17 dec. 2013

ALEPH Weekoverzicht n° 99


In de kijker :

* Bijwerking of mishandeling
* Duidelijke taal
* Prikkeltjes
* Natuurlijk oké
* Drie redenen
* Zo kan het ook!
* Brusselse Zaken
* Hallucinant
* Wijze tips
* Vaccin Vrij (3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijwerking of mishandeling

Jannes Koetsier, arts, stuurt in oktober van dit jaar een dringend verzoek om met spoed aandacht te schenken aan een door hem in detail beschreven mogelijk structureel en ernstig gezondheidszorgprobleem (Vaccinbijwerking of kindermishandeling ??), aan de volgende instanties :  Inspectie Gezondheidszorg, Gezondheidsraad, RIVM, Lareb, Nederlandse vereniging kindergeneeskunde. Nederlands Huisarts Genootschap met een kopie aan Medisch Contact.
Samenvatting : Analyse van medische dossiers van drie babys met hersen- en netvlies- bloedingen optredend na vaccinatie, maakt ITP (immuun of idiopatische trombocytopenie) t.g.v. vaccinatie of infectie zeer waarschijnlijk als bloedingsoorzaak. Vaccin-geïnduceerd vit-C tekort is een alternatieve verklaring. Ten onrechte wordt in dergelijke gevallen door artsen en instanties eenzijdig gefocust op kindermishandeling.

Het drama voor de ouders van een overleden of hersenbeschadigd kind mag niet onnodig leiden tot een bijkomend justitieel drama wegens onterechte verdenking op kindermishandeling. De vergoeilijking dat de goeden onder de kwaden moeten lijden bij AMK-meldingen is hier tekort door de bocht. Dringende aanbevelingen voor betrokken instanties en collega artsen liggen voor de hand :
1. Gericht informatie verzamelen.
2. Richtlijn-aanpassing om onnodig extra trauma bij ouders te vermijden.

Veel-zeggende reactie van de aangeschreven instanties :
* RIVM, verantwoordelijk voor het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) stuurde uitsluitend een ontvangst bevestiging.
* Het Lareb liet weten dat ITP na vaccinatie inderdaad in zeldzame gevallen kan voorkomen.
* IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) stuurde een berichtje waarin voor vaccinbijwerking naar het Lareb werd verwezen.
* Artsenblad Medisch Contact liet telefonisch weten mijn artikel niet te willen plaatsen of er anderszins aandacht aan te willen besteden. Er zou eerst meer wetenschappelijk onderzoek nodig zijn.
* De NVK (Nederlandse Vereniging van Kinderartsen) liet weten op de hoogte te zijn van het feit dat ITP in zeldzame gevallen na vaccinatie voorkomt, maar ziet geen reden om haar beleid aan te passen.
* Het Nederlands Huisarts Genootschap reageerde in het geheel niet, terwijl zeker oudere huisartsen bekend moeten zijn met zeldzame ernstige problemen na vaccinatie bij tevoren gezonde baby’s.
* De Gezondheidsraad volstond met een automatische ontvangstbevestiging.

EenVandaag besteedde hier afgelopen zaterdag wél uitgebreid aandacht aan.
Verdacht worden van het 'Shaken Baby Syndrome', een zware vorm van kindermishandeling, terwijl je ervan overtuigd bent dat je je kind nooit kwaad hebt gedaan: het is het verhaal van Peter en Petula uit Vianen en Jan-Willem en Hilde uit Breda. De verdenking heeft grote gevolgen. Bij een gezin wordt de baby uit huis geplaatst, bij het andere wordt dat ternauwernood voorkomen. De ouders zijn in alle staten en laten het er niet bij zitten. Tijdens hun zoektocht stuiten ze op een arts - Jannes Koetsier - die hen wijst op de mogelijkheden van vaccinatieschade. In EenVandaag het verhaal van de ouderstellen en deze arts. Ook Agnes Kant reageert, directeur van Lareb dat de bijwerkingen van medicijnen bijhoudt. : http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48163/onterecht_beschuldigd_van_kindermishandeling_

Website Jannes Koetsier :
http://www.degezondepatient.nl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duidelijke taal

De website Gezondheid en Wetenschap is een initiatief van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, financieel mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap (onder auspiciën van Jo Van Deurzen, Vlaams Minister van Gezondheid).

Lees even mee : 'Pittige krantenkoppen lokken lezers en dreigen daarmee de nuance te verliezen. Bevindingen uit studies worden soms overdreven voorgesteld, zowel door verslaggevers als onderzoekers. Soms belanden ongenuanceerde boodschappen in de media. U vindt het moeilijk om kaf van koren te scheiden? Gezondheid-en-Wetenschap wil daar iets aan doen. Voor u houden we dag in dag uit het mediagenieke gezondheidsnieuws tegen het licht. We becommentariëren de meest opvallende krantenkoppen en brengen ruimere achtergrondinformatie over de wetenschappelijke oorsprong van het nieuws. Om dat te realiseren werken we nauw samen met onafhankelijke artsen en experts van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, kortweg Cebam. '
Oké, we hebben het gelezen (duidelijke taal van de overheid)... Dan toch maar even een kritische kantlijn met dit illustrerend voorbeeldje van hun 'gezonde' visie op ADHD - De ouders moeten leren de gepaste hulp te geven aan het kind. Het beste resultaat op korte termijn wordt verkregen met geneesmiddelen die de hersenen stimuleren. Maar ook hier geen woord over correcte aanbevelingen van een aangepast voedingspatroon zonder e-nummers, zonder kleurstoffen, magnesiumsupplement (doeltreffend bij ADHD)...

Bron : http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/richtlijnen/adhd-attention-deficit-hyperactivity-disorder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Nieuw griepvaccin voor kinderen : een door GSK ontwikkeld 4-1 vaccin (FluLaval® Quadrivalent) om  A en B griep te voorkomen bij gezonde (!) kinderen van 3 tot 8 jaar. Opmerkelijk : GlaxoSmithKline bedankt in de New England Journal of Medicine met name de kinderen en ouders voor hun deelname aan dit onderzoek.  Opvallend : het vaccin maakte deel uit van een dubbel experiment met een nieuw, o.a. in India uitgetest, Hepatitis A vaccin (meerderen kregen een griepshot in de ene + een hep.dosis in de andere arm, gelijktijdig...). Uit het studierapport : van de 5220 deelnemertjes, hadden er 60 direct na toediening te kampen met ernstige bijwerkingen (een 'acceptabel risico'). Bron : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215817?query=TOC#t=articleBackground

* Kerstrun op meningitis vaccin : ouders in de UK zijn bereid £600 op te hoesten om hun kind nog voor Kerstmis te laten inenten met het vorige week vrijgegeven vaccin Bexsero (tegen de in Europa relatief zeldzame meningokokken B-groep en nog niet opgenomen in het RVP). Kinderen zullen 2-4 dosis toegediend moeten krijgen. Noot : Bexsero (kassa-troetelkindje van Novartis) dat afgelopen juli nog door de UK-autoriteiten werd teruggetrokken vanwege wantrouwen in de werking : http://www.dailymail.co.uk/health/article-2523672/Health-Notes-Parents-rush-book-600-meningitis-B-jab-available-NHS.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuurlijk oké

In september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is, en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Citaat van een nieuwsflits:
The Congress has now officially recognized the important role naturopathic medicine plays in effectively addressing the nation’s health care needs as well as in adressing the increasingly severe shortage of primary care physicians. For those not yet familiar with the profession, naturopathic physicians attend four-year, in-residence, full-time post-graduate naturopathic medical schools, which are recognized by the Federal Department of Education and by local educational, credentialing bodies. There are currently seven naturopathic medical schools in North America.

De resolutie kunt u hier lezen.

Terwijl we hier steeds verder afdrijven van natuurlijk genezen, hebben de Amerikanen het licht gezien. De natuurgeneeskunde verdient een volwaardige plaats aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen !

Bron: www.iocob.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drie redenen

In plaats van een onbewezen hypothese te gebruiken om twijfelende ouders over de streep te trekken hun kind te laten vaccineren, zouden eigenlijk de voorstanders van het vaccineren de veiligheid en effectiviteit van die vaccinaties in twijfel moeten trekken. Een gezonde sceptische blik met betrekking tot een groot aantal vaccinaties die worden ‘opgedrongen’ aan het volk zou de gezondheid van hun kind erg ten goede kunnen komen.

Shane Ellison ("The People's Chemist") : Mijn achtergrond als medisch scheikundige leert me hoe te vertrouwen op bewezen onderzoek. Ik heb geleerd om minder gevoelig te zijn voor emotionele argumenten en meer gevoelig te zijn voor feiten die ondersteund worden door reproduceerbaarheid. Dit is een van de hoofdregels van de wetenschappelijke methode. Het verwijst naar het vermogen van een test of experiment om nauwkeurig gereproduceerd te worden. Als ouder heb ik de verantwoordelijkheid om mijn opleiding te gebruiken bij het nemen van beslissingen voor mijn gezin, zeker wanneer het gaat om potentieel gevaarlijke vaccinaties. Vanuit mijn eigen onderzoek heb ik kennis van verborgen feiten waarvan iedere ouder op de hoogte zou moeten zijn.

Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom ik mijn eigen kinderen niet wil laten vaccineren:
Reden 1: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn
Reden 2: vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen
Reden 3: Kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen

Lees verder : http://www.ahealthylife.nl/medisch-scheikundige-geeft-drie-redenen-waarom-hij-zijn-kinderen-niet-laat-vaccineren/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo kan het ook!

Met een simpel netje, en dat zonder vaccin!

De verbeterde bestrijding van malaria heeft naar schatting 3,3 miljoen levens gered en daarmee het aantal doden sinds 2002 bijna gehalveerd, blijkt uit de laatste editie van het World Malaria Report van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Preventie- en bestrijdingsmaatregelen van multilaterale organisaties, nationale overheden, private stichtingen en andere organisaties, waarin in de afgelopen twaalf jaar in het bijzonder effectief in Afrika ten zuiden van de Sahara. Samen met Zuid-Azië heeft die regio het meest te lijden onder de door muggen veroorzaakte ziekte.

Het aantal doden had vorig jaar waarschijnlijk verder beperkt kunnen worden als er meer geld beschikbaar was geweest. Afgelopen jaar konden er door geldgebrek maar 70 miljoen nieuwe muskietennetten worden verspreid in plaats van de voorziene 150 miljoen. In 2013 was dat probleem echter verholpen en werden er 136 miljoen netten geleverd. De WHO rekent voor volgend jaar op 200 miljoen netten.

De WHO wil toewerken naar reductie van het aantal malariadoden onder kinderen met 75 procent ten opzichte van 2000. Als de vooruitgang van de afgelopen twaalf jaar kan worden vastgehouden in 2014, betekent dat een daling van de sterfte met 56 procent in alle leeftijdsgroepen en met 63 procent voor kinderen jonger dan vijf jaar.

http://www.mo.be/artikel/aantal-malariadoden-bijna-gehalveerd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brusselse Zaken

Meer dan duizend lobbyorganisaties en honderden PR-firma’s en advocatenkantoren staan klaar om de belangen van het bedrijfsleven te vertegenwoordigen. Meer dan 300 multinationals hebben hun eigen lobbykantoor in Brussel en dan zijn er nog tientallen denktanks die financieel afhankelijk zijn van het bedrijfsleven. Meer dan tweederde van de 15.000 professionele lobbyisten in Brussel vertegenwoordigt de belangen van het bedrijfsleven, en dan met name van het grootbedrijf.

Van de geschatte 15.000 - 20.000 lobbyisten in Brussel zijn er rond de 5.000 officieel geaccrediteerd bij het Europees Parlement. Zij hebben een pasje waarmee ze een jaar lang toegang hebben tot de gebouwen van het Europees Parlement. In het online register van geaccrediteerde lobbyisten op de website van het Europese Parlement valt de overweldigende aanwezigheid van lobbyisten voor het bedrijfsleven meteen op. Tegenover elke lobbyist van een maatschappelijke organisatie staan zeker zes lobbyisten die voor het bedrijfsleven werken.

Er gaat groot geld naar de patiëntenlobby in de EU. Nogal wat Europese patiëntengroepen leven hoofdzakelijk van geld van de farmaceutische industrie. De industrie heeft in Brussel bijna 50 eigen lobbyisten rondlopen. De negen farmaceutische koepelorganisaties hebben 20 belangenbehartigers voltijds in dienst. Die komen bovenop de 26 lobbyisten werkzaam voor 13 grote fabrikanten. En daar weer bovenop komt de invloed via zwaar gesponsorde patiëntenorganisaties. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallucinant

Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone heeft een indrukwekkende reportage gemaakt over de vleesproductie in de Verenigde Staten. Aan de hand van getuigenissen van dierenrechtenactivisten die in de vleesindustrie aan de slag gingen en een hoop cijfermateriaal wordt duidelijk dat de vleesconsumptie van de Amerikanen stilaan onhoudbaar wordt.

De cijfers die Rolling Stone oplijst over de Amerikaanse vleesindustrie liegen er niet om. Enkele hallucinante voorbeelden:

• Jaarlijks worden er 9 miljard kippen, 113 miljoen varkens, 33 miljoen koeien en 250 miljoen kalkoenen geslacht voor vleesconsumptie, nadat ze opgroeiden in donkere, vuile en veel te kleine schuren.
• In een slachthuis in Nebraska wordt er om de 12 seconden een koe geslacht. Dat zijn 300 koeien per uur, of 2.500 koeien per dag.
• Kippen in Amerikaanse legbatterijen worden na twee jaar gedood, terwijl ze een levensverwachting van 5 tot 8 jaar hebben.
• De gemiddelde oppervlakte die een kip krijgt in een legbatterij is 432 cm². Dat is tweederde van een A4-blad.
• Vorig jaar werd er 23 miljard kilo rood vlees geproduceerd in de Verenigde Staten.
• 4 staten in de VS zijn verantwoordelijk voor 49 procent van de consumptie van dat rood vlees: Nebraska, Iowa, Kansas en Texas.
• Per seconde worden er in de Verenigde Staten 40.000 kilo uitwerpselen door veeteelt geproduceerd.
• Dat is 130 keer meer dan door mensen.
• Van afval van veeteelt kunnen minstens 40 soorten bacterieën overgedragen worden op mensen.
• 26 procent van de totale landoppervlakte van de aarde wordt gebruikt voor veeteelt.
• Een lengte van 56.000 kilometer aan Amerikaanse rivieren zou vervuild zijn door afval, afkomstig van veeteelt.

Bron : http://maartendevos.wordpress.com/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijze tips

Door de strenge wetgeving is het niet langer toegestaan om op de verpakking van een voedingssupplement te vermelden waar het voor dient. Dit verbod kan wel eens voor gevaarlijke situaties zorgen die onze beleidsmakers over het hoofd hebben gezien.

Ook zal informatie over de heilzame werking van supplementen de consument moeilijker bereiken. In deze supplementenwijzer is de kennis van duizenden jaren veiliggesteld en kan eenieder tot zijn eigen keuzen komen.

Nog niet eerder is er zo’n compleet naslagwerk verschenen waarin alle veelgebruikte vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en andere supplementen zijn opgenomen, inclusief een uitgebreide zelfhulpwijzer en een handige supplementen-index. De laatste jaren zijn o.a. superfoods zeer snel populair geworden, dankzij de globalisering van de economie en de behoefte aan gezonde en natuurlijke voedingsmiddelen.

Een overzichtelijke gids, samengesteld door orthomoleculair geneeskundige Juglen Zwaan, voor het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten & oliën, superfoods, kruiden & specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en andere supplementen.

Bron : http://www.succesboeken.nl/boek/9789079872695/De_supplementenwijzer#.UqwWffv_gj0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinvrij (3)

Derde deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).

De reguliere artsen hebben zich niet bezig gehouden met bewustwording, ze hebben zich niet bezig gehouden met voorlichting, noch met verandering van leefgewoonten en ze hebben ook het harde fysieke werk niet uitgevoerd. En tóch geloven ze dat de ‘sanitaire revolutie’ een medische mijlpaal is… Het is een geloof, voortgekomen uit de jarenlange conditionering van het volgen van een medische studie.

De artsen die je tegenkomt op het consultatiebureau volgen het beleid - ze doen wat hun opgedragen wordt en geven de prikken netjes volgens een bepaald schema en ze geven ons voorlichting. Ze vertellen óns weer wat zíj op school geleerd hebben, en dat is niet alleen ‘dat er vroeger vreselijke epidemieën waren die we gelukkig hebben overwonnen doordat we ertegen zijn gaan vaccineren’ (toen ze praktisch niet meer voorkwamen), maar ook dat we, nu ze uitgeroeid zijn wel moeten blijven doorgaan met vaccineren, ´want als we dat niet doen komen die ziektes weer terug.`

Niet alleen datgene wat de - overigens goedbedoelende CB-artsen ons vertellen is misleidend, maar nog veel meer datgene wat ze ons niet vertellen!

Wat ons niet verteld wordt is:
1. dat infectieziektes die we vroeger hadden totaal verdwenen zijn zonder dat er ooit tegen gevaccineerd is: bijvoorbeeld cholera en roodvonk.
2. dat infectieziektes waartegen we nu vaccineren, al zo goed als verdwenen waren voordat we ertegen begonnen te vaccineren: bijvoorbeeld de mazelen en kinkhoest.
3. en héél belangrijk: dat onze kinderen nog steeds de ziektes kunnen krijgen waartegen ze gevaccineerd zijn.
Eerst dacht ik altijd: “dat kan niet.” Als een kind gevaccineerd is, dan kan het niet meer de ziekte krijgen waar het tegen gevaccineerd is, want het is ‘beschermd’. Maar dit kan dus wel - en het gebeurt op grote schaal. En dit staat beschreven in medische tijdschriften.

Wordt vervolgd....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wekelijks ALEPH na-denkertje

Lawaai bewijst niets.
Vaak kakelt een kip die enkel een ei gelegd heeft,
alsof ze een asteroïde had gelegd.
Mark Twain

Vaccinatiedebat in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA
Video (Rise up) in de kijker : http://www.youtube.com/watch?v=IOiUrF74F14
Geld komt uit het niets in de kijker (2) : http://www.youtube.com/watch?v=_TkxF9VR3Rc

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site http://www.gezondverstandavonden.nl,of http://alephinformeert.blogspot.fr/
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: