28 apr. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 169In de kijker :

* Onacceptabel risico
* Prikkeltjes
* Bodemverkrachting
* Asbest = asslecht
* Sluipend gif
* Thuiszitters
* E-health
* Kinderkledingwijzer
* Labapen
* Vlaanderen slaapt
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onacceptabel risico

De injectienaalden van Terumo mogen weer gebruikt worden, zegt het Ministerie van Volksgezondheid. Want er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, in slechts 1 procent of minder van de onderzochte naalden zijn lijm en plastic deeltjes aangetroffen.

Met 1 op de 100 naalden is dus iets mis. Pardon? 1 procent lijkt niet veel, maar alleen al van het merk Terumo zijn dat er een half miljoen per jaar, alleen al in Nederland. En dan hebben we het nog niet eens over de andere merken. Want ook daar blijken lijmresten en plasticdeeltjes in de naald te zitten. Er zijn dus miljoenen naalden op de Nederlandse markt met lijmresten en plasticdeeltjes, maar die mogen gewoon gebruikt worden?

Is de kans 1 op 100 dat een wieltje afbreekt van een speelgoedauto? Dan is de fabrikant verplicht om zijn product van de markt te halen. Is de kans 1 op 1000 dat de airbag van een auto het niet altijd doet? Direct een terugroepactie, daar twijfelt niemand over. En wat als er in 1 op de 10.000 gevulde koeken stukjes kunststof zitten? Reken er maar op dat de fabrikant, of in ieder geval de winkelketen actie onderneemt. Maar als er in 1 op de 100 naalden lijm of plastic zit waarvan de gevolgen op de langere termijn volstrekt onbekend zijn, dan besluit het ministerie dat de voorzorgsmaatregel om de naalden niet meer te gebruiken 'niet langer van toepassing is'.

Er zijn nu drie klokkenluiders die onafhankelijk van elkaar waarschuwen dat er on-acceptabele risico's worden genomen bij een grote fabrikant van medische hulpmiddelen. De IGZ concludeert na onderzoek dat er inderdaad een probleem is met lijm in naalden, en dat dat in miljoenen naalden het geval is, maar dat ze gewoon gebruikt moeten worden. Maar omdat andere merken die problemen ook kennen is stoppen met andere naalden geen alternatief. Dat is niet alleen zorgwekkend maar ook onacceptabel.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Is vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid verantwoord?: Is het de verantwoordelijkheid van de overheid of van de ouders om te bepalen of een kind wel of niet gevaccineerd dient te worden? Is het feit dat er nieuwe vaccins op de markt komen reden om het gebruik ervan te stimuleren? Wat moeten we verstaan onder het woord 'vaccinatiezorg'? Waarom vinden onze beleidsmakers dat we steeds meer vaccins nodig hebben? Wie nemen de beslissingen, hoe vindt de besluitvorming plaats en wie werkt voor wie? Ellen Vader en Door Frankema doken in de wereld van het vaccinatiebeleid. http://www.spiegelbeeld.nl/

* België wereldleider vaccins: Negen farmabedrijven in België hebben maar liefst 77 vaccins ontwikkeld. Vooral de vaccins tegen klierkoorts en baarmoederhalskanker waren doorbraken. Achter de vaccins staan verschillende bedrijven, maar GSK en Janssen zijn wereldleiders op dit vlak: http://www.tijd.be/detail.art?a=9623891&n=3070&ckc=1

* DTP-vaccin: Commotie in Frankrijk sinds het verplichte DTP-vaccin sinds september 2014 niet meer los verkrijgbaar is en voorlopig ook niet meer geproduceerd zal worden (2 fabrikanten: GSK/Sanofi – eerder door de kritische burger als een 'pseudo voorraadprobleem' gezien tbv de verkoop van hun multivaccin). Ouders kunnen niet anders dan voortaan genoegen nemen met het 6-voudige vaccin (DKTPHibHepB) en staan met de rug tegen de muur. Weigeren betekent immers (torenhoge) boetes en zelfs gevangenisstraf...

* BMR-vaccin: Voormalig hoofd volksgezondheid UK: 'Zorg over dit vaccin m.b.t. hersenbeschadigingen is terecht' (2006): http://www.dailymail.co.uk/health/article-376203/Former-science-chief-MMR-fears-coming-true.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bodemverkrachting

De jonge bodem van Flevoland staat bekend als een van de meest vruchtbare. Daarom wordt Flevoland ook wel de groentetuin van Europa genoemd. Toch neemt de kwaliteit van die nieuwe op de oude Zuiderzee gewonnen bodem zienderogen af. De hoge grondprijzen en de door de door de overheid geliberaliseerde pacht leidt tot steeds korter lopende pachtcontracten en drijft de pachtprijs hoog op. Dit stimuleert korte termijn denken en zoveel mogelijk rendement uit de kwetsbare jonge poldergrond te persen.

Steeds meer akkerbouwers gaan daarom over tot het zogenaamde 'diepploegen', een drastische en slechts tijdelijke oplossing die de bodem nog één keer net zo vrucht- en bewerkbaar maakt als hij was. Daarna is het afgelopen en resteert een uitgewoond stuk grond. Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is dat alle schakels in de agrarische keten geen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen bij het beheer van de bodem. Dat is merkwaardig, want het probleem wordt wel erkend.

Wat zijn die gevolgen dan? "Om het heel simpel te zeggen: we dreigen de vruchtbaarste, totaal nieuwe en nog nooit eerder gebruikte zeer productieve gronden van Flevoland er in één generatie door te jagen. Dat is onvoorstelbaar en zou door oudere generaties boeren nooit zijn gedaan. Zij zouden het meerjarig rendement van de bodem hebben laten prevaleren boven de noodzaak er hun kosten op korte termijn uit te dekken. In deze polders is iets gebeurd dat boeren heeft laten handelen tegen hun gevoel voor de natuur en tegen het belang van de instandhouding van hun belangrijkste productiemiddel in. Dat is iets om heel ernstig bij stil te staan."
http://www.foodlog.nl/artikel/nederland-heeft-mooiste-tuin-van-europa-verknoeid/allcomments/

RIVM: Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw is de landbouw in Nederland sterk gegroeid. Deze groei had als ongewenst bijeffect dat er meststoffen in grond en oppervlaktewater terecht kwamen (uitspoeling). Dit leidde tot een afname van de milieukwaliteit. Om deze uitspoeling tegen te gaan is op Europees en nationaal niveau mestbeleid ontwikkeld. In deze animatie wordt de mest- en milieuproblematiek uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=pRiUKKCf9KY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asbest = asslecht

Veel kraanwater bevat asbest, afkomstig uit waterleidingen gemaakt van zogeheten asbestcement. Maar om hoeveel asbest gaat het, en zijn ingeslikte asbestvezeltjes net zo gevaarlijk als asbest dat ingeademd wordt? Niemand weet het. Onderzoek gebeurt amper en de overheid lijkt verkeerd geïnformeerd. Nochtans kunnen nieuwe onderzoekstechnieken misschien uitsluitsel bieden. Op korte termijn zou al veel gewonnen zijn wanneer het Vlaamse drinkwater een moderne voorbehandeling ondergaat.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Vlaanderen massaal waterleidingen aangelegd, in oersterk asbestcement, beter bekend onder de merknaam Eternit. Vandaag bezit Vlaanderen nog ruim 19.000 kilometer aan asbestleidingen – goed voor 30 procent van het waterleidingnet. Dat er asbest in het kraanwater zit, is zeker: de concentraties elders in de wereld variëren van enkele vezels per liter tot honderden miljoenen, soms miljarden. Zeker als het water relatief zurig is, lost geleidelijk kalk op uit de leidingwand, waarna asbestvezeltjes eveneens loslaten. Ook wie zweert bij frisdrank kan misschien asbest binnenkrijgen. Want frisdrank, blikgroenten, bier en tal van andere producten bevatten eveneens leidingwater.

Bezorgde vragen worden weggewuifd, op basis van drinkwaterrichtlijnen uit 1993 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO concludeerde dat er ‘geen overtuigende bewijslast’ was dat het inslikken van asbest gevaarlijk is. Richtwaarden voor asbest in drinkwater zijn dan ook niet nodig, klinkt het. De WHO baseert zich echter slechts op 28 onderzoeksartikelen – een flinterdunne bewijslast.

Eos ging zelf op zoek naar wetenschappelijke bewijzen, en vond amper degelijke studies naar het inslikken van asbest. Enkele van de weinige studies die er zijn, suggereren wel een mogelijke link met kanker, en verspreiding van asbestvezels vanuit de darmen naar de rest van het lichaam en naar het nageslacht.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sluipend gif

In het nieuws: Pepsi gaat in de Verenigde Staten de zoetstof in de light-varianten van cola vervangen. Nu drinken Amerikanen nog aspartaam in hun Diet Pepsi, maar dat wordt na de zomer sucralose, ook bekend als Splenda.

Wat is Splenda? Sucralose wordt gemaakt door kleine hoeveelheden chloor toe te voegen aan gewone suiker, zodat het bij benadering 600 maal zoeter wordt. Om dat cijfer een beetje te compenseren, worden er vaak vulstoffen aan sucralose toegevoegd om de zoetheid uit te balanceren. De Splenda zoetstof vinden we terug in een uitgebreid assortiment aan producten zoals snoep en frisdranken, en grote ketens als McDonald’s en Starbucks bieden het ook in kleine pakjes aan bij de koffie.

Mensen die lijden aan bijwerkingen van Splenda, klagen veelal over hoofdpijn en migraines. Maar de symptomen omvatten ook buikpijn en spijsverteringsproblemen, huiduitslag, duizeligheid, paniekaanvallen en meer. Doet je dat misschien denken aan een andere kuntsmatige zoetstof? Het grootste probleem – net als bij aspartaam – is dat Splenda tegenwoordig in zoveel verschillende producten zit, dat het niet moeilijk is om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ervan te overschrijden, zonder er zelf erg in te hebben.

Omdat de klachten gewoonlijk zeer algemeen zijn, wordt een verband met sucralose niet meteen gelegd. Er zijn een hele hoop mensen die jarenlang symptomen hebben, die naar de dokter gaan en nog steeds geen antwoord vinden op de vraag waarom ze plots heel veel gewichtstoename of haaruitval hebben. Ze leren om te gaan met hun buikpijn en hartkloppingen, en schrijven het soms zelfs toe aan hypochondrie.


Er zijn onderzoeken die veronderstellen dat je van light frisdrank juist dikker wordt. De theorie: je hersens herkennen de zoete smaak van zoetstof als suiker, de belangrijkste brandstof voor je lichaam. Maar met zoetstof krijgt het niet de energie binnen die bij suiker hoort. Als reactie vraagt je lichaam om meer, en dat uit zich in honger, waardoor je uiteindelijk meer gaat eten. Nu maakt één blikje zero je heus niet meteen moddervet. Maar er zijn meer redenen waarom light spul een potentiële dikmaker is. Het gevaar bestaat dat je jezelf voor de gek houdt: omdat je light eet, kun je best meer eten.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thuiszitters

Jesse is twaalf jaar en zit al sinds augustus noodgedwongen thuis. Hoewel slim genoeg, weigert de school hem toe te laten. Jesse is namelijk hoogbegaafd en heeft ernstige dyslexie en de school vindt dat hij in de klas teveel zorg vraagt. Met Jesse zijn er duizenden leerplichtige kinderen die in hetzelfde schuitje zitten, ze behoren tot het groeiende leger van de thuiszitters. Veel van hen staan niet eens meer op een school ingeschreven.

Staatssecretaris Dekker heeft het probleem de oorlog verklaard, Jesse heeft recht op passend onderwijs. Scholen hebben sinds augustus vorig jaar een zorgplicht en moeten kinderen als Jesse binnen drie maanden een plek geven. Maar waarom gebeurt dat niet? Zembla onderzoekt de wereld van passend onderwijs en stuit op wanhopige ouders, machtige schoolbestuurders en een strijdlustige jurist die voor elk kind probeert af te dwingen waar het recht op heeft: onderwijs.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-health

E-health helpt om zelfredzamer en onafhankelijker te zijn als patiënt. Maar het gebruik van consumenten e-health kan ook leiden tot een groter beroep op zorg, vanwege onvoldoende kennis bij gebruikers van deze toepassingen. Dat stelt minister Edith Schippers in een eerste reactie op het RVZ-advies ‘Consumenten-eHealth’.

Schippers waarschuwt in een interview met Skipr voor onnodige medicalisering door het gebruik van e-health: "Als e-health je helpt om zelfredzamer te zijn om dingen op jouw tijdstip op de plaats die jij wil te kunnen doen. Om onafhankelijker te zijn als patiënt, dat is allemaal heel goed. Maar het kan natuurlijk ook zijn, en ik heb daar al de eerste tekenen van gezien, dat ze de dingen meten en denken ‘Dat is helemaal niet goed, want ik zit niet op het gemiddelde, ik ben bovengemiddeld’ en die gaan dan naar de dokter om te vragen wat er aan de hand is. Dus in plaats van dat mensen dingen zelf oplossen, zie je dat er het risico bestaat dat mensen een groter beroep gaan doen op de zorg, terwijl dat helemaal niet nodig is."

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) geeft met het op 21 april 2015 aangeboden advies inzicht in de opkomst van consumenten-eHealth en wat dit kan gaan betekenen voor de huidige reguliere zorg. Volgens de Raad zijn er “maatregelen nodig om consumenten-eHealth veilig en bruikbaar te laten zijn voor mensen en maatschappij.” Zo pleit de Raad onder andere voor een keurmerk voor e-health.

Interview minister Schippers: https://www.youtube.com/watch?v=kJvPJgi2u-g

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinderkledingwijzer

Het kwik stijgt. De wollen truien kunnen weer op zolder. Tijd om luchtige zomerkleding in te slaan! Maar is deze kleding wel vrij van schadelijke chemicaliën? In haar nieuwe stoffenwijzer stelt WECF: “Van 1700 chemische stoffen in textiel zijn de gezondheidsrisico’s onbekend.” Om tegemoet te komen aan vragen van ouders op het gebied van gezondheid en duurzaamheid presenteert WECF deze week de Kinderkledingwijzer.

Het is de volgende in de serie handige stoffenwijzers vol praktische tips, zoals de Babyverzorgingswijzer,, de Speelgoedwijzer en de Zwanger & Cosmeticawijzer, waarin WECF's Een Veilig Nest adviseert hoe je schadelijke stoffen kunt vermijden en gezondere alternatieven kunt vinden.

Vooraanstaande wetenschappers leggen steeds vaker het verband tussen blootstelling aan schadelijke chemicaliën en chronische ziekten. Baby’s en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar voor blootstelling aan deze chemicaliën. Hun lichaam is immers nog volop in ontwikkeling. En hun huid is een stuk dunner, waardoor stoffen sneller worden opgenomen in het lichaam.

Onze grote droom is om alle stoffeninformatie uit al onze Wijzers te bundelen in een app. Zodat je ook in de winkel, als je per ongeluk net onze Stoffenwijzer vergeten bent, gelijk kunt checken wat er allemaal in het product zit.
WECF is daarom sinds kort actief op Pifworld, een online platform waarop mensen kunnen bijdragen aan een betere wereld.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labapen

Stichting Animal Rights stuurt op Wereldproefdierendag een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma met het verzoek om de handel in laboratoriumapen te verbieden. De Tilburgse apenhandelaar Hartelust B.V. staat op het punt om veertig apen te transporteren naar het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet in Solna.

Robert Molenaar, directeur Stichting Animal Rights: “Het langdurige transport van opgesloten apen in boxen zorgt voor stress en angst bij dieren die zo dicht bij ons staan.”
Tien makaken zijn door Hartelust B.V. in januari al afgeleverd bij het Zweedse primatencentrum Karolinska Institutet. Binnenkort volgen nog eens veertig apen die deel gaan nemen aan experimenten. Molenaar: “Volgens de routeplanner van de ANWB zijn de dieren minimaal vijftien uur onderweg om de 1459 km te overbruggen. De apen hebben geen enkele mogelijkheid om zich te bewegen in de kleine transportboxen. Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris ingrijpt."

De Zweedse onderzoekers van het Karolinska Institutet voeren invasieve experimenten op de apen uit. De apen worden zwanger gemaakt door middel van kunstmatige bevruchting. De foetussen worden vroegtijdig middels een keizersnede uit de moederlichamen gehaald en gedood door onthoofding. Hun hartjes zullen gebruikt worden voor studies.

In een volgende fase van het project zullen bij de moederapen genetisch gemanipuleerde apen-embryo’s ingeplant worden. De bedoeling van de experimenten is inzicht verwerven over hoe het hart groeit in de foetus, en over hoe aangeboren hart- en vaatziekten zich ontwikkelen. Cornetto en de andere apen zullen meermaals onderworpen worden aan dezelfde beproevingen, met een maximum van vier keer. Daarna zullen zij gedood of hergebruikt worden in weer andere proeven. Voor de experimenten rond embryonale hartontwikkeling zullen nog 40 andere apen gebruikt worden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlaanderen slaapt

22 april was het Dag van de Aarde. Omdat onze regeringen volgens Jong Groen te weinig doen voor de klimaatproblematiek, startte de jonge bende in Brussel een symbolische palmboomactie. 'Onze beleidsmakers liggen maar beter wakker van klimaatverandering.'

Voor West-Vlaanderen circuleren ondertussen concrete plannen om de kustlijn aan te passen en vier op de vijf Belgen vinden klimaatverandering een urgent probleem.
Maar de Vlaamse regering-Bourgeois vindt dit niet dringend. Het Vlaams klimaatfonds, dat dient om het klimaatbeleid te financieren, werd sinds 2013 aangevuld met… nul euro.

De Vlaamse regering stelde voor zichzelf het schamele doel de helft van onze klimaatinspanningen af te kopen via projecten in het buitenland. Geld dat dient om onze economie en samenleving duurzamer te maken, wordt zo gedraineerd naar soms dubieuze praktijken zoals Siberische olieontginning. De situatie is zo absurd dat enkel humor nog soelaas kan bieden, redeneert Jong Groen. Door de opwarming van de aarde kunnen palmbomen ondertussen zelfs in Brussel groeien. Daarom lanceerden onze Jonge Groenen een ludieke palmboomactie.

Onze beleidsmakers liggen dus maar beter wakker van klimaatverandering. Want ook in onze contreien voelen we de impact op onze levenskwaliteit. De Vlaming beseft echt wel dat klimaatverandering meer inhoudt dan extra terrasjesweer. Onze ingedommelde excellenties moeten dringend ontwaken uit hun diepe, warme slaap. Anders wacht ons en de volgende generaties een loodzware erfenis.

Lees verder:
http://www.mo.be/opinie/vlaamse-regering-een-diepe-warme-slaap

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Geloof niets.
Waar je het ook leest,
wie het ook zegt,
zelfs als ik het gezegd heb.
Geloof het alleen
als het voor jouw gevoel klopt,
als je gezond verstand het ermee eens is.”
(Boeddha)

In de kijker:
Petitie keuzevrijheid vaccinatie : http://www.efvv.eu/index.php/about-contact-us/flemish
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page8.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn te bekijken op de site www.gezondverstandavonden.nl onder de knop Aleph, of op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: