8 mrt. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 200In de kijker:

* Vrouwendag
* Prikkeltjes
* Monddood
* Lastige activist
* Lucratief advies
* Vergeten?
* Verzekerd dierenleed
* Aanvallen
* De ontbijtmythe
* Dodelijke farma (9)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Vrouwendag

Vandaag 8 maart: internationale vrouwendag...

WECF publiceert vandaag een nieuwe studie "Women and Chemicals " en roept op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen. Vrouwen én mannen worden voortdurend blootgesteld aan schadelijke en ongezonde stoffen in hun dagelijks leven. Vrouwen worden echter vaak op een andere manier blootgesteld aan deze stoffen als gevolg van genderrollen en/of biologische gevoeligheden.

In de studie wordt gekeken naar de gevolgen van het gebruik en werken met pesticides, kwik en hormoonverstorende stoffen voor de gezondheid van vrouwen.  Vrouwen worden wereldwijd blootgesteld aan een reeks van gevaarlijke chemicaliën thuis én op het werk, als gevolg van hun werk als pesticidesproeiers, afvalplukkers, schoonmaaksters of als werknemers in de kunststofindustrie.

Vrouwen eisen: “Betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen wereldwijd”. Gevaarlijke chemische stoffen bevinden zich in de lucht die we inademen, in het voedsel dat we eten en in het water dat we drinken. Mensen zijn voor een grotendeel onbewust van deze dagelijkse blootstelling aan chemische stoffen. De chemische stoffen hebben negatieven gevolgen op het milieu en de menselijke gezondheid en kunnen tot een aantal levenslange, onomkeerbare en chronische aandoeningen veroorzaken.  Blootstelling aan schadelijke stoffen kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, zoals (borst) kanker, diabetes of onvruchtbaarheid. De WHO, Wereld Gezondheids Organisatie stelt dat schadelijke stoffen tot een verhoogd risico op borstkanker leiden, met de inschatting dat ongeveer 1,7 miljoen vrouwen zullen worden gediagnosticeerd met borstkanker in 2020.


--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Duidelijk standpunt: 'Het op 12 april geplande mini-symposium ‘Vaccineren anno 2016’ gaat NIET door in ETZ TweeSteden. Dit symposium wordt georganiseerd door beroepsvereniging V&VN en heeft kinderverpleegkundigen als doelgroep. Iedereen heeft het recht om een eigen afweging te maken over het wel of niet vaccineren, maar wij zijn als ziekenhuis een instituut waar de medische wetenschap leidend is voor ons handelen. Wij onderschrijven daarbij de uitgangspunten van het RIVM. Het ziekenhuis is daarom niet de plek om te discussiëren over het nut en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. De Nederlandse Verenging Kritisch Prikken (NVKP) is daarbij naar onze mening geen betrouwbare gesprekspartner. Om deze reden hebben we besloten dat het mini-symposium over vaccineren niet thuishoort in een ziekenhuis en hebben we de organisatie van beroepsvereniging V&VN verzocht een andere locatie te zoeken'. http://www.tweestedenziekenhuis.nl/symposium-vaccineren-2016-gaat-niet-door/

* Wie mag er niet gevaccineerd worden: Zou dit voorafgaande aan het inenten op het consultatiebureau in samenspraak met de ouders eigenlijk wel gecheckt worden?
Volgens de (professionele) bijsluiters mag een kind namelijk niet worden gevaccineerd wanneer:
- het overgevoelig is voor: formaldehyde, neomycine/polymixine (antibiotica)
- het overgevoelig is na eerdere toediening van difterie-, tetanus-, pertussis-, hepatitis B-, polio- of Hibvaccins
- het een encefalopathie doormaakte met onbekende oorzaak die binnen 7 dagen optrad na eerdere inenting met een pertussis bevattend vaccin
- het lijdt aan een acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte
- het lijdt aan trombocytopenie of een bloedingsstoornis omdat er een bloeding kan optreden na intramusculaire toediening.
Afsluitend met deze waarschuwing: 'Vaccinatie moet worden voorafgegaan door een controle van de medische geschiedenis (vooral met betrekking tot eerdere vaccinatie en het mogelijk optreden van bijwerkingen) en een klinisch onderzoek'.
Bij de eerste vaccinaties van een gezond geboren kindje zijn bovengenoemde contra-indicaties
natuurlijk (nog) niet bekend...

* Praktijkervaring: 'Ik werk in de ouderenzorg en daar was dit najaar de griepprik ronde tot mijn grote spijt...vrijwel alle ouderen deden eraan mee. Paar maanden later hadden we dus een rondje antibiotica tegen bronchities etc. Toen een mevrouw niet zo herstelde, adviseerde ik haar vit C en D bij te nemen. Ze zei ´wat??? Wat is dat vitamine C en D?' Week later bij een andere mevrouw, die griepverschijnselen had. Ik raadde haar eveneens aan wat vitamine C te nemen. Ze zei, ´nee dat hoeft niet hoor, ik heb de griepspuit gehad´.

* Doorgeprikt – de bijsluiter ontrafeld (pg 13 – Nieuwsbrief maart): http://www.project7-blad.nl/page37.html

--------------------------------------------------------------
Monddood

Er is iets geks aan de hand met het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis moet klokkenluiders gaan beschermen en misstanden aan de kaak stellen, maar wie zich er straks zal melden is per definitie geen klokkenluider meer. Hij zal moeten zwijgen. In het belang van het onderzoek. De Raad van State adviseerde de Kamer zelfs expliciet in de nieuwe wet op te nemen dat klokkenluiders met de komst van het Huis “geen grond meer hebben om de media te benaderen”.

Er wordt een “extra drempel” opgeworpen om misstanden in de openbaarheid te brengen, zegt advocaat Anja Hoffmans. Zij trad ondermeer op voor de Rotterdamse klokkenluider die vertrouwelijke documenten naar de pers lekte over illegale en onveilige moskeeinternaten. De zaak uit 2013 is bijzonder omdat het voor het eerst was dat een ontslagen klokkenluider, een gemeenteambtenaar, op last van de rechter weer in dienst werd genomen. Maar of een rechter nog een keer zo zou oordelen nu er een Huis voor Klokkenluiders komt betwijfelt ze. Hoffmans denkt dat klokkenluiders die straks níet naar het Huis gaan minder rechten hebben.

De klokkenluider moet voortaan eerst naar het Huis en afwachten wat er met zijn melding gebeurt. Maar of het Huis een machtig instituut wordt dat afrekent met sjoemelende bestuurders, liegende politici en andere misstanden, is hoogst twijfelachtig. Het jaarlijkse budget van 400.000 euro en het ontbreken van eigen onderzoeksbevoegdheden in de private sector beloven in ieder geval niet veel goeds. “Wij zijn niet blij met deze wet”, zegt Anne Scheltema Beduin van Transparancy International, de organisatie die zich wereldwijd hard maakt voor betere rechtsbescherming van klokkenluiders en het wetgevingstraject in Nederland al jarenlang kritisch volgt.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Lastige activist

Het gaat telkens maar om één vraag: op welke wijze worden we ditmaal bedrogen?’ Het is Hans van der Linde ten voeten uit. De huisarts uit Capelle aan den IJssel is sinds jaar en dag de felste criticus van de farmaceutische industrie, die volgens hem patiënten veelvuldig gevaarlijke geneesmiddelen door de strot duwt, al dan niet met hulp van ‘omgekochte’ artsen.

Inmiddels is hij 72 jaar oud, maar volgens menigeen is zijn invloed nog altijd groot. Zo heeft hij een belangrijk aandeel in de scepsis waarmee momenteel nieuwe cholesterolverlagers en diabetesmedicijnen in Nederland worden ontvangen. Hij voert eveneens met enig succes campagne tegen de griepprik, waarvan het nut volgens hem totaal niet is aangetoond.

Mede op initiatief van Van der Linde is eind vorig jaar ook het boek van zijn Deense geestverwant Peter Gotzsche in een Nederlandse vertaling verschenen, met de veelzeggende titel ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’. Van der Linde schaart zich volmondig achter de conclusie van Gotzsche dat farmaceutische bedrijven zich schuldig maken aan maffiapraktijken en verantwoordelijk zijn voor tienduizenden doden per jaar.

Directeur Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zegt Van der Linde te bewonderen om zijn vrije geest. ‘Niemand is actiever dan hij. Hij is zeer goed geïnformeerd.’ Maar Coolen van Brakel maakt ook een kanttekening. ‘Hans is scherp in zijn oordeel. Dat is wel eens lastig...


-------------------------------------------------------------------------------------- 
Lucratief advieswerk

Sander Spijker, de man met wie minister Edith Schippers al twintig jaar getrouwd is, helpt zorginstellingen ‘slimmer’ declareren. Lucratief advieswerk dat in strijd lijkt met de ‘zinnige en zuinige zorg’-agenda van zijn vrouw. Insiders doen voor Follow the Money een boekje open over de methodes van Spijker en collega’s.

Sander Spijker is de man van de dame die volgens het blad Opzij de machtigste vrouw is van Nederland, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch is hij geen bekende ‘man van’. Het grootste deel van zijn leven onttrekt zich aan het oog van de camera's. Slechts sporadisch begeleidt hij zijn vrouw op de rode loper. Spijker gaat zijn eigen weg, al loopt zijn carrièrepad opvallend parallel aan dat van zijn echtgenote...

Voorbeeld van zijn activiteiten: Het declareren van de zorg in bijvoorbeeld de GGZ gebeurt vooral aan de hand van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Aan elke diagnose is een behandeling gekoppeld, die wordt betaald in verschillende tijdvakken. Voor ieder tijdvak geldt een bepaalde vergoeding. Zo krijgt een behandelaar voor de behandeling van depressie in het tijdvak 3.000 tot en met 5.999 minuten een bedrag van 7.850,67 euro. ‘Je krijgt dus voor 3.000 minuten behandelen evenveel geld als voor bijna 6.000 minuten. Dat is de perverse prikkel in het systeem,’ vertelt een behandelaar. ‘Het levert dus het meeste geld op door laag in een tijdvak te blijven, of wanneer je hoog in een tijdvak zit nog een aantal minuten extra te behandelen, zodat je net in een hoger tijdvak komt dat ongeveer twee keer zo veel geld oplevert’. De adviezen van Spijker zijn erop gericht te werken met de winstgevendste behandeltijd.


----------------------------------------------------------------------------------------
Vergeten RIVM?

RIVM: 'In 2014 en 2015 zijn de Europese normen voor een veilige blootstelling aan Bisfenol A (BPA) van werknemers en consumenten aangescherpt. Het RIVM concludeert dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping van de Europese normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling aan BPA verder te verminderen. BPA komt in veel producten voor. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in kassabonnen. BPA is bij zeer hoge blootstelling schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan effect op het hormoonsysteem hebben. Nieuwe dierstudies geven aan dat BPA mogelijk het immuunsysteem van de ongeboren vrucht of jonge kinderen kan schaden bij een lager blootstellingsniveau dan het niveau waarop de huidige normen zijn gebaseerd. Als gevolg van blootstelling tijdens de zwangerschap en op jonge leeftijd hebben kinderen mogelijk meer kans om voedselintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger voor infectieziekten worden'.

Geheugenopfrissertje: EenVandaag zond in 2015 een reportage uit over injectienaalden van het veelgebruikte merk Terumo. De lijm die onbedoeld uit de naalden lekt, bevat de schadelijke stoffen BADGE en Bisfenol A (BPA). Kinderarts Gavin Ten Tusscher, die tevens lid is van WECF’s adviescomité: “De blootstelling aan deze stoffen is voor kinderen veel groter en heeft ook vele malen grotere consequenties dan voor ons volwassenen. Het maagdarmsysteem van een zuigeling is zo opgezet dat deze hormoon verstorende stoffen makkelijker worden opgenomen,” aldus Ten Tusscher.

----------------------------------------------------------------------------------------
 
Verzekerd dierenleed

De tien grootste levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland investeren samen voor in totaal € 1 miljard in
zes modehuizen die bont en krokodillen- en slangenleer verwerken in onder meer kleding, tassen en schoenen. Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer vandaag heeft gepubliceerd. De genoemde vier verzekeraars investeren voor in totaal 912 miljoen euro in zes modehuizen en kunnen hiermee grootinvesteerders in de productie van bont en exotisch leer worden genoemd.

De Dierenbescherming, initiatiefnemer van dit onderzoek, is fel tegen de productie en het gebruik van bont en exotisch leer. Het veroorzaakt afschuwelijk en overbodig dierenleed. Bij de productie van bont gaat het om wilde dieren als nertsen, vossen en wasbeerhonden. In Europa worden nertsen vergast en met name wasbeerhonden en vossen gedood door middel van anale elektrocutie en buiten Europa worden de dieren met wildklemmen gevangen, doodgeslagen en daarna gevild. Voor de productie van exotisch leer worden reptielen levend gevild, pythons verdronken en bij krokodillen worden ruggenwervels gebroken om ze lam te leggen. Voorafgaand aan hun dood worden de dieren gehouden in veel te kleine kooien. Hierdoor lijden ze aan stress, gedragsstoornissen en verwonden zij zichzelf en elkaar.

Uit recent onderzoek van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming blijkt dat maar liefst 84% van de Nederlandse bevolking het doden van dieren voor bont onacceptabel vindt. Bovendien is de productie van bont sinds 2013 in Nederland verboden. De Eerlijke Verzekeringswijzer roept de verzekeraars dan ook op om actief in te zetten op het uitbannen van het gebruik van bont en exotisch leer. Ze kunnen dit doen door te stoppen met investeren in bedrijven die hierbij betrokken zijn of door per direct hun invloed te gebruiken om zo beëindiging van deze activiteiten af te dwingen.
https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/verzekeraars-investeren-in-dierenleed

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanvallen

De toename van het aantal willekeurige bomaanslagen in Syrië, Afghanistan en Jemen weegt niet alleen zwaar op de burgers, ook artsen en humanitaire hulpverleners voelen zich hoe langer hoe meer onveilig. ‘Dit is een bewust georkestreerde campagne tegen medische instellingen en personeel’, zegt Elise Baker van Artsen voor Mensenrechten, dat de aanvallen in kaart bracht.

De Amerikaanse bombardementen op een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen in Kunduz (Afghanistan) in oktober vorig jaar en de aanvallen van het Syrische regeringsleger op artsen en medische instellingen zijn slechts twee voorbeelden van de gevaarlijke situaties waarin medisch personeel vaak moet werken. De aanvallen zorgen er ook voor dat de medici niet kunnen doen wat ze moeten doen: hulp verlenen aan burgerslachtoffers.

Als artsen en verplegers worden gedood, brengt dat ook het leven van vele anderen in gevaar die door hun zorgen hadden kunnen worden gered, zeggen deskundigen van Artsen voor Mensenrechten (PHR), Artsen Zonder Grenzen, en de Stichting Open Society.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet deze aanvallen streng veroordelen’, zegt Elise Baker, programmamedewerker van Artsen voor Mensenrechten. ‘De VN-Veiligheidsraad heeft de bevoegdheid om situaties zoals deze naar het Internationaal Strafhof door te verwijzen, maar zoals we weten, zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad tevreden met een patstelling.’

In het geval van Syrië, zo benadrukt ze, weigeren Rusland en China om een krachtiger optreden mogelijk te maken. In het geval van Jemen steunen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. ‘Als gevolg daarvan heeft de VN-Veiligheidsraad, belast met de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, jammerlijk gefaald. Het zijn de burgers in Syrië, Jemen en elders die een hoge prijs hiervoor betalen, vaak die van hun leven.’


-----------------------------------------------------------------------------------------
De ontbijtmythe

De Britse hoogleraar Tim Spector maakt korte metten met de mythe dat een goed ontbijt moet. Het zelfde lot treft de gedachte dat het beter is om verspreid over de dag kleine porties te eten. Volgens Spector is zo'n strategie om bloedsuikerpieken te voorkomen flauwekul.

Waarom geloven we dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, zoals goeroe's, artsen en gezondheidsautoriteiten ons voorhouden? Tim Spector heeft er een kort en bondig antwoord op.
"Simpel gezegd: indoctrinatie en lobbywerk door de ontbijtgranenproducenten, nog eens versterkt door een hele stapel onderzoek van lage kwaliteit."

Ontbijten 'moet', horen we overal om ons heen. Scholen richten programma's in om kinderen niet met een lege maag aan de schooldag te laten beginnen. Onderzoeken zouden uitwijzen dat mensen die het ontbijt overslaan, dikker worden. Wie niet ontbijt zou meer gaan snacken, last krijgen van hongerflauwtes en hoofdpijn.

Het zou beter zijn om na iedere paar uur iets te eten om bloedsuikerpieken en -dalen te vermijden. Volgens Spector is dat onzin. Hij wijst op de 30% van de westerse bevolking die niet of nauwelijks ontbijt. Zetten die allemaal hun gezondheid op het spel? Nee hoor. Urenlange periodes zonder eten? Dat doe je iedere dag, na het avondeten tot het ontbijt of nog later. Bovendien, zegt Spector, is vasten historisch gezien onderdeel van veel culturen.

Verder is het goed je te realiseren dat 'drie maaltijden per dag' een moderne uitvinding is die vooral in het Westen verankerd is.

Zijn advies: laat je niets wijsmaken door artsen, experts, goeroe's of ontbijtgranenfabrikanten en luister gewoon naar je lichaam en de wetenschappelijke feiten. Niet ontbijten schaadt je gezondheid niet. Voedingsjournalist Huib Stam beweerde dat hier al in 2014. Nu vindt ook een heuse professor het tijd om het van de daken te schreeuwen. http://www.foodlog.nl/artikel/grazing-en-ontbijtmythes/

------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (9)

Negende deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtzsche.

Nieuwe ziekten bedenken

Het is aanlokkelijk eenvoudig om gezonde mensen te overtuigen dat ze een geneesmiddel moeten slikken dat ze niet nodig hebben tegen een ziekte die ze niet onder de leden hebben.

Over de waanzin rond osteoporose doen allerlei grappen de ronde. Moeten we ook mensen behandelen die het risico lopen om een risico te lopen (namelijk lijders aan osteopenie die ouder worden en dan de arbitaire grens naar osteoporose zouden kunnen overschrijden)? Toen een collega van mijn zijn huis uitstapte om op skivakantie te gaan, grapte hij dat hij nu leed aan een prefactuur.

Ook bestaat er zoiets als prediabetes. Uit onderzoeken moest blijken dat gezonde mensen die worden behandeld met een glucoseverlagend middel minder risico lopen op diabetes. Dit is een geweldige grap. Aangezien de diagnose diabetes afhangt van hoe hoog iemands bloedglucoseconcentratie is, was het helemaal niet nodig om die onderzoeken uit te voeren, omdat het resultaat al gegeven was, in een soort cirkelredenering. Zodra de behandeling met glucoseverlagende middelen wordt stopgezet is er geen verschil meer in het aantal gevallen van diabetes, en heeft het middel dus niets voorkomen dat stond te gebeuren.

Wat een gevoel voor ironie aan de top van de farmaceutische industrie. Zij hebben wetsovertreding tot norm verheven, en wel op zo een grote schaal dat we het georganiseerde misdaad kunnen noemen, resulterend in de dood van enorme aantallen onschuldige mensen!


Nederlands ondertitelde boodschap van dr. Peter Gøtzsche, 'Big Pharma is georganiseerde misdaad': https://www.youtube.com/watch?v=q2wijy_RWbs

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Godsdienst kan de schijn wekken geborgenheid te bieden, maar dat lukt alleen door het individu eerst te vervreemden van zijn beste vriend, zichzelf namelijk.
Als godsdienstpsycholoog is Nietzsche verhelderender dan vier miljard hedendaagse christenen en moslims, met inbegrip van al hun zogenaamde geestelijken, bij elkaar.
Yves Petry (Vlaams schrijver en essayist)

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: