21 apr. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 168In de kijker :

* Terumo slaat terug
* Prikkeltjes
* Mobiel prikteam
* Reputatieschade
* Triple P
* Jonge gebruikers
* Bijklussen
* Klokkenluider n°1-2-3
* Klokkenluider n°4
* Grote broer
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terumo slaat terug

Persbericht:Terumo Europe ontkent aantijgingen EenVandaag formeel

'Terumo Europe is opnieuw het slachtoffer van verdraaiingen en het mengen van feiten en fictie. Een nieuwe reportage van EenVandaag gaat uit van niet-geverifieerde beweringen, selectieve citaten uit documenten, plaatst informatie in een foutieve context en verspreidt zelfs ronduit onwaarheden. Terumo Europe kan niet aanvaarden dat in Nederland en België opnieuw onterecht het beeld gecreëerd wordt dat Terumo’s medische hulpmiddelen niet zouden voldoen aan de strengste veiligheidseisen. De reportage van EenVandaag van 15 april 2015 bulkt van foutieve beweringen en onjuistheden die jammer genoeg onrust kunnen veroorzaken bij patiënten. Terumo Europe ziet zich dan ook genoodzaakt om de vele foutieve beweringen recht te zetten.'

Onze producten beantwoorden aan de hoogste kwaliteitseisen en patiëntveiligheid komt altijd op de eerste plaats”, stelt Kyo Nishikawa, Managing Director van Terumo Europe. “Ik betreur dat Terumo niet de kans heeft gekregen van EenVandaag om openheid van zaken te geven. Maar in plaats daarvan geconfronteerd wordt met een vaststaand script dat er blijkbaar op gericht is onze onderneming en haar medewerkers in een slecht daglicht te plaatsen en onrust te creëren bij onze klanten, professionals in de gezondheidszorg en patiënten. We blijven ook in de toekomst hoogkwalitatieve producten aanleveren en in alle openheid verder werken.”

- Einde -


MAAR: in dit persbericht wordt echter geen woord gerept over de conclusie (dezelfde dag) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die als volgt luidde:

'De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft haar advies om twee typen injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken ingetrokken. Dat besluit is genomen op basis van onderzoek door het RIVM. In minder dan 1% van de onderzochte injectienaalden van Terumo is lijm gevonden. Ook bij naalden van andere fabrikanten is lijm aangetroffen, eveneens in minder dan 1% (nuanceverschil: minister Schippers spreekt in haar kamerbrief over 'niet meer dan 1%'). Het RIVM heeft tot nu toe ruim 5000 naalden onderzocht, zowel van Terumo als van andere fabrikanten. In het onderzoek zijn behalve lijm ook plasticdeeltjes aangetroffen in de naalden van verschillende fabrikanten. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Het RIVM hoopt deze risicobeoordeling binnen twee weken klaar te hebben. Gezien de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek, is er geen reden meer om uit voorzorg de twee typen naalden van Terumo niet te gebruiken.'

Noot: als we het goed begrijpen, betekent dit dat er dan alleen al bijna 1% van de 600 miljoen door Terumo geproduceerde naalden per jaar, = rond de 6 miljoen naalden, problemen zouden kunnen opleveren. Deze kwestie zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen...

Zorgwekkend is wel het toenemend aantal meldingen de laatste jaren bij Lareb over lokale ontstekingsreacties (‘uitgebreide zwelling van het gevaccineerde ledemaat’). Zou er misschien een verband met lekkende naalden gelegd kunnen worden?

Frappant is dan ook te constateren dat in Frankrijk de firma Terumo inmiddels wel àlle injectiespuiten bij zijn klanten heeft teruggeroepen (één van de drie opgedoken problemen:'afgifte witte deeltjes/partikels tijdens het inspuiten').

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* De 'baarmoederhals' van jongens: Viroloog Ab Osterhaus: 'Ook inenting HPV-virus voor jongens'. Niet alleen meisjes, ook jongens moeten volgens Ab Osterhaus worden ingeënt tegen het HPV-virus dat onder andere baarmoederhalskanker bij vrouwen veroorzaakt.Toch zien we de laatste tijd steeds vaker dat mannen door datzelfde virus kanker aan hun neus, keel, mond, anus of penis krijgen, vertelt Osterhaus. In sommige gevallen zijn die vormen zeer gevaarlijk. Het kunnen dramatische, dodelijke ziektebeelden zijn. Op de vraag of de inenting niet gevaarlijk is, is Osterhaus stellig: Sommige groepen beweren en beweerden dat je ziek zou worden van het vaccin, maar dat is absolute nonsens. Er is niets gevaarlijks aan, ik zou mijn kinderen allemaal meteen laten inenten. http://www.lindanieuws.nl/nieuws/interview/viroloog-ab-osterhaus-ook-inenting-hpv-virus-voor-jongens/

* Griep: Kinderen krijgen bijna elk jaar de griep, maar eens de dertig voorbij, ben je minder vatbaar: volwassenen krijgen gemiddeld twee keer per tien jaar de griep. Dat blijkt uit een studie van Britse en Chinese onderzoekers in Zuid-China. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld elk jaar griep krijgen. Naarmate mensen ouder worden, neemt de frequentie waarmee ze griep krijgen, af. Vanaf een jaar of dertig krijgen mensen gemiddeld twee keer per decennium de griep. Dit geldt evenwel alleen voor het Influenza A-virus, niet voor Influenza B en C virussen. Met behulp van wiskundige modellen brachten de onderzoekers ook in kaart hoe onze immuniteit tegen griep door de jaren heen verandert doordat we in contact komen met verschillende stammen van het griepvirus. Hieruit blijkt dat de griepstammen waarmee we op jonge leeftijd in contact komen een sterkere immuunreactie oproepen dan de stammen waarmee we pas later in contact komen. http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=%20%20%20%20%2018213%20&preview

* Overzichtje vaccinatie artikelen in de nederlandstalige pers binnen twee dagen. We kunnen er altijd weer op wachten - actie en reactie n.a.v. één artikel (in dit geval het nieuws uit Australië – 'Geen kinderbijslag niet gevaccineerd'), waarop dan een stroom van reacties en vragen volgt. De autoriteiten pakken zoiets dan vaak aan om ook andere vaccins weer even onder de aandacht te brengen:
* RTL nieuws:
inenten van jongens tegen hpv (met Michael Douglas als 'lijsttrekker' en een link naar het RVP)
* De Telegraaf:
Is je kind niet ingeënt? Dan geen kinderbijslag meer!
* Linda-nieuws: Viroloog Ab Osterhaus:
'Ook inenting HPV-virus voor jongens'
* De Standaard (B):
Worden jongens binnenkort gevaccineerd tegen keelkanker?
* De Morgen (B):
Bent u wel ingeënt tegen mazelen?
* De Standaard (B):
Inzetten mobiel vaccinatieteam
* De Telegraaf: Uitslag Stelling:
Oneens over kinderprik
* De Telegraaf:
Vaccineren moet vrije keuze blijven
* RTL4: '
Geen prik = geen poen' (met tegengeluid van Door Frankema)
* Zorg en Gezondheid (B): '
Campagne maakt een punt van mazelen tijdens Vaccinatieweek (20 – 25 april)'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobiel prikteam

De Vlaamse overheid start een mobiel team op om
inentingen aan te moedigen, vooral tegen mazelen. 'In ons land zijn bijna alle baby's ingeënt tegen de mazelen, maar bij adolescenten is dat niet het geval. Het mobiel team moet ook moeilijk bereikbare groepen meer aanspreken.' Dat schrijft De Morgen.

Ondanks de hoge vaccinatiegraad is er in Vlaanderen nog steeds een kleine groep mensen die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil een mobiel team het veld insturen om die moeilijk bereikbare doelgroepen te sensibiliseren. Ook zullen ze ingezet worden om in te grijpen waar een epidemie uitbreekt.

De opdracht werd onlangs gegund aan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Antwerpen. Het team bestaat uit een geneesheer en een verpleegkundige. "Er zijn verschillende groepen die nog ondergevaccineerd zijn, die we misschien ook niet goed kennen. De bedoeling is hen toch specifiek te gaan benaderen", zegt Geert Top. Dat kan bijvoorbeeld in scholen zijn waar geen CLB actief is, in asielcentra, of bij de joodse of de zigeunergemeenschap.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid start ook een campagne om jongvolwassenen, tussen 20 en 45 jaar, aan te sporen hun mazelenvaccinatie te checken. De beschermingsgraad ligt in deze leeftijdscategorie met 75 à 85 procent te laag. De sensibiliseringscampagne loopt tijdens de Vaccinatieweek van 20 april.


Noot: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) MOET minstens 95 procent van de bevolking gevaccineerd zijn om de mazelen te elimineren (doelstelling te bereiken in 2015).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reputatieschade

foodwatch pleitte vorige week in de Rechtbank van Amsterdam voor openheid over de namen van bedrijven en eindproducten die betrokken waren bij het paardenvleesschandaal rondom Willy Selten. Nadat in 2013 het paardenvleesschandaal aan het licht kwam heeft foodwatch namens consumenten volledige openheid geëist van de NVWA door middel van de Wet Openbaar Bestuur (WOB).

De NVWA verwierp het verzoek in eerste instantie, en gaf na bezwaar slechts een deel van de gevraagde informatie vrij. Onacceptabel, oordeelde foodwatch en besloot daarom in beroep te gaan en naar de rechter te stappen. foodwatch begrijpt niet waarom de NVWA geen openheid wil geven terwijl consumenten, politiek en het bedrijfsleven juist om meer transparantie vragen.

De NVWA is van mening dat openbaarmaking van de namen van de afnemers zou kunnen leiden tot de genoemde reputatieschade bij de betrokken bedrijven en zou kunnen bijdragen aan een vertekend beeld in de publieke opinie. foodwatch vindt het onbegrijpelijk dat de overheid informatie achterhoudt omdat zij denkt dat de burger de informatie niet op de goede manier zou kunnen interpreteren.

De politiek is het met foodwatch eens en inmiddels zijn er meerdere Kamervragen gesteld over de trage en beperkte informatievoorziening van de NVWA. Ook bedrijven uit de vleessector vragen in toenemende mate om meer transparantie, of nemen daartoe zelf het voortouw.

Het is bijzonder kwalijk dat de NVWA, die er juist is om de consument te beschermen tegen fraude en gezondheidsrisico's, zo terughoudend is in het bieden van de noodzakelijke transparantie,” aldus Ilse Griek, directeur foodwatch Nederland. “Bovendien is het argument dat de industrie hiermee beschermd wordt simpelweg niet langer vol te houden.” 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triple P

Posters naast provinciale wegen moedigen je aan om als ouder vooral positief te blijven. Op het consultatiebureau krijgt elke ouder die een tikkeltje verwilderd binnenkomt een vrolijk gekleurd foldertje mee. Opvoedcursussen schieten als paddenstoelen uit de grond. Bij scholen en dagverblijven zijn busjes gesignaleerd. De grote Triple P campagne is een feit en trekt door heel Nederland en België. Maar hoe positief is Positief Opvoeden?

Triple P of 'positief opvoeden' wordt door de overheid aangegrepen als methode om ouders te verstevigen in hun opvoedcapaciteiten. Positief Opvoeden kent een aantal basisprincipes:
  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • Een aansprekende discipline hanteren
  • Realistische verwachtingen hebben
  • Goed voor jezelf zorgen
Zo op het eerste oog een hele zinnige fundering voor de opvoeding. Zo logisch, dat je je bijna gaat afvragen waarom we daar een campagne voor nodig hebben.

Triple P noemt men in Nederland 'Positief Opvoeden'. Dat willen we natuurlijk allemaal, ook voor onze kinderen: positief door het leven. Dit wordt als opvoedhandvat vertaald naar: je kind positieve aandacht geven wanneer het gewenst gedrag vertoont en negeren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont. Er zijn echter steeds meer onderzoeken bekend die stellen dat het straffen (of negeren) en belonen geen positieve invloed hebben op kinderen en de relatie tussen ouder en kind. Bovendien is deze methode niet bepaald vernieuwend of braanbrekend. We kennen allemaal Pavlov's Hond nog wel (rond 1890).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jonge gebruikers

Kinderen met ADHD krijgen soms methylfenidaat voorgeschreven zonder grondig diagnostisch onderzoek. Ook gebruikten studenten het middel om beter te kunnen studeren.

Dat stellen kinder- en jeugdpsychiaters in een alarmerende verklaring die vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn van VWS. Medicatie is niet de eerste keuze bij lichte en milde ADHD, stellen de psychiaters. Die mag alleen worden toegediend als een kind ernstige gevolgen ondervindt van hun drukte en concentratiezwakte, en samen met andere, gedragsmatige vormen van behandeling. De psychiaters hebben ‘aanwijzingen’ dat dat niet altijd het geval is. Dat is ernstig, want ongeoorloofde medicamenteuze behandeling en oneigenlijk gebruik van dit medicijn zijn ‘niet zonder gevaar’.

De toename van ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik is ook om een andere reden schadelijk, stellen de psychiaters. Ouders van kinderen voor wie het middel wél noodzakelijk is, worden vanwege dat gebruik snel als ‘gemakzuchtig’ neergezet, en de medicatie zelf wordt ten onrechte als ‘heel schadelijk’ omschreven. De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) werkt aan een aanscherping van de richtlijnen. Zij pleit ook voor onderzoek naar het gebruik van ADHD-medicatie.

De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar dat het aantal voorschriften van methylfenidaat aan kinderen van 4 tot 18 jaar tussen 2003 en 2013 was verviervoudigd; in 2013 betrof het bijna 4,5 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep. Eveneens in 2014 meldde de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) dat het gebruik van ADHD-middelen was gegroeid bij kinderen van 10 jaar of ouder; bij jongere kinderen was het juist afgenomen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijklussen

De Nederlandse arts, apotheker, verloskundige en tandarts doen jaarlijks gemiddeld voor meer dan 2.000 euro per persoon klussen voor de farmaceutische industrie. Lag het bedrag voor onder meer lezingen en adviezen in 2013 op 2.371 euro per persoon, in 2014 was dat 2.629 euro.

Dit blijkt uit de financiële gegevens over het jaar 2014, die het Transparantieregister Zorg vanmorgen heeft vrijgegeven. In totaal betaalden de farmaceutische bedrijven vorig jaar 38 miljoen euro voor de bijverdiensten van individuele zorgverleners en van zorginstellingen, die onder meer geld kregen voor medische congressen. Dat is 15 procent meer dan in 2013, toen zorgverleners 33 miljoen ontvingen van de industrie.


In totaal deden farmaceutische bedrijven vorig jaar 7.800 keer een betaling aan een zorgverlening of -instelling. Van de ongeveer 1750 individuele zorgverleners die iets deden voor de industrie, deed meer dan de helft dat maar een keer. Nog geen 20 zorgverleners verleenden meer dan 10 diensten, terwijl 3 personen meer dan 20 klussen deden. Koploper was een zorgverlener met 32 klussen in een jaar tijd.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klokkenluider n°1-2-3

Terwijl de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het RIVM onderzoek doen naar lijmresten in injectienaalden van Terumo blijken er meer problemen te zijn bij de producent van medische hulpmiddelen. Het bedrijf blijkt haar kwaliteitsbewakingsysteem niet op orde te hebben waardoor stents en katheters voor hartoperaties op de markt kunnen komen die niet steriel zijn.

Daarvoor waarschuwt een nieuwe klokkenluider die zich tot EenVandaag heeft gewend na de uitzending over de lijmnaalden. Terumo werd in 2010 in de Verenigde Staten beboet voor het niet op orde hebben van haar kwaliteitssystemen bij de productie van katheters.

Een andere klokkenluider werkt op de productievestiging in het Belgische Haasrode. Hij maakt zich vooral zorgen over siliconen glijmiddel dat in de injectiespuiten wordt gebruikt. “Er komen spuiten op de markt met teveel siliconen, siliconen die in de naald komen en na gebruik in het lichaam. Op de verpakking stond ook heel groot 'Not for human injection'. Ik heb dit meerdere malen gemeld. Maar er werd nooit iets aan gedaan.”

Een chemicus stelt daarnaast dat de mening van Terumo dat 'het geen kwaad kan' dat er mogelijk lijm wordt ingespoten onhoudbaar is. “Er bestaan geen normen die stellen hoeveel expoylijm je ingespoten mag krijgen. Epoxylijmen zijn gevaarlijk. Als het wordt ingespoten gelden andere regels. je kan een liter melk drinken en je wordt nooit ziek maar je spuit een milliliter in je bloedbaan en je wordt doodziek. Het lichaam reageert totaal anders op stoffen die worden ingespoten dan op stoffen die je oraal inneemt. En die door het spijsverteringskanaal gaan.”

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) laat aan EenVandaag weten onderzoek te doen naar de verklaringen van klokkenluiders over Terumo.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klokkenluider n°4

Vincent (47) lijdt aan ernstige psychoses. Hij hoort stemmen in zijn hoofd en ziet dingen die er niet zijn. Vincent is daarom opgenomen in de GGZ kliniek in Heiloo, waar hij al ruim twintig jaar wordt behandeld. In augustus 2013 besluit de kliniek om patiënten zoals Vincent mee te laten doen aan een medisch-wetenschappelijk experiment met een nieuwe medicijncombinatie.

Om te voldoen aan de ethische regels voor medicijnonderzoek moeten proefpersonen zoals Vincent kunnen begrijpen wat het experiment inhoudt en de consequenties daarvan overzien. Bovendien moeten ze er zelf toestemming voor geven. En dat doet Vincent. Maar een jaar later meldt een medewerkster van de kliniek zich bij de ouders van Vincent. Zij vindt dat de instelling ernstige fouten heeft gemaakt tijdens het experiment. Volgens haar is Vincent helemaal niet in staat om te overzien wat de gevolgen van het onderzoek kunnen zijn. Hij zou niet wilsbekwaam zijn.

De ouders, die helemaal niets van het experiment blijken te weten, slaan onmiddellijk alarm bij de Heiloose instelling. En ze blijken niet de enige familie met grote zorgen over het medisch-wetenschappelijk experiment. Zembla onderzoekt de melding van verontruste families en stuit op een klokkenluider met een spreekverbod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grote broer

Turkije dat Twitter en YouTube blokkeert, Google dat alleen in China mag opereren als het zoekresultaten filtert, Rusland dat bloggers verplicht zich te registreren. Het internet, ooit de enige plek waar informatie vrij kon stromen, lijkt langzaam in de greep te komen van overheden.

Is dat nodig of juist niet? Hoe ziet de toekomst van internet er eigenlijk uit? Daar is deze week de Global Conference on Cyberspace (GCCS2015) voor georganiseerd. Experts en overheidsvertegenwoordigers uit meer dan 100 landen komen in Den Haag bijeen om te praten over de toekomst van het web.

Een toekomst die er in veel landen niet rooskleurig uitziet. Volgens sommigen zijn het dan alleen nog maar digitale klokkenluiders, ethische hackers, die misstanden kunnen aantonen. Hoe hard hebben we hen nodig?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
We zouden allemaal beter af zijn als de medische sector zich weer meer ging richten op zijn oorspronkelijke missie, namelijk hulp bieden aan zieken en gezonde mensen met rust laten.
Dr. H. Gilbert Welch (auteur Overdiagnosed 2012)

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: