14 apr. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 167In de kijker :

* Dierenles
* Prikkeltjes
* Karige data
* Beven
* Kliekipedia
* Hielprik uitgebreid
* Kuurtje afmaken
* Gifschade
* Analisten
* Hormonen op hol
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierenles

Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) wil het proefdiercentrum uitbreiden met nieuwe stallen. Biggen en lammetjes zullen gebruikt worden als oefenmateriaal voor cardiologen in opleiding. Animal Rights is een actie gestart op haar website. De actiegroep roept haar achterban op om bezwaar te maken tegen de bouwplannen.

Proefdieren worden nog massaal gebruikt in het onderwijs. In België gaat het jaarlijks om ruim 12.000 proefdieren waaronder knaagdieren, honden, varkens, schapen en paarden. De meeste dieren worden afgemaakt. Wij zien dieren als levende voelende wezens en niet als oefenmateriaal voor studenten.

België loopt hopeloos achter in de financiering en ontwikkeling van dierproefvrije technieken. In de periode 2009 tot 2014 heeft België slechts 960.572 euro geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieven. In het Belgisch Staatsblad verscheen in juni 2009 de melding van de oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven. Het centrum met als doel om alternatieven voor dierproeven te stimuleren en te coördineren is echter nooit van de grond gekomen.

Ondanks het gebrek aan financiering zijn er wel degelijk een groot aantal dierproefvrije technieken beschikbaar. Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden de TraumaMan; een kunstmens waar chirurgen technische vaardigheden op kunnen oefenen. Zijn borst gaat op en neer zoals bij een ademend mens en wanneer je snijdt met een scalpel geeft hij een levensechte bloed-respons.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Geen prik = geen poen: Australische ouders die hun kinderen niet laten inenten, krijgen volgend jaar geen kinderopvangtoeslag en gezinsbelastingvoordeel meer. Dat wil premier Tony Abbott. Dit druist wel helemaal in tegen àlle nationale en internationale verdragen/overeenkomsten/wetten aangaande vrije keus en rechten van de mens (zover is het nu dus al gekomen, binnen een tijdsbestek van één/twee generaties een via een omweggetje 'verplichten' tot het inspuiten van chemische stoffen in een gezond kinderlijfje). En gezien de reacties n.a.v. de vele krantenartikelen, vinden de meesten dit 'n heel goed plan... In het nieuws gisteren bij RTL4 mét Door Frankema! http://www.rtlxl.nl/?hc_location=ufi#!/editie-nl-216694/c346ca45-1bab-3856-933e-19246f39db75

* Vervolg Terumo-naalden/spuiten EenVandaag: morgen, woensdag om 18u15 op NPO1... kijken!! http://www.eenvandaag.nl/

* Mazzeltje: 'Zelfs als we een flinke epidemie hebben, wordt overigens maar een minderheid van de bevolking ziek van het influenzavirus. Een groter percentage raakt besmet, maar wordt niet ziek en de meerderheid ontspringt de dans. Dus dat sommige mensen in de risicogroepen ondanks het falende vaccin deze winter niet ziek zijn geworden is een veel voorkomend mazzeltje.' Bron: Huisarts Geert-Jan van Holten in de Telegraaf van 9 april.

* Mazelen in Duitsland: Kinderartsen worden opgeroepen om ook volwassen tegen mazelen in te enten: http://www.gesundheitsstadt-berlin.de/kinderaerzte-duerfen-auch-eltern-gegen-masern-impfen-6033/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karige data

Bijwerkingen van medicijnen worden minder goed beoordeeld dan de bedoelde werking ervan, en in artikelen wordt er niet goed over gerapporteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor finasteride. Tot die conclusie komen Steven Belknap e.a. op basis van onderzoek waarover zij in JAMA Dermatology schrijven.

Belknap en de zijnen hebben alle 34 beschikbare klinische trials over het middel finasteride (merknamen Proscar en Propecia) onder de loep genomen, om te zien in hoeverre daarin aandacht werd besteed aan de veiligheid van het middel.

In een commentaar gaat Thomas Moore verder in op de karige ruimte die binnen wetenschappelijk onderzoek is ingeruimd voor bijwerkingen. Een artikel over een medicijn in een vakblad telt al gauw drieduizend woorden, waarvan er hooguit een paar honderd aan adverse events zijn gewijd. Vaak is ook niet duidelijk hoe het optreden van bijwerkingen is gemeten.

In geen van de trials werd volledig adequaat over bijwerkingen gerapporteerd. In driekwart van de gevallen werd de veiligheid voor maximaal een jaar bijgehouden. De farmaceut sponsorde meer dan de helft van de studies, en bij meer dan de helft van de auteurs was sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Teleurstellend, vinden Belknap e.a.: ‘Je zou verwachten dat 34 studies en 2 meta-analyses genoeg zouden zijn om het optreden van bijwerkingen te beoordelen, maar dit lijkt niet het geval.’


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beven

De gevolgen van ernstige aardbevingen in Groningen zijn van gelijke orde als de effecten van zware natuurlijke bevingen in Italië, Griekenland en Turkije. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat we bij aardbevingen in die landen beelden hebben van verwoeste dorpen. Ook wordt ons verteld dat die aardbevingen veel krachtiger zijn dan die in Groningen. Dat is op zich juist, maar de gevolgen zijn vergelijkbaar. De informatie die de overheid verstrekt, is onvolledig en zo ontstaat een onjuiste beeldvorming. Dat is een van de onderwerpen die worden besproken in het rapport Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen.

De gaswinning in Groningen veroorzaakte vanaf 1990 tot begin maart 2015 maar liefst 862 aardbevingen. Vanaf medio 2012 tot begin maart jl. zijn er 35.500 schademeldingen binnengekomen, waarvan er 29.000 zijn geaccepteerd door de NAM. Veelal betreft het hier scheuren in muren. Grotere schade is echter mogelijk. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in 2013 uitgerekend dat bij een ernstige aardbeving 118 doden kunnen vallen en 1200 huizen kunnen instorten.

We kennen geen Nederlandse industrie die jaarlijks met instemming van de regering schade aan duizenden huizen mag veroorzaken. Tegelijkertijd krijgt de regering per dag 25 miljoen euro aan aardgasbaten door de gaswinning. Vanaf 1963 tot en met vorig jaar waren de aardgasbaten voor de overheid 277 miljard euro. Het voordeel was voor Nederland, het nadeel is voor Groningen.

Als we de winning van aardgas op de oude voet voortzetten, is het Nederlandse gas over 15 jaar op. Nu is er nog maar een kwart over van de gasvoorraad die aanvankelijk in de grond zat. Bovendien zijn steeds meer pompen nodig om het gas uit de grond te halen. Die pompen werken op stroom. Ze gebruiken voor de gaswinning jaarlijks evenveel elektriciteit als zo’n 200.000 huishoudens. De kwetsbaarheid van de Nederlandse aardgasvoorziening neemt toe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kliekipedia

Voedselverspilling: een jaar geleden was er nog slechts sprake van een 'engagementsverklaring', schrijft De Morgen. Het afgelopen jaar heeft de Vlaamse regering met een reeks koepelorganisaties uit de voedingssector die verklaring uitgewerkt tot een concreet actieplan. Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid - de ministers van Landbouw en Armoede - jaarlijks gaat rapporteren over de voortgang in de uitvoering van het plan.

Het plan, met de titel Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020, bestaat uit 9 actieprogramma's en 57 acties. De acties zijn opgezet in samenwerking met organisaties als Boerenbond, de federatie van de voedingindustrie (Fevia), de distributiesector (Comeos) en de horecasector.

Het gaat onder meer over 'het stimuleren van vernieuwende verpakkingen en het opnemen van het thema voedselverlies in opleidingen en vormingen voor werknemers en bedrijfsmanagers. Er komen sensibiliseringsacties voor de consumenten en acties die niet-vermarktbare voedseloverschotten bij mensen in armoede moeten laten terechtkomen', meldt De Morgen. Gemiddeld gooit een Vlaams gezin jaarlijks tussen de 36 en 55 kilo voedsel weg. Voor een Nederlands gezin is dat 50 kilo, meldde SIRE onlangs, bij de introductie van Kliekipedia.

Nederland kiest voor een andere aanpak van het voedselverspillingsprobleem. De overheid stuurt niet, maar laat het aan de consument door haar te leren hoe ze met restjes thuis moet omgaan. De Voedselbanken en andere private initiatieven hebben inmiddels een begin gemaakt met de herverdeling van niet meer commercieel in te zetten voedsel.


http://www.foodlog.nl/artikel/belgie-gaat-voedselverlies-serieus-te-lijf/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hielprik uitgebreid

Er moeten veertien aandoeningen worden toegevoegd aan het neonatale screeningsprogramma en de ziekte homocystinurie moet uit het programma worden verwijderd vanwege onvoldoende kwaliteit van de test. Dat stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies over de hielprik.

Ook tegenover een aantal argumenten vóór een vroege screening van onbehandelbare aandoeningen ziet de Gezondheidsraad nadelen. Zo kunnen de ouders profijt hebben bij een vroege opsporing, omdat het (het latere) diagnostische proces bekort, kan het gezin zich eerder op de situatie aanpassen en kunnen de ouders reproductieve keuzes maken. Maar, zo stelt de Gezondheidsraad, hierdoor wordt het recht van het kind op een open toekomst tekort gedaan. Bovendien kan deze beladen kennis een schaduw over de eerste tijd met een pasgeborene werpen. Omdat de screening niet vanzelfsprekend in het belang van het kind is, zou een uitgebreidere counseling nodig zijn die de huidige geïnformeerde toestemmingsprocedure zeer zou belasten, aldus de raad.

Een andere ethische kwestie is het al dan niet informeren van de ouders over het dragerschap van bepaalde aandoeningen van het kind. De Gezondheidsraad stelt dat hierover niet moet worden gerapporteerd aan de ouders, omdat het belang van het kind om later zelf te beslissen over wel of niet willen weten zwaarder weegt, dan eventuele reproductieve keuzes van de ouders. In de afgelopen jaren werd het dragerschap van sikkelcelziekte gemeld aan ouders, maar dat moet niet meer gebeuren, vindt de Gezondheidsraad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuurtje afmaken

Als je medicijnen bij je apotheek haalt, moet je hiervoor via je eigen risico betalen. Gaat het om een medicijn dat je nog nooit - of lange tijd niet - hebt gebruikt, dan betaal je meer. Maar hier moet een apotheker wel iets voor doen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 van de 39 bezochte apotheken zich houdt aan de regels die horen bij het eerste-uitgiftegesprek. Apothekers waarschuwden niet voor bijwerkingen en vertelden vaak niet hoe het medicijn moet worden ingenomen.

Voor elk medicijn dat je voor het eerst of na meer dan 12 maanden meekrijgt, houdt de apotheker (of assistent) een gesprek met je. Tijdens dit gesprek legt deze het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit. Daarnaast moet de apotheker (of assistent) ook controles uitvoeren en schriftelijke uitleg meegeven.

Mag ik zo'n gesprek weigeren, waardoor ik niet hoef te betalen? Nee, in principe kun je een '
eerste uitgifte gesprek' niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met je te houden. Dit is op basis van richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat geneesmiddelen veilig worden gebruikt. Weiger je het gesprek, dan is de kans groot dat de apotheker het geneesmiddel niet meegeeft. 

http://www.consumentenbond.nl/kosten-in-de-zorg/extra-informatie/eerste-uitgifte-medicijnen/

Voor medicijnen op recept betaalt u ook de daarbij behorende zorg die de apotheek levert. Dit is het zogenaamde standaardtarief van circa € 6. Uw apotheker is verplicht om onderstaande extra zorg bij een eerste uitgifte te verlenen:
  • Controleren of u ook nog andere medicijnen gebruikt.
  • Beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen.
  • Onderzoeken of u mogelijk allergisch voor het medicijn bent.
  • Indien nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts.
  • Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten.
  • Meegeven van de schriftelijke uitleg van het medicijn. Meestal is dit overigens de bijsluiter.
  • Bij de eerste uitgifte licht de apotheker een en ander mondeling verder toe over de (bij)werking en het gebruik van het medicijn. U kunt ook vragen stellen tijdens dit gesprek.

Noot: het wachten is op overeenkomstige richtlijnen bij de informatieverstrekking over vaccins door het consultatiebureau...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gifschade

Het debat over insecticiden is te veel toegespitst op de gevolgen voor de honingbij. Er komt steeds meer bewijs dat ook grote groepen andere insecten lijden onder het landbouwgif. Dit blijkt uit een rapport van een groep internationale wetenschappers. De onderzoekers van de Europese koepel van wetenschapsacademies, EASAC, keken naar het effect van zogeheten neonicotinoïden (een veelgebruikte groep insecticiden). Die insecticiden dringen door in het gewas, waardoor de plaagdiertjes vergiftigd worden als ze de planten eten.

Het gif heeft volgens hen dus niet alleen een negatieve invloed op de honingbij, maar ook op andere insecten (zoals de vlinders, hommels, zweefvliegen en motten) die goed zijn voor de bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding en de biodiversiteit. Deze insecten komen steeds minder voor in Europa, terwijl de bijenkolonie-aantallen schommelen.

Daarnaast zorgt de koloniestructuur van de honingbij voor een buffer tegen verliezen van 'verzamelaars en arbeiders', anderen kunnen het werk van de weggevallen bijen overnemen. Hommels hebben bijvoorbeeld niet zo'n buffer. Hierdoor concluderen de wetenschappers dat het beschermen van honingbijen niet genoeg is om duurzame landbouw te waarborgen.

De intensieve landbouw is afhankelijk geworden van neonicotinoïden, voorstanders gebruiken als argument dat hun de voedselvoorziening in gevaar komt als het gebruik wordt verboden. De EASAC merkt echter op dat uit recent onderzoek blijkt dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de voordelen van routinematig gebruik tegen onregelmatige of secundaire plagen. In sommige gevallen heeft het insecticidengebruik de plagen zelfs nog verergerd door de insecten te vernietigen die de natuurlijke plaagbestrijding kunnen versterken.

De wetenschappers roepen op om een andere redenering te gaan hanteren. Volgens hen is het gebruik van insecticiden altijd een afweging tussen het effect op de voedselvoorziening en het risico op bijkomende schade voor het milieu. In het geval van neonicotinoïden is er inmiddels zoveel kennis beschikbaar, dat duidelijk is dat die afweging moet worden bijgesteld.


De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Wilma Mansveld hebben intussen geen boodschap aan bijensterfte, of aan de meerderheid van Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking. In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) laten de beide staatssecretarissen weten dat ze geen aanleiding zien om het gebruik van de beruchte neonicotinoiden te verbieden.  

http://www.duurzaamnieuws.nl/dijksma-en-mansveld-hebben-geen-boodschap-aan-bijensterfte/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisten in opstand

Het huidige BVO BMHK (baarmoederhalskanker) is een succesvol solide bevolkingsonderzoek (volgens de gezondheidsraad zelfs: “sober en zeer effectief”), goed geborgd met regels en al jaren één van de beste van Europa. Het bestaat uit een onderzoek naar afwijkende cellen en heeft een geïntegreerde hoog risico HPV test bij aanwezigheid van licht afwijkende cellen.

Conclusie: Alle deelnemende vrouwen van Nederland verdienen een goede beoordeling van hun cellen, ongeacht of zij nu wel of geen HPV virus bij zich dragen. Het nieuwe BVO biedt een onzekere toekomst en doet een groot deel van de vrouwen tekort, met alle consequenties van dien. Wij pleiten voor een goed geborgd solide BVO met optimale winst voor alle deelnemende vrouwen. Middels een aanpassing kan dit binnen de kaders van het huidige BVO.

Alle deelnemende vrouwen in Nederland zijn proefkonijn, omdat de uitvoering van het nieuwe BVO niet “evidence based” is. Nergens ter wereld vindt deze nieuwe vorm van BVO plaats en kan dus ook met geen enkel overeenkomend BVO ter wereld vergeleken worden. Het kan dus niet op veiligheid worden gecontroleerd en is daarmee onverantwoord. Dat is niet in het belang van alle vrouwen die deelnemen aan het nieuwe BVO.” 

http://www.petities24.com/analisten_in_opstand_tegen_het_nieuwe_bvo_baarmoederhalskanker?hc_location=ufi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hormonen op hol

IQ-verlies, autisme, kanker: hormoonverstoorders worden gelinkt aan een groeiende lijst van chronische aandoeningen. Wetenschappers luiden inmiddels de noodklok en spreken van een “globaal gevaar”. Maar is blootstelling wel te vermijden? ‘Er is weinig ruimte om te manoeuvreren’.

Dat we te maken hebben met een groot probleem werd in maart van dit jaar nog eens duidelijk met de publicatie van een omvangrijke studie in de Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Het onderzoek, waar 18 van 's werelds meest eminente experten op het gebied van hormoonverstoorders aan deelnamen, concludeert dat blootstelling aan hormoonverstoorders alleen al in Europa leidt tot 157 tot 270 miljard euro aan extra zorgkosten elk jaar. Om de orde van grootte te schetsen: het gaat om maar liefst 1,23 procent van het gehele BNP op het Europese continent.

Welke specifieke hormoonverstoorders zorgen voor deze explosie van zorgkosten in Europa? Wetenschappers weten het nog niet altijd precies. Toch komen er steeds meer antwoorden.

Dat hormoonverstoorders in staat zouden zijn tot grote veranderingen onder het oppervlak illustreert een recente Schotse studie uit 2014, gepubliceerd in de International Journal of Occupational and Environmental Health. De onderzoekers beschrijven hoe in Schotse regio's waar blootstelling aan hormoonverstoorders groter is opvallend meer meisjes worden geboren. Een Canadees onderzoek kwam al eerder al tot een zelfde verband. De Schotse wetenschappers vermoeden dat jongetjes als gevolg van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen vaker overlijden in de baarmoeder.

Vanwege de groeiende zorg die wetenschappers hebben voor de gezondheid van het ongeboren kind besloot de Gezinsbond niet langer af te wachten, en aanstaande moeders te informeren over de risico's van hormoonverstoorders. Ze kwam in februari met een brochure. De boodschap? Vrouwen kunnen tijdens de zwangerschap hormoonverstoorders het beste mijden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Er zit een hard bultje op mijn been. Het zit er al meer dan twee weken, en het wil niet weggaan. Als mijn dochter op bezoek komt, maakt zij zich zorgen: „Dat lijkt op een tekenbeet.” Ze stuurt mij naar de huisarts om zekerheid te krijgen. Deze bekijkt de plek en stelt mij gerust. Voor de zekerheid schrijft zij toch een receptje uit voor twee pilletjes antibiotica. Ik ga naar de apotheek en krijg de twee tabletjes overhandigd met het advies: „Wilt u de kuur wel afmaken?” Later op de nota zie ik € 6,50 staan. 'Advies medicijngebruik'..Anoniem

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: