29 mrt. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 203In de kijker:

* Zwart-wit
* Prikkeltjes
* Willen we dit?
* Hoor en wederhoor
* De industrie natuurlijk!
* De nieuwe schijf
* Het geschreven woord
* Hulpsinterklaas
* De tabletnek
* Slik je dat? (2)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwart-wit

Alles is al gezegd. Elke stelling al geponeerd. Iedere conclusie al getrokken. Wat rest na Brussel, is Groundhog Day: een eeuwig wederkerende dag waarop enkel nog schijndebatten worden gevoerd. Schijndebatten, omdat de tegenstellingen waarop ze berusten eigenlijk niet bestaan. Schijndebatten, omdat de onenigheid die ze suggereren door de overgrote meerderheid van de mensheid helemaal niet gekoesterd wordt.

Maar zoals dat gaat met eeuwig wederkerende dagen: op een gegeven moment slaat de vermoeidheid toe. En neemt de moedeloosheid het over. De eerst getroffenen zijn dan de nuchteren, nuancerenden, normalen - een groep beter bekend als nagenoeg iedereen.

Dat zijn, kortom, mensen zoals jij en ik. Autochtoon en allochtoon, links en rechts, progressief en conservatief, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid. Mensen, beter bekend als nagenoeg iedereen.

Die het verschil snappen tussen nuanceren en bagatelliseren.
Die het verschil snappen tussen schuld en invloed.
Die het verschil snappen tussen onenigheid en verraad.
Die het verschil snappen tussen hier en daar.
Die het verschil snappen tussen begrijpen en goedpraten.
Die het verschil snappen tussen angst en haat.
Die het verschil snappen tussen wantrouwen en racisme.
Die het verschil snappen tussen tragiek en statistiek.
Die het verschil snappen tussen geloven en jezelf opblazen.

En vooral: die snappen dat we eigenlijk helemaal niet zo veel van elkaar verschillen.

Maar die mensen hoor je zelden. Want daar zijn geen krantenkoppen over te maken. En geen stemmen mee te winnen.

Maar ze zijn er wel. Met méér nog dan we zelf vaak denken.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Grote teleurstelling: Het Tribeca Film Festival heeft besloten de aangekondigde documentaire 'Vaxxed From Cover-up to Conspiracy' (Andrew Wakefield e.a. en het BMR-vaccin) terug te trekken uit het festivalprogramma. Robert De Niro (mede-oprichter festival): 'We denken dat dit niet bijdraagt tot de discussie waarop we hadden gehoopt'. http://www.cbsnews.com/news/vaxxed-anti-vaccination-film-pulled-from-tribeca-film-festival-robert-de-niro/

* Opkomstcijfers HPV-vaccinatie 2015: Uit de tussenrapportage blijkt dat de opkomst lager is dan in 2014. GGD Zuid-Limburg heeft een percentage van slechts 15,2% bij de meisjes die geboren zijn in 2002, terwijl dat bij meisjes die geboren zijn in 2001 op totaal bijna 62% lag. Voor dit lage percentage zijn mogelijk de mediaberichten over verontreinigde naalden, die achteraf onterecht bleken te zijn, in het voorjaar van 2015 een verklaring. Hierdoor is een aantal zittingen afgelast en hebben minder meisjes hun serie HPV-vaccinaties af kunnen ronden.http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Opkomstcijfers_HPV_vaccinaties_2015_bekend

* Vaccinatiegraad dalend?: bij het doorbladeren van het Verslagjaar 2015 van het Rijksvaccinatieprogramma Nederland, lezen we op pagina 27 dat de vaccinatiegraad voor zuigelingen volgens het RIVM ongeveer een half procent lager blijkt te liggen dan het vorige verslagjaar (2014), maar zou dit écht een afspiegeling zijn van de werkelijkheid, wanneer we weten dat de tegenstand snel groeiende is?: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/juni/Vaccinatiegraad_Rijksvaccinatieprogramma_Nederland_Verslagjaar_2015

* Op TV vanavond: Brandpunt-uitzending over de discutabele diagnose 'shaken-baby-syndroom' op NPO2: http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen-2016/afleveringen/29-03-2016/fragmenten/een-discutabele-diagnose

* Vaccinatiebeleid zuiderburen: Is het niet zorgwekkend dat in België alleen het poliovaccin verplicht is, maar daarnaast crèches wel EISEN dat baby's/peuters worden ingeënt tegen 8 ziekten (dktp-hib-hep.b-pneu-rotavirus)? Zo niet, dan krijgen ouders 'rode strafpunten' en is/wordt de deur gesloten. Nu schijnt Vlaanderen hier wat coulanter mee om te gaan, maar Brussel en Wallonië hebben dit al geruime tijd als norm verheven... Kind thuishouden en baan opzeggen is dan de enige optie. Niet zo simpel vandaag de dag met werkende ouders... De meesten hebben bovendien geen idee dat er ook een andere kant aan het vaccineren is, en gaan er zonder meer van uit dat de overheid het beste met hen voorheeft. Informatie over bv aantal en soort bijwerkingen wordt hen dan ook (bewust) en stelselmatig onthouden.

* Nieuw marktpotentieel: De Unie KBO is het getreuzel van de minister inmiddels meer dan zat. Ook Nederlandse ouderen verdienen bescherming tegen gordelroos, longontsteking en kinkhoest. De Unie KBO biedt de vaste commissie voor VWS op dinsdag 29 maart om 13.45 uur een petitie met deze boodschap aan. Noot: dat zijn er dus wel 5, gordelroos-pneu-difterie-tetanus-kinkhoest (laatste drie in combi, want kinkhoestvaccin niet apart verkrijgbaar). http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=4494

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Willen we dit?

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) heeft Kamervragen gesteld over het verdwijnen van een waarschuwing, op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, tegen kinderarbeid in Oekraïne. De overheidswebsite waarschuwde tot voor kort nog dat “vooral als u in de agrarische sector of in de bouw onderneemt, is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf of onderaannemer gebruik maakt van kinderarbeid.” Die tekst is nu verdwenen. Thieme wil dat het kabinet de vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 6 april, beantwoordt en de waarschuwing weer op de website van RVO.nl zet.

Volgens onderzoek is in Oekraïne een op de twintig kinderen tussen 5 en 14 jaar betrokken bij kinderarbeid in met name de agrarische sector en de mijnbouw. Tot voor kort waarschuwde de rijksoverheid Nederlandse ondernemers die activiteiten in of met Oekraïne willen ontplooien hiertegen.

Thieme wil van het kabinet weten of het verwijderen van de waarschuwing samenhangt met het komende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne dat op 6 april plaatsvindt. Thieme: “
Het is zeer onwaarschijnlijk dat hier een plotselinge verbetering van de situatie in Oekraïne aan ten grondslag ligt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt nog steeds tegen kinderarbeid in Oekraïne, met name in landbouw en mijnbouw, maar ook tegen de inzet van kinderen in de porno-industrie, als kindsoldaten en bij straatverkoop. Waarom benoemt onze overheid dit dan niet meer?https://www.partijvoordedieren.nl/news/kamervragen-over-verdwenen-waarschuwing-tegen-kinderarbeid-oekraine-op-overheidswebsite

Noot: is het beïnvloeden door de overheid van het stemgedrag van de kiezer (door het onthouden van belangrijke informatie) wettelijk eigenlijk wel geoorloofd?

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoor en wederhoor

In navolging van het Europese en Britse parlement houdt ook de Tweede Kamer een hoorzitting met prof. Peter Gøtzsche (schrijver van het onlangs verschenen boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad').

Deze openbare en gratis toegankelijke bijeenkomst vindt vanmiddag plaats (dinsdag, 29 maart 2016) van 16.15 – 17.15 uur in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer.

De zitting heeft mede tot doel om Kamerleden te informeren als voorbereiding op het debat met de Minister van VWS over haar brief van 29 januari 2016, waarin zij kritische kanttekeningen plaats bij het opereren van de farmaceutische industrie.

De bijeenkomst vanmiddag is ook online te volgen: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal

Uit het persbericht:
- Gøtzsche is een vooraanstaand onderzoeker in de wereld van medische literatuur en geneesmiddelen.
- Gøtzsche is zelf jarenlang werkzaam geweest in de farmaceutische industrie en weet dus waarover hij praat.
- Daarbij valt op dat niemand de feiten die hij noemt, in twijfel durft te trekken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
De industrie natuurlijk!
Een opvallend interview met professor doctor Casper van Eijck in de Volkskrant van 19 maart 2016. Hij is in Nederland de enige hoogleraar chirurgie met het aandachtsgebied pancreas of alvleesklierkanker.

Het is een boeiend interview van een groot man met leesbaar veel liefde voor zijn vak en zijn patiënten. Een feit is dat alvleesklierkanker, naast longkanker de tweede meest snel dodelijkste vorm van kanker dreigt te worden. Slechts 10% van de patiënten met alvleesklierkanker is goed te genezen. Een team van deskundigen, onder leiding van Professor Casper van Eijck blijft hard werken voor meer resultaat. Alvleesklierkanker is een agressieve vorm van kanker met een zeer snel destructief verlopend karakter.

Chemotherapie blijkt nauwelijks effect te hebben op een pancreastumor. En toch wordt het gegeven…? Terwijl het nauwelijks effect heeft? Doctor van Eijck: “Zegt kurkuma je iets? Geelwortel! Bij alvleesklierkanker werkt kurkuma effectiever dan chemotherapie.”

En dan stelt Doctor van Eijck een eigen vraag: “Maar waarom geven wij niet die kurkuma maar wel chemo?” “Nou?” vraagt interviewster Antoinnette Scheulderman. En antwoordt Doctor van Eijck: “
Vanwege de industrie natuurlijk!''

“Het laboratorium van een ziekenhuis heeft per jaar 1 tot 2 miljoen inkomsten nodig vanuit de farmaceutische industrie. Dat betekent dat je dingen moet testen waar je als dokter niets aan hebt en je patiënten ook niet. We doen het toch, om de boel draaiende te houden en ook nog wat eigen ideeën te kunnen onderzoeken. Maar in mijn optiek is dat ongezond”, aldus professor doctor Van Eijck. En een eindje verder in het interview: “Je mag best weten dat ik heel terughoudend ben in het adviseren van chemotherapie”.

Het hele interview is zeer de moeite waard om te lezen. De opvallende uitspraken van professor Casper van Eijck zijn een overweging waard. Bijzonder is dat hij durft uit te spreken wat steeds door collega artsen ook wordt bevestigd.
http://www.klassiekehomeopathie.nl/kurkuma-effectiever-dan-chemotherapie-bij-alvleesklierkanker/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De nieuwe schijf

Vorige week kwam de nieuw Schijf van Vijf uit. En niemand is er echt blij mee, maar we zullen het er de komende jaren weer mee moeten doen.

Professor Martijn Katan merkt iets opvallends op: het Voedingscentrum vindt volle zuivel ongezond en magere zuivel gezond.

De Gezondheidsraad bracht afgelopen december haar jongste
Richtlijnen goede Voeding uit en daarin bleek de algemene ban op verzadigd vet te zijn opgeheven.
Stichting Ik Kies Bewust – die het Vinkje uitgeeft – organiseert binnenkort een openbaar debat om haar koers voor de komende jaren te bepalen. De stichting hanteert criteria om te bepalen welke producten een vinkje mogen voeren en welke niet.

Eén daarvan gaat over de hoeveelheid verzadigd vet. De criteria moeten in lijn zijn met de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, maar zijn dat niet omdat die richtlijnen verzadigd vet niet afraden. Het afwijkende en op oude inzichten gebaseerde advies van het Voedingscentrum stimuleert echter om het verzadigd vet criterium in stand te houden.

Het resultaat laat zich raden: allerlei magere en light producten krijgen een Vinkje en lijken daardoor een gezondere keuze. Wat de Gezondheidsraad betreft, wordt de consument zo op het verkeerde been gezet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Het geschreven woord

Het grootste probleem van de journalistiek is niet een tekort aan publiek, maar het afnemende vertrouwen van dat publiek.

Moet je geloven wat er in de krant staat? Cees Hamelink roept al jaren van niet. De emeritus-hoogleraar communicatie schreef meerdere boeken waarin hij probeert het grote publiek de ogen te openen voor de manipulaties van spin-doctors, voorlichters, politici en bedrijven, die veel te makkelijk door journalisten zouden worden overgenomen.

Wie beschermt een burgerjournalist, als hij daadwerkelijk grensverleggend onderzoek doet? “Onderzoeksjournalisten worden gesteund en juridisch beschermd door hun redacties. Maar een burger die werkelijk beet heeft, kan makkelijk worden vermalen door een machtige partij die hij met zijn onthullingen in het nauw brengt. Om zo’n zaak tot een goed einde te brengen, heb je een sterk journalistiek bedrijf nodig.”

Nieuwsconsumenten vertrouwen sinds ongeveer twee jaar liever op hun eigen zoekresultaten, die ze vinden via Google News, dan op nieuws dat gebracht wordt door traditionele media.

Voor de meeste mensen is de stem van een krant of omroep niet langer belangrijker dan die van een collega, een vriend of iemand in de kroeg. Bij rampen of aanslagen is het voorlopig nog anders, maar voor het leven van alledag geldt dit zeker.http://tinnekebeeckman.com/2016/02/12/wanneer-spreekt-een-journalist-de-waarheid-artikel-in-trouw-11-feb-2016/#more-3657

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hulpsinterklaas

De commotie rondom zijn gedwongen vertrek noemt Kinderombudsman Marc Dullaert “onnodig en onhandig”. Hij maakt zich vooral zorgen over de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman in de toekomst, zegt hij in een afscheidsinterview met de NOS en Nieuwsuur.

Als Kinderombudsman ben ik onafhankelijk, en toch ben ik wel afhankelijk van de Nationale Ombudsman voor mijn voordracht en herbenoeming. Dat is een weeffout in de wet waarover een goede discussie moet komen bij de evaluatie van de wet komende zomer.”

Hij moet per 1 april vertrekken omdat de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zijn termijn niet wil verlengen. Van Zutphen zegt dat hij zijn eigen team wil samenstellen en het instituut De Ombudsman wil reorganiseren.

Dat hij nu moet vertrekken omdat de Nationale Ombudsman dat wil, baart Dullaert zorgen over de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman in de toekomst. “Ik heb nu twee petten. Als Kinderombudsman, met een eigen mandaat. De tweede pet is dat ik de plaatsvervanger ben voor de Ombudsman, een soort hulpsinterklaas. Die functie heb ik alleen nooit vervuld.”

Dullaert gaat na zijn vertrek nog steeds aan de slag met kinderrechten. De komende maanden werkt hij aan het opzetten van een internationale campagne van de Verenigde Naties, over geweld tegen kinderen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tabletnek

De Gameboy-rug, zo noemen artsen de kromme rug die zij bij steeds meer kinderen en jongeren zien. Kinderen in de groei zitten zo lang voorovergebogen over hun iPhone, iPad of Gameboy dat ze een vergroeiing in de rug oplopen. Nieuw in dit rijtje: de tabletnek. Hoe ernstig is het?

Meer dan honderd jaar geleden kregen kinderen een bochel door kinderarbeid,” vertelt orthopedisch chirurg Piet van Loon in de Volkskrant. “Nu krijgen ze hem door die apparaten. Voor het lichaam maakt het geen verschil of je kromgebogen in de sigarenfabriek zit of acht uur lang boven de iPad.”

Hoofd-, rug- of nekpijn? De kans is groot dat dit komt door een tablet, vertelt Van Loon in het Algemeen Dagblad: “Het aantal uren dat we met ons hoofd naar beneden zitten, is schrikbarend toegenomen.” Uren naar een tablet of telefoon staren, heeft een groot effect op de nek. “Gemiddeld weegt hoofd een hoofd vijf kilo. Maar als we de kin op de borst hebben, weegt het wel 27 kilo. Dat is veel te zwaar voor de spieren in onze nek.”

Waar die houding toe leidt, werd duidelijk in Fins MRI-onderzoek. Maar liefst veertig procent van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die ogenschijnlijk gezond zijn, heeft de rug van een 50-jarige!

Zolang kinderen nog in de groei zijn, is een bochel nog wel te corrigeren. Is iemand met een Gameboy-rug uitgegroeid, is er niets meer aan te doen. Zo iemand zal vervolgens na zijn studie nog tientallen jaren met een kromme rug moeten zitten op een kantoorstoel.

Weg met de iPhone, iPad en Gameboy? Dat is nergens voor nodig. Het is niet meer en niet minder dan een kwestie van goed op de houding letten. Liggend op de buik spelen, versterkt bijvoorbeeld juist de rugspieren.


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (2)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Kleur

In natuurlijk voedsel heerst geen gebrek aan kleur. Roomwitte bloemkool, frisgroene doperwten, karmozijnrode frambozen, purperen pruimen, granaatrood vlees, lichtgroene venkel, robijnrode aalbessen, oranje mosselen, beige havermout, donkergele kurkuma, mosgroen aderen in schimmelkaas, wijnrode granaatappels, pikzwarte rijst, roodbruine tonijn, zongele citroen en talloze andere. De natuur heeft een palet met eindeloos veel fraaie kleuren en tinten.

Kleuren maken voedsel aantrekkelijk. Als fabrikanten ons iets willen verkopen, zetten ze een aanlokkelijke afbeelding van vers voedsel in zijn onaangetaste, onverwerkte staat op het etiket. Het is niet overdreven om te zeggen dat bepaalde fabrieksproducten zonder toegevoegde kleurstof onverkoopbaar zouden zijn.

Sinds het eind van de jaren tachtig spelen zorgen over kleurstoffen een belangrijke rol in de groeiende kritiek op het fabrieksvoedsel. Fabrikanten vinden het afschuwelijk dat hun producten zo in de schijnwerpers komen. Toch voeren ze de strijd liever niet zelf en laten het vuile werk aan de overheid over. De industrie probeerde het publiek een stap voor te blijven en heeft de laatste paar jaar een splinternieuw concept bedacht: voedselkleuren. Het verhaal luidt, dat ze niet meer de bekende kunstmatige of 'natuurlijke' kleurstoffen gebruiken, maar kleurige pigmenten uit groenten zoals bieten, spinazie en paprikapoeder.

Commercieel gezien hebben voedselkleurextracten het voordeel dat ze makkelijker op de markt te brengen zijn. De Europese wet eist dat zowel synthetische als 'natuurlijke' kleurstoffen voorafgaande veiligheidscontroles moeten ondergaan. Bij voedselkleuren hoeft dat niet, omdat ze geen additieven zijn, maar ingrediënten. Ze hebben dus ook niet zo'n vervelend E-nummer nodig. De FSA zegt echter ironisch: 'Zowel de industrie als de toezichthouders zijn van mening, dat het wettelijke verschil tussen een kleurstof als voedseladditief en een voedselkleur moeilijk is aan te geven.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
'Keep calm and carry on'? Hou toch op, zeg. Die kreet, oorspronkelijk uit Groot-Brittannië onder nazi-beleg in de tweede wereldoorlog, is ook maar een propagandaslogan. Over hoe de Londenaar zich werkelijk voelde onder die belegering zegt het niks. Het is een leuke boodschap op een t-shirt of koffiemok, maar het is niet wat je nu zegt tegen iemand die dagelijks met de metro de kinderen naar school brengt.
Bart Eeckhout (journalist De Morgen)

Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd...Johan Cruijff (25 april 1947 – Barcelona, 24 maart 2016)

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page27.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: