28 jan. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 105In de kijker :

* Armoede? Fantastisch!
* Prikkeltjes
* Franse voor-zorgen
* Verborgen gif
* De hoge prijs van kanker
* De Becel Box
* Fatale EU-richtlijn
* Critici schaden vertrouwen
* Dallas Buyers Club
* Vaccin Vrij (9)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armoede? Fantastisch!

Kevin O'Leary, goed voor een vermogen van 300 miljoen dollar, vindt het 'fantastisch' dat de 85 rijksten net zoveel vermogen hebben als de armste helft van de wereldbevolking. 'Dit zal iedereen motiveren om ook tot dat rijkste clubje te mogen behoren'. De presentatrice van de nieuwsuitzending waarin hij dit orakelde was totaal verbijsterd en vroeg hem of hij dit serieus meende... 'Dus iemand die per dag een dollar verdient in Afrika moet wakker worden met de gedachte dat hij de nieuwe Bill Gates zal worden?' Antwoord : 'Wat is daar mis mee? Iedereen zal toch willen vechten om ook die top te bereiken?'

Zo redeneert dus de upper class - transparant en getuigend van een ongelooflijke arrogantie. Conclusie: de kloof tussen arm en rijk is en blijft onmetelijk groot en onoverbrugbaar...

Oxfam wees er in een recent rapport (20 januari 2014) op dat de politieke macht steeds meer in handen komt van de rijke elite, waardoor die zichzelf kan bedienen. "Als er geen echte actie ondernomen wordt om de ongelijkheid te verminderen, zullen de privileges en nadelen overgedragen worden van generatie op generatie zoals in het Ancien Regime. We zullen dan in een wereld leven waar gelijkheid van kansen slechts een droom is."

Kevin O'Leary says 3.5 billion people living in poverty is 'fantastic news'  : http://www.youtube.com/watch?v=AuqemytQ5QA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prikkeltjes

* Eén prikje minder : De procedure rond de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker wordt aangepast. Meisjes tot 15 jaar krijgen voortaan twee prikken in plaats van drie. Volgens het RIVM blijkt uit onderzoek dat twee prikken net zo goed beschermen als drie prikken. Het nieuwe beleid wordt direct ingevoerd. Meisjes die al een oproep hebben gekregen kunnen volgens het RIVM gewoon de eerste prik gaan halen. Ter plekke wordt dan met de meisjes besproken wanneer ze de volgende inenting krijgen. De oproepkaarten zullen zo snel mogelijk worden aangepast. Meisjes die jonger zijn dan 15 jaar reageren volgens het RIVM krachtiger op het vaccin dan meisjes van boven de 15 jaar. http://nos.nl/artikel/603050-baarmoederhalskanker-prik-minder.html
 
* Ademstilstand na vaccinatie : Het is al langer bekend dat na vaccinatie van veel te vroeg geboren kinderen soms een tijdelijke ademstilstand  (apneu) kan optreden. In de bijsluiter van diverse vaccins wordt aangegeven dat dergelijke klachten beperkt zijn tot te vroeg geboren kinderen na een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken. Uit meldingen blijkt dat dit ook kan voorkomen bij prematuren met een langere zwangerschapsduur. Lareb ontving tevens tien meldingen van een tijdelijke ademstilstand na vaccinatie van te vroeg geboren kinderen na een zwangerschapsduur van 28 – 35 weken. http://www.medicalfacts.nl/2014/01/27/na-vaccinatie-van-te-vroeg-geboren-kinderen-kan-soms-tijdelijke-ademstilstand-optreden/

* Vaxinfo en kinkhoestvaccin (Belgische overheidswebsite) : 'Onderzoek toont aan dat de progressieve afname van antistoffen tegen kinkhoest de belangrijkste verklaring is voor de toename van kinkhoest. De afname van antistoffen wordt verklaard door een verminderd optreden van natuurlijke infecties, wat leidt tot minder opportuniteit voor natuurlijke “boosting” en een PROGRESSIEVE VERZWAKKING van de immuniteit bij wie al gevaccineerd was of vroeger geïnfecteerd werd.' http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article889&lang=nl&retour=1

* Aangescherpt vaccinatieschema in België : de Hoge Gezondheidsraad heeft in december 2013 een nieuwe vaccinatiefiche over pertussis (kinkhoest - DTPa-vaccin, dus gelijktijdig ook difterie en tetanus) gepubliceerd:
- Zuigelingen : vaccinatie starten stipt op 8 weken.
- Rappel op 15 maanden en 5-6 jaar.
- Adolescenten vaccineren op 14-16 jaar (één dosis dTpa).
- Alle volwassenen : één rappel met dTpa.
- Alle zwangere vrouwen bij elke zwangerschap vaccineren, bij voorkeur tussen week 24 en 32. Indien dat niet mogelijk is, dan alleszins direct voor of na de bevalling.
- Familieleden van zwangeren in contact met zuigeling : bij voorkeur vóór bevalling vaccineren, alleszins direct na bevalling.
http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article891&lang=nl

* Koortsstuipen door vaccineren : 'Door nog veel meer onderzoek, gesprekken, lezingen en boeken, kwam ik erachter dat de waarheid over vaccins angstvallig verborgen wordt gehouden. Je moet dan ook sterk in je schoenen staan om door de vele verdedigende pro-vaccinartikelen heen te kijken. Oordeel zelf en kijk verder dan je neus lang is. Ik kan nu in ieder geval makkelijk tot de volgende conclusies komen: er is niet bewezen dat vaccins effectief zijn en de giftige stoffen die erin zitten richten aantoonbaar neurologische schade aan.' http://www.vaccinatieraad.nl/2014/01/koortsstuipen-door-vaccineren/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franse voor-zorgen

Afgelopen donderdag heeft Frankrijk nieuwe richtlijnen inzake WiFi en antennes uitgevaardigd. De regering gaat hierbij niet alleen uit van de huidige beschikbare studies, maar eveneens vanuit het ‘Voorzorgsprincipe’ en het standpunt van de WHO dat elektromagnetische straling kankerverwekkend kan zijn. Ook het ‘ALARA’ beginsel (As Low As Reasonably Achievable) werd in de overwegingen meegenomen.

Overzichtje van besluiten:
* voortaan is het gebruik van wifi niét meer toegestaan in crèches en kleuterscholen (kinderen onder de 6 jr)
* géén antennes in de nabijheid van deze scholen
* reclameverbod tablets gericht op kinderen onder de 14 jr
* verbod op verkoop mobieltjes zonder oortje
* dringend advies om mobieltje nooit te gebruiken in metro/trein (constant straling uitzendend)
* het vermijden van zich op te houden in de nabijheid van ingeschakelde magnetron
* mobieltje niét onder handbereik in slaapkamer

Bron : http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996

Gezondheidsraad (Ndl) - 2013 : 'Geen duidelijk bewijs - Over de risico’s op langere termijn kan niets worden gezegd: daarvoor hebben we langere looptijden van het onderzoek nodig.'
Hoge Gezondheidsraad (B) - 2013 : 'Uit voorzorg adviseert de Hoge Gezondheidsraad de gsm voorzichtig te gebruiken om de blootstelling aan gsm-straling klein te houden.'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verborgen gif

Om de smaakversterker E621/ MSG/Vetsin te vermijden is het belangrijk om de namen te weten die men kan gebruiken om deze stof aan te duiden.

De volgende namen verbergen altijd E621: Mononatriumglutamaat, glutamaat, glutamaatzuur, plantaardige gehydrogeneerde oliën en vetten, gehydrogeneerde eiwitten, gelatine, calcium- of natriumcaseïnaat, toegevoegde gist, gistextract, monokaliumglutamaat en sommige maïsoliën.

Namen die vaak ook bedoeld zijn om E621 te verbergen zijn: moutextracten voor voedingsdoeleinden, bouillons, moutaroma’s, kunstmatige aroma’s, natuurlijke aroma’s, natuurlijke aroma’s van varken of kip, specerijenextracten, eiwitten uit tarwe, vaak “overige kruiden of specerijen”, maltodextrine, sojasaus, producten die gefermenteerd of verrijkt zijn met eiwitten, citruszuur (ook geconcentreerd), maïssiroop, karamelaroma (gebruikt voor de kleur).

De volgende producten zouden E621 kunnen bevatten: soja-eiwitten (ook geconcentreerd), soja-eiwit isolaat, eiwitten uit tarwe (ook geconcentreerd), carrageen, enzymen, melkeiwitten (soms verrijkt) of zelfs nog rijsteiwitten of havereiwitten.

Bron : http://neee.nu/?page_id=277

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De hoge prijs van kanker

Reactie van Ard Pisa (auteur van 'Wat Angelina niet wist....') op de tv-uitzending van 22 januari 'Sta op tegen kanker' (KWF):  'Eén en al verwondering. Geen woord over wat kanker eigenlijk is en hoe je maximaal kan beschermen. Nee, alleen maar vreselijke, indrukwekkende, emotionele beelden van bekende en onbekende mensen met als enig doel om geld te krijgen ... alsof alleen geld de oplossing is.

In 1971 kondigde de Amerikaanse president Nixon 'The War on Cancer' af en stortte 1,7 miljard dollar in een onderzoekfonds, sindsdien is er in totaal 100 miljard dollar gestoken in onderzoek en kijk waar we nu staan! In NL sterven jaarlijks meer dan 45.000 mensen, een enorme stijging van 15% in 10 jaar. Het aantal nieuwe diagnoses is met 40% gestegen naar 100.577 in 2011. De cijfers over 2012 laten op zich wachten. Alleen geld gaat het probleem niet oplossen, wel geld in combinatie met een andere kijk op kanker en integrale geneeskunde.'

Uitzending : http://avro.nl/staoptegenkanker
Website Ard Pisa : http://www.ardpisa.com/
The War on Cancer, from Nixon until now : http://www.youtube.com/watch?v=2HhnrPmqhfg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Becel Box


Op de website van Becel lezen we deze promotietekst : 'Licht verhoogd cholesterol? Speciaal voor mensen die met een gezonde voeding en leefstijl het cholesterolgehalte willen verlagen is Becel pro-activ ontwikkeld. De gratis Cholesterol Informatie Box van Becel pro-activ is een handig hulpmiddel hierbij.' http://cholesterolinformatiebox.becel.nl/cholesterol_form/index.phtml

Reactie van een wijkverpleegkundige : 'Dit krijg ik dus opgestuurd om uit te delen aan patiënten! Nee dus, rechtstreeks in de papier container. Schandalig trouwens dat er praktijkverpleegkundigen zijn die industriële spullen uitdelen. Ethisch onverantwoord.' http://www.gripopkoolhydraten.nl/wat-is-de-juiste-boodschap-de-becel-cholesterol-box-of-het-verhaal-van-martine/

Twijfels over Becel Pro-Activ : http://www.fonteine.com/becel.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatale EU-richtlijn

Een alarmerend artikel over de fatale gevolgen van de wetenschappelijke fraude van de Nederlandse internist Don Poldermans werd in allerijl van de website van het European Heart Journal verwijderd, schreef De Volkskrant op 22 januari. Twee vooraanstaande Britse cardiologen concludeerden in het ingetrokken artikel dat die fraude de afgelopen 5 jaar in heel Europa aan
800.000 hartpatiënten het leven heeft gekost. Alleen al in Groot-Brittannië zouden door toepassing van de richtlijn tienduizend patiënten onnodig zijn overleden.
De sterfgevallen zijn volgens de schrijvers van dit artikel het gevolg van toepassing van een foutieve Europese richtlijn over het gebruik van bètablokkers bij operaties. Die medicijnen vertragen de hartslag en het idee was dat ze de kans op fatale complicaties verlagen omdat het hart meer stress aankan. Sinds 2009 worden deze middelen in ziekenhuizen in heel Europa standaard voorgeschreven.

De Hartstichting meldt intussen dat de Europese Richtlijn in september 2014 (??) op dit punt zal worden aangepast : https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/gebruik-van-betablokkers-bij-een-operatie
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Critici schaden vertrouwen

Het is niet de industrie die van alles in ons voedsel stopt wat er niet in thuishoort, die er voor zorgt dat consumenten niet meer vertrouwen wat er op hun bord ligt. Nee, het zijn juist de kritische media, bloggers en consumentenwaakhonden die mensen belemmeren in het maken van een gezonde keuze voor voedsel en die het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel schade toebrengen. Dat zei Theo van Uffelen, marketingdirecteur van Coca-Cola Europe in een nieuwjaarsdebat bij PR-bureau Schuttelaar en partners. Van Uffelen vindt de kritiek vaak slecht onderbouwd en ongenuanceerd. Daarmee doen de consumentenprogramma’s en kritische volgers van de voedselindustrie het publiek volgens hem meer kwaad dan goed.

Hij noemt de discussie over aspartaam als voorbeeld. De Europese organisatie voor voedselveiligheid (EFSA) heeft dit na onderzoek voor de vijfde keer veilig verklaard, toch blijft de zoetstof onder vuur liggen, zegt hij. Maar hij zegt er niet bij dat de EFSA zelf regelmatig onder vuur ligt vanwege belangenverstrengeling met de industrie. Misschien is de juiste vraag wel waarom die discussie maar blijft doorgaan. De Aspartaampagina op Wikipedia geeft een aardige indruk van de omvang van die discussie. Als het bewijs van veiligheid overtuigend was zou deze wel uitdoven, zou je zeggen.

Ook pikant is de move van Coca-Cola om het recept in Californië aan te passen vanwege de aanwezigheid potentieel kankerverwekkende stoffen. Uit marketingoogpunt, let wel. Maar in de rest van de wereld wordt deze stof niet verwijderd, omdat de wet ter plaatse daar niet specifiek om vraagt.

Van Uffelen begrijpt dat het voor een wolf van zijn formaat geen zin meer heeft om zich als schaap te vermommen. Daarom maakt hij de schapen maar tot agressor. Dat lijkt handig. Totdat de schapen gaan terugbijten.

http://www.duurzaamnieuws.nl/directeur-cocacola-critici-voedselindustrie-schaden-consumentenvertrouwen/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dallas Buyers Club 

Ron Woodroof wordt ontslagen uit het ziekenhuis wanneer bij hem aids wordt geconstateerd. De dokters geven hem nog één maand te leven, maar Ron accepteert dit niet. Hij begint met het smokkelen van illegale alternatieve medicijnen om zichzelf en zoveel mogelijk andere aidspatiënten een betere kans te geven. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over het gevecht van één man tegen de macht en corruptie van de ‘Food and Drug Administration’ van de Amerikaanse regering.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (9)

Negende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

Helen door Delen

Het lijkt wel of er geen grijs gebied bestaat als men het over vaccineren heeft. De positie is vóór of tegen: je gelooft er heilig in of helemaal niet, alsof je een knop omzet en je denken doet beheersen door angst of vertrouwen. Het valt niet mee om woorden te geven aan zaken waar we het liefst niet over willen praten. Helemaal niet als je daarmee kritiek, oordeel en onbegrip over je heen gegoten krijgt. Waarom zouden we delen? Is het niet erg genoeg wat ons overkomen is? Was het niet al een hele klus om die keuze te maken? Waarom zouden we nou ook nog eens de tijd nemen om dit zichtbaar te maken, om woorden te zoeken die mensen gaan bereiken, die we niet eens kennen? Wat zou het ons op kunnen leveren?

Ouders die de moed hebben om zich uit te spreken vertellen me dat ze er sterker door geworden zijn. Ze stappen uit de ontkenning, uit het isolement en uit de verwarring. “Ik had dus toch gelijk, mijn gevoel van ‘het klopt niet’, was juist!” kan zowel een verdrietige constatering als een opluchting zijn. Er is een vreedzame revolutie gaande. In de trant van Loesje’s: “Als er niemand naar de oorlog gaat is er geen oorlog.” We beseffen dat we een keuze hebben om te doen en de geloven wat we willen. We hoeven niet te vaccineren en we hoeven niet te zwijgen over onze ervaringen.

In Nederland lopen duizenden kinderen rond die niet gevaccineerd zijn en genieten van uitzonderlijke gezondheid. En er lopen duizenden kinderen rond die ernstige vaccinatieschade opgelopen hebben. Daar ben ik van overtuigd. Tot voor kort waren de vaccinvrije en vaccinbeschadigde kinderen niet zichtbaar - de eerste groep was zo klein en voelde zich zo onbegrepen dat ze zich stil hield en de tweede groep werd in een cocon van ontkenning gewikkeld.
De tijd dat het ging om een ‘enkel’ geval - zoals de overheid ons wil doen geloven - is voorbij. Zolangzamerhand wordt duidelijk dat de ontkenning en het isolement gemakkelijk te doorbreken zijn. We hebben de tijd mee, we hebben het internet en we zijn met velen!

In den beginne was er het woord. Simpelweg door het delen van onze ervaringen zijn we bezig met bewustwording en creëren we een nieuwe realiteit. Nogmaals: We zijn geen slachtoffers – we zijn scheppers!

Wordt vervolgd....

Bron : © Door Frankema - VaccinVrij ! http://www.lemniscaat.nl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Kennis is een verzameling feiten.
Wijsheid is het vermogen onderscheid te maken tussen wat wel en niet belangrijk is.
John Izzo

HealingSoundMovement in de kijker : http://www.youtube.com/healingsoundmovement
Agenda De Lezing in de kijker : http://www.delezing.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

'Aleph' staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: