4 aug. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 170 (doorstart)In de kijker:

* 3-2-1...0
* Prikkeltjes
* Apenleed
* Vitamine A
* Onder toezicht
* EU onder invloed
* Southampton six
* Better safe than sorry
* Declaritis
* Ouders van nu
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-2-1...0

Persbericht Nederlandse overheid (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen): Veiligheidsprofiel HPV-vaccins verder onderzocht. De herbeoordeling richt zich op zeldzame meldingen van twee aandoeningen: het ‘complex regional pain syndrome’ (CRPS, een chronische pijn aandoening in armen en benen) en het ‘postural orthostatic tachycardia syndrome’ (POTS, een aandoening waarbij de hartslag abnormaal versnelt na opstaan uit een zittende houding en waarbij symptomen als duizeligheid en flauwvallen, hoofdpijn en pijn op de borst kunnen optreden).

Na een paar jaar wereldwijd 3 shots HPV (Cervarix) te hebben aanbevolen, is men vanaf vorig jaar overgegaan naar 2 prikken, en nog geen jaar later schijnt vlgs wetenschappers zelfs 1 spuitje te volstaan. Ongetwijfeld zal het aantal gemelde bijwerkingen na twee/drie prikken hier verband mee houden ('testen in de praktijk'): http://www.newswise.com/articles/single-dose-hpv-vaccine-could-prevent-most-cervical-cancers

Tijdlijn HPV-vaccin:
2009: 3 prikken aanbevolen
2014: 2 prikken scheen voldoende te zijn en vaccinatieschema's werden aangepast
Zou de conclusie van bovengenoemde studie dan al doorgedrongen zijn bij het RIVM/gynaecologen/artsen? Of zal het dan ook weer zo'n 5jr moeten duren voordat de bijsluiter wordt aangepast?
Eindelijk ook aandacht hiervoor vanuit de media:
Er komt extra onderzoek naar bijwerkingen van vermoeidheid na de HPV-vaccinatie, het vaccin dat meisjes vanaf dertien jaar moet beschermen tegen baarmoederhalskanker.
Het HPV-vaccin werd in 2009 geïntroduceerd en zorgt sindsdien voor veel discussie. Ook in landen als Engeland en Denemarken zijn gevallen gemeld van meisjes die dusdanig moe zijn dat ze nauwelijks meer van de bank komen. Ook het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA wil dat er opnieuw naar bijwerkingen wordt gekeken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Zo ver is het dus al gekomen: Rhode Island VERPLICHT komend schooljaar het HPV-vaccin voor schoolgaande kinderen van 12-13jr oud (in Virginia en Washington al eerder ingevoerd). Voor meisjes EN jongens, 3 shots binnen 2 jaar! Anders geen toegang tot school. Uitzondering is alleen mogelijk met een contra-indicatie van arts. Net nu de EU een diepgaand onderzoek naar de vele genoteerde ernstige bijwerkingen heeft ingesteld... http://www.providencejournal.com/article/20150728/NEWS/150729287

* Nieuw griepvaccin: 'Het nieuwe griepvaccin Alpharix Tetra moet ons dit najaar beter beschermen. Virologen zaten er al jaren op te wachten. Nadeel is dat bejaarden in de Vlaamse woonzorgcentra nog het oude vaccin zullen toegediend krijgen.' Het is de Belgische tak van de Britse farmagigant GlaxoSmithKline (GSK) die het nieuwe griepvaccin op de markt brengt. GSK gelooft er sterk in en verdubbelt de productie, tot 1,5 miljoen vaccins dit jaar. Maar bejaarden in Vlaamse woonzorgcentra zullen nog het oude vaccin toegediend krijgen, doordat het Agentschap voor Zorg en Gezondheid een overheidsopdracht heeft lopen die men niet zomaar kan opzeggen. http://www.tvl.be/nieuws/na-jaren-wachten-eindelijk-een-beter-griepvaccin
Toch een beetje vreemd: er is nergens een bijsluiter, nergens een product informatie van dit 'veelbelovende' vaccin van GSK te vinden, noch wordt dit op hun website vermeld: https://www.gsksource.com/pharma/content/gsk/source/us/en/brands.html

* Nieuwe vaccindoelgroep – senioren: Prevenar 13 werd voor deze specifieke leeftijdsgroep nog maar recent toegelaten in de EU (maart), en wordt nu ook gepromoot in Ndl/B. Vorig jaar al werd het groene licht in Amerika gegeven. Toelating gebaseerd op de resultaten van de Nederlandse (!) Capita-studie (gesponsord door de fabrikant Pfizer). Nog geen jaar nà het afronden hiervan, kon de onderzoeksleider prof. Marc Bonten zich verheugen op een belangrijke post als 'nieuwe topwetenschapper' bij het RIVM. Prijs van dit Prevenar 13 vaccin: 55-75 euro/stuk. Bestseller en kassa voor Pfizer die vorige week de sterk stijgende jaarcijfers bekend maakte en een kwartaalsprongetje van 87% extra verkoop kon noteren!
Het vaccin werd in etappes toegelaten voor de vlgd leeftijdsgroepen ('van wieg tot graf'):
* baby's (sinds 2009) in meer dan 120 landen
* kinderen 6wk-17jr
* 18-49jr
* senioren 50+
* senioren 65+
Het enorme aantal meldingen van bijwerkingen alleen al in de US, zal vast en zeker geen verband houden met het vaccin: 11.764 tot nu toe vlgs het meldpunt v/d overheid.
http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?EVENTS=on&PAGENO=102&PERPAGE=100&ESORT&REVERSESORT&VAX=%28PNC13%29


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apenleed

Proefapen hebben altijd dorst! In de proefdiercentra van de Radboud Universiteit, de KU Leuven en het Nederlands Herseninstituut worden dorstige resusapen in stoelen vastgebonden en gedwongen mee te werken aan hersenexperimenten. De dieren krijgen vooraf amper wat te drinken en worden tijdens de experimenten met een druppel water of sap beloond wanneer zij een handeling goed verrichten. Nadine Lucas, woordvoerster Animal Rights: “De apen krijgen nog geen glas water per dag en hebben altijd dorst. Proefdieren onthouden van basisbehoeften zoals drinken is dierenmishandeling.”

Uit publicaties van de Radboud Universiteit, KU Leuven en het Nederlands Herseninstituut blijkt dat waterrestrictie een zeer gebruikelijke methode is om apen te dwingen taken uit te voeren. De apen ondergaan eerst een operatie zodat elektroden in de hersenen geplaatst kunnen worden. Op deze wijze kunnen de onderzoekers de hersenactiviteit van de apen meten. Tijdens het experiment zelf worden apen afgezonderd in een verduisterde, geluidsdichte ruimte waar ze naar beeldschermen moeten kijken en geluiden te horen krijgen. Om te verhinderen dat de apen hun blik afwenden van het beeldscherm worden ze
vastgebonden in primatenstoelen waarbij ook hun kop is gefixeerd. De onderzoekers bestuderen de activiteit van de visuele en auditieve hersendelen bij de apen. De studies duren vele jaren.

Wij roepen de Radboud Universiteit, KU Leuven, het Nederlands Herseninstituut, de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn 7 en de Nederlandse Centrale Commissie Dierproeven 8 op om waterrestrictie in laboratoria uit te bannen. Dierproeven zelf zorgen al voor stress, angst en pijn bij dieren. Proefdieren moedwillig en structureel onthouden van drinken is wreed en onacceptabel."

Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven. Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waar mens en dier in harmonie leven.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine A

Een grondige studie die werd uitgevoerd door onderzoekers van de Cochrane research center heeft vastgesteld dat bij het gebruik van vitamine A-supplementen, sterfte bij mazelen en diarree uiteindelijk wordt teruggedreven. Dit is goed nieuws voor het hoge sterftecijfer van kinderen. Niet alleen UNICEF maar ook de World Health Organization (WHO) komen met cijfers op de proppen van ongeveer 200.000 mensen en meestal kinderen die jaarlijks sterven aan diarree en de mazelen. Kortom met vitamine A kunnen we uitdroging voorkomen en levens redden!

Volgens critici heeft vitamine A geen effect bij het preventief gebruik tegen mazelen en is vaccineren de enige oplossing. Toch is er heden nog geen bewijs op een blijvende immuniteit na vaccinatie.

De nieuwe herziening van bestaande studies, 43 proeven waarbij 15.633 kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud werden onderzocht, toont aan dat vitamine A duidelijk een redder in nood is. Het voordeel van het natuurlijk doormaken van mazelen is dat de kwaliteit van de immuniteit na mazelen veruit superieur en blijvend is tegenover de postvaccinale immuniteit. Het risico van nevenwerking kan door een gezonde voeding en een juiste aanpak van de infectie tot een perfect aanvaardbaar niveau herleid worden.
http://www.efiow.be/nieuwsbrief/nieuwsbrief-efiow-2015-04-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onder toezicht

'Een rokende of drinkende moeder is zo schadelijk, dat ongeboren baby's daar bij wet tegen moet worden beschermd.' Dat stelt de Raad voor Strafrechts-toepassing en Jeugdbescherming.

Ongeboren kinderen moeten vaker en eerder in de zwangerschap onder toezicht worden geplaatst. Hun moeders moeten dan
verplicht afkicken, alcohol laten staan of stoppen met roken. Doen ze dat niet, dan dreigt uithuisplaatsing van de baby, een dwangsom of de gevangenis.

Dat staat in een advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat vandaag openbaar wordt. De raad wil dat expliciet in de wet komt te staan dat ook ongeboren kinderen bescherming verdienen tegen hun eigen moeders. Het kabinet neemt adviezen van de raad, die bestaat uit rechters, advocaten, wetenschappers en medici, doorgaans zeer serieus.

Het komt steeds meer vast te staan dat drinken en roken tijdens de zwangerschap vanaf het prilste begin schadelijk is voor de vrucht. Daarom is ingrijpen geboden, vindt de RSJ, desnoods tegen de wil van de zwangere vrouw in. De gezondheid van de foetus is dan even belangrijker dan zelfbeschikking van de moeder. Het is aan jeugdhulpverleners, de vroegere gezinsvoogden, om ongezond levende moeders in de gaten te houden. Zij moeten de moeder ertoe aanzetten af te zien van verslavende middelen of zich te laten behandelen in een kliniek. De rechter kan er een straf aan verbinden als de moeder weigert: een dwangsom, een verblijf in de cel, of een uithuisplaatsing van de baby. Een ander idee van de De Pauw Gerlings zijn speciale zwangerschapshuizen waar aanstaande moeders naartoe kunnen worden gestuurd om een verplichte behandeling te ondergaan.

Tot nu toe kwam de rechter er in de eerste 24 weken zelden aan te pas. De RSJ vindt dat daar verandering in moet komen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EU onder invloed

Als TTIP er komt zouden bepaalde wetten en regels in de toekomst zonder parlementaire instemming kunnen worden aangepast. Dit blijkt uit een analyse van foodwatch van een gelekt rapport dat is geschreven door het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Volgens het rapport hebben zowel de Duitse als de Franse regering eerder dit jaar hun zorgen geuit tegenover de Europese Commissie over de democratie ondermijnende aspecten van TTIP. Dit is opvallend omdat beide regeringen tot nu toe publiekelijk altijd ontkend hebben dat TTIP een bedreiging vormt voor de beleidsvrijheid van nationale parlementen. Intern wordt daar blijkbaar anders over gedacht.

De kern van het probleem is wat in de onderhandelingen 'regulatory cooperation' wordt genoemd. TTIP probeert handel te stimuleren door verschillen in wet- en regelgeving tussen de EU en de VS op te heffen. Het gaat hierbij echter niet alleen om bestaande regelgeving maar ook over toekomstige. Om ervoor te zorgen dat wetten en regels in de toekomst niet opnieuw uiteen zullen lopen, worden er door TTIP allerlei nieuwe niet-democratisch gelegitimeerde trans- Atlantische instituten opgericht.

Uit het gelekte document blijkt dat zowel de Franse als de Duitse regering eerder dit jaar hebben gewaarschuwd voor het feit dat deze nieuwe trans-Atlantische organen zonder instemming van democratisch gekozen parlementen de annexen van het TTIP-verdrag kunnen aanpassen. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze democratie. In deze annexen worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor etikettering van levensmiddelen en voor de toelating van chemische stoffen vastgelegd. Deze kunnen straks worden aangepast zonder dat daar een gekozen volksvertegenwoordiger aan te pas komt!


Met de onderhandelingen voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership in volle gang (TTIP), zou je bijna vergeten dat er nog een veel groter handelsakkoord in de maak is: het Trans-Pacific Partnership (TPP), het verdrag tussen de Verenigde Staten en elf landen rond de Stille Oceaan. Het TTIP-verdrag krijgt hier logischerwijs veel aandacht, maar zeker op het gebied van geneesmiddelen is er weinig concreets over bekend. De gesprekken over TPP zijn daarentegen al veel verder gevorderd (ze lopen al sinds 2008).

Ook blijkt uit de gelekte documenten dat de Amerikaanse en Japanse onderhandelaars (landen met de grootste farmaceutische belangen) de wens hebben dat een nieuw patent op een al bestaand product niet enkel kan worden geweigerd op basis van een gebrek aan ‘verbeterde effectiviteit’ ten opzichte van het oorspronkelijke patent.
https://decorrespondent.nl/3047/De-grote-broer-van-TTIP-leert-patenten-hebben-voorrang-op-patienten/221452885577-ba566fef

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Southampton six

Zes kleurstoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, worden gewoon gebruikt in snoep en frisdranken. Nederlandse supermarkten verkopen deze producten, hoewel al jaren bekend is dat de kleurstoffen omstreden zijn.

De schoolprestaties van kinderen kunnen verslechteren door de effecten van deze Southampton Six, laat onderzoek zien. E102, E104, E110, E122, E124 en E129 zijn in verband gebracht met hyperactiviteit en verminderde concentratie.

Ondanks de mogelijke risico's zijn fabrikanten alleen verplicht tot een waarschuwing op de verpakking die vaak onzichtbaar is voor jou als consument: “kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.” Natuurlijk zou de overheid moeten ingrijpen, maar dat doet ze vooralsnog niet.


Al in 2010 vroegen we VWS om hun mening. Zoals te verwachten was verschuilen zij zich daar achter de normen die door de EU werden vastgelegd. Met deze aanvullende informatie (n.a.v. bovengenoemde e-mailactie, ook aan foodwatch doorgespeeld):

+ E-211 : Natriumbenzoaat
Benzoaat is opgenomen in de lijst met additieven waarvan medisch onderzoek aantoonde dat ze hyperactitivteit in de hand werken. Een studie van de Universiteit van Southampton concludeerde dat benzoaat in combinatie met andere additieven de hyperactiviteit van kinderen verhoogde. Zo verhoogde de hyperactiviteit van 3 jarige kinderen tot 20% nadat ze drankjes met benzoaat dronken. Benzoaat in drankjes die vitamine C bevatten kan omgevormd worden tot het kankerverwekkende benzeen. Daarnaast kan benzoaat leiden tot hyperactiviteit, celstructuren beschadigen en de natuurlijke darmflora ontregelen.

En let dan ook op het bekende, bij kinderen én volwassenen o zo geliefde, snoepgoed van HARIBO (HAns RIegel BOnn) : "bomvol" met e-nummers (verschillende soorten zelfs meer dan 12 dubieuze toevoegingen, waaronder de 6 hierboven genoemde).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Better safe than sorry

Smartphones moeten heel vaak opgeladen worden, bijna dagelijks. Hun energieverbruik is enorm: op een jaar tijd verbruiken ze meer dan een koelkast. Bij de oude, eenvoudige gsm-modellen was dit niet het geval. Een belangrijke reden daarvoor is dat smartphones voortdurend verbinding maken met internet. Het e-mailprogramma gaat continu na of er nieuwe e-mails binnengekomen zijn, facebook checkt of er nieuwe berichten of ‘likes’ zijn en ook andere apps gaan op zoek naar updates.

Het gevolg is niet alleen een significant energieverbruik, maar ook een continue en hoge blootstelling aan elektromagnetische straling, zelfs wanneer de smartphone niet actief wordt gebruikt en schijnbaar inactief in handtas of broekzak zit.

De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven). "Dit omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'.

Leer/lees verder (+ praktische tips): http://www.beperkdestraling.org

Frans onderzoek: 'Bewijs geleverd dat mobieltjes mogelijk hersentumoren kunnen veroorzaken bij een gebruik van meer dan 15u per maand'. http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaritis

Henk van Gerven, kamerlid SP en oud-huisarts: RTL Nieuws onthulde het declaratiegedrag van de bestuurders van de universitaire medische centra: dure hotelovernachtingen, dolfijnentrips, sneeuwkettingen, dure wijnen. Er was veel verontwaardiging in de samenleving. Aan de ene kant snoeiharde miljardenbezuinigingen in de zorg, aan de andere kant bestuurders die het er op onze kosten goed van nemen. Vanuit de medische centra werd, met uitzondering van het UMC Utrecht, veel goed gepraat. Het past binnen de regels. Of je drinkt is je eigen verantwoordelijkheid. Het Maastrichtse UMC maakte het wel heel bont. Het drinken van vier glazen tijdens het eten is passend bij het functioneringsniveau van de leden van de raad van bestuur.

Wat RTL niet heeft onderzocht maar wat natuurlijk wel een prangende vraag is: hoe zit het met alle andere bestuurders in de zorg. Houden zij er eenzelfde declaratiemoraal op na? Ik weet het niet, maar durf mijn handen er niet voor in het vuur te steken. Slecht voorbeeld doet immers volgen. Het VUmc overweegt alle declaraties openbaar te maken. Lijkt me een prima idee voor alle zorgbestuurders. Of het leidt tot matiging moet je afwachten, maar als bestuurder word je zo wel toetsbaar op dit vlak.

In de zorg beleven we roerige tijden. Met name in de care sector (Wlz, Wmo, wijkverpleging) wordt zo sterk bezuinigd dat mensen niet meer altijd kunnen rekenen op de zorg die ze nodig hebben. Er wordt gekort op zorg voor mensen die lijden aan taaislijmziekte of op zorg voor terminale kankerpatiënten. In de (thuis)zorg zien we tienduizenden ontslagen en inkomensdalingen tot wel 20 procent bij de laagste inkomens.

Diegenen die aan de knoppen zitten in de zorg moeten zich dit goed realiseren. Men gebruikt gemeenschapsgeld en we leven in een periode van tekorten in de zorg. Dus laat bestuurders ophouden met het geklaag over de Wet normering topinkomens en wees uiterst terughoudend in het declareren van zaken.
Ik spreek hier over zorgbestuurders maar dat geldt evenzeer voor de medisch specialisten. In 2006 constateerde oud-minister van Justitie Korthals Altes als voorzitter van de commissie die minister Hoogervorst moest adviseren over het inkomen van medisch specialisten: het is opvallend dat een beroepsgroep die het zo goed doet en het zo goed heeft als de medisch specialisten zich zo’n zorgen maakt over haar inkomsten. Hij pleitte dan ook voor een specialistensalaris vergelijkbaar met de raadsheren van het gerechtshof.

Als er bespaard moet worden in de zorg, is het dan niet geboden daarmee aan de top te beginnen en soberheid te betrachten?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouders van nu

De ouders van tegenwoordig zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer weten hoe ze moeten opvoeden. Of ze nu straffen of belonen, het maakt geen indruk op Lisa, Sophie, Luna, Bram en Daan. Ze hebben of krijgen toch alles wat hun hartje begeert. De moderne ouder wil geen machtsstrijd met zijn kind; liever beschouwen ze zoon of dochter als hun beste vriend of vriendin. Ze zetten hun kinderen zo op een voetstuk dat die gaan geloven dat ze de meest bijzondere personen op aarde zijn.

Als zoon of dochter zich op school misdraagt, hoeft het kind zich niet te verantwoorden, maar gaat mama of papa bij de leraar verhaal halen. Deskundigen zijn bang dat de prinsen en prinsessen die op de achterbank van hockeytraining naar vioolles worden vervoerd, zullen uitgroeien tot een generatie narcisten. En ze waarschuwen ervoor dat deze kinderen niet zijn voorbereid op het echte leven. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, maar vallen daarna in een diep zwart gat. Uit onderzoek blijkt dat er nergens zoveel twintigers in therapie zijn voor depressive en burnout.

Zembla onderzoekt wat opvoeden in 2015 zo moeilijk maakt.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Uiteindelijk zullen we de woorden van onze vijanden vergeten, maar de stilte van onze vrienden blijven horen.
Martin Luther King

In de kijker:
Website: http://www.rechtopgezondheid.info/
Column: http://www.ziekvanzorg.nl/columns/het-medisch-beroepsgeheim/
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: