24 mrt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 164In de kijker :

* Heet van de naald
* Prikkeltjes
* Tante Biotica
* Lelystad proefkonijn
* Rechtpraten
* Superdebat
* Risicojob
* Ouder en dikker
* Bitterzoet
* Ondierlijk
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heet van de naald

Epoxylijm lekkende injectienaalden: De productieproblemen bij Terumo Europe (gevestigd in Leuven-België en één van de grootste naaldenleverancier) zijn al jaren intern bekend, maar met die informatie is tot nu toe niets gedaan. De naalden worden nog steeds verkocht aan ziekenhuizen, klinieken en aan grote farmaceutische bedrijven als GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur MSD en Merck. Een klokkenluider heeft zich met informatie over het schandaal bij Dossier EenVandaag gemeld omwille van de patiëntveiligheid, nadat het bedrijf weigerde het probleem op te lossen. Vanaf het eerste contact met EenVandaag medio december 2014 (!!) heeft de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) gevraagd om informatie waarmee de inspectie aan de slag zou kunnen. Dat weigerde EenVandaag, omdat de IGZ dan wellicht actie zou ondernemen waardoor de reportage als mosterd na de maaltijd zou komen. http://www.igz.nl/actueel/nieuws/onderzoek-naar-mogelijke-problemen-met-inject.aspx

De andere kant: De klokkenluider in kwestie heeft zich voordat hij zich meldde bij EenVandaag met zijn informatie tot de IGZ gewend. Daar kreeg hij niet het vertrouwen dat zijn informatie in goede handen was en zijn anonimiteit gewaarborgd was. Hij heeft zich daarna met zijn dossier bij Dossier EenVandaag gemeld. http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/58325/reactie_eenvandaag_op_verklaring_igz

Bijwerkingen: Artsen die in het tv-programma aan bod komen, maken zich niet alleen ongerust over de samenstelling van de lijm maar ook over de mogelijkheid dat ‘stukjes lijm’ in bloedvaten gespoten kunnen worden. Dat kan volgens hen resulteren in bloedklontering met ernstige gevolgen als trombose en hersenbloedingen. Dossier EenVandaag: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/58287/veiligheid_injectienaalden_in_geding

Veilige naaldsystemen: Gezien deze ontwikkelingen zullen we het berichtje van afgelopen december dan ook misschien anders moeten lezen?: 'Vanaf 1 januari 2015 is het voor uitvoerende organisaties mogelijk om te vaccineren met veilige naalden. Alle RVP-vaccins, behalve het DTP-vaccin en het losse Hib-vaccin, zijn geschikt voor het gebruik van veilige naalden.'

Aantal: De consultatiebureaus en GGD'en, waar de kinderen worden ingeënt, melden ongeveer 1,3 miljoen prikken gegeven aan 800.000 kinderen (bron RIVM).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Alarm publieke gezondheid UK: alle Britse teenagers van 14-18jr (3 miljoen!) zullen een nieuw vaccin tegen meningitis (MenW) aangeboden krijgen. http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11469677/All-UK-teenagers-should-be-vaccinated-against-aggressive-meningitis-strain.html.
Grote kans dat het om dit vaccin gaat: Nimenrix (GSK): http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26514

* Prikkelende kadootjes: de grootste farmaceutische bedrijven in Frankrijk (Novartis-Servier-Sanofi-GSK) hebben er tussen 2012-2014 maar liefst 245 miljoen euro voor over gehad om artsen en zorgverleners aan hun kant te krijgen. Douceurtjes in de vorm van etentjes, reisjes, overnachtingen, congrestickets, flesjes wijn, chocola, korting op aankopen van medisch materieel enz. enz. http://www.midilibre.fr/2015/03/17/industrie-pharmaceutique-245-meur-de-cadeaux-aux-professionnels-de-sante,1137413.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tante Biotica

Als Nederland in het eerste half jaar van 2016 EU-voorzitter is, staat antibioticaresistentie prominent op de EU-agenda. Minister Edith Schippers (VWS) kondigde dit vorige week aan op een groot internationaal congres in Amsterdam. Er moeten ambitieuze preventieve doelstellingen komen, doelstellingen om gebruik van antibiotica terug te dringen en er moeten alternatieven voor antibiotica komen. Schippers riep vooral op tot groter bewustzijn onder de bevolking: bekendheid wanneer antibiotica wel en wanneer ze niet helpen, hoe je kunt voorkomen dat je ze moet gebruiken, het belang van de kuur afmaken en het tegengaan van resistentie.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend kunnen worden. Inmiddels vallen in Europa jaarlijks ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie. Ook is er sprake van 1,5 miljard aan vermijdbare zorgkosten, onder andere veroorzaakt door extra ligdagen en isolatiemaatregelen.

Schippers riep de aanwezigen op om in hun landen de bevolking en de professionals van de urgentie van de problematiek te doordringen. Ter illustratie toonde zij in een het Engels vertaalde speciale uitgave van Suske en Wiske:
Auntie Biotica (Tante Biotica). Op voor iedereen (zelfs voor kinderen) begrijpelijke wijze wordt in deze Belgische uitgave de problematiek van antibioticaresistentie gepresenteerd (http://bit.ly/1xpowZM). Ook het inzetten van nationale beroemdheden als ambassadeur kan een goed middel zijn om de boodschap te verspreiden.

Het kabinet heeft de antibioticaproblematiek benoemd tot prioriteit op het gebied van zorg, wanneer Nederland in het eerste halfjaar van 2016 EU-voorzitter is.

Het wachten is op het volgende Suske en Wiske album:
Tante Prikkie...

Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2015/03/15/schippers-publiek-bewustzijn-over-antibioticaresistentie-vergroten.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lelystad proefkonijn

PERSBERICHT betreffende de zienswijze van
Stichting Ekopark uit Lelystad

Opening van nieuw (gentech)-laboratorium (Houtribweg 39) is geen feest voor de bewoners en de proefdieren die daar gebruikt worden.

De ‘feestelijke' opening was in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, directeur van WUR mevrouw Fresco en de Commissaris van de Koning, de heer Verbeek en talrijke andere hoogwaardigheidsbekleders. Niet in het laboratorium zelf maar elders – waarom? Het laboratorium is toch superbeveiligd en het fabriceren van gmo's (genetisch gemanipuleerde organismen) is toch wetenschappelijk verantwoord?

Genetisch manipulatie is echter pseudowetenschap. Nep-wetenschap waarbij altijd onbedoelde neveneffecten optreden. In Lelystad is het o.a. de bedoeling om voor Merial een gentech-virusvaccin te ontwikkelen tegen mond- en klauwzeer. Echter in Engeland heeft Merial al in 2007 een dergelijk gentechvirusvaccin willen ontwikkelen. Dat virus ontsnapte en als gevolg daarvan moesten duizenden dieren in de omgeving worden gedood.
Dagelijks bezoeken vele duizenden het kustgebied (Batavia, Nieuwland, Bataviastad, golfterrein). Zij en ook bewoners van wijken bij het laboratorium (Kustgebied, Karveel, Houtribhoogte) met hun huisdieren zijn ongewild proefkonijn in het geval er een virus ontsnapt. Virussen kan je niet binnenhouden, ze hechten zich bv aan schoenen of worden meegevoerd door de wind of door het water.

Wat als er brand uitbreekt in een laboratorium? Moeten de onderzoekers dan maar binnen blijven? Dergelijke scenario's zijn niet voorzien en er zullen altijd virussen kunnen ontsnappen. Op geen enkele manier is de bevolking van Lelystad gewaarschuwd, niemand die het weet en niemand die verantwoordlijkheid neemt om de bevolking te informeren.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rechtpraten

Na maandenlange debatten en een rechtszaak aangespannen door een ouderpaar die zich (met onderbouwde argumenten) verweerde tegen het verplicht vaccineren (difterie-tetanus-polio), heeft het Franse Hoog Gerechtshof afgelopen vrijdag uitspraak gedaan en, tot grote teleurstelling van velen!, het verplichte karakter zal gehandhaafd worden. Bij weigering kan de boete (volgens de huidige wet- en regelgeving) in dit land oplopen tot 3.750 euro + gevangenisstraf van maar liefst 6 maanden!

Voornaamste argument van de rechtbank:
'dit gezien de ernst van deze drie zeer gevaarlijke, besmettelijke en moeilijk uit te roeien ziektes'...

MAAR met de slotconclusie van de rechter: 'Het is een feit dat de vader of moeder die, zonder gefundeerd legitiem motief en hiermee de wet overtredend, gestraft zal moeten worden met een gevangenisstraf van 2 JAAR en een boete van 30.000 euro'. Het echtpaar gaat vanzelfsprekend tegen deze uitspraak in hoger beroep...

Jacques Bessin, president van de vereniging die ouders vertegenwoordigt die zich verzetten tegen verplichte vaccinaties in Frankrijk, op RTL-tv: '
Wanneer iemand u vertelt dat er geen risico/gevaar is en vervolgens weigert dit schriftelijk te bevestigen, dan wil dit niets anders zeggen dat hij/zij hier dus zelf ook niet van overtuigd is'...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superdebat

Woensdagavond vond in Museum Boerhaave het Grote Superfoodsdebat plaats. Het onderwerp zorgde voor veel reuring.

Foodlog nodigde een line-up van debatgasten uit, die voor het eerst in een zo diverse samenstelling in één gesprek aanwezig waren: medici (hooggeleerd en praktizerend als arts), hoogleraren voedingsleer, alternatieve behandelaars, 'goeroe's', het Voedingscentrum, een grootwinkelier van Superfoods en verse maaltijden en de levensmiddelenindustrie. Samen met 130 man publiek hadden zij het over in de mode geraakte Superfood én voeding in de zaal waar de beroemde Nederlandse medicus Herman Boerhaave aan het bed van patiënten zijn aanschouwelijk onderwijs aan medische studenten verzorgde.

Tijdens de voorbereiding besloten we Superfoods eenvoudig te definiëren als natuurlijke producten met een hoge dichtheid aan voedingsstoffen. Chique gezegd: superfoods zijn producten met een hoge nutriëntdichtheid. Het debat moest gaan over de vraag of ze een genezend karakter kunnen hebben bij ziekte, ook bij een ernstige systeemziekte als MS.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risicojob

Beroepsmatige blootstelling aan het chemotherapeuticum adriamycine kan leiden tot
kanker. Dit is een risico voor werknemers in de gezondheidszorg die met deze stof in
aanraking komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Adriamycine wordt enerzijds gebruikt als geneesmiddel ter bestrijding van kanker
(chemotherapeuticum). Anderzijds blijkt deze stof zelf kanker te kunnen veroorzaken.
Werknemers die betrokken zijn bij de productie, bereiding en toediening van deze stof
en het opruimen van medisch afval lopen hierdoor een verhoogd gezondheidsrisico.

De Gezondheidsraad adviseert om adriamycine te classificeren in categorie 1B. In deze
categorie vallen stoffen die beschouwd moeten worden als kankerverwekkend voor de
mens. Hoe groot het kankerrisico voor de werknemer is bij beroepsmatige blootstelling
aan deze stof is wegens gebrek aan adequate gegevens niet goed in te schatten.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder en dikker

Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat een hoge consumptie aan light dranken over de jaren heen tot een grotere buikomvang bij 65-plussers leidt. Maar is dat ook echt zo?

Science Daily meldde dat de consumptie van light frisdranken ouderen dik lijkt te maken. De onderzoekers maken zich ernstig zorgen over de toenemende consumptie van light frisdrank. Verschillende academici melden nu dat de onderzoekers de plank volledig mis slaan met hun conclusie.

De laatste 30 jaar nam de populariteit van kunstmatige zoetstoffen en light frisdranken toe. In dezelfde periode steeg ook het percentage obese mensen. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van light-consumptie richtte zich veelal op jonge mensen. Een interdisciplinair team uit Texas koos voor een andere aanpak en richtte zich op 65-plussers.

Ze voerden een langlopend onderzoek met 749 mensen uit. Bij de start van de studie noteerden ze de hoeveelheid light frisdrank-inname, buikomvang, lengte en gewicht van elke persoon. In de daarop volgende tien jaar waren er nog drie vervolgmetingen. Bij de laatste controle leefde nog 71% van de deelnemers.

Nita Forouhi van de University of Cambridge vindt dat er veel meer onderzoek nodig is op dit gebied. Dit onderzoek in deze fase was nog niet klaar voor vertaling naar een publieke gezondheidsverklaring. Algemeen directeur van de
British Soft Drink Association, Gavin Partington, voegt daaraan toe dat het onderzoek niets zegt over de causaliteit van het overgewicht. 65-plussers lopen sowieso al een groter risico op gewichtstoename en hart- en vaatziekten. De gevonden correlatie tussen frisdrank light-consumptie en buikomvang betekent niet dat ouderen dikker worden als gevolg van het drinken van light fris. Het kan immers best zo zijn dat ze dikker worden omdat ze een ongezonde leefstijl hebben en die compenseren met light. http://www.foodlog.nl/artikel/light-frisdranken-maken-dik-of-toch-niet/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitterzoet

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft begin dit jaar een door de farmaceutische industrie gesponsorde bijlage toegevoegd aan het huisartsenvakblad Huisarts & Wetenschap. In deze bijlage uiten verschillende artsen hun kritiek op de NHG-richtlijn voor diabeteszorg. In die richtlijn ontraadt de NHG huisartsen om nieuwe diabetesmedicijnen voor te schrijven. De artsen in de gesponsorde bijlage breken juist een lans voor de nieuwe diabetesmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van ZEMBLA.

Volgens NHG voorzitter Rob Dijkstra zijn advertenties en commerciële bijlages nodig om het vakblad te kunnen financieren. '
Die zijn nodig om het blad draaiende te houden, de uitgever geeft ook aan dat ze zonder advertenties dit blad niet kunnen draaien, dat is een gegeven. Achteraf gezien, als we kijken naar de tekst die er in staat, hadden we het natuurlijk moeten tegenhouden.'

Volgens het farmaceutisch bedrijf Janssen, dat de bijlage financierde, zijn de geïnterviewde artsen in de bijlage niet door hen betaald. Wel hebben twee Nederlandse artsen uit de bijlage in 2012 en 2013 geld ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven voor lezingen en advieswerk, zo blijkt het Transparantie Register.

De farmaceutische industrie heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe diabetesmedicijnen op de markt gebracht. Onder artsen en deskundigen is daar veel discussie over. Zo zouden ze niet beter werken, maar zijn ze wel veel duurder omdat ze onder patent zijn. Op de oude medicatie zit geen patent meer. Ook is nog niet bekend wat op lange termijn de bijwerkingen van de nieuwe middelen zijn. Er zijn aanwijzingen dat ze een verhoogd risico geven op alvleesklier-ontsteking/kanker en hartfalen.

De markt voor diabetes medicijnen is al enorm. Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen diabetes. Maar fabrikanten proberen een nog groter afzetgebied aan te boren. Met één diabetesmiddel is dat inmiddels gelukt. Het medicijn Victoza heeft als bijwerking dat je er van afvalt. In Amerika is het daarom onder de naam Saxenda ook geregistreerd voor mensen met obesitas. Producent Novo Nordisk verwacht hier minstens 1 miljard dollar per jaar mee te gaan verdienen.

Amerikaanse sites en nieuwszenders berichten regelmatig over de ziekte prediabetes. Prediabetes is de nieuwe naam die wordt gegeven aan mensen met een wat verhoogd bloedsuiker, maar die nog geen diabetes hebben. De Britse emeritus hoogleraar diabetesgeneeskunde John Yudkin is kritisch over het verschijnsel prediabetes. 'We have an epidemic of prediabetes.' In de Verenigde Staten hebben 24 miljoen mensen diabetes, maar 57 miljoen mensen zouden prediabeet zijn.


SP-Kamerlid Henk van Gerven: ‘Volksgezondheidsbelangen moeten prevaleren boven de economische belangen van de farmaceutische industrie’, in reactie op de Zembla-uitzending van 18 maart. ‘Het is onverantwoord dat de farmaceutische industrie deze reclames maakt. Minister Schippers moet keiharde afspraken maken met de industrie dat er geen reclame wordt gemaakt die lijnrecht ingaat tegen de wetenschappelijke richtlijnen van Nederlandse artsen.’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondierlijk


Onderzoekers van de Universiteit Maastricht willen weer beginnen met experimenten op honden. Zij hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij de dierexperimentencommissie (DEC). In september 2014 schortte de universiteit alle experimenten op honden op. Aanleiding was de publieke verontwaardiging over de experimenten op 39 labradors. Stichting Animal Rights kondigt bij goedkeuring juridische stappen aan.

De Universiteit Maastricht liet Stichting Animal Rights naar aanleiding van een Wob-verzoek in een e-mail weten dat er “...wel een aanvraag voor de beoordeling van een protocol bij de DEC waarbij honden zijn betrokken is ingediend. De DEC heeft hierover ook een advies uitgebracht aan de gemandateerde vergunninghouder. De gemandateerde vergunninghouder heeft het besluit dienaangaande echter aangehouden in afwachting van het advies van de Externe Commissie (EC).”

Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights: “De nieuwe aanvraag moet door verschillende instanties goedgekeurd worden; de DEC, een Externe Commissie en de Centrale Commissie Dierproeven. Echter, geen enkele dierenwelzijnsorganisatie zit in een van de besloten commissies zodat vrijwel alle aanvragen goedgekeurd worden. Zo werd in 2013 slechts één experiment afgekeurd en werden maar liefst 3178 (!) aanvragen voor dierproeven goedgekeurd door de 21 DEC's. 1 Wij verwachten dat de hondenexperimenten weer gaan beginnen. In dat geval zal Stichting Animal Rights juridische stappen ondernemen."

Molenaar: “De experimenten op honden aan de Universiteit Maastricht zijn ingedeeld in categorie 5 (ernstig ongerief). De onderzoekers wekken hartfalen op bij de honden. Dit zorgt voor stress, angst en pijn bij de honden en vele sterven al tijdens de experimenten zelf. Wij zijn dan ook voor volledige stopzetting van deze dierproeven.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Verantwoordelijke journalistiek dient als waakhond te fungeren voor overheden.
En hen die aan de macht zijn, verantwoordelijk te houden.
En niet te dienen als hun spreekbuis..!
Noam Chomsky (media-criticus, taalkundige, filosoof)

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page4.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: