19 apr. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 206
In de kijker:

* Bedreiging
* Prikkeltjes
* Justitie lekt
* Vitamine-rijk
* Kamerfrustratie
* Waterzaken
* Blablabla
* Angstcultuur
* Drijvende krachten
* Slik je dat? (5)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Bedreiging

TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP is een handelsverdrag waarover de Europese Commissie sinds 2013, namens alle lidstaten van de EU, onderhandelt met de Verenigde Staten. Als het er komt zal TTIP het grootste handelsakkoord zijn dat ooit is afgesloten. TTIP is zeer ambitieus en gaat over veel verder dan ‘traditionele’ handelsverdragen die zich vooral importheffingen en handelstarieven richt. TTIP gaat daarentegen vooral over het gelijktrekken van verschillen in wetgeving en standaarden tussen de VS en de EU om zo handel te stimuleren. Deze democratisch tot stand gekomen wetgeving en standaarden zijn de inzet geworden van de TTIP onderhandelingen.

De onderhandelingen vinden achter gesloten deuren plaats. Zelfs de door ons gekozen volksvertegenwoordigers in Den Haag en Brussel krijgen maar beperkt toegang tot de onderhandelingen.

De organisaties die meedoen in het Platform TTIP Referendum, zijn om verschillende redenen kritisch over TTIP. De belangrijkste redenen: het verdrag is een bedreiging voor de democratie, het zorgt dat grote bedrijven enorme schadevergoedingen van overheden kunnen eisen tijdens geheime arbitrage, het dwingt ons om de (vaak lagere) standaarden en slechtere regelgeving uit Amerika over te nemen, en het verdrag wordt geheel in het geheim uitonderhandeld door de EU.

Wat als we “nee” stemmen?
Dan moeten de regering en de Tweede en Eerste Kamer zich opnieuw buigen over het TTIP-verdrag. Ze zullen hierbij recht moeten doen aan de uitslag.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* De film die we niet mochten zien: Laatste nieuws over VAXXED, de spraakmakende documentaire op tournee in Amerika van o.a. Andrew Wakefield en producer Del Bigtree (BMR-vaccin en autisme). Robert DeNiro: Iedereen moét deze film zien!: https://www.youtube.com/watch?v=KpveCwHi8ug

* Nog een film die we niet mogen zien?: 'The Syndrome' over het shaken baby sydroom (het is nog niet duidelijk of er in de film een verband met vaccineren zal worden gelegd). Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n9O3V3MNOjo
Meer info op de website: http://www.thesyndromefilm.com/
* China-schandaal: De Chinese politie heeft 202 mensen gearresteerd in het onderzoek naar illegale vaccinhandel in het land, meldt persdienst AFP. Zij worden ervan verdacht illegaal vaccins te hebben opgeslagen, te hebben vervoerd of in omloop te hebben gebracht. De illegale handel, waar vermoedelijk zo’n 80 miljoen euro mee gemoeid was, liep sinds 2011. De regering heeft gemeld dat 357 ambtenaren zullen worden gestraft voor hun betrokkenheid bij de verkoop van ondeugdelijke vaccins. Ze krijgen bovendien ontslag of worden in rang verlaagd. http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/in-schandaal-rond-vaccins-357-ambtenaren-gestraft/
Ver van ons bed? In het Memorandum of Understanding, dat Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin Van Rijn in november 2015 tekende tijdens het Nederlandse staatsbezoek aan China, staat dat de beide landen meer samenwerking beogen tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de China Food and Drug Administration. De China Food and Drug Administration is verantwoordelijk voor de toelating en veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.http://www.pw.nl/nieuws/2015/gezamenlijke-inspecties-geneesmiddelen-door-china-en-nederland
Noot: niemand (kamerleden/burgers/media) die zich sindsdien vragen heeft gesteld over de achterliggende reden en het nut voor Nederland van deze deal tussen oost en west?

* Te ondertekenen 'contract' ouders-kinderopvang: dit kreeg een moeder vorige week bij de inschrijving van haar kindje voorgelegd: Artikel 7: 'verplicht zich tot inenting volgens het algemeen geldend inentingsschema'. Bij monde van een werknemer van de kinderopvang worden ze door de GGD verplicht om 99.9% gevaccineerden te halen en opgedragen te melden als ze dit niet bereiken... Opmerkelijk genoeg is dit nérgens in de GGD richtlijnen terug te vinden, dus waarschijnlijk een 'interne stok achter de deur om de vaccinatiegraad hoog te houden'. Maar wel onwettelijk, want ongevaccineerde kinderen mogen niét geweigerd worden op de kinderopvang...

* Vraag en antwoord gezondheidsraad (B) en vaccinfabrikant: 'Tot nu toe verwijst elke instantie die ik aanspreek me weer naar een andere en soms wijzen ze zelfs naar elkaar.'
Lees verder:
https://dcjkok.wordpress.com/2014/08/26/brief-aan-de-hoge-gezondheidsraad-belgie/

* Nieuw oraal poliovaccin: De komende weken staat er een wereldwijde mega switch in de planning van het trivalant (polio 1-2-3) oraal poliovaccin naar een bivalant (polio 1-3) vaccin. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2016/04/european-countries-to-participate-in-global-polio-vaccine-switch
Noot: Poliovaccin geproduceerd door het Serum Institute of India. Hetzelfde megabedrijf dat de productiefaciliteit van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) in 2012 overnam van de Nederlandse staat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justitie lekt

EenVandaag en twee journalisten van het programma worden aansprakelijk gehouden voor de schade die fabrikant Terumo heeft opgelopen door twee uitzendingen uit 2015. Dit bepaalde de rechtbank van Amsterdam maandag. Peter Kwee, adjunct-hoofdredacteur van EenVandaag, heeft gezegd in hoger beroep te gaan.

In de uitzendingen op 23 maart en 15 april 2015 beschuldigde EenVandaag fabrikant Terumo van onveilige injectienaalden, stents en hartkatheters. Het verhaal berustte op verklaringen van twee oud-medewerkers van het bedrijf die zeiden dat 20 tot 30 procent van de naalden lijm bevatte en dat veel stents en hartkatheters niet steriel zouden zijn.
Volgens de rechtbank hebben de verslaggevers deze verklaringen onvoldoende geverifieerd. Naar aanleiding van de reportages onderzochten het RIVM en de IGZ het medische materiaal en concludeerden dat minder dan 1 procent van de onderzochte injectienaalden lijm bevatte. Experts verklaarden dat dit zulke kleine hoeveelheden waren dat er geen gezondheidsschade was te verwachten. De rechtbank stelt dat de programmamakers zelf onderzoek hadden moeten verrichten naar de naalden in plaats van te steunen op de verklaringen van oud-medewerkers. AVROTROS moet op de website en bij alle verwijzingen naar de twee uitzendingen aangeven dat zij onrechtmatig heeft gehandeld.

Adjunct-hoofdredacteur Peter Kwee houdt vol dat er sprake is van zorgvuldige journalistiek en meldt hierover tegen ANP: ‘We hebben lange tijd onderzoek gedaan en tientallen experts gesproken in binnen- en buitenland over de gevaren van het lijmprobleem voor de volksgezondheid. De rechter is van mening dat we in plaats daarvan direct naar de inspectie en de fabrikant hadden moeten gaan of zelf technisch onderzoek hadden moeten doen. De oordelen van de opgevoerde experts vindt hij onvoldoende. De rechter wijkt daarmee principieel af van hoe wij denken dat de journalistiek met klokkenluiders en deskundigen hoort te werken. Het raakt aan de kern van de journalistieke taak dat wij in gesprek kunnen gaan met klokkenluiders en experts en af kunnen gaan op bronnenmateriaal en experts.’


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine-rijk

Het Europees parlement heeft vorige week in meerderheid gestemd tegen een verbod op vitamineclaims op junkfood. Het parlement stemde in een resolutie voor het schrappen van de zogenaamde ‘voedingsprofielen’ die ervoor zouden moeten zorgen dat voedingsmiddelen die te veel vet, suiker of zout bevatten geen gezondheids- of voedingsclaim op de verpakking mogen zetten, zoals ‘rijk aan vitamines’.

Uit onderzoek van foodwatch bleek hoe vaak de consument misleid wordt met gezond ogende vitamineclaims op junkfood: 76 procent van de onderzochte producten in Nederland waarop een vitamineclaim staat, is te zoet, te vet of te zout en voldoet daarmee niet aan de criteria van de World Health Organization (WHO) voor een evenwichtige voeding. foodwatch vond veel vitamineclaims op o.a. koekjes, ijsjes, frisdrank en energy drinks maar amper op groenten en fruit.

"Het Europees Parlement kiest hiermee de kant van de voedselindustrie. De voedingsindustrie mag – als het aan het Europees parlement ligt - junkfood blijven promoten met gezond ogende vitamineclaims. De dagelijkse misleiding van consumenten met gezondheids- en voedingsclaims op junkfood moet stoppen. Daarvoor kunnen eenvoudig de bestaande voedingsprofielen van de World Health Organization (WHO) worden overgenomen.'


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamerfrustratie

De geheime afspraken die minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) maakt met farmaceutische bedrijven in de zogenaamde sluis over de prijzen van dure intramurale geneesmiddelen zijn ‘niet transparant’, ‘ondemocratisch’ en ‘leiden tot cynisme’. Een ruime Kamermeerderheid van SP, CDA, D66, PVV, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie riep Schippers woensdag op open te zijn over de prijzen die zij in deze onderhandelingen overeenkomt met de geneesmiddelenfabrikanten.

De Kamercommissie VWS debatteerde urenlang over de geneesmiddelenvisie van de VVD-bewindsvrouw. ‘We tasten in het duister’, stelde SP-parlementariër Henk van Gerven. ‘Wij weten totaal niet welke afspraken de minister maakt. Het is onbestaanbaar dat dit soort zaken in het geheim worden afgekaart. Op deze manier kan de Kamer haar controlerende taak niet goed uitvoeren. Dit is ondemocratisch.’

Schippers zei woensdag dat zij de frustratie bij de verschillende Kamerleden goed begrijpt. ‘Ik zou u het liefst vertellen welke prijzen ik heb afgesproken, maar als ik met de farmaceuten geen geheime onderhandelingen voer, krijg ik ook geen korting. En als ik geen korting beding, betekent dit dat wij of de oorspronkelijke prijs moeten betalen die een fabrikant vraagt of dat wij moeten besluiten dat het middel niet in het verzekerde pakket komt. Die weg wil ik niet bewandelen. Ik zou ook wel in een ideale wereld willen leven, maar de realiteit is anders. Ik weet ook niet welke deals Polen of Italië bijvoorbeeld sluiten. Niemand deelt wat met elkaar in de EU. Dat is helaas de gangbare praktijk.’


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Waterzaken

Om minder schadelijke medicijnresten in rivieren, kanalen en sloten te krijgen, starten huisartsen en apothekers in Meppel samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een opmerkelijke initiatief: vanaf 1 mei wordt het geneesmiddel diclofenac waar mogelijk vervangen door naproxen als milieuvriendelijker alternatief. Op deze manier wordt bij het voorschrijven van geneesmiddelen rekening gehouden met de effecten ervan op het milieu.

Van diclofenac is bekend dat het op rioolwaterzuiveringen slecht uit het rioolwater wordt verwijderd. Onbedoeld komen deze medicijnresten zo in het buitenwater terecht en hebben ze negatieve effecten op het waterleven. Zo is uit studies gebleken dat weefselbeschadiging aan lever, nieren en kieuwen van vissen kan ontstaan.

De verwachting is dat het vervangen van diclofenac door naproxen leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Met als titel ‘
Brongerichte aanpak medicijnresten Meppel’ starten huisartsen en apothekers met een aanpak aan de bron om verspreiding van resten van geneesmiddelen in het milieu tegen te gaan. Daarnaast willen de initiatiefnemers bewustwording creëren bij zowel voorschrijvers als gebruikers van medicijnen.

De door de Meppeler huisartsen en apothekers voorgeschreven hoeveelheden medicijnen wordt bijgehouden. Aan het eind van het jaar moet bij succes een significante afname van het hoeveelheid voorgeschreven diclofenac zichtbaar zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Blablabla

Het themajournaal 'Dure geneesmiddelen: het echte verhaal' is gemaakt in opdracht van de Open Society Foundations. In dit journaal vertellen we hoe het écht zit: zijn de prijzen van nieuwe dure geneesmiddelen terecht zo hoog of is er een alternatief verhaal mogelijk? Ook geeft dit journaal het antwoord op de vraag hoe (huis)artsen en apothekers kunnen bijdragen aan goede patiëntenzorg voor een acceptabele prijs.

Ook kunt u de Blablabla Bingo Medicijnkaart downloaden. De visie van de minister van VWS is te lezen in de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.


Dit themajournaal over dure geneesmiddelen bespreekt de logica achter hoge prijzen voor nieuwe geneesmiddelen. Ook geeft het een aanzet voor een ander verhaal. https://www.youtube.com/watch?v=zyx3N_QWNzg

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Angstcultuur

De meeste klokkenluiderszaken doen zich voor in de zorgsector. Dat concludeert het Adviespunt Klokkenluiders in het jaarverslag over 2015 op basis van de bij hen binnengekomen meldingen.

In 2015 kwamen er zestien ‘klokkenluiderszaken’ binnen van misstanden binnen zorgorganisaties. De zakelijke dienstverleningssector volgde nipt met 14 klokkenluiderszaken. Vanuit rijksoverheid, onderwijs en industrie/bouw kwamen respectievelijk acht, zeven en vijf meldingen. De meeste meldingen gingen over fraude, verduistering of diefstal en over gevaar voor gezondheid, veiligheid en milieu.

Het Adviespunt Klokkenluiders had in 2015 contact met 461 personen. In 361 gevallen leidde dit contact met een verzoek om advies en daarvan merkte het adviespunt 74 zaken aan als ‘klokkenluiderszaken’. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van 2014. 85 procent van de klokkenluiders in 2015 geeft volgens het adviespunt aan op enig moment negatieve gevolgen te hebben gehad van hun melding. Zij voelden zich benadeeld in hun rechtspositie. 20 procent van de klokkenluiders gaf aan dat er bij de organisatie waar zij werkten sprake is van een angstcultuur.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drijvende krachten

Het kan geen kwaad om artsen nog eens te wijzen op de noodzaak zich aan richtlijnen te houden bij het voorschrijven van antidepressiva aan jongeren, suggereren Ymkje Anna de Vries en Groningse collega’s in European Child and Adolescent Psychiatry (2016; online 17 maart) na een ruime steekproef – 2942 patiënten in de periode 1994-2014 – uit de medicatiedatabank IADB.nl.

Het aantal recepten voor paroxetine daalde na 2003 scherp, hoogstwaarschijnlijk door de berichten over een verband met suïcidaliteit onder jongeren. ‘Onze bevindingen doen echter vermoeden dat deze recepten niet werden vervangen door fluoxetine, zoals de richtlijn stelt, maar door citalopram, dat in de jaren 2004-2009 het meest voorgeschreven antidepressivum werd.’ Citalopram is niet bewezen effectief bij kinderen en adolescenten, ook niet tegen angststoornissen.

Daarnaast was de begindosis over het algemeen hoger dan aanbevolen. Jonge kinderen kregen in 58% van de recepten de juiste begindosis, en 10% kreeg direct een volwassenendosis – 2-4 maal hoger dan aanbevolen. Niet meer dan 16% van de recepten voor tieners volgde de richtlijnen; 60% kreeg direct een
volwassenendosis.

De onderzoekers wijzen er nog op dat de richtlijnen in het Verenigd Koninkrijk niet anders zijn dan die in Nederland, maar dat daar meestal wel fluoxetine als eerste keus wordt voorgeschreven. ‘Dit duidt erop dat andere factoren dan richtlijnen de drijvende krachten achter het voorschrijfgedrag zijn.’https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/antidepressiva-jongeren-foute-middelen-foute-doses

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (5)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Op de beurs

Waar doen bedrijven die ons fabrieksvoedsel maken, hun inkopen? De Europese markt daarvoor is een jaarlijkse beurs die Food Ingredients Europe heet. Drie dagen lang komen de leveranciers, distributeurs en kopers van ingrediënten onder één dak bijeen.

Tijdens de Food Ingredients komen de kopers – vertegenwoordigers van de bedrijven die kant-en-klare maaltijden en gemaksvoedsel maken – en de verkopers bij elkaar. De Food Ingredients is het klppende hart van de moderne voedselindustrie. Daar tref je de allerlaatste innovaties en trends en vindt een volledig internationale dialoog plaats. Toen de beurs in 2011 in Parijs gehouden werd, namen 23.000 bezoekers uit 154 landen deel – allemaal bobo's uit een industrie die in totaal voor € 4 miljard aan ingrediënten koopt en verkoopt.

Aangezien de industrie vindt dat het grote publiek zo weinig mogelijk mag zien van wat zich achter de schermen van de voedselfabricage afspeelt, staat de Food Ingredients niet voor iedereen open. Wie zich wil laten registreren, moet bewijzen dat hij of zij in een voedselfabriek werkt, maar dankzij een vervalst identiteitsbewijs wist ik me in te schrijven voor de beurs van 2013, die gehouden werd in de griezelig grote ruimte van de Festhalle op de Frankfurter Messe – een locatie die goed past bij de enorme omvang van de moderne voedselindustrie.

De Food Ingredients 2013 was werkelijk een schatkamer vol van superslimme ingrediënten voor de voedselindustrie, maar voor een leek (en vermoedelijk ook voor veel fabrikanten) zijn ze een raadsel. Natuurlijke ingrediënten zijn niet geheimzinnig. Maar zonder veel chemische en biologische kennis is onmogelijk te begrijpen wat de meeste ingrediënten van de voedselindustrie precies doen en hoe ze gemaakt worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Ecowijsheid is het besef dat we onderdeel zijn van de samenhang van dingen. En dat ons gedrag hierop van invloed is. Dat we inzien dat er niet zoiets is als een slagboom waarachter de wereld ophoudt. Alles is met alles verbonden. De crisis waar we nu doorheen gaan is daar een uitdrukking van. Maar we hebben geen concepten om na te denken over dat wat na de crisis komt, met het gevolg dat we in herhaling vallen.Henk Oosterling (hoofddocent filosofie Erasmus Universiteit Rotterdam)

In de kijker:
Uitzending 'complotten in de klas': https://eenvandaag.atavist.com/complotten
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page27.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: