3 mrt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 161
In de kijker :

* Bakkie troost
* Prikkeltjes
* We zijn er ingetuind
* Uitroeien
* Doorgefokt
* Gen-tech lobby
* Barbaarse jacht
* Persbelangen
* Schending privacy
* Warme banden
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakkie troost 

Zes jaar stil verdriet... Kort nadat hij is gevaccineerd (in 2009), wordt de 8-jarige Freek Hagoort ziek en overlijdt. Een immens verlies. Zijn ouders Thanh en Roel Hagoort vertellen a.s. zondag 8 maart aan de EO hoe ze, met vallen en opstaan, proberen het advies van Thanhs moeder op te volgen: kijk niet naar beneden, maar naar boven!

Geheugenopfrissertje? Gezonde Freek werd op een donderdag in maart ingeënt, ging op vrijdag naar school, voetbalde op zaterdag en overleed op zondagnacht 9 maart 2009 aan (conclusie Lareb/RIVM)
: bloedvergiftiging, een longontsteking en bacteriën in het hersenvocht. De dokter zei op die zondagmiddag nog: “er is niets aan de hand, geef hem maar een zetpilletje".

Officiële eindconclusie Lareb (2011) : 'De vraag of de infecties door de vaccinaties zijn uitgelokt of verergerd, hebben de onderzoekers NIET MET ZEKERHEID kunnen beantwoorden. In de bestaande medische literatuur hebben zij in elk geval GEEN AANWIJZINGEN gevonden dat vaccinaties het verloop van zo'n infectie bevorderen. Daarom DENKEN ze dat een relatie NIET AANNEMELIJK is.'

Uitzending EO 8 maart om 8.55 uur (NPO 2): http://www.eo.nl/geloven/programma/bakkie-troost/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Verloren babies: In december 2014 is het vernieuwde HPV-vaccin Gardasil-9 goedgekeurd door de FDA. Gardasil-9 bevat ruim 100% meer aluminium (adjuvant). Het HPV-vaccin wordt ook aan zwangere vrouwen toegediend, vaak met desastreuze gevolgen. Intern testrapport producent Merck vermeldt namelijk:
-
Outcome when injected within 30 days of pregnancy:
Number of Pregnancies Abortion/Stillborn Lost Babies: 17
-
Outcome when injected more than 30 days before pregnancy:

* Griepvaccin zwangeren: Tijdens een zwangerschap zijn er vele hormonale veranderingen wat vaak bij toekomstige moeders tot een zekere (tijdelijke) vermindering van de cellulaire immuniteit leidt. Bij een verlaging van immuniteit, is het lichaam dan ook vatbaarder voor infecties en raadt men vanuit de reguliere geneeskunde zwangere moeders dan ook aan om zich te vaccineren, alvorens het kindje is geboren. Door middel van een vaccinatie wordt het afweersysteem extra belast met lichaamsvreemde eiwitten. De risico’s zijn dan ook tijdens de eerste maanden groter, want in deze fase worden de organen gevormd bij de foetus. Alles wat hier fout loopt, kan invloed hebben op de ontwikkeling van de vrucht. Ook na de zwangerschap vormt vaccinatie een negatieve epigentische invloed uit op de baby en dit gedurende de eerste zes maanden via borstvoeding. Dit geldt ook voor griepvaccins, terwijl “experten” dit vaccin toch zonder veel blikken of blozen aanbevelen bij vrouwen die in de winter moeten bevallen! Het is overigens verbazend hoe weinig onderzoek er verricht is naar de gevolgen van vaccins op de foetus. Veel bijsluiters vermelden dat de effecten op de vrucht niet bekend of zelfs niet bestudeerd zijn.
Bron: nieuwsbrief Faché Instituut (niet online beschikbaar)

* Als het niet zo serieus was...: Na de 'mazelenuitbraken' in Disney Land en Berlijn (waar het aldaar gestorven kindje wel degelijk éénmalig met het BMR-vaccin blijkt te zijn ingeënt, plus aan een hartaandoening leed), is nu ook Las Vegas in paniek (3 werknemers casino met mazelen). Gokje wagen? Volgende uitbraak misschien bij het Europees Parlement? WHO knows... http://www.10news.com/news/measles-breaks-out-in-las-vegas-casino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We zijn er ingetuind

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 680 meldingen gekregen over de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s).
45 gebruikers van de antistollingsmiddelen zijn overleden, meldt het VPRO-radioprogramma Argos.

Dabigatran (Pradaxa) en rivaroxaban (Xarelto) worden in Nederland sinds december 2012 vergoed. Ze zouden een goed alternatief zijn voor de oude antistollingsmiddelen, onder meer omdat patiënten niet meer voor controle naar de trombosedienst hoefden. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat de NOAC’s het risico op bloedingen verhogen. In de Verenigde Staten zijn ze al drie jaar de medicijnen met de meest gemelde bijwerkingen, aldus Argos. In Nederland worden de middelen vergoed sinds december 2012. Momenteel slikken 33.000 Nederlanders de pillen, ongeveer 10 procent van alle patiënten met antistolling.

Volgens Argos is er nog geen begin gemaakt met de studie die minister Schippers van Volksgezondheid ten tijde van de vergoeding toezegde om de veiligheid van de nieuwe en de oude antistollingsmedicijnen met elkaar te vergelijken. Hoofdredacteur Dick Bijl van het GeneesmiddelenBulletin zegt in het radioprogramma dat de farmaceuten de registratieautoriteiten, artsen en patiënten hebben ‘misleid’. ‘We zijn er met z’n allen weer ingetuind.’


Maar werd er dan niet al in 2011 aan de alarmbel getrokken? Gebruik van het antistollingsmiddel Pradaxa heeft wereldwijd al 260 mensen het leven gekost, waaronder één Nederlander. Dat meldt de fabrikant Boehringer Ingelheim. De farmaceut waarschuwde artsen dat ze het middel correct moeten gebruiken. Patiënten met een verminderde nierfunctie verdragen het middel bijvoorbeeld niet.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitroeien

Europese landen moeten meer doen om de mazelen te bestrijden. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afgelopen woensdag gezegd. Het aantal gevallen van mazelen is in 2014 weliswaar gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder, maar het doel om de mazelen nog dit jaar uit te roeien dreigt in gevaar te komen. Er moet nu echter worden doorgezet om iedereen te vaccineren.

Tja.... Even in de herhaling: de WHO heeft de afgesproken doelstelling 'mazelen uitroeien tegen 2015' niet kunnen waarmaken en haalt nu alles uit de kast om dit alsnog te bereiken (met wereldwijde support van de media). De aangesloten VN/WHO-landen hebben allen voor dit 'commitment' getekend (en betaald). Dus lijkt het eerder een financieel/politiek item, waarbij gezichtsverlies en reputatieschade van 194 landen een belangrijk aspect lijkt te zijn.http://www.who.int/immunization/newsroom/measles_rubella_wha_elimination_goals_statement_may12/en/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doorgefokt

Op tien jaar tijd dragen varkens gemiddeld twee tepels extra. Dat is de uitkomst van het gericht selecteren van zeugen op de hoeveelheid tepels die ze hebben. Meer tepels betekent immers meer biggen die gevoed kunnen worden, en dus een hogere efficiëntie voor de varkenskweker. Varkens zijn niet de enige dieren die naar onze goesting worden aangepast. Fijn voor onze portemonnee, maar niet altijd voor de dieren.

Varkens zijn vooral geselecteerd op een snellere en efficiëntere productie van mager vlees en tegelijk ook op grotere worpen – in de jaren 1960 bracht een zeug veertien biggen per jaar groot, nu zijn dat er meer dan twintig. Die toenemende belasting, in combinatie met lagere vetreserves, maakt de dieren vatbaarder voor ziektes. Dat geldt ook voor de biggen, die als gevolg van de grotere worpen lichter en zwakker ter wereld komen. Door de snelle spiergroei vergroot ook bij varkens het risico op poot- en skeletproblemen.

De prestaties in andere sectoren zijn er eveneens spectaculair op vooruit gegaan. Produceerde een legkip vijftig jaar geleden 230 eieren per jaar, dan legt ze er vandaag 300, met half zoveel voer. Varkens eten minder, groeien sneller en werpen meer biggen. En melkkoeien geven bijna dubbel zoveel melk. Dat levert ons ‘kiloknaller’-promoties op in de supermarkt, met een lagere milieubelasting.

Een doorgedreven genetische selectie op één of een beperkt aantal kenmerken, kan tot ongewenste neveneffecten leiden. Doordat de genen die aan de basis liggen van die neveneffecten zich in de buurt bevinden van gewenste genen – en dus telkens meeliften doorheen het selectieproces – of doordat genen verschillende eigenschappen tegelijk beïnvloeden, zowel goede als slechte.

Wat verkeerd is, is verkeerd. Vergelijk het met spotgoedkope kleding, die onder erbarmelijke omstandigheden is geproduceerd, en ethisch verantwoorde kledij: wij zouden die keuze helemaal niet mogen hebben.’


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gen-tech lobby

Zembla zond vorige week woensdag een reportage uit van veelvuldig onderscheiden Franse journalist Paul Moreira. De Franse onderzoeksjournalist volgt het spoor van de bedrijven die handelen in genetisch gemanipuleerde gewassen en de bijbehorende bestrijdingsmiddelen.

Moreira begint in Argentinië. Argentinië is de afgelopen 15 jaar een van de grootste exportlanden geworden van genetisch gemanipuleerde soja. De gen-soja heeft de Argentijnse economie uit het slop getrokken. Maar in de arme landbouw- gebieden denkt de bevolking dat ze ziek wordt van het landbouwgif dat hierbij gebruikt wordt.

Moreira bezoekt de landbouwgebieden in Argentinië en spreekt met bezorgde bewoners, zorgmedewerkers en artsen. Hoofdverpleegkundige M. Gutman van een gehandicapteninstelling uit Saenz Pena.: '
Geen enkel kind hier kan lopen. De meeste patiënten komen van het platteland, uit de provincie. Ze zijn allemaal blootgesteld aan landbouwgif.'

In Europa wordt de Argentijnse gen-soja vooral geïmporteerd voor het diervoer. Voor het verbouwen van gemanipuleerde gewassen gelden nog strenge regels. Maar hoe lang nog kan Europa de lobby van bio-tech bedrijven weerstaan? Er is een vrij-handelsverdrag tussen Amerika en Europa in de maak, de TAFTA. Euro-parlementariër Corinne Lepage vreest dat de gen-tech industrie hiermee een achterdeur heeft gevonden om de strenge Europese regelgeving te omzeilen.

Als de TAFTA eenmaal van kracht is, kunnen multinationals zich wenden tot een arbitragetribunaal als zij vinden dat een land handelt in strijd met het handelsverdrag.  Euro-parlementslid Lepage: '
Dan zou Frankrijk miljoenen of miljarden euro’s moeten betalen als ze genetische gewassen blijft weigeren.'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbaarse jacht

Elk jaar worden in ons land maar liefst 245.000 ganzen gedood om overlast en schade aan gewassen tegen te gaan. Nog eens duizenden ganzen worden verwond, maar niet gedood: tussen de 25 en 40 procent van de ganzen leeft met een pijnlijke dosis hagel in het lijf. En dat terwijl er diervriendelijke alternatieven zijn, waarvan is aangetoond dat ze werken, om de overlast tegen te gaan.

Het massaal doden van deze prachtige dieren, waarbij jaarlijks tienduizenden ganzenfamilies worden verwoest, helpt niet. Integendeel, de populatie groeit nog steeds. De Dierenbescherming vindt het dan ook onbegrijpelijk en onacceptabel dat jagers, boeren, politiek en overheden de ‘oplossing’ blijven zoeken in het doden van honderdduizenden ganzen per jaar.

Met behulp van de juiste landinrichting, in combinatie met verjaging, kan het gedrag van ganzen worden gestuurd en daarmee overlast worden voorkomen. Belangrijk is dat er twee soorten gebieden kunnen worden onderscheiden:

Niet-ganzengebieden: maak de gebieden waar niet gebroed, gerust en gegeten mag worden onaantrekkelijker, door bijvoorbeeld het verbouwen van olifantsgras, het direct omploegen van akkers na de oogst, het aanbrengen van barrières tussen water en land, en verjaging met diervriendelijke middelen zoals lasers, ganzendraad of getrainde honden.

Ganzengebieden: het aanwijzen en inrichten van rustgebieden waar ganzen ongestoord kunnen verblijven.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persbelangen

Binnen de medische wetenschap hebben belangen een nogal omvangrijke vorm aangenomen. Er is vrijwel geen enkele onderzoeker of auteur meer te vinden die echt vrij is van belangen, of dit nu direct financieel van aard is of te maken heeft met carrière-aspecten. Universiteiten, onderzoeksscholen en commissies die richtlijnen moeten uitvaardigen, zij hebben allemaal belangen. Zo vormt in diverse universiteiten het wervend vermogen van een onderzoeker onderdeel van zijn of haar jaarlijkse evaluatie en dan doet het er niet eens zo veel toe of het externe geld van bijvoorbeeld ZonMw komt of van de industrie.

Redacties van medische tijdschriften worstelen al jaren met het probleem van belangenverstrengeling. Zij hebben dit proberen op te lossen door auteurs te laten verklaren met welke belangen zij te maken hebben. Dit geeft wel wat meer inzicht in hoe deze auteurs beïnvloed kunnen zijn, maar het is als een broos bestand dat gemakkelijk geschonden kan worden. En hoe vaak trekt een lezer nu echt alle belangen van auteurs na? In die gevallen waar dat gebeurt, spelen ook vaak persoonlijke belangen een rol.

Maar wij moeten eerlijk zijn, want ook de redacties van medische tijdschriften zijn niet vrij van belangen. Zij zijn immers gebaat bij een hoge impactfactor of zo veel mogelijk abonnees. Wetenschap en de rapportage of interpretatie van wetenschappelijke gegevens horen vrij van belangen te zijn, zeker in ons vakgebied. Dat is helaas al lang niet meer het geval. Als wij echter terug zouden willen naar echte waardevrije wetenschap, volstaat het niet om alleen maar belangen kenbaar te maken. Dat lukt alleen door ons wetenschapsbeleid drastisch te hervormen.


https://www.ntvg.nl/artikelen/belangen-0/volledig

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schending privacy

Zorgverzekeraars schenden regelmatig de privacy van mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De patiënten weten zelf niet dat deze gevoelige informatie wordt gedeeld.

GGZ-patiënten kunnen hun gegevens beschermen met een privacyverklaring. Deze data wordt dan gecodeerd opgeslagen. De verzekeraar kan aan het gedeclareerde tarief echter tóch zien om welke behandeling het gaat. Iedere therapie heeft namelijk een specifiek tarief.

Wettelijk gezien mogen verzekeraars achteraf onze gegevens opvragen bij de arts als zij het vermoeden hebben van fraude. Dit heet een materiële controle. De verzekeraar vraagt steeds vaker na de eerste declaratie om het behandelplan en het verwijsbriefje van de huisarts, zegt het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Ook psychiaters in instellingen krijgen hiermee te maken. Directeur Sjaak Haakman van Solutions Center vertelt over een cliënt die eens geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon afsluiten vanwege zijn medische dossier.

Wat weegt zwaarder: kostenreductie en fraudebestrijding of de privacy van de patiënt? De Stichting KDVP, de koepel van DBC-vrije praktijken voor psychologen en psychiaters, maakt zich sterk voor de privacy van de patiënt. In 2013 spande de stichting een rechtszaak aan tegen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP keurde de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars goed, maar de stichting KDVP was het hiermee oneens. De rechtbank van Amsterdam keurde de Gedragscode goed omdat het in strijd zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Gedragscode moest aangepast worden, tot op heden is dat nog niet gebeurd en werken de zorgverzekeraars nog steeds met deze gedragscode.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warme banden

Uit nieuwe documenten blijkt dat de
olie- en steenkoollobby klimaatwetenschappers betaalt om twijfel te zaaien over de klimaatverandering. Ze kopieert daarmee een succesvolle strategie van de tabaksindustrie, die al sinds de jaren zestig hetzelfde doet met de gezondheidsrisico’s van roken.

Dit weekend maakte de New York Times bekend dat Wei-Hock Soon, een belangrijke criticus van de wetenschappelijke klimaatconsensus, voor meer dan 1,2 miljoen dollar aan giften kreeg van de olie- en steenkoollobby. Soon is van opleiding geen klimatoloog maar publiceerde verschillende studies over het onderwerp. Daarin komt hij tot het besluit dat vooral variaties in de straling van de zon verantwoordelijk zouden zijn voor de klimaatverandering.

Klimaatsceptici en conservatieve politici in de VS verwijzen graag naar dergelijke studies om de wetenschappelijke consensus, die door 97 procent van de klimatologen gedeeld wordt, in twijfel te trekken. Soon werd door de Republikeinen dan ook uitgenodigd in het Amerikaanse Congres om over zijn werk te komen getuigen.

Dat bedrijven wetenschappelijke studies “kopen” om twijfel te zaaien of politici en de publieke opinie te beïnvloeden, is een beproefde methode. De tabaksindustrie perfectioneerde de strategie vanaf de jaren zestig om het verband tussen roken en gezondheidsrisico’s in vraag te stellen. Naarmate de bewijzen voor dat verband zich opstapelden, werden wetenschappers en academici ingehuurd om tegengas te geven.

Dankzij de twijfel kon strengere wetgeving met jaren vertraagd worden. In het boek “Merchants of Doubt” wezen auteurs Naomi Oreskes en Erik Conway al op de gelijkenissen tussen de aanpak van de olielobby en de tabaksindustrie. Zo werkte tabaksfabrikant Philip Morris in de jaren negentig nog een plan uit, genaamd “Project Whitecoat” om met zogenaamd onafhankelijke wetenschappers de gevolgen van passief roken in twijfel te trekken.

“De twijfel wordt gezaaid door de indruk te wekken dat er nog een wetenschappelijk debat is”, zegt Oreskes, geschiedkundige aan de Universiteit van Harvard in de krant New York Times. Daarvoor moeten wetenschappers als Soon zorgen. “Soon speelde eigenlijk een rol in politiek theater.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Vaccineren is een barbaarse en dodelijke/misleidende praktijk
Mahatma Gandhi (citaat uit zijn boek ‘A Guide to Health’)

In de kijker:
Bewustmakende video's : http://www.kijkbewust.com
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page4.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: