10 mrt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 162In de kijker :

* Pil in nood
* Prikkeltjes
* Schizo wie?
* De M-methode
* Sea First
* Bezorgd
* Wurgcontract
* Hondenleventje
* Addertje onder het gras
* Op de kleintjes letten
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pil in nood

De overheid 'moet' (?) op korte termijn miljoenen jodiumtabletten verspreiden. De pillen zijn nodig om een groot deel van de kinderen en zwangere vrouwen in Nederland te beschermen bij een kernramp of nucleaire aanslag.

Tot nu toe kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Die zone wordt vergroot naar 100 kilometer: een gebied dat vrijwel heel Oost- en Zuid-Nederland beslaat.

Minister Schippers van Volksgezondheid besluit nog dit voorjaar over de verspreiding van de pillen: gezinnen krijgen ze thuisgestuurd of moeten ze zelf ophalen. Ook een deel van de Randstad krijgt jodiumtabletten.


Vraagje: waar zijn eigenlijk de mannen in dit verhaal? Waarom alleen kinderen en zwangeren?
Kaliumjodaat, geproduceerd door Pharmachemie BV Haarlem in opdracht van het ministerie van VWS...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Uitzending zondag gemist? Kort nadat hij is gevaccineerd (BMR/DTP), wordt de 8-jarige Freek Hagoort ziek en overlijdt. Een immens verlies. Zijn ouders Thanh en Roel Hagoort vertellen hoe ze, met vallen en opstaan, proberen het advies van Thanhs moeder op te volgen: kijk niet naar beneden maar naar boven! (Klikken op 'video' rechtsonder): http://www.eo.nl/geloven/programma/bakkie-troost/

* Natte vingerwerk?: Het griepvaccin was dit jaar een totale flop. De nieuwe samenstelling voor het volgend seizoen 2015-2016 is inmiddels bekend en hoe opmerkelijk toch(!), er valt niet één recente griepstam in dit vaccin te ontdekken. We zien wel een Zwitserse/Phuket-stam uit 2013 en alweer de oude vertrouwde H1N1 uit 2009: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2015_16_north/en/

* MINDER bijwerkingen, want GEEN tijd: 'Medisch specialisten hebben in 2014 minder bijwerkingen van medicijnen gemeld. Patiënten meldden juist iets meer bijwerkingen dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit gegevens van bijwerkingencentrum Lareb. Een rol bij de afname van het aantal meldingen speelt de flink toegenomen drukte in de zorg.'

* Must see: Wegens overweldigend succes nog een week verlengd: BOUGHT ,de film die iedereen gezien moet hebben. GRATIS te zien tot 17-03-2015: http://us1.campaign-archive2.com/?u=7f494613c5ad4db1b93e647ad&id=9f2693ccc0&e

* Vasteprikdag 2015: Donderdag 23 april is de 5de jaarlijkse Vasteprik-dag. Deze scholingsdag is voor alle artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Recente gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen komen op een praktijkgerichte manier aan bod. Met o.a. het (veel over te zeggen gezien de lange tijdsduur voor de lunch) programma-onderdeel: ’Internetverhalen’: enge stofjes in vaccins... http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/Scholingsbijeenkomsten/Vasteprik_dag_2015

* Twee vragen aan virologen:Vraag 1: Zou het kunnen dat vaccins juist kinderziektes in stand en levend houden?
Waarom deze vraag? Omdat er steeds meer studies/rapporten/signalen langskomen die bevestigen dat vaccins de bewuste ziekte waar tegen ingeënt wordt (tijdelijk) kunnen overdragen en dus an sich besmettelijk zijn. Voor gevaccineerden én ongevaccineerden. Dus de stelling dat met name niet-gevaccineerden schuldig zouden zijn aan uitbraken, kan hiermee (terecht) in vraag worden gesteld.
Vraag 2: Zou het kunnen dat vaccins mogelijk bijdragen aan een sluipende DNA-verandering op lange termijn (volgende generaties)?
Waarom deze vraag? Omdat er steeds meer stemmen opgaan dat als gevolg van het groeiend aantal vaccins gekweekt op menselijke en dierlijke cellijnen, reststoffen in vaccins verantwoordelijk zouden zijn voor de toename van het aantal gevallen van astma-autisme-allergieën-adhd. De stijging valt 'toevallig' ook samen met de introductie van de tweede generatie van het BMR-vaccin, gekweekt in menselijk foetaal weefsel.
We zijn benieuwd naar een (voor ons 'leken' begrijpelijk) antwoord...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schizo wie?

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os: Natuurlijk bestaat schizofrenie wél. Het is toch een officiële diagnose in de officiële DSM5, de bijbel van de psychiatrie? De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling, toptijdschriften als Nature en Science schrijven erover, universiteiten geven er les in en psychiaters discussiëren erover. Wacht. We kijken even vooruit naar 2025...

Minicollege depressie 2025:
Ieder mens heeft kwetsbaarheid voor depressie. Bij een minderheid van 5% komt deze kwetsbaarheid tot expressie in de vorm van een depressief syndroom.
Minicollege psychose 2025:
Ieder mens heeft kwetsbaarheid voor psychose. Bij een minderheid van 3% komt deze kwetsbaarheid tot expressie in de vorm van een psychotisch syndroom.

In 2025 leert elke medische student dat... Dus waarom maken we het ons nu toch zo moeilijk met meer dan 20 schizo-labels – zoals schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, schizofreniforme stoornis, schizotypie, waanstoornis, et cetera? Omdat we achterlopen - Honderd jaar zelfs. Rond 1900 dacht men dat er binnen het psychosespectrum allerlei verschillende ziekten bestonden, waarvan schizofrenie de belangrijkste was. De term schizo verwees naar de 19de-eeuwse metafoor van de gespleten persoonlijkheid, wat men toen als de kern van de zaak zag.

Inmiddels zijn we in de 21ste eeuw aangeland. We weten dat het idee van de gespleten persoonlijkheid niets te maken heeft met waar patiënten last van hebben en hulp voor zoeken. We hebben inmiddels óók door dat al die schizo-ziekten van honderd jaar geleden helemaal niet bestaan. Het enige dat bestaat is het spectrum van psychose, in al zijn variaties, bij 3% van de bevolking, als uiting van de onderliggende psychosegevoeligheid van álle mensen.

Alles wijst erop dat de Nederlandse ggz (geestelijke gezondheidszorg) zich wil vernieuwen rond een moderner beeld van psychose. Het is tijd voor een persoonlijke behandeling gericht op hoop en mogelijkheden, die resulteert in het psychologische proces van herstel.
Daarvoor is het nodig om voorgoed afscheid te nemen van de honderd jaar oude illusie van schizo-hersenziekten. Wij stellen voor: vandaag. En waarom niet? Over 25 jaar heeft niemand het meer over schizo-diagnosen. Maar de toekomst moet ooit beginnen – vandaar deze site.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De M-methode

Wereldwijd proberen grote zaadbedrijven de macht over onze groente te krijgen. Zo zegt Monsanto, een Amerikaanse multinational, dat ze een broccoli hebben uitgevonden die makkelijker te oogsten is.

Monsanto, producent van bestrijdingsmiddelen, genetisch gemodificeerde gewassen en ‘s werelds grootste zaadbedrijf wil de rechten van deze broccoli exclusief claimen, oftewel patenteren. Deze methode is omstreden, wetenschappers en politici maken zich zorgen. Wat betekent het voor onze voedselzekerheid als multinationals de baas worden over onze groente? Zembla onderzoekt de Monsanto methode.

ZEMBLA onderzocht hoeveel Europese patenten op eigenschappen van groenten de tien grootste groentezaadbedrijven ter wereld hebben en hoeveel deze bedrijven momenteel in aanvraag hebben bij het Europees Octrooibureau. Negen bedrijven werken mee.

Reactie Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken: Ik vind het zorgelijk te vinden dat de wereldvoedselvoorziening dreigt te worden geconcentreerd bij een paar multinationals. Ik vrees dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden van plantenveredeling en de keuzevrijheid van kwekers, telers en consumenten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de voedselzekerheid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sea First

Belang van de zee
 • meer dan 50% van de zuurstof die wij innamen wordt geproduceerd door de oceanen
 • oceanen nemen ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op
 • mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden, en andere mariene ecosystemen beschermen kuststreken tegen natuurrampen zoals tsunami's
 • meer dan 1 miljard mensen zijn voor hun voeding afhankelijk van wat de zee te bieden heeft
 • ...
SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.

SFF informeert over 6 belangrijke onderwerpen:
 • belang van de zee - Waarom zijn wij als mensen afhankelijk van gezonde zeeën? 
 • visserij en aquacultuur - Wat zijn de gevolgen van de verschillende methoden van vissen?
 • vervuiling op zee - Weet u in hoeverre de zeeën vervuild zijn met plastic, olie en chemische stoffen?
 • klimaatverandering en verzuring - Ook dit ernstige probleem vraagt onze aandacht waarbij iedereen een verschil kan maken.
 • welzijn van zeedieren - Kan een vis ook pijn, angst en stress ervaren? Ja, wel degelijk!
 • vis & gezondheid - Is vis eten wel zo gezond als vaak beweerd wordt?
We wijden een hele week aan de onvoorstelbare gemakzucht waarmee velen onder ons de schijnbare oneindigheid van de wereldzeeën uitbuiten. Vissoorten worden sterk bedreigd door overbevissing, warrelnetten, verzuring, plastic afval en ga zo maar door.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezorgd

De Wereldgezondheidsorganisatie bracht in 2012 een schokkend rapport uit over hormoonverstoorders en hun schadelijke invloed. Het ontzagwekkende rapport is geschreven door vooraanstaande wetenschappers en het vat de actuele wetenschappelijke literatuur samen. Volgens de studie is van ongeveer 800 chemische stoffen bekend dat ze hormoonverstoorders zijn, of ze worden daar op zijn minst van verdacht. Daarbij stelt het rapport dat van de duizenden andere stoffen die op de markt zijn en in producten zitten, men vaak geen idee heeft of die wél veilig zijn. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de invloed van deze stoffen op de volksgezondheid waarschijnlijk veel groter is dan tot dusver algemeen werd aangenomen.

Ongeboren kinderen zijn extra gevoelig voor hormoonverstoorders. Dus is het beter dat je als je zwanger bent of wilt raken de blootstelling aan hormoonverstoorders zoveel mogelijk te beperken. We maken zelf heel wat hormonen in ons lichaam aan. Deze natuurlijke hormonen spelen onder andere een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling, het immuunsysteem, de stofwisseling, de gemoedstoestand en voortplanting.

Ook ik wil geen hormoonverstorende stoffen voor mijn baby!
Een bezorgde (groot)ouder

Zo luidt de tekst van de petitie op de ansichtkaart die
BabyBeGood en Een Veilig Nest hebben opgesteld voor minister Schippers. De ene helft van de kaart gaat binnenkort met duizend andere kaarten richting Den Haag naar het Ministerie van VWS, de andere helft van de kaart bestaat uit een quiz die de bezorgde ouders thuis in konden vullen over schadelijke stoffen in de leefomgeving van hun kind.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wurgcontract

De meeste Limburgse huisartsen hebben inmiddels onder protest een contract getekend met VGZ. Ze voelen zich met de rug tegen de muur staan, maar kunnen niet anders dan akkoord gaan, omdat ze anders te veel inkomsten mislopen.

Al maanden liggen huisartsen en verzekeraars met elkaar in de clinch. De huisartsen kunnen premies verdienen als ze goedkope medicijnen voorschrijven en onderzoeken laten doen in goedkope klinieken. Maar de huisartsen vinden dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen, omdat anderen dan bepalen wat wel en niet goed is voor de patiënt.

De tactiek van de verzekeraar heeft gewerkt. Door tijd te rekken moesten de huisartsen vroeg of laat noodgedwongen wel het contract met VGZ tekenen.
http://www.1limburg.nl/limburgse-huisartsen-tekenen-vgz-contract-onder-protest

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondenleventje

Omroep Brabant presenteerde vorige week de schokkende resultaten van een grootscheeps onderzoek naar malafide hondenhandel. De provincie Noord-Brabant blijkt de spil te zijn in een netwerk van schimmige handelaren en maffia-achtige praktijken met veel te jonge, ernstig verwaarloosde en zieke puppy’s als inzet.

Hondjes bedoeld voor Nederland en België worden gefokt op puppyfarms/puppymills in vooral Oost-Europa waar ze onder erbarmelijke omstandigheden de eerste weken van hun leven moeten door brengen. Daarna gaan ze met honderden tegelijk op transport, veel te jong, weg van hun moeder. Omdat de reis voor deze jonge dieren zo ontzettend zwaar is overlijden er regelmatig puppy’s door stress, honger en/of uitputting. Eenmaal in Nederland wordt er geknoeid met paspoorten en entingen om ze vervolgens te kunnen verkopen als in Nederland geboren hondjes aan vaak nietsvermoedende baasjes met alle ellende van dien.

Advertenties op onder andere Markplaats.nl beweren dat de pups ‘liefdevol’ of ‘in een huiselijke omgeving’ zijn grootgebracht. De waarheid is er één die het daglicht vaak niet verdraagt. De diertjes komen van massale fokkerijen in Polen, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Valse papieren wissen al die sporen uit en eventuele ziekten of gebreken worden natuurlijk verzwegen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Addertje onder het gras

De nieuwe
EPD-wet van minister Schippers laat patiënten toestemming verlenen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien, wat in strijd is met het recht op privacy en het medisch beroepsgeheim. Daarvoor waarschuwt de campagne Specifieke Toestemming in een brief aan de Eerste Kamer.

Specifieke Toestemming is een initiatief van een groep bezorgde burgers, Privacy First en de Stichting Bescherming Burgerrechten. Volgens het initiatief maakt het wetsvoorstel "Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens" het mogelijk om met een eenmalige toestemming medische gegevens toegankelijk te maken bij elke zorgverlener met wie de patiënt contact heeft gehad.

Het initiatief waarschuwt dat een patiënt die bij één zorgverlener toestemming voor het delen van gegevens geeft, niet weet welke informatie vervolgens ook ontsloten kan worden uit de dossiers van andere zorgverleners, van apothekers en huisartsen tot specialistische zorgverleners en ziekenhuizen. "Hij staat daarmee niet in de positie om over het ontsluiten van gegevens een weloverwogen beslissing te maken waarvan hij de gevolgen kan overzien."

Volgens Specifieke Toestemming moet bij het delen van medische persoonsgegevens het voor de patiënt op voorhand duidelijk zijn om welke gegevens het gaat, en wie deze met welk doel kan raadplegen. De nieuwe wet van minister Schippers zou niet aan deze eisen voldoen. De D66-fractie van de Eerste Kamer heeft de regering inmiddels gevraagd om op de brief van Specifieke Toestemming te reageren.

https://www.security.nl/posting/420746/Eerste+Kamer+gewaarschuwd+voor+nieuwe+EPD-wet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op de kleintjes letten

Volgens PvdA-Kamerlid John Kerstens is het een plicht om te melden wanneer grootouders met een bijstandsuitkering op de kleinkinderen passen. De gemeente bepaalt vervolgens hoeveel uren de opa en oma in kwestie mogen oppassen. De gemeente zou het oppassen zelfs mogen verbieden volgens Kerstens. Dit meldt Politalk.

Het Dienst Werk en Inkomen ziet het oppassen op kleinkinderen door grootouders in de bijstand als een 'op geld waardeerbare arbeid'. Op kleinkinderen passen, zonder het te melden bij de gemeentelijke dienst zou fraude zijn. Volgens Kerstens moeten de grootouders eigenlijk geld vragen voor het oppassen en dit opgeven bij de gemeente.

De Groningse hoogleraar Socialezekerheidsrecht, Gijsbert Vonk, vindt het erg opmerkelijk dat families op deze manier verplicht zijn geld aan elkaar te vragen. Volgens de hoogleraar gaat het mis als de regel van 'op geld waardeerbare arbeid' wordt toegepast in de familiale sfeer.


Vervolg: Opa's en oma's met een bijstandsuitkering mogen gewoon op hun kleinkinderen passen. Wel moeten ze zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt en als ze voor het oppassen geld krijgen, moeten ze dat opgeven aan de sociale dienst. Staatssecretaris Klijnsma stelde wel dat als je kleinkind het weekend te logeren komt, er dan 'natuurlijk' niet gekort wordt op de bijstand. http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/opas-en-omas-met-bijstand-mogen-oppassen/?utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Een uit diepe overtuiging
uitgesproken "neen"
is beter en heeft meer impact,
dan een "ja" dat enkel gezegd wordt
om te behagen, of, erger nog,
om problemen te vermijden.
Mahatma Gandhi

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page4.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: