24 feb. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 160In de kijker :

* Verkocht
* Prikkeltjes
* Toen en nu
* Zorggarantie
* In de kou
* Suikerspinsels
* Mangagersrol
* Keuzevrijheid
* De spaarlamp
* Goede (?) voeding
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkocht

De documentaire ‘BOUGHT!’ live ONLINE…(voor een korte periode tot 6 maart a.s. gratis te bekijken). Deze nieuwe docu zal de schokkende waarheid laten zien dat wij allen verkocht zijn aan de farma-industrie.

Ja, je leest het goed, wij zijn verkocht op Wall Street en in deze film laten we alle bewijsmateriaal hiervoor zien.

Waarom heet de documentaire ‘Bought’? Dat zal je snel duidelijk worden als je de link aanklikt, omdat je maar voor korte tijd de documentaire gratis kunt bekijken. Bekijk de film dus zo snel mogelijk…voordat je 't vergeet

Via exclusieve interviews word je ingelicht over hoe het precies zit met onze gezondheidszorg, zorgverzekeringen, vaccinaties en geneesmiddelenindustrie (bijv. Merck en GlaxoSmithKline) . De voedingsindustrie met o.a. de minder fraaie rol van het bedrijf Monsanto komt ook aan de orde.

Via al deze bedrijven en sponsors haalt deze miljardenindustrie zijn winsten binnen. En dat is blijkbaar belangrijker dan gezond voedsel en onze gezondheid!!

Bekijk nu de exclusieve interviews met insiders uit de wereld van onderzoek, geneeskunde, holistische en natuurlijke gezondheidszorg….door insiders uit die wereld.

Bought’ laat de onverbiddelijke waarheid zien, die normaliter achter de schermen verborgen blijft. Deze boodschap is belangrijk voor iedereen die waarde hecht aan eerlijke informatie over voeding en gezondheid.

Bekijk de film door deze link aan te klikken:

(Met dank aan Cathalijne Zoete voor deze nederlandstalige aankondiging).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Kassa: In een nieuw rapport laat Artsen zonder Grenzen zien dat de kosten voor het vaccineren van kinderen in de armste landen ter wereld 68 maal hoger zijn dan in 2001. Het is in tien jaar tijd 68 keer zo duur geworden om een kind volledig in te enten, vooral omdat een handvol grote farmaceutische bedrijven donor- en ontwikkelingslanden te veel laten betalen voor vaccinaties die hen al miljarden euro’s in rijke landen hebben opgeleverd. https://www.artsenzondergrenzen.nl/ontdekken/nieuws/torenhoge-vaccinprijzen-stellen-arme-landen-voor-verschrikkelijke-keuzes

* Reden van niet verstrekken bijsluiter vaccin: Bij het toedienen van een vaccin door een arts is de arts verantwoordelijk voor indicatiestelling, contra-indicaties en juiste toediening/dosering. Het is belangrijk dat deze arts de bijsluiter kent altijd op de hoogte is van wat er in de bijsluiter staat. Op het moment dat u thuis een medicijn inneemt, dan bent u zelf verantwoordelijk, daarom ontvangt u bij thuismedicatie automatisch een bijsluiter. http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/Veelgestelde_vragen

* Wat zegt het RIVM over testen?: Vaccins zijn geneesmiddelen en worden voor toelating op de markt uitgebreid onderzocht. Eerst vooral natuurkundig en scheikundig door middel van biotechnologische technieken. Daarna met diermodellen en dan pas bij mensen. Pas als de resultaten goed en veilig zijn volgt registratie. Maar als we de studierapporten lezen van farmaceutische fabrikanten, wordt er nooit gerept over dierproeven, maar altijd over testen 'in het veld' (op kinderen, jawel...).

* Uitspraak kort geding Stichting Shakenbaby.nl vs Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (18/02/2015):
De voorzieningenrechter
5.1.wijst de vordering af,
5.2.veroordeelt Stichting in de proceskosten, aan de zijde van NVK tot op heden begroot op € 1.424,00, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de 15e dag tot de dag van volledige betaling. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBMNE%3A2015%3A832

* Webinar vaccinaties: Heb je wel eens na gedacht over de gevolgen van vaccineren, en of een kind bijvoorbeeld ook kan opgroeien zonder te laten vaccineren? Gezond opgroeien zonder vaccinaties kan ook! We houden bij Miss Natural een Natuurlijk spreekuur 'Gezond opgroeien zonder vaccins'.Samen met Door Frankema praat Eva van Zeeland op dinsdag 24 februari om 20:00 uur over gezond opgroeien zonder vaccins, hoe en waarom dat ook kan. Tijdens het Natuurlijk Spreekuur heb je de gelegenheid om vragen te stellen via de chat.Tijdens het Natuurlijk Spreekuur heb je de gelegenheid om Door vragen te stellen en zal Eva vragen voorleggen van Miss Natural leden. Alle vragen zullen, indien gewenst, anoniem beantwoord worden in het webinar om jouw privacy te waarborgen.http://missnatural.nl/vaccineren-ja-of-nee-gezond-opgroeien-zonder-vaccins/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toen en nu

De Waalse anti-vaccinatiegroepering Initiative Citoyenne wist de hand te leggen op een document uit 1875 (!!) geschreven door dr. J. Emery-Coderre van de Universiteit van Montreal waarin de controverse tussen voor- en tegenstanders van vaccinaties wordt omschreven. Héél opmerkelijk lijkt de inhoud vrijwel identiek op wat we vandaag de dag horen en lezen over het vaccinatiebeleid. Aanleiding hiervan was het toenmalig verplichte pokkenvaccin.

Enkele in dit document aangehaalde feiten die overeenkomen met de huidige situatie:
* het systematisch ontkennen van bijwerkingen
* overschatting van de werkzaamheid van het vaccin
* belangenverstrengeling van zorgverleners
* het 'samenspannen' van overheid en vaccinatoren (tegenwoordig tussen overheid en farmaceutische bedrijven)
* gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing
* bewijzen van onwerkzaamheid van het vaccin (officiële studieresultaten)
* in de UK werd de verplichting opgeheven dankzij een grote protestactie van het publiek (sommigen gingen liever het gevang in of betaalden een boete, dan zichzelf of hun kinderen dit dubieuze vaccin in te laten spuiten)
* dr. Emery-Coderre constateerde dat de meeste sterfgevallen onder de gevaccineerden vielen
Het artikel wordt geïllustreerd met een ets uit 1875 (verschenen in Le Monde Illustré), waarop meer dan 10.000 verontwaardigde burgers te zien zijn die manifesteren tegen het verplichte karakter van het pokkenvaccin voor het stadhuis van Montreal.

«Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen»
George Santayana (1905)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zorggarantie

Door het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten op 1 januari hebben veel mensen hogere kosten. Een kwart zegt minder zorg te krijgen.

Die cijfers komen naar voren uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Bijna de helft van de ondervraagden laat weten dat vrienden, familie of buurtgenoten de zorg die zij nodig hebben, niet kunnen leveren. Onder de lagere inkomens is dat percentage hoger. Slechts 10 procent van de ondervraagden voelt zich goed geïnformeerd over de veranderingen die op hen afkwamen. Een kwart is verontwaardigd en angstig. Vrijwel niemand is positief over de wijzigingen per 1 januari.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks noemt de cijfers zorgelijk.
'Vooral de laagste inkomens ondergaan de pijnlijke effecten van de miljardenbezuinigingen op de zorg. De rechtse bezuinigingsagenda heeft onrechtvaardige gevolgen.'

GroenLinks wijst op de belofte van het kabinet dat de zorg door de hervormingen beter en meer op maat georganiseerd zou worden. 'PvdA-leider Diederik Samsom gaf een jaar geleden zelfs een ''zorggarantie''.'


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In de kou

Sinds 1 januari kan je als werkzoekende in België geen vrijstelling om sociale en familiale redenen meer krijgen. Die vrijstelling liet toe dat je aangaf tijdelijk niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt omwille van de zorg voor een kind jonger dan 4 jaar of omwille van de extra zorgen voor oudere kinderen of een hulpbehoevend familielid. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig in het ziekenhuis verbleef, kon de werkloze ouder van het systeem gebruik maken. Je speelde het spel dus eerlijk, en in ruil kreeg je een lage uitkering, maar bouwde je wel pensioenrechten op, en kon je na de periode van zorg terug onmiddellijk beroep doen op je werkloosheidsuitkering en weer volop op zoek gaan naar werk.

De Gezinsbond en de Vrouwenraad vinden het onaanvaardbaar dat deze maatregel is afgeschaft. Voor mensen met een job is er tijdskrediet, ouderschapverlof of loopbaanonderbreking. Maar ook werkzoekenden hebben een gezin en kunnen geconfronteerd worden met bijzondere zorgsituaties. Wie zorg draagt en dit ook duidelijk aantoont, moet zijn sociale rechten niet opgeven.

Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond: "
Voor de gezinnen die er gebruik van maakten was dit enorm belangrijk. De regering laat hen in de steek op een moment dat ze jonge kinderen hebben of het al heel moeilijk hebben." Magda De Meyer van de Vrouwenraad wijst er op dat dit een maatregel is die vooral vrouwen buitensporig treft. "Van de 6076 mensen die in december 2014 gebruik maakten van het systeem zijn er 5714 vrouwen. Of 94% vrouwen en 6% mannen."

https://www.gezinsbond.be/persberichten/Paginas/werklozen-mogen-geen-ernstig-zieke-kinderen-meer-hebben.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikerspinsels

Vele Britse voedingswetenschappers en gezondheidsexperten hebben financiële banden met de voedingsindustrie, met name de bedrijven die producten op de markt brengen die mee verantwoordelijk zijn voor de obesitascrisis. Dat heeft een onderzoek van The BMJ aan het licht gebracht.

Niet dat wetenschappers persoonlijk geld ontvangen, de instituten waarvoor ze werken ontvangen wel grote bedragen. Wetenschappers worden zelfs aangemoedigd om nauw met de industrie samen te werken. Zogenaamd opdat de beste oplossingen snel in de praktijk omgezet kunnen worden, 'in dienst van het openbare nut'. Een andere verklaring is dat Britse universiteiten steeds minder subsidies krijgen. De meeste onderzoekers zijn bijna genoodzaakt te werken met fondsen die afkomstig zijn van de industrie.

Niet dat studieresultaten massaal vervalst worden. Een studie over Rimonobant was gesponsord, maar die studie gaf geen positief resultaat en Rimonobant is ondertussen van de markt gehaald. Alle financiële banden worden keurig gedeclareerd, de wetenschappers doen dus niets illegaal. Maar de belangenvermenging blijft enorm.

Een klein groepje van bedrijven (onder meer Coca Cola, PepsiCo, Institute of Brewing and Distilling, Weigh Watchers, W K Kellogg, Mars, Sainsbury's) heeft zo de touwtjes in handen. Ze bepaalt op deze manier de onderzoeksagenda. Ze bepaalt welke boodschappen aan het publiek gebracht worden.

Bedrijven laten graag uitschijnen dat ze grote inspanningen doen om obesitas te bestrijden. In werkelijkheid gebeurt er zo goed als niets. Het liefst wat de industrie doet, is de gezondheidsrisico's van haar producten minimaliseren en bemoeienis van de overheid erbuiten houden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managersrol

De rol van de manager ligt onder vuur. Drie organisaties laten zien hoe zij werknemers de macht geven en zelfsturing de ruimte bieden.

Klassiek ondernemen, met veel managers, stroperige besluitvorming, protocollen en overhead, lijkt niet meer te werken. Veel bedrijven kampen met een hoog ziekteverzuim. Werknemers zijn ongemotiveerd en dat gaat ten koste van de productiviteit. Maar het kan ook anders.

We zijn een kenniseconomie geworden en ons werk hoeft niet per se tussen 9 en 5 gedaan te worden. Daarbij passen nieuwe vormen van organiseren en bedrijfsvoering. Maar hoe doe je dat en wat levert het op?

VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar het bedrijf van de toekomst, waar de manager zoals we die kennen is verdwenen en waar mensen zelf bepalen hoe ze werken zonder van bovenaf gecontroleerd te worden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keuzevrijheid

Het was één van de talking points die Amerikaanse diplomaten in hun koffer hadden meegenomen naar Brussel, waar twee weken gelden de achtste onderhandelingsronde van TTIP, een mogelijk vrijhandelsverdrag tussen EU en VS, plaatsvond.

Met TTIP zien de Amerikanen een opening om onderwerpen als hormoonvlees, de chloorkip en ggo's weer op tafel te leggen. Daarbij speelt druk vanuit het Amerikaanse Congres, dat een uiteindelijk verdrag moet goedkeuren, ook een belangrijke rol.

De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan op een fundamenteel verschillende manier om met de bescherming van mens en milieu. De VS hanteert een 'risicogebaseerde benadering' terwijl de EU zich baseert op het 'voorzorgsprincipe'. Kort samengevat verschillen de systemen in waar de bewijslast wordt gelegd. Een risicogebaseerde benadering gaat uit van de veiligheid van een product tenzij het tegendeel is bewezen. Het voorzorgsprincipe draait de bewijslast om: als er wetenschappelijk gezien geen zekerheid is of een product veilig is, dan wordt het product niet toegestaan. Naast de VS hanteert ook de Codex Alimentarius Commissie van de VN en Wereldgezondheidsorganisatie een risicogebasseerde benadering.

De Commissie Juncker heeft toegezegd voor de zomer te willen komen met een nieuw voorstel voor de Europese autorisatieprocedure voor ggo's. Ondertussen wordt er versneld in de TTIP-onderhandelingen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De spaarlamp

In 2008 heeft de Europese Unie besloten om gloeilampen van de markt te halen, omdat men is gaan geloven dat deze lampen te veel energie verbruiken en dat het verbieden ervan de opwarming van het klimaat zal helpen tegengaan. Het verbod tradstapsgewijs in werking: eerst worden de lampen van 100W van de markt gehaald (2009), vervolgens die van 75W (2010), dan die van 60W (2011) en ten slotte ook die van 40 en 25W (2012). Door dit verbod worden Europese burgers ertoe gedwongen spaarlampen te gebruiken.

Het probleem met deze lampen is niet enkel dat er twijfels zijn ontstaan over de mate waarin ze nu werkelijk energie besparen of dat het licht dat ze verspreiden vaak onaangenaam is, maar dat er belangrijke milieu- en gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.

Spaarlampen bevatten kwik, een stof die enorm schadelijk is voor mensen, dieren en het ecosysteem. Vooral voor de hersenen, het zenuwstelsel, de lever en de nieren is de stof zeer giftig. Foetussen, baby’s en jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar voor blootstelling aan kwik, wegens de negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen (o.a. lager IQ) en het zenuwstelsel.

Spaarlampen geven UV-B en sporen van UV-C-straling af. Van UV-straling is algemeen geweten dat het schadelijk is voor de huid (o.a. huidkanker) en voor de ogen (o.a. cataract). Zeker UV-C straling, die van nature niet op aarde voorkomt, is zeer schadelijk. Uit verschillende studies is inderdaad gebleken dat fluorescente lampen het risico op huidkanker verhogen

Spaarlampen, vooral die van minder goede kwaliteit, kunnen een flikkerend licht veroorzaken. Dit wordt vaak als hinderlijk ervaren en het kan leiden tot hoofdpijn/migraine , vermoeide ogen, een gebrekkige concentratie , verergerde symptomen bij mensen met epilepsie, de ziekte van Menière, enz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goede (?) voeding

In de tweede helft van 2015 brengt de Gezondheidsraad het advies Richtlijnen goede voeding 2015 uit. Het advies wordt opgesteld door de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad. In achtergronddocumenten vat de commissie de stand van wetenschap samen over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten. Dit document beschrijft de werkwijze die de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 hierbij hanteert.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt van woensdag 11 februari tot woensdag 11 maart 2015 de gelegenheid om commentaar te leveren op concepten van de achtergronddocumenten over:
  • alfa-linoleenzuur
  • dranken met toegevoegd suiker
  • eieren
  • noten en zaden
  • peulvruchten
  • vlees
  • voedingscholesterol

We kijken reikhalzend uit naar de komende voedingsadviezen van de GR...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De enige manier om iets fantastisch te doen is door te houden van wat je doet.
Mocht je dat nog niet hebben gevonden, blijf dan zoeken. Doe het niet voor minder.
Zoals met alles wat met het hart te maken heeft, zal je weten wanneer het zover is.
En, net als in een goede relatie, wordt het met de jaren alleen maar beter.
Blijf dus zoeken tot je het vindt. En neem geen genoegen met minder.”
Steve Jobs

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker: http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker: http://www.gezondverstandavonden.nl/page4.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: