31 mrt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 165In de kijker :

* Naald in hooiberg
* Prikkeltjes
* Pubers
* Mild miltvuur
* Witte zones
* Terughoudend
* Klokkenluiders vogelvrij
* Diervriendelijke vlucht
* Vloek of zegen?
* Spot op zorg
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naald in hooiberg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) roept zorgverleners op om eventuele problemen met injectienaalden te melden bij de IGZ. Dat geldt voor alle naalden, dus niet alleen van het merk Terumo.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar injectienaalden van Terumo om te bepalen of er problemen zijn, in welke mate en of deze mogelijke een risico opleveren voor de gezondheid. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van injectienaalden, vindt de IGZ het belangrijk om alle mogelijke problemen gemeld te krijgen, ook met naalden van andere merken. Daartoe heeft de IGZ voor zorgverleners een apart meldpunt ingericht.

De naalden van Terumo zijn onder andere meegeleverd in de verpakking van het BMR- en het hepatitis B-vaccin uit het Rijksvaccinatieprogramma en in de verpakking van de anti-D immunoglobuline die toegediend wordt in het kader van de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). De epoxylijm waarmee het metaal van de naald aan het plastic vast zit, hardt niet altijd goed uit. Daardoor zit er soms vloeibare lijm in de naalden; fragmenten van de lijm kunnen leiden tot verstopping.

Noot: krijgen de zorgverleners dan ook advies wààr ze precies op moeten letten? Zijn ze op de hoogte van de juiste plaats van verlijming (een speldenknopje)? Zal de inspectie dan ook zorgen voor het beschikbaar stellen van een loep? Zullen zorgverleners hier de nodige tijd kunnen/mogen vrijmaken?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* En hoppa, weer eentje erbij: vorige week in het nieuws dat ALLE britse tieners (3 miljoen!) het nieuw op de markt gekomen vaccin tegen (het tot nu toe onbekende) meningitis W zal worden aangeboden. Nog geen week later het groene licht voor Bexsero (eveneens van GSK) vaccin tegen meningitis-B voor ALLE babies (na maanden prijsonderhandelingen met de fabrikant – deal afgesloten voor £20/st). De UK zal hiermee wereldwijd de spits afbijten als eerste land dat deze prik invoert. Vanaf september opgenomen in het vaccinatieschema. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3016859/All-British-babies-new-meningitis-B-vaccine-landmark-deal-months-negotiation-price-finally-resolved.html#ixzz3VnMHwHQy
Standpunt van de Franse Gezondheidsraad (eind 2013): 'Wij hebben besloten om Bexsero voorlopig niet aan te bevelen, aangezien we nog geen zicht hebben op de veilige werking, noch beschermingsduur voor babies in combinatie met andere vaccins. Eén jaar verwachte levenswinst zal de gemeenschap maar liefst 600.000 euro kosten.'
Standpunt van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (eind 2013): De hoge frequentie van koorts wanneer terzelfdertijd andere vaccins worden gegeven, kan de acceptatie (bv. door de ouders) van dit vaccin en andere vaccins, en de vaccinatiegraad voor latere inentingen beïnvloeden.
Wat vooraf ging aan de
toelating van dit vaccin (wie zei ook alweer, 'het testen op babies is onethisch'?):
* Aan de eerste hoofdstudie deden 2 627 kinderen mee, die bij aanvang van de studie twee maanden oud waren. In de studies bij jonge kinderen werden twee schema’s onderzocht: 4 doses toegediend op de leeftijd van 8, 16, 24 weken en boosterdosis op 12 maanden en 4 doses toegediend op de leeftijd van 8, 12, 16 weken en boosterdosis op 12 maanden.
* Deze studie werd verlengd om na te gaan wat de effecten zijn als kinderen, die al als jonge zuigeling met Bexsero zijn gevaccineerd, op een leeftijd van 12 maanden of ouder een boosterdosis Bexsero krijgen.
* De meest voorkomende bijwerkingen van Bexsero bij kinderen tot 10 jaar (tijdens de trials waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten - >1:10 in testresultaten zou dan ook 9:10 kunnen betekenen) zijn eetlustverlies, slaperigheid, abnormaal veel huilen, diarree, braken, uitslag, koorts en prikkelbaarheid.

* Zorgelijke vaccinbijwerking: Koortsstuipen worden vooral gemeld bij kinderen na de 4de vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma (DKTP-Hib-(HepB) en pneumokokken), die vanaf de leeftijd van 11 maanden wordt gegeven en na de BMR vaccinatie, die met 14-15 maanden wordt gegeven. http://www.lareb.nl/vaccins/bijwerkingen

*
Geldkraan dichtgedraaid: De ziekteverzekering (België) schroeft vanaf april de terugbetaling terug voor thuismonitoring ter preventie van wiegendood. Een thuismonitor controleert voortdurend de ademhaling en de hartslag van een slapende baby en geeft een alarmsignaal af wanneer er afwijkingen opduiken. Wiegendood treft momenteel vijftig à zestig Belgische gezinnen per jaar. In 2013 kregen 2.300 pasgeborenen nog monitoring thuis, een aantal dat de jongste jaren alleen maar in stijgende lijn ging. Het gaat dan vooral om prematuren, om kinderen die heel plots in levensgevaar lijken te verkeren, met een bleke of blauwe kleur. Om pasgeborenen van drugsverslaafden, en om broers of zussen van wiegendoodbaby's. Nu het Riziv de geldkraan deels dichtdraait, krijgen die laatste twee groepen vanaf april geen vergoeding meer, "omdat ze slechts kleine aantallen patiënten vertegenwoordigen". http://www.goedgevoel.be/gg/nl/575/Gezin/article/detail/2266878/2015/03/27/Riziv-draait-kraan-deels-dicht-voor-preventie-wiegendood.dhtml

* Groeiende twijfels over vaccinaties: Volgens het Franse Nationale Instituut voor Preventie, Gezondheid en Onderwijs, is het wantrouwen in Frankrijk ten opzichte van vaccinaties gestegen van 10% in 2005 naar 40% in 2010. "We zien een verrassende daling van vaccinatie in Frankrijk" zei Professor Roger Salamon. "Enkele klokkenluiders zijn zeer gevaarlijk bezig, omdat zij er verantwoordelijk voor zijn dat mensen hun vertrouwen verliezen" voegde hij eraan toe. In september 2014 riep de Franse Gezondheidsraad op tot een publiek debat over de vraag of verplichte vaccinatie tegen bepaalde ziekten in Frankrijk gehandhaafd moest blijven of niet, en introduceerde het plan voor het opzetten van gratis openbare vaccinatiecentra. http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/distrust-vaccinations-rise-across-eu-313296

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pubers

Jammer toch die tekortschietende/eenzijdige informatie over het HPV-vaccin tijdens de uitzending van
Pauls Puber Kookshow van afgelopen zaterdag. Bijwerkingen worden daarin (alweer) afgedaan als 'niet/nauwelijks voorkomend en broodje-aapverhalen'.

Bijzonder spijtig dat de redactie voorafgaande aan de uitzending zich niet eerst even via de website van Lareb heeft geïnformeerd (overzicht bijwerkingen online). Ouders/meisjes hebben er tenslotte recht op ook deze kant van de medaille te horen... De 'bazen' van Paul de Leeuw zijn hierin schromelijk tekort geschoten. De media-invloed van dit soort berichtgeving op de publieke opinie is onvoorstelbaar groot (en meneer De Leeuw, de 'grootste puber van Nederland', heeft er met een jaarsalaris van 455.000 euro natuurlijk alle belang bij zich kritiekloos te onderwerpen aan wat hem aangereikt wordt).

Een kijkje achter de schermen en een voorbeeld van hoe een redactie bij het samenstellen van zo'n programma te werk gaat. Een meisje wil weten wat de bezwaren zouden kunnen zijn tegen de HPV-vaccinatie. De NVKP (Ned. Ver. Kritisch Prikken) werd benaderd of zij wilden meewerken aan dit programma en wat zij het meisje voor antwoord zouden kunnen geven. Daar wilden ze natuurlijk met alle genoegen aan meewerken. Vanzelfsprekend werd gewezen op het feit dat er inmiddels meerdere meldingen werden genoteerd van bijwerkingen, waaronder ook ernstige. Dit werd blijkbaar niet op prijs gesteld. Voor de redactie was het niet de bedoeling dat het meisje, de toehoorders in de studio en de kijkers angst zou worden aangejaagd.

Later op dag kreeg de NVKP een mailtje van de redactie: "Na overleg met mijn eindredacteur hebben wij besloten u toch niet uit te nodigen. Ik wil op zoek naar een arts die de nadelen van de prik kan uitleggen en zoek daarom nog even verder." Vervolgens bleek dat prof. dr. Gemma Kenter (AMC) werd uitgenodigd. Deze arts was in 2009 nog behoorlijk kritisch bij haar inauguratierede over het HPV-vaccin ('Voor de huidige generatie is preventief vaccineren niet effectief - Zet eigen afweer in i.p.v. preventief vaccin'). Kort na haar aantreden bleek zij plotseling een voorstander van het vaccin... Schandalig en laakbaar hoe dit meisje (met een terechte vraag) met een kluitje het riet in werd gestuurd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mild miltvuur

Volgens consumentenbelangenbehartiger foodwatch bracht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de consument in gevaar door haar niet te vertellen naar welk mogelijk met miltvuur besmet rundvlees ze in haar koelkast of vriezer moest gaan zoeken. foodwatch komt met zijn oordeel naar aanleiding van een zaak uit oktober vorige jaar.

In oktober vorig jaar werd geconstateerd dat met miltvuur besmet rundvlees uit Slowakije ook op de Nederlandse markt was verkocht.

De NVWA besloot het vlees terug te roepen omdat miltvuurbesmetting fatale gevolgen kan hebben. De Voedselautoriteit maakte echter niet bekend welke reeds verkochte producten die bij consumenten in de koelkast lagen maar beter vernietigd konden worden. Daarover toont foodwatch zich vanmiddag in een persbericht verbolgen. Volgens een situatierapport van het Centraal Veterinair Instituut moet als
worst case scenario uitgegaan worden van de mogelijkheid dat mensen overlijden kort na het eten van (besmet) rundvlees. Om die reden acht foodwatch het onacceptabel dat de NVWA niet bekend wil maken om welke producten van welke merken of bij welke detaillisten het gaat.

Dit is een bekend dilemma. Het bekend maken van de namen zorgt voor omzet- en imagoschade. foodwatch acht het onjuist die economische belangen boven voedselveiligheid te laten gaan en valt daarom de Autoriteit aan.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Witte zones

Over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112 waar veel mensen over klagen werd onder meer in september 2014 uitvoerig in de media bericht. Wij pleiten echter voor het behoud van ‘witte zones’, plekken met slechte mobiele bereikbaarheid. Het behoud van witte zones is van groot belang voor mensen die ziek zijn of worden door elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie.

Steeds meer mensen klagen over gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, concentratieverlies, huidproblemen, tinnitus, hoofdpijn, gewrichtspijnen, duizeligheid. Dit als gevolg van de toenemende stralingsbelasting, o.a. door de uitrol van 4G en WiFi. Er zijn mensen die zo ziek worden van de straling dat zij een zwervend bestaan leiden en van plek naar plek verhuizen om de straling te vermijden.

De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad meent dat de straling van draadloze communicatie onder de blootstellingslimieten niet schadelijk is. Deze limieten zijn alleen gebaseerd op schadelijkheid door thermische effecten. Er zijn echter naast de genoemde ervaringen van personen wereldwijd al duizenden peer-reviewed publicaties verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond, die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Desondanks beroept de Gezondheidsraad (GR) zich nog steeds op het argument dat er ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is voor gezondheidsrisico’s. De GR stelt tevens dat nog ‘jarenlang onderzoek’ op dit gebied nodig zal zijn om tot definitieve conclusies te komen.

De Raad van Europa en het Europees Parlement pleiten in navolging van Zweden (en nu ook Oostenrijk) voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zogenoemde 'witte (stralingsarme) zones'. De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie 'mogelijk kankerverwekkend'.

Oproep voor behoud ‘witte (stralingsarme) zones:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/8699/oproep_voor_behoud_%E2%80%98witte_zones%E2%80%99

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terughoudend

Promovendi roepen huisartsen op om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antibiotica bij kinderen.

Een op de vier kinderen met koorts krijgt antibiotica voorgeschreven van de huisarts, terwijl daar in veel gevallen geen medische reden voor is. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC waarop drs. Gijs Elshout en Marijke Kool op woensdag 25 maart promoveerden. Zij roepen huisartsen op om terughoudend te zijn met antibiotica bij kinderen met koorts wanneer er geen duidelijke lichamelijke klachten zijn die hiermee bestreden kunnen worden.

Koorts bij kinderen komt vaak voor en is voor veel ouders een reden om naar de huisarts te gaan. Koorts is meestal het gevolg van een onschuldige infectie die na een paar dagen vanzelf weer over gaat. Toch krijgen kinderen met koorts van de huisarts vaak antibiotica, zo blijkt uit de proefschriften van drs. Gijs Elshout en Marijke Kool. “Slechts een kleine proportie van de voorgeschreven antibiotica wordt verklaard door de onderzochte klachten en symptomen, wat impliceert dat andere, mogelijk niet-medische overwegingen ook een rol spelen in de beslissing van de huisarts om antibiotica voor te schrijven”, zegt huisarts en onderzoeker Gijs Elshout.http://www.medicalfacts.nl/2015/03/24/kinderen-met-koorts-krijgen-te-vaak-antibiotica/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klokkenluiders vogelvrij

Met klokkenluiders loopt het zelden goed af. Rechtszaken, intimidatie, ontslag: alles wordt uit de kast gehaald om werknemers die ernstige problemen aan de kaak willen stellen monddood te maken.

Een nieuwe Europese richtlijn is aanstaande maar in plaats dat deze klokkenluiders helpt, worden bedrijfsgeheimen juist beter beschermd. Dennis de Jong, SP-fractievoorzitter in het Europees Parlement, uit zijn zorgen want volgens hem is dit nieuwe voorstel gevaarlijk.

Het zou namelijk voor journalisten en klokkenluiders betekenen dat zij misstanden lastiger kunnen onderzoeken. Een
misstand zoals die deze week bekend werd met injectienaalden zou dan niet meer aan het licht gebracht kunnen worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diervriendelijke vlucht

Brussels Airlines Cargo transporteerde vorige week nog een zending beagles van New York naar Zaventem. Vandaaruit werden de dieren verder getransporteerd naar dierproeflaboratoria. ADC, de actiegroep tegen alle dierproeven, startte meteen een internationale online campagne die heel spoedig tot resultaat leidde. Het beagletransport van deze week was het laatste honden- en kattentransport van Brussels Airlines Cargo.

Statement Brussels Airlines:
"We kunnen garanderen dat Brussels Airlines als regel heeft geen levende dieren te vervoeren indien deze bestemd zijn voor testonderzoek in de cosmetica-industrie. Alle transport van levende dieren, uitgevoerd door Brussels Airlines, gebeurt onder de beste voorwaarden en volgens de strengste reguleringen, want Brussels Airlines is erg begaan met dierenwelzijn. Nadat we zijn gesensibiliseerd door uw actiegroep over het transport van Beagles, hebben we onmiddellijk besloten om een embargo in te voeren voor alle transport van katten en honden voor Brussels Airlines Cargo, en dit sinds dinsdag 24 maart 2015, met uitzondering van huisdieren"

Naast honden en katten vervoert Brussels Airlines enkel nog muizen. Zij hebben aan ADC bevestigd ook deze muizentransporten te evalueren.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vloek of zegen?

Gaan we chloorkippen eten? Boren Amerikaanse bedrijven straks in Nederland naar schaliegas?

De chloorkip gaat er niet komen, bezweert de EU in alle toonaarden. Maar ontsmetting met andere middelen wordt straks wellicht wél mogelijk. Onze eigen Europese EFSA gaf alvast groen licht. In Europa is de 'chloorkip' inmiddels bijna een symbool geworden. De kip staat voor vlees dat middels een chloorbad chemisch ontsmet wordt. Een procedé dat in de VS en andere landen al jarenlang gewoon is. In Europa stuit het op grote weerstand. Wij streven er naar eventuele ziekteverwekkers, zoals salmonella en campylobacter, niet aan het eind van de keten pas onschadelijk te maken, maar de hele keten zo kiemvrij mogelijk te houden.

In de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord TTIP zwaaien tegenstanders met de chloorkip. Als dat doorgaat, zijn de chloorkippen straks niet meer buiten de deur te houden. De Europese Commissie stelt bij hoog en laag dat de chloorkip er niet gaat komen. Des te opmerkelijker, dat de EC andere vormen van chemische ontsmetting wel lijkt te willen toestaan.

De EFSA, Europa's autoriteit voor voedselveiligheid, bracht vorige week het advies dat deze stoffen veilig te gebruiken zijn voor het ontsmetten van kippenvlees en kipkarkassen. Aan het verzoek om advies lag een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw ten grondslag. De Amerikanen willen immers toegang tot onze markt.

Daarmee komt chemische ontsmetting een stapje dichterbij, vooruitlopend op de TTIP-onderhandelingen. Volgens milieuorganisatie Friends of the Earth 'begint Europa hiermee nu al toe te geven aan de druk van de Amerikanen en dreigt het chemisch ontsmetten van vlees te worden toegelaten'.

De consequenties voor de Europese kipproductie zijn groot. Het LEI becijferde dat Europa niet op kan tegen concurrentie van buiten de EU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spot op zorg

Het ministerie van VWS stond vorige week voor de Reclame Code Commissie. In hoger beroep wil VWS de eerdere uitspraak van de commissie weerleggen dat de campagne ‘De zorg verandert mee’ misleidend is. Bestuurder Gijs van Dijk van vakbond FNV wil dat de campagne helemaal uit de lucht wordt gehaald.

De Reclame Code Commissie oordeelde in februari dat de VWS-reclames schadelijk zijn voor het vertrouwen in de reclame. VWS had op z'n minst moeten waarschuwen dat er kans bestaat dat burgers door de bezuiniging juist minder zorg krijgen. De uitspraak volgt op een klacht die FNV Zorg & Welzijn eind vorig jaar indiende.

De Reclame Code Commissie heeft het ministerie geadviseerd om in het vervolg niet meer op deze manier reclame te maken. Toch zijn de reclames nog steeds te zien op de website van het ministerie. Het ministerie heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

'Het ministerie blijft volhouden dat de spotjes geen reclame zijn maar voorlichting', zegt Van Dijk. 'Terwijl de commissie duidelijk heeft geoordeeld dat de campagne een veel te positief beeld schildert van de veranderingen in de zorg. In plaats van naar deze kritiek te luisteren die zeker niet alleen van ons afkomstig is, blijft minister Schippers Oost-Indisch doof.' De uitspraak van de commissie over het beroep zal binnen twee weken openbaar worden.http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/3/VWS-moet-spotjes-snel-van-de-site-halen-1734160W/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
"De argumenten voor het behoud van het zomeruur zijn gedateerd: ze zijn niet meer van toepassing in onze moderne maatschappij. Dat mensen een extra uur licht zouden krijgen door het zomeruur is zinsbegoocheling. We staan gewoon een uur vroeger op."
Vereniging tegen het Zomeruur

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: