.php?menuid=98

Ben Goldacre - Bad Pharma (Ned. Video 11:50 min)
Als wetenschapper toont hij de leugens en bedrog aan in de farmaceutische- en medischewereld. Ben Goldacre is een Britse artspsychiater en wetenschapsjournalist. In 2008 werden zijn columns in The Guardian gebundeld en bewerkt tot zijn eerste gelijknamige boek: Bad Science. In 2012 volgde Bad Pharma.
* Bad Science hekelt het misbruik door bepaalde alternatieve geneeswijzen van de wetenschap.
* Bad Pharma neemt de farmaceutische industrie op de hak, die sterk geneigd is negatieve onderzoeksresultaten niet te publiceren. In dit verband spreekt hij van “Missing Data”: http://youtu.be/T4yBFkKNGQA

Oproep aan de tweede kamer: Waar zijn we in Nederland mee bezig? Het wordt tijd om het Patiëntenbelang bovenaan te zetten bij de invulling van gezondheidszorg en geneeskunde. Luister naar de ervaringen van patiënten / consumenten en stop met de afbraakpolitiek van goede en effectieve behandelwijzen. Meer bewuste keuzes leveren gezondheidswinst en dus lagere zorgkosten op. Laten we de dialoog aangaan en erkennen dat er meer wegen naar Rome leiden: http://www.ppcg.nl/politiek.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advies griepprik

De achterliggende jaren heeft de Gezondheidsraad diverse keren geadviseerd over risicogroepen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse gratis griepprik. Het laatst gebeurde dat in september 2011. Er is echter veel discussie over de bewijskracht van de onderzoeksgegevens waarop de adviezen gebaseerd zijn.


Een speciale commissie is op verzoek van minister Schipper afgelopen donderdag 9 januari bijeengekomen om hierover te brainstormen. Het wachten is op een advies over het al dan niet doorgaan met het verstrekken van de griepprik en het daaraan hangende prijskaartje van € 60.000.000.

Huisarts Hans van der Linde geeft in een radio-interview heel helder aan waarom hij verwacht dat het advies zal zijn te stoppen met de griepprik. Volgens hem is er ruim voldoende (internationaal) bewijs van de ineffectiviteit van de griepprik en in medische kringen is het draagvlak laag. Ook geeft hij aan dat er wel degelijk bijwerkingen zijn, maar dat deze simpelweg niet onderzocht zijn. Plus het feit dat huisartsen zo’n € 6.000,- per jaar verdienen aan het zetten van de prik, wat behoorlijke belangenverstrengeling met zich meebrengt.
Interview met Hans van der Linde op Radio 1 (begint bij 14.35)http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-01-09/09:00

Interessant om eens een kijkje te nemen wie er zoal in deze commissie zetelt : 14 Nederlandse virologen/hoogleraren, waaronder Ron Fouchier (bekend van het gemanipuleerde vogelgriepvaccin) en Marc Van Ranst uit België (de 'griepcommissaris')... Bron : Graadmeter nr 3, Jaargang 29, september 2013 - Gezondheidsraad

In de herhaling: Hans van der Linde bij Pauw & Witteman in 2011 : http://www.youtube.com/watch?v=BXLIxMhUioQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoge verwachtingen (?)

Routekaart 2020 van het RIVM : 'We zullen, nog duidelijker dan nu het geval is, een instituut worden dat midden in de samenleving staat. Dat betekent dat we goed weten wat er in de samenleving leeft en daarop inspelen. We richten onze focus op thema’s die spelen in de samenleving - zonder ons te laten meeslepen door hypes. Ook treden we meer in contact met burgers en werken we aan manieren om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.'
Doorwerking in de samenleving:
• Contact maken met burgers (onder andere via panels en sociale media)

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Midden_in_de_samenleving%E2%80%99_vraagt_om_een_nieuwe_uitstraling

------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaccinaties 'Veilig en Effectief'? Of toch niet? Bent u wel op de hoogte van de volledige informatie? Bekijk 4 HealingSoundMovement TV-gesprekken met Désirée Röver, dr. Jannes Koetsier, dr. Hans Moolenburgh sr, Martin de Munck (NVKP), de volledige 'Waarheid over Vaccinaties' TV-dialoog en een uitgebreide lezing over de geschiedenis van de vaccinindustrie (voor als u nog twijfels heeft!):  http://www.healingsoundmovement.com/news/142/everything-you-always-wanted-to-know-about...vaccinations-but-we-re-afraid-to-ask-or-believe.html

* Na de 3e HPV vaccinatie zien moeders hun meiden in elkaar kukelen : Caroline Luttik, klassiek homeopaat en moeder van twee dochters doet haar verhaal : http://www.vaccinatieraad.nl/2014/01/na-de-3e-hpv-vaccinatie-zien-moeders-hun-meiden-elkaar-kukelen/

* Inentingsboekje uit 1983  :
- 4x DKTP (vanaf 4 mnd ipv 2 mnd nu)
- 1x apart mazelenvaccin met 14 mnd (ipv BMR cocktail nu)
- alleen meisjes van 11 jaar kregen oproep rodehondvaccin (ipv àlle meisjes en jongens nu met 14 mnd, BMR)
- alleen jongens kregen op aanvraag het bofvaccin (ipv àlle jongens én meisjes nu met 14 mnd, BMR)
- kinderen die te vroeg geboren, of te klein, of ziek waren, kregen de inentingen later (ipv een extra prik voor prematuurtjes, of bij koorts tot 38,5°, vandaag de dag).
En daar stopte het toen bij...

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kwakkelende vereniging

Psychiater Rogier Hoenders mag zijn proefschrift over integrale psychiatrie volgens plan verdedigen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwerpt de bezwaren van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Voor zijn promotie voerde Hoenders, onderzoeker en drijvende kracht achter het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Welnis/Lentis, twee reviews uit naar de effectiviteit van complementaire medicatie bij ernstige psychiatrische aandoeningen; daarnaast deed hij onder meer onderzoek naar het gebruik van complementaire geneeswijzen in de ggz en naar het effect van behandeling in het CIP.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) maakte eind december bij de rector van de RUG bezwaar tegen de promotie. Volgens de vereniging komt slechts één van de in het proefschrift verzamelde artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift dat ertoe doet, en is de beoordelingscommissie onvoldoende gekwalificeerd. Zij vroeg om een herbeoordeling van het proefschrift. In een verklaring wijst de RUG de bezwaren van de hand. De artikelen waarop het proefschrift is gebaseerd zijn gepubliceerd in reguliere tijdschriften, geïndexeerd in PubMed en Web of Science en met een hoge impactfactor, zo stelt de universiteit. Het proefschrift is beoordeeld door internationaal erkende experts op het gebied van alternatieve geneeskunde, inwendige geneeskunde en psychiatrie, van wie de status ‘boven elke verdenking is verheven’.

Rogier Hoenders promoveerde gisteren, maandag 13 januari. De VtdK kreeg de mogelijkheid om bij de openbare verdediging te opponeren, maar zal dat niet doen. De RUG zegt dat besluit te betreuren.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mammorichtlijn EU


Belangrijke mededeling van de gezondheidsautoriteiten voor de Belgische vrouw, maar Nederland is hier blijkbaar nog NIET van op de hoogte : De Europese en Belgische overheden raden borstkankeropsporing af tussen 40-49 jaar. Waarom? De röntgenstralen van een mammografie kunnen borstkanker veroorzaken bij vrouwen vóór de menopauze. Dit gebeurt zeer zelden, maar toch vindt de overheid dit risico onaanvaardbaar.

Sommige artsen stellen aan de vrouw voor om samen met een mammografie meteen ook een echografie uit te voeren. Deze combinatie van onderzoeken is NIET in overeenstemming met de Europese aanbevelingen. Er zijn GEEN betrouwbare gegevens over de resultaten van deze vorm van borstkankeropsporing.

Vrouwen blijken van de nadelen van borstkankerscreening niet zo goed op de hoogte te zijn, toch een voorwaarde om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Een nadeel is dat er bij screening ook ’slapende’  borstkankers worden gevonden en behandeld. Het gaat om kankers die zich niet ontwikkelen en die zonder de screening nooit waren ontdekt. Artsen kunnen niet voorspellen of slapende kankers ooit wakker worden, en behandelen daarom voor de zekerheid alle ontdekte tumoren.

Thermografie; een vrouwvriendelijk alternatief voor mammografie : http://energiekevrouwenacademie.nl/thermografie-een-vrouwvriendelijk-alternatief-voor-mammografie/

--------------------------------------------------------------------------------------------
Zonneklaar

'Geen enkele regering die het ernstig meent met de strijd tegen de klimaatopwarming kan geo-engeneering als een oplossing beschouwen'.

Reflecterende deeltjes in de stratosfeer pompen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft wellicht catastrofale gevolgen. Dat staat te lezen in een recente studie rond geo-engineering, de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het exploreren van artificiële ingrepen in klimaatverschijnselen.

Het verspreiden van licht weerkaatsende sulfaatdeeltjes in het hoogste deel van onze dampkring om zonlicht tegen te houden, lijkt dan toch niet de ideale remedie voor de toenemende klimaatopwarming . De effecten van deze controversiële methode kunnen vergeleken worden met die van een fikse vulkaaneruptie. Zo zorgde de uitbarsting van de zogenaamde Mount Pinatubo, een actieve vulkaan op Filipijns grondgebied, er bijvoorbeeld voor dat de aarde een halve graad afkoelde in 1991. Toch wordt er in het rapport van het wetenschappelijke vakblad Environmental Research Letters duidelijk gewaarschuwd voor een donkere keerzijde.

Volgens studiemodellen zou deze techniek immers massale droogtes veroorzaken. Vooral de tropische regenwouden zouden dan binnen afzienbare tijd tegen levensbedreigende situaties moeten opboksen. Dat komt omdat deze partikeltjes niet alleen zonnestralen terugdringen maar evenzeer de warmte, die uit het aardoppervlak opstijgt, absorberen. Daardoor dreigt het temperatuurverschil tussen het bovenste en het onderste deel van de atmosfeer flink naar beneden te zakken, wat er dan weer voor zorgt dat er niet genoeg regenwolken kunnen worden gevormd.

http://www.mo.be/artikel/kunstmatige-klimaatingreep-kan-desastreuze-gevolgen-hebben

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikeroogst

Diabetes, of suikerziekte, is één van de meest voorkomende chronische ziekten ter wereld. Alleen in Nederland lijden er volgens het Nationaal Kompas Gezondheid ongeveer 1 miljoen mensen aan. 90 procent daarvan heeft diabetes type 2, de ziekte waar de nieuwe generatie medicijnen voor ontwikkeld wordt. En voorlopig zal de opmars van suikerziekte geen halt toegeroepen worden: het diabetesfonds schat dat er jaarlijks bijna 90.000 patiënten bij komen. In bijna alle gevallen is diabetes een ziekte waar patiënten tot hun dood aan lijden.

Voor geneesmiddelenfabrikanten is dat een aantrekkelijke markt. Er worden miljarden aan verdiend. De verkoopcijfers van de nieuwe diabetesmedicijnen stijgen ieder jaar explosief, want artsen schrijven de medicijnen op grote schaal voor. Dat is in tegenspraak met het advies van verschillende onafhankelijke adviesorganen, die artsen juist afraden de medicijnen voor te schrijven.

De verklaring?
De geoliede marketingmachine van de farmaceutische industrie. Eén plek waar de industrie toeslaat, is op de verplichte nascholingscursussen van huisartsen. Daar leren artsen normaal gesproken op een onafhankelijke manier over nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Uit het onderzoek bleek dat een aantal oud-marketeers uit de industrie bedrijfjes hebben opgericht die deze cursussen organiseren. Die cursussen worden gegeven door enkele topwetenschappers, die bij nader inzien zelf ook banden hebben met de farmaceutische bedrijven de nieuwe medicijnen ontwikkelen. Hoewel ze er zelf anders over denken, is het moeilijk te geloven dat deze topwetenschappers een evenwichtig, onafhankelijk oordeel kunnen geven over het behandelen van diabetes. Laat staan dat ze artsen objectief op de hoogte kunnen stellen van de laatste medische ontwikkelingen. 

Bron : https://decorrespondent.nl/467/hoe-de-farmaceutische-marketingmachine-medische-richtlijnen-manipuleert/14363052-1f180d9f

Noot : Huisartsen krijgen 250 euro per gediagnosticeerde diabetespatiënt (dankzij glucosemeter):  https://www.gezondnu.nl/dossiers/diabetes/heeft-iedereen-straks-diabetes

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Multivitaal

'De meeste grootschalige klinische studies rond nutriënten hebben ernstige methodologische tekortkomingen en leiden tot conclusies die weinig wetenschappelijke waarde hebben.'

Dat schrijft Balz Frei in een overzichtsartikel dat in het vakblad Nutrients verscheen. Balz Frei is directeur en professor aan het Linus Pauling Institute (Oregon State University) en internationaal expert op gebied van vitamine C en antioxidanten.

Meer dan 90 % van de Amerikaanse bevolking heeft niet genoeg vitamine E of vitamine D voor een basisgezondheid. De helft neemt niet voldoende vitamine A, calcium en magnesium in via voeding. Rokers en obese mensen hebben hogere voedingseisen.

Mensen moet gezonder gaan eten, dat klopt, maar het is idioot te veronderstellen dat een multivitamine een slecht idee is. De grootste en langste klinische studie die gedaan werd, vond zelfs dat kanker en cataract minder frequent optrad bij artsen die een multivitamine-mineraalsupplement namen. Op jaarbasis zouden daarmee 130.000 gevallen van kanker vermeden kunnen worden, moest elke volwassene een multi nemen.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/500

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (7)

Zevende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

Aluminium is een neuro-toxische stof die een baby nog niet kan afbreken. Wat is de grens waarónder de toegediende hoeveelheid veilig is en waarbóven het beschadiging aan de hersenen of zenuwen kan veroorzaken? Zeg maar net als bij alcohol: hoeveel kan een baby drinken zonder dat ze er dronken van wordt: een flesje, een slokje, een lepel?

Dat wilde ik weten en de zoektocht naar die waarden deed me bellen, schrijven, bellen, schrijven, bellen en schrijven (RIVM, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CB-artsen, huisartsen, de Minister van Volksgezondheid enzovoorts). Overal kreeg ik hetzelfde te horen: ik hoefde me geen zorgen de maken, want het is heel goed onderzocht. Dat is de officiële lijn - maar het is me nooit gelukt het onderzoek te pakken te krijgen. Er was niet één onderzoek dat het duidelijk kon maken, of ze zouden me wat sturen maar dat kwam nooit, of ik moest ergens anders zijn. Kortom, dead end street – totdat ik iemand sprak van de Nederlandse Vereniging voorToxicologie en toen  kwam de aap uit de mouw. Deze persoon zei simpelweg: “De maximaal toelaatbare waarde van aluminium voor een baby? Dat weten we niet, want er wordt geen onderzoek gedaan op baby’s.”

Het is wettelijk verboden onderzoek te doen op baby’s. Men vindt dat onethisch, en dat vind ik ook. Onderzoek op baby’s is niet echt ethisch verantwoord. Maar is het wel ethisch verantwoord om gevaarlijke chemische stoffen in te spuiten - zonder ouders heel goed voor te lichten over het feit dát we ze inspuiten?

Feit is:
1. We worden er niet over voorgelicht.
2. Er worden gevaarlijke stoffen geïnjecteerd in baby’s en kleine kinderen.

Voor de duidelijkheid: het zijn stoffen die je tegen kunt komen in de verschillende vaccins. Dus niet al die stoffen zitten in elk vaccin, maar de vraag is of je er zelfs maar één van zou willen inspuiten. Het zijn stoffen die van nature niet in het bloed van een pasgeboren baby terecht komen, dus moeder natuur is er niet op ingesteld om op een effectieve manier met deze stoffen om te gaan. Bovendien kennen we deze stoffen. Ze zijn gevaarlijk; ze staan bekend als neurotoxin (giftig voor de hersenen en het zenuwstelsel); als respiratoirtoxin (gevaarlijk voor de luchtwegen); als kankerverwekkend, enzovoorts.

Wordt vervolgd....


------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt....Albert Einstein
Agenda in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/januari.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: