10 feb. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 158
In de kijker :

* Anti-viraal
* Prikkeltjes
* Nog steeds actueel
* Mad Science
* Over de grens
* Opwarmertje
* Roet in het eten
* Onderhandelen
* Buiten de boot
* Voorzorgen
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anti-viraal

Albertus Dominicus Marcellinus Erasmus (Ab) Osterhaus is de laatste dagen weer volop in de media: 'Tot onze grote teleurstelling werkt de griepprik dit jaar helaas niet'. In totaal zijn bijna drie miljoen Nederlanders gevaccineerd. Hooguit tien tot twintig procent van de gevaccineerden is beschermd zegt hij, terwijl dat volgens hem 70 tot 80 procent had moeten zijn. Osterhaus en RIVM-viroloog Adam Meijer adviseren om binnen 24 tot 48 uur na de eerste griepverschijnselen naar de huisarts te gaan voor een antiviraal middel (bron: NOS-teletekst).

* Hiermee bedoelen ze dan natuurlijk met name het antivirale Tamiflu, dat in opspraak geraakte middel van het zeer winstgevende farmaceutisch bedrijf Gilead, bekend om zijn man-made geneesmiddelen. Gilead, o.a. geadviseerd door de Cirion Foundation, met Ab Osterhaus in de directie...
* Tamiflu dat weinig of geen invloed zal hebben op griepduur (1 dg winst) vlgs documenten in het bezit van Cochrane.
* 119 geregistreerde overlijdensrapporten (w.o. 38 gevallen binnen 12 uur na toediening Tamiflu).
* De FDA gaf in april 2012 in het
Pediatric Postmarket Adverse Event Review nog toe dat ook de volgende ernstige bijwerkingen aan Tamiflu worden toegeschreven : abnormaal gedrag, delirium, hallucinaties, angstverschijnselen, nachtmerries enz.
* Zou het toeval zijn dat het patent van Tamiflu eind van deze maand afloopt?
* Zou het toeval zijn dat de restanten van de oude, tijdens de mexicaanse griep door de overheid aangekochte, partij van 3 miljoen kuurtjes Tamiflu, nu bijna 'over datum' blijkt te zijn? Er lijkt dus haast geboden...
* 'Just in time' voor het bedrijf dat tot en met 2018 een omzetgroei van gemiddeld 15% verwacht?

AO werd naar aanleiding van zijn oproep in de media gevoelig op de vingers getikt door het Nederlands Huisartsen Genootschap: http://nos.nl/artikel/2018092-opschudding-over-oproep-osterhaus.html

En in de UK lijkt het dan nog veel dramatischer (af te lopen):
- Griepprik slechts 3% werkzaam
- Duizenden ouderen overlijden in de veronderstelling dat zij beschermd waren
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2943269/Fatal-delays-flu-jab-Health-bosses-knew-six-months-vaccine-defective-thousands-died-thinking-safe.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Mazelen en de politiek: In januari zijn in de VS meer gevallen van mazelen vastgesteld dan anders in een heel jaar. Moeten kinderen gevaccineerd worden? Veel ouders vertrouwen het vaccin niet (Canvas-uitzending Terzake van 4/2 - start op 18:50). Waarin o.a. de vraag aan politici werd gesteld: 'vaccineren of niet', met deze veelzeggende uitslag:
* Democraten: ja, absoluut
* Republikeinen: nee, is een keuze
* Obama: geen reden om het niet te doen
http://www.canvas.be/video_overzicht/307841

* Alles uit de kast: De mazelen'uitbraak' in de US (115 gevallen op 316 miljoen inwoners!) lijkt één groot propagandacircus. De WHO heeft de afgesproken doelstelling 'mazelen uitroeien tegen 2015' niet kunnen waarmaken en haalt nu alles uit de kast om dit alsnog te bereiken (met wereldwijde support van de media). De aangesloten VN/WHO-landen hebben allen voor dit 'commitment' getekend (en betaald). Dus lijkt het eerder een financieel/politiek item, waarbij gezichtsverlies en reputatieschade van 194 landen een belangrijk aspect lijkt te zijn.

* McShots: ouders die met hun kinderen tussen 9-14u bij McDonalds in Texas een hapje komen eten, kunnen als toetje kiezen uit een hele rits gratis vaccinaties (Men.C-waterpokken-BMR-DKTP-Hep.B): http://yournewswire.com/mcshots-with-every-meal-mcdonalds-offer-free-vaccinations/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nog steeds actueel

20 augustus 2001: Kindervaccinaties als DKTP en BMR kunnen hersenvliesontsteking en hersenontsteking veroorzaken. Dat zegt Ruud Burgmeijer, hoofd van het Laboratorium Veldonderzoek Vaccins van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het AVRO-radioprogramma 1 op de Middag vandaag.

Vanuit het huidige vaccinatieprogramma wordt er momenteel gevaccineerd tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP-vaccin en DTP-vaccin), tegen Haemophilus influenzae type B (Hib-vaccin) en tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-vaccin). Volgens Burgmeijer komt hersenvliesontsteking bij ongeveer 1 op de 100 duizend prikken voor. Jaarlijks worden 2,2 miljoen vaccinaties toegediend. 'De risico's van de kindervaccinaties zijn bij zulke grote aantallen klein te noemen; die nemen we dus op de koop toe', aldus Burgmeijer.

Toch beweert het RIVM in een recente brochure aan ouders dat vaccinaties nog nooit blijvende schade aan de gezondheid hebben veroorzaakt.

Critici menen dat de bijwerkingen van kindervaccinaties veel groter zijn dan het RIVM wil toegeven. 'Veel kinderen worden ernstig ziek na een prik, maar de medische wereld wil nog steeds het verband tussen het vaccin en de ziekte niet onderzoeken. Mogelijk worden er ook een aantal verschijnselen nooit in verband gebracht met vaccineren, omdat ze niet in de bijsluitertekst van de vaccins staan vermeld', aldus consultatiearts Noor Prent.http://www.gezondheidsplein.nl/nieuws/rivm-kindervaccinaties-kunnen-hersenvliesontsteking-veroorzaken/item60552

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mad Science

Al bijna 20 jaar worden in het Bio-Imaging Lab van de Universiteit Antwerpen zangvogeltjes gebruikt voor hersenexperimenten. Zangvogels zijn in de ogen van de dierproefnemers geschikte modellen om de hersenen te bestuderen. In het broedseizoen luisteren de vogels naar elkaars gezang en leren nieuwe liedjes fluiten. Dit leerproces veroorzaakt heel wat hersenactiviteit in het brein van deze dieren. De dierproefnemers willen deze hersenactiviteit meten en bestuderen.

In het broedseizoen worden geluidsopnames gemaakt van de liedjes die ze fluiten. Vervolgens worden de vogels meermaals onder verdoving in een scanner geplaatst. Via luidsprekers worden fragmenten uit de geluidsopnames afgespeeld. De onderzoekers meten de hersenactiviteit van de vogels tijdens de blootstelling aan de geluidsprikkels. Na meerdere jaren gebruik, worden de vogeltjes afgemaakt door onthoofding.

Vogels die ooit een vrij leven geleid hebben in de natuur, die de vreugde gekend hebben van weidse vluchten langs de uitgestrekte hemel moeten in Antwerpen hun dagen slijten in een kooi, om na meerdere jaren van hergebruik in experimenten gedood te worden voor de wetenschap. Volgens de wet hebben spreeuwen het statuut van beschermde vogelsoort. Opzettelijk vangen en doden van beschermde vogels is verboden. Maar de wet voorziet uitzonderingen voor wetenschappelijk onderzoek.

ADC eist dat de Vlaamse regering eindelijk ingrijpt. We eisen een krachtdadige aanpak van dierproeven. Politici zeggen dat er voor een Centrum voor de ontwikkeling van alternatieven geen geld is. Maar voor de financiering van dierproeven blijven de subsidies rijkelijk stromen! In de afgelopen 5 jaar werden meer dan twee miljoen euro subsidies
toegekend voor de neurologische onderzoeksprojecten van Van der Linden en haar directe onderzoekscollega's.

Lees verder:
http://www.docdroid.net/qex5/adc-vogeltjesrapport.pdf.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over de grens

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Reizen naar het buitenland zonder verklaring voor een medicijn
dat onder de Opiumwet valt is namelijk
strafbaar.

Op lijst
I van de Opiumwet staan de zogenoemde ‘hard drugs’, zoals heroïne, maar ook zware pijnstillers en het medicijn Ritalin.

Een Schengenverklaring is nodig om binnen het Schengengebied te reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.
Nederland: Op de website www.hetcak.nl kunt u een lege verklaring downloaden. Een Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Mocht de reis langer zijn dan 30 dagen dan moet u meerdere verklaringen aanvragen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4 weken.België: Druk het pdf-document voor medicatie naar het buitenland af en laat het invullen door uw huisarts. In bepaalde Schengenlanden (bijvoorbeeld Frankrijk) wordt er strenger opgetreden en zijn er strengere voorwaarden voor import van verdovende middelen (o.a. Rilatine).http://www.zitstil.be/nieuws/actualiteit/2537-medicatie-naar-het-buitenland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opwarmertje
In vele Nederlandse huishoudens is de magnetron in de keuken te vinden. Het apparaat sluit namelijk perfect aan bij onze zucht naar gemak. Zelfs het voedingscentrum raadt op hun site het gebruik van de magnetron aan. Niks aan de hand lijkt wel. Toch waarschuwen vele gezondheidsfreaks voor de schadelijke kanten van dit duivelse apparaat. Is dit terecht? Welke gezondheidseffecten kan de magnetron volgens de wetenschap hebben? De voorstanders roepen vaak dat de magnetron veilig is en dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat het slecht voor de gezondheid is.

Enkele feitjes:
- Moedermelk opgewarmd in de magnetron kan, volgens onderzoek van Amerikaanse kindergeneeskundigen, veranderen in een bacteriebom omdat de natuurlijke afweerstoffen onklaar worden gemaakt
- Volgens een Scandinavisch onderzoek daalt de hoeveelheid vitamine C duidelijk door de magnetron. Dit was bij stomen of koken niet in deze mate aan de orde.
- Dr. Lita Lee rapporteerde in 1989 dat magnetronstraling de eiwitten in babyvoeding deactiveert omdat deze op moleculaire wijze veranderen
- Volgens een recente studie van de Trend University in de Verenigde Staten blijkt dat magnetronstraling het autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden. Hierdoor wordt onder andere de hartslag meetbaar anders.
- Volgens onderzoek blijken vele magnetrons niet goed afgeschermd en lekken ze dus straling. De onderzoekers zeggen dat de lekkage binnen de norm valt.
- In een onderzoek uit 1995 heeft wetenschapper Kakita ontdekt dat magnetronstraling het DNA van organismen kan beschadigen

Lees verder:
http://www.ahealthylife.nl/de-magnetron-slecht-voor-je-gezondheid/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roet in het eten

Afspraken die supermarkten maakten om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren zijn, volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM), niet toegestaan. Als de aanpak via de markt niet lukt, is de overheid aan zet. Zij moet duidelijke en hoge eisen stellen aan het welzijn van dieren, vindt Compassion in World Farming. De bijna 500 miljoen plofkippen die elk jaar weer in ons land worden vetgemest hebben een beroerd leven. Ze staan in overvolle stallen, in de ondraaglijke stank van hun eigen uitwerpselen. En ze groeien zó snel dat ze vaak bezwijken onder hun eigen gewicht. “Dat zou toch verboden moeten zijn’, horen we vaak wanneer we mensen vertellen over het erbarmelijke leven van deze prachtige dieren die gedwongen hun dagen slijten in de donkere stallen van de vee-industrie.

Toch weigert de Nederlandse regering sinds jaar en dag maatregelen te nemen om het leven van plofkippen te verbeteren. Je hoeft de krant maar open te slaan om te lezen dat onze politici duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk vinden, maar als het er op aankomt verwijst staatssecretaris Dijksma, net als haar voorgangers, telkens naar ‘de markt’, naar ‘Europa’ of naar ‘de consument’. Die moeten regelen dat dieren een beter leven krijgen. Wettelijke maatregelen blijven uit, of worden gezien als een allerlaatste redmiddel.

Op het eerste gezicht leek de aanpak via de markt succes te hebben. Onder de toenemende maatschappelijk druk en onder het bemoedigende oog van de staatssecretaris besloten de gezamenlijke Nederlandse supermarkten hun verantwoordelijkheid te nemen. Onder de naam ‘Kip van morgen’ en ‘Varken van morgen’ presenteerden ze iets hogere eisen voor dierenwelzijn waaraan al het kippen- en varkensvlees in Nederland moet voldoen.

Deze week gooide de Autoriteit Consument en Markt (ACM) echter roet in het eten. Terwijl regering en parlement de afspraken tussen de supermarkten toejuichen oordeelde deze overheidsinstantie dat de ‘Kip van morgen’ een niet toegelaten kartelafspraak is. De reikwijdte van deze uitspraak gaat mogelijk veel verder dan het onderuithalen van de tamelijk schamele voorschriften voor het welzijn van kippen. Er zijn immers ook afspraken tussen supermarkten en producenten over minimumeisen voor varkensvlees en om het massaal en illegaal afknippen van biggenstaarten te beëindigen.

Waarschijnlijk zal de staatssecretaris deze week, na het zoveelste Kamerdebat, opnieuw toezeggen met de sector en alle betrokkenen in gesprek te gaan. Dat klinkt mooi, maar het is niet genoeg.
Net zoals de regering moet zorgen voor goede gezondheidszorg, goed onderwijs en een schoon milieu moet ze ook zorgen voor een gezonde, dierwaardige veehouderij in Nederland!

http://www.duurzaamnieuws.nl/overheid-mag-afwijzen-kip-van-morgen-niet-toelaten/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderhandelen
Minister Schippers, van Volksgezondheid vindt dat de onderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars beter moeten, maar wil geen standpunt innemen in conflict tussen huisartsen en VGZ. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Afgelopen maanden raakten een groep huisartsen in conflict met VGZ omdat zij het gevoel hadden dat er niet onderhandeld kan worden met de grote zorgverzekeraars.

Schippers zegt te begrijpen dat huisartsen het gevoel hebben dat er geen direct contact mogelijk is met de zorgverzekeraar. Toch is de minister niet te spreken over dat het conflict in de media wordt uitgevochten.
“Ik geef er de voorkeur aan dat verzekeraars en aanbieders meningsverschillen niet via de media oplossen, maar in goed onderling overleg. Gelet op de onrust die uitingen in de media kunnen veroorzaken bij verzekerden en patiënten vind ik dit niet de optimale route”, aldus Schippers.

Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en 8000 individuele huisartsen zijn moeilijk op te zetten. Toch lijkt de minister, ondanks meerdere oproepen van Kamerleden, nog steeds geen standpunt in te nemen in de hoog opgelopen discussie. “Het contracteringsproces is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.” Schippers heeft aangegeven in gesprek te zijn met de huisartsen. Daarnaast wil zij graag dat zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gaan zodat de contractering voor 2016 soepeler kan verlopen.
http://amweb.nl/branche-724322/schippers-onderhandeling-zorgverzekeraars-en-huisartsen-moet-beter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buiten de boot

Miljoenen Britten die niet willen dat hun medische gegevens met Jan en alleman worden gedeeld, worden niet meer uitgenodigd voor medische screenings. Patiënten van de Britse gezondheidszorg kunnen het aangeven als ze niet willen dat hun medische gegevens worden gedeeld met private instanties in het nieuwe programma Care.data. Maar dan worden deze gegevens ook niet meer doorgegeven aan instituten die bevolkingsonderzoek uitvoeren. Mensen die kiezen voor sterkere privacy, worden daarom niet opgeroepen voor een kankerscreening.

Het idee van
Care.data is juist dat er ziektes worden voorkomen of tijdig worden opgemerkt, omdat er meer gegevens worden gedeeld. Elke maand worden medische gegevens gepseudonimiseerd en geüpload naar de database, tenzij patiënten die (automatisch verstrekte) toestemming intrekken.

Ook farmaceutische bedrijven, universiteiten en denktanken kunnen bij de pseudonieme data, wat menig gebruiker niet lekker zit. Mogelijk hebben enkele miljoenen gekozen voor de opt-out, zo berekent The Register. Na ophef over het uitsluiten van bevolkingsonderzoeken is het gewraakte
Care.data-programma tijdelijk opgeschort.http://webwereld.nl/overheid/85261-britse-epd-weigeraars-overgeslagen-bij-kankerscreening

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorzorgen

In Frankrijk werd op 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. Die nieuwe wet geldt als primeur in Europa.

Vanaf nu is wifi in Frankrijk verboden in alle locaties waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. Franse basisscholen wordt geadviseerd hun wifi-verbinding uit te schakelen wanneer ze niet wordt gebruikt.

Ook België heeft richtlijnen opgesteld voor de kinderopvang. Voorzichtigheidshalve wordt aanbevolen het gsm-gebruik bij kinderen te beperken.

Omdat er nog onzekerheid is over mogelijke langetermijneffecten, wordt aangeraden om : - hier toch voorzichtig mee om te springen, zeker bij kinderen.
- laat een kind niet met een gsm spelen of schakel de gsm uit of op ‘vliegtuigmodus’;
- leg de gsm, babyfoon of draadloos toestel niet te dicht bij de kinderen (niet in het bedje, op nachtkastje,…);
- plaats de zender (access point van de wifi, basisstation van draadloze telefoon) verder van de kinderen en hou de afstand zeker groter dan 1 meter;
- beperk de beltijd: hoe langer je belt, hoe langer je wordt blootgesteld aan straling. De blootstelling is het hoogst tijdens de eerste seconden wanneer het toestel verbinding zoekt;
- stuur een sms of bel met een vaste telefoon;
- bel op plaatsen waar je een goed bereik hebt. Dat vermindert de straling;
- bel liefst niet met een baby op de arm;
- vaste telefoontoestellen (met een draad) zijn geen probleem i.v. m. straling;
- zet het gsm-toestel uit als je het niet nodig hebt. http://www.zorg-en-gezondheid.be/gsm_en_kinderen.aspx

Noot: Nederland schijnt (nog steeds) geen richtlijnen opgesteld te hebben...
Definitie voorzorgsprincipe: 'Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De ultieme vorm van onwetendheid is het verwerpen van iets waar je niets vanaf weet, én voorts weigeren om je erin te verdiepen.
Wayne Dyer

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.com/
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page48.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: