17 mrt. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 163
In de kijker :

* Bonnetje aub
* Prikkeltjes
* Diervriendelijk inenten
* Rechter weet 't ook niet
* Groningen beeft
* GGO mythe
* Orgaandonatie?
* Schippers en stuurlui
* Hello Barbie
* Megastallen
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonnetje aub


Minister Opstelten en Staatssecretaris Teeven stapten op na het boven water gekomen bonnetje van 5,7 miljoen... Kranten geven overzichtjes van (nog) niet opgehelderde schimmige praktijken binnen het ministerie van justitie..

Zou dit dan ook misschien een onderzoek waard zijn voor wakkere journalisten, zo vlak voor de nieuwe verkiezingsronde?

1) Wààr is het bonnetje van toenmalig minster van gezondheid Ab Klink inzake de overtollige verkochte of vernietigde mexicaanse griepvaccins?
Wat ging eraan vooraf? In totaal zijn er twee keer 17 miljoen vaccins besteld. Er zijn uiteindelijk maar tien miljoen gebruikt. Zo'n 250.000 vaccins zijn aan het buitenland verkocht en 3 miljoen vaccins zijn terugverkocht aan de farmaceuten. Zo bleef Nederland zitten met 20 miljoen vaccins die uiteindelijk zijn vernietigd (of verkocht? Dit is, ondanks kamervragen, nog steeds niet duidelijk). Een kostenplaatje van 144.000.000 euro.
Aanvullende curieuze achtergrondfeitjes:
* Order door min. Klink geplaatst (binnen één dag op aandringen van Ab Osterhaus) en zonder de vereiste handtekening van toenmalig minister van Defensie Piet-Hein Donner (die de uitgave onverantwoord vond).
* Zonder voorafgaand advies van de Gezondheidsraad.
* Zonder de kamer in te lichten.

2) Wààr is het bonnetje van de huidige minister van gezondheid Edith Schippers inzake het vernietigen in 2011-2012 van 14.000 overtollige doses HPV-vaccin (Cervarix), want over datum en niet gebruikt? Een kostenplaatje van rond de 1.600.000 euro (€118/st).

De belastingbetaler zou ongetwijfeld dankbaar zijn voor (nog) meer transparantie vanuit de hoek van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes


* Niet-ingeënten minder vaak kanker en reuma: In 1972 schreef de Gezondheidsraad in een advies over massavaccinatie aan de toenmalige minister: “Mazelen is een infectieziekte die gekenmerkt wordt door een zo hoge mate van infectiositeit dat van de kinderen in Nederland omstreeks 70 procent vóór de leeftijd van vijf jaar en ongeveer 98 procent vóór de leeftijd van 10 jaar de ziekte heeft doorgemaakt.”http://healthbytes.me/niet-ingeente-mensen-krijgen-minder-vaak-kanker-en-reuma/

* Kamervragen griepprik: Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over het feit dat de griepprik dit jaar amper bescherming biedt. Aanleiding van de vragen is de berichtgeving dat de griepprik die drie miljoen Nederlanders gekregen hebben, slechts 10 tot 20% bescherming biedt, in plaats van de 70 tot 80% die deze behoort te bieden. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/03/beantwoording-kamervragen-over-het-feit-dat-de-griepprik-dit-jaar-amper-bescherming-biedt.html

* Poliovaccin als reclamestunt: H&M lanceert de Newborn Exclusive voorjaarscollectie. Die is gemaakt van duurzame materialen en voor elk verkocht item doneert H&M één poliovaccin aan UNICEF’s vaccinatieprogramma. http://www.lindanieuws.nl/lifestyle/hm-elk-verkocht-kledingstukje-is-een-poliovaccin/

* Aantal verlammingen na Indiase poliovaccinatie vertwaalfvoudigd: Uit een recente studie die werd gepubliceerd in het Indian Journal of Medical Ethics (IJME) blijkt dat ASV klinisch gezien niet is te onderscheiden van polio. ASV is wel twee keer zo dodelijk als polio. Voor de introductie van poliovaccins werd in het land nog nauwelijks gerept over ASV. http://www.bigboxlabs.nl/Aantal-verlammingen-na-Indiase-poliovaccinatie-vertwaalfvoudigd.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diervriendelijk inenten

Het lijkt erop dat dierenartsen heel wat voorzichtiger omgaan met vaccineren van huisdieren dan artsen bij het inenten van kinderen (niet allemaal natuurlijk, want ook in de veterinaire wereld heeft de farma een dikke vinger in de pap). Een vergelijking van de richtlijnen voor dierenartsen van de Canine Vaccine Guidelines and Recommendations kan als volgt worden samengevat:

* Dierenartsen beschouwen huisdieren als individuen. Vaccins zijn
aangepast aan hun behoeften en levensstijl. Zo worden honden die allergisch zijn vaak minder ingeënt, met kleinere doses of helemaal niet. Na geconstateerde bijwerkingen zijn dierenartsen voorzichtiger met herhalingen.
* Vaccinerende dierenartsen bepalen vaak eerst de titer (anti-stoffen) alvorens te vaccineren. Bij kinderen is dit nooit het geval.
* Dierenartsen erkennen dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, met inbegrip van kanker bij katten: leukemie en sarcomen. Kinderartsen zullen zelden of nooit een verband (h)erkennen tussen vaccins en astma, eczeem, epileptische aanvallen, maagreflux, beroertes, kanker en autisme. Ouders wordt verteld dat deze bijwerkingen niet veroorzaakt kan zijn door het toegediende vaccin; grote sommen worden besteed (door de farma) aan medische testen en studies die dit weerleggen.
* De meeste dierenartsen lijken ervan op de hoogte te zijn dat een one-size-fits-all-vaccin beleid niet geschikt is. Dit in tegenstelling tot de zienswijze van 'mensenartsen'.

En heel opmerkelijk is toch wel dat een dierenarts er niet over zou peinzen een zwangere kat/hond/paard/konijn in te enten...

Afsluitend met een advies voor kinderartsen/verpleegkundigen/consultatiebureau: 'Vaccineer nooit een ziek kind, want zijn weerstand is al verzwakt. U neemt een groot risico'... (Dr Harold Buttram, M.D., FAACP)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rechter weet 't ook niet

Op vrijdag 23 januari 2015 vond in de Rechtbank Midden-Nederland het kortgeding Stichting Shakenbaby.nl tegen Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) plaats.

De Stichting eiste om met twee kinderartsen die onze zorgen delen met de NVK te kunnen spreken met als doel dat alle mogelijkheden worden uitgesloten voordat een AMK-melding op basis van shaken-baby-syndroom (SBS) wordt gedaan. De rechter beschouwde deze zaak, ondanks de vele aangeleverde casuistiek als voor hem moeilijk te beoordelen.

Hoewel de Stichting inmiddels 16 ouderparen vertegenwoordigt waarbij in alle gevallen één of twee alternatieve oorzaken niet verder zijn onderzocht of uitgesloten, zag NVK geen aanleiding om het SBS-beleid te veranderen omdat zij aanneemt dat traumatische en niet-traumatische oorzaken worden onderzocht. De rechter trachtte nog te bemiddelen; hij vroeg zich af waarom overleg niet mogelijk was wanneer daarom wordt gevraagd. Hij schorste daarop de zitting om de partijen te laten proberen het eens te worden zodat hij geen uitspraak zou hoeven doen. NVK weigerde echter contact en verzocht de rechter bij terugkomst om uitspraak.

Op 10 februari 2015 wijst de voorzieningenrechter de vordering af. Hij is van mening dat niet is vast komen te staan dat te snel een AMK-melding is gedaan. Ook meende de rechter niet te kunnen oordelen over onze medische input.

De grote vraag blijft natuurlijk waar de NVK zo bang voor is dat ze haar gedupeerde patiënten, vertegenwoordigd via onze Stichting, niet te woord wil staan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groningen beeft

Terwijl de huizenprijzen in Groningen door aardbevingsgevaar fors dalen, ziet Diederik Jekel zijn kans schoon. Zou hij voor een leuk prijsje een zomerhuis op de kop kunnen tikken? Niet voordat hij weet wat nou écht de risico’s zijn.

Al in 1993 was duidelijk dat het oppompen van gas leidt tot aardbevingen. Pas na een beving in 2012 in Loppersum met kracht 3,6 op de schaal van Richter kwam die schok ook aan in Den Haag. De politieke aandacht zorgde voor een golf van nieuw wetenschappelijk onderzoek. En dat is maar goed ook, want de bestaande kennis over aardbevingen is niet zonder meer toe te passen op Groningen. De ondergrond zit anders in elkaar dan op plekken waar aardbevingen van nature voorkomen en de Nederlandse bouwvoorschriften houden geen rekening met aardbevingen.

Stikstofinjectie is één van de mogelijkheden die de Nederlandse Aardoliemaatschappij serieus onderzoekt om de Groningers te beschermen tegen aardbevingen. Door stikstof in lege gasvelden te pompen, kan de druk daarin constant gehouden worden en zal de bodem minder verzakken. Het resultaat? Minder aardbevingen. Dat klinkt prachtig, maar hoe realistisch is dit scenario eigenlijk?

Terwijl politiek Den Haag steggelt over hoe ver de gaskraan dichtgedraaid moet worden, is het voor wetenschappers glashelder: de aardbevingen stoppen niet. En dus zit er op de korte termijn maar één ding op: de Groningse huizen moeten zo snel mogelijk verstevigd worden. Maar hoe doe je dat? Bij de Technische Universiteit Delft staan martelwerktuigen om te zien onder welke druk het Groningse metselwerk bezwijkt.

De aardbevingen in Groningen worden met de jaren heftiger en dat brengt mogelijk een nieuw probleem met zich mee. Bij heftige trillingen kan zandgrond zijn stevigheid verliezen en van het ene op het ander moment veranderen in drijfzand. De gevolgen voor gebouwen zijn dan desastreus, maar hoe groot is de kans dat zoiets gebeurt? Heeft Diederik genoeg vertrouwen in de situatie in Groningen om daar een mooi landhuis te kopen?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GGO mythe

In de mainstream media wordt de indruk gewekt dat de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen (GGO's) onomstotelijk bewezen is door de wetenschap. Die bewering klopt niet, aldus vijftien wetenschappers die gezamenlijk een paper hebben opgesteld. Consensus over GGO-veiligheid bestaat enkel in een kleine kring van belanghebbenden. In werkelijkheid is zo'n consensus onmogelijk, want veiligheid van GGO's moet geval per geval onderzocht worden. De vijftien wetenschappers hebben de mythe van consensus met zeven argumenten ontkracht.

1. Onafhankelijke studies rond GGO's zijn zeldzaam, en een aantal van hen heeft wel degelijk toxische effecten gevonden. Deze studies hebben echter nooit een vervolg gekend en zijn dus niet bevestigd geweest.
2. Vaak wordt beweerd dat 'miljarden GGO-maaltijden' geconsumeerd zijn geweest zonder schadelijke gevolgen, maar er bestaat geen enkele epidemiologische studie die deze bewering kan staven. GGO-producten worden niet overal in de VS gelabeld, dus kan consumptie er zelfs niet gemeten worden.
3. Sommige organisaties en overheden staan wel kritisch tegenover GGO's. De
Royal Society of Canada vindt het wetenschappelijk ongerechtvaardigd om GGO's als veilig te bestempelen. De British Medical Association ziet dat vele veiligheidskwesties nog onopgelost zijn en zelfs de AMA's Council on Science and Public Health moet erkennen dat er een klein potentieel voor ongewenste bijwerkingen bestaat.
4. Vaak wordt een Europese onderzoeksproject aangehaald als bewijs dat GGO's veilig zijn, maar het betreffende rapport vermeldt slechts vijf studies rond veiligheid, waarvan niet één studie verklaard heeft dat GGO's veilig zijn.
5. De bewering dat er honderden studies bestaan die de veiligheid waarborgen, is fout. Vele studies gaan niet over gezondheidseffecten en zelden zijn het langetermijnstudies.
6. Evenmin bestaat er een consensus rond de milieuveiligheid van GGO's en pesticiden die specifiek voor GGO's gebruikt worden. Onderzoekers die met overheidsgelden werken en ecologen zijn eerder negatief over GGO's, terwijl moleculaire biologen en wetenschappers betaald door de industrie, een positievere houding hebben.
7. Een aantal respectabele organisaties erkennen dat GG-voeding risico's inhoudt en dat het voorzorgsprincipe gehandhaafd moet worden.

Het debat rond GGO-veiligheid is dus veel genuanceerder en is, op zijn minst, onbeslist. De beslissing om GGO's te gebruiken moet door de hele samenleving gebeuren, die goed geïnformeerd is, en niet door een beperkte kring van belanghebbenden die een andere agenda dienen.
https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/1439

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgaandonatie?

D66 wil het Actief Donorregistratie-systeem invoeren. Dit is een systeem van orgaandonatie, waarin iedereen die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het Donorregister, automatisch geregistreerd wordt als donor. Als een actief geregistreerde donor overlijdt, hoeven artsen geen toestemming te vragen aan de nabestaanden. Nabestaanden hebben geen vetorecht over de autonome keuze van hun dierbare, maar worden uiteraard wel respectvol betrokken.https://d66.nl/standpunt-over/orgaandonatie/

Om de dood vast te stellen na het staken van de behandeling/beademing moet voldaan zijn aan drie criteria; geen bewustzijn, geen ademhaling en geen circulatie. Er mag hierbij dus geen sprake zijn van enige waarneembare circulatie; er mag echter wel nog elektrische activiteit op het ecg aanwezig zijn. Bij het vaststellen van de dood moet er sprake zijn van irreversibiliteit, en moet er dus zekerheid zijn over de onomkeerbaarheid van de circulatiestilstand. De dood wordt daarom dan ook pas na vijf minuten van circulatiestilstand vastgesteld. De nieuwe richtlijn, nog vast te stellen door de Gezondheidsraad (verwacht op 22 april a.s.), geeft aan dat na vaststelling van de circulatiestilstand de vijf minuten-‘no touch’-periode ingaat.

Niemand kan tegen het helpen van een ernstig ziek medemens zijn. Dat is de reden waarom in Nederland zo'n 3,5 miljoen mensen een 'ja' hebben laten registreren op de vraag: "Ben je bereid om na je dood je organen af te staan voor een ziek iemand die hiermee verder kan leven?" Maar deze vraag is niet helemaal correct. Hij zou moeten luiden: "Ben je bereid je organen af te staan, ook als je zeker weet dat je nog leeft, maar wel hersendood bent verklaard, omdat je lichaam (lees hersens) niet meer reageert op bepaalde prikkels?" Als de laatste vraag zou worden gesteld zouden weinig mensen zich meer laten registreren en zouden er in het medische circuit bijzonder weinig organen terechtkomen. http://succesboeken.nl/boeken/9789079872763/Wat-je-over-orgaandonatie-zou-moeten-weten#.VQR4P45Md-Q

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schippers en stuurlui

Een groep huisartsen eist van politiek en zorgverzekeraars dat er op gelijkwaardige basis moet worden samengewerkt en onderhandeld. Dat schrijven zij in een
manifest dat ze woensdagavond aan de voordeur van het ministerie van VWS willen ‘spijkeren’ en aan de deuren van zorgverzekeraars en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

De groep bestaat uit een kerngroep van vijftien huisartsen, licht huisarts Peter de Groof uit Haarlem toe. Hij is een van de initiatiefnemers van het manifest en de website hetroermoetom.nu, die woensdagavond online ging en waarop huisartsen kenbaar kunnen maken achter het manifest te staan.

De Groof: ‘Wij schatten in dat we namens honderden huisartsen spreken die dezelfde emoties en ideeën hebben. Huisartsen die niet individueel willen onderhandelen met zorgverzekeraars, maar die dat juist samen willen doen. We roepen de politiek op om te erkennen dat de marktwerking in de eerstelijnszorg niet werkt. Wij willen juist meer samenwerking, zowel onderling in de eerste lijn als met de tweede lijn. We vinden dan ook dat de huisartsenzorg buiten de Mededingingsswet moet komen te vallen. En er moet meer vertrouwen worden getoond in de deskundigheid van de doelgroep en worden gestopt met het verzamelen van nutteloze data.’

De Groof benadrukt dat het zijn ‘beweging’ te doen is om grote veranderingen te bewerkstelligen in de manier waarop politiek en zorgverzekeraars omgaan met huisartsen. ‘Het moet echt anders. Het is daarvoor nú het politieke moment, want er is zoveel onvrede onder zorgverleners. Schippers en stuurlui, het roer moet om. Nu...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hello Barbie

De nieuwe “Hello Barbie”, vorige maand aangekondigd door speelgoedfabrikant Mattel, is een indrukwekkend staaltje technologie. De pop beschikt over een ingebouwde microfoon en is draadloos verbonden met internetservers van ToyTalk, een partner van Mattel. Gesprekken tussen kind en pop worden daar geanalyseerd met
stemherkenningstechnologie, zodat de pop kan antwoorden via de ingebouwde luidspreker. De pop leert uit de gesprekken en onthoudt informatie voor toekomstige antwoorden.

Maar privacy-activisten zijn minder onder de indruk. ‘Kinderen die met Hello Barbie praten, doen dat niet alleen met een pop maar ook rechtstreeks met een speelgoedgigant die enkel financieel in hen is geïnteresseerd’, zegt Susan Linn, directeur van de Campaign for a Commercial-Free Childhood (CCFC). ‘Het is eng, en het creëert een scala aan gevaren voor kinderen en gezinnen.’

Mattel voert aan dat het enkel doet wat kinderen al jaren vragen. ‘De vraag die we wereldwijd het vaakst krijgen van meisjes, is of ze kunnen praten met Barbie’, zegt Stephanie Cota, vicepresident van Mattel in een reactie aan de krant
USA Today. ‘Dat hebben we mogelijk gemaakt met Hello Barbie.’

Bovendien, benadrukt Mattel, wordt de toestemming van ouders gevraagd voor de microfoons van de pop beginnen met registreren. Maar dat beschermt de kinderen niet, zegt de CCFC. De organisatie is ook niet te spreken over uitspraken van een woordvoerster van Mattel. Die had bij een demonstratie gezegd dat de pop ‘de relatie tussen meisjes en Barbie dieper zou maken’, en dat het de bedoeling is dat ze op termijn “de beste vrienden” worden.

Kinderarts Dipesh Navsaria van de University of Wisconsin. ‘Het welzijn van kinderen en een gezonde ontwikkeling hebben relaties en conversaties nodig met echte mensen en echte vrienden. Kinderen hoeven geen commercieel gefabriceerde boodschappen, die artificieel gevormd zijn na mee te luisteren met elke conversatie die de microfoons kunnen oppikken.’
http://www.mo.be/nieuws/nieuwe-barbie-luistert-kinderen-af

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Megastallen

In het nieuws: Voorstel kindcentra waar kinderen
vanaf leeftijd 0 terecht kunnen. En dit: 'De minimale vloeroppervlakte per kind: Binnen basisscholen moet er 3,5 vierkante meter beschikbaar zijn per leerling.'

Wat?? Lees maar even mee: Elk kind heeft recht op optimale ontwikkeling. Sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-Raad), sociaal werk (MOgroep) en Brancheorganisatie kinderopvang willen daarom de doorgaande leerlijn van kinderen van 0-12 jaar beter laten verlopen. Zij roepen de overheid op tegenstrijdige of overbodige wet- en regelgeving te schrappen en het toezicht op het onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af te stemmen.

In het actieplan ‘Geef kinderen meer ruimte’ worden hiertoe tien concrete punten genoemd. Het plan werd vorige week in Den Haag gepresenteerd.

De organisaties willen voorkomen dat leerlingen met een achterstand binnenkomen in groep 1. Ook moet het voor ouders eenvoudiger worden om opvoeding en werk te combineren. De huidige wet- en regelgeving maakt samenwerking tot "een complexe, tijdrovende en soms kostbare operatie", aldus het actieplan. Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk is de minimale vloeroppervlakte per kind. Binnen basisscholen moet er 3,5 vierkante meter beschikbaar zijn per leerling, in buitenschoolse opvang geldt diezelfde norm, maar dan binnen een lokaal.

Daarom vragen de organisaties beleidsruimte en oplossingen om de regeldruk te verminderen en de ruimte voor experimenten en vrijstellingen in de huidige wetgeving te benutten. Om maatwerk mogelijk te maken op lokaal niveau, is ook op gemeentelijk niveau aanpassing in de wet- en regelgeving noodzakelijk.
http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/nieuws/3903-kinderopvang-en-onderwijs-willen-experimenteerruimte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De vele tegenstrijdige en soms ronduit verkeerde adviezen over melk, vet, suiker, superfoods of brood in de media komen me stilaan de oren uit. Er is de voorbije 50 jaar niets fundamenteels gewijzigd aan de kennis over voeding. Er valt niets spectaculairs te vertellen. Maar dat interesseert geen kat.Christophe Matthys (professor KU-Leuven)

In de kijker:
Gezonde boeken in de kijker : http://www.succesboeken.nl
Gezonde lezingen in de kijker : http://www.gezondverstandavonden.nl/page4.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: