22 mrt. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 202
In de kijker:

* VV in nieuw jasje
* Prikkeltjes
* Slikken we dat?
* Brandpunt
* De TV-schooldoc
* Oude buren
* Vetrijk is het motto
* De eurokas
* Emotionele labiliteit
* Slik je dat? (1)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
VV in nieuw jasje

Wetenschappers zijn het niet eens over vaccins, artsen zijn het niet eens over vaccins en ouders zijn het niet eens over vaccins.

Deze website gaat niet over gelijk hebben… Niet over debat of discussie, goed of fout, voor of tegen. Hij gaat over wat er nodig is voor het maken van een goed geïnformeerde keuze.

Elke ouder is de ultieme expert over het welzijn van zijn of haar kind en in staat (tegenstrijdige) informatie tot zich te nemen, hierover na te denken en/of te voelen wat ‘klopt’ in zijn of haar levenssituatie. Vaccineren is geen verplichting, maar een mogelijkheid.

De kern van deze site bestaat uit:

Het E-book ‘Vaccin Vrij!’ introduceert de lezer in een nieuw denken over vaccins, infectieziekten en gezondheid.
Het Ouderplatform is een ontmoetingsplek. Klopt wat ons verteld wordt over vaccins en infectieziektes met wat ouders meemaken in de praktijk? Vaders en moeders van zowel vaccinvrije als vaccinbeschadigde kinderen delen hun ervaringen op het ouderplatform.
De Enquête is een onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen.
De Publieke Verklaring ter ondertekening voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze...


-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Documentaire From Cover-up to Catastrophe met o.a. Dr. Andrew Wakefield: Tribeca Film Festival - World Premiere Sunday, April 24, 2016 (1.082.353 gevallen van autisme in 2014). Bekijk de trailer: http://vaxxedthemovie.com/

* De kip of het ei: Hyperactieve en allergische kinderen lopen anno 2016 de deur plat bij allergologen en huisartsen. Er is een enorme toename van kinderen met allergieën, astma en autistische stoornissen. Nieuwsbrief GVL maart 2016-12 (pg 13): http://www.project7-blad.nl/page37.html

* Het aanboren van een 'vergeten doelgroep', de senioren: 'Een in 2006 beschikbaar gekomen gordelroosvaccin wordt vooralsnog niet of nauwelijks gebruikt. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad verzocht om de mogelijke gezondheidswinst door vaccinatie bij ouderen te evalueren en een advies uit te brengen over de toepassing van vaccinatie tegen gordelroos'. Advies Gezondheidsraad verwacht in mei 2016.
Volgens Hester de Melker van het RIVM (VK 1 februari 2016) zal er daarnaast een 'gunstig' advies volgen voor het opnemen van een waterpokkenvaccin voor kinderen in het RVP. Volgend aspect zal dan zeker ook meespelen bij het berekenen van het financiële plaatje (vlgs RIVM): 'De indirecte ziektelast ten gevolge van arbeidsverlies dat optreedt als werkende ouders thuisblijven om voor hun zieke kind te zorgen, vormt een extra factor ten gunste van de kosteneffectiviteit van vaccinatie'.

* Kleuter sterft aan difterie in Antwerpen: de kranten stonden er vorige week bol van. Meisje oningeënt en van buitenlandse afkomst. Voor prof. dr. Marc Van Ranst dé gelegenheid om op zijn facebook pagina de 'alternatieve hoek' als schuldige aan te wijzen. Een overzichtje van zijn visie hierop: 'Een 3-jarige kleuter sterft aan difterie, en dat is een drama. Sommige artsen, vaak in de homeopathie- of antroposofie (Steiner)-sfeer, maken mensen wijs dat vaccinaties niet nodig of nuttig zijn. In België is dr. Kris Gaublomme de meest gehoorde stem in de antivaccinatiewereld. Zulke antivaccinatie-artsen hebben een verpletterende verantwoordelijkheid, maar weigeren resoluut deze te nemen. Wanneer een kind sterft aan een ziekte die door een eenvoudige vaccinatie had kunnen voorkomen worden, dan hoor je of zie je hen niet. Het is dan altijd de schuld van een ander. Het is eenvoudig: indien dit meisje gevaccineerd was geweest tegen difterie, dan had zij nu nog geleefd'. Noot: zou de heer Van Ranst (als deskundig viroloog) dan niet op de hoogte zijn van het levensreddend antidifterie serum dat al in 1894 geproduceerd werd en 100% genezing beloofd (wanneer de 1e dag toegediend)? Zouden alle landen dit dan niet standaard op voorraad moeten hebben (en ziekenhuizen met één klik informatie kunnen krijgen waar dit verkrijgbaar is)? http://www.cdc.gov/diphtheria/dat.html. Ook zijn uitgesproken mening over homeopathie kwam hier tussen neus en lippen door nog even aan bod: 'Dat is kwakzalverij op een bedje van boerenbedrog - Denken dat homeopathie echt werkt is hetzelfde als denken dat Harry Potter echt bestaat en kan toveren'...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slikken we dat?

Tachtigduizend euro voor de behandeling van huidkanker en negenduizend euro per maand om longkanker te bestrijden. De kosten van kankermedicijnen rijzen de pan uit.

Om de kostenexplosie tegen te gaan, stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid de machtspositie van de farmaceutische industrie ter discussie. Ze noemt farmaceuten "monopolisten" en sommigen gedragen zich "onethisch". Maar wat vinden de farmaceuten eigenlijk zelf?

Over hoe prijzen daadwerkelijk tot stand komen, wordt schimmig gedaan. Inzicht in de opbouw willen farmaceuten niet geven, omdat het concurrentiegevoelig is. Volgens Roche en AstraZeneca is de prijs van een geneesmiddel aan regels van de overheid gebonden.

Maar het ministerie van Volksgezondheid en het Zorginstituut vertellen Nieuwsuur dat de fabrikant toch echt zelf de prijs bepaalt. Oncoloog Jan Schellens voegt toe: "Een farmaceutisch bedrijf dat een patent heeft op een middel heeft een unieke positie en kan eigenlijk vragen wat ze wil.

Zowel Roche als AstraZeneca maakt al jarenlang veel winst. De brutowinst van AstraZeneca was afgelopen jaar ruim 6 miljard en van Roche zelfs 16 miljard euro. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld bij Unilever. AstraZeneca benadrukt dat ze ook meer risico lopen dan een soepfabriek. "Dit soort winstpercentages zijn nodig om private investeringen te trekken, anders trekken wij geen private investeerders meer." Roche voegt toe: "Onze investeerders, die ons het kapitaal leveren om mee te innoveren, willen we blijven belonen."http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2093801-dure-kankermedicijnen-de-farmaceuten-aan-het-woord.html

Noot: Verschillende topmanagers van grote bedrijven ontvangen een symbolisch salaris van één dollar. In de plaats van een conventioneel loon, ontvangen zij dan aandelen in het bedrijf (stock option)...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandpunt

Vanavond (dinsdag 22 maart) om 20.30 uur Brandpunt-KRO-NCRV.

Na overleg met de voorzitter van de stichting shakenbaby, heeft de Brandpunt-redactie research gedaan naar het shaken-baby-probleem en besloten tot uitzending.
Een missie van Jannes Koetsier om een eind te maken aan overhaaste meldingen van achteraf onterechte verdenkingen van baby schudden door ouders.
Verwacht wordt dat de uitzending een soort vervolg wordt op de eerdere EenVandaag uitzending (te vinden op www.shakenbaby.nl onder knop 'media').

We zijn benieuwd naar wat er tijdens het interview met hem in beeld komt en wat er uit geknipt is.

Shaken-baby-syndroom’ de medische/gerechtelijke dwaling van de 21e eeuw?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
De TV-schooldoc

Door wijziging van de kerndoelen voor lager en voortgezet onderwijs, moeten scholen aandacht besteden aan seksualiteit. Wanneer en hoe een school dat doet, zou een beslissing moeten zijn van de school zelf, liefst in overleg met de ouders.

Door een programma over puberteit & seksualiteit op te nemen in het NTR schooltv weekjournaal (een van overheidswege werkende omroep) wordt de school, en in het verlengde daarvan de ouders, geen vrije keuze meer gelaten over de invulling van een leerdoel.
Dokter Corrie is bedacht door de redactie van het NTR schooltv weekjournaal in overleg met Rutgers WPF. Een ideologische club die haar eigen visie op seks erop nahoudt. Na protest van stopdoktercorrie.nl heeft Schooltv weekjournaal de link voor bassisschoolleerlingen weggehaald naar de mede door Rutgers opgezette site sense.info. Neem vooral een kijkje als je wilt weten waar Rutgers je kind op voorbereidt. De jonge bezoekertjes worden gevraagd volwassen mensen uit te kleden om de lekkere plekjes van een man of vrouw te ontdekken.

De invulling van het betreffende programma, dokter Corrie, is niet neutraal of objectief. De
Rutgers WPF, met wie NTR het programma heeft ontwikkeld, propageert een bepaalde visie op de ontwikkeling van kinderen en seksualiteit die niet algemeen gedeeld wordt. Dokter Corrie doet ordinair en raar over pubers en seks. Ze noemt kinderen die thuis iets anders leren ‘niet normaal’.

"We" is een collectief van verontruste ouders die opkomen voor het recht hun kinderen te mogen opvoeden en onderwijzen in overeenstemming met hun eigen overtuiging. Zij ondersteunen de gedachte dat het onderwerp seksuele opvoeding in eerste instantie thuis hoort in het gezin. Daar waar een school dit onderwerp oppakt, moet dat op een neutrale en objectieve manier gebeuren.

Zij zijn vooral ontstelt over het feit dat de overheid, via de publieke omroep NTR, met medewerking van Rutgers WPF, ongevraagd een bepaalde visie op seksualiteit opdringt en dat ook nog eens op een ongepaste manier doet.
http://www.earth-matters.nl/71/12267/acties/stop-dokter-corrie
https://stopdoktercorrie.petities.nl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oude buren

Er is weinig vertrouwen in de pensioenfondsen in Nederland. Afgelopen week meldden pensioenfondsen dat ze gaan korten op de pensioenen omdat ze in de problemen zijn gekomen door de lage rentestand en tegenvallende beleggingen. Drie kwart (72%) van de deelnemers maakt zich zorgen over de waarde van hun pensioen. Ze maken zich vooral zorgen dat de hoogte van het pensioen tegenvalt. Maar ook over de invloed van de overheid op het pensioengeld.

Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren al vaker negatief in het nieuws geweest door tegenvallende resultaten.


Waarom zouden de Nederlandse autoriteiten jaren geleden de tip naast zich hebben neergelegd om eens voor advies bij hun zuiderburen aan te kloppen? Want in 2013 maakte men zich al grote zorgen. Twee Noord-Zuid nieuwsberichten uit die tijd op dezelfde dag:

Nederland: Grote pensioenfondsen korten definitief. Dit heeft financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders.
België: De pensioenfondsen hebben vorig jaar een mediaan rendement gehaald van 13,8 procent en zetten een prima prestatie neer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vetrijk is het motto

1Vandaag besteedde aandacht aan de diabetesbestrijding van de Stichting Voeding Leeft. De nieuwsrubriek schrijft: Diabetes is een chronische ziekte, zo werd altijd gedacht. Maar door anders te eten, minder snelle koolhydraten maar wel gewoon vet, kunnen mensen van hun diabetes type 2 afkomen, blijkt nu. Op kleine schaal is hier al mee geëxperimenteerd.

Jarenlang hebben diëtisten dus eigenlijk de verkeerde adviezen gegeven. Vetarm was toen het devies, maar dat is nu bij deze diabetespatienten juist uit den boze.

Met vet (en zelfs roomboter, tegen de Richtlijnen Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad in), trage suikers en met een koolhydraatarm dieet zijn 7 van de 10 pilotdeelnemers van hun insuline af gekomen. Het is een overtuigend voorbeeld van voeding als geneesmiddel. Oud-minister en nu zorgverzekeraar Ab Klink (VGZ) geeft in de uitzending aan overtuigd te zijn door de aanpak. Als artsen er niet uit zichzelf voor kiezen, zou de aanpak door sturende maatregelen toch 'over de hele linie' moeten worden afgedwongen

Op Foodlog werden de eerste experimenten reeds begin 2014 besproken. De trailer van het project toonde destijds onder meer diabeteskenner professor Hanno Pijl (LUMC) die zegt: "het is verbijsterend dat we miljarden investeren in onderzoek naar een kwaal waarvan we de oorzaak kennen."

De methode werd voor het eerst in Nederland toegepast door internist Frank van Berkum die er in 2009 landelijke bekendheid mee verwierf als '
dr Frank'. Hij adviseerde een dieet waarin afvallers het aandeel koolhydraten in hun menu sterk verminderden en het absolute deel vetten en eiwitten op peil hielden. Destijds werd Van Berkum door onder meer de hoogleraren Martijn Katan en Frans Kok weggezet als 'alweer een hype'. Kok koos zelfs voor het 'bestrijden' van de aanpak. Inmiddels moet die als beleid gelden volgens oud-bewindsman Klink alsmede tal van bekendheden en experts die zich in bovenstaande trailer uitspreken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De eurokas

Leden van het Europees Parlement mogen jaarlijks 110 mensen uitnodigen in Brussel of Straatsburg. De bezoekers krijgen de kosten die daarbij worden gemaakt cash terugbetaald door… de Europese belastingbetaler. Betalingsbewijzen zijn niet eens nodig. De gemiddelde kosten per bezoeker bedraagt 220 euro. Bezoekers krijgen 60 euro terugbetaald voor hun hotelverblijf en 40 euro voor eten, de rest gaat op aan reiskosten. Het bezoek aan het EP neemt anderhalf uur in beslag.

In 2014 ging aan deze snoepreisjes zo’n 22 miljoen euro op, blijkt uit een rapport van het Europees Parlement. Deze zogenaamde ‘studiereizen’ worden door de europarlementsleden beschouwd als een kans om politieke activisten te belonen voor hun werk en de factuur door te sturen naar de belastingbetaler. Het systeem wordt nu door de auditoren van het EP zelf en het budgettaire controlecomité op de korrel genomen als zijnde ‘een risico voor de eigen reputatie.’

Volgens de Daily Mail maakt het rapport ook melding van de uitgaven voor vertalers. Full-time vertalers worden per uur betaald, maar omdat ze vaak niets te doen hebben en ze effectief gemiddeld 10,7 uur per week aan het werk zijn lopen hun vergoedingen op tot gemiddeld meer dan 500 euro per uur. Uit de cijfers blijkt dat vertalers naar het Deens ruim 515 euro per uur krijgen betaald, vertalers naar het Fins 503 euro en naar het Portugees 492 euro per uur. De vertalingen kostten de Europese belastingbetaler in 2014 al bij al 33 miljoen euro.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotionele labiliteit

Serotonineheropnameremmers (SSRI's) verdubbelen het risico op zelfdoding, agressie en acathisie (bewegingsonrust) bij jongeren. Dat blijkt uit meta-analyses op basis van 70 trials met 18.500 patiënten. Bij volwassenen blijft de situatie onduidelijk. De link tussen antidepressiva en zelfdoding is niet nieuw, terwijl verbanden tussen antidepressiva en psychische effecten nog maar zelden onderwerp van onderzoek is geweest. Joanna Moncrieff, psychiater en hoogleraar aan de University College London, voorzag deze meta-analyse van commentaar in een opiniestuk van The BMJ.

Werken die SSRI's wel? Ook daarover bestaat veel twijfel. Hoogstens werken ze net iets beter dan een placebo. Ze doen wel iets in de hersenen - Moncrieff spreekt van afstomping van emoties - maar dat wilt niet zeggen dat dat effect een werkelijk antidepressief effect is. Even goed gaat het om een versterkt placebo-effect.

De kern van het probleem zit voor Moncrieff in de manier waarop studieresultaten gerapporteerd worden. Farmaceutische bedrijven stellen die rapporten zelf op, met als doel om een marktlicentie voor een bepaald geneesmiddel te krijgen. Er bestaan richtlijnen over wat er precies in zo'n rapport vermeld moet staan, maar een echte verplichting zijn die richtlijnen niet.

Op die manier is het al te gemakkelijk om belangrijke informatie achter te houden. De onderzoekers van deze meta-analyse vonden dat ongewenste bijwerkingen inderdaad dikwijls verkeerd geïnterpreteerd en geclassificeerd worden. Een poging tot zelfdoding krijgt dan het vage label van 'emotionele labiliteit' of 'verergering van depressie'.
https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2126

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (1)

De volgende weken een vervolgserie met wetenswaardige fragmenten uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman (met dank aan Bouillon Uitgeverij voor de toestemming tot plaatsing).

Joanna Blythman is een bekroond onderzoeksjournalist en gezaghebbend commentator op de voedselketen. In eerder verschenen boeken schreef ze over:
- de milieuimpact van kweekzalm;
- discutabele gezondheidsclaims;
- de oorzaken van stijgende voedselprijzen;
- de toename van obesitas.

Ze legt in
Slik je dat? (Nederlandse vertaling van Swallow this) haarfijn uit wat de voedingsindustrie allemaal met ons eten uitspookt.
Ter introductie enkele quotes uit haar boek:

Smaakstoffen: Smaakstoffen zijn additieven waarmee onverkoopbare producten toch verkocht kunnen worden aan mensen die denken dat voedsel en drank naar iets smaken waarnaar ze niet smakenKleurstoffen: Helaas voor consumenten die precies willen weten wat ze eten, en gelukkig voor voedselfabrikanten die veel speelruimte krijgen, maakt de EU juridisch geen verschil tussen synthetische en natuurlijke kleurstoffen.Net Echt:Imitatie is de kern van de voedingsindustrie. Productontwikkelaars hebben een constante drang om iets te maken dat lìjkt op het origineel.Antioxidanten:Ascorbinezuur is de beminnelijke ambassadeur van de antioxidanten en wordt vaak voorgesteld als vitamine C. Maar het is een fabrieksproduct, gemaakt door genetische gemanipuleerde maïs te fermenteren, en in elk geval door er een reeks
chemische reacties op los te laten.
Vers: Voedselfabrikanten doen alles om het moment uit te stellen waarop hun producten hun leeftijd gaan tonen. Die behoefte is altijd sterker dan overwegingen van volksgezondheid. Daarom gebruiken ze allerhande al dan niet giftige conserveermiddelen en rekken daarmee de houdbaarheidsdata op.

foodwatch heeft van
Bouillon Uitgeverij acht exemplaren van het boek gekregen, die zij gratis onder hun nieuwsbriefabonnees verloten. Ken je iemand die het boek ook graag wil lezen? Beveel dan de nieuwsbrief aan! Alle bestaande nieuwsbriefabonnees, en alle mensen die zich voor eind maart aanmelden, maken kans. https://www.foodwatch.org/nl/nieuwsbrief/aanmelden-voor-de-nieuwsbrief/

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De grote schoonmaak die Franciscus voor ogen heeft, is een loodzware missie,
want er is heel veel rot achter de opulente façades van het machtscentrum van de katholieke kerk. Geld dat bestemd is voor liefdadigheidswerken belandt goeddeels niet bij de armen,
maar dient om de financiële gaten van het Vaticaan te dichten.

Gianluigi Nuzzi (De kruistocht. Paus Franciscus en zijn geheime strijd tegen corruptie in het Vaticaan)

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: