21 jan. 2014

ALEPH Weekoverzicht n° 104

In de kijker :

* Innovatieve praktijken
* Prikkeltjes
* Ha-Ri-Bo
* Evident bewijs
* Mis-handelen
* Aantrekkelijk gif
* Kijk op suiker
* Slecht zaad
* Schone luchten
* Vaccin Vrij (8)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovatieve praktijken

Farmaceutisch bedrijf Novartis Pharma BV moet een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgelegde boete van 135.000 euro betalen. Dat heeft de rechter van de rechtbank in Arnhem bepaald in een rechtszaak die Novartis tegen de boete was begonnen.Novartis gaf in 2009 en 2010 tijdens huisartsenbezoeken kosteloos bloedglucosemeters in bruikleen en verstrekte er honderd bijbehorende teststrips gratis bij. 

De rechtbank oordeelde – evenals eerder de inspectie – dat Novartis hiermee het verbod op gunstbetoon overtrad, omdat de activiteiten het doel hadden de verkoop van de geneesmiddelen Galvus en Eucreas te bevorderen.  Het geven en ontvangen van geschenken is toegestaan volgens de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet als het geschenk van geringe waarde is en relevant voor de beroepsuitoefening. De waarde mag maximaal 50 euro per keer zijn en 150 euro per jaar per beroepsbeoefenaar. Bij indirecte geschenken, zoals het in bruikleen geven van goederen, wordt er gekeken naar de ‘op geld waardeerbare voordelen’ en wordt er vastgehouden aan de genoemde bedragen. Een bloedglucosemeter van Novartis kost 1195 euro en een cartridge met tien teststrips kost 61,47 euro.

In december kreeg Novartis door de Europese Commissie ook al een boete opgelegd van 5,5 miljoen euro vanwege het van de markt houden van een pleister met het middel fentanyl. Novartis betaalde in 2010 meer dan $420 miljoen om rechtszaken te ontlopen. Tel alle zaken van de afgelopen jaren bij elkaar op, dan loopt dat in de vele miljarden. Uiteraard zitten deze miljarden weer verwekt in de kostprijs van de medicijnen hetgeen de zorg er niet goedkoper op maakt.

Bron : http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/141128/boete-novartis-na-gunstbetoon-huisartsen.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid vaccinaties:
* Als u ervoor kiest om uw kind(eren) WELte laten vaccineren, bent u óók zelf aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van vaccinatie.
* Wanneer u ervoor kiest om uw kind(eren) NIET te vaccineren, bent u als ouder verantwoordelijk wanneer een kind een kinderziekte krijgt.
* Een gebrek in het vaccin komt voor rekening van de fabrikant van het vaccin.
* Gebrek in de wijze van vaccineren komt voor rekening van de zorgverlener (GGD, etc.).
* De overheid is verplicht om in het kader van de Volksgezondheid infectieziekten te bestrijden. Zij is daarom ook verplicht om vaccins aan te bieden.
Conclusie : van tevoren staat dus NIET vast wie aansprakelijk is en of u schadeloos gesteld kunt worden als het mis gaat. Bron : enquête De rol van de overheid bij (informatievoorziening over) het Rijksvaccinatieprogramma :
https://www.enquetesmaken.com/s/53228ce

* Compensatieprogramma's vaccinatieschade wereldwijd :  Maar liefst 19 landen hanteren al vanaf 1953 compensatieprogramma's bij uitkeringen vaccinatieschade. En nee, Nederland en België zitten hier NIET bij (want niet één geval werd en wordt gelinkt aan bijwerkingen van vaccins –  een onbestaand, niet (h)erkend, fenomeen in onze contreien). http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/index.html

* Kritische brief van een bezorgde moeder aan het consultatiebureau : 'Ik ben er van overtuigd dat jullie met de beste bedoelingen jullie werk doen. Helaas zijn jullie niet precies op de hoogte wat jullie allemaal werkelijk doen. Dit heb ik zelf moeten ondervinden. In 2008 beviel ik van mijn oudste dochter, kerngezond, en ik volgde het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ik dacht er niet over na, de overheid wil toch het beste voor je kind, ik ben geen dokter dus waarom hieraan twijfelen. Met 8 maanden kreeg ze weer een BMR vaccinatie. In de avond huilde ze. Dat kan. Maar op een gegeven moment huilde ze zo hoog hard en onophoudelijk, voor wel drie uur aan een stuk. We waren erg bezorgd. Toen ging ze in een keer OUT. Ze zakte weg, werd wit, kreeg paarse lippen en haar ademhaling stokte (gelukkig lag ze niet in bed op haar buik, anders was dit een wiegendood geweest!). Wij gingen met spoed naar een huisarts en gelukkig kwam ze onderweg weer wat bij. De arts zei dat er waarschijnlijk een zenuw geprikt was, en we konden weer naar huis...' Lees verder : http://www.vaccinatieraad.nl/2014/01/brief-consultatiebureau-moeder/#comment-321

* Marketing-techniek : 'Bij de promotie van het HPV-vaccin kan de focus beter liggen op beschermen tegen de seksueel overdraagbare aandoening (soa), dan op voorkomen van baarmoederhalskanker. Jonge vrouwen zijn dan eerder geneigd om zich in te laten enten, aldus onderzoekers van de Ohio State University en de Texas Tech University. De resultaten van hun onderzoek zijn in strijd met de aanname dat vrouwen als ze bang zijn voor de kans op kanker zich sneller laten vaccineren.' http://www.gezondheidsnet.nl/hpv-virus-en-baarmoederhalskanker/promotie-hpv-vaccin-moet-zich-op-soa-richten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ha-Ri-Bo

Zweden en Denemarken hebben de snoepfabrikant Haribo opgedragen alle ZWARTE elementen uit hun assortiment te halen. Dit betreft met name de dropachtigen uit de Skipper Mix-lijn...

En waarom ? Haribo wordt beschuldigd van RACISME....

Niet alleen de snoepgoedsector in Scandinavië ligt onder vuur. Onlangs werd een catalogus van een groot winkelketen, waarin donkergekleurde fotomodellen met roze lippen de pagina's sierden, teruggetrokken. Ook de strip 'Kuifje in Congo' wordt door meerdere bibliotheken geweerd.

Frankrijk verving in 2012 om dezelfde reden de naam van het Haribo-snoepje 'Tête de nègre' in 'Melting pote'.

Alle andere kleurtjes schijnen (voorlopig dan nog) getolereerd te worden...

Bron : http://www.lemonde.fr/vous/article/2014/01/17/accuse-de-racisme-haribo-elimine-ses-bonbons-noirs_4350208_3238.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Evident bewijs

Prof.dr. Yvo Smulders is hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VU medisch centrum met als aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. Daarnaast is hij redacteur van de rubriek 'In het kort' van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde).

Smulders was een van de opstellers van de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement uit 2011. Met een scherp oog voor de juiste verhoudingen kijkt hij ook buiten zijn vakgebied naar het functioneren van de wetenschap.

Tijdens het NTvG Podium van 11 januari 2012 pleit hij voor een realistische kijk op bewijsvoering in de geneeskunde. Epidemiologisch bewijs is namelijk lang niet altijd zo 'hard' als beleidsmakers wel eens willen doen voorkomen.

http://www.youtube.com/watch?v=PRiSlU1ucqI#t=17
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mis-handelen

In Nederland wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. Onderzoekers denken dat die schatting nog aan de lage kant is. Ouderenmishandeling kent vele vormen: verwaarlozing, financiële uitbuiting, fysieke, geestelijke en zelfs seksuele mishandeling.

Professionals uit het veld vrezen voor een toename van ouderenmishandeling als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg, blijkt uit de ZEMBLA - aflevering 'Ouderenmishandeling'. Ouderenmishandeling staat hoog op de politieke agenda. Met campagnespots op tv probeert de overheid ons bewust te maken van het probleem. 'Bijzonder tegenstrijdig', vindt Jan Romme, Ouderenombudsman bij het Nationaal Ouderenfonds. 'Dure campagnes, terwijl aan de andere kant fors wordt bezuinigd. Door die bezuinigingen wordt ouderenmishandeling in de hand gewerkt.'

Er is een miljardenbezuiniging gaande in de ouderenzorg. De overheid sluit de komende jaren 800 van de 2200 verzorgingshuizen en duizenden thuiszorgmedewerkers worden ontslagen. Bert Keizer, verpleeghuisarts en publicist: 'We zijn ouderen aan het wegduwen uit de overheidsvoorzieningen en aan het terugduwen in hun eigen hok, waar we ze veel sterkte toewensen.'

De overheid liet eind jaren negentig de omvang van ouderenmishandeling in Nederland onderzoeken. Daaruit blijkt dat jaarlijks 200.000 ouderen van boven de 65 worden mishandeld: psychisch, lichamelijk, of in de vorm van verwaarlozing of financiële uitbuiting. Er is sindsdien geen nieuw onderzoek naar de omvang meer gedaan. Romme ziet het aantal meldingen van ouderenmishandeling stijgen: 'Ik denk dat het gelijke tred houdt met het feit dat er steeds minder mensen in verzorgingshuizen mogen zijn. Meer mensen komen in een thuissituatie terecht en ik denk dat daardoor ouderenmishandeling zal stijgen. Achter die voordeur vindt veel meer ouderenmishandeling plaats dan we vermoeden.'

Uitzending Zembla van 16 januari 2014 : http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/16-01-2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantrekkelijk gif


In de
kinderkleding van grote merken als Disney, Burberry en Adidas zijn chemische stoffen ontdekt die gevaarlijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace.

De milieuorganisatie kocht in totaal 82 producten in winkels in 25 landen over de hele wereld van merken als C&A, Disney, GAP en H&M, sportmerken als Nike, Puma en Adidas, en het luxemerk Burberry. De producten werden in een onafhankelijk laboratorium in het Britse Exeter geanalyseerd.

De resultaten bleken schokkend: van de 82 producten bleken er 50 nonylphenol ethoxylaten (NPE's) te bevatten: chemicaliën die afbreken tot het giftige en hormoonverstorende nonylphenol. De concentratie bleek volgens de studie het hoogst bij C&A, Disney en American Apparel. Alle vijftien producten die onderzocht werden op hormoonverstorende PFC's, bleken positief.

Van de 35 stukken die op ftalaten werden onderzocht, bleek 33 positief. Ftalaten kunnen de ontwikkeling van de voortplantingsorganen verstoren en worden in verband gebracht met onder meer astma en leerproblemen. In twee gevallen was de concentratie zo hoog dat ze onder de Europese wetgeving niet toegelaten zouden zijn in kinderspeelgoed. Die wetgeving is echter niet van toepassing op textiel.

"Dit is een nachtmerrie voor ouders die kleding zoeken voor hun kinderen zonder gevaarlijke chemicaliën", zegt Chih An Lee van Greenpeace Oost-Azië. "Deze chemicaliën zitten overal in, van exclusieve luxemerken tot budgetmode, en ze vervuilen onze waterlopen van Beijing tot Berlijn."

Greenpeace noemt de kledingstukken "
de echte monsters in de kast van kinderen", en roept zowel de overheden, de bedrijven zelf als de ouders op om het gebruik van de stoffen te stoppen.

http://www.mo.be/artikel/giftige-stoffen-kinderkleding-grote-merken

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kijk op suiker

Google heeft een slimme contactlens ontwikkeld waarin naast chips en sensoren ook een antenne zit verwerkt die dunner is dan een mensenhaar. De lens is speciaal ontwikkeld om de bloedglucosespiegel van diabetici te meten en moet de prik in de vinger die ze vandaag ondergaan vervangen. Eén op elke 19 mensen op de planeet lijdt aan diabetes.

Google wil daar nog een minuscuul LED-licht aan toevoegen dat de drager verwittigt waneer het glucoseniveau onvoldoende is.

Bron : http://www.express.be/business/?action=view&cat=technology&item=google-heeft-een-slimme-contactlens-die-je-gezondheid-meet&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

-----------------------------------------------------------------------------------------
Slecht zaad

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Monsanto vrijgesproken in een grote zaak tegen de Amerikaanse Vereniging van Biologische Zaadveredelaars en meer dan tachtig andere aanklagers. Het vonnis is omstreden, omdat het Monsanto de mogelijkheid geeft boeren op wiens velden onbedoeld Monsanto-zaden aanwezig zijn aan te klagen.

De grote groep aanklagers, waaronder zaadbedrijven, landbouworganisaties en vele Amerikaanse en Canadese familieboeren wilden zich via de rechtszaak beschermen tegen de agressieve patentenstrategie van de agrochemische reus, en wilden het Monsanto moeilijker maken boeren aan te klagen wanneer er op hun velden ggo-zaden van Monsanto gevonden worden.

In totaal klaagde Monsanto al meer dan 140 boeren aan wegens het oneigenlijk gebruik van gepatenteerde ggo-zaden en kwam het in meer dan 700 andere gevallen tot een minnelijke schikking. Geen van de aanklagers was klant bij Monsanto; ze zochten naar eigen zeggen juridische bescherming voor het geval ze buiten de eigen wil om in contact zouden komen met Monsanto’s producten, en hun velden op die manier "vervuild" zouden worden.

Door deze "vervuiling" kan hun handelswaar niet als biologisch worden verkocht. Ook vinden de aanklagers dat Monsanto te agressief patenten claimt, en "eigenschappen van de natuur toe-eigent die vervolgens niet meer volgens de klassieke weg van de veredeling kunnen worden toegevoegd aan een gewas zonder dat de boer daarvoor aangeklaagd wordt".

http://www.mo.be/artikel/monsanto-wint-omstreden-rechtszaak-tegen-bioboeren

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Schone luchten

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland. Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht? Is het beter of slechter dan vroeger en hoe is de luchtkwaliteit ten opzichte van andere landen?

Conclusie van het RIVM : De lucht is schoner dan vroeger

Sinds de jaren zeventig wordt in Nederland gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Stoffen als zwaveldioxide, grof stof en benzeen waren vroeger een probleem. Door allerlei maatregelen zijn de gemiddelde concentraties de laatste jaren sterk gedaald.

De bevindingen van het RIVM op een rijtje:
- Natuurgebieden verzuren als er veel zwaveldioxide in de lucht zit. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Dat komt doordat we onze huizen niet meer met kolen verwarmen, zwavelarme brandstoffen gebruiken én de industrie minder zwavel uitstoot.
- Fijn stof is een verzamelbegrip en omvat deeltjes van verschillende grootte. Zowel fijn stof (PM10) als het fijnere deel van fijn stof (PM2,5) veroorzaken gezondheidseffecten. PM2,5 waarschijnlijk meer dan PM10.
- Stikstofdioxide kan schadelijk zijn voor de luchtwegen en longen. Verkeer is de belangrijkste bron: nabij verkeer zijn de concentraties stikstofdioxide vaak hoog. Daarnaast zijn de industrie, raffinaderijen en de energiesector belangrijke bronnen.
- Benzeen is giftig en kankerverwekkend. De jaargemiddelde concentratie neemt al jaren af. Dat komt vooral door de katalysatoren begin jaren negentig, de technische verbeteringen van personenauto’s en een lager benzeengehalte in benzine.

We kunnen weer opgelucht ademhalen...

Bron : http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/

---------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (8)

Achtste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).
Verplichting of keuze, wie bepaalt wat we doen?
In Amerika is vaccinatie verplicht en de vaccinatiegraad ongeveer 96 %. In Nederland is vaccinatie een keuze en de vaccinatiegraad ongeveer 96 %. Hoe kan dat? Alleen al in Amsterdam wonen 176 verschillende nationaliteiten. Zijn die het allemaal zo met elkaar eens over vaccins dat ze precies hetzelfde ‘kiezen’? En komt dit toevallig overeen met het vaccinatiepercentage in Amerika waar ‘geen’ keuze mogelijk is?

Wat mij betreft is de vrije keuze in Nederland een illusie, want onze overheid zegt gewoon: “U heeft de keuze uit één”. Zonder dat we het in de gaten hebben worden we alleen maar geïnformeerd vanuit één perspectief, en ‘kiezen’ we vanuit een geconditioneerd bewustzijn voor ‘de strijd tegen infectieziekten’. Noch de keuze noch de verplichting bepaalt ons handelen, maar de informatie die we krijgen. En natuurlijk ook de informatie die we niet krijgen. En dit is een lastige situatie want in de praktijk betekent dit dat degenen die bepalen welke informatie we krijgen, in feite bepalen wat we doen.

Moeilijk voor te stellen? Laten we het hepatitis B vaccin als voorbeeld nemen.

In Amerika is dit vaccin sinds 1992 opgenomen in het verplichte vaccinatie-programma en baby’s worden op hun geboortedag (!) gevaccineerd met het hepatitis B vaccin. In Nederland werd het vaccin in september 2011 toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Wat was de motivatie om dit te doen? Aangezien er nog vele vaccins zullen volgen is het misschien interessant om eens stap voor stap te kijken hoe dit gegaan is.

Hoe was de situatie kort voor de introductie van het hepatitis B vaccin?
1. Er is geen sprake van een noodsituatie of een epidemie die een acuut gevaar vormt voor de Nederlandse bevolking.
2. Baby’s en kinderen zijn geen risicogroep voor deze ziekte. (Bovenstaande cijfers betreffen voornamelijk drugsgebruikers en prostituees die door het gebruik van vuile naalden of onveilige seks het risico lopen op een ontsteking (-itis) van de lever).
3. De gemiddelde ouder houdt zich niet bezig met deze ziekte. Het ‘leeft’ niet; we hebben het er niet over, we kennen er geen angst voor, laat staan dat we behoefte hebben aan een hepatitis B prik voor onze baby.

Volgens het RIVM is sinds 2004 het aantal meldingen van acute HBV -infecties afgenomen met 47% (2004: 296 meldingen, 2011: 157) - Let op: dit dus VOOR de invoering van het vaccin.

"Ik sla de Hepatitis B vaccinatie in het ziekenhuis over, tenzij de baby seksueel actief is of een infuusnaald deelt met een andere baby". Dr. Sears (USA)

Noot : in België maakt het hepatitis B-vaccin al sinds 1999 deel uit van de gratis basisvaccinaties voor zuigelingen.
Wordt vervolgd....

Bron : © Door Frankema - VaccinVrij ! http://www.lemniscaat.nl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

'Uw gezondheid – en die van uw familie – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg. We worden steeds ouder, we kunnen medisch gezien steeds meer en we willen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Maar de kosten van de zorg lopen hierdoor zo enorm op, dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Zorg moet daarom zinnig en zuinig zijn. Ik zal me volledig inzetten voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen.'
Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers

Nigel Farage in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=Ea3npnStgco
Vogelvlucht in de kijker
:
http://www.youtube.com/watch?v=fKkzqk3RMLc#t=16
Nieuwsbrief januari in de kijker
: http://www.gezondverstandavonden.nl/nieuwsbrieven.html
Events in de kijker
: http://www.succesboeken.nl/pagina/OntmoetDeSchrijver.html#.Utp2uvtKErg

Nationale Gezondheidsbeurs in de kijker
: http://www.denationalegezondheidsbeurs.nl/

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site
http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: