25 aug. 2015

ALEPH Weekoverzicht n° 173In de kijker:

* Twee planeten
* Prikkeltjes
* WHO bijdrage
* Schijf van misleiding
* Dikkebultgeneeskunde
* GMO-frietjes
* De visie van Beunk
* Draadloze wereld
* Alternatieve dierproeven
* Melk zonder koe
* Even stilstaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Twee planeten

Begin vorige week werd er klacht neergelegd bij de Vlaamse Overheid (Zorg & Gezondheid). Kort samenvattend ging het hierover: Elke dag weer bereiken ons berichten van aanstaande moeders die door hun kinderarts/gynaecoloog/vroedvrouw dringend worden overgehaald om het 'kinkhoestprikje' te zetten (met de verzekering dat het vaccin 'volkomen veilig' is). Dit evenwel, in de meeste gevallen, ZONDER dat erbij verteld wordt, dat het hier altijd gaat om een combinatievaccin, dus mét difterie en tetanus. Zwangeren zijn hier zoals blijkt niet van op de hoogte en zijn vaak geschrokken en verbaasd dit te horen. Deze informatie blijkt dus van niet te onderschatte invloed te zijn bij hun (belangrijke!) beslissing over het wel of niet vaccineren tijdens hun zwangerschap.

Het (te verwachten, maar toch verrassende) antwoord van een woordvoerder van het Ministerie:
* De Vlaamse overheid informeert het publiek wel degelijk over de vaccins die aanbevolen worden en toegediend worden.
* Op de folder die verspreid wordt aan ALLE zwangere vrouwen en op de vaccinatiewebsite van Zorg en Gezondheid staat duidelijk vermeld dat het om een combinatievaccin gaat tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Er zijn trouwens geen aparte vaccins tegen kinkhoest en zeker niet voor volwassenen.
* Vaccinatie tegen tetanus in de zwangerschap is ook geen probleem. Het wordt al jaren aanbevolen voor vrouwen in landen waar de hygiënische omstandigheden risico inhouden op besmetting bij de geboorte.
* Het lijkt me dus duidelijk dat correcte informatie gegeven wordt door Zorg en Gezondheid.
* Met het bovenstaande hebben we u een antwoord gegeven op uw vragen en hiermee sluiten we de behandeling van uw klacht af.

Conclusie: dan zullen de vele getuigenissen van (aanstaande) moeders die verklaren dat zij hier NIET van op de hoogte werden gesteld, niet naar de website v/d overheid worden verwezen, laat staan een folder in de handen krijgen gedrukt, plus dat de arts soms benadrukt dat het VERPLICHT is, dan met een flinke korrel zout genomen moeten worden...

Artikel in het septembernummer van Spiegelbeeld Magazine: 'Het inenten van kindjes in de buik'. Elke zwangere vrouw weet dat ze voorzichtig moet zijn met wat ze tot zich neemt, want ze draag een ongeboren, onvolgroeide en dus kwetsbare vrucht in haar bekken. Nog niet zo lang geleden kregen we te horen dat roken en drinken taboe was. Nu krijgen we, inclusief zwangeren, de aanbeveling om ons te laten vaccineren met uitgerekend het kinkhoestvaccin (plus difterie en tetanus!) dat bekend staat om zijn heftige bijwerkingen. Heeft dit dan geen schadelijke gevolgen voor de foetus? http://www.spiegelbeeld.nl/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Rapportage bijwerkingen Lareb 2014 (verrassing, want was het niet de bedoeling dat ze zouden ze gaan stoppen met het online zetten van de rapportages?): 'Er is een daling van het aantal meldingen van bijwerkingen na vaccinatie van bijna 20% ten opzichte van 2013. De daling van meldingen door zorgverleners was bij de RVP-vaccinaties 28% en bij de griepvaccinaties 33%. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het melden van bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking.' Noot: de meeste meldingen kwamen nà de DKTP-vaccinatie bij 4-jarigen, gevolgd door meldingen na de 1e zuigelingenvaccinatie en die van 14 mnd (BMR/Men.C).http://www.lareb.nl/Nieuws/2015/Meldingen-van-bijwerkingen-Rijksvaccinatieprogramm

* Minder transparantie Lareb: wanneer we de jaarrapportage van 2013-2014 en de hier bovengenoemde van 2014-2015 naast elkaar leggen, is het wel heel opvallend om te zien dat sterfgevallen hierin NIET meer worden opgenomen. Griepmeldingen 2013 vermeldde bv nog een aparte rubriek 'beloop' (casussen incl. fatale afloop), die van 2014 niet meer. Ook is er geen sprake meer van overlijden nà vaccinatie in de algemene rapportage bijwerkingen (voorheen 4-10 meldingen per jaar).

* Testpanel: 'Bijwerkingencentrum Lareb is op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen denken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw meldformulier, een (onderzoeks) vragenlijst of een app.'http://www.lareb.nl/testpanel

* Neusspray België: Vanaf volgende maand kunnen kinderen het griepvaccin via hun neus krijgen. Een prik is dan niet meer nodig. In de VS en in Groot-Brittannië hebben ze dat zogenaamd neusvaccin al jaren, maar nu brengen de farmaproducenten het ook in ons land uit. Het vaccin is alleen voor kinderen, nog niet voor volwassenen. Noot: FluMist neusspray griepvaccin bijsluiter EMA: 'Ontvangers van het vaccin moeten gedurende 1-2 weken na vaccinatie proberen om indien mogelijk nauw contact met ernstig immunogecompromitteerde personen te vermijden. http://nieuws.vtm.be/binnenland/155262-griepvaccin-neus-bij-kinderen

* Exit los mazelenvaccin: Persbericht van Sanofi (16 mei 2014) waarin ze aankondigen geleidelijk aan -tot 2017- te zullen stoppen met het produceren en leveren van mazelenvaccins, waaronder de losse versie (rechts 'Company information' aanklikken): http://www.sanofipasteur.com/en/vaccine_essentials/vaccine_preventable_diseases/measles/default.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WHO bijdrage

Nederland is niet van plan zijn financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zonder meer te verhogen dan wel te verlagen. Dat is op te maken uit twee Kamerbrieven over onder meer de rol van de WHO bij de ebolacrisis.

Nederland betaalde in 2014 en 2015 een verplichte bijdrage aan de WHO van 5,9 miljoen euro per jaar. In 2012 en 2103 was dat 6,9 miljoen euro per jaar. Naast de verplichte bijdrage is er een vrijwillige bijdrage van 14,2 miljoen euro per jaar tussen 2014 en 2017. Tussen 2010 en 2013 was de vrijwillige bijdrage nog 17,6 miljoen euro per jaar, maar vanwege bezuinigingen is het bedrag verlaagd. In een reactie op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport over de ebola-aanpak van de WHO dat in juli verscheen, schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geen aanleiding te zien om de bijdrage van Nederland aan de WHO te verlagen, vanwege de belangrijke functie van de VN-organisatie.

Een verlaging van de bijdrage zou de WHO bovendien hinderen in de hervormingen die nodig zijn om beter te kunnen inspelen op crisissituaties. Ploumen vindt het van belang dat de WHO en de VN-lidstaten stappen zetten in de hervorming van de internationale gezondheidsstructuur.

In een Kamerbrief over de Nederlandse inspanningen bij de ebolabestrijding schrijven minister Ploumen en minister Schippers van VWS dat de VN-lidstaten in mei zijn overeengekomen dat het budget van de WHO met 8 procent wordt verhoogd, door een verhoging van de vrijwillige bijdragen. Nederland staat daar kritisch tegenover en vindt het belangrijk de hervormingen eerst door te voeren en voortgang te laten zien.
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/150739/Nederlandse-bijdrage-WHO-blijft-gelijk.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schijf van misleiding

Het winkelschap staat er vol mee: zogenaamde fruitdranken met minder dan 1% fruit, ‘gezonde’ producten boordevol suiker, ‘natuurlijke’ producten die helemaal niet zo ‘natuurlijk’ blijken te zijn, of prachtige smakelijke plaatjes op verpakkingen waar het werkelijke product vies tegenvalt nadat je de verpakking hebt geopend.

foodwatch heeft in de afgelopen jaren heel wat misleidende marketingtrucs onthuld. Voedselfabrikanten passen ze op grote schaal toe om hun - vaak ongezonde en bewerkte - producten te verkopen. Fabrikanten zoeken voortdurend naar de mazen in de wet. Als consument moet je haast afgestudeerd etiketspecialist zijn om door de smoesjes, halve waarheden en harde leugens heen te prikken.

De overheid helpt ook niet echt – wetgeving staat veel vormen van misleiding nog gewoon toe. En de NVWA – die de wettige taak heeft hierop toezicht te houden – treedt amper op tegen wetsovertredingen.

Consumenten hebben het nakijken – je moet haast afgestudeerd etiketspecialist zijn om door de smoesjes, halve waarheden en harde leugens heen te prikken. Daarom heeft consumentenrechtenorganisatie foodwatch een
Meldpunt Misleiding geopend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dikkebultgeneeskunde

Vorige week bracht het CBS een persbericht uit met de kop: meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp. Maar liefst acht van de tien Nederlanders wil dat rokers de hulp die ze nodig hebben om te stoppen, helemaal of op zijn minst gedeeltelijk zelf betalen. Ook jongeren die zich in een coma zuipen moeten minstens een deel van de ziekenhuisopname zelf betalen. Je weet dat het onverstandig is om te roken, te veel te drinken, dus als je het toch doet, moet het ‘eigen schuld, dikke bult-principe’ maar gelden.

Daarentegen vindt ruim 60 procent van de ondervraagden dat een totalbodyscan wel helemaal vergoed moet worden. Het gekke is dat ik het precies andersom zou willen doen, ook al is dat in economisch opzicht bij rokers onverstandig: bied rokers alle hulp die effectief en mogelijk is om te stoppen met hun akelige, verslavende gewoonte. Gebruik de opname in het ziekenhuis om uit te zoeken hoe het kan gebeuren dat iemand zich een ongeluk zuipt: ongezonde druk vanuit de peergroup? Grote problemen en de neiging de vergetelheid te zoeken?

Is het jouw schuld dat je een genetische aanleg hebt meegekregen die je gevoeliger maakt dan anderen voor verslaving? Kunnen we daar dan die ouders niet voor aansprakelijk stellen? Waar eindigt dit? Kortom, het ‘eigen schuld, dikke bult-principe’ hanteren in de zorg is een heilloze weg.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GMO-frietjes

Begin deze week kondigden het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de UGent aan dat ze nieuwe veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen aan het voorbereiden zijn voor 2017 - 2018. Barbara Van dyck, onderzoekster aan de Katholieke Universiteit Leuven, heeft haar bedenkingen.

Ditmaal gaat men aan de slag met Bintje, de meest geteelde aardappelvariëteit in België, om er BintjePLUS van te maken. Volgens prof. Gheysen van de UGent, een aardappel die ‘geliefd is vanwege zijn smaak en verwerkingskwaliteiten, maar eveneens zeer gevoelig voor Phytophthora’. Phytophtora is de schimmel die mee verantwoordelijk is voor het uitbreken van de aardappelziekte.

De logica van de VIB-onderzoekers lijkt als volgt te gaan: ‘De aardappelziekte is een veel voorkomende plaag in België. Voor Bintje, de meeste geteelde aardappelvariëteit in België, in het bijzonder is dit een probleem. Phytophtora heeft immers een zwak voor Bintje, en de aardappelindustrie heeft een zwak voor Bintje.

Het kan ook anders. Wetenschappers uit verschillende disciplines (en waarom niet samen met boeren, burgers en beleidsmakers?) zouden een beeld kunnen schetsen van waaróm de gangbare aardappeltelers vandaag 20 maal gif moeten spuiten.

En welke consument zal nog geïnteresseerd zijn in de Belgische diepvriesfriet wanneer deze uit genetisch gemanipuleerde aardappelen gesneden wordt? De Europese consument zit alvast niet op GGO-friet te wachten, en net zij zijn de grootste afnemers van de Belgische diepvriesaardappel.

Misschien toch nog eens nadenken voor we extra belastinggeld, energie en onderzoekstijd investeren in BintjePLUS.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De visie van Beunk

'Tijdens mijn studie merkte ik dat we onze medemens wel konden helpen, maar niet genezen. Volgens de wet van Hippocrates is het de taak van de arts te helpen en naar zijn beste weten te genezen. Dat we insuline, schildklierhormonen en tot onze beschikking hebben is fantastisch, maar daar genezen we niet mee. Antibiotica zijn net zo min geneesmiddelen als een kogel om een wild dier (dat de mens wil aanvallen) neer te schieten, maar beiden kunnen levensreddend zijn. Het teveel gebruiken van antibiotica verstoort onze natuurlijke darmflora net zoals dit gebeurt met het doden van al het wild in de natuur.

Medicijnen zijn
geen geneesmiddelen. Door de term te gebruiken brengen we onze medemens op een dwaalspoor en ontstaat er hoop die misplaatst is. Tijdens mijn periode als huisarts zag ik de vele bijwerkingen en de gevaren van de medicijnen. Ze blokkeren bepaalde chemische reacties net zoals pijngevoel geblokkeerd kan worden. Bij een depressie bv. wordt dit gevoel geblokkeerd, maar niet genezen. Welk medicijn bij een depressie of andere aandoening precies gegeven dient te worden, is lastig omdat men nauwelijks weet wat er gebeurt, net zo min als men weet welke chemische reacties er in het lichaam plaats vinden. Men kwakt er maar tegen aan. Ik voelde me dus op een gegeven moment meer opgeleid tot een kwakzalver dan tot een wezenlijk medicus.

De meeste artsen hebben
geen verstand van de natuurlijke processen in het lichaam, de biochemie en de methode van de homeopathie. Toch hebben ze er een oordeel over en beweren dat er wat de biochemie betreft genoeg vitaminen en mineralen in de voeding zit, ondanks de overtuigende bewijzen van het tegendeel.

Dat artsen weinig zin hebben in het huisartsenberoep kan ik me levendig voorstellen, want men wordt steeds met zijn eigen machteloosheid geconfronteerd en ziet de patiënten nooit echt beter worden. Dat is tenminste mijn ervaring en de reden een andere weg te gaan.'

Lees verder:
http://www.jbeunk.nl/gevaargeneesmiddelen.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Draadloze wereld

Bewust en duurzaam omgaan met straling; vermijden is al lang geen optie meer. Je ziet het niet, hoort het niet en proeft het niet, maar straling is overal. Wanneer we mobiel bellen, internetten, televisie kijken, de babyfoon gebruiken of eten in de magnetron verwarmen. Zelfs als we slapen worden we omringt door straling afkomstig van (draadloze) apparaten en nachtelijke mobiele communicatie. Maar wat is er bekend over de mogelijke effecten van straling op onze gezondheid? En hoe kunnen we onze kinderen zorgeloos laten opgroeien in een draadloze wereld?

We staan er misschien niet bij stil, maar de onzichtbare straling die het mogelijk maakt dat we al onze draadloze apparaatjes kunnen gebruiken, gaat dwars door muren en ramen heen. Het valt te bedenken dat het dan ook doordringt in ons lichaam. Wat de specifieke gevolgen daarvan kunnen zijn moet de toekomst nog uitwijzen. Duizenden wetenschappelijke onderzoeken tonen al aan dat straling negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid. Van hoofdpijn, concentratieproblemen, oorsuizen en slaapproblemen, tot aan DNA-schade en het lekken van de bloed-hersenbarrière. Tegelijkertijd zijn er talloze onderzoeken die deze effecten niet zien. Niemand kan op dit moment dus met zekerheid zeggen of straling veilig is óf schadelijk.

Als je dus wilt weten wat de stralingssituatie in jouw huis is, kun je een stralingsbioloog in de arm nemen. Door een meting wordt in kaart gebracht wat de stralingsbronnen zijn en hoeveel straling ze afgeven. Bovendien geeft een stralingsbioloog praktische tips hoe je zelf eenvoudig de straling in huis kunt verminderen.

Er is dus gelukkig veel wat je kunt doen om de mogelijke effecten van straling, zeker op de lange termijn, voor te zijn. Zeker als je kinderen hebt of zwanger bent is het van belang te weten hoeveel straling er in huis is. Je thuissituatie onder de loep nemen door middel van een professionele huismeting lijkt dan ook haast een onmisbare investering in de toekomst.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternatieve dierproeven

De huidige geneesmiddelenwetgeving belemmert het gebruik van alternatieven voor dierproeven weliswaar niet, maar stimuleert dit ook nauwelijks. Het is toegestaan om alternatieven in te zetten, maar dan moet wel worden aangetoond dat deze dezelfde voorspellende waarde hebben als de dierproef. Dat is een ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend proces. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Bij de beoordeling van de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen worden dierproeven ingezet. De overheid streeft ernaar hiervoor zo min mogelijk dieren te gebruiken. Het RIVM onderzocht of er binnen de bestaande Europese en Nederlandse wetgeving voldoende mogelijkheden zijn om alternatieven voor dierproeven te gebruiken bij de beoordeling van geneesmiddelen.

Andere bepalende belemmerende factoren zijn het gebrek aan alternatieve methoden die dierproeven in zijn geheel kunnen vervangen. Ook worden nieuwe alternatieve methodes niet altijd in alle landen geaccepteerd door registratieautoriteiten. Geneesmiddelen worden meestal voor meerdere landen gemaakt en in sommige landen worden dierproeven nog als de gouden standaard daarvoor gezien. Daardoor kiest een fabrikant soms voor dierproeven om tegemoet te komen aan de eisen van de verschillende autoriteiten.

Om de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven te stimuleren is continue internationale afstemming nodig tussen registratieautoriteiten, wetenschappers en farmaceutische bedrijven over de criteria waaraan deze alternatieven moeten voldoen. Aanbevolen wordt het onderzoek naar geschikte alternatieve methoden en de implementatie daarvan voortdurend te stimuleren.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melk zonder koe

Het idee komt van Muufri, een start-up uit Silicon Valley. De oprichters gaan uit van het idee dat melk een relatief simpele chemische structuur heeft. Als je de juiste combinatie van proteïnen, vetten, mineralen (calcium, kalium) en vitaminen mengt, heb je geen koe meer nodig. Dat is dan ook precies wat Muufri probeert.

Muufri heeft inmiddels de chemische structuur ontrafeld en werkt aan het mengproces. De (6) proteïnen en (8) vetzuren die ze gebruiken, worden gemaakt met behulp van
genetisch gemodificeerde gistcellen met koeien-DNA. Het eindproduct is een lactosevrije melk, schrijft Duurzaam Bedrijfsleven.

Volgens de start-up is hun melk een alternatief voor de vervuilende intensieve melkveehouderij. Hun technologie leidt tot aanzienlijk minder broeikasgasuitstoot en heeft ook minder energie, water en land nodig dan de traditionele melkproductie met echte koeien. Muufri ziet een markt voor zich weggelegd bij mensen met een lactose-intolerantie, en ook bij veganisten of mensen die om andere redenen een afkeur van de melkveehouderij hebben.

Muufri is één van de 5 finalisten in de Postcode Lottery Green Challenge, 's werelds grootste jaarlijkse competitie voor duurzame ondernemers. The Postcode Lottery is actief in Nederland, Zweden en Groot-Brittannië en The Green Challenge vindt dit jaar voor de achtste keer plaats. De finaleronde, waar Muufri zijn idee voor de jury moet presenteren, vindt plaats op 10 september in Amsterdam.
http://www.foodlog.nl/artikel/melk-zonder-koeien/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Een geneeskunde die verzonnen ziekten behandelt met medicatie waarvan men de werking niet wil kennen, noemt zich dan maar evidence based en rekent erop dat niemand dit gedrocht vol van wanen zal ontmaskeren. Omdat 'evidence based' Engels klinkt, geldt de overtuiging dat alleen perceptie een 'parfum' van 'wetenschap' kan wekken.
Fernand Haesbrouck (apotheker)

In de kijker:
Gezonde leefomgeving: http://www.eenveilignest.nl/
Gezonde lezingen: http://www.gezondverstandavonden.nl/page34.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr

Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: