12 apr. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 205In de kijker:

* Labiel label
* Prikkeltjes
* Academisch klapvee
* Duurzame zorg
* Schijnheiligheid
* Ouwe knakkers
* Bureau(cratie)la
* Slappe regels
* Mysterypatiënt
* Slik je dat? (4)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Labiel label

Zorgverleners, onder wie psychiaters, moeten vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis. Vanaf dat moment is het classificatiesysteem bepalend voor vergoeding door de ziektekostenverzekering. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten.

Invoering van de DSM-5 betekent dat het pakket van verzekerde zorg wordt uitgebreid met zestien nieuwe classificaties, waaronder de ernstige verzamelstoornis en de ernstige of zeer ernstige eetbuistoornis. In de praktijk betekent dat overigens geen grote verandering; deze stoornissen waren, onder andere namen, ook onder de DSM-IV al opgenomen in het verzekerd pakket.

Wikipedia: Met de komst van de DSM-5 zijn enkele grote veranderingen aangekondigd: zo zouden alle vormen van autisme onder de naam autismespectrumstoornis gaan vallen en zal meer de nadruk worden gelegd op de hevigheid van de symptomen, dan op de stoornis zelf, om zo betere diagnoses te kunnen stellen. In het CVZ.magazine van juni 2013 is de voorzitter van DSM-IV, Allen Frances, uiterst kritisch over de DSM-5. Vrijwel normaal gedrag zal steeds meer een label opgeplakt krijgen en met medicijnen worden behandeld.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* De film die we niet mogen zien: Laatste nieuws over VAXXED, de spraakmakende documentaire van o.a. Andrew Wakefield (BMR-vaccin en autisme). De vertoning van de film in New York was zo'n enorm succes (uitverkocht), dat dit met een tweede week verlengd werd. Vanaf 15 april ook in Los Angeles (al 2 avonden uitverkocht), gevolgd door Florida-San Diego-Phoenix en verder. Voorlopig kunnen we de film Vaxxed nog niet online zien. Ook een dvd kopen is nog niet mogelijk. Door het in de theaters te houden krijgt de film veel meer publiciteit en aandacht waardoor het juist ook mensen trekt die misschien pro vaccinatie zijn. http://www.vaxxedthemovie.com/

* Aanstaande moeders opgelet: Uit een persbericht van de Franse Gezondheidsinstantie Inpes van vorig jaar n.a.v. de internationale vaccinatieweek in april 2015: 'Af te raden vaccins voor zwangeren (contra-indicatie): difterie-hepatitisA-kinkhoest-rode hond-mazelen'. En laat nou net dat 'kinkhoestprikje' (in combi mét difterie en tetanus) aan zwangeren worden toegediend! Vooral belangrijke info voor België waar sinds geruime tijd het vaccineren van zwangeren 'in zwang is'. En voor Nederland waar dit ook ingeburgerd schijnt te raken...

* Het griepvaccin zal volgend seizoen nog een tikje duurder worden. Waarom?
'Dit najaar zal er een belangrijke wijziging plaatsvinden binnen het NPG. Dat betekent dat huisartsen zelf veiligheidsnaalden moet aanschaffen. Veiligheidsnaalden voorkomen prikaccidenten en zijn bedoeld om veilig te werken. De aanschaf van veiligheidsnaalden zal voor huisartsen extra kosten met zich meebrengen. In het tarief voor de uitvoering door huisartsen zal daarom een verhoging worden doorgevoerd als compensatie'.
Plus een 'leuk' weetje: 'Voor het uitkeren van de toedieningskosten en voor het uitvoeren van haar taak ontvangt SNPG jaarlijks een subsidie van de overheid. Deze subsidie was in het campagnejaar 2015/2016 bijna € 37.300.000,=. Van dit bedrag werd ongeveer € 33.250.000 uitgekeerd aan de huisartsen. Voor haar coördinerende taak ontvangt SNPG jaarlijks een bedrag van ongeveer € 490.000.'
http://www.snpg.nl/terugblik-griepcampagne-20152016/

* DePont en vaccins: Opvallend dat er in de media wel volop aandacht is voor de gemelde zwangerschapsproblemen bij werknemers van DuPont-fabriek (volgens EenVandaag kregen medewerkers opvallend vaak miskramen en doodgeboren kinderen), terwijl we daarnaast (nog) niks horen over de binnendruppelende signalen van een mogelijke wereldwijde toename doodgeborenen in het 3e trimester (eerder als zeldzaam beschouwd) nà het vaccineren van zwangeren tussen week 28-32 met het 'kinkhoestprikje' (= combi met difterie en tetanus). Dat vaccin is natuurlijk ook voorzien van de nodige chemische stoffen...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academisch klapvee

De FDA evalueerde de resultaten uit twee grote studies: de EXAMINE-studie naar alogliptine en de SAVOR TIMI-53-studie naar saxagliptine. Uit beide studies bleek dat de gebruikers van de DPP-4-remmer een grotere kans hadden op ziekenhuisopname voor hartfalen dan gebruikers van placebo. De discussie over DPP-4-remmers en hartfalen speelt al langer. Ook de FDA heeft al eerder gewaarschuwd voor dit risico.

Commentaar hierop van Hans van der Linde:
Maar wat is nu het meest opvallende aan het FDA-alert ? Dat is dat Onglyza en Vipidia niet worden geschorst. Duidelijk is nu wel dat deze middelen een ernstig risico inhouden.
Er zijn alternatieven voor deze middelen beschikbaar waarvoor in alle richtlijnen een uitgesproken voorkeur wordt uitgesproken. Ze voegen niets toe aan het therapeutische arsenaal. Ze zijn volkomen overbodig. Dan is er maar één maatregel denkbaar en dat is schorsing ter bescherming van de patiënt. Als zo vaak gebeurt dat wederom niet.
De belangenverstrengelde FDA beschermt ook nu weer geneesmiddelenproducenten en niet de patiënten.
Ik stuurde in 2014 naar aanleiding van het eerste alert twee voorbeelden van academisch klapvee voor farmamarketing. Voor de verandering waren dat video’s van twee Belgische hoogleraren die qua misleiding niet onderdoen voor hun soortgenoten in Nederland. Prof. Michel Hermans en prof. Frank Nobels presenteerden de SAVOR-studie die naar hun zeggen zou aantonen dat Onglyza de eerste DPP-4-remmer is met bewezen cardiovasculaire veiligheid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duurzame zorg

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat het dure borstkankermedicijn pertuzumab goedkoper wordt zodat het in het basispakket kan blijven. Ze gaat met fabrikant Roche onderhandelen om te bereiken dat de prijs op een ‘aanvaardbaar niveau’ komt. Dat maakte haar ministerie bekend. Een definitief besluit over de vergoeding van pertuzumab volgt na het overleg. Het middel blijft tijdens de onderhandelingen vergoed door de zorgverzekering, ook voor nieuwe patiënten. Begin dit jaar adviseerde Zorginstituut Nederland het middel niet langer te vergoeden, tenzij door onderhandelingen de prijs aanzienlijk zou worden verlaagd. Pertuzumab is weliswaar bewezen effectief bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker. Maar het instituut stelde ook dat het 150.000 euro kost om een patiënt één extra levensjaar ‘in goede kwaliteit’ te geven.http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/153491/Minister-wil-prijs-duur-kankermedicijn-omlaag.htm

De vereniging van patiënten met borstkanker voert actie om de vergoeding van pertuzumab voor de behandeling van borstkanker te handhaven, maar verzuimt te vermelden dat hun vereniging wordt gesponsord door de fabrikant Roche, die tevens de producent is van pertuzumab.http://geneesmiddelenbulletin.com/persbericht/februari-2016/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Schijnheiligheid

Wat zou je doen mocht een tienjarig meisje een kledingwinkel binnenstappen om te vragen of ze er mocht werken? Deze vraag zou onthaald worden op ongeloof en uitspraken als 'Daar ben jij nog veel te jong voor!'. Maar wat met kinderen die tewerkgesteld worden in de kledingindustrie?

Fashion Revolution Day op 24 april, waarop de ramp in Rana Plaza van 2013 wordt herdacht, wil de organisatie iedereen opnieuw wakker schudden. Doorgaans vinden mensen het verwerpelijk dat hun kleren zouden kunnen gemaakt worden door kinderen, maar ze blijven die kledij in hun winkeltas stoppen.

In Duitsland hebben enkele kinderen van 10 tot 12 jaar onder impuls van Fashion Revolution gesolliciteerd bij allerlei internationale modelabels. Overal werden ze afgewezen, wegens te jong. Kinderarbeid wordt hier niet getolereerd, maar van zodra we richting Azië trekken verdwijnt de gêne blijkbaar bij heel wat Europeanen. Het is wraakroepend als je weet dat volgens de Internationale Arbeidsorganisatie meer dan 170 miljoen kinderen en jongeren onder erbarmelijke omstandigheden tewerkgesteld zijn in de mode-industrie.
https://www.youtube.com/watch?v=8gA97UjCOUI

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouwe knakkers

Dertig jaar na de ramp in Tsjernobyl en vijf jaar na die in Fukushima kijkt de westerse wereld met argusogen naar de Belgische kerncentrales. Zijn die oude knakkers wel veilig genoeg? De Belgische overheid past alvast de noodplanning aan.

Hoe groot is het risico op een ernstig ongeluk in een kerncentrale, waarbij bijvoorbeeld radioactieve stoffen in het water terechtkomen of er straling vrijkomt? Een artikel uit 2015 in het vaktijdschrift Energy Research & Social Science beantwoordt die vraag: het risico is groter dan vijftig procent dat er elke 60 à 150 jaar een incident à la Fukushima (of erger) plaatsgrijpt. De auteurs, gespecialiseerd in risicobepaling, baseerden zich voor hun raming op een analyse van 216 ‘ernstige’ incidenten die sinds 1960 zijn voorgevallen. Het gaat om ongelukken waarbij de kostprijs van de totale schade (binnen en buiten de nucleaire installatie) meer bedroeg dan 20 miljoen euro.

Nog een observatie uit de studie: tussen 1960 en 1980 nam het aantal incidenten sterk af, om daarna te stabiliseren, met onverwachte uitschieters als Tsjernobyl en Fukushima. Voor de 388 kernreactoren die in 2014 in werking waren (onderzoeksreactoren niet meegeteld), kwamen de wetenschappers uit op één ernstig incident per jaar. ‘Dit is natuurlijk statistiek van de kleine getallen’, zegt Frank Hardeman, expert nucleaire veiligheid en onderdirecteur van het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. ‘Vóór Fukushima was er maar één heel groot reactorongeval: Tsjernobyl. In dit soort risicoanalyses krijg je gauw een sterke toename als er eens iets gebeurt.’
http://eoswetenschap.eu/artikel/wat-als-doel-ontploft

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau(cratie)la

Deze week zal in het Europees Parlement worden gestemd over het schrappen van de voedingsprofielen bij de toetsing van gezondheids- of voedingsclaims.

Al sinds 2009 ligt een voorstel van de Europese Commissie voor voedingsprofielen in de Brusselse bureau(cratie)lade. De bedoeling was dat voedselfabrikanten die niet onder de hierin gestelde grenzen bleven van suiker-, vet- en zoutgehalten, geen prominente vitamineclaim (of andere gezondheids- of voedingsclaim) op hun verpakkingen mochten zetten. Hiermee zou kunnen worden voorkomen dat ongezond junkfood met een ronkende vitamineclaim een gezonde uitstraling krijgt.

Deze voedingsprofielen zijn echter nooit van kracht geworden. Nu wil een deel van het Europees Parlement – na lobby van de voedselindustrie – definitief een streep door de voedingsprofielen zetten. Hierover wordt in de week van 11 april gestemd. Als het Europees Parlement dan in meerderheid vóór het schrappen van de voedingsprofielen stemt, is de kans groot dat de Europese Commissie bij haar geplande evaluatie van de ‘claimsverordening’ (verordening (EG) nr. 1924/2006) later dit jaar, definitief een streep door dit plan zet. Veel consumentenrechten- en gezondheidsorganisaties zijn hiertegen gekant.
http://www.duurzaamnieuws.nl/junkfood-met-extra-vitamines-toch-niet-gezond/

Op deze manier misbruikt de voedselindustrie vitamineclaims als marketinginstrument voor precies het tegenovergestelde doel dan dat waarvoor ze bedoeld zijn: ze horen jou als consument te helpen om een gezondere keus te maken. Maar in de praktijk verleiden ze je juist vaak tot aankoop van junkfood.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slappe regels

Zestien supermarkten en zeven voedselfabrikanten hebben de reclameregels voor kindermarketing overtreden. Dit heeft de Reclame Code Commissie (RCC) bekend gemaakt.

Onder de overtreders bevinden zich onder andere Plus, Dekamarkt, Coop, Hoogvliet, Spar, Emté, Heinz en Haust. De procedures waren aangespannen door voedselwaakhond foodwatch, met steun van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De zeven voedselfabrikanten adverteerden in strijd met de regels over kindermarketing van de Reclame Code voor te vette of zoete koekjes, snoep, hagelslag en chocoladerepen. De advertenties stonden in het gratis jeugdblad Tsjakka van de zestien supermarkten die lid zijn van de inkooporganisatie Superunie.

Afgelopen september werden ook al twaalf voedselfabrikanten en supermarkt Hoogvliet betrapt op overtreding van de reclameregels. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding – waaronder gezondheidsorganisaties, wetenschappers en kinderartsen - dringt al tijden bij staatssecretaris Van Rijn aan op een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten omdat zelfregulering faalt: de regels zijn te slap en worden vaak niet nageleefd.

foodwatch: “Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Des te kwalijker is het dat nota bene op wereldgezondheidsdag blijkt dat voedselfabrikanten kinderen nog steeds proberen te verleiden tot meer snoepen.”
http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/kindermarketing/actuele-nieuwsberichten/ongeoorloofde-kindermarketing-voedselfabrikanten-en-supermarkten/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mysterypatiënt

Ziekenhuizen gaan soms niet goed om met de dossiers van patiënten. Dat zegt de Consumentenbond. De organisatie heeft veertig patiënten naar ziekenhuizen laten bellen om hun eigen dossier op te vragen. Twintig kregen ‘onjuiste gegevens, incomplete informatie’ of zelfs dossiers van anderen ‘met hun namen en diagnoses erbij’.

Vijf mysterypatiënten vingen bot en kregen helemaal geen informatie. De Consumentenbond is erg geschrokken van de resultaten en heeft instanties die toezien op de ziekenhuizen de resultaten overlegd.

Van de 20 patiënten waarbij het dossier niet klopt, missen vijf deelnemers informatie over voorgeschreven medicijnen als pijn- en ontstekingsremmers. In één dossier ontbreekt informatie over twee operaties en bevallingen en een andere patiënt leest in haar dossier dat ze kinderen heeft, wat niet het geval is. Niet alleen medische gegevens ontbreken maar sommige dossiers zijn ook onleesbaar. Eén patiënt ontvangt behalve haar eigen gegevens ook de dossiers van twee andere patiënten, met hun namen en diagnoses erbij. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Een zorgvuldig medisch dossier is ontzettend belangrijk en we zijn oprecht geschrokken van deze uitkomsten. We roepen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dan ook op om verder onderzoek te doen naar deze onzorgvuldigheden en uit te zoeken of het hier gaat om een structureel probleem.'

Eerder onderzoek in de Gezondgids liet zien dat ook huisartsen vaak niet zorgvuldig omgaan met medische dossiers en dat het opvragen ervan veel moeite kost. De Consumentenbond hoort graag de positieve en negatieve ervaringen van consumenten met het opvragen van medisch dossiers bij huisarts en ziekenhuis. Zij kunnen dit melden op het meldpunt medisch dossier. De verzamelde reacties wil de Consumentenbond delen met de IGZ.
http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2016/ziekenhuizen-slordig-met-patientendossiers/

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (4)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Op de werkvloer

Het was natuurlijk heel naïef, maar ik heb ooit gedacht dat voedselfabrieken echt trots zouden zijn op hun bestaan. Ik stelde me vermoedelijk fabrieken voor met een vertrouwde naam boven de deur en een trotse uitleg van wat ze deden. 'Smit&Zoon; heerlijke maaltijden in een mum klaar'. Zoiets. Ik snap niet waarom dat idee zo hardnekkig was, want eigenlijk zag ik nooit een fabriek die aan zo'n beschijving voldeed.

Deze fabrieken bevoorraden supermarktketens die geen zin hebben in gedoe met grote aantallen kleine of middelgrote leveranciers. Verreweg de meeste ketens willen hun handen niet vuil maken aan de producten die ze verkopen. Op 5 procent na, wordt al het gekoelde voedsel in Groot-Brittanië onder de naam van ketens verkocht, maar die zijn niet de eigenaar van de fabrieken waar het voedsel en de dranken vandaan komen. Ze schuiven de kosten, verantwoordelijkheden en potentiële risico's af op leveranciers die volgens de bijgeleverde specificaties moeten werden en voor de rest op afstand blijven.

Ongeacht de specialisatie van de fabriek moet men elk apparaat tussen twee verschillende partijen door grondig reinigen, zodat elke nieuwe partij met een schone lei begint, maar gezien de frequentie waarmee bijvoorbeeld producten wegens allergenen worden teruggeroepen, is dat niet altijd het geval. Op fabrieksvoedsel vind je de waarschuwing: 'Kan sporen van noten bevatten', kennelijk bedoeld voor mensen met een notenallergie. De frequentie van deze waarschuwingen bewijst dat de fabrikanten het onderliggende probleem niet in de hand hebben en geven ze hiermee hun nederlaag toe.

Juist omdat voedselfabrikanten zulk gevaarlijk werd doen, besteden ze veel tijd aan de afdekking van risico's en de beperking van hun aansprakelijkheden...


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Wie belastingparadijzen voor de ene creëert of tolereert, is ook verantwoordelijk voor de armoede en de woede van de andere.© Nick Hannes (fotograaf)

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page27.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: