15 mrt. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 201In de kijker:

* Vleeslijm
* Prikkeltjes
* Vervolgstappen
* Praktijkopname
* 40+ gevaar
* De HEMA-truc
* Waterzooi
* Grote twijfels
* No comment
* Dodelijke farma (10)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Vleeslijm

(Top) restaurants maken grif gebruik van alle door de additievenindustrie geprepareerde chemische hulpstoffen.

Het additievengebruik in restaurants uit hoofdzakelijk of zelfs puur financiële motieven, is van een heel andere orde dan dat van voedselfabrieken, die naar zulke middelen grijpen om de houdbaarheid van de door hen bewerkte voedselproducten te verlengen zodat kleur en textuur bewaard blijven in de dagen of soms zelfs weken die voorbijgaan voordat ze na productie in het winkelwagentje terechtkomen.

De steeds striktere etiketteringsregels mogen dan vaak met voeten worden getreden, zoals diverse voedselautoriteiten in Europa inmiddels tot vervelens toe hebben moeten ontdekken, de Europese regels bewegen leveranciers van supermarktvoedsel tenminste nog tot enige eerlijkheid en transparantie over wat er in hun bewerkte levensmiddelen zit. Koks en additievenleveranciers blijven onder de radar. Een voorbeeld hiervan is
transglutaminase, ook wel vleeslijm genoemd – waar je overigens niet alleen stukken vlees mee aan elkaar lijmt, maar net zo makkelijk vis, groenten en fruit.

Transglutaminase geldt niet als additief, maar als hulpstof bestaande uit synthetische of ‘natuurlijke actieve' enzymen, zoals een verkoopadviseur ze noemt.
Joanna Blythman, een Engelse journalist en de auteur van het onlangs ook in Nederland verschenen boek Swallow This (vertaald onder de titel 'Slik je dat?') wist niet wat ze meemaakte toen ze ermee experimenteerde. Ze kreeg het spul niet eens van haar lepel af, ‘niet onder de hete kraan en niet in de spoelmachine.’ Maar als we het eten, reist het op een of andere manier door ons immense spijsverteringskanaal en darmstelsel. Het is wonderlijk dat voedingsautoriteiten transglutaminase als veilig beschouwen. Een bekend risico is dat ongewild bacteriën terechtkomen in het midden van twee stukken aan elkaar gelijmd vlees.

‘Wat weet de wetenschap nu echt over wat dit goedje wel of niet met ons lichaam doet?’ Zij vindt dat de consument ‘te allen tijden op de hoogte moet worden gesteld van het gebruik van dergelijke middelen.’ Geen restaurantkok zal vleeslijm echter als ingrediënt op de menukaart vermelden.

Transglutaminase is in Denemarken verboden, maar in de rest van Europa is het gebruik ervan toegestaan omdat het niet als een additief wordt beschouwd, maar als een hulpstof tijdens de productie. Derhalve hoeft het ook niet op etiketten te worden vermeld, wat buitengewoon vreemd is, omdat het wel degelijk terechtkomt in de producten die we eten.
https://www.ftm.nl/artikelen/sneller-goedkoper-makkelijker

Online te koop: Ajinomoto Transglutaminase (TG) Activa EB is een functionele formule op basis van transglutaminase enzymen met een eiwit basis ontworpen om de fysische eigenschappen van voedingsmiddelen te verbeteren.Transformeert rest stukken vlees of vis zonder commerciële waarde in gestandaardiseerde porties met een hoge toegevoegde waarde: https://www.naturalspices.eu/ajinimoto-transglutaminase-tg-activa-eb.html

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Zika virus ziekte’ – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat: Wat is het effect van genetische manipulatie, pesticidegebruik, vaccinatieprogramma’s, armoede enzovoorts op onze gezondheid? Wat ‘we zelf doen’ wordt steeds meer gecontroleerd en gemanipuleerd door het bedrijfsleven, en de WHO staat ten dienste van het bedrijfsleven. Waaruit kunnen we dit concluderen, en hoe wordt het politieke spel gespeeld? http://www.earth-matters.nl/5/12231/gezondheid/enlsquozika-virus-ziekteenrsquo-enndash-het-verschil-tussen-wat-er-aan-de-hand-is-en-wat-er-in-de-kranten-staat-deel-2

* Vaccineren anno 2016: Vervolg op mini-symposia kinderverpleegkundigen over vaccineren afgelast na oproep tot boycot door kinderarts Rake. Vanuit de V&VN (landelijke vereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden) fractie Kinderen is een viertal mini-symposia over vaccineren georganiseerd, omdat verplegend personeel meer en meer te maken krijgt met ouders die kritisch staan tegenover vaccinaties. Meer inzicht in de mogelijke beweegredenen van ouders kan betere communicatie hierover bevorderen. De NVKP is door de V&VN uitgenodigd een bijdrage te leveren in de vorm van een lezing. Overige sprekers waren kinderarts Nielske Weggelaar, voorstander van het vaccinatieprogramma, en ethicus Hans van Dartel. Slechts één bijeenkomst op 15 februari jl. heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. De overige bijeenkomsten zijn nu onder zware druk afgelast. De NVKP mag 'geen podium' krijgen voor haar kritische tegengeluid.Tot zover ons democratische recht op vrije oordeelsvorming. (Bron: NVKP/Kritisch Prikken).

* Tuberculose: Immigranten en asielzoekers worden bij aankomst in Nederland onderzocht op tuberculose om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Onder Syriërs, de grootste groep onder de asielzoekers, komt tuberculose niet veel meer voor dan onder Nederlanders.http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Tuberculosebestrijding_in_Nederland_stand_van_zaken

--------------------------------------------------------------
Vervolgstappen

Zolang patiënten uitdrukkelijk, uit vrije wil en na informed consent toestemming geven voor het delen van hun gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), voldoet deze aan de eisen voor de privacywetgeving.

Het gerechtshof vindt dat het beroepsgeheim niet wordt geschonden bij het verstrekken van medische gegevens aan een derde, zeker niet als de patiënt hulp behoeft en de derde optreedt als vervanger wanneer de eigen huisarts afwezig is. Het gerechtshof ziet niet in hoe de eigen huisarts per keer voorafgaand aan de gegevensuitwisseling moet kunnen toetsen welke informatie relevant is, zoals VHP eist. Ook vindt het gerechtshof het niet nodig dat patiënten vooraf aangeven welke inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld in welke situatie, omdat het op voorhand moeilijk is te voorzien wat voor situatie zich zal voordoen.

In een reactie op de eigen website zegt de VPH teleurgesteld te zijn over de uitspraak van het gerechtshof. De vereniging vindt dat de privacy van patiënten nog steeds niet beschermd is en dat het LSP-systeem inmiddels ook al is verouderd en slecht aansluit bij de werkwijze van huisartsen. De VPH beraadt zich op mogelijke vervolgstappen.
http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/153147/Rechter-geeft-huisartsen-ongelijk-over-LSP.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------
Praktijkopname

Het maken van een geluidsopname van een gesprek met een arts – om dat thuis nog eens af te luisteren – is toegestaan en kan de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Schippers: ‘Voor goede zorg is het cruciaal dat arts en patiënt het eens zijn over de te volgen behandeling, zij moeten dat samen beslissen. Het is belangrijk dat de patiënt ook vragen kan stellen, dat een arts daar ruimte voor biedt en de tijd neemt om vragen te beantwoorden.’

Een patiënt vergeet vaak een groot deel van de informatie die zijn arts geeft. Dat geldt zeker als een gesprek emotioneel beladen is. Het is daarom een goed idee als patiënten een gesprek opnemen.

Hierbij geldt wel een aantal regels. Zo mag de opname alleen voor eigen gebruik zijn en niet verspreid worden. In de goede verhouding tussen arts en patiënt past het natuurlijk om toestemming te vragen voor een geluidsopname hoewel dat
niet verplicht is. Als de arts niet wil dat het gesprek wordt opgenomen, dan is hij wel verplicht de informatie desgevraagd schriftelijk mee te geven. De minister komt met de brief naar aanleiding van een debat over een burgerinitiatief voor een schriftelijke informatieplicht van artsen.

-------------------------------------------------------------------------------------- 
40+ gevaar

Iedereen die jonger is dan 18 jaar of zwanger en binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale woont, krijgt jodiumtabletten.Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat besloten (het gaat hier om 2,5 miljoen Nederlanders).

Het grootste indirecte gevaar bij een kernramp is het vrijkomen van radioactief jodium. Dat wordt bij mens en dier opgenomen in de schildklier. Omdat het daar nog jaren kan blijven zitten, is de kans op kanker aanzienlijk groter. Door 'gewoon jodium' te slikken, verzadigt de schildklier en wordt de opname van het besmette jodium beperkt en dus ook de kans op kanker.
Mensen ouder dan 40 krijgen geen jodiumtabletten, omdat de bijwerkingen groter zijn dan de kans op schildklierkanker.

Schippers neemt nu het Borselse model van vooraf verspreiden van tabletten over. Ze wil dat iedereen jonger dan 18 die in een straal van 100 kilometer van een kerncentrale woont jodiumtabletten krijgt. Ze gaat een plan maken om de tabletten zo snel mogelijk te verspreiden.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/jodiumpillen-voor-iedereen-jonger-dan-18-die-dichtbij-kerncentrale-woont-1.5807124

Noot: meerdere Europese wetenschappers beschouwen kaliumjodaat als een 'bijtend en schadelijk, middel' (vlgs bijsluiter geproduceerd door PCH – Haarlem, in opdracht van het ministerie van VWS)...

----------------------------------------------------------------------------------------
De HEMA-truc

Consumenten kunnen door de grote hoeveelheid labels, logo’s en keurmerken het onderscheid niet meer maken tussen waarheid, halve waarheden en flauwekul. De eisen die gesteld worden zijn soms minimaal en controle op die eisen is zelfs vaak afwezig.

Voor eieren bestaan bijvoorbeeld twee dozijn verschillende keurmerken. Neem de kippen van Tante Door. Dat zijn echte Hollandse kippen die opgroeien in ‘ruime’ stallen en met een natuurlijk dag- en nachtritme. Het kippenvlees is 100% antibioticavrij. De website van Tante Door oogt ambachtelijk en groen. Toch scoren de kippen van Door slechter dan de ‘
Beter Leven’ kippen met slechts één ster. Ze hebben minder ruimte en geen uitloop naar buiten, maar zijn wél 100% antibioticavrij. Dat beloven ze tenminste. Of het waar is, hoop je, maar je weet het niet als je een kipfilet van Door in je winkelwagentje legt.

Het logo van ‘
Dolfijnvriendelijk Gevangen Tonijn’ is niet zelden te vinden op blikjes met tonijn die gevangen is in zeeën waar überhaupt geen dolfijnen voorkomen. Het is geen pertinente leugen, maar wel misleiding. Het is dan ook een commercieel logo en geen officieel keurmerk.

Of neem de ‘
100% natural’ notenmix van de Hema die vrij heten zijn van (kunstmatige) toevoegingen, zoals vrijwel alle noten. Dit label verheft de standaard tot iets bijzonders. Dat is sluw en commercieel, maar niet feitelijk onjuist.

Als consument rest je weinig anders dan zelf orde in de chaos te scheppen. Maak geen studie van de honderden keurmerken, maar kijk eens naar de labels op de producten die je in je boodschappenmandje gooit.
http://www.foodlog.nl/artikel/de-noodzakelijke-rommel-in-keurmerkenland/

---------------------------------------------------------------------------------------
 
Waterzooi

Vlaams culinair schrijver Philippe Cauderlier in de 19e eeuw die zijn tijd ver vooruit was met het advies voor het gebruik van olijfolie in plaats van reuzel. En echte boter in de plaats van vet. Zijn pleidooi voor het eten van veel groenten en gebruik bij voorkeur de producten van het seizoen en van het land waar je leeft voor een goede gezondheid, zie je terug in de hedendaagse kookboeken.

Heerlijke Vlaamsche taal uit '
Het Spaarzame Keukenboek' (1861):

De geur van den peterseliewortel, maar vooral de eetlust der gasten maken de voornaamste aantrekkelijkheid dezer spijs uit; inderdaad, de plaatsen waar men die soort van matelottes bereidt, zijn van 2 tot 3 kilometers van de stad afgelegen. Hij, die zich daarheen begeeft, komt er uitgehongerd toe, wacht een uur alvorens gediend te worden, en vindt alsdan zeer lekker hetgeen hij ten zijnent wellicht als gemeen zou aanzien.

Ziehier hoe men in ’t algemeen de waterzooien bereidt: De lekkerheid van dit echt vlaamsche gerecht hangt af van de frischeid en de hoedanigheid van den visch. Doe water in eene kasserol, doch juist zooveel als er noodig is om den visch, als gij dien er in legt, maar half te laten weeken. Doe in het water peterseliewortels, een weinig peterselie in takjes, zout en een goed snuifje peper. Laat hierin vooreerst gedurende tien minuten paling koken. Doe er vervolgens zeelten, eenen snoek eenen karper, eenige barbeelen en nog anderen visch in, indien gij zulks geraadzaam oordeelt; voeg er 100 grammen boter bij en laat 20 minuten op een heet vuur koken; dien alsdan onmiddellijk op. De smaak van den peper moet doorslaande zijn.


http://eoswetenschap.eu/artikel/de-vader-van-de-vlaamse-kookkunst

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grote twijfels

Glyfosaat is het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld. Er zijn aanwijzingen dat mensen, ook in stedelijke omgevingen, de stof regelmatig binnen krijgen. Uit steekproeven van Milieudefensie in 18 Europese landen blijkt bijvoorbeeld dat glyfosaat is aangetroffen in de urine van vierenveertig procent van mensen die wonen in stedelijke omgevingen. In Nederland werden er resten van het onkruidbestrijdingsmiddel gevonden in de urine van 5 van de 8 geteste personen. Ook zijn er aanwijzingen dat glyfosaat is aangetroffen in de moedermelk van vrouwen in stedelijke omgevingen.

Wij weten nog onvoldoende over hoe deze resten in ons lichaam terecht komen, en wat dit inhoudt voor de volksgezondheid. Toch zegt de Europese Commissie, door te besluiten tot toelating hierover: geen probleem, zolang de grenswaarden niet worden overschreden. De gevolgen voor de gezondheid van de chemische stof zijn echter al sinds tientallen jaren controversieel, en er bestaan grote twijfels over de vorige toelatingsbeoordeling van de EFSA.

Na een oproep van foodwatch besloot de EFSA in het najaar van 2015 de beoordeling van de WHO mee te nemen in haar onderzoek. Desondanks oordeelde de EFSA in tegenstelling tot de WHO dat glyfosaat
niet kankerverwekkend is.

Het verschil in opvatting met de WHO komt voort uit de beoordeling van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) dat de basis vormt van het EFSA rapport. In deze beoordeling zijn
studies genegeerd die wijzen op een relatie tussen glyfosaat en het ontstaan van tumoren.

-----------------------------------------------------------------------------------------
No comment

Online een reactie achterlaten op een artikel is er op de site van Elsevier niet meer bij. Met de komst van een nieuwe website, besloot het tijdschrift de online reactiemogelijkheid uit te zetten. En het tijdschrift staat daarin niet alleen.

Elsevier stoorde zich aan de kwaliteit van de reacties en de verruwing op het forum. ‘Er werd zelden inhoudelijk gereageerd’, zegt het blad. Omdat de aantallen reacties toenamen, kostte het modereren veel tijd. Strafmaatregelen tegen mensen die te ver gingen, werkten niet. Gebruikers die een IP-ban kregen, maakten een nieuw IP-adres aan.
Reageren op Elsevier.nl kon zowel met naam als anoniem.

Elsevier verwijst naar andere media die tot hetzelfde besluit kwamen. Onlangs besloot krant De Gelderlander de reactiemogelijkheid te sluiten onder berichten over vluchtelingen. Bij de meeste kranten kun je ook niet meer reageren op artikelen, of alleen bij specifieke onderwerpen (de Telegraaf). Ook buitenlandse nieuwssites als CNN en FOX News hebben hun reactiemogelijkheid gesloten.


------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (10)

Tiende en laatste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtszche. Met dank aan de uitgever voor de toestemming tot publiceren!

Hier is wat je zelf kunt doen:

- Als je patiëntenorganisatie gunsten van de farmaceutische industrie accepteert, zeg dan je lidmaatschap op.
- Vraag je arts of hij geld of andere gunsten van farmaceutische bedrijven ontvangt, aandelen in een farmaceutisch bedrijf bezit of door artsenbezoekers wordt bezocht. Zo ja, zoek dan een andere arts.
- Gebruik alleen geneesmiddelen als het absoluut noodzakelijk is, wat zelden het geval is. Vraag of er andere opties zijn en of je ook zonder behandeling beter wordt. Bedenk dat heel weinig patiënten baat hebben bij de middelen die ze gebruiken.
- Vraag je arts of er goedkopere alternatieven zijn voor het geneesmiddel dat hij suggereert.
- Bedenk voortdurend dat we geen woord mogen geloven van wat farmaceutische bedrijven ons vertellen, niet in hun onderzoek, noch in hun marketing of informatie aan patiënten.

Het is beangstigend hoeveel deze bedrijfstak en de maffia op elkaar lijken. Net als de maffia verdient de farmaceutische industrie obsene hoeveelheden geld. Net als bij de georganiseerde misdaad leidt de werkwijze van de farmaceutische industrie tot moorden en doden. Net als de maffia koopt de farmaceutische industrie politici en andere mensen om...


Nederlands ondertitelde boodschap van dr. Peter Gøtzsche, 'Big Pharma is georganiseerde misdaad': https://www.youtube.com/watch?v=q2wijy_RWbs

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De farmaceutische industrie maakt gezonde mensen ziek. Je kunt geen krant openslaan of de minister van Volksgezondheid kondigt een nieuwe preventiecampagne aan. Politici denken dat het goed is voor hun imago wanneer ze inzetten op preventie. En ze zijn bang voor de financiële macht van de farma-industrie. Ik ken farmabedrijven die ermee dreigen hun filialen weg te halen uit landen die tegen hen optreden. Goede geneeskunde vraagt meer dan wetenschappelijke en technologische expertise. Er is wijsheid en empathie voor nodig.
Iona Heath (huisarts Londen)

In de kijker:
Artfest 'De Natuureditie' Amsterdam: http://kiosk.decorrespondent.nl/products/artfest
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page26.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: