18 aug. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 172In de kijker:

* Lobbyen loont
* Prikkeltjes
* Vetslecht
* Kerkelijk bezwaar GMO
* Hondenleven
* Prikken zonder toezicht
* Dwang en drang
* Oorverdovend slachten
* Waakzaamheid
* Pil in het riool
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lobbyen loont

Nederland zet tijdens het komend voorzitterschap van de Europese Unie onder meer in op het verminderen van het aantal regels op de markt voor geneesmiddelen. Volgens minister Schippers (VWS) is vermindering van de regeldruk één van de prioriteiten van het voorzitterschap, dat op 1 januari begint. Het is de bedoeling dat Nederland al voor die datum met suggesties komt om in de EU-landen tot minder regels te komen, waardoor medicijnen sneller op de markt kunnen komen en ze minder geld kosten. De minister reageert op een rapport van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), dat constateerde dat medicijnen ruim een jaar eerder op de markt kunnen komen als onnodige belemmeringen in Europese en nationale regelgeving worden weggenomen.

In april maakte Schippers bekend met haar Belgische ambtgenoot Maggie De Block te gaan samenwerken in de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven over de prijzen van dure geneesmiddelen. Volgens het ministerie van VWS kennen deze medicijnen bij introductie op de markt vaak nog geen concurrerend middel, waardoor farmaceutische bedrijven hoge prijzen kunnen rekenen.

Tijdens het EU-voorzitterschap, was toen al de belofte, wil Schippers werken aan Europese samenwerking op dit gebied, zodat innovatieve medicijnen sneller en goedkoper op de Europese markt beschikbaar komen.

Reactie hierop van H. van der Linde, huisarts: "De jarenlange lobby van de farmaceutische industrie om snellere toelating van geneesmiddelen lijkt het dus te gaan winnen. Geneesmiddelen moeten pas toegelaten worden als ze voldoende zijn getest, dus als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Daarmee kunnen ook de onjuiste claims tegengesproken worden waarmee onvoldoende geteste geneesmiddelen met hulp van miljardenbudgetten geïmplementeerd worden."


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Petitie 'lekkende injectienaalden': "Klopt het dat er uitgeharde lijm- en/of plasticdeeltjes ingespoten kunnen worden? Ja. In zeer kleine hoeveelheden kunnen minuscule (niet met de microscoop te zien) uitgeharde lijm- en/of plasticdeeltjes met de injectievloeistof meekomen." (bron RIVM): http://petities.nl/petitie/veilig-vaccineren-bpa-en-badge-vrij

* Falend griepvaccin: Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiceerde een overzicht van het griepseizoen 2014-2015 in Europa. Het griepseizoen begon in week 51 van 2014 en eindigde pas 21 weken later. Vier griepvirussen circuleerden: A (H1N1) pdm09, A (H3N2) en B. De dominante A-stam (H3N2) vertegenwoordigde meer dan 50% van de vastgestelde virussen. Van de genalyseerde H3N2-virussen verschilde 71% van de vaccinale stammen, wat de beperkte werking van het griepvaccin kan verklaren.http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article1534&lang=nl&retour=1
Noot: De nieuwsbrief en de site Vax Info (B) worden gerealiseerd dank zij een «unrestricted educational grant» van Glaxo SmithKline.

* Dood door vaccinatie – vorig jaar ingevoerde nieuwe richtlijn van de WHO: sterftecijfers van kinderen nà vaccinatie tijdens testen in ontwikkelingslanden worden NIET meer meegenomen in de statistieken en als 'niet gerelateerd aan...' genoteerd. Een eventueel verband met het vaccin wordt bij het vaststellen van de doodsoorzaak van het kind dat overlijdt na vaccineren, niet onderzocht, genegeerd en als een 'niet AEFI' (Adverse Events Following Immunisation) beschouwd. Dit zou dus verstrekkende gevolgen hebben voor de testresultaten uitgevoerd door vaccinfabrikanten in derdewereld landen kunnen hebben, waarbij geen rekening meer hoeft te worden gehouden met het overlijden van testpersonen tijdens de trials. Vaccins die later dan in het westen zullen worden geïntroduceerd op basis van de 'gunstige' testrapporten uitgevoerd door farmafabrikanten: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021304#cm24021304_2587

* Toen: De WHO en gezondheidsautoriteiten weten ongetwijfeld dat het al bijna 100 jaar geleden bekend was dat vaccins narcolepsie kunnen veroorzaken. Bibliotheekdocument: "Holland trok in 1928 de verplichting van het pokkenvaccin terug wegens de alarmerende toename van een door het vaccin veroorzaakte 'slaapstoornis"...
http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdf

*
Nu: De Britse regering zal tientallen narcolepsieslachtoffers schadeloos stellen (met een bedrag van $1.5 miljoen/persoon) voor de onherstelbare gezondheidsschade opgelopen door het Pandemrix vaccin (GSK). De CDC heeft officieel bevestigd dat dit vaccin heeft geleid tot een toename van deze aandoening. Pikant detail: bij de toenmalige aankoop door overheden wereldwijd, eiste GSK vooraf 100% garantie op immuniteit van aansprakelijkheid:http://www.naturalnews.com/050767_swine_flu_vaccine_GlaxoSmithKline_Pandemrix.html

* John Virapen overleden: schrijver van het boek 'Bijwerkingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn', in de jaren '80 directeur van farmagigant Eli Lilly (prozac): https://www.facebook.com/johnvirapen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vetslecht

Slecht nieuws voor liefhebbers van koek, gebak en alles uit de frituur. Canadees onderzoek bewijst nog eens dat de transvetten in deze voedingsproducten dodelijk zijn. De verzadigde vetten lijken daarentegen uit het beklaagdenbankje te mogen komen.

De Canadese onderzoekers hebben prospectieve onderzoeken verzameld naar de risico’s van transvetten en verzadigd vet en er een meta-analyse op los gelaten. De transvetten komen niet goed uit de bus. De inname van transvetten gaat samen met 34 procent meer sterfte, specifiek met 28 procent meer sterfte aan coronaire hartziekten. De negatieve effecten op coronaire hartziekten ontstaan door transvetten uit industrieel bewerkte producten, dus niet met de melk en de kaas waar ze van nature ook in zitten.

In Amerika staat verplicht op voedingsetiketten hoeveel transvet een product bevat. Verder probeert de overheid om de industriële transvetten helemaal uit de voedselketen te weren. Europa is nog niet zo ver. Hier is vaak niet eens bekend hoeveel transvet een product bevat, volgens het Voedingscentrum.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerkelijk bezwaar GMO

In zijn encycliek Laudato Si veroordeelt paus Franciscus het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen op ondubbelzinnige wijze. Dat kan vooral van belang zijn voor landen zoals Mexico, waar een intense strijd woedt over transgene gewassen. In zijn tweede encycliek sinds hij paus werd op 13 maart 2013 – maar de eerste die volledig zijn eigen werk is – bekritiseert Jorge Mario Bergoglio de sociale, economische en agrarische impact van transgene gewassen en roept hij op tot een breed debat. Hij erkent dat er geen "doorslaggevend bewijs is dat ggo's schadelijk zijn voor mensen", maar benadrukt dat er "een aantal aanzienlijke problemen blijven bestaan die niet onderschat moeten worden."

"Op veel plaatsen is land waar deze gewassen geïntroduceerd zijn, geconcentreerd geraakt in de handen van een paar eigenaren als gevolg van het verdwijnen van kleine boeren die, na het verlies van het geëxploiteerde land, gedwongen worden zich terug te trekken uit de directe productie." Het gevolg daarvan is, zegt de eerste Latijns-Amerikaanse paus, dat boeren seizoensarbeiders worden, plattelandsarbeiders in sloppenwijken eindigen, ecosystemen ontwricht worden en de graanproductie steeds meer "oligopolies" kent.

Paus Franciscus roept in zijn op 18 juni verschenen encycliek op tot een "breed, verantwoordelijk wetenschappelijk en sociaal debat", waarbij "alle beschikbare informatie meegewogen wordt en dingen bij hun naam genoemd worden."
De paus zegt dat het soms voorkomt dat niet alle informatie op tafel komt. "Er wordt een selectie gemaakt op basis van belangen, of dat nu gaat om politiek-economische of ideologische belangen." Zo'n debat ontbreekt in de sector en de biotechindustrie weigert inzage te geven in zijn databases, zodat geverifieerd kan worden of transgene gewassen daadwerkelijk onschadelijk zijn.http://www.duurzaamnieuws.nl/ook-de-paus-is-tegen-gmo/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hondenleven

Een megafokkerij, verstopt in de bossen van het idyllische Franse plaatsje Mézilles, herbergt duizenden honden. Beagles, labradors, Duitse herders en golden retrievers worden daar gefokt ten behoeve van dierproeven. Een van de afnemers is het proefdiercentrum van Janssen Pharmaceutica in het Belgische Beerse.

De megafokkerij genaamd CEDS (Centre d’Élevage du Domaine des Souches ofwel fokkerij voor biologisch materiaal) wordt al ruim 40 jaar (!) gerund door twee voormalig onderzoekers die een gat in de markt zagen: fokken van proefhonden voor laboratoria. Zoals je op de luchtfoto kunt zien staan er meer dan vijftig gebouwen op het 14 hectare grote terrein. In deze gebouwen zitten circa 500 fokteven die jaarlijks zo'n 4000 puppy’s het leven schenken. Wanneer de dieren vier maanden tot een jaar zijn, worden ze verkocht aan proefdiercentra in binnen- en buitenland.

Janssen Pharmaceutica in Beerse is een belangrijke afnemer van de beagles van CEDS. De beagle is compact, zachtaardig en al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een veel gebruikt proefdier in de laboratoria. Met name toxiciteitsonderzoek, met als opzet het bepalen van de giftigheid van een stof, wordt veelvuldig toegepast op beagles.

Een studie bij Janssen Pharmaceutica met drie groepen beagles gaat als volgt: de eerste groep krijgt een placebo, de tweede groep een hoge dosering en de derde groep de allerhoogste dosering van een stof. Een veel toegepaste methode is om een capsule achter in de bek van een beagle te duwen. Een andere methode is een grote harde buis in de bek van de beagle te duwen zodat vloeibare stoffen naar binnen kunnen glijden. Deze onderzoeken duren een maand tot een jaar.

Uit recente publicaties van Janssen Pharmaceutica blijkt dat door CEDS geleverde beagles ook gebruikt worden voor cardiologisch onderzoek. Bij jonge beagles tussen één en twee jaar oud worden chirurgische ingrepen uitgevoerd om telemetrische apparaatjes in te planten voor het opmeten van cardiovasculaire parameters. Vervolgens krijgen de beagles diverse chemische stoffen toegediend om de werking van de geïmplanteerde meettoestellen te testen.
http://www.animalrights.nl/artikel/2015/08/handel-proefhonden-big-business

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikken zonder toezicht

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België dringt er in een standpunt op aan dat verpleegkundigen zelfstandig mogen vaccineren. Volgens de huidige regelgeving is het toedienen van een vaccin een zogenaamde toevertrouwde geneeskundige handeling, wat inhoudt dat een verpleegkundige enkel mag vaccineren in aanwezigheid van een arts.

De verplichte aanwezigheid van een arts vormt vaak een belemmering voor het vlotte verloop van overheidsgeïnitieerde vaccinatieprogramma’s en vaccinatie van risicopopulaties door verpleegkundigen werkzaam voor de overheid, zoals bij Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Ook in andere settings, zoals de thuisverpleging, zou het afschaffen van de tussenkomst van een arts leiden tot een aanzienlijk vlotter bereiken van een maximale vaccinatiegraad van de bevolking.

De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België zijn van mening dat het toelaten van het zelfstandig vaccineren door verpleegkundigen een vlotte en tijdige uitvoering van vaccinatieprogramma’s en vaccinaties in het algemeen mogelijk maakt. Vaccineren behoort tot de normale kennis en bekwaamheid van verpleegkundigen, die hiervoor uitstekend zijn opgeleid. In landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is de zelfstandige vaccinatie door verpleegkundigen de gangbare praktijk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dwang en drang

Het onderscheid tussen dwang en drang ligt in de mate van keuzevrijheid die de patiënt/cliënt nog heeft. Moreel problematisch aan drang en dwang is dat het de autonomie van de patiënt/cliënt kan schaden. Mogelijke rechtvaardigingen van drang en dwang zijn gelegen in het voorkomen van schade aan anderen of zichzelf.

Er is sprake van dwang als iemand tegen zijn wil in wordt genoodzaakt iets te doen of te laten. Formele dwang speelt zich af binnen de wettelijke kaders, informele dwang daarbuiten.

Drang is een zodanige beïnvloeding van de persoon dat hij minder keuze heeft. Drang kan in drie vormen van manipulatie worden toegepast:
  • opties: beloning/sancties worden in het vooruitzicht gesteld
  • informatie: achterhouden of verdraaien van informatie
  • psychologisch: inspelen op gevoelens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oorverdovend slachten

Bijna 50 moslimorganisaties hebben Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in gebreke gesteld. Ze willen dat hij voor 1 september het verbod op onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren intrekt. Weyts houdt echter voet bij stuk. "Ik heb al een jaar op voorhand gezegd dat ik de Europese regelgeving moet toepassen. Ik kan mij niet laten afdreigen met schadeclaims en processen. We moeten het dierenwelzijn ernstig nemen", zegt hij.
Verdoofd of onverdoofd slachten: wat zegt de wetenschap?‏ Lijden onverdoofd geslachte dieren meer of minder?

De Federation of Veterinarians of Europe (FVE) is duidelijk: ‘Slachten zonder voorafgaande verdoving is onaanvaardbaar onder alle omstandigheden.’ Om haar standpunt te staven, voert de FVE onder meer aan dat het bij onverdoofd slachten langer duurt tot dieren het bewustzijn verliezen, en dat ze dus pijn kunnen lijden.

Uit een rapport van Wageningen Universiteit blijkt bovendien dat bij het koosjer slachten van runderen gemiddeld niet één maar 3,2 sneden nodig zijn, bij halal slachten 5,2.'


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waakzaamheid

Glyfosaat is het meest gebruikte herbicide middel. Het remt een enzym dat noodzakelijk is voor de aminozuursynthese in planten. Hierdoor is het selectief toxisch voor snel groeiende planten. Het wordt gezien als een van de veiligste herbiciden, maar ligt desondanks al decennia onder vuur vanwege de veronderstelde kankerverwekkende eigenschappen.

Milieu-organisaties zoals Greenpeace pleiten daarom voor een volledig verbod op het gebruik van dit middel. Eind maart kreeg het middel de classificatie 2A, ‘waarschijnlijk carcinogeen’, van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de WHO. Dit werd breed uitgemeten in diverse media. Eind juli is dan eindelijk het rapport van de commissie verschenen waarin de beslissing wordt onderbouwd

Er is op dit gebied maar 1 prospectieve cohortstudie, de ‘
Agricultural health study’, waarbij vanaf 1993 meer dan 50.000 personen in Iowa en North Carolina werden gevolgd. Via vragenlijsten werd hun blootstelling aan 50 pesticiden geschat. Deze studie laat voor geen enkele subgroep een statistisch significante relatie zien tussen kanker en blootstelling aan glyfosaat. De enige aanwijzingen voor carcinogeniteit bij mensen komen uit 3 patiënt-controleonderzoeken, die een significante relatie beschrijven van non-Hodgkin-lymfoom met blootstelling aan glyfosaat.

Voor een verband met andere soorten kanker is ook geen bewijs. Er is daarnaast een klein aantal studies bij muizen die een toename laten zien van niercelcarcinoom, hemangiosarcoom en het benigne pancreasadenoom na blootstelling aan glyfosaat in hoge dosering. Ook werd in vitro aangetoond dat een afbraakproduct van glyfosaat DNA- en chromosoomschade kan geven.

Dit is voldoende voor de kwalificatie 2A van het IARC, die wordt toegekend aan een middel als er ‘beperkt bewijs is voor carcinogeniteit in mensen en voldoende bewijs daarvoor in dierstudies’. Hiermee valt glyfosaat in dezelfde klasse als bijvoorbeeld uv-licht, lood en nachtdiensten.
Reden voor waakzaamheid, maar niet tot zorg.
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/glyfosaat-kankerverwekkend

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pil in het riool

Mede door vergrijzing worden er steeds meer medicijnen geslikt. De resten die niet door het lichaam worden opgenomen, verdwijnen via toiletgebruik in het riool, van daaruit in de natuur en vervolgens komt er medicijn in drinkwater. De gevolgen daarvan zijn niet volledig bekend, maar onderzoek naar specifieke medicijnresten, zoals de anticonceptiepil, laten kwalijke gevolgen zien. Zoals in dit geval groeiafwijkingen en onvruchtbaarheid bij vissen.

En er is nog veel meer onduidelijk. Wat is het langetermijneffect van dagelijkse blootstelling aan lage doses geneesmiddelen voor de mens? En voor dieren? En voor de mens, die vervolgens melk en vlees van die dieren consumeert of met oppervlaktewater in contact komen? In dit onderzoek is gekeken naar geneesmiddelen. Naar de aanwezigheid van biologische ziekteverwekkers en antibioticaresistente micro-organismen is niet gekeken. Terwijl medicijnresten, in het bijzonder resten van antibiotica, daar grote invloeden op kunnen hebben.

Lage concentraties van antibiotica kunnen inderdaad veel invloed hebben op de micro-organismen. Ook hier pleiten de onderzoekers voor nader onderzoek. Daarom starten het UMCG en Wetsus, samen met andere partners in de regio een sector- en grensoverschrijdend onderzoekstraject.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Na het verzamelen en bestuderen van 400.000 rapporten van pokkengevallen, voel ik me genoodzaakt toe te geven dat mijn vertrouwen in vaccinatie een absoluut nulpunt heeft bereikt.
dr. Adolf Vogt

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: